Avondland en Identiteit: burgers zoeken een nieuwe elite

Van binnen zijn veel Nederlanders liberaal; toch lijkt het liberalisme vandaag te eenzijdig economisch georiënteerd. Ook ik deel liberale waarden als ‘niet lullen maar poetsen’, ‘de rekening moet kloppen’ en ‘werk vanuit je talent, je passie, en leg niet te veel regeltjes op’. Wel constateer ik dat er behoefte is aan duiding over zaken als gezinsvorming, religieuze integratie en nationale identiteit. Dat vereist een mentaliteitsomslag – van de vorming van een nieuwe elite moet men serieus werk maken. In de nasleep van de Verlichting vormden zich leesclubs van bezorgde burgers die zich verenigden om het verval van hun natie te keren. Zo ontstonden burgerverenigingen als Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Ik schreef het boek Avondland en Identiteit om vandaag een vergelijkbaar maatschappelijk debat te ontketenen.

Eurostat voorspelde dat het aantal kinderen in Europa tussen de 0 en 14 jaar daalt van ruim 78 miljoen in 2010 tot 66 miljoen in 2050. Van de 500 miljoen inwoners in de EU werkten er in 2010 239 miljoen, in 2050 zal dat afnemen tot circa 188 miljoen. Velen hebben voor hun gevoel geen duidelijke plek of rol in de samenleving. Ze voelen zich niet geaard in het grotere geheel; het ontbreekt hen aan overzichtelijk toekomstperspectief. Dit ontmoedigt mensen om kinderen te nemen. Ik voorspel dat de grote vraag van de eenentwintigste eeuw zal zijn: “Hoe kunnen we de voordelen van het liberalisme behouden, van de economische en seksuele vrijheid, en tegelijkertijd de sociale samenhang van de Europese cultuur versterken?”

Daarbij is de postmoderne West-Europese cultuur sterk op amusement gericht – intellectuele bagage ontbreekt in dagelijkse beeldvorming. Dit maakt sommigen ontvankelijk voor radicalisering en religieuze dogmatiek. In de moreel-ideologische leemtes nestelden zich fundamentalisten en jihadisten.

Dit alles bracht de West-Europeaan op drift – hij zoekt nu zijn wortels. Vandaar het titelthema “Identiteit”. Tragisch is hierbij dat iedere boven-individuele identificatie is uitgehold door de ’68-generatie. Als het volk te versnipperd blijkt zou een nieuw wereldbeeld ook ‘van bovenaf’ kunnen komen. Bijvoorbeeld vanuit bedrijfsleiders die de handen ineenslaan voor een veerkrachtig Europa met visie, veerkracht en sociale samenhang: een Avondland met eigenwaarde.

(Deze laatste optie zal echter onwaarschijnlijker worden naarmate het geld van investeerders verschuift naar Azië, en Europese bedrijven juist meer van Aziatische investeringen afhankelijk zullen zijn.)

De auteur publiceerde het boek Avondland en Identiteit.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

20 reacties

 1. Tom Walker

  Dit is een fantastisch artikel en het heeft me direct enthousiast gemaakt om het boek te gaan lezen. Maar voordat ik dat doe, zal ik eerst voor een kleine aanvulling zorgen door allereerst te wijzen op het (dreigende) faillissement van Griekenland, een goede illustratie van het onbehagen dat hier wordt besproken. Het verhaal van de Griekse verzorgingsstaat is een tragisch verhaal, maar helaas de werkelijkheid.

  Wist je dat de Grieken geen enkele politieke partij hebben die pleit voor deregulering, verlaging van de belastingen en bezuinigingen in de publieke sector? Blijkbaar begrijpt de postmoderne inwoner van een verzorgingstaat niet dat er een tijd en een plaats is om de zogende boezem van de staat los te laten en op eigen benen te leren staan. Dat mensen verslaafd raakten aan de zuigfles van Vadertje Staat is niet raar – sterker nog het is deel van de natuur.

  Door de hogere financiële lasten op de burgers moeten ouders vaker (lees: bijna altijd) de afweging maken om allebei te gaan werken en hun kind achter te laten bij een oppasser of een kinderdagverblijf. Maar wat deze ouders niet beseffen, en wat de regering niet wil dat zij beseffen, is dat een kind dat meer dan 20 uur per week naar dagopvang gaat dezelfde gedragsproblemen ontwikkeld als een kind dat is verlaten door zijn ouders. Precies dezelfde problemen als een verwaarloosd kind, en dat is niet goed. Maar nu komt de psychologie met een nog betere deal voor de staat: kinderen gaan vastklampen aan datgene waarmee zij opgroeien, dus als een kind gescheiden opgroeit van zijn ouders en zich ontwikkelt onder het juk van de staat, dan zal het kind de staat als zijn ouder gaan zien.

  Vergelijk het met een eendenkuiken zonder moeder en een witte ballon. Een kind dat opgroeit met deze mentaliteit zal alles doen voor de staat, iedere transgressie zal gerationaliseerd worden. Ieder dwangbevel wordt nageleefd en iedere afwijkende mening van omstanders genegeerd. Dit is de basis van het socialisme: het vervangen van het gezin door de staat. Dit verklaart hoe het komt dat de socialistische ideologie afkerig is van het traditionele gezinsleven, vaderfiguren en warme familiebanden. Het is ook de reden waarom socialisten een hekel hebben aan de kerk, want de kerk heeft het gezin nodig om zijn volgelingen in het gareel te houden.

  Het werkelijke drama ontrolt zich pas wanneer de staat niet meer in staat is voor deze generatie onderontwikkelde, afhankelijke “volwassen baby’s” te zorgen. Deze generatie kan niet functioneren zonder de staat in een vrije markt economie; ze zullen elkaar verslinden als haaien in de dooierzak van hun moeder. Dit is in Rusland gebeurd in de jaren ‘90 en dit zal binnenkort gebeuren in Zuid-Europa. Het is een schande en een tragedie dat dit zal, moet en gaat gebeuren, maar het is het oordeel van de natuur. Ieder onnatuurlijk systeem vernietigt zichzelf en het socialisme is een tot op het bot onnatuurlijk en pervers systeem. Ik bedoel dus te zeggen dat het systematisch verwaarlozen van kinderen hen veranderd in afhankelijke manbaby’s die op de SP stemmen om hun privileges niet te verliezen.

  Mede door dit socialisme is, zoals hier ook glashelder staat in het artikel, het officiële standpunt blijkbaar dat heuvelvolkeren net zo ontwikkeld en beschaafd zijn als de mensen in het Westen. Toch heeft het bewijs niet de behoefte zichzelf te tonen in de echte wereld.

 2. John_Kenner

  Een goede opsomming van de symptomen, maar helaas niet van de oorzaken.
  Ja, de bevolking voelt zich -al een tijdje- niet meer vertegenwoordigd door de huidige leiders (elite?) omdat men steeds bedrogen uitkomt. Geinvesteerd vertouwen (verkiezingen) wordt afgestrafd als blijkt dat “de elite” heel andere prioriteiten lijkt te hebben dan uit te voeren waarvoor men is gekozen/benoemd.
  “De Kloof” van Fortuyn is onverminderd aanwezig, en ook in het buitenland lijkt de bevolking aldaar het door te krijgen dat “de elite” niet hun belangen nastreeft.
  Dat de democratie op deze manier niet functioneert, is overduidelijk. Om broodnodige aanpassingen hiervan effectief te laten zijn moeten we eerst inzicht krijgen in wat de mechanismen zijn waardoor de democratisch gekozen leiders toch zo ver verwijderd staan van de maatschappij. En hoe deze misstand zich zo lang heeft kunnen handhaven.
  M.i. berust het fundament van de huidige “elite” op drie pijlers, die bovendien elkaars positie versterken.
  – Onderwijs
  – Media
  – Functioneren systeem van volksvertegenwoordiging

  Onderwijs: Rationeel emperisch onderwijs wordt -door socialistische beleidsmakers- steeds meer verdrongen door “empathisch” gestuurd onderwijs.

  Media: Alleen “empathisch” geschoolde mensen gaan berichten over zaken die een rationeel inzicht vereisen. Emotie wordt belangrijker dan inhoud. Alleen onafhankelijke internetblogs bieden rationele duiding van het nieuws.

  Politiek: Leest alleen de reguliere media, en krijgt daarmee een verkeerde feedback op hun functioneren. De politiek legt hiermee alleen verantwoording af aan de media, en niet aan de bevolking.
  politiek leiders worden opnieuw gekozen omdat de niet-rationeel geschoolde bevolking hiervan door de media een relatief goede indruk krijgt, en alternatieven daar negatief worden belicht.

  Kortom, het kringetje houdt zichzelf hiermee in stand. Het doorbreken hiervan vereist veel meer dan sporadische (Pegida-)betogingen op straat.
  Een goede eerste stap zou wellicht een directere vorm van volksvertegenwoordiging in de Tweede kamer zijn. Wellicht een soort jury-systeem waarvan de tijdelijke leden dus onvatbaar zijn voor partijpolitiek, en in ieder geval geen deel uitmaken van het “kringetje”.

 3. Damals

  We ontlenen onze identiteit vooral aan hoe ‘fout’ we zijn. Wat hebben we een misdaden begaan: de slavenhandel, de atoombom, de Holocaust. Terwijl we dagelijks de vruchten plukken van verwordenheden ontsproten uit het Europese intellect- van technologie tot vrijheid van meningsuiting- is ons zelfbeeld er vooral een van schuldbesef in plaats van trots.

  Boetedoening heeft prioriteit, boetedoening in de vorm van knievallen voor de zelf benoemde minder bedeelde (of het nu de vrouw is of de gekwetste moslim). Zo stellen we ons op als verzwakte, gewillige slachtoffers voor roofdieren die wel voor daadkracht kiezen. De grootste roofdieren zitten nu al 300 km ten zuiden van Italië. Aan ons de vraag: wat nu?

 4. David

  @John_Kenner
  Mee eens.
  Men heeft zich afgekeerd van de verlichting. Emotionele argumenten winnen het van kennis en feiten.
  Terwijl wetenschap en technologie de basis zijn van onze welvaart, worden deze (exacte) studies weinig gekozen en er is ook niet veel werk in.
  Maakindustrie is naar het buitenland verdwenen, waardoor het land op een hellend vlak is komen te staan.
  Een land dat windmolenparken bouwt tegen klimaatverandering is volledig de weg kwijt.

 5. HKrolll

  Ik zag recent ‘Salo, or the 120 days of Sodom’ van Pasolini, uit 1975. Over hoe de fascistische elite jonge in de oorlog jongens en meisjes misbruikt zou hebben. Het drong niet meteen tot mij door dat ik niet naar een verhaal, maar naar de fantasieën en projecties van een communistische pederast zat te kijken.
  Het wordt me wel eens kwaad te moede als ik me realiseer hoe de linkse intellectuele elite zich over onze kinderen ontfermen wil.
  http://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2014/feb/25/critical-pedagogy-schools-students-challenge

 6. Bertholome

  Ik wil bovenstaande reacties linken aan het boek “Avondland en identiteit ” dat ik zojuist op aanraden van een goede vriend niet gelezen maar verslonden heb.
  Het is een meeslepend, intrigerend, uitdagend en bijna onuitputtelijk van historische- als zowel hedendaagse feitelijk juiste bronvermeldingen voorzien relaas, waarin glashelder naar voren komt dat zolang we blijven ouwehoeren over onze “maatschappij ” en niet spreken over onze samenleving, het niet goed zit met onze voorstelling van zaken.
  De schrijver heeft het in essentie over de “ziel van de samenleving”, indien deze ziel (bezieling ) ontbreekt dan wordt het allemaal “zielig “.
  Het boek geeft je meer dan “Food for thought, je krijgt er energie van.
  Bedankt man.

 7. David

  Als het oude HBS programma op het huidige VWO werd ingevoerd, dan zou nog 25% van de leerlingen er door komen. Dat is 75% minder instroom bij de universiteiten, dus meer en betere krachten op de werkvloer en betere elite. Nu kan iedereen met een rappe babbel hoger onderwijs volgen. De elite heeft geen inhoudelijke kennis meer. Kortom, wij zijn getuige van wetenschappelijke inflatie.

 8. Wachteres

  http://cult.thepostonline.nl/2015/02/20/zeven-miljoen-potentiele-islamitische-terroristen-in-europa/

  Zeven miljoen potentiële islamitische terroristen in Europa maken positie van meerderheid tolerante en vredelievende moslims onmogelijk.

  [20% van de moslims is ontvankelijk voor extreme opvattingen, waarvan 10% zeer gewelddadig fundamentalistisch is.]

  De belangrijkste reden waarom onze ‘elite’ goedschiks of kwaadschiks uit hun functies moet worden geschopt:

  Wie willens en wetens, voor olie en geld, jaarlijks tienduizenden, in heel Europa honderdduizenden, islamitische ‘asielzoekers’ onze landen laat binnenkomen, terwijl de elite in 2010 al concludeerde dat de multicul volledig is mislukt, is of achterlijk of zeer kwaadaardig, zo niet misdadig, bezig.

  Wie willen en wetens onze landen overlevert aan een communistisch regime, de EU, dat niets heeft met democratie, maar alles met macht en geld verwerven en daarvoor het gewone volk in elk opzicht tot slachtoffers maakt, is of achterlijk of zeer kwaadaardig, zo niet misdadig, bezig.

  Deze mensen hebben totaal geen gevoelens meer voor het ‘klootjesvolk’ of zijn ook maar enigszins in hun welzijn geïnteresseerd.

  Hun belangstelling is gericht op goed banen en veel geld en daar offeren zij alles voor op.

  Zij verdienen op zijn minst om voor een volkstribunaal te komen en door het volk te worden veroordeeld.

  Wat wij nodig hebben zijn leiders die weten en beseffen dat zij door het volk gekozen zijn en om die reden dus verantwoording aan het volk hebben af te leggen.

  Vakbekwame mensen, die de EU afwijzen en de instroom met onmiddellijke ingang een halt toeroepen.

  Desnoods een zakenkabinet.

 9. Bertholome

  Bertholome
  Uw bericht wacht op moderatie.
  20 februari 2015 at 21:52
  Ik wil bovenstaande reacties linken aan het boek “Avondland en identiteit ” dat ik zojuist op aanraden van een goede vriend niet gelezen maar verslonden heb.
  Het is een meeslepend, intrigerend, uitdagend en bijna onuitputtelijk van historische- als zowel hedendaagse feitelijk juiste bronvermeldingen voorzien relaas, waarin glashelder naar voren komt dat zolang we blijven ouwehoeren over onze “maatschappij ” en niet spreken over onze samenleving, het niet goed zit met onze voorstelling van zaken.
  De schrijver heeft het in essentie over de “ziel van de samenleving”, indien deze ziel (bezieling ) ontbreekt dan wordt het allemaal “zielig “.
  Het boek geeft je meer dan “Food for thought, je krijgt er energie van.
  Bedankt man.

 10. Koos_Koets

  De publieke omroep wordt nog steeds gedomineerd door de linkse kerk. Die linkse kerk heeft daardoor nog steeds een enorme propagandistische macht, terwijl de meerderheid van het volk allang klaar is met de linkse kerk.
  Het zou daarom redelijk zijn als de sleutelfiguren van de Publieke omroep, net als de leden van de tweede kamer, door het volk zouden worden gekozen.

 11. David

  Een goed voorbeeld van de verwording van het Avondland is de status van Greenpeace.
  Medewerkers van deze criminele organisatie nemen zelfs deel aan de “all energy day” van TU-Delft.
  Let wel: GP bestrijdt de lifeline van onze welvaart: fossiele brandstoffen.
  Groene ayatollahs, de scheiding tussen kerk en staat is zoek.

 12. Dennis_WSPK

  Het probleem ligt zowel bij links als bij liberaal.
  Na de val van de USSR ging er golf van liberalisme door Europa. Men dacht écht dat het “Einde van de geschiedenis” was aangebroken. Zo zou het altijd blijven en de liberale democratie en het liberaal kapitalisme hadden gewonnen ! Dit zou als snel een arrogante misvatting blijken.

  het liberalisme heeft Europa naar de rand van de afgrond gebracht. Eindeloze bezuinigingen op politie en leger in vrijwel alle landen heeft de criminaliteit doen oplopen en de veiligheid sterk doen afnemen.
  De Europese Unie en veel regeringen zijn feitelijk marionetten van het internationale bedrijfsleven geworden. Corruptie en cliëntelisme vieren hoogij en
  onder invloed van zowel links als liberaal is Europa volgestroomd met zogenaamde vluchtelingen.

  Beide stromingen hebben niets met cultuur en nationale identiteit en willen van Europa een grote eenheidsworst maken. Daarbij hebben ze zich ernstig misrekend, want dat wil de meerderheid helemaal niet !
  De opkomst van steeds meer nationalistische en anti-EU partijen is daar het bewijs van.

  Mensen zijn al die corruptie, cliëntelisme, gelobby en
  het uitwissen van culturen en nationale identiteiten volledig zat. Ze willen weer politici die staan voor wat ze zeggen, die te vertrouwen zijn, die hard durven te zijn en die niet aan de leiband lopen van met leuke toekomstige baantjes leurende belangengroepen van
  banken en industriëlen.

 13. Limburgse Kuifje

  Ik mis in deze discussie de inbreng van ene Jacobus, de allesweter.

  Zou dit onderwerp hem boven de pet gegrepen zijn?

 14. Zoetebiertje

  Nou het is gewoon tijd dat we ons weer gaan bezig houden met zaken wat er toe doet naast al dat geknuffel en zachtaardigheid die we afgelopen jaren gekend hebben. Nieuwe partijen de politiek in gooien en gas er op. Tijd om de regerende ‘elite’ het vuur aan de schenen te leggen. We moeten mensen hebben die geen blad voor de mond hebben en waarmaken wat men zegt. Amen

  @koos_koets

  Alleen de publieke omroep de schuld geven is niet genoeg. Kijk naar al die commerciële zenders. 1 groot drama vol sensatie en knuffel programma’s. de hele media is hier schuldig aan. Als mensen wel niet naar de Linkse Publieke omroep kijken gaat men wel naar de commerciële zenders kijken. Waar groot en deels het zelfde wordt geprojecteerd alleen los van geloof.

  1. Koos_Koets

   Ik denk dat de commerciele zenders hun vergunning verliezen als ze wat betreft “nieuws” niet in de pas met de PO lopen.

 15. hendrikush

  De natuurkundige absurditeit “onder druk wordt alles vloeibaar” verwijst naar een mogelijke remedie.
  Als onze cultuur voldoende wordt aangevallen ontstaat er verzet dat kan zorgen voor binding en gezamenlijke strijdbaarheid. Een tweetal gezamenlijke waarden lijkt me al voldoende.
  -Gij zult niet doden.
  -Onderzoekt alles en behoud het goede.

  1. David

   [gij zult niet doden…]
   uuhhh?
   Hoe kan je leven zonder te doden?
   Wij zijn geen planten.

  2. Koos_Koets

   “Gij zult niet doden” is juist het probleem.
   Onderzoekt alles en behoudt het eigene!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.