Natievorming anno 2015

Eerder wees ik in dat verband op het werk van de sociaal-democraat Paul Scheffer, die in zijn artikel uit 2000 Het multiculturele drama, maar ook in zijn latere standaardwerk over immigratie Het land van aankomst, benadrukte dat een maatschappij met veel immigranten alleen kan overleven als er een bindend, nationaal element is en dit overtuigend wordt uitgedragen door de elite.

Welbeschouwd, is het eigenlijk vreemd dat een grote sociaal-democratische partij als de PvdA deze toch heldere boodschap van Scheffer links heeft laten liggen en niet verder komt dan theedrinken met minderheden en het links en rechts accommoderen en faciliteren van allerlei gemeenschappen die waarden uitdragen die haaks staan op onze moderne, geëmancipeerde samenleving. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de PvdA in de peilingen niet veel verder komt dan een zetel of 12.

Ik ben geneigd mee te gaan met de gedachte van Scheffer dat natievorming een bijdrage kan leveren aan het herstel van eenheid, tegenover de centrifugale werking van aparte gemeenschappen. Vraag is natuurlijk, hoe die natievorming precies plaats moet vinden. Welke symbolen gebruiken we, grijpen we terug op het verleden, of gaan we werken aan nieuwe symbolen? Kan de herinvoering van de militaire dienstplicht bijdragen aan herstel van de nationale identiteit? Moeten we naar een verplicht schooluniform, zoals FN voorstelt? Dat laatste is een maatregel, die mij persoonlijk niet zo aanspreekt. Het zou zich ook slecht verdragen met het individualisme van de Nederlander.

Ik vind het positief als er over dergelijke zaken een debat wordt gevoerd, al denk ik ook dat het allemaal weinig zin heeft, als we niet eerst een sterke rem zetten op de massa-immigratie. Zolang jaarlijks tienduizenden mensen binnenkomen die geen enkele affiniteit hebben met onze westerse waarden en die door slechte scholing op lichtjaren afstand staan van de arbeidsmarkt, is het natuurlijk dweilen met de kraan open wat betreft integratie. Helaas is het zo dat eerst de doorgeslagen macht van supranationale organisaties als de EU en de VN doorbroken zal moeten worden voor het voeren van een nationaal immigratiebeleid weer mogelijk is.

Hoe het ook zij, de samenstelling van de Nederlandse bevolking is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Ik denk daarom dat het nationale “narrative” zoals wij dit kennen uit het verleden, niet langer in alle opzichten voldoet. Natuurlijk is het mooi dat er een film wordt gemaakt over een zeeheld als Michiel de Ruyter en we moeten ons niets aantrekken van het groepje beroepsklagers, dat bij de première van die film demonstreerde op basis van een onjuiste historische interpretatie, vooral om hun eigen slachtofferschap te promoten. Maar, teruggrijpen op de helden uit het verleden is niet voldoende als grote delen van de bevolking zichzelf niet in die helden herkennen.

Een paar dagen geleden viel mijn oog op dit stukje in De Telegraaf over het heldhaftige optreden van (neem ik aan) een Rotterdamse van Turkse afkomst, Elif Ekinci. Deze dappere dame bedacht zich geen moment en schoot een agent te hulp die bij Station Zuidplein werd aangevallen door een reusachtige dronkaard met een mes. Uit dit verhaal blijkt gelukkig dat we nog niet zo ver uit elkaar gedreven zijn als we soms wel eens denken.

Nederland heeft nieuwe helden nodig.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

68 reacties

 1. Lieftinck

  Wat mij opvalt is dat de grote politieke partijen met hun boodschap geen afspiegeling zijn van de mening van de kiezer. Het is genoegzaam bekend dat een kleine meerderheid van de kiezers, eind jaren 90, tegen de invoering van de Euro was, om maar eens wat te noemen, maar alle partijen drukte die toch door, de media hield zich muisstil over protesten van economie-professoren uit bijvoorbeeld Duitsland die met de Euro een ramp voorspelde.

  Ook wil de kiezer een strenger immi- en integratiebeleid dan de grote politieke partijen voorstaan.
  Het probleem is dat maar een deel van de kiezer durft te stemmen op partijen die buiten de gevestigde orde staan, en wil wat hij of zij wil, zoals de PVV. Het overgrote deel van de kiezer stemt op de grote partijen, ondanks dat zij niet uitdragen wat de kiezer wil. De kiezer wantrouwt terecht nieuwe partijen omdat deze bijna altijd eindigen in krakeel.

  De grote politieke partijen weten dat als zijn iets willen dat de kiezer niet wil, de meerderheid toch wel op ze blijft stemmen. Zij blijven dus doorgaan met hun beleid, die de kiezer niet wil.
  Wat nodig is, is dat grote politieke partijen stellingen durven in te nemen, overeenkomend met die van de kiezer, maar die in gaan tegen wat de lobbiegroepen (werkgevers, NGO’s, Amerika), die de EU in hun zak hebben zitten, willen. Wat nu gebeurt is dat de politieke partijen rond verkiezingstijd met de mond wel belijden dat ze EU-kritisch zijn, en veel kiezers stinken hier in, maar hieraan geen gevolg durven te geven door ook stellingnamen te doen. Een begin zou zijn dat Rutte zich achter Cameron schaart in zijn wensen (maar dat durft Rutte niet) m.b.t. immigratiebeperkinge per natie toestaan, of dat Rutte zegt: Afspraak is afspraak, geld terug van de Grieken of Nederland uit de Eurozone.
  De politicus vindt diep in zijn hart dat hij het beter weet dan de kiezer, die pleased hij alleen met de mond, of de politicus heeft geen zin in heibel en stemt dan maar mee met de Merkels en de Hollandes.

  1. Jacobus

   In de laatste verkiezingen verloor de anti EU-partij PVV fors en wonnen de pro-Europese partijen. De oorzaak daarvan is dat de meerderheid van de bevolking tegen de EU is.

   Begrijpt u wel?

   1. snowy

    Jacobus dat was gerealiseerd door handje klap, vvd ik geef jou dit en pvda ik geef jou dat, de doorberekening om uit de economische crises te komen op een manier die het Nederlandse volk de minste schade toebracht was wel die van de PVV, maar is door de staat en omroepen in belicht daar schort het aan,

   2. cmsuijkerbuijk

    @Jacobus
    12 februari 2015 at 12:07
    Je ben ook stokdoof en stekeblind hé? Hoe dikwijls is al niet verklaard, dat die verkiezingsuitslag het resultaat was van bangmakerij voor én de PvdA én de VVD, door de liberale kiezer bang te maken voor de PvdA en de socialistische kiezer voor de VVD.
    Je moet toch een nodig aan de bril, je oren uit laten spuiten én een gehoorapparaat, plús je ongemeubileerde bovenkamer eens nodig door laten waaien, zodat het socialistische stof er uit kan waaien en er nétte meubels in gezet kunnen worden!

    1. Jacobus

     Uit opiniepeilingen van de afgelopen jaren komt hetzelfde beeld.

     http://www.volkskrant.nl/dossier-europese-unie/peiling-de-hond-nederland-zou-voor-eu-stemmen-in-referendum~a3381931/

     http://www.telegraaf.nl/binnenland/22561629/__Driekwart_positief_over_EU__.html

     http://www.nrcnext.nl/blog/2012/05/29/next-checkt-het-draagvlak-voor-de-eu/

     De bewering dat Nederlanders ‘bang gemaakt’ zijn en daarom in de beslotenheid van het stemhokje niet durven aan te geven wat ze werkelijk vinden vind ik, eerlijk gezegd, nogal ridicuul.
     Als ik zou zeggen dat er veel te veel Nederlandrs op de PVV stemmen omdat Wilders ze ten onrechte, wat ik vind, bang heeft gemaakt voor de islam, zou u dat dan een valide redenering vinden om de verkiezingsuitslag niet serieus te nemen?

    2. Nico

     De hele politiek bestaat uit “bangmaken” Elke partij roept wel angstbeelden op. Of dit nu gaat om sociale zekerheid, het eigen huis, misdaad, terrorisme, de islam, de EU of wat dan ook…
     Feit blijft dat iedere Nederlander van 18 jaar en ouder in staat is om zelf af te wegen welke angsten het zwaarste wegen. Ik ben het vaak niet eens met wat een meerderheid er van bakt, maar in een democratie zullen we het er mee moeten doen. Ik zou geen beter systeem weten.

   3. Ongemakkelijk

    Bij een verkiezing spelen veel meer factoren dan pro of anti EU. Het is mogelijk dat pro EU partijen hebben gewonnen, ondanks hun EU standpunt. Idem voor PVV.
    Het is maar net wat je oordeel is over de EU hoe je de verkiezingsuitslag uitlegt. Kijk je naar enquêtes dan zie je dat een grote minderheid , en soms een meerderheid (ook weer afhankelijk van de vraagstelling) twijfels heeft over de geloofwaardigheid van de huidige EU. Die onderstroom is niet te miskennen.
    begrijpt u?

   4. Pieter G

    @Jocobus.

    Onzin Jacobus, het was geen referendum.
    Die is al geweest en toen zei Nederland NEE tegen Europa. Het is nooit een JA geworden.

    Na dat fiasco zijn we er in gerommeld omdat de meerderheid van de politieke partijen Europa wel zagen zitten als extra banencircuit en machtsuitbreiding. Nogal onbezonnen gezien de desastreuze uitwerking.

    Europa was maar een onderdeel van het hele pakket aan beleidsvoornemens en onderwerpen waarover gestemd kon worden

    Bij de laatste verkiezingen logen alle winnaars alles bij elkaar en werden de grootste tegenstanders aan elkaar gekoppeld.
    Bij de volgende verkiezingen zullen we zien hoe het volk het PVD en VVD beleid beoordelen.

   5. TijlUilenspiegel

    Jacobus 12 februari 2015 at 12:07

    De laatste verkiezingen (uit 2012) zijn gewonnen door de VVD, waar er heel stoer werd gesteld: geen cent meer naar Griekenland. € 1000,- voor elke werkende Nederlander. Op veiligheid moet je niet bezuinigen, Meeleven met slachtoffers, niet met daders. Meer straf en minder begrip voor criminelen, Werkend Nederland verdient belastingverlaging, De overheid moet minder doen en meer presteren, etc.

    Dus.. de meerderheid van de bevolking is voor de EU vanwege de verkiezingsuitslag?

 2. jangajentaan

  Lieftinck: eens met je analyse. Daarom denk ik dat het goed is dat er wat meer smaken komen naast de PVV, zolang die maar helder en duidelijk zijn in waarvoor ze staan en geen verkeerde compromissen gaan sluiten.
  Er zijn nu misschien nog mogelijkheden om de zaak ten goede te keren, maar over een jaar of 10 is het te laat. Dan zijn we overgeleverd aan EU en VN…

 3. Baksteen

  Begin als stil protest met het plakken van een rond Nederlands vlaggetje over het teken van onze bezetting op je nummerplaat. Het heeft de grootte van een borrelglaasje…….

 4. Jacobus

  De gedachte dat in een globaliserende economie en technologie een vuilnisbak van kabouterstaatjes een adequaat antwoord is op de grote machtsblokken in de wereld is verbazingwekkend.

  Dat verklaart wellicht ook waarom alleen populistische partijen die weinig in de melk brokkelen dat merkwaardige standpunt nog aanhangen.

  1. Ongemakkelijk

   In een “kabouterstaatje” heb je tenminste nog enige invloed op het regeringsbeleid. In een machtsblok is de democratische besluitvorming verdwenen. Daar zijn de burgers in de greep gekomen van ongrijpbare managers, die hun eigen agenda uitvoeren. Een beetje te vergelijken met de semi-overheid, waarop de democratie de greep heeft verloren, en krijg de macht nu maar eens terug.
   Ik heb liever democratie en wat minder macht op wereldtoneel, dan speelbal te worden van ongrijpbare managers in machtsblokken.

 5. W.H.J. Reiss

  Je ziet de cultuur in dit land langzaam verdwijnen. De mensen hebben daardoor geen boodschap meer aan Nederland. Het is enkel nog ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke. Ik merk dat bij jongeren heel erg. De -ik- figuur staat daar centraal. Kunst en cultuur van een bepaalde streek maakt plaats voor het o, zo belangrijke ‘grote’ ! Klein, maar fijn, dat mag niet meer. Ik maak het nog mee dat Harmonie, schutterij, zangvereniging verleden tijd zal zijn. Het moet nl. allemaal groot zijn en wie is er dan nog lid van een plaatselijke vereniging waar de -ik- figuur niet centraal staat !

 6. jangajentaan

  Jacobus nergens in de wereld doen die grote verzamelblokken van landen het goed, juist door de globalisering. De globalisering vereist namelijk niet dat je zoveel mogelijk landen aan elkaar linkt, maar juist dat je slagvaardig en snel reageert. Dat kunnen afzonderlijke natiestaten of kleine blokken van gelijkgestemde landen veel beter dan die mega-blokken van landen met tegenstrijdige belangen die niets anders doen dan elkaar het leven zuur maken, zoals nu gebeurt in de eurozone.
  Zie ook Zuid-Amerika: Pacific Alliance (Mexico, Colombia, Peru en Chili) werkt redelijk goed, Unasur is een drama, duur vergadercircuit, kost alleen maar geld en levert niets op.

 7. Jacobus

  @Jangagentaan,

  Ik stel, los van wat je ervan kunt vinden, objectief vast dat de Europese eenwording al meer dan een halve eeuw zich als een autonoom proces voltrekt. Dat blijkt uit tenminste twee objectief vast te stellen feiten:
  In de eerste plaats blijkt dat er altijd parlementaire en dus democratische meerderheden bleken te zijn voor voortgaande stappen in het integratieproces. Zelfs in tijden van grote economische crisis bleek dat ook het geval te zijn in landen die niet in alle opzichten reden hadden om blij te zijn met de euro en de EU.
  In de tweede plaats is zichtbaar dat elke gebeurtenis of crisis leidt tot maatregelen die leiden tot verdere stappen in de richting van een federale staat. De bankencrisis leidt tot een bankenunie, bezwaren tegen de interne democratie van de EU leiden tot versteviging van de positie van het Europarlement en de crisis in Oekraine leidt tot stemmen die aandringen op een gemeenschappelijk Europees optreden en een gemeenschappelijk leger.
  Het ‘paradigma’ is gericht op integratie als kader voor het oplossen van problemen.

  Die federale staat is onafwendbaar en al het verzet ertegen is achterhoedegevecht: de populistische honden blaffen maar de karavaan trekt door.

  1. Nico

   Meer nog dan de EEG heeft de NAVO indertijd bijgedragen tot integratie. NATO leden hebben namelijk hun souvereiniteit voor het meest essentiele van een staat, namelijk beslissen over oorlog en vrede en een zelfstandig defensiebeleid, overgedragen aan de NATO. Ook heeft de NATO van het begin af aan een gezamenlijk beleid gevoerd op het gebied van defensie en buitenlands beleid.
   Binnen de huidige EU zijn leden wat betreft defensie en buitenlands beleid veel zelfstandiger dan binnen de NATO.

   Op economisch gebied hebben EU leden inderdaad veel overgedragen. Ik zie dat als positief. De EU heeft er met name voor gezorgd dat nationale wetten die de economische vrijheid aan banden legden werden afgeschaft. Zo kenden we in Nederland vroeger naast een minimumloon ook een maximumloon. Voor zeer veel producten bestonden minimum en maximumprijzen. Op veel vlakken hadden slechts een paar “ondernemers” het recht om bepaalde goederen en diensten te verstrekken, en dat tegen vastgestelde prijzen.

  2. Ongemakkelijk

   Die federale staat komt er niet. Langzamerhand zien de burgers wat het effect is geweest van die Europese integratie, armoe in zuid Europa bijvoorbeeld en onbeheersbare geldstromen. De slinger is te ver doorgeslagen, er komt nu een beweging naar de andere kant. Ziet u dan niet dat wat er nu gebeurt met Giekenland, alleen uit angst is. Het is niet de overtuiging dat men samen sterker staat, maar angst voor de gevolgen van een uittreding van Griekenland. Een reus op lemen voeten
   En die onderhandelingen met Rusland, nu ineens door Dld en Frankrijk (ja die Hollande heeft een veel te grote broek aangetrokken, wat doet hij daar eigenlijk, het is het pesterige jongetje uit de klas die vastplakt een een sterke klasgenoot). Maar goed, ook hier zie je dat buitenlands beleid, als het erop aankomt een natie aangelegenheid is.

  3. TijlUilenspiegel

   Wat een flauw antwoord

   1. TijlUilenspiegel

    TijlUilenspiegel12 februari 2015 at 18:30

    Van Jacobus 12:49 op Jan van 12:35

 8. Nico

  Het idee dat er tussen staat en burger niets behoort te staan is uiterst onliberaal. Burgers moeten te allen tijde het recht hebben om zich te verenigen op grond van gedeelde belangen of overtuigingen. In de klassieke nachtwakersstaat werden op deze manier sociale voorzieningen geregeld. Via vakbond, beroepsvereniging, kerk of verzekeraar konden mensen zich indekken tegen ziekte, werkloosheid en ouderdom. Binnen een vrije (natie) staat is de vrijheid van vereniging een van de pijlers.

  Binnen de samenleving die Le Pen voorstaat moet dat alles louter en alleen door de staat worden geregeld. Een vorm van (nationaal) socialisme dus.

  Er zijn dus verschillende manieren om een natie staat vorm te geven. Ruwweg de liberale staat (patriottisme) en de collectivistische staat (bloed en bodem nationalisme)

  1. Jacobus

   @ Nico,

   Je snijdt een belangrijk thema aan, namelijk de vraag of de (populistische) roep om directe demcratie wel zo democratisch is. Ik denk van niet.

   De roep om referenda, directe verkiezingen van burgemeesters en andere bestuurders en de afkeer van de representatieve democraite lijkt op het eerste gezicht een grotere en meer betrouwbare vorm van democratie te betekenen. Dat is het echter niet: democratie is per definitie een representatieve democratie. Daarin is partijvorming een essentiële schakel om de politieke meningsvorming te organiseren en ideologisch of levensbeschouwelijk te laden. Het is praktisch onmogelijk om op elk onderwerp de kiezer te raadplegen, nog los van de vraag of de kiezer over el (complex) vraagstuk een zinnig standpunt kan en wil bepalen.
   Referenda zijn naar mijn overtuiging ondemocratische instrumenten: het is bijna nooit mogelijk een complex vraagstuk te reduceren tot een digitale vraagstelling. Bovendien zal die digitale vraagstelling door een deel van de kiezer altijd worden geïnterpreteerd naar eigen smaak, zoals bleek bij het referendum over de Europese Grondwet waarin een deel van de nee-stemmers achteraf in onderzoek verklaarden dat ze tegen hadden gestemd omdat ze tegen het Kabinet Balkenende waren.

   Voorstanders van directe democratie blijken bij nader inzien ook zelden echte democraten te zijn, zoals Wilders die gilt om referenda maar geen democratie in zijn eigen partij durft te organiseren.

   1. Pieter G

    @Jacobus:
    zoals Wilders die gilt om referenda maar geen democratie in zijn eigen partij durft te organiseren.

    Drogreden:

    Het feit dat iemand niet naar zijn eigen stelling handelt, doet niets af aan de waarde van die stelling zelf.

    Daarnaast gaat de vergelijking mank. Omdat het bij A gewenst is hoeft dat niet te betekenen dat het bij B ook gewenst is.

    1. Jacobus

     In elk geval ziet u in dat Wilders niet ‘naar zijn eigen stelling handelt’.

     Dat was eigenlijk hetgeen te bewijzen viel.

   2. Nico

    Directe democratie kan werken, mits de samenleving er ook mee om kan gaan. Referenda die van bovenaf worden opgelegd, zoals De Gaulle deed in Frankrijk, zijn er hooguit om de macht te legitimeren.

    Volksinitiatieven zoals in Zwitserland kunnen wel een goede bijdrage leveren. Dit laatste natuurlijk alleen als ook hier de indieners en de kiezers realistisch blijven. In Californië hebben de volksinitiatieven tot een faillissement van de staat geleid omdat allerlei dure “leuke” dingen werden voorgesteld en aangenomen terwijl de nodige financiële dekking in de vorm van bezuinigingen of belastingen werd weggestemd. Kennelijk zijn sommige bevolkingen niet “volwassen” genoeg om met het volksinitiatief om te gaan.

 9. jangajentaan

  Nico en Jacobus
  Ik denk dat dit verhaal deels opging totdat de EU te groot werd. Dat gebeurde rond 2004 met de uitbreiding met 10 landen.
  Daardoor en mede door de one-size-fits-all euro kwamen in het slechtste van twee werelden terecht: terwijl de nationale staat uitgehold werd (waardoor de hele representatieve democratie waar jullie het over hebben niet meer functioneert) werd de EU zo groot en zo log, dat de toegevoegde waarde die er misschien wel was, daarmee is opgehouden te bestaan.
  Luister maar eens naar wat de Britse filosoof John Gray daarover zei in Buitenhof, in 2012.
  http://programma.vpro.nl/buitenhof/afleveringen/buitenhof-2-december-gerrit-zalm—john-gray.html

  1. Jacobus

   Ik ben het eens met iedereen die kritiek heeft op het democratische karakter van de instituties van de EU. Ik zie echter ook niet zo goed op welke wijze de democratische kwaliteit van de EU kan worden verbeterd zonder ook radicaal te kiezen voor de federale staat.
   Ik wijs er bovendien op dat in Nederland de representatieve democratische structuur vergelijkbaar is opgezet, getrapte verkiezingen voor de Eerste Kamer, (feitelijk) getrapte verkiezing van de burgemeester door de Gemeenteraad en getrapte samenstelling van de Regering door de Tweede Kamer.
   Het is niet zo eenvoudig dat anders te organiseren.
   Ben wel nieuwsgierig naar jullie ideeën op dat punt.

   1. Nico

    Jacobus en Jan, In de eerste plaats zou er over een aantal zaken helemaal niet beslist moeten worden. Niet op lokaal niveau, niet op nationaal niveau en niet op Europees niveau. Daar waar wel beslist wordt door een overheid zou dat op het laagste niveau mogelijk moeten zijn. Dus wat gemeentelijk kan op gemeentelijk niveau, enzovoorts.

    Wat betreft de Europese besluitvorming; Ik denk dat het moeilijk is om diverse politieke culturen te verenigen in één systeem. Misschien is een federale unie een stap te ver en zou de EU weer EEG moeten worden, een confederatie van staten. Als de EU toch wordt voortgezet dan zal deze democratischer moeten worden. Het Europese parlement zou deels evenredig gekozen moeten worden en er zou een senaat moeten komen waar, net als in de Verenigde Staten, elke lidstaat even sterk is vertegenwoordigd. Ook zou de uitvoerende macht gekozen moeten worden. Hetzij rechtstreeks door de kiezers, hetzij getrapt via het Europees Parlement.

   2. Taljaard

    @Jacobus
    “De globalisering” is een mythe, of, nauwer gedefinieerd, een mythisch containerbegrip.
    Internationale economische samenwerkingsverbanden zijn bepaald geen nieuw verschijnsel.
    Wat wel aan constante verandering onderhevig is zijn de wijzen waarop de stromen van goederen en kapitaal worden gereguleerd, maar ook dat is een constante en daarom op zichzelf ook niet nieuw.
    Tot voor een relatief korte tijd terug was de regulering van deze stromen in Europa grotendeels in handen van nationale regeringen. En de afzonderlijke valuta en hun respectievelijke wisselkoersen waren ook een belangrijk fundament onder deze regionale, nationale autonomie waar het de regulering van deze stromen betrof.
    Het opgeven daarvan, middels de invoering van de euro, leek op het eerste gezicht een aantal voordelen te hebben, maar de nadelen hiervan komen de laatste tijd steeds duidelijker aan het licht.
    Het ergste en meest in het oog lopende gevolg;
    Nationale regeringen raken de controle over zowel hun inkomsten als hun uitgaven kwijt aan schimmige, ondemocratische instanties met een eigen agenda, die beslist niet altijd strookt met de belangen het merendeel van inwoners van Europa, zowel op nationaal als internationaal niveau.

  2. Nico

   Jan,

   Alhoewel ik zeker reserves heb bij de EU en zeker bij de Euro geloof ik zeker ook dat er voordelen zijn. Ik noemde al de druk op de lidstaten om veel socialistische- en corporatistische wetten af te schaffen en zo meer ruimte aan de markt te geven. Ook de individuele vrijheid om te reizen of ergens te werken ervaar ik als een voordeel.

   Of de nationale staat is uitgehold.. wellicht wel. Zeker omdat de staat zich met minder alledaagse zaken bezighoudt. Als liberaal vind ik ook dat over veel zaken überhaupt niet door een overheid, nationaal of niet, besloten zou moeten worden.

 10. jangajentaan

  P.s. sorry hier een link mét filmpje
  http://www.npo.nl/buitenhof/02-12-2012/VPWON_1165566

 11. jackoss

  Europa is een baantjesmachine. Een parlement dat serieus heeft vergaderd over de kromming van een banaan en de dikte van een komkommer geeft al aan dat het nutteloos is. Bovendien is met dank aan onze machthebbers onze samenleving de laaste 40 jaar enorm gedenergeerd. Iedereen die dit niet ziet of niet wil zien hoort in een gesloten inrichting thuis. Volgens mij hebben we pakweg 50 jaar geleden de top van de evolutie bereikt. We zakken nu af en heel erg snel.

 12. JanvanEechoud

  Allemaal-allemaal-allemaal-allemaal op de kast, allemaal op de kast……

  ’t Is bijna humoristisch….., Wat-zeg-ik? Het IS humoristisch….! 🙂

  1. arie_jansz

   Ik zie een zeer volwassen discussie, totdat u hinderlijk begon te gillen.

   Doet u wel vaker, maar nu is het een zeer storende factor.

   Ik denk dat de pieten discussie meer uw formaat is.

 13. V.K.

  -uit onderzoek blijkt keer op keer, etc

  -Men moet zich eens de vraag gaan stellen waarom de opkomst van de EU verkiezingen zo laag zijn en steeds lager worden…heb nog nooit iemand horen zeggen dat hij niet stemt omdat hij eigenlijk wel tevreden is…

 14. Floris

  Toch frappant dat die Jacobus altijd de overheid zit te verdedigen…

  Of het nu gaat over de EU, het multiculturele drama, de islam, you name it, deze weg-met-ons dramaturg treedt op als een lakei van de gevestigde politiek.

 15. Floris

  En arie verdedigt steeds weer Jacobus…

  Wat schuift dat nou, arie?

  1. arie_jansz

   Eh, kun je aangeven WAAR in deze discussie ik dat doe?

   rare jongen die Floris.

   1. Floris

    Jongen, je doet niet anders.

   2. -Harry

    Tjong , tjonge , Arie ,

    Wat een gebrek aan zelfkennis , ( of valt dit onder liegen op commando ) ?

    Ik zie Jacobus als zo’n ouwe logge stoomtrein , zo’n onvoorstelbaar lomp stuk ijzer , sissend , piepend en sputterend , dat slechts de rails kan volgen en daar geen centimeter van af kan wijken . Hij zit alleen op een traject met uitsluitend linkerbochten .

    En jij arie , bent zo’n stom vierkant kolenwagentje , wat ie altijd achter z’n kont aan moet slepen of ie nou wil of niet .

 16. Jacobus

  Kan Floris aantonen of zelfs maar aannemelijk maken dat Arie, Beukman, Maaike en ik door de overheid of politieke partijen worden betaald om hier bijdragen te plaatsen.

  1. Floris

   Typisch. Ik heb Maaike nooit genoemd. Heb je je versproken?

   Maar goed, het is aannemelijk te maken:

   -altijd en eeuwig verdedig je het regeringsbeleid.

   – al meer dan 10 jaar en bijna elke werkdag.

   – als je argumenten op zijn probeer je mensen voor schut te zetten in de hoop ze op die manier monddood te kunnen maken.

   – alles wat je doet is er derhalve op gericht om kritiek de kop in te drukken.

   Het is de typisch (s)linkse werkwijze waar de PvdA sinds de tijd van Janmaat patent op heeft.

   Nu kan het uiteraard zijn dat je dat allemaal belangeloos hebt gedaan en doet, dat je gewoon een serviele fanaat bent die verder niets om handen heeft. Dat zou kunnen natuurlijk, maar dat geloof ik niet, Graatsma.

   Temeer niet omdat ik te weten ben gekomen dat het ministerie van Justitie “webcare-redacteuren” inhuurt om datgene te doen wat jij ook doet. Lees hier maar: http://www.klokkenluideronline.is/2014/06/micha-kat-over-berenice-graatsma/

   1. Jacobus

    Je bent wel flink de weg kwijt als je denkt dat een Departement het zich kan veroorloven ambtenaren onder nicknames politieke stellingnames te laten innemen op debatblogs, waaronder het (dis)kwalificeren van politici en het beoordelen van Kabinetsbeleid. Als zoiets op enig moment zou uitlekken heeft de Minister namelijk een giga probleem en dat risico zal hij nooit nemen.

    Je weet dus eenvoudig niet hoe het werkt en zo verklaar ik ook het feit dat je er dit soort bizarre fantasieën koestert.

    Als je doorgaat met het uiten van dit soort idiote beschuldigingen zal ik een klacht indienen bij de redactie. Dit is een debatblog, geen schoolplein.

    1. Nico

     Om nou gelijk een klacht in te dienen… Dit soort complotgekkies horen nu eenmaal bij de blogfolklore. Ik kan er alleen maar om lachen.

     Sommige mensen zijn zo overtuigd van hun gelijk dat ze niet kunnen voorstellen dat er mensen zijn die er anders over denken. In hun ogen moeten zij wel belangen hebben of betaald worden om zo te denken.

    2. Floris

     Ik heb die advertentie zelf gelezen op de site van het ministerie. Tekst:

     “Functieomschrijving:
     Je achterhaalt hoe burgers online praten over het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Met monitoring- en webcaretool Coosto speur je naar gesprekken op fora en sociale media, zoals Twitter, Facebook en Youtube. Je neemt proactief deel aan gesprekken over VenJ-beleidsterreinen, VenJ-organisaties en de VenJ-bewindslieden, en helpt zo het imago van VenJ op te bouwen en beschermen. Als webcare-redacteur fungeer je als spin op het web. Je ben de online vertegenwoordiger van het ministerie van Veiligheid en Justitie en je rapporteert regelmatig over je belangrijkste bevindingen over online gesprekken. Je ziet vaak als eerste welke onderwerpen spelen en hoe burgers daarover praten. Die signalen deel je met de rest van de organisatie. Vervolgens adviseer je hoe we het beste met discussies en reacties om kunnen gaan. Zo werk je mee aan relevante content in reactie op veel voorkomende vragen, opmerkingen en klachten over VenJ-beleid. Belangrijk in je functie is dat je relevante in- en externe contacten onderhoudt. Je functie is politiek gevoelig, daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om reacties op vragen, opmerkingen en klachten over VenJ-onderwerpen af te stemmen met relevante afdelingen en organisaties binnen VenJ. Tot slot volg je nauwlettend de ontwikkelingen op het vakgebied van webcare.”

     Inmiddels is ie weggehaald: https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/notFound

     Ik begrijp dat je je betrapt en in de hoek gedreven voelt, Graatsma, maar je verdient niet beter. Ga maar huilie huilie doen bij de redactie als je daarvan opknapt.

     1. Jacobus

      Wie is Graatsma?

     2. arie_jansz

      Even via de wayback machine en overtuig me!

      Een link sturen met “not found”….hoe overtuigend!

     3. -Harry

      Prima speurwerk , Floris !

      En zo te lezen voelt Jodocus zich betrapt , gezien zijn -wederom debiele- reactie : ” zal ik een klacht indienen bij de redactie “.

      En dan ????
      Worden reageerders dan gestraft omdat ze Jodocus dóór hebben ?

      Vervolgens : “dit is een debatblog , geen schoolplein ” ;

      zou daar aan toe willen voegen dat het ook geen platform is om moslimterrorisme goed te praten !
      Noch een treitersite voor bezorgde Nederlanders !

      Nogmaals , knap gevonden , Floris !

     4. Willz

      @ jacobus en arie

      Laat ik die vacature toch ook gelezen hebben. ‘k Heb de vacature op m’n bureaublad gezet om eens helemaal door te lezen. Zo curieus vond ik het. Tot nu toe vergeten en zie daar.
      Hier nog een gedeelte uit de vacature:

      Functie-eisen
      •Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding communicatie, journalistiek of politicologie.
      •Je hebt veel kennis van en ervaring met de inzet van onder meer Facebook, Twitter, fora, blogs en content in het kader van webcare.
      •Je hebt aantoonbare ervaring in soortgelijke functie(s) binnen of buiten de overheid, en je kunt enthousiast het belang van webcare aangeven.
      •Je hebt relevante kennis over de overheid in het algemeen en het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het bijzonder.
      •Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen.
      •Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling.
      •Je bent servicegericht, hebt een groot inlevingsvermogen en aandacht voor het opbouwen van duurzame relaties.
      •Je kunt ingewikkelde onderwerpen eenvoudig en begrijpelijk verwoorden.
      •Je hebt een open, positieve en vooral proactieve werkhouding.

      Arbeidsvoorwaarden

      Arbeidsvoorwaarden van de vacature

      Salarisniveau
      schaal 10

      Minimum salaris
      € 2396 bruto per maand

      Maximum salaris
      € 3852 bruto per maand
      Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.

      Dienstverband
      Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

      Contractduur
      1 jaar

      Minimaal aantal uren per week
      32

      Maximaal aantal uren per week
      36

      Overige arbeidsvoorwaarden.

      Heren J&A,
      Een wijs mens leert ook van tegengestelde opninies.
      mvg

     5. Gielah

      Inderdaad heb ik die advertentie indertijd ook gezien.
      Ik dacht toen:
      “Verrek…. maar dat wisten en mérkten we toch allemaal al? Er kón toch nauwelijks een andere verklaring zijn?
      Dit verbaast me dus niets’….
      en ik ging over tot de orde van de dag.

      En laat nu een van mijn vrienden…. behóórlijk hoog, qua functie, op enig ministerie… me dat naderhand alsnog bevéstigen… met nog een heleboel andere info die mij ook al niet gelukkig maakte?

      Ik had namelijk héél graag een wél betrouwbare overheid gehad.
      Ik kan me tijden herinneren dat ik dat nog dacht en geloofde.

      Wat mij nu nog wel interesseert, dat is de rol van redacties van forums in deze.
      Als ik dit soort dingen te weten ben gekomen… zijn zij dat dan ook?
      En zo ja… waarom kunnen ..of mogen.. of willen zij hun site daar dan niet tegen beveiligen?

      Tricky!

     6. Jacobus

      Ik zie dat de paranoia hier flink opvlamt.

   2. arie_jansz

    Haha, die is leuk….ik weet dat het zinloos is, maar waarom geloof jij dit soort berichten?

    ik moet zeggen, dit is de meest stompzinnige, Nederlandse, website die ik ooit gezien heb.

    Het spijt me, maar je bent echt gestoord.

    1. Floris

     Critici gestoord noemen…waar ken ik dat van?

     De Sowjet-Unie misschien?

     1. arie_jansz

      die is leuk Floris, de eerste kennismaking met jou was er een met gestrekt been.

      Hier kon ik uit opmaken dat je het liefste zou willen dat ik mijn mond maar moest houden.

      Wellicht dat de waard zijn gasten heel goed kent?

     2. -Harry

      Zeg A-J , 17.39

      uit je reactie maak ik op dat je van mening bent dat jouw inbreng hier enige zoden aan de dijk zet ?

      Eerlijk gezegd vind ik dat je de Nobelprijs voor overbodigheid verdient .

   3. -Harry

    Treffende link , Floris !

    Als je de link leest is het eigenlijk glashelder , het kan gewoon niet anders !
    En dan die naam , Graatsma , dat moet wel zo’n misselijke rooie noorderling zijn .
    Zo’n Zure Groninger zonder een greintje humor .
    Valt op den duur dan toch nog alles op z’n plaats ?

    Nu nog even iemand zien te vinden die zijn bankrekening kan hacken om te zien hoeveel geld waar precies vandaan komt !

 17. jangajentaan

  Nico

  Persoonlijk raak ik er steeds meer van overtuigd dat liberale democratie niet (meer) functioneert in een te groot (federaal) verband, zoals ik ook aangeef in het artikel.
  Om tal van redenen: het wordt te groot, te log, te bureaucratisch, er is geen Europese “demos”, etc.
  Daarnaast denk ik dat de eenheidseuro averechts werkt: dit leidt juist tot divergentie ipv de gewenste convergentie.
  M.i. zou de beste stap nu zijn om weer monetaire flexibiliteit in te voeren in de EU (evt met behoud euro als handelsmunt en betaalmiddel, door toepassing van TMS of parallelle munten).
  Dan zijn we meteen al een heel eind want de noodzaak tot politieke eenwording via een dwangbuis wordt dan een stuk minder. Landen hebben dan de keuze: of ze hervormen wat meer of ze hervormen wat minder, maar dan zullen ze vaker moeten devalueren met alle nadelen van dien.
  Dan kunnen we ook voorkomen dat we in een permanente transferunie terecht komen dus ieder land draait op voor zijn eigen schulden. Dan voldoe je ook weer aan de basiseis van nationale soevereiniteit (budgetrecht, financiële onafhankelijkheid).
  Zijn we eenmaal zo ver, dan kun je altijd kijken of je geleidelijk door politieke samenwerking zaken wat meer kunt integreren, maar dat moet wel nut hebben. Dus niet integrereren om het integreren zelf.
  Zoals het nu gaat is de EU een ondemocratische dwangbuis zonder toegevoegde waarde. Kijk maar naar economische groei en werkloosheidcijfers van de eurolanden t.o.v. de EU-landen die niet in de eurozone zitten. Veel slechter, met uitzondering van Duitsland maar die beginnen ook weg te zakken. Plus het hele moneatire drama van QE, waardoor noordelijke spaarders beroofd worden…
  Ik zou zeggen, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Oftewel, kappen met die hap…

  1. Nico

   Jan,

   Inderdaad, het ontbreken van een “Demos” is een ernstig tekort om tot een liberaal-democratische federatie te komen. In die zin deel ik je reserves. Ik ben echter bang dat een en ander moeilijk terug te draaien valt. De loop der geschiedenis laat zien dat er steeds grotere verbanden ontstaan. In Nederland zagen we hetzelfde. De provinciale souvereiniteit ging verloren toen de Bataafse Republiek en later het Koninkrijk der Nederlanden werd gevormd. De Demos was er ook niet, deze is pas in de loop van de Negentiende Eeuw ontstaan bij het natievormingsproces van Nederland.

   Iets dergelijks zou ook in Europa kunnen gaan gebeuren, alhoewel ik zoals gezegd mijn reserves heb.

   Ik raad degenen die sceptisch zijn naar Europa om ook een plan B klaar te hebben. Als het niet lukt om de EU te ontbinden zou het namelijk goed zijn als de sceptici dan wel voldoende invloed hebben om dan in elk geval die EU zo democratisch en transparant mogelijk te krijgen.

   Wat betreft de Euro; Ik ben het daar met je eens. De huidige Euro is een onding voor alle landen. Het ontbinden van de Euro zal echter ook de nodige pijn veroorzaken. Ik zat er zelf wel eens over te filosoferen hoe Nederland en Duitsland het beste uit de Euro zouden kunnen stappen en een Guldenmark invoeren.

   Dit zou zeer snel en in het geheim moeten gebeuren om te voorkomen dat Zuid Europeanen massaal hun geld op Nederlandse en Duitse banken zetten. Verder heb je problemen over welke schulden en tegoeden omgezet moeten worden naar Guldenmark. Hoe zit het met een hypotheek op een Nederlands huis bij een Franse of Belgische bank of andersom bijvoorbeeld? En hoe zit het met bedrijfsobligaties van bedrijven die in verschillende landen gevestigd zijn?

  2. Eminem2

   Jan schreef:

   “Persoonlijk raak ik er steeds meer van overtuigd dat liberale democratie niet (meer) functioneert in een te groot (federaal) verband, zoals ik ook aangeef in het artikel.”

   Even los van de kwestie van de omvang van de EU en de precieze bevoegdheden die er aan zijn overgedragen, is er een meer algemene reden dat “liberale democratie” helemaal geen vanzelfsprekende combinatie is en om die reden dus ook niet “hoeft te werken”. “Liberaal” betekent namelijk dat bepaalde persoonlijke vrijheden onaantastbaar worden geacht. “Democratisch” betekent daarentegen, enigszins gesimplificeerd, dat “de meeste stemmen gelden”. Dus is er geen enkele reden waarom “democratisch” genomen besluiten de “liberale” vrijheden zouden respecteren…

   We *hopen* natuurlijk wel dat in ons democratische bestel er altijd voor gekozen zal worden om de bekende liberale vrijheden te respecteren (evenals een aantal sociale, die in de praktijk weinig meer zijn dan streeflijnen voor de politiek, zoals volledige werkgelegenheid), maar eigenlijk is de frase “liberale democratie” weinig meer dan een hoopvolle bezweringsformule. (Zo van “aai, democratie, lief, democratie, blijf alsjeblieft liberaal, democratie, verander alsjeblieft niet in een woedende volksopstand van ontevreden burgers, lieve democratie, slaap maar lekker verder, democratie…”) Want zoals een oude cabaretier (ik meen Sonneveld) ooit eens zei nadat hij zich onder het “gewone volk” had begeven om erachter te komen wat dit nou eigenlijk wilde: “weinig goeds…”.

 18. Gerben

  Over democratisering van de EU lijkt het me een goed plan als alle burgers in Europa bij verkiezingen in de toekomst een stem krijgen die even zwaar telt. Nu telt de stem van burgers uit kleine EU landen zwaarder dan die uit grote landen. Dat zou betekenen dat met name Duitse partijen in het Europese parlement meer te zeggen krijgen en de ministaatjes (zoals Malta, Cyprus en Luxemburg vrijwel niets). Malta heeft 6 zetels op 416.000 inwoners, Duitsland heeft met 82 mln inwoners geen 1.178 zetels, maar 96. Je zou eventueel een Duitse zetel meer stemkracht kunnen geven, of de kleine landen in een gezamenlijke verkiezing kunnen laten stemmen, waardoor je echte Europese partijen krijgt.

 19. jangajentaan

  Nico er staat nu een goed interview met Andre ten Dam op de site Follow The Money over de eurozone.

  1. W.H.J. Reiss

   @Jan
   Je hebt gelijk, maar je zult geen gelijk krijgen.
   Misschien, dat je kleinkinderen je gedachten gang ooit nog zullen meemaken. Bij de Politieke elite zitten teveel onbenullen. Onbenullen zitten er ook in het kabinet. We zullen eraan moeten wennen !

 20. Floris

  Jacobus schreef te 17:40:

  “Wie is Graatsma?”

  Ik had wel verwacht dat jij, beroepsleugenaar en ervaren ontkenner, dit spelletje zou gaan spelen. Eigenlijk heeft het nog lang geduurd voordat je ermee begon.

  Je bent echt een heel zielig mannetje, Wim. Heb je geen hekel aan jezelf?

  1. Jacobus

   @ Floris,

   Je komt hier slechts om te trollen en te speculeren over mijn privé-identiteit. Inhoudelijk lijk je niet veel te melden te hebben.

   Je bekijkt het verder maar.

   1. Floris

    Jouw privé-identiteit is mij al jaren bekend. Wees maar niet bang opa, ik zal niets verklappen.

    Overigens ben jij hier de trol. Je bent erop uit om de discussies te kapen danwel te saboteren. Dat kunstje flik je al jaren met desastreuze gevolgen voor fora die slecht werden geleid en waar je veel te lang je gang kon gaan.

  2. arie_jansz

   Beetje eng om achter de anonimiteit van een reaguurder aan te jagen.

   Krijg je kopgeld Floris als je er eentje te pakken krijgt?

   1. Floris

    Daar hebben we de assistent van Jacobus ook weer.

 21. Wilhelmson

  In een democratie zijn zweep-partijen van groot belang. Zij ontbreken dan ook in dictaturen of ondemocratische staten , omdat net deze partijen de geest in de politieke fles brengen die de staatsoligarchie van gelijkgezinden en door middel van draaideuren verbonden toegangen er uit tracht te schudden. Daarom is een PVV noodzakelijk. Een PVV staat per definitie aan de zijlijn en zal best nooit deelnemen aan het staatsbestel en dat is dan ook zeer goed. Een zweeppartij als de PVV moet de maatschappij , en haar per definitie inerte staatsbestuur een spiegel voorhouden en haar beetje bij beetje in de richting drijven van wat de burger nodig heeft. Dat daarbij een polarisatie nodig is en een aanleiding is heel duidelijk passend in de lijn van het marxistische denkbeeld van een dynamische samenleving, algemeen aanvaard onder vriend en vijand. Was een PVV er niet , of verboden ( schutskring) dan blijft de samenleving staan en sterft ze. De geest verlaat dan het lichaam ! Men noemt het dan cultuurrelativisme, opheffing van identiteit , enz.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.