ChristenUnie-Kamerlid: Wilders én D66 frustreren het islamdebat

Niet alleen mensen die ‘islamofobie’ roepen maken een fatsoenlijk islamdebat in Nederland onmogelijk. Nee, dat is ook Geert Wilders aan te wrijven, meent ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers.

Het is lastig om in Nederland op ordelijke wijze van gedachten te wisselen als het over de islam gaat, schrijft ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers in een column die verscheen bij Jalta:

Mensen worden emotioneel, stellen drastische maatregelen voor of hebben bizarre standpunten. Gezien de dreiging van het jihadisme, de barbarij van ISIS, de moord op Theo van Gogh, de bedreiging van afvallige moslims als Ayaan Hirsi Ali, begrijp ik dat wel. En ik begrijp het ook als moslims boos worden als ze al die ellende hoogstpersoonlijk in de schoenen krijgen geschoven.

Segers identificeert dan een aantal oorzaken die volgens hem zo’n ‘fatsoenlijk debat’ in de wegstaan. Als één daarvan noemt hij het ‘betuttelracisme‘ van partijen als D66, waarover hij schrijft dat deze partij wél alle vrijheid neemt om christenen de maat te nemen, maar dat ze zand in je machine strooien als je zelf met een lijstje gedegen kritiekpunten ten aanzien van de islam op de proppen komt. Segers illustreert dat met een verhaal uit z’n verleden: hij heeft zeven jaar in Egypte gewoond en in al die tijd nog nooit ruzie heeft gekregen met moslims als hij daar zijn zorgen uitte over de islam. Nee, schrijft Segers, het zijn altijd paternalistische niet-moslims die vinden dat je niet zo scherp aan de wind moet zeilen en dat je vooral maar helemaal niet een mening moet hebben die beledigend is.

Het Kamerlid pakt ook gelijk de term ‘islamofobie‘ aan (onder andere wel eens door PvdA-corifee Frans Timmers geuit) en geeft aan het een weinig behulpzaam begrip te vinden wat vooral gebruikt wordt om legitieme kritiek op de islam in de kiem te smoren.

Maar ook in andere politieke hoeken zitten lieden die het je onmogelijk maken om op doordachte en normale wijze de islam te bediscussiëren. Het ChristenUnie-Kamerlid wijst dan op PVV-voorman Geert Wilders. Ook hij verpest in Nederland de discussie over de islamitische godsdienst:

Hij heeft zijn strijd tegen ‘de’ islam namelijk vervuild met integratiekwesties, heeft een legitieme ideeënstrijd vermengd met kritiek op ‘Marokkanen’. Dat deed hij al langer, maar wel heel nadrukkelijk bij die vreselijke ‘minder, minder-bijeenkomst’ van zijn partij. Toen werden Marokkaanse Nederlanders niet langer aangesproken op hun gedrag, moslims niet langer op hun overtuiging, maar werd een bepaalde etnische groep gereduceerd tot afkomst en kleur.

Na die vermenging van geloof en ras, door Wilders uitgevoerd, kan je geen discussie over ideeën meer voeren, schrijft Segers. Het zou volgens de parlementariër alleen nog maar gaan over hoe je van een bepaalde groep ‘minder’ kan krijgen.

Kortom, lijkt de ChristenUnie dus te zeggen, zowel D66 als de PVV zitten in het islamdebat fout. En dat is jammer. Want, schrijft Seger: “Toch zou er, voorbij de eerste emotie, een fatsoenlijk debat mogelijk moeten zijn.”


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

274 reacties

 1. ElHoussain

  Segers denkt wat ik denk.

  1. Bromsnor

   Het beste bewijs van het gelijk van Geert Wilders (en van andere die de islam bekritiseren) is de beveiliging die hij (en anderen die de moed hebben om de islam te bekritiseren) nodig heeft.

   Invloed ultraorthodoxe moslims in moskee groeit
   http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/17/invloed-ultraorthodoxe-moslims-in-moskee-groeit/

   Gert-Jan Segers kan zijn kritiek beter richtten op de massale christenvervolgingen die nu plaats vinden in het Midden-Oosten door moslims.

   Maar daar heeft hij kennelijk niet de moed voor en is het veel gemakkelijker om tegen Geert Wilders uit te varen.

  2. Anna

   Alle mensen die in het vrije Westen met zware beveiliging moeten rondlopen en zich levenslang niet meer vrij kunnen bewegen komt omdat moslims hen met de dood bedreigen. Dit kan in het Westen de democratie en rechtstaat ondermijnen. Segers is een grote lafaard. Hij is als de dood om kritiek te uiten over de islam want dan zullen moslims hem zijn vrijheid ontnemen. Daarom pakt hij liever Wilders (PVV) aan die doen hem geen kwaad. CU zijn wegvluchters voor de realiteit.

   1. Alphons

    De vraag is waarom ons parlement uw belastingcenten heeft benut voor de kostbare (7 miljard euro netto kosten per jaar voor burger en bedrijf) import van moslims in ons land uit Marokko en Turkije en welke aantoonbare voordelen hiermee verbonden zijn. 7 miljard mensen kunnen zinvol en gezond leven zonder een ouderwets anoniem sprookjesboek ( de Koran). Wanneer maak een minister dit bekend? Hoe kan het dat Brazilie, Israel, India, China en Japan geen moslims importeren ?

   2. Alphons

    Dhr. Segers dient het nut en de noodzaak van de aanwezigheid in ons land van Turken en Marokkanen aan te tonen. Tot nu toe heeft hij dat nagelaten. Immigratie is geen natuurwet, maar een (irrationele) keuze van ons parlement.

  3. DeKadt

   Je kan van Wilders vinden wat je vindt, maar niet dat hij geen ongelooflijke maatschappelijke moed heeft om de verbijsterende misstanden in de islamitische wereld, de islamitische cultuur, het islamitische geloof, de islamitische politiek en eigenlijk alles wat met islam te maken heeft te bekritiseren. Niet met wapens, maar gewoon met woorden. Iets waar menige mohammedaan niet mee om kan gaan klaarblijkelijk. Zie hier de frontale botsing tussen de westerse en islamitische cultuur. Het failliet van die laatste is inmiddels zo eclatant dat het pijn aan de ogen doet. Mohammedanen zijn verworden tot slaven van hun monotheisme. Als zombies loopt men rond, alles en iedereen aanvallend die niet zoals zij zijn. Een cult van de dood. En nog steeds is er niemand binnen die wereld die ook maar een begin van een oplossing kan aandragen om tot verlichting te komen. En dan hebben heren als de heer Segers die anderen de maat gaat nemen omdat die er wat van vinden. Je moet het inderdaad zien om te geloven…

 2. LantR.fant

  Hij heeft wel een punt. Probleem is natuurlijk wel, dat de Marokkanen zelf veel van hun (wan)gedrag onder de islam weg-etiketteren. Dat Wilders vervolgens stelt: Marokkanen = islam = wangedrag is daarvan een regelrecht uitvloeisel.

  1. Bromsnor

   Het is nog hypocriet ook van Gert-Jan Segers.

   Waarom geen kritiek op de uitspraken van PvdA leden door Gert-Jan Segers?

   Spekman PvdA 2008: “We moeten Marokkanen vernederen”
   Samson PvdA 2011: “Marokkanen monopolie op geweld”.
   Rob Oudkerk PvdA Amsterdam: “Kut Marokkanen”

   De week voordat Wilders zijn uitspraak deed over minder Marokkanen, debatteerde de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van VVD-er Bosman.

   Het is gericht op hetzelfde als wat Wilders wil, maar dan voor Antillianen. Bosman wil minder Antillianen en hij ‘gaat dat regelen’. Ik heb er in de Nederlandse kranten maar weinig over gelezen.

   Natuurlijk geen enkele media ophef hierover en geen aangifte tegen Bosman.

   De PvdA wil minder Oost-Europeanen; dat staat in hun programma; de burgemeester van Rotterdam (Aboutaleb) heeft in het verleden gezegd dat hij minder Bulgaren en Roemenen in zijn stad wil.

   Wederom geen enkele media ophef hierover.

   Er zijn niet slechts een paar criminele Marokkanen
   http://vorige.nrc.nl/opinie/article2249910.ece/Er_zijn_niet_slechts_een_paar_criminele_Marokkanen

   1. Anna

    Bromsnor. Al deze feiten wil de CU niet zien. Die schuiven ze uit lafheid nog steeds met gemak onder het tapijt.

   2. Alphons

    De (uit uw belastinggeld gefinancierde) publieke omroep staat geheel aan de kant van de irrationele immigratie keuze van ons parlement.
    Kosten en risico’s van immigratie worden opzettelijk door hen nooit genoemd.. De feitelijke kosten van immigratie voor alle burgers en alle bedrijven zijn 7 miljard euro per jaar, nog los van alle irreversibele schade aan natuur, milieu en openbare orde.

 3. Gielah

  Nou…. dat is dan niet wat IK denk…. integendeel!
  De Christen Unie gedraagt zich misdadig laf naar de islam toe…. en verdient daardoor de naam Christen Unie niet meer, naar mijn volle overtuiging….. want ZIJ behoorde te doen wat meneer Wilders doet.

  Wilders gelooft niet in God, maar doet het beter dan die hele Christen Unie… en is haar in ideeën en gedrag tot een voorbeeld.
  Seegers, die ik wel ken, heeft trouwens altijd al lelijk over meneer Wilders gedaan.

  In feite wil de CU … (en de SGP ook, maar iéts minder… ) liever in het gevlei komen bij links dan trouw zijn aan de eigen Bijbelse principes… en dat is in zekere zin de doodssteek én het faillissement van beide partijen.

  1. toetssteen

   @Gielah
   Dat heet heulen met de vijand in de hoop dat die u voorrechten zal gunnen. Zoiets wat de Farizeeën deden t.o.v. de Romeinen.

   1. Gielah

    In de praktijk is het dhimmitude.
    Op Twitter is er een christen, die élke dag… en dat nu al máánden… Seegers uitdaagt om zijn uitspraak, dat de islam geen vijand maar ´een uitdaging´ is, terug te namen.
    Dat heeft hij tot op de dag van vandaag nog niet gedaan.

    Hier gaapt een kloof tussen de mensen, die het gevaar van de islam doorzien… en Seegers met zijn Christen Unie.

    1. hans-e-pans

     Christenen zijn van het soort “eerst de ene wang en dan de andere wang”.

     Wangstaltig!

     1. Alphons

      U moet oppassen met generaliseren over christenen ; ik ben kritisch en seculier katholiek en merk op dat de critici van immigratie doorgaans (seculier) katholiek zijn. Denk aan drs. Hans Janmaat, Prof. Bob Smalhout, Prof. Pim Fortuyn, (soms) de paus en Geert Wilders). Zij zijn allen katholiek. Protestanten hoor je nooit over de
      kosten en risico’s van de (chronische) import van moslims door ons parlement.

    2. toetssteen

     @Gielah
     Yep, een hele uitdaging als er weer een kerk in brand wordt gestoken met de gelovigen er nog in.
     U weet wel, is gewoon een kwestie van de toon van het debat.
     Op de Filippijnen:

     https://shariaunveiled.wordpress.com/2013/09/16/media-silent-as-muslims-ethnically-cleanse-60000-christians-in-philippines/

     Maar daar zwijgt die lafaard over.

  2. Simon Brouwenstein

   Gielah meent dat zij een beter christen is dan christenen die moeite hebben met de agressieve racistische ideeën van Wilders.
   Hoe ze die wonderlijke opvatting in overeenstemming weet te brengen met het evangelie van Jezus Christus is volstrekt duister.
   Haar boosheid in de discussie op dit blog geeft wellicht aan dat ze dat zelf ook wel lastig vindt.

   1. Gielah

    Donder toch op, ziek mannetje.
    Deze discussie is te belangrijk om door een dwaallicht als u te laten hinderen.

    1. Maaike

     En u kunt er al weer niet tegen op Gielah. In religieuze zaken is Simon u duidelijk de baas.

     Accepteer dat en beter nog: leer er van!

     1. toetssteen

      @Maaike
      U begint erg triest te worden in uw onderdanigheid. Waarom heeft u telkenmale Brouwenstein nodig om u een ego aan te meten. Blèh, de vrouwenemancipatie heeft blijkbaar nog bergen werk te verzetten.
      O…, nee, wacht, die club heeft nu een andere hobby! Onder het mom van vrouwenrechten de vrouw onder de burka te lullen.

     2. Maaike

      U heeft ook geen antwoord,toetssteen en daarom begint u maar over onderdanigheid en de burqa.
      Ik vind het prachtig als iemand die zich beroept op zijn/haar geloof,want dat is de waarheid,en daarom mag je onder dat mom de andere discrimineren en criminaliseren, terug wordt gefloten door iemand die echte kennis heeft van religieuze zaken.
      Maar dat is mijn mening….als het mag..

     3. toetssteen

      @Maaike
      Geen idee waar u over zit te ratelen. Ik héb het niet over de ‘geweldige’ kennis van copycat Brouwenstein. Ik heb het over het feminisme, iets wat zo ongeveer de tegenhanger daar ooit van was!

   2. Anna

    Brouwenstein. Het feit dat we hier een zogenaamde “religie” hebben moeten aanvaarden die veroorzaakt dat personen levenslang met zware beveiliging moeten rondlopen omdat ze anders worden vermoord door moslims bewijst dat Wilders (PVV) ideeën volgens het feitelijke wereldbeeld zijn ontstaan.

   3. Arachne

    Ik lees vaker dat Wilders agressieve racistische ideeën heeft. Niemand kan of wil mij vertellen welke dat dan zijn. Zou u dit misschien wel kunnen en willen doen.?

  3. Maaike

   Kom kom mensen, begrijp dan toch dat alleen Gielah en Wilders de enige ware christenen zijn, die het juiste pad volgen.

   Amen.

   1. carthago

    Kom kom pollewop, kapsones geleerd van griezelstein?

   2. Jasterke

    precies @Maaike: Gielah en Wilders zijn in ieder geval on-afhankeleike mensen met een vrije geest en geen huichelachtige slaafse meelopers zoals jij steeds zo overduidelijk demonstreert te zijn…

  4. Pjotter

   En ook niet wat ik denk, alsof je met moslims kan discusièren.

   De Christen Unie gaat uit van het standpunt dat islam een religie is, vraag je dan eerst maar eens af wat voor een religie.

   Een religie die bij de vleet Christenen, Joden en niet gelovigen afslacht, in middels bijna wereldwijd.

   Een leugenachtige beweging waarvan meer dan 60 procent goedkeurt wat er wereldwijd gebeurt.

   Ga maar lekker discussièren met mensen die in feite maar een doel voor ogen hebben, de wereld onderwerpen aan hun gezag.

   De Christen Unie kan voor mij de pot op, verloochenen hun geloofsbroeders en zusters die worden afgeslacht.

 4. V.K.

  -het Marrokaans ras? ….Seegers is een beetje in de war.

  -Verder ben ik het met Seegers eens dat de minder minder sessie een onsmakelijke vertoning was.

 5. Simon Brouwenstein

  Segers zet Wilders helder weg als een racist die het debat verziekt en plaatst kanttekeningen bij de manier waarop D66 hem aanpakt.
  De wijze waarop het rechtsstaatondermijnende probleem Wilders moet worden bestreden is al jaren onderwerp van discussie. Segers is in die discussie niet geheel onpartijdig omdat hij vanuit zijn streng-christelijke opvattingen ook een theologisch appeltje met de islam moet schillen en dat leidt tot een kronkelredenering: moslims mag je niet alle ellende die uitwassen van de islam veroorzaken in de schoenen schuiven maar ze zitten natuurlijk wel fout.

  Dat ingewikkelde probleem probeert hij te verdoezelen onder de stijl van het debat.

  1. cmsuijkerbuijk

   @Simon Brouwenstein
   25 mei 2015 at 22:27
   Ik zal het kort houden: Gelul van de Moslimknuffelaar, of liever gezegd: Van iemand die dóódsbang is voor de Islam!

   1. Simon Brouwenstein

    Ik zou de heer Segers toch echt geen moslimknuffelaar willen noemen. Waarom denkt u dat?

  2. toetssteen

   @Brouwenstein
   Huh? Rechtsstaat ondermijnende? Waar ondermijnd Wilders de rechtsstaat?
   Is het niet zo dat er groepen in Nederland zijn die moslims meer rechten willen geven vanwege hun religie dan de andere burgers? Als u het hebt over rechtsstaat ondermijnend is het dát wel!

   1. toetssteen

    ondermijnt

   2. Simon Brouwenstein

    De heer Toetssteen vraagt naar de bekende weg. Wilders wenst de grondrechten van godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting voor moslims te beperken en bepleit voor het een aangepast strafrechtregime voor moslims. Al dat soort voorstellen zijn flagrant in strijd met de Grondwet en dus in strijd met de rechtsstaat.
    U gaat me toch niet vertellen dat deze feiten u niet bekend zijn zijn?

    1. cmsuijkerbuijk

     @Simon Brouwenstein
     25 mei 2015 at 22:53
     Hoezo Rechtsstaat ondermijnend? Hij probeert dat te bereiken door het democratische proces te volgen. Niks ondermijnend dus en wéér een overtrokken reactie van iemand die doodsbang is voor de Islam.

    2. toetssteen

     @Brouwenstein
     Graag de voorbeelden, want nu zit u maar wat aan uw duim te zuigen.
     Vrijheid van godsdienst is wat anders dan menen dat het omdat het u in Nederland vrij staat uw religie uit te oefenen, het u ook vrij staat meer rechten op te eisen dan niet of anders gelovigen.
     Dat zou u ook niet accepteren van de zwarte kousenkerk, het is alzo bizar om dan in de bres te springen voor hetzelfde als het om islam gaat.

    3. Anna

     Brouwenstein. In onze Grondwet is oproepen tot geweld en moord niet toegestaan en strafbaar. Oproepen tot geweld en moord via een boek goedkeuren is in strijd met de Nederlandse Grondwet en in strijd met de democratie en rechtstaat. Als vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid inhoudt dat men via een boek haar volgelingen kan/mag oproepen tot geweld en moord klopt er iets niet in de Grondwet en Rechtstaat. We zien dagelijks de uitwerking van die oproepen. Velen lopen met zware beveiliging vanwege de oproepen in de koran.

    4. ikweetwatikwil

     Nou ja zeg, dus Brouwenstein vindt dat oproepen tot moord en het juichen na een gepleegde moord, het verkondigen van, andere geloven moeten de wereld uit, het bedreigen van een politicus , geen hand willen geven aan vrouwen, het bedreigen van afvallige moslims en Homo’s , een geval van vrije meninguiting en daar mag je niets van zeggen.
     Blijf doorgaan Wilders, blijf doorgaan.
     Mensen als Brouwenstein en Maaike moeten het niet winnen want dan krijgt de moslim het voor het zeggen.

  3. Anna

   Brouwenstein. Er is er maar één die alles verziekt in de hele wereld en dat is de islam. Dat kan iedereen dagelijks waarnemen.

   Leg eens uit Brouwenstein hoe en waar Wilders de staat zou ondermijnen?

 6. toetssteen

  En ondertussen worden hopen christenen in het Midden Oosten vermoord. Dat komt omdat D’66 en de PVV het debat frustreren. Echt waar, want als ze dat nou niet meer zouden doen, zaten ze in het Midden-Oosten gezellig hand in hand.
  Dat Rigby zijn hoofd werd afgesneden, komt door de frustratie van het debat, Charlie Hebdo, enfin vul de list maar aan hij is lang en gruwelijk.

 7. toetssteen

  Wat ik echt niet kan begrijpen is dat zichzelf progressief noemt in Nederland te hoop is gelopen tegen christendom en het katholicisme. Nog steeds hopen babbels over de zwarte kousen en de pedopriesters, terecht, laat dat duidelijk zijn. Maar als men wijst naar de uitwassen van islam, wordt men streng selectief, liever zouden ze het helemaal onder het karpet schuiven, want islam is zo om te knuffelen met al hun ‘leuke’ gebruiken. En wee gij die er kwaad van spreekt.

  1. Simon Brouwenstein

   Ik hoorde van linkse partijen nooit voorstellen jegens christenen die ook maar lijken op de racistische en discriminerende voorstellen van Wilders jegens moslims.
   Dat men overigens ‘babbels’ heeft over pedopriesters lijkt me wel terecht, dat betreft strafbare feiten die in mijn waarneming niet alleen door linkserds aan de kaak werden gesteld.

   1. toetssteen

    @Brouwenstein
    En nou het hele commentaar lezen en er niet selectief in shoppen.

   2. Anna

    Brouwenstein. Al die smerige zaken zijn in het openbaar ten zeerste afgekeurd. Daar kan de islam nog wat van leren. Christenen worden in de Bijbel niet opgeroepen om alle moslims uit te moorden. Als dat de realiteit zou zijn dan was de wereld te klein.

   3. Anna

    Brouwenstein. Loop je weg? Leg eens uit hoe en waar zou Wilders de staat ondermijnen?

  2. V.K.

   -@Suijkerbuijk,

   -Da’s nou precies het betuttelingsrascisme waar Seegers tegenaan loopt.

 8. Maaike

  Een zuiver debat over de islam is heel moeilijk. Inderdaad door Wilders die de islamieten de rechten wil ontnemen die wel aan andere volkeren in Nederland worden toegewezen. Met partijen als D66 die de problematiek die sommige moslims in de samenleving veroorzaken bagatelliseren, en tenslotte met sommige moslims zelf,die kritiek op hun religie en de daar uit voortvloeiende gedragingen niet accepteren en soms zelf gewelddadig tegengaan.

  1. toetssteen

   @Maaike
   Rechten ontnemen? Hoe bedoelt u? Dat ze geen belasting mogen heffen voor de kufar? Dat de kufar zijn ogen niet neerslaat en aan de andere zijde voorbijgaat als er moslim voorbijkomt? Dat ze geen automatisch recht hebben op het bezit van niet moslims?

   1. cmsuijkerbuijk

    @ toetssteen
    25 mei 2015 at 22:56
    Maaike bedoelt, dat het Islamisme moet worden verboden. Je weet wel: Die ideologie die als twee druppels water lijkt op Nationaal-Socialisme!

    1. toetssteen

     @CMSuijkerbuijk
     O, maar dat komt toch ook door Wilders! Ik bedoel dat ze zo geworden zijn…

     Heb je op Joop die knettergekke column van Blokhuizen per ongeluk gelezen? Nou dat soort elastiekjes logica dus.

   2. Maaike

    Dat je een hoofddoek mag dragen als je dat wilt,dat je de koran niet hoeft te verbranden,dat je je religie niet hoeft af te zweren, dat je ritueel geslacht vlees mag eten. Dat je je geloof mag beleven in Nederland.En dat is een groot goed….

    1. cmsuijkerbuijk

     @Maaike
     25 mei 2015 at 23:05
     Een geloof, inderdaad, maar een misdadige ideologie met een excuus van een godheid is een totaal ander geval!

    2. toetssteen

     @Maaike
     Maar u mag geen hoofddoek dragen waar dat omwille van de hygiëne verboden is, geldt idem voor lange mouwen, zie ziekenhuisvoorschriften voor verplegend personeel en personeel on de o.k.. U mag geen lorren dragen als de kans gereed is dat u ergens tussen blijft zitten met die lorren dan wel er op stapt en de trapt afzeilt.
     Ritueel geslacht vlees is zelfs gevaarlijk voor de volksgezondheid, zal zo de link nog even zoeken, maar buiten dat één keer een filmpje bekijken en dan bent u genezen. Ja in de reguliere slachterij gaat ook e.e.a. fout, maar richt u daarop en ga niet terug naar primitief gedrag.
     Koran verplicht verbranden? Huh? Zeggen dat ze dat boek zouden moeten verbranden, is wat anders dan mensen verplichten het te verbranden. Ik ken nog wel wat boeken waarvan ik zeg dat ze het zouden moeten verbranden, gewoon omdat het in mijn ogen waardeloze boeken zijn.

     1. Maaike

      Inderdaad hygiene is er ter bescherming van patient, en dat gaat boven geloofszaken. Een hoofddoek mag trouwens wel, mits iedere dag schoon. Over het rituele geslachte vlees dat niet alleen moslims, maar ook joden belangrijk vinden is een paar jaar geleden een heel debat geweest. Ik meende dat dat ging over het lijden van het dier, en niet over de hygiene. Ik zal die link van u bekijken. En over dat verbranden> daarin heeft u gelijk.

  2. Anna

   Maaike. Welke rechten? Moslims hebben alle rechten en plichten zoals iedere andere Nederlander. Maar, een boek dat kritiek op de islam bestraft met de dood en haar volgelingen oproept tot geweld en moord tegen Joden en alle andersdenkenden en we dagelijks de uitvoer daarvan kunnen bewonderen zou volgens onze Grondwet en Rechtstaat onmogelijk moeten zijn. In alle moskeeën wordt dat boek als richtlijn gebruikt voor al haar aanhangers.

 9. henk vintage

  Hoe durft die Seegers, de CU die de moordpartijen op Christenen in het Middenoosten zonder protest aanvaardt.
  Wanneer heeft zo’n man nou door wat er gebeurt als de islam niet wordt uitgebannen.

 10. Gielah

  Zijn erbij-horen-bij-links vindt hij nog nét iets belangrijker dan de moord op zijn medechristenen.
  En dat is geen kleinigheid.

  1. Maaike

   Gelukkig bent u er, de ware christen,toch Gielah?

   1. cmsuijkerbuijk

    @Maaike
    25 mei 2015 at 23:02
    Jij bent al nét zo erg, als al die andere doodsbange wegkijkers. Dát is de enige conclusie die je nog kunt trekken: Na ál die beestachtige misdaden die uit en in naam van de Islam reeds zo’n 1400 jaar lang werden en worden voltrokken, is de linkse (en dús laffe) gutmensch zó bang geworden van deze fascistische ideologie, dat zij er niet meer aan denken, ook maar enige vorm van kritiek te uiten

    1. Maaike

     Net zo erg als wie, Suijkerbuijk?Net zo erg als Gielah…?

     1. J.C.

      @Maaike

      U doet hysterisch in uw achtervolging van Gielah…………

      U is islamiet?

     2. Maaike

      Over Gielah, J.C. : ik achtervolg haar niet, maar ik neem haar inderdaad niet meer serieus.

  2. Simon Brouwenstein

   Dit is een tamelijk smerige beschuldiging. Christenen onder elkaar, zullen we maar zeggen.

  3. Simon Brouwenstein

   Dit is een tamelijk smerige beschuldiging, Gielah.
   Christenen onder elkaar, zullen we maar zeggen.

 11. moreno

  Ik denk dat je de Wilders en zijn aanhang meer moet duchten dan moslims hoewel tussen de moslims zitten ook gekken bij als je kritiek hebt op hun profeet.
  Zoals een huwelijk met een 9 jarige meid dan ben je niet 100 procent.
  Het is kiezen tussen uitersten.
  Toch hoef je voor de moslims niets te vrezen radicale moslims zijn in NL marginaal.
  Daartegen heb je in NL steeds een groeiende extreem rechts zoals de pvv.
  De Pvv is een grotere gevaar dan de moslims omdat de pvv aan de poten van de rechtsstaat zaagt.
  Een vrije samenleving en andersdenkenden is niet gewenst door de pvv.
  Mensen die kritiek op de pvv hebben dienen te ontslagen worden en eventueel vervolgd worden.
  Dit zijn typische kenmerken van een ultra rechtse racistische beweging als de pvv.
  Daarnaast wil de pvv knokploegen inzetten o.a in Almere tegen moslims en socialisten.
  Voordat je het weet hebben we hier rechts extreme doodseskaders van de pvv die jagen op andersdenkenden zoals in Zuid Amerika tijdens de Junta regimes.
  Nee moslims zijn geen lieverdjes radicale moslims dan, maar de pvv is duizend maal gevaarlijker voor NL.
  De pvv dient dient te ontbonden worden alleen vrees ik dat dit regering het niet durft en niet wil.
  In een socialistische land zou een beweging als de pvv ondenkbaar zijn en de leiders diep in een kerker gestopt zijn en terecht.

  1. Simon Brouwenstein

   Dat zou dan alleen het geval kunnen zijn als die socialistische staat geen rechtsstaat is.

  2. Maaike

   Nou moreno, dan ben ik toch heel blij dat ik niet in dat land wat u schetst woon. Wilders is verschrikkelijk, maar niet gewelddadig. Hem verslaan doe je door keer op keer te weerleggen wat hij beweert. Bovendien is Wilders in feite al een gevangene, want hij wordt voortdurend bewaakt.

   1. Bromsnor

    Wilders krijgt iedere keer gelijk omdat hij feiten presenteert en de zaken niet onder het tapijt veegt maar benoemt.

    Invloed ultraorthodoxe moslims in moskee groeit
    http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/17/invloed-ultraorthodoxe-moslims-in-moskee-groeit/

    1. Laura

     Het telkens uitnodigen van haatimams door moskee besturen en islamitische jongeren organisaties is ook een duidelijk teken aan de wand, dat radicale moslims juist géén marginaal clubje in Nederland is.

   2. Anna

    Maaike. Wat heb je weerlegt dan?

   3. Anna

    Maaike. Al gereageerd op 12:48?

   4. Laura

    @maaike
    Ik heb tot nu toe niemand gehoord die de beweringen van Wilders heeft weerlegd. Ook prins Pauweveer Pechtold niet, ook al denkt iedereen van wel.

  3. toetssteen

   Zuster! Patiënt Moreno heeft zijn medicatie nodig! Hij hallucineert! Hij denkt dat de koppensnellers van IS kleuters zijn vergeleken bij de niet bestaande stormtroepen van de PVV
   Ja zuster, twee broeders met een dwangbuis lijkt me noodzakelijk.

   1. Pimsch

    Precies. sommige mensen denken alleen in extremen en wanen en verliezen elke proportionaliteit.

  4. Bromsnor

   Even wat feiten. Daarna kan je rustig verder slapen.

   Zwijgende meerderheid moslims steunt geweld; in Nederland 100.000 moslims bereid geweld te gebruiken
   http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/5882

   1. toetssteen

    @Bromsnor
    Kunt u terugverwachten dat wij met meer zijn. Maar elk kind weet dat een nogal domme manier van denken is omdat je tegen 100.000 gekken niets klaarmaakt als weerloze bevolking.

  5. Laura

   @moreno
   Uw stuk staat bol van laster en smaad, en ondemocratische uitlatingen. Om bang van te worden. brrrr

 12. henk vintage

  Tijd om te emigreren naar China of Rusland, de socialistische heilstaten bij uitstek.
  Geen ruimte voor een man die onze kinderen en kleinkinderen wil behoeden voor de knoet van de islam.

  1. Maaike

   Nou ja,veel reageerders op de DDS vinden Poetin wel een geweldige staatsman, en in Rusland wonen vrijwel geen moslims, dus ik zou het wel weten.

   1. toetssteen

    @Maaike
    Rusland wonen bijna geen moslims? Het is nog erger met u gesteld dan ik meende. U heeft dus naast alle aanslagen, onder andere in Beslan, dus niet eens in de gaten dat 19% nou niet bepaald vrijwel geen is.

   2. Anna

    Maaike. U bent slecht op de hoogte van Rusland als u beweert dat in Rusland “vrijwel geen moslims leven”.

 13. cmsuijkerbuijk

  @moreno
  25 mei 2015 at 23:08
  Kijk, hier is onze moordenaarsgroupy al weer. Jij hebt als communist al helemaal geen recht van spreken, met ál de misdaden die mede jouw naam werden en worden gepleegd. Je zegt, dat in een socialistisch land, er geen PVV zou zijn. Dat klopt. Dan zouden de Guevara’s vrij spel hebben en elk onwelgevallig woord smoren en het zou executies regenen.
  Je bent totaal geschift en volgens mij, sta jij (nog steeds) op de Most Wanted List van Chili!
  Doe de mensen in Chili een plezier en geef je aan. Dan kun je je terechte straf ondergaan en boete doen voor alles, wat jij en jouw misdadige communistische ideologie de mensen daar hebben aangedaan!

 14. Maaike

  Ruim 40 reacties,waarin we al kunnen zien dat een zuiver debat over de islam in ieder geval op de DDS vrijwel onmogelijk is.

  1. toetssteen

   @Maaike
   Vooral als U, Brouwenstein en Moreno allerlei zijwegen inslaan.

  2. J.C.

   @ Maaike

   Toen de PVV in de Tweede Kamer naar aanleiding van het doodschoppen van een grensrechter (voetballen) een debat wilde over de het daar gebruikte geweld door islamitische jongeren, bleek een serieus debat niet mogelijk. En niet in de laatste plaats door de CU.

   Seegers vindt de islam een godsdienst. Ik zou dan wel eens willen weten of de CU vindt dat God (van de Joden) en Allah een en dezelfde zouden zijn.

  3. Pimsch

   Maaike heeft een punt. De discussie is ontaard in twisten tussen personen. Nederland is een meningenmachine van 16 miljoen koninkrijkjes. Iedereen claimt de waarheid, maar niemand krijgt het. Doet me denken aan dat misselijke tv-programma Het Lagerhuis.

  4. Anna

   Maaike. In ieder geval niet met mensen die (uit lafheid) van mening zijn dat we geen kritiek mogen uiten op de koran/islam.

  5. Anna

   Maaike. Is er dan een “zuiver debat” over de islam mogelijk zonder te worden vermoord? Islamieten zijn slechts in de verdediging want kritiek op de koran /islam kost je dood.

 15. Bromsnor

  Natuurlijk grote onzin wat Gert-Jan Segers over Wilders zegt.

  En hypocriet ook nog!

  Want waarom dan geen ophef over de uitspraken van de PvdA over Marokkanen?

  Spekman PvdA 2008: “We moeten Marokkanen vernederen”
  Samson PvdA 2011: “Marokkanen monopolie op geweld”.
  Rob Oudkerk PvdA Amsterdam: “Kut Marokkanen”
  Wilders PVV: “Minder Marokkanen”.

  De VVD wil “minder” Antillianen en de PvdA wil minder Oost-Europeanen.
  http://www.at5.nl/artikelen/123413/pvd-a-maximaal-een-oost-europeaan-per-12-vierkante-meter.

  Alleen bij het “minder” van Wilders schreeuwen de media en het politiek establishment moord en brand.

  De PVV wil:

  – Vrijwillige remigratie
  – Minder immigratie
  – Uitzetten criminelen met een dubbel paspoort

  Wilders heeft een stuk of 3 keer herhaald in zijn persconferentie dat hij natuurlijk niet de normale, hardwerkende, geen last veroorzakende Marokkaan uit wil zetten.

  Wilders heeft het over criminele Marokkanen (en criminele buitenlanders).En hij noemde Marokkanen vanwege de zeer hoge criminaliteit in die groep.

  1. toetssteen

   @Bromsnor
   Helder commentaar.

 16. moreno

  @Maaike
  Wilders niet gewelddadig heeft u in onbewoond eiland gezeten.
  Wat dacht u van de knokploegen van de pvv en zijn gewapende tak.
  Doet me denken aan de dooodseskaders tijdens de junta van de gehate Pinochet en in EL Salvador gingen de pvvachtige bewegingen ook tekeer als beesten tegen de socialisten van de geliefde Daniel Ortega mbv extreem rechtse juntas en de VS

  1. toetssteen

   @Moreno
   En nu de pilletjes doorslikken hè. Mag u morgen weer buiten spelen met Napoleon en Caesar.

   1. Simon Brouwenstein

    Heer Toetssteen, met dit soort bijdragen haalt u uzelf omlaag.

    1. cmsuijkerbuijk

     @Simon Brouwenstein
     26 mei 2015 at 00:08
     Omdat Heer Brouwenstein dat vindt?
     Hoe moet je deze persoon dán inschatten? Hij kán, gezien zijn uitspraken, niet anders zijn dan volslagen kierewiet óf, nog steeds, een misdadige communist met mogelijk zelfs bloed aan de handen. Hij bedreigt PVV’ers niet voor niets te willen behandelen zoals NSB’ers na de oorlog. (I.c. het vuurpeloton)
     Deze gek is niet voor niets gevlucht!

  2. J.C.

   @ moreno

   “Wat dacht u van de knokploegen van de pvv en zijn gewapende tak”.

   U kunt deze lasterlijke uitspraak onmogelijk dmv feiten staven, u bent vast in de war.

 17. moreno

  @Toetsteen
  U moet er mee ophouden om mij als een psychiatrisch patient te zetten begrepen!!! ik vindt het niet prettig.
  Mijn verhaal verhaal wordt ondersteunt met feiten.

  1. toetssteen

   @Moreno
   Uw idool was een massamoordenaar, een van de gruwelijkste soort. Mensen die dat soort slachters aanbidden, blijf ik psychiatrische patiënten noemen. En al helemaal als ze het in hun hoofd halen om te blaten over niet bestaande knokploegen en doodseskaders van de PVV. U bent in mijn ogen volledig wappie.

   1. Pjotter

    toessteen 00.05

    Ik begrijp niet wat Morene tegen U heeft, U vind hem volledig wappie, nou volgens mij kan het niet vriendelijker !
    Wapper de Wap.

  2. cmsuijkerbuijk

   @moreno
   25 mei 2015 at 23:57
   “Mijn verhaal verhaal wordt ondersteunt met feiten.”
   Nou, kom óp met de harde bewijzen dan. Wélke links kun je ons aanbieden, die dat “bewijs” zouden staven. (En dan niet aankomen met “Joop”; “Krapuul”; “Frontaal Naakt” of hoe al die fascistoïde of socialistische (Eigenlijk hetzelfde) blogjes ook mogen heten hé!)
   En jij bent zó zeker van jezelf, dat ik voorstel, af te spreken, dat als je deze laster niét hard kunt maken, jij je bij jouw ambassade gaat aangeven, om je terechte straf te ondergaan, vanwege je misdadige communistische verleden én heden!

  3. Anna

   Moreno. Wat zijn feiten?

 18. moreno

  @Toetsteen
  Welke massa moordernaar bedoelt u?
  Ik veracht massamoordernaars als Kissinger en Pinochet.
  Ik heb veel bewondering voor echte verzetshelden zou u ook moeten doen.

  @Cmsuikerbuijk
  Eigenlijk wil ik helemaal niet op u ingaan vanwege u kwetsende opmerkingen over geliefde leiders als Allende en de geniale en volmaakte Guevara die hun leven offerden voor de mensheid.
  Overigens zijn mijn argumenten wel degelijk aan te tonen dat de pvv gewelddadig is .
  Bovendien ga ik me niet aangeven ik heb niets strafbaars gedaan in Santiago de Chile ben alleen voor de junta gevlucht vanwege mijn sympathie met de communistische beweging die tegen het onrecht was en daarom ondergronds moest.
  Intussen ben ik geen Chileense onderdaan maar NLer ik heb een NL paspport ter uw informatie bijna 30 jaar.

  1. toetssteen

   @Moreno
   Zo raar ben ik nou ook weer niet om de inmenging van de US gemist te hebben:

   http://www.globalresearch.ca/the-death-of-salvador-allende-murder-or-suicide/25272

   Maar dat geeft een moordenaar als een El Che nog niet het recht om nog gruwelijker te moorden en te laten moorden.
   Uw redenatie is er eentje van: Stalin was slecht, dus Hitler was goed.

   1. toetssteen

    Ja hoor, hebben we patiënt Moreno weer met zijn volmaakte slechter Che.

    Laat maar, u bent volkomen toeter.

  2. cmsuijkerbuijk

   @moreno
   26 mei 2015 at 00:34
   “Overigens zijn mijn argumenten wel degelijk aan te tonen dat de pvv gewelddadig is.”
   Nou, kom óp dan met die bewijzen! Maar je kúnt dat gewoonweg niet, omdat het niet waar is.
   Zoals een échte communist het betaamt, vertel je dus weer de ene leugen na de andere.
   Wees een vent en ga je aangeven en lever je paspoort in, want je hebt hier als communist niéts te zoeken. Dit is een land voor vrije mensen en niét geschikt voor moordenaarsgroupies als jij, die er maar op los dreigt en mensen diwe het niet me je eens zijn, wil executeren!

 19. toetssteen

  Enfin, Seegers die vergeet te vertellen dat op de Filippijnen alleen al 60.000 christenen vermoord zijn en de laatste ludieke actie van de yanks:

  http://fpif.org/the-u-s-military-just-plunged-philippine-politics-into-crisis/

  Zal het door rampen getroffen land echt helpen. Of is het de bedoeling dat ook daar de pleuris uitbreekt? Kunnen ze China straks beschuldigen van ingrijpen……

 20. Pimsch

  Je kunt mensen met strijdige overtuigingen niet mengen. Wat moeten we dan doen? Stop alle koppige overtuigingen? Dat zou een begin kunnen zijn. Ieder mens die zichzelf overtuigd noemt verklaart de facto geen eigen wil of hart meer te hebben. Zij zijn slechts instrumenten. Zover is het gekomen met het fenomeen Mens en zijn niet langer voortschrijdend inzicht. De hele wereld is alleen maar verhard en onleefbaar geworden door overtuigingen. En toch houdt niemand van mensen met een overtuiging. Het venijn zit hem in de details. Waarom komt de Waarheid zo precies? Al die precisie heeft ons niets verder gebracht: noch in ons eigen leven noch in de situatie van de wereld.

 21. Pimsch

  Ik was afgelopen week in de Ardennen. Daar is men nog steeds zo rooms-katholiek als Zuid-Nederland in de jaren dertig. De kerken zijn gebouwd van grijs natuursteen en vaak is ertegenaan een naargeestig kerkhof gebouwd. Ik voelde een steen in mijn hart. Jezus en de Dood waren overal aanwezig. Al mijn jeugdzonden werden opgerakeld en voelden loodzwaar. Mijn vakantie was verpest en mijn reisgenoten kregen last van mijn slechte humeur en intense zwaarmoedigheid. Die Bleierne Zeit.
  Ik verlangde naar een land zonder kerken, zonder Jezus, zonder kruisbeelden langs wegen en wandelpaden en zonder graven met betongrijze en zwarte kruisen. Ik zocht levendigheid, kracht en lichtheid. Wie weet Tunesie of Turkije. U weet wel: die landen van de Valse Profeet. Maar misschien juist door dat beetje kwaad een stuk vitaler voor de gebroken man.

  1. Anna

   Pimsch. U vakantie is wel erg snel verpest, zelfs door blokken steen en door de graven van doden. Ga beter steden bezoeken.

 22. Pimsch

  Eenmaal weer thuis in het normale Nederland met mijn moedertaal, haar betere wegen en minder nadrukkelijke tradities troostte ik mezelf door nog eens de kijken naar de film Een Vlucht Regenwulpen. Waarin de onmenselijkheid van de Heidelbergse catechismus scherp naar voren komt. De antivitale zwartgerokte ouderlingen met hun smerige gepreek over scharlaken zonden en de eeuwige hel werden in de plomp gegooid. Ik moest huilen van diepe ontroering. Misschien kan Gielah mij duiden als antichrist, met een karakterfout en een verkeerde inborst. Soms moet ik me troosten met de gedachte dat het Christendom niets meer was dan een joodse opstand tegen de Romeinen zodat ze gingen struikelen en een steen in hun hart kregen. Islam en Christendom: elk voordeel heeft zijn nadeel. Ik ken geen gelukkige mensen die vroom zijn en geen vrome mensen die gelukkig zijn. Maar ik kom er nooit vanaf, want het zit in mijn ROM-geheugen. Ook wil ik bij deze de grote Duitse componisten bedanken voor hun loodzware muziek, waarmee ze onsterfelijk zijn geworden. Zij hebben mede mijn ziel verkracht.
  Europa, Europa, waar is uw evenwicht?

 23. carthago

  In de gehele islamziekte discussie is nog nooit een argument door moslims gegeven, dit is ook helemaal niet nodig want voor moslims bestaan niet -moslims niet,en de gutmenschen discussiëren netjes volgens het takiya protocol.Onze Geert weet veel beter en heeft de schamele moed moslims de oren te wassen, met succes,een volksheld! En enig standpunt heeft die sgp ook niet,wel over discussiëren, dus de hete kolen door een ander uit het vuur laten halen, de huichelaars. Allemaal griezelsteinen.

  1. Laura

   Nou de sgp is net als de pvv ook niet blij met de islam in Nederland hoor. Regionaal stemt de sgp bijv. altijd tegen de bouw van moskeeen. De 2e kamer fractie van de sgp mag namelijk ook niet meedoen met grote verkiezingen debatten op tv waar zaken zoals de islam/integratie besproken worden. Vandaar dat maar weinig mensen weten hoe de sgp denkt over deze zaken.

 24. Gielah

  Inderdaad Carthago, u ziet het helemaal helder.
  Van partijen als CU en SGP heb ik geen idee wié ze vertegenwoordigen… maar zéker niet Degene, op Wie zij zich beroepen en beroemen, Die wél achter de vermoorde en vervolgde christenen staat en van Wie psalm 72 zegt: ‘… hun bloed is kóstbaar in Zijn ogen’.

  Ze durven niet eens degenen, die in de clúb van de moordenaars zitten en die het moord-instructieboek ( de koran) aanhangen, als NIET een godsdienst aan te wijzen en af te wijzen.
  Ze zijn zélfs geen getuigenispartij!

  Waar Wilders wél getuigt van de waarheid,
  zalven zij wat goedkope onzin over de zondagsheiliging ( die nergens in de Bijbel opgedragen wordt…),
  delen wat soep uit aan prostituées in Amsterdam, steunen Kunduz ( de CU) en slaan nóóit… helemaal nooit…. met een vuist op tafel.
  Ja… misschien als u ooit ‘een lelijk woord’ zou zeggen… dán gaan de mannen broeders ernstig kijken en vingertjes opheffen… ( mág niet…) maar opkomen voor vervolgde christenen en de daarvoor verantwoordelijke islam ter verantwoording roepen… forget it!

  Het gaat hen alleen maar om dat vermaledijde er-bij-horen.. en misschien nog een paar schamele zételtjes erbij… eigenbelang dus.

  Het is een diep beschamende vertoning.
  Hóe zijn ‘de helden…’ gevallen!

  1. Simon Brouwenstein

   In het vermogen argumenten aan te dragen waarmee wordt uitgelegd welke gelovigen echte gelovigen zijn en andere niet, verschillen christenen niet van moslims.
   De haat van Gielah jegens in haar ogen valse christenen heeft dezelfde oorzaak als tussen sommige soennieten en sommige sjiieten: God is ver weg en het vervreemde ego bijt zich vast in het vermeende eigen gelijk.
   Als het bij discussie zou blijven is er geen reden tot zorg maar de geschiedenis leert dat ze vroeger of later altijd uitlopen op ellende en narigheid.

   1. van Urk

    Het verschil tussen het christendom en alle andere godsdiensten bestaat hoofdzakelijk hierin, dat men in de andere de mensen naar God ziet zoeken, terwijl het christendom God is, die de mens zoekt.

  2. AnnieJansz

   volkomen gestoord.
   een extremistische Oma.

 25. moreno

  @Carthago
  Wat een raar definitie van een held heeft u.
  U noemt Wilders een held nou die held van u die niet in debat durft.
  Altijd duikt uw held weg ,komt nooit in een tv programmma omdat hij bang is voor kritische vragen.
  Nee oneliners en keihard weglopen dat is de kenmerk van uw “held”
  Uw “held” bedenkt altijd
  een smoes om maar niet in debat te gaan.
  Ja zo is uw “held” bang voor inhoud en weglopen voor zijn verantwoordelijkheid .
  Als ik uw “held” moet vergelijken met Pim Fortuin dan is dat drollen met appels vergelijken. Appels staan voor Fortuin en drollen voor uw “held”.
  Ik was en ben nooit een liefhebber van Fortuin geweest maar Fortuin die ging wel in debat met zijn tegenstander en daar heb ik wel respect voor geldt trouwens ook voor Verdonk
  Nee mijnheer uw “held”is geen held maar een cobarde c.q lafaard en u bent zijn schaapje van de herder,slaap lekker.

  1. Gielah

   Waarmee nu wel aangetoond is dat hier een trollenCLUB aan het werk is… en niet zomaar een paar gestoorde énkelingen… want de táál, die de zogenaamde Moreno hier bezigt, is NIET de manier van schrijven die wij hier van hem gewend zijn.

   Wáár blijft ineens het half Spaanse/half Nederlandse gekoeterwaal, waarin hij zich hier normaliter misdraagt?
   Niets daarvan is hier in dit berichtje van 07.53 op te merken!

   Iemand anders van ‘de groep’ heeft het even overgenomen… of die iemand is even vergéten het krakkemikkige Spaans-achtige taaltje in te zetten?
   Slordig, hoor!

   Ik ben maar wát blij dat ik al lang geleden ben opgehouden dit zootje ongeregelde hinderaars serieus te nemen… dat…. ál galmend of beledigend of zogenaamd niets snappend ….de aandacht van ons allen hier wil wegtrekken van de onderwerpen.

   Ik lach jullie dus midden in jullie onbetrouwbare smoelwerk(en) uit… trollenclub!
   U scheldt en zanikt en preekt maar raak… Simon, Arie, Maaike, Moreno en waarschijnlijk nóg wel een stel onder andere namen dit forum ontsierende minkukels.

   U roept maar… u doet maar.
   U bent ontmáskerd… wát u ook verder nog schimpt en schettert!

   Over tot de orde van de dag… zónder jullie.

   1. Maaike

    Iedere keer kondigt u weer aan dat u al die ‘trollen’ wilt negeren, maar intussen reageert u steeds maar.

    Grappig.

    1. AnnieJansz

     Ach Maaike,

     Laat dit eenzame vrouwtje toch, overduidelijk uit het tokkiemilieu, gezien haar ruwe taalgebruik en haar ordinaire scheldpartijen.

     Hier voelt ze zich een beejte geaccepteerd, door figuren als Harry, die wel een oogje heeft op Gielah

   2. toetssteen

    @Gielah
    Recht in de roos. Kan natuurlijk ook zijn dat zijn tweede ik zit te typen…. of iemand anders heeft zich in de stoel vergist.

  2. carthago

   Geert verdedigt publiekelijk met gevaar voor eigen leven het vrije woord in de opgebouwde vrije samenleving welke gesmoord wordt door met name de islamziekte. Het feit dat hij dat op provocatieve wijze moet doen met gevaar voor eigen leven zegt alles over het grote islam gevaar dat reeds verborgen aanwezig is in onze samenleving(Charlie hebdo?), en minstens zoveel over zijn heldendom.
   Gezond weer op!

 26. -Harry

  Tjonge jonge , Mongolo ,

  Als je die waanzin van jou zo op je nuchtere maag onder ogen krijgt dan lijk je wel een exponent van een kruising tussen Schweinstein en Maaike Dikbil .
  Nou moet ik daar al helemaal niet aan denken , maar jij bent vele malen erger .
  Zou je niet eens deskundige hulp zoeken , jongetje ?

  En dan die idiote opmerkingen , dat je op hoge poten excuus eist voor de kwalificaties door ons van het door jou geadoreerde tuig , is al helemaal van de zotte !
  Denk je nou echt iemand ooit zo gek te krijgen ?

  Er es completamente loco , idiota !

 27. AnnieJansz

  Tegenwoordig lees ik eerst de reacties en ga gokken waar het oorspronkelijke artikel over ging.

  De uitkomst is verrassend! Nooit gedacht dat dit artikel bij de commentaren zou horen.

 28. Theo345

  Bij de factoren die een debat over de islam frustreren hoort zeker ook de emotie, agressie en de onwil om te zoeken naar overeenstemming.
  Door benadrukken van verschillen in visie zal je niet snel overeenstemming of begrip van de opponent ontmoeten, wel medestanders en ruzies tussen partijen. Maar het leidt niet tot nieuwe inzichten of betere analyses.

  Ik wil pleiten voor meer begrip, mededogen met soms heel domme standpunten, terughoudendheid in de reacties. Op het ogenblik vliegen ad hominems en scheldwoorden over en weer, en dat is voor niemand goed.

  Neem nu het onderwerp: is de islam een godsdienst of een ideologie? Natuurlijk heeft het beide aspecten, niet alleen omdat de OIC dat zegt maar ook volgt dat uit de feiten. Nu kan je kiezen het ene of het andere aspect te benadrukken. Mensen die partij kiezen voor de islam kiezen natuurlijk voor de godsdienst-variant omdat dat prettiger oogt en daarnaast juridische voordelen geeft. Logisch. Mensen die willen wijzen op de gevaarlijke kanten van de islam kiezen voor de ideologie-variant. Dat is even logisch. Beiden hebben vanuit hun optiek gelijk.
  Jammer is dan weer dat ons kabinet zich schaart achter de islam-apologeten.
  Is dit nu helder? Nou, dan hoeven we het hier niet meer over te hebben.

  1. Maaike

   Grappig inderdaad dat als er gesteld wordt dat het debat over de islam wordt gefrustreerd door enerzijds de PVV anderzijds D66, je hier in de commentaren de bevestiging daarvan vindt.

   1. Theo345

    Dat is wel een hoog abstractieniveau, Maaike. En het is ook heel wat anders als wat ik bepleit.
    Kan je ook iets inhoudelijks zeggen, bijvoorbeeld over die ideologie-kwestie?

    1. Maaike

     Deze column gaat over het debat over de islam dat wordt verstoord door, zoals u het benoemd agressie emotie etc. en het gelijk willen hebben van zowel D66 kant als PVV kant. De reacties daarop zijn wat mij betreft een treffend voorbeeld van die agressie, emotie en het eigen gelijk.
     Je ziet vaak dat godsdienst en ideologie met elkaar zijn verbonden. Godsdienst als verklaring van het onbegrijpelijke en de ideologie over hoe de samenleving er uit zou moeten zien. In die zin kun je de Islam , maar ook het Christendom als ideologie beschouwen

     1. carthago

      @maaike:De islam itself accepteert geen debat,pollewop.

  2. Mar

   @Theo345

   Het kabinet bewaakt de vrijheid van godsdienst. Scheiding van kerk en staat.

   Een regering kan en mag niet oordelen over wat wel of niet een religie is. Als de regering islam voortaan als een ideologie zou gaan behandelen, betekent dit een aantasting van de vrijheid van godsdienst.
   (ja toets, kom maar op met je peniskoker)

   1. Theo345

    Zoals gezegd, Mar, is de islam zowel een godsdienst als een ideologie. Daaruit volgt dat de overheid de burger vrij moet laten om de islam te belijden.Ik geloof ook niet dat iemand dat betwist.
    Maar daarnaast is de islam zeker ook een ideologie, en wel een die op gespannen voet staat met onze seculiere waarden. Dat vereist behoedzaamheid bij het faciliteren van de islam.

   2. toetssteen

    @Mar
    Behoudens de wet. Dus als een religie door bepaalde regels de wet overtreedt, dan zal en moet de wet daar wel degelijk over oordelen.
    Wat uw peniskoker ermee te maken heeft ontgaat me, in elk geval heeft het weinig van doen met zaken die in Nederland bij wet verboden zijn.

  3. Simon Brouwenstein

   Theo,

   Godsdiensten starten met en hebben als kern de relatie met het goddelijke. Zonder die sprituele bron zouden godsdiensten niet kunnen bestaan. Dat geldt zeker van de Brahamistische godsdiensten. Die relatie met het goddelijke leidt in alle godsdiensten ook tot voorschriften over hoe je als gelovige moet handelen. Die kant van godsdiensten strekt zich ook uit tot het politieke handelen: hoe moet je vanuit je geloof een land besturen.
   Alle godsdiensten hebben zo’n ‘politiek-ideologische’ kant maar die term is ook een anachronisme omdat de politieke ideologie een typisch 19e eeuwse term is. Daarin worden ideologieën gezien als een stelsel van ideeen over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de samenleving. De filosoof Antoine Destutt de Tracy, die de term muntte, doelde op de ‘wetenschap der ideeën’ en zag het ook nadrukkelijk los van religie.

   De godsdienst kan wel de basis vormen van een politieke ideologie, zoals de christendemocratie, het zionisme of het islamisme, maar daarmee doel je dan op een politieke uitwerking, een deelterrein, van een godsdienst, zoals je ook kunt spreken van christelijke of islamitische kunst. Het maakt de godsdiensten niet tot een politieke ideologie, wat onzin is, maar je onderkent politieke aspecten aan een godsdienst.

   1. van Urk

    “De mensen verachten de religie, zij haten haar en zijn bang dat zij misschien waar is. Om dat te verhelpen moet men eerst aantonen dat de religie niet strijdig is met het verstand en eerbied verdient. Men moet haar naar waarde schatten, vervolgens haar aantrekkelijk maken en bij de goede mensen het verlangen wekken dat zij waar zou zijn.” Blaise Pascal 1623-1662

   2. Theo345

    Ik vind het prima als je de situatie op die manier wilt verwoorden, Simon.
    Als het resultaat maar hetzelfde is: Laat iedere burger vrij om moslim te zijn, en ga anderzijds behoedzaam om met het ruimte geven aan de islam.

    Op het ogenblik is het regeringsbeleid (ook het CU-beleid trouwens): geef de islam alle mogelijke ruimte, en negeer kritiek op de islam.

  4. Anna

   Theo 345. Gezien het feit dat de islam al haar aanhangers oproept tot geweld en moord tegen Joden en alle andersdenkenden en dat via de jihad ten uitvoer brengt is de islam geen religie maar duidelijk een ideologie. Discussie over de islam is onmogelijk omdat de islam geen kritiek aanvaardt en bestraft met de dood.

 29. W.H.J. Reiss

  Marokkanen hebben een ETNISCH MONOPOLIE OP GEWELDSMISDRIJVEN ! M.a.w. het is Krapuul en hr. Wilders geeft het een naam !

  1. Maaike

   Het ‘etnisch monopolie’ is een benaming van Diederik Samsom, niet van Wilders. Treur niet, Wilders heeft zoveel gezegd over de Islam, dat u vast wel iets kunt vinden, beste Reiss

 30. V.K.

  -Na ja, blijkbaar weet Segers de jij bakken van Pechthold en het islamofobie gewauwel vanuit de PvdA hoek niet te pareren omdat het fatsoen hem in de weg staat. maar ja dit weten de PvdA/D66 natuurlijk al langer.

  -Dat het islamdebat samen is gegaan met het immigratiedebat is niet Wilders aan te rekenen maar meer de Marokkaanse gemeenschap welke het presteert om in de meeste gevallen een imam oid naar voren te schuiven als vertegenwoordiger.

 31. Kokkie

  Uitstekend stuk, inhoudelijk 100% eens. Wilders heeft gelijk, maar bij het benaderen van de problematiek ontbreekt elke vorm van wijsheid en fatsoen. Neemt niet weg dat metname de CU tot op heden buiten gewoon laf is geweest ten aanzien van de Islam, als er één groep is die zich ten aanzien van de Islam zeer nadrukkelijk politiek incorrect zou moeten Profileren dan zouden moeten zijn. Zij moeten onverbloemd het probleem benoemen en zijn zijn in wezen ook de enigste die een relevant alternatief vormen, zij vertegenwoordigen immers judaistische christelijke waarden, in principe de gezonde grenzen die een democratisch land nodig heeft.

 32. van Urk

  In Segers geval; “Ik ben zo overtuigd van de juistheid van mijn ideeen, dat ik er nooit ook maar in de verste verte aan gedacht heb een discussie uit te lokken “.

  1. Maaike

   Daarmee vat u de kern heel goed samen, Van Urk. Als je zo overtuigd bent van je eigen gelijk is een discussie niet mogelijk.

 33. cmsuijkerbuijk

  Al met al is de islam het niveau van de Inca’s niet overstegen. De eerste aanbidt een maangod, de tweede een zonnegod en beiden do(o)(d)den mensen voor hun afgod. In feite zijn het niet meer, dan veredelde koppensnellers, vervuld van haat jegens anderen.

  1. van Urk

   “De haat tegen het boze is de pronkmantel waarmee de Farizeeer zijn persoonlijke antipathieen camoufleert.”

 34. Anna

  CU is een laffe partij onder aanvoering van hun leiders. Te laf om kritiek te uiten op de zeer verwerpelijke, bloeddorstig, fascistische en racistische elementen binnen de islam. Ze vinden het veiliger om D66 en Wilders (PVV) aan te pakken.
  De CU die van mening is dat in hun Beginselverklaring de verdachtmaking tegen de katholiek en hun kerk niet mag worden geschrapt de ” vervloekte afgoderij” en “verloochening v/h lijden van Jezus christus”. Uitgerekend de Christen-Unie die te laf en te bang is om de islam die oproept tot geweld en moord tegen Joden en alle andersdenkenden te bekritiseren. Bekritiseren? Nee! Deze partij is voor islam, voor nog meer moskeeën en massa-immigratie. CU is meester in het ophemelen van de islam ondanks dat moslims alle Joden en christenen aan het uitmoorden zijn. CU is een walgelijk partij.

  1. van Urk

   Anna@ “Het volk van Holland is bedorven door gemakzucht en weelde, dat heeft de geest van de mensen hier gebroken en een bepaalde kleinzieligheid in de mode gebracht, die in alle zaken, hetzij groot, hetzij klein, voelbaar worden.” Willem Bentinck 1704-1774

   1. van Urk

    Correctie, moet zijn ;bepaalde kleinzieligheid en Lafheid

  2. Simon Brouwenstein

   “Deze partij is voor islam, voor nog meer moskeeën en massa-immigratie. CU is meester in het ophemelen van de islam ondanks dat moslims alle Joden en christenen aan het uitmoorden zijn.”

   Kan Anna een passage in het partijprogramma of een uitspraak van een CU-politicus citeren waarmee deze bizarre en lasterlijke beschuldiging kan worden aangetoond?

   Zolang dat niet lukt houden we het erop dat Anna hier bewust liegt dat het gedrukt staat.

   1. Anna

    Brouwenstein. Over de leugenachtige, minderwaardige, Beginselverklaring van de CU tegen de katholiek en kerk hebt u geen kritiek.

   2. Theo345

    Simon, misschien heb je wat houvast aan de bekende motie-Halsema, ondersteund door CU.

    1. Simon Brouwenstein

     Ik zie niet wat die motie ermee te maken kan hebben.
     De motie was overigens volstrekt overbodig omdat het volgens de Grondwet nooit de bedoeling kan zijn c.q. niet is toegestaan dat het regeringsbeleid erop gericht is een godsdienst te onderdrukken. Het was wel triest dat het in de bruine tijden met de PVV als gedoger van het toenmalige Kabinet kennelijk nodig was deze open deur nog een keer in te trappen.

 35. Anna

  Brouwenstein. Volg de CU eens op Politiek 24. De lafheid straalt er vanaf.

  1. Maaike

   ”De lafheid straalt er vanaf” is louter suggestief. Komt u inderdaad maar eens met de feiten waaruit blijkt dat de CU bijvoorbeeld is voor de bouw van meer moskeeen.
   https://www.christenunie.nl/nl/standpunten. Kijk, ik help u een handje.

   1. Anna

    Maaike. Is de CU tegen meer moskeeën? Hebben ze dat ooit verklaard in het parlement?

    1. Simon Brouwenstein

     Anna, je beweerde dat de CU voor islam, voor nog meer moskeeën en meer massa-immigratie is.

     Je probeert nu weg te glibberen door over de Katholieke Kerk te beginnen maar het blijft een platte leugen.
     Zolang je je verontschuldigingen niet aanbiedt voor deze lasterlijke onzin ben je zeer ongeloofwaardig.

     1. Theo345

      Kom nou, Simon.
      De laatste halve eeuw zijn er iets van een miljoen moslims hier komen wonen, en van begin af aan was duidelijk dat die groep heel slecht integreert.
      Ook zijn er inmiddels 450 moskeeën in dit land gebouwd.
      De CU heeft nog nooit een kritisch geluid daarover laten horen.
      Pas nu komt Segers met bedenkingen.

      Vraag liever niet zo naar bewijs maar kijk zelf wat er gaande is.

     2. Simon Brouwenstein

      Theo, in uw logica betekent je niet verzetten tegen meer moskeeen (omdat de Grondwet dat verzet ook niet mogelijk maakt) dat je voor meer moskeeën bent.
      In dezelfde kromme logica is je niet verzetten tegen islamisering of de multiculturele samenleving hetzelfde als islamisering en multiculturaliteit nastreven.

      Je vraagt je soms af of door islamofobie het besef van logica kan worden aangetast.

     3. Anna

      Brouwenstein.Ooit vernomen van de CU dat ze tegen nog meer moskeeën zijn? Ooit vernomen van de CU dat ze tegen nog meer massa-immigratie zijn? CU is in de Kamer permanent de islam aan het ophemelen door Wilders op alle punten flink te demoniseren. Volg de debatten eens op Politiek 24 dan kun je bewonderen waar de CU allemaal voor staat.

     4. Theo345

      Inderdaad, Simon, als in de Kamer herhaaldelijk ter sprake komt dat er een toenemende immigratie is van mensen met een slecht integrerende cultuur, dat die mensen steeds meer de publieke ruimte bepalen, en dat burgers daarvan hinder ondervinden, en je zit daar als Kamerlid en kijkt uit het raam, dan negeer je die problemen en laat je het gebeuren.
      Als vervolgens een motie wordt opgesteld met de strekking dat toenemende invloed van de islam niets in de weg gelegd zal worden, en dan ben je er opeens als een haas bij om die motie te onderschrijven dan bevorder je feitelijk die ontwikkelingen.

      Niks mis met mijn logica hoor.

   2. Anna

    Maaike. Verkiezingsprogramma CU ” Leven met religieuze verschillen”. Uitgezonderd de katholiek. Zie hun Beginselverklaring waar de smerige aantijgingen tegen de katholiek en kerk niet mogen worden geschrapt.

    1. Pimsch

     Ja, daarin zijn ze dan wel gespierd. In zinloos hoogvliegen. Ziedende strijkorkesten. Opstijgen boven de wolken (de hemelen) tot het koud en zuurstofarm wordt. En zonodig nog hoger tot in de ionosfeer waar je wordt doorzeefd met straling. En zonodig nog hoger tot buiten de atmosfeer waar het ijskoud en vacuum is.
     Met zulke griezelige borderliners is de Protestantse Kerk een krankzinnigeninstituut geworden.
     http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11376f89.htm
     http://www.regiocanons.nl/utrecht/eemland/multireligieus-eemland/verdieping/kerkscheuring-1944

     1. Pimsch

      Mijn bericht wacht op moderatie. Ik zie geen onvertogen woord of een pertinente leugen. Ik herhaal:

      Ja, daarin zijn de kerken dan wel gespierd. In zinloos hoogvliegen. Ziedende strijkorkesten begeleiden hun meeslepende egocentrische romantiek. Opstijgen boven de wolken (de hemelen) tot het koud en zuurstofarm wordt. En zonodig nog hoger tot in de ionosfeer waar je wordt doorzeefd met straling. En zonodig nog hoger tot buiten de atmosfeer waar het ijskoud en vacuum is.
      Met zulke griezelige borderliners is de Protestantse Kerk een krankzinnigeninstituut geworden.
      http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11376f89.htm
      http://www.regiocanons.nl/utrecht/eemland/multireligieus-eemland/verdieping/kerkscheuring-1944

 36. carthago

  De politici lijken op traditionele joods-christelijke wijze een debat te willen voeren over de islamziekte welke het debat juist wil afschaffen.En traditioneel richten politici zich op de messenger, geert, om gelijk pilatus de handschoen te overhandigen aan griezelsteinen en pollewoppen.

 37. Anna

  De katholieke kerk op een schandelijke manier wegzetten daar is de CU zeer goed in. Een “religie”
  ( koran) die oproept tot geweld en moord en onze democratie en rechtstaat kan ondermijnen wordt door de CU verheven.

  1. Daniel

   Daar heeft de CU groot gelijk in. Die Roomse Katholieke gladjanussen hebben hun ziel al lang verkocht aan die man uit Rome.
   Katholieken zijn voor Rome en dus niet vaderlandslievend.
   Landverraders zijn het.
   Ze staan niet voor God, Koning en Vaderland.
   Oranje!!!!!!!!!!! Boven.
   Gelukkig velen nog wel, maar voor hoe lang nog?

   1. Simon Brouwenstein

    Daniel, in de Heidelbergse Catechismus, nog steeds een kerngeschrift in de Gereformeerde theologie, staat dat de Paapse Mis een vervloekte afgoderij is.
    Dit is een mooi voorbeeld van protestantse theologie: men laat menselijke logica los op God en de wereld en noemt mensen die tot andere conclusies kwamen afgodendienaars. Op dit blog is Gielah een fraaie vertegenwoordiger van die manier van denken: zij beschouwt u en mij als dienaren van de Satan en koestert zichzelf in het licht van de zelfverzonnen Waarheid.

    Dat de Paapse Mis een afgodendienst is zou wat mij betreft best wel kunnen kloppen maar zeer zeker betreft dat ook de ‘Bediening van het Woord’ waar de protestanten zich aan schuldig maken. Wat daar op grond van Bijbelteksten allemaal wordt verzonnen tart vaak elke beschrijving.

    Gelukkig waait de Geest waarheen hij wil.

    1. Anna

     Brouwenstein. De protestant is in de basis katholiek. Trouwens van de Bijbelse tien geboden is niemand slechter geworden. We worden niet opgeroepen om moslims te doden, waar gij ze kunt vinden zoals in de koran die oproept om alle Joden en andersdenkenden te “doden waar gij ze kunt vinden”.

     1. Simon Brouwenstein

      De Bijbel is vaak veel precieser in het geven van aanwijzingen:

      “Numeri 31:17
      Dood daarom alle kinderen van het mannelijk geslacht en alle vrouwen die met een man hebben geslapen. “

     2. toetssteen

      @Brouwenstein
      Christenen volgen dan wat men meent dat de woorden van Jezus waren. Alzo: heb u naaste lief gelijk uzelf en God bovenal.
      Ja en dan komt u met de gebruikelijke blabla over dat Jezus niet de wet noch de profeten wilde afschaffen, maar de wet zijn de tien geboden en wat profeten voorspelden is toekomst. Het lijkt me erg moeilijk om de toekomst af te schaffen.

   2. Anna

    Daniel. De katholiek heeft doorgaans heel weinig op met Rome en de Paus. De katholiek is nogal makkelijk in de omgang. Als je niet voor de monarchie bent ben je vaak voor een Republiek. Trouwens de protestant is in de basis gewoon katholiek. Een stel afvallige wilde in die tijd de macht en braken alle kerken af of namen ze zelf in bezit. Ze sloegen alles van de katholiek kort en klein. De katholiek werd door de afvalligen flink onderdrukt. Nu nemen ze het op voor een ideologie waarvoor mensen met zware beveiliging moeten rondlopen.

    1. Simon Brouwenstein

     “Trouwens de protestant is in de basis gewoon katholiek. Een stel afvallige wilde in die tijd de macht en braken alle kerken af of namen ze zelf in bezit. Ze sloegen alles van de katholiek kort en klein. De katholiek werd door de afvalligen flink onderdrukt. ”

     De Nederlandse kerkgeschiedenis in de beknopte versie van Anna.

     1. Anna

      Brouwenstein. Klopt de “beknopte versie” niet? Iets goed samenvatten en de kern raken werd vroeger met een hoog punt gewaardeerd. Daar was Anna op de meisjesschool inderdaad erg goed in.

     2. Simon Brouwenstein

      Ik vind de beknopte versie wel aardig, Anna. Hij laat en passant zien dat de beeldenstorm van ISIS van alle tijden en plaatsen is.

     3. van Urk

      ” Iedere protestant is een Paus met de bijbel in zijn hand” Nicolas Boileau 1636-1711

  2. Simon Brouwenstein

   “Met een overgrote meerderheid heeft het partijcongres van de ChristenUnie (CU) zaterdag in Zwolle de motie ‘Rome en Reformatie’ aangenomen.

   In de motie spreken de leden van de CU uit dat: “Rooms-katholieken die kunnen instemmen met beginselen en standpunten van de ChristenUnie, van harte welkom zijn als partijlid. Dat rooms-katholieke en protestantse partijleden in alle opzichten op gelijke voet staan, en de partij actief mogen dienen in politieke functies.”

   http://www.christenunie.nl/k/en/n8447/news/view/517503/59042/christenunie-in-de-media-14-05-t-m-18-05.html

   Anna is een nare jokkebrok.

   1. Anna

    Brouwenstein. Anna liegt nooit. Heb ik iets geschreven over hun standpunten uit het partij congres? De CU heeft haar Beginselverklaring niet veranderd ondanks dat er leden waren die dat wel hebben aangeraden. Welke katholiek wil bij een partij horen die deze verklaring niet wil verwijderen maar nog steeds aanhangt. Van uw bovengenoemde ben ik volledig op de hoogte en staat buiten het partijcongres en Verkiezingsprogramma.Goed lezen Brouwenstein en dan pas reageren.

    1. Simon Brouwenstein

     Anna, naast de leugens die je hier neerplempt over de CU die voor islamisering, meer moskeeën en massa-immigratie zou zijn , is jouw lasterlijke aanval op de CU over het katholicisme feitelijk een leugen.

     https://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/christenunie-overweegt-nieuwe-beginselverklaring/

     1. Anna

      Brouwenstein. U bent nu ook op de hoogte van de Beginselverklaring van de CU. Als u van mening bent dat ik lieg moet u mijn “leugens” (volgens u) weerleggen en niet met kolder komen als “lasterlijke aanval”.

     2. Maaike

      Anna, waar ben je nu eigenlijk mee bezig? U gaat van de Christen Unie die, omdat ze niet protesteert tegen de bouw van een moskee dus voor de bouw van meer moskeeen is, wat een hele rare redenering is naar de verdediging van het katholicisme, omdat de katholiek zo gemakkelijk is in de omgang en eigenlijk een soort protestant is….

 38. Gielah

  Ach… Anna…..de man is met zijn afscheidstournee bezig.
  Gun hem… voor één keertje… de illusie dat hij wint en/of gelijk heeft…. gewoon uit mededogen.

  Zelf ben ik eveneens ( maar ik weet niet hoe lang dat duren gaat…) in zo’n milde, genadige stemming.
  Ik heb het adderengebroed bijvoorbeeld al úren achtereen laten rondsputteren en vreemde dingen laten schetteren, zonder ook maar één keer hun rare verhalen onderuit te halen.

  Soms voelt men zich gedrongen zoiets doen.
  Het blijven toch… érgens… mensen, hè?

  1. Simon Brouwenstein

   Ik ben er altijd vanuit gegaan, beste mevrouw Gielah, dat het vermogen tot mededogen en milde tolerantie niet van u was geweken.

   Over adderen gesproken: bedenk dat de slang een bewoner was van het paradijs. God schiep in Zijn wonderbaarlijke schepping these en antihese, de schering en inslag van de creativiteit die zonder zijn levensadem niet had kunnen bestaan. Zo worden Zijn Werken openbaar en staan we steeds steeds opnieuw voor de inspirerende moglijkheid voor de slaap of de wakkerheid te kiezen.

  2. van Urk

   “De grootste les in het leven is te weten dat zelfs dwazen soms gelijk hebben” Winston Churcill

  3. Daniel

   Wat fijn dat Gielah in zo’n milde, genadige stemming is.
   Ze drukt het addergebroed mild aan haar borst.
   Ze is edelmoedig, genadig, goedhartig, groothartig, grootmoedig, inschikkelijk, toegeeflijk en vergevensgezind.

   Van haar grootmoedigheid kan Simonus van Brouwenstein en de lieve Maaike nog wat leren.

   Trouwens alle katholieken, jehova’s getuigen en alle Pavlov reageerders ook.

   Een ware protestant zal nooit de eerste steen werpen en altijd de balk in zijn eigen ogen zoeken.

   1. Maaike

    Ik ben helemaal opgelucht dat Gielahs toorn vandaag niet op mij neer daalt, maar er ligt nog veel in het verschiet als ik haar post van 14:07 mag geloven.

    1. van Urk

     Maaike@ Men beschouwt steeds te laat, dat men zich in zijn toorn heeft laten meeslepen tot oprechtheid.

   2. Simon Brouwenstein

    We lezen vandaag 1 Cor. 13. De tekst van de prediking is vers 4 uit dezelfde tekst.

 39. Anna

  Maaike. Ik verdedig niks en niemand.De katholiek is niet “eigenlijk een soort protestant” zoals u zegt. De protestant is in de basis katholiek dat heb ik gezegd. Nu mag u dat weerleggen.

  1. Maaike

   U lijkt er meer mee te zitten wat er over de katholieken wordt gezegd dan over de bouw van meer moskeen die, zoals u beweert, door de Christen Unie worden toegejuicht.

   Het kan verkeren….

   1. Anna

    Maaike. Een weerwoord hoeft men van u niet te verwachten. Kennelijk staat u achter de discriminerende en onderdrukkende Beginselverklaring van de CU tegen de katholiek. U verdedigt met verve de islam. Geen kwaad woord over de Beginselverklaring van de CU die is gericht tegen de katholiek

    1. Maaike

     Waar heb ik geschreven dat ik achter de beginselverklaring aangaande katholieken van de Christen Unie sta, Anna? U moet geen dingen opschrijven die niet waar zijn. Ook dat ik met verve de islam verdedig, waar blijkt dat uit? Als u niet met bewijzen kunt komen,en dat kunt u niet, dan is dit gewoon laster.

     1. Simon Brouwenstein

      Anna zal niet met bewijzen komen: ze plaatst hier de ene leugenachtige verklaring na de ander maar duikt weg als iemand vraagt ze aan te tonen.
      Jammer, te licht voor de discussie.

  2. van Urk

   Als een protestant hulp of advies in welke aangelegenheid ook nodig heeft, kan hij enkel naar zijn advocaat gaan en niet naar zijn achtergrond.

 40. Anna

  De CU die zich immens druk maakt om het schrappen in hun Beginselverklaring van ” De mis is in den grond ander niet, dan verloochening (….) des lijdens van Jezus Christus , en een vervloekte afgoderij”. Piet Agema van het partijbestuur heeft al gezegd “voor een fors deel van de achterban hebben de Drie Formulieren van Eenheid een grote betekenis”. De CU die geen kwaad woord wil horen over de islam die in de koran haar moslims oproept tot geweld en moord tegen Joden en alle andersdenkenden. Moslims die over de hele wereld alle christenen aan het uitmoorden zijn en de CU heeft immense moeite om de onderdrukking van de katholiek te schrappen . “Dood Joden en ongelovigen waar gij ze kunt vinden”. Dagelijks kunnen we de gevolgen aanschouwen die worden uitgevoerd door moslims. CU is muisstil evenals moslims. Het zou allemaal niet zo erg zijn zoals de CU achter de koran/islam staat als ze niet dagelijks de katholieke Wilders zouden demoniseren om zijn kritiek op de koran/islam. CU wil over de katholiek alles roepen en vinden tot in hun Beginselverklaring toe maar als Wilders kritiek heeft op de koran/islam spuwt de CU vuur. CU deugt niet.

 41. Simon Brouwenstein

  Anna werd uitgenodigd om haar stelling dat de CU voorstander is van islamisering, meer moskeeën en massaimmigratie.
  Dat lukt haar niet en daarom bazelt ze door over stokoude documenten die allang niet meer de huidige politiek van de CU weergeven.
  Anna blijft doorwrijven in de zelf gemaakte vlek, een aandoenlijk gekonkel.

  1. Maaike

   Ze is gewoon een….beetje dom.

   1. Floris

    Kijk wie het zegt…hahaha

    Achterlijke poedel!

    1. Simon Brouwenstein

     Floris is echt een aanwinst voor de inhoudelijke discussie.

     1. Gielah

      Hee… dan zijn we het voor het éérst een keertje eens….!
      Bovendien heeft Floris, eigenlijk in elk van zijn inzendingen, volkomen gelijk en hij weet dat op heldere én humoristische wijze over het voetlicht te brengen, zodat zelfs de domsten, die zich hier ophouden …. na drie keer lezen of zo…. zouden kúnnen gaan beseffen wat hij ongeveer bedoelt.

      Het woord ‘aanwinst’ is dus goed gekozen!

    2. Simon Brouwenstein

     Ik kan me uw opgetogenheid goed voorstellen, Gielah. Floris lijkt bedreven in schelden en tieren en speelt liever op de man dan op de bal. Dat sluit toch naadloos aan op uw debatstijl?

   2. Anna

    Maaike. Een ander dom vinden is natuurlijk niet zo slim. Anna.

    1. Pimsch

     Mijn vroegere leraar Nederlands (van Roosmalen) haatte kinderen vond iedereen vulgair en dom. Ik heb er verder nooit meer iets van vernomen.

   3. JanKorneeldeWit

    Kwam het elfde spuitertje Maaike weer om de hoek kijken en uit haar gaatje brallen…..

  2. Anna

   Brouwenstein. Waarom maken dan anno 2015 zoveel CU politici en leden zich zo druk om het minderwaardige, onderdrukkende en discriminerende stuk in de Heidelbergse Cathechismus over de katholieke mis aan te passen? U bent steeds bezig om Anna te veroordelen maar een weerwoord heb je kennelijk niet. Ik veroordeel u niet . Dat heb ik niet nodig omdat ik feiten gebruik die de ander zou moeten weerleggen. Daar hebt u waarschijnlijk een hiaat.

  3. Anna

   Brouwenstein. Ga eens in op al mijn geschrevenen dan steeds met het zelfde liedje te komen Anna dit Anna dat. CU gedrag tegenover de katholiek en hun verheerlijking van immigratie en islam is weerzinwekkend te noemen omdat de islam het grootste gif is in de wereld die oproept om mensen te doden met een andere mening. De CU demoniseert liever de katholiek die gebruiken geen jihad.

   1. Simon Brouwenstein

    Anna, er staat al een hele tijd een vraag voor je open: kun je je bizarre bewering volgens welke de CU voor islamisering, voor meer moskeeën en voor massamigratie is onderbouwen?

    Je probeert je uit die leugen te kronkelen maar dat vinden Maaike en ik niet zo sterk.

 42. Floris

  “Het Kamerlid pakt ook gelijk de term ‘islamofobie‘ aan (onder andere wel eens door PvdA-corifee Frans Timmers geuit) en geeft aan het een weinig behulpzaam begrip te vinden wat vooral gebruikt wordt om legitieme kritiek op de islam in de kiem te smoren.”

  Hierin heeft Segers in ieder geval volkomen gelijk. Drie keer raden welke “stein” met deze (overigens absurde) term heeft gesmeten dat het een lieve lust is…

  Waaruit maar weer eens moge blijken dat het gutmensch Simon er louter om gaat legitieme kritiek op de islam in de kiem te smoren.

  Dat is de belangrijkste “taak” in zijn lege leven geworden.

  1. van Urk

   Ach ja, kamerleden of ministers kunnen aan het volk meer over kerken, dominee,s en priesters gaan vertellen dan over imams. Daarom hoor je weinig wat de overheid echt van de islam vindt.

   1. Maaike

    U heeft wel een punt,Van Urk. Velen in de tweede kamer weten veel meer over het christendom dan over de islam. Hoe moet een oordeel vellen over iets waar je niet zoveel van weet?

 43. Gielah

  Hee…. heb ik iets gemist?
  Begint de CU wél een beetje dapper te worden ( beter laat dan nooit…) en krijgen we binnenkort een grote, door Slob himself georganiseerde demo met spandoeken, waarop te lezen staat: ” Weg met de islam, wij blieven geen koran…” en:
  ” Afgoderij maakt ons niet blij” en
  ” Já voor Jezus… néé tegen allah’ ?

  Dat mocht TIJD worden!

  Begrijp ik het goed en is dát: ‘ de huidige politiek van de CU….’?
  Dat hebben ze dan akelig goed verborgen weten te houden!

  1. Simon Brouwenstein

   Mijn opmerking over de huidige politiek van de CU betrof hun inzicht dat de Drie Formulieren van Enigheid niet meer passen bij hun actuele politieke opstelling jegens het katholicisme.
   Voor die Formulieren moet u maar even googelen. Het voert wat ver om dat hier allemaal uit te leggen.

   1. Anna

    Brouwenstein . Ach, werd u niet nieuwsgierig nadat ik het aan de orde stelde.

   2. Pimsch

    Ja, daarin zijn ze dan wel gespierd. In zinloos hoogvliegen. Ziedende strijkorkesten. Opstijgen boven de wolken (de hemelen) tot het koud en zuurstofarm wordt. En zonodig nog hoger tot in de ionosfeer waar je wordt doorzeefd met straling. En zonodig nog hoger tot buiten de atmosfeer waar het ijskoud en vacuum is.
    Met zulke griezelige borderliners is de Protestantse Kerk een krankzinnigeninstituut geworden.
    http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11376f89.htm
    http://www.regiocanons.nl/utrecht/eemland/multireligieus-eemland/verdieping/kerkscheuring-1944

 44. Gielah

  Ik heb er les uit gegeven.. waarschijnlijk al van voordat u geboren werd.

  1. Simon Brouwenstein

   Dan is het googelen wellicht niet nodig.
   Vertelt u eens: meent u ook dat de Paapse Mis een vervloekte afgoderij is?

 45. Gielah

  U zou geen vragen meer stellen.

  1. Simon Brouwenstein

   En u besloot lastige vragen listig te ontwijken?

 46. Gielah

  Niks lastigs aan.
  Verkeerde gesprekspartner.

 47. JanKorneeldeWit

  En Wilders heeft het gelijk aan zijn kant. Wij en dan spreek ik voor het deel van de nederlanders dat wel graag een identiteit behoudt, willen deze lui niet. Ook hun misselijke ideologie kan ons gestolen worden. Dit volk is er op uit om ons op nooit eerder vertoonde wijze onder te sneeuwen en ik moet jammer genoeg bekennen dat het ze aan alle kanten lukt ons ons in den k…. te n……Onee dan spreek ik eigenlijk voor jullie want ik woon al jaren lekker in Colombiaaaaa……en daar komt deze shit echt niet naartoe daar zorgen wij hier heel goed voor!!!

  1. Gielah

   Columbia…!
   Ik hoop dat u gelijk hebt.
   Overigens zijn ze in Brazilië, te weten in Sao Paulo, al wél bezig met moslim-kolonisten het land te laten verkennen en eren grote moslim-intocht voor te bereiden.

   Dat weet ik toevallig van een moslima, die daar zelf ook naartoe vertrokken is… en die mijn man en mij graag inpeperde hoe ze dat allemaal áánpakken daar… en dat de islam het land met de eigen Braziliaanse wetten zal gaan verslaan… zoals ze dat overal proberen.

 48. JanKorneeldeWit

  De trolletjes Brouwenmeuk en Maaike hebben overigens wel een dagtaak aan het plempen van hun onverteerbare braaksels op deze site. Volgens mij zitten zij er ’s ochtends al voor klaar…. zielepootjes…. he verdamme nog meer mensen zonder zinnig werk, het wordt echt niets meer in dat land…..

  1. Beukman

   @Jan
   Colombia bedoel je?
   Ben jij niet eigenlijk een beetje een landverrader, om daar te gaan wonen?

 49. moreno

  Mi oyes hijo de perra, mentiroso de merda.
  Viva la revolucion viva la libertad no hay nadie como Che y no sera.
  Hijo de puta te lavaron la cabeza cabron de merda.
  El Che fue un libertador y un homre con cojones como Tanja Niemeijer.
  A final venceremos hijo de perra mi escuchas.
  Hasta la victoria para siempre.
  Desde Amsterdam holanda te decimos hasta siempre Comandante Ernesto Guevara

  1. Gielah

   Goh….

   1. toetssteen

    @Gielah
    Hij wil alleen wat oorlog tegen de bevolking voeren voor het zaligheid brengende communisme. En hij gebruikt wat greppeltaal, maar de moderatie zit met de vingers in de oren.

  2. cmsuijkerbuijk

   Redactie DDS: Betreft de persoon Moreno en zijn reactie op 19:49.
   Zou u deze persoon tot de orde kunnen roepen i.v.m. het plaatsen van reacties in een voor velen niet te begrijpen taal, namelijk Spaans. We leven in Nederland en communiceren in het Nederlands. Door het gebruik van het Spaans, is, o.a. mij, niet duidelijk wat deze persoon allemaal bedoelt en kunnen het wel dreigementen aan het adres van hem onwelgevallige personen zijn. Gezien zijn gewelddadige verleden als communist én zijn herhaaldelijke bedreigingen aan het adres van mensen die het niet met hem eens zijn (PVV’ers behandelen zoals NSB’ers na de oorlog = Vuurpeloton), komt het gebruik van een buitenlandse taal bedreigend over. Zeker als uit de tekst de naam van de massamoordenaars Guevara en Niemeijer te distilleren valt.
   Als voorstander van vrije meningsuiting, verzoek ik u niét om een ban, zoals deze persoon altijd pleegt te doen, maar wél een stevige waarschuwing, waaruit blijkt dat men hier op DDS niet gediend is van dit soort praktijken!

   1. Simon Brouwenstein

    Stel u niet aan, heer Suijkerbuijk.

    Wat zoekt u eigenlijk op een debatforum, alleen maar mensen die uw bekrompen opvattingen onderschrijven?

    1. toetssteen

     @Brouwenstein
     Debat? Als u niet in staat bent om het te vertalen, prop het dan in een google vertaler en stel hem in op Engels, anders komt er gesneden biet uit.

    2. cmsuijkerbuijk

     @Simon Brouwenstein
     26 mei 2015 at 23:15
     Je lult uit je ongewassen nek, Brouwenstein. Waar het om gaat is, dat je maar in het Nederlands op deze site hebt te communiceren, want hoe kun je anders debatteren. (Debatforum toch? Jouw woorden)
     Daarbij geef ik óók nog eens aan, dat ik vrijheid van meningsuiting heel belangrijk vind.
     En jij vraagt, wat ik hier te zoeken heb? Over bekrompen opvattingen gesproken!

     1. Simon Brouwenstein

      Ik kan de heer Suijkerbuijk berichten dat ik elke dag onder de douche ga en nadien schoon ondergoed aantrek. Daarbij besteed ik ook aandacht aan het reinigen van mijn nek.

  3. toetssteen

   Hé frust, die **** heet Tanja Nijmeijer.

 50. moreno

  @Jankorneeldewit
  Reactie is bedoeld voor die nepperd en lid van de gewapende tak van de pvv in Colombia.
  De Colombiaanse junta is bang voor verkiezingen anders hadden ze verkiezingen uitgeschreven bang voor de verzetsbeweging FARC
  Want 90 procent van de bevolking staat achter de FARC .
  Blijf jij maar lekker daar kunnen ze je misschien als kanonenvlees gebruiken en vraag eens aan je blonde messias of hij ook die kant opkomt 2 halen 1 betalen.

  1. Pimsch

   Wie weet staat Wilders ook achter de FARC. Hij heeft niets op met de elite en is een spreekbuis van het volk. Ook is hij tegen de onrechtvaardige EU met haar volgevreten kliek in Brussel/Straatsburg.
   Elk onrecht vraagt om specifieke leiders. De fascistische rijken in Latijns Amerika moeten zeker worden bestreden, maar niet met terreur of een extremistische tegen-ideologie.

   1. toetssteen

    @Pimsch
    In feite maakt u Wilders dus uit voor een fascist en zijn achterban voor fascisten. Het zou hilarisch kunnen zijn als het niet zo oerdom was.

    http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1800057/2010/12/04/Waarom-Wilders-geen-fascist-is.dhtml?cw_agreed=1

    Columnist knalt er overigens in de conclusie faliekant naast, want elke politicus is een populist, anders zouden ze geen politicus zijn.

    1. Pimsch

     Leest u nou zo slecht?

     1. toetssteen

      @Pimsch
      Ik vind het al vreemd, maar plaats voortaan vraagtekens.

     2. toetssteen

      Grrr vind is vond.

  2. toetssteen

   @Moreno
   Het volk? Deze oorspronkelijke bewoners bedoelt u?

   http://www.ibtimes.co.uk/colombia-indigenous-nasa-tribe-arrests-tries-seven-farc-guerrillas-murder-1474074

   U bent werkelijk volkomen van het pad.

  3. toetssteen

   Zuster! Patiënt Moreno is weer helemaal de weg kwijt! Hij ziet nu al een gewapende tak van de PVV in Colombia!

   Dosis haloperidol is zeer noodzakelijk.

 51. toetssteen

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1131470/2009/04/04/ChristenUnie-zoekt-rsquo-verbond-rsquo-met-moslims.dhtml

  Als Segers nu, met alle ontwikkelingen van de afgelopen tijd, maar ook op de Philippijnen waar inmiddels 60.000 christenen zijn vermoord door de nobele indringer moslim die botweg een stuk grond heeft geconfisqueerd en het nu aan de wettelijke macht van het land onttrekt, heeft de zaken niet echt goed tussen de oren. Nog nergens in de geschiedenis leefden christenen, joden op gelijke voet met moslims in de islamitische landen.

  Want er wordt nu erg veel gewag gemaakt over die zielige Rohinga’s die overal geweigerd worden, maar wat u niet weet is dat het geteisem is:

  http://www.shanghaidaily.com/national/181-terror-groups-busted-in-Xinjiang/shdaily.shtml

  Wat meent u dan dat daar nu ronddobbert? Denkt u dat ze gek zijn in Bangladesh en Indonesië? Ze hebben genoeg aan hun eigen problemen.

 52. toetssteen

  Modereren duurt hier nog langer dan op de Joop. Drie uur in de wacht mag toch tamelijk lang heten. Zelfs Jole zou er rode oortjes van krijgen.

  1. Beukman

   @steen
   Dat komt door je controversiële bijdragen. Schrijf wat minder extreem, zoals ik doe, en je wordt meteen geplaatst.

   1. toetssteen

    @Nee Beukman, ik was weer eens zo stom om twee links in één comment te plaatsen. Blijkbaar kan Brouwenstein er moeiteloos een pleerol doorkrijgen, maar zit de rest tijden in de moderatie. Ach wie weet doet de redactie er wat nuttigs mee.
    Verder nog domme opmerkingen Beukmans?Of vind je het wel super dat er al 60.000 christenen af zijn geslacht alleen al op de Flippijnen? Man laat nakijken! Janken over 2000 Palestijnen die voor de helft zo niet meer om zijn gekomen door eigen stommiteiten en of geweld en de helft van de andere helft door natuurlijke doodsoorzaak (jaja, ook daar gaan mensen gewoon dood door ouderdom) en dan houden we een reële groep over. Ow wacht een kind van 14 met een AK was dat? Juist ja.
    Burgers die ondanks de waarschuwing van het Israëlische leger dat er gebombardeerd zal worden willens en wetens de daken op worden gejaagd met een kanon in hun rug, want ja beneden liggen wapens opgeslagen.
    Controversieel zeg je…. Gut, hoe zou dat nou toch komen?
    Kan het zijn Beukmans dat ik een ietwat globaler blik heb dan jij? Dat ik waarachtig wel zie dat Israël uitermate dom bezig is, maar dat heb ik al vaker gesteld. En dan heb ik het niet over de man/vrouw in de straat maar de politiek. Nee, die Ayatollahs mogen ze wat mij betreft ehhh, met pensioen sturen, maar laten we even eerlijk zij, er is een machtsstrijd gaande tussen de gekke Wahhabi’s die volgens mij alleen een eeltplek hebben omdat de beste brand van Walker dat veroorzaakt en concurrent Lawsons minor is. Wat mij betreft is het alle twee bocht.

    1. Beukman

     @Steen
     Dat is dan inderdaad stom van je. Ik klik zelden op die linkjes van je, of van wie dan ook. Alleen als zo’n linkje dient ter ondersteuning van iemands betoog, is het plaatsen ervan wmb te rechtvaardigen.

     1. Simon Brouwenstein

      Toetssteen heeft kennelijk moeite met het helder verwoorden van zijn opinie en verschuilt zich achter een woud van linkjes naar in de regel weinig objectieve bronnen.
      Ik lees ze ook nooit, tenzij het ter adstructie is van de begeleidende tekst.

    2. toetssteen

     @Brouwenstein
     Is de Trouw nu ook al geen objectieve bron?

     U vraagt om bewijs, ik geef u een link naar een interview met de CU, dus helemaal geen interpretatie van mijn kant of van een journalist en dan kruipt u laf weg en jammert dat u de linkjes niet leest omdat u het gewoonweg de begeleidende tekst vertikt te lezen.
     Dat is dan ook de reden dat u constant hetzelfde debiteert.

     @Beukman, idem voor jou. Ik had er een heel stuk tekst bij geschreven, ik zei toch dat de boel in de moderatie zat. Maar omdat ik de verwijzing naar een artikel in de Trouw belangrijk achtte omdat Brouwenstein bewijs eiste. Plaatste ik die solo. En je verschuilen achter dat wat je op 13:36 neertikt is te dom voor woorden. Je ziet toch zelf waar de link naar verwijst!

 53. Arachne

  Ik heb het interview zorgvuldig gelezen. Dank voor de link. Het verdient een stevige analyse.

  De islam is een ideologie vermomd als religie.
  Het is een valse religie waar Jezus duidelijk voor waarschuwde: aan de vruchten zult u hen herkennen.
  De fout die de CU maakt is de islam als een “broeder”geloof te zien en van daaruit op basis van wederkerigheid een verbond te kunnen sluiten.

  Islamofobie is een holle term die uitsluitend gebruikt wordt door moslims om kritiek/vragen etc. betreffende de islam af te weren en de vragers in een kwaad daglicht te stellen. Verdeel en heers.

  Wij hoeven geen islamdebat te voeren.
  Dat debat wordt nu gefrustreerd door zoals dhr. Seegers terecht opmerkt: voor links de integratie pas geslaagd is als de secularisatie van moslims is voltooid.

  We moeten geen integratiedebat voeren; we moeten de integratie aanpakken, zonder aanziens des persoons.

  Integratie is geslaagd als mensen instromen, deelnemen aan de samenleving en hun leven kunnen indelen naar eigen inzicht binnen de grenzen van die samenleving. Zij moeten hun eigen plek vinden, die kan niet voor ze gecreëerd worden. Dat is kunstmatig. Daar moeten we voorwaarden voor en grenzen aan stellen, juist om die samenleving te behouden en de reeds aanwezigen te beschermen. Dat is een taak van de overheid. Alles van waarde is tenslotte kwetsbaar.

  Wat mis is gegaan is het toegeven aan duwen, drammen en op hoge toon opeisen en indien niet zich beledigd of gediscrimineerd voelen. (Dit gedrag vertoont overeenkomsten met het gedrag van menige actie/belangengroep.) Daarin zijn zij actief gesteund en zelfs geleid door autochtone Nederlanders met opgeheven vinger.

  1. toetssteen

   @Arachne
   Inderdaad. Dat was eigenlijk ook waar in het begin al op doelde, maar ik was me er niet van bewust dat dit interview niet genoegzaam bekend was. Hij stond bij mij opgeslagen gewoon omdat ik bij het eerste lezen indertijd al zowat van mijn stoel viel bij het zien van zoveel naïviteit. Inmiddels kantelt het naar: ze weten het wel, maar denken het te kunnen gebruiken.
   Maar zelfs dan zou Seegers toch werkelijk een lading zand in de ogen moeten hebben. Ik bedoel de ontwikkelingen op de Philippijnen in het Midden Oosten enzovoort, maken duidelijk dat het voor christenen niet erg best afloopt als het aan islam ligt.

  2. van Urk

   Eindelijk een zinnige verklaring over het onderwerp Arachne. Je kunt als motorclubje niet gaan aansluiten bij een motorbende omdat zij toevallig ook motor rijden.

  3. Anna

   Gert Jan Segers spreekt over islamdebat en integreren. Hoe ziet hij dat?
   Een debat met moslims over de islam is onmogelijk. Islamieten zullen nooit iets inleveren van hun eigen identiteit die is verweven met de islam.Moslims verlangen het van de ander. Ze stellen eisen slechts ten gunste van henzelf. De minderheid overheerst de meerderheid. Alles moet worden gezien met een islamitische visie. De CU vecht tegen de bierkaai. In principe zijn ze bij de CU de grootste tegenstanders van de islam maar willen daar vooral niet voor uitkomen. Durven ze ook nog Wilders aan te vallen en te demoniseren.
   Vraag werd gesteld aan Segers: Kunt u zich voorstellen dat de CU zich openstelt voor moslims zoals dat ook voorzichtig gebeurt met rooms-katholieken?
   Segers: ” Dat kan ik me niet voorstellen. Dat zou het einde van de CU als uitgesproken christelijke partij zijn”.
   Orthodox christelijke partijen kenmerken zich van oudsher door een anti-islam houding. Segers heeft altijd heel veel woorden nodig. De aanvallen en het demoniseren van Wilders door de CU is dan ook ontzetttend hypocriet. Wilders is over de islam open en eerlijk.De CU is als het over de islam/koran gaat gesloten en leugenachtig. CU is zeer hypocriet in deze.

  4. Simon Brouwenstein

   Na de belachelijke bewering dat de islam een ideologie is vermomd als religie ben ik opgehouden met lezen. Er zijn grenzen aan mijn vermogen onzin op te nemen.

   1. Theo345

    Als je het zo belachelijk en onzin vindt, weerleg het dan.

    1. cmsuijkerbuijk

     @Theo345
     27 mei 2015 at 11:53
     Beproefde tactiek van links: Als iets je niet bevalt of niet snapt, dan verklaar je het gewoon tot onzin en kap je de boel af. Dan hoef je er verder ook geen verklaring voor te geven.
     De werkelijke reden is, dat men dan toe zal moeten geven, dat het gewoon zo is en dát kan een Gutmensch weer niet verwerken, want hij heeft immers altijd gelijk!
     Kort samengevat: Verklaar je tegenstander voor gek en je bent overal van af!

     1. van Urk

      “Het socialisme, uiterste vorm van gelijkheid, is veel meer een geestestoestand dan een leer” Gustave Le Bon

    2. Simon Brouwenstein

     Theo , ik heb al honderd keer uitgelegd dat het idioot is de islam als een politieke ideologie te zien. Geen serieuze bron gaat daar ook vanuit.

   2. Anna

    Brouwenstein.Hoe wil je dan een zogenoemde religie noemen die haar volgelingen via de koran oproept tot haat, geweld en moord? Die gruwelijke haat, het bloeddorstige geweld en gruwelijke moorden kunnen we dagelijks volgen via de media.

    1. Simon Brouwenstein

     De bijbel doet hetzelfde, maar dat maakt het christendom nog niet tot een politieke ideologie.

     1. van Urk

      Dat het christendom geen politieke ideologie is komt omdat het geen oorlog voert of mensen straft uit naam van hun God. De moslim doet dat namelijk wel door Allah overal bij te betrekken alsof alles door de wil en wet van hun God is bepaald en die daar de opdracht voor gegeven heeft terwijl het gewoon een menselijke verzinsel en gelegenheid is.

   3. Theo345

    Je valt in herhalingen, Simon, en tot nu toe heb je geen weerlegging van je boude stelling geleverd.
    Ik hou hiermee op; mijn ervaring leert dat je ontwijkt zolang je kan, en als je het niet meer weet dan reageer je gewoon niet meer.

    Als je niet in staat bent te erkennen dat een ander ook wel een punt heeft dan houdt het op voor mij.

 54. Gielah

  Er zijn nog veel méér grenzen aan uw vermogen om de waarheid te herkennen en te erkennen!

  Die bewering, waar u zogenaamd niet tegen kunt, is voor 100% waar.

  En juist uw vermogen om ónzin (=leugens) uit te kramen is zo’n beetje onbegrensd!

  Wij zijn wat dat aangaat allemaal ervaringsdeskundigen en u hebt de afgelopen maanden letterlijk geen momént verzuimd om ons allen keer op keer te laten zien, hóe ongemakkelijk uw realtie met de waarheid en met de werkelijkheid is….. dus hou op met die flauwekul.

  1. -Harry

   Gielah , ik neem het risico , weer van alles beschuldigd te worden , ook dat ik achter je aan zou zitten ,
   maar je hebt hier weer helemaal gelijk .

   Vraag me af hoe ie verklaart zeven dagen per week van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat hier de boel te zieken zonder daarvoor betaald te worden .

   Zal wel de zoveelste leugen van hem zijn .

   1. Simon Brouwenstein

    Het onafscheidelijke koppel Gielah en Harry slaagt er weer in teksten te produceren die alleen maar gericht zijn op het diskwalificeren van forumleden.
    Wat zoeken dat soort stampvoetende boze mensen op een debatblog, vraag je je af.

    1. Maaike

     Gewoon…aandacht!

     1. -Harry

      Bemoei jij je er nou even niet mee , baconreet !
      Je bent qua uitdrukkingen kennelijk bij Schweinstein in de leer , want jij gebruikt ook al een aantal dezelfde onhebbelijke opmerkingen als Wimpie .

      En als je het over aandacht zoeken hebt ……………..lees je eigen ode’s aan Schweinstein er eens op na !

      En die reageert tegenwoordig haast om de drie inzendingen , aandachtzoekerij of is ie ineens webmaster ?

    2. -Harry

     Ik vraag me af wat een stel intriganten op deze site te zoeken hebben , Schweinstein .

     En ik ken Gielah niet behalve digitaal en ik moet niks van welk geloof dan ook hebben , maar ik weet voor 1000% zeker dat Gielah een stuk aangenamer gezelschap is dan jij .

     Je bent een buitengewoon irritant serpent die denkt de hele wijsheid in pacht te hebben .
     En dan heb ik het nog niet eens over je denigrerende opmerkingen aan derden .
     je denkt echt dat je overal boven staat , is het niet ?

     Als iemand je hier verrot scheldt , dan heb je het er wel naar gemaakt , Schwein !

 55. van Urk

  Het is volstrekt duidelijk dat de islam een religie en een ideologie is. Voor een moslim is het onmogelijk om de dienst van God los te zien van politieke consequenties. De OIC een club van 57 islamitische landen heeft een permanente vertegenwoordiger bij de VN. Die organisatie eist bijvoorbeeld de belediging van de profeet strafbaar wordt gesteld in het handvest van de verenigde naties. Dat is duidelijk een ideologische stellingname. Radicale moslims winden er ook geen doekjes om” De islam is een alternatieve ideologie voor de liberaal-democratie”. Dat is gewoon zo zegt de Turkse nederlander Okay Pala Tahrir. Pala is voorman van de Nederlandse afdeling van Hizb ut Tahrir een radicaal islamitische organisatie. De islam is gekomen, zodat de mens zijn leven volgens de islam zou gaan organiseren, met een eigen sociaal en economisch systeem. In die zin is de islam een volledige ideologie, gericht op aardse macht.

  1. Simon Brouwenstein

   Zoals elke Christendemocraat, CU-er en SGP-er u kan vertellen is onmogelijk God los te zien van de politieke consequenties. Politiek is een uitwerking van praktisch en zedelijk handelen. Christenen die denken God daarin te kunnen negeren hebben een godsdienstig probleem van jewelste.

   1. Anna

    Brouwenstein. Dat is de reden dat de CU de andere wang toont aan de islam en zich niet zal verweren tegen massa-immigratie. Ze zien de islam die geweld en moord mag gebruiken tegen christenen als hun gelijken. Stel dat ze in de hel belanden. Stel onnozelaars en hypocrieten. Hun slachtofferschap is onuitputtelijk. Hun opgekropte agressie kunnen ze kwijt tegen Wilders.

 56. DeKadt

  Jesus Christus. Die man is helemaal de weg kwijt. “Vermenging van geloof en ras”? Door Wilders?? Zie hier hoe christenen (en wat daarvoor doorgaat) totaal wegzinken in apathisch geneuzel over ‘goed en fout’ en ‘zwart en wit’. Compleet krankjorum verhaal van die man. En dat zit in ons parlement? In onze tweede kamer?? Ik geloof dat ik onwel wordt.

  1. Simon Brouwenstein

   Jammer dat u met dit soort domme teksten de naam van Jacques de Kadt besmeurt.

   1. Gielah

    De naam Simon kent ook zo zijn besmeuringen… ook door eigen schuld… dus wat IJLT u nu…. met al die bergen boter op uw hoofd….

 57. Laura

  Moreno bedoelt de islamitische knokploegen die met ISSvlaggen door de straten marcheren.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.