Een beetje minder politiek alstublieft!

De berichten die we de laatste tijd krijgen over miljarden aan welvaartsverlies, weggegooid belastinggeld en de verschillende parlementaire enquêtes die daarover worden gehouden, stemmen de gemiddelde burger niet vrolijk.

De lijst is bijna eindeloos. Laatst plaatste ik een tweet waarin ik stelde dat Nederland al meer dan 30 miljard euro aan welvaartsverlies heeft geleden door de invoering van de euro (een politiek besluit), er 11 miljard euro is uitgegeven aan een HSL zonder fatsoenlijke trein (het Fyra drama) en de belastingbetaler voor minstens 7 miljard euro het schip in gaat bij de redding van ABN Amro. Ik plaatste er een foto bij van een lachende Gerrit Zalm omdat hij in al die dossiers voorkomt, maar dat was een misschien beetje flauw. Ik had ook een PvdA, CDA of D66-prominent kunnen nemen. In ieder geval werd de tweet vele malen geretweet; ik ben kennelijk niet de enige die het zat is.

Ik had de lijst van verspilling ook kunnen aanvullen met de minstens 5 miljard euro aan mislukte ICT projecten van de overheid, de vele miljoenen we overmaken aan falende staten in en om de EU, het noodfonds ESM waarin Nederland voor 40 miljard euro garant staat (zonder enige vorm van inspraak), de honderden miljoenen euro’s die over de balk zijn gesmeten door op hol geslagen bestuurders van woningcorporaties, de miljarden aan discutabele naheffingen van de EU die door Dijsselbloem prompt worden betaald alsof het een acceptgirootje van de biljartclub betreft, of de miljardenverspilling in de zorg. De lijst is eindeloos.

De analyse van Fukuyama: verval van instituties
Ondertussen worden steeds meer burgers onder de armoedegrens gedrukt, lopen de particuliere schulden op en verhoogt de overheid keer op keer de lasten. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom falen overheid en politiek keer op keer? Vorig jaar publiceerde ik op DDS een column over een artikel van de Japans-Amerikaanse socioloog Francis Fukuyama, “America in decay, the sources of political dysfunction”. Fukuyama, die in de jaren negentig bekend stond als een grote optimist met zijn boek “The end of history and the last man” waarin hij de definitieve overwinning van de liberale democratie verklaarde, is inmiddels een stuk pessimistischer geworden.

In zijn lange artikel behandelt hij de lotgevallen van een Amerikaanse overheidsdienst, de Forest Service (bosbeheer), die hij ziet als exemplarisch voor het verval van veel instituties. Deze dienst stelde weinig voor in de 19e eeuw, maar bloeide op in het begin van de 20e eeuw omdat de dienst bezet werd door gemotiveerde en deskundige professionals (bosbouw ingenieurs). Fukuyama analyseert dat de dienst kwalitatief achteruit ging vanaf de jaren zeventig door de toegenomen bemoeienis vanuit de politiek, die allerlei tegenstrijdige doelstellingen oplegde. Aan de ene kant typische jaren zestig doelstellingen zoals een beter milieu, meer gelijkheid en emancipatie e.d., aan de andere kant het neoliberale jaren tachtig mantra van meer marktwerking.

Hoe sympathiek deze doelstellingen ook mogen zijn, het kwam de kwaliteit en de efficiency niet ten goede. Het resultaat was een gedemotiveerde overheidsdienst met veel medewerkers die geen flauw benul hebben van wat ze eigenlijk zouden moeten doen: het bos beheren.

Een dergelijke analyse zou je ook los kunnen laten op Nederland en de EU. Politisering, bureaucratisering en juridisering zijn kwalen die ook bij ons aan de wortels vreten van het systeem. Het erge is dat dit zowel op nationaal vlak plaatsvindt (zie de analyses van Pim Fortuyn in de jaren negentig) als op het vlak van de EU. We worden dus van twee kanten in de tang genomen. In een land als Italië met een torenhoge overheidsschuld heb je bijna duizend parlementariërs met ieder een vergoeding van rond de 15.000 euro. Die doen niets anders dan de hele dag onzinnige wetten verzinnen. Vindt u het gek dat er weinig van Italië terecht komt?

Het Fyra drama
De parlementaire enquête naar de Fyra heb ik door tijdgebrek niet heel goed kunnen volgen, maar wat ik ervan meekrijg wijst op eenzelfde beeld: politici met tegenstrijdige doelstellingen die zich met van alles bemoeiden, met als resultaat dat er helemaal niets van terecht kwam.

Zo had je de verantwoordelijke minister Tineke Netelenbos, die de nationale kaart wilde spelen en de HSL onderhands wilde gunnen aan een Nederlands consortium bestaande uit NS, KLM en Schiphol. Netelenbos deed dit in het geheim en durfde er niet over te praten in de ministerraad omdat een man als Laurens-Jan Brinkhorst (D66), die sterk Europees dacht en nationaal belang een vies woord vond, het meteen van tafel zou hebben geveegd. Minister van Financiën Zalm ijverde voor meer marktwerking en trok een dikke streep door alles wat daar niet mee strookte, maar wilde tegelijkertijd de inkomsten van de staat verhogen door een zo hoog mogelijke prijs voor de concessie te bedingen. Daardoor bleef er uiteindelijk geen geld over voor een behoorlijke trein. Over tegenstrijdige doelstellingen gesproken!

Kennelijk was Netelenbos zo wanhopig, dat ze een persoonlijke brief schreef aan partijgenoot en premier Wim Kok om toch voor haar zienswijze te kiezen. Een brief die Kok zonder deze te lezen verscheurde in de ministerraad op aanraden van topambtenaar Geelhoed, uit vrees voor juridische consequenties. Zien we hier Fukuyama’s juridisering nog even om de hoek kijken? Waar is in hemelsnaam het gezond verstand gebleven?

Al met al een beeld waar we niet vrolijk van worden. Ik denk niet dat ik de enige ben die wel eens verzucht dat onze politici maar eens een paar jaar op onbetaald verlof moeten worden gestuurd, of zich in ieder geval wat bescheidener moeten opstellen. En beter luisteren naar professionals!


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

16 reacties

 1. papa charlie

  Als je de aardgasinkomsten die over de balk zijn gesmeten meerekent, kom je aan het veelvoudige.

 2. Lieftinck

  Dan hebben we het nog niet gehad over de moeder (de vader is de Euro) van alle verspillingen, windenergie.

  Al jaren geleden las ik dat wind energie niet of nauwelijks leidt tot CO2 vermindering, omdat je back up energiecentrales nodig hebt, die juist veel minder CO2 besparen dan de huidige, meest moderne, kolencentrales, die weer ongeschikt zijn voor Back up faciliteiten.
  Sinds kerncentrales dichtgaan in Duitsland, en vervangen worden door de alternatieve energie van de energie wende, wordt er een record aan bruinkool verstookt in Duitsland. Het NOS journaal tikt de regering nog altijd regelmatig op de vingers, door te proclameren dat men in Duitsland veel verder is met alternatieve energiebronnen, die zijn met andere woorden goed bezig, maar deze keerzijde zal nooit uitvoerig worden belicht door de NOS met zijn staatsevangelie!
  Nederland probeert nu een inhaalslag te maken, terwijl dit op zijn hoogst 5% CO2 bespaard, en dat kost vele tientallen miljarden.
  Er zijn betere oplossingen, en ook goedkoper, bijvoorbeeld Thorium, maar dat is verboden door de EU, omdat Frankrijk dit kosten wat kost niet in de EU wil, om zodoende hun eigen kerncentrales te beschermen.
  Laatst was er een documentaire, ik geloof op nieuwsuur, waar werd aangestipt dat de energie wende weliswaar helemaal top is, maar dat er nog veranderingen nodig zijn, omdat er nog altijd veel bruinkool werd verstookt. Helaas geen cijfers m.b.t. CO2 besparing, noch over het feit dat toen Duitsland kerncentrales had CO2 uitstoot laag was, want dan zou blijken dat er honderden miljarden over de brug gesmeten is en windenergie is zo langzaam aan tot staatsevangelie verheven.

 3. hans-e-pans

  Van de week, maandagavond 25 mei, heb ik bij de omroepcombinatie AVROTROS de aflevering van “Radar extra” zitten kijken over de invoering van de euro, te triest voor woorden.

  Binnen mijn familie- en kennissenkring werd/word ik, als ik mijn mening over de euro ventileerde, voor niet goed bij mijn hoofd, voor gek en negatief versleten.

  Maar wat blijkt in de uitzending van Radar extra dat mijn mening over de euro, vergeleken met de werkelijkheid, nog redelijk beschaafd was.

  De werkelijkheid is dat al in de jaren ’80 en ’90 vooropgezet en weloverwogen door de boven ons gestelden met voorbedachte raden zijn voorgelogen en besodemieterd.

  Bij de invoering van de euro, nu heb ik het allen over de Nederlanders, heeft het ons geld gekost het kost ons nog steeds geld en de euro zal ons geld blijven kosten, dit alles en alleen voor de macht van het grote geld.

  Voor een ieder die deze uitzending (nog) niet heeft gezien is het een aanrader om er alsnog naar te kijken maar ook naar het tweede deel.

  Kijkt en huivert!

 4. jangajentaan

  @Lieftick klopt, windenergie is inderdaad ook een mega-verspiller en een goed voorbeeld van politiek en ideologisch gefundeerde beluitvorming.

  @hans-e-pans juist ja die uitzending van Radar is een goede zeker voor MSM begrippen en ik ben benieuwd naar deel 2.

 5. Piet Root

  1. Mag de titel worden aangepast: Minder politiek NU.
  2. Dit artikel zou een soort levend dagboek moeten worden. Zo omvangrijk dat de belastingbetalers van dit land, zo woest zijn dat ze met dwang en drang -zoals bijvoorbeeld de egyptenaren of de turken- veranderingen afdwingen.
  3. Maar dan moeten de feiten wel correct worden weergegeven. Zoals bij de belastingbetalerssteun voor de banken. De nettosteun komt in de buurt van nul als je alle extra inkomsten meetelt. Bij o.a. de ING loopt de winst na de boetes en dividend in de miljarden. En de ING was niet de enige. En ja de opbrengst van de ABNAMRO zal veel hoger uitvallen dan de schtting van Dijsselbloem. Maar de opbrengst van de SNS is nog ongewis. Dus eerlijke info AUB.

  1. W.H.J. Reiss

   @Piet Helaas
   De info is o.k. !
   Bij ING heeft de Nederlandse Staat risico gelopen als investeerder. En daar krijg je dus geld voor. De Staat heeft hier ook geld voor moeten lenen. Voorts wordt de solvabiliteit van de Staat zo aangetast. Aangetast wil in deze zeggen, dat men over alle nieuwe Staatsschulden meer rente moet betalen !

 6. Bob Fleumer

  Dat oeverloze gezwam over CO2, er zit 0,04 % in onze atmosfeer en zonder dit beetje CO2 wil er op deze aarde niets groeien willen we dood of zo?
  De overheden doen net of het gifgas is en ja als je alleen CO2 inademt ga je dood, maar dat gebeurt ook als je alleen zuurstof inademt, waar is het gezonde verstand?

 7. jangajentaan

  @Piet Root de 7 miljard euro verlies voor de belastingbetaler op ABN Amro is een inschatting van Dijsselbloem zelf. Uiteraard mogen we hopen dat het meevalt.
  http://www.telegraaf.nl/dft/24072404/__Verliespost_ABN_Amro_7_miljard__.html

  1. W.H.J. Reiss

   @Jan
   En als Dijsselbloem iets zegt dan is het gelogen !
   Dat verlies is bij verkoop nu ongeveer 15 Miljard.
   Als men de bank niet zou verkopen, dan zou men ieder jaar meer dan 1 Miljard hierop kunnen verdienen ! Helaas, Winsten privatiseren en verliezen socialiseren !!! Deze leugenaar doet dit enkel om te zeggen, kijk de totale schuld loopt terug ! Dit is dus onzin, want je verkoopt (geeft iets bijna gratis weg) iets !
   Bij SNS heeft deze dwaas de verzekeraar voor 150 Miljoen verkocht, die een waarde had van meer dan Euro 500 Miljoen !!!

   1. hans-e-pans

    Politici liegen al als ze inademen!

    1. van Urk

     Aangezien een politicus nooit gelooft wat hij zegt, is hij altijd stomverbaasd wanneer anderen hem blijken te geloven.

 8. jangajentaan

  @W.H.J. Reiss juist dat dacht ik ook al, dus eerder meer, dan minder.

 9. W.H.J. Reiss

  Het probleem in Nederland en ook de EU zijn de politieke partijen. Je moet lid zijn om een baantje te krijgen in de baantjes carrousel ! En dan krijg je dus kneuzen ! Vandaar dat ik Putin een sterk leider vind. Hij is de enige die opkomt voor zijn eigen volk en laat dat ook duidelijk blijken !!! In Nederland geldt ‘de weg met ons’ methode. Ik noem dit de ‘Stille Genocide’!

  1. van Urk

   Een partij die de eer eist voor de regen moet niet verbaasd zijn als haar tegenstanders haar de schuld geven van de droogte.

 10. Simon Brouwenstein

  “In Nederland geldt ‘de weg met ons’ methode. Ik noem dit de ‘Stille Genocide’!

  Ja, zo noemt u dat, meneer Reiss, maar u bent dan ook volledig de weg kwijt.
  Ik blijf hopen dat u al deze wartaal satirisch bedoelt.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.