Rutte gaat tekeer tegen PVV: ‘Programma is bedreiging voor de rechtsstaat’

Premier Mark Rutte heeft het helemaal gehad met de PVV. Sterker nog, hij gelooft dat de club van Geert Wilders daadwerkelijk een bedreiging vormt voor de rechtsstaat.

Nou is het niet helemaal duidelijk of hij dat echt denkt of dat hij het slechts als een goede aanvalsstrategie beschouwt, maar in de praktijk is dat natuurlijk om het even. Punt is: hij beschuldigt de PVV ervan de rechtsstaat te willen ontmantelen.

Rutte deed dat gisteravond in het programma Zomergasten.

In het marathon-interview werd Rutte bevraagd over toekomstige samenwerking met de PVV. Rutte herhaalde zijn uitspraken uit De Telegraaf dat elke vezel in zijn lichaam zich daar tegen verzet, vanwege de ’minder, minder’ uitspraken van partijleider Geert Wilders en zijn eerdere ervaringen bij het mislukte Catshuis-overleg uit 2012.

Hij concludeerde dat het verkiezingsprogramma van de PVV “een bedreiging voor de rechtsstaat is.” Daarbij wees hij onder meer op het volstrekt fascistische voorstel van de PVV om alle moskeeën te sluiten. Zoals Rutte terecht stelt vormt dat plan een grove schending van de vrijheid van godsdienst; één van de belangrijkste peilers van een vrije samenleving.

Het is tegenwoordig ‘normaal’ om fascisme en uitgesproken racisme te tolereren, maar helaas voor de PVV doe ik daar niet aan mee. Laten we vooral niet ophouden met het beestje bij zijn naam noemen: de PVV is een fascistische partij. Misschien dat allemaal meevalt als die club aan de macht komt, maar laten we hopen dat dit nooit gebeurt. Als de geschiedenis iets heeft aangetoond dan is het immers dat fascisten en macht een bijzonder kwalijke combinatie zijn.

Tegelijkertijd is het bijzonder frappant dat juist Rutte dit soort uitspraken doet. Hij bekritiseert Wilders, maar heeft geen enkele moeite om zaken te doen met de islamistische autocraat die het voor het zeggen heeft in Turkije. Dat wringt. Als Rutte echt een hekel had aan fascisten zou hij Erdogan al lang de waarheid hebben verteld. In plaats daarvan doet hij zijn best om de Turkse president vooral niet tegen zich in het harnas te jagen.

En dat is niet alles. Hoewel Rutte de PVV een bedreiging vormt voor de rechtsstaat weigert hij tegelijkertijd om een VVD-PVV coalitie uit te sluiten:

Uitsluiten wil Rutte samenwerking echter niet, omdat de VVD geen enkele partij bij voorbaat uitsluit.

Natuurlijk is dat volstrekt belachelijk. Als je werkelijk gelooft dat de PVV een bedreiging vormt voor de rechtsstaat en niets meer of minder dan een club fascisten is (wat het is), dan kun je een coalitie met die partij niet eens bijna in overweging nemen.

Kortom, Ruttes kritiek op de PVV is terecht, maar helaas is de premier volstrekt ongeloofwaardig.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

84 reacties

 1. henk vintage

  Niet het sluiten van de moskeeën is een gevaar voor de rechtsstaat, maar het open houden hiervan. Ziet de premier nog niet helder, zoals wel meer problemen.

 2. CJD

  Jahoor, blijkbaar had hij er niet zo veel op tegen om met deze fascistische partij een coalitie aan te gaan in 2010. Wie neemt deze opportunist nog serieus?

  1. Wim

   Zou jij dat fascistisch is kunnen onderbouwen.

   1. CJD

    Dat spreekt voor zich Wim. Een partij die oproept tot geweld tegen aanhangers van een religie kun je niet anders noemen. Het zelfde geldt voor het massaal sluiten van gebedshuizen en het verbannen van boeken

    1. Koos_Koets

     CDJ,
     ALS ONZE CULTUUR BEDREIGD WORDT IS FASCISME EEN PLICHT.

     1. ceteris paribus

      Ja, dat vonden de nazi’s ook, waarna ze een grote bedreiging voor onze cultuur werden.

    2. Wim

     Waar roepen ze op tot geweld.

  2. Beukman

   In 2010 kwam de PVV nog niet verder dan het ludiek ogende voorstel om belasting te heffen op het dragen van een hoofddoek. Later kwam daar nog een verbod op het bouwen van nieuwe moskeeën bij.

   Inmiddels is Geert verder geradicaliseerd: nu wil hij ondubbelzinnig alle moskeeën sluiten en Nederland “de-islamiseren”. Terecht stelt Rutte dat hiermee de rechtsstaat geweld wordt aangedaan. Dat is inderdaad een brug te ver voor iedere partij die deze rechtsstaat nog wél serieus neemt. Dit beseft Geert zelf ook wel.

   Overigens was in 2010 de PVV nadrukkelijk geen coalitiepartner maar een gedoogpartner.

   1. BLOWFLY

    De PVV appelleert aan het fenomeen dat steeds meer mensen gaan inzien dat de islam meer dan een godsdienst is. In haar beleving een alternatieve staatsvorm gelardeerd met een religieus sausje. De PVV hoeft alleen maar te wachten tot de adepten dit ook gaan inzien. De-islamiseren heeft dan ook niet zozeer betrekking op het religieuze karakter/kerksluiting als wel het voorkomen van officiële invloed.

    Als je de islamitische staatsvorm kent (en dan bedoel ik niet de badplaatsvakantie) weet je waarover het gaat. Deze landen zijn er overigens fel op dat extremen niet worden toegelaten omdat men het gevaar kent. Zelfs hoofddoeken worden in het algemeen door mede islamieten met de nek aangekeken.

    als heer Beukman de discussie over de kopvoddentax nog eens terug kijkt zal hij tot de ontdekking komen dat er een onzinnig belastingvoorstel werd gedaan en heer Wilders reageerde met …dan kun je nog beter…kopvodden… hiermee aangevend dat het een ludiek voorstel betrof om aan te geven welke onzin op dat moment werd gepresenteerd.

    1. Beukman

     @Blowfly
     Om met dit laatste te beginnen: de hoofddoekjesbelasting keerde meermalen terug in het partijprogramma van de PVV. Wil je dat voorstel ludiek noemen? Best, maar laten we dan hetzelfde doen met het totaal onrealistische voorstel om alle moskeeën te sluiten.

     Ik ben met je eens dat we in Nederland geen islamitische staatsvorm moeten hebben. Dat zal echter niet gebeuren. Halverwege deze eeuw zal het aantal moslims nog geen 10 procent bedragen. Een aanzienlijk deel daarvan heeft bovedien helemaal geen zin om onder de sharia te leven.
     De moslims die er zijn, hebben net zoveel recht als iedere ander om hun geloof te belijden. En ja, daarvoor zijn er moskeeën nodig. Wat jammer nou voor Wilders.

     Van de ongeveer 500 moskeeën in Nederland gaat Geert er niet één sluiten. Zijn partijprogramma heeft derhalve weinig tot geen realiteitsgehalte, en lijkt slechts bedoeld om zeker te stellen dat andere partijen na de verkiezingen niet met hem samen zullen werken.

     1. Anna

      Wilders en vele anderen kunnen zich niet vrij bewegen vanwege fascisme in islam/moslim/koran,moskee.

     2. Beukman

      @Anna
      Wilders kan zich niet vrij bewegen omdat hij met zijn verbale intimidaties de minder verdraagzamen activeert.
      Zo zal ik in Rotterdam niet heel luid moeten roepen dat Feijenoordaanhangers kinderverkrachters zijn. Niet dat die aanhangers uit louter tuig bestaan. Maar er zitten er wel degelijk een paar tussen met losse handjes.
      Geurt zou de hand dus eens in eigen boezem moeten steken.

     3. BLOWFLY

      Ik volg o.m. het partijprogramma PVV en kan me niet herinneren dat het er als zodanig instond. Sterker nog, wat als ludieke opmerking zijn eigen leven is gaan leiden is intern door Wilders en PVV zelfs afgewezen. (ref. te vinden internet)

      Wellicht verdiept u zich eens in de geschiedenis van Marokko. Marokko is op een vergelijkbare wijze islamitisch geworden land; de angst van een Europese islamisering is derhalve niet geheel ongegrond. U meent dat het aantal moslims in 2050 nog geen 10% zal bedragen. Behalve dat de getallen nog wel eens mogen wisselen, afhankelijk van de bron en standpunt, is dit een ernstige misvatting van de islamitische strategie. Net als in Marokko zullen eerst de grote steden worden overwonnen, het platteland interesseert niemand iets. De concentratie in steden is een succesvolle strategie gebleken in Marokko. (en kijk als vergelijk eens naar Parijs/Amsterdam/Londen en Berlijn)

      Samenwerking met andere partijen zal vermoedelijk niet de bedoeling zijn van de PVV. Coalities zijn bijzonder effectief om de status quo te handhaven, niet om het systeem te veranderen, speerpunt van de PVV. Als eerder gesteld, de PVV e.a. hoeven maar te wachten tot er genoeg ogen opengaan.

      Met alle respect voor een ieder zijn mening, meen ik toch te moeten vaststellen dat er een kentering komt in de acceptatie van de huidige politiek. Als ik PVV strateeg zou zijn, wachtte ik rustig mijn kans af; mik ik op 30 zetels, laat me wegsturen van de onderhandelingen en laat de VVD met CDA/D66/e.a. nog een paar jaar aanmodderen om aansluitend nog sterker terug te komen. In de tussentijd bouw ik allianties op in Brussel.

      Het sluiten van moskeeën zal de PVV vooralsnog niet lukken, mijn vermoeden is dat de bevolking dit zelf ter hand gaat nemen als we maar blijven gedogen. Vergeet niet dat er in Europa massale demonstraties (100.000+) zijn die zorgvuldig uit het nieuws gehouden worden (stootte bij toeval op 300.000 demonstranten in Polen en 100.000 in Spanje)

     4. Beukman

      @Blowfly
      Zowel in het programma van 2010 als van 2012 staat:
      “Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes.”

      Marokko vergelijken met Nederland lijkt me niet logisch. Waar Marokko ligt is de bevolking de afgelopen 1000 jaar overwegend islamitisch geweest. Dat is een belangrijk verschil met Nederland. Ik denk dus niet dat je kan stellen dat Nederland gevaar loopt geïslamiseerd te raken met Marokko als voorbeeld.

      Voorspellingen over de islamisering van Europa zijn grotendeels gebaseerd op de hoge geboortecijfers van Turken en Marokkanen tot in de jaren 80. Sindsdien zijn deze echter sterk teruggelopen; ze verschillen amper meer van bijvoorbeeld Nederlandse. Het Turkse cijfer ligt geloof ik zelf iets lager. We mogen aannemen dat moslims ook in andere opzichten hun levenswijze hebben aangepast aan de onze. Dat is in ieder geval mijn ervaring met de moslims waar ik zelf mee omga.

      In sommige van onze buitenwijken wonen inderdaad veel Turken en Marokkanen. Toch heerst er geen sharia, en zijn ze totaal niet te vergelijken met no-go areas in de VS.
      *Als* we al dreigen te worden geïslamiseerd, zou dat eerder gebeuren door een ongecontroleerd en totaal uit de hand lopen van de instroom van vluchtelingen/gelukszoekers. Islamisering zal dan echter niet ons grootste probleem zijn.

      We zijn het er gelukkig over eens dat de PVV vermoedelijk geen wens tot samenwerking heeft. Of het nog wat wordt met de partij, valt te bezien. Als jij de partij aanhangt, raad ik je aan om je zegeningen te tellen: Wilders heeft er voor gezorgd dat andere partijen een deel van zijn agenda hebben overgenomen.

      Dat er massademonstraties zijn die uit het nieuws zouden worden gehouden, geloof ik niks. Maar ja, dat is typisch een bewering die te bewijzen noch te ontkennen valt. Laten we hopen dat er mensen het “recht” niet zelf ter hand zullen nemen. Ik, en velen met mij, zullen dan lijfelijk aan de kant van de moslims staan, en dat is niet omdat we de islam zo’n geweldige godsdienst vinden.

     5. ceteris paribus

      Het is wel opmerkelijk dat de kopvoddentax niet meer opduikt in jet A4-te van de PVV.
      Zouden ze toch hebben ingezien dat dit voorstel zowel belachelijk als crimineel was?

     6. Beukman

      @CP
      Geert heeft de hoofddoekenbelasting vervangen door nóg knotsgekkere plannetjes. Verder wil hij nu een verbod op hoofddoeken in publieke functies, maar alleen als deze hoofddoeken “islamitisch” zijn. Ja, het staat er echt.
      Dus als een een vrouw tegen de hoofddoekenpolitieman zegt: “Ja maar mijn hoofddoek is niet islamitisch hoor”, hoe gaat de arme agent dit dan controleren?

      Geert heeft zijn programma in een verloren uurtje bij elkaar gevlooid, zoveel is duidelijk. De fut is er uit bij hem.

    2. ceteris paribus

     Als de islam, zoals Blowfly beweert, een staatsvorm betreft, hoe verklaart hij dan dat islamitische landen allerlei verschillende staatsvormen hebben en de meerderheid van de moslims stemt op niet -islamitische partijen?

     De hoofddoekenbelasting is geen ludieke actie maar keihard beleid in het partijprogramma.

     1. BLOWFLY

      En dit is nu juist de kracht van de islam; de bestuursvorm zelf is ondergeschikt, als er voldoende (actieve) moslims zijn zal onder het mom van religie een massale druk uitgeoefend worden om de staatsvorm compatibel te maken met de islam. Dit proces ontvouwt zich stapsgewijs in Turkije als mooi voorbeeld. (Kenners geven Turkije nog 2-3 jaar, bedrijven nemen er reeds beleid op aan). En neen, hoofddoekenbelasting is geen keihard beleid geweest maar een ludiek respons op een belastingvoorstel (Youtube: kijk nog maar eens goed naar). Een hype in de pers maar PVV-intern is afgewezen, zelfs door Wilders.

     2. ceteris paribus

      “En neen, hoofddoekenbelasting is geen keihard beleid geweest maar een ludiek respons op een belastingvoorstel

      Om het vervolgens als concreet beleidsvoorstel op te nemen in het partijprogramma?

      Misschien kun je dit je grootmoeder wijsmaken.

   2. Anna

    Beukman. In moskeeën wordt de koran onderwezen en uitgedraagd.In de koran wordt haar aanhangers opgeroepen tot geweld en moord tegen allen die geen moslim zijn. Kan in onze Democratie en Rechtsstaat via een boek opgeroepen worden tot geweld en moord tegen allen die geen moslim zijn. Wilders en vele anderen die zich niet vrij kunnen bewegen zijn het voorbeeld van moskee/islam/koran. Islam is fascisme en het grote gevaar voor onze Democratie en Rechtsstaat. Een minderheid heeft het al vaak met gebruik van geweld voor het zeggen gehad. Hoe zal Nederland/Europa over 50 jaar eruit zien met een groeiende islam en moskee?

 3. Wim

  Enge man die Rutte .

 4. Wim

  De Islam is de bedreiging van een rechtsstaat ,niet Wilders.

 5. Wim

  Hij zou de PVV kapot maken was zijn belofte voor een paar jaar terug en nu is het zijn grootste tegenstander, wat een ordinaire bluffer.

 6. ceteris paribus

  Het is een goede zaak dat DDS helder aangeeft de PVV als een fascistische club te beschouwen.
  Rutte heeft natuurlijk volledig gelijk als hij zegt dat deze bruine beweging onze rechtsstaat bedreigt. Het is ook essentieel dat het Nederlandse volk hier helder over wordt geïnformeerd.

  1. CJD

   2010 al vergeten CP? Je geheugen lijkt me niet bepaald helder

   1. ceteris paribus

    Wat ben ik over 2010 vergeten, CJD.

     1. ceteris paribus

      Ja, CJD, dat was een enorme blunder van Rutte.

  2. zomaar

   Het fascisme streeft naar een totalitaire staat — de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.

   dit lijkt mij , eerder bij de overige partijen in het bestel te passen, dan bij de PVV.

   1. J.C.

    @zomaar

    Inderdaad, vooral de partijen die uitgesproken eurofiel zijn. De EU is immers verre van democratisch.

  3. RobertMarsman

   Grappig dat Rutte dat zegt terwijl hij zelf de grenzen wagenwijd open laat staan voor criminelen, ISIS strijders en potentiële terroristen.. Uiteindelijk is dat baggerbeleid van hem een stuk schadelijker voor onze rechtstaat als de PVV.

   Dit artikel is sowieso een baggerartikel waar je je reet mee afveegt. Wilders een fascist noemen begint inmiddels eentonig te worden en een uitlating die allang geen kracht meer heeft. Alleen de stommerik neemt het nog serieus. Dat gelul van Van Der Galien. Het sluiten van moskeeën een gevaar voor de rechtstaat noemen getuigd van niet echt helder nadenken. Een moskee is geen heilig huisje vergelijkbaar met een kerk. Het zijn militaire barakken die gebruikt worden om islamitische terroristen te rekruteren.

   En alleen daarom moet je ze al sluiten.

   1. ceteris paribus

    Het probleem is groter, Robert, de PVV is niet alleen een fascistische partij (zoals de redactie van DDS terecht stelt) maar ook een racistische partij. Als deze partij politieke invloed krijgt in Nederland dooft het licht.

    1. CJD

     Zijn er ook fascistische partijen die niet racistisch zijn? Volgens mij is racisme een van de belangrijkste fundamenten van het fascisme

     1. Seneca

      Mag ik u erop wijzen, dat fascisme – eigenlijk het enige echte Italiaanse exportartikel – als zodanig en dan praat ik over het fascisme zoals dat voor 1943 (fascistisch congres in Verona, tijdens de Repubblica Salo), werd onderwezen, geen racisme kende. Om de Duitse partner tevreden te stellen, werden Italiaanse Joden getransporteerd (met bussen) naar Zuid Italië vervoerd en daar in kampen ondergebracht. Overdag kon men het kamp verlaten en ‘s-avonds diende men voor het appel terug te zijn. Toen Badoglio in 1943 de oorlog aan Duitsland verklaarde, werden de Joden door hun bewakers gewaarschuwd om zich te verbergen in de grote steden opdat zij niet als zodanig herkend zouden worden. Ook werd hen gezegd dat zij niet langer door de staat beschermd konden worden. Na het fascistisch congres werd racisme onderdeel van het fascisme.

    2. Houtlijm

     Welke rassen worden volgens CP door de PVV achtergesteld en gediscrimineerd?

   2. Beukman

    Het riedeltje over moskeeën die “militaire barakken” zijn, begint inmiddels ook aardig sleets te worden. Van helder nadenken getuigt het ook al niet.

    1. Houtlijm

     Hoe weet Beukman dit zo zeker? Hoe vaak heeft Beukman het afgelopen jaar een moskee van binnen gezien? Is Beukman op de hoogte van de undercover documentaires waarin duidelijk te zien en horen is dat er haat verspreid wordt en opgeroepen wordt tot het verwerpen van de westerse cultuur en vermoorden van homo’s, overspeligen etc? Denkt Beukman dat de situatie inmiddels geheel veranderd is?

     1. Beukman

      @Houtman
      Kijk maar uit, snaak. Ik mocht eens gaan denken dat jij een aliasje bent van CP.
      Anyway. Het enige dat die docu’s bewijzen is dat er moskeeën bestaan waar vanaf de kansel haatpraat wordt verkondigd. Bij mij in de buurt zijn ook een paar café’s waar zulks geschiedt – hier gaat het dan om de plaatselijke penoze. Moeten dan ook maar alle kroegen worden gesloten?

      Nu ik je toch spreek: laten we het meteen even hebben over de uitvoerbaarheid van Geurts plan. Hoe gaat hij de massasluiting van alle moskeeën realiseren? Hoe denkt hij dat gelovigen en (andere) aanhangers van de rechtsstaat zullen reageren? Hoeveel politie, rechters en gevangenissen extra zijn er nodig om zijn voornemen te realiseren? Hoe gaat hij voorkomen dat moslims schuilmoskeeën oprichten?
      Hoe denkt hij überhaupt aan de driekwart meerderheid te komen in Parlement en Senaat om de benodigde grondwetswijziging te realiseren?

     2. Houtlijm

      Beukman, wat de uitvoering betreft: ome Geert zal echt niet zo stom zijn om elke moskee meteen te willen sluiten. Hij zal waarschijnlijk hetzelfde pad van geleidelijkheid kiezen als dat waarop de islam hier vaste voet onder de grond heeft gekregen: stapje voor stapje dus.

      Het is bijvoorbeeld heel wel denkbaar dat het de islam -binnen de grenzen van de wet- moeilijk gemaakt wordt inplaats van gefaciliteerd. Dus: geen bijzondere privileges, verdachte haatmoskeeen onder streng toezicht en aanstellen van waarnemers, tijdelijke sluiting bij overtreding, voor geen enkel doel subsidies, buitenlandse geldstromen openbaar, geen nieuwe moskeeen erbij, geen hoofddoeken in publieke functies, controle op buitenlandse sprekers/imams, lik-op-stuk beleid bij demonstraties zonder vergunning, verbod op bidden tijdens het werk, geen overheidskantines en bedrijfsrestaurants met halalvoedsel, halalslachten verbieden (kosher slachten natuurlijk ook) en uiteraard zware straffen op islam-geinspireerd geweld en intimidaties, etc., etc. Kortom, de islam in de eerste plaats terugdringen tot de marges, zoals de andere religies die inmiddels in het publieke en zakelijke domein ook haast onzichtbaar zijn. En vervolgens steeds meer nieuwe rondes met kleine maatregelen maar strikte handhaving, waardoor de islam ingedamd wordt en teruggedrongen. Daarna zien we wel verder.

  4. Anna

   ceteris. Mag er via een boek worden opgeroepen tot geweld en moord tegen alle niet moslims? Oproepen tot geweld en moord is fascistisch.

 7. Rechtsstaat

  Ten eerste vind ik de redacteur niet geheel objectief en doet hij een duit in het zakje van het PVV demoniseren. Ach ik denk dat de DDS ook zo z’n klantjes wilt behouden en lief gevonden willen worden door de gekleurde medemens, tenslotte gaat het om de knikkers he!
  Dit laat niet onverminderd dat hij ook gelijk heeft over de PVV, het beruchte A4tje heeft veel doen opwaaien en heeft ervoor gezorgd dat de opmars van de PVV is komen stil te staan. Ik als PVV,er baal ontzettend van het A4tje, ik kan het niet anders dan eens zijn met de volstrekt belachelijke stellingen die daarin in staan. Deislamisering oke maar dan wel realistisch graag. Het is en (was) volstrekt onnodig om er nog een schep bovenop te doen, we wisten toch al dat de PVV tegen instroom van islamitische vluchtelingen was. Ik had liever meer economische standpunten gezien bewerkstelligt met een vleugje deislamisering. Hiermee had hij zeer groot kunnen worden en Nederland flink kunnen hervormen. Gelukkig is het een concept opstelling en hoop ik dat de PVV het e.e.a. bijstelt, maar de tendens is al reeds gezet. In de komende debatten zal de PVV ervan langs krijgen met deze onrealistische standpunten waarbij het verdedigen ervan jezelf volstrekt belachelijk maakt
  Het maakt mij een beetje moedeloos, Nederland is ziek zowel recht als links is het hopeloos wat resulteert in weer een periode CDA vrees ik omdat dit volk gewoon niet kan kiezen. Nederlanders willen harde maatregelen met een fluwelen handschoen…….

 8. poldi

  Wilders een gevaar voor de rechtsstaat moeten we nog vaak horen van de man die onze grens wagenwijd open laat staan voor criminelen en potentiele terroristen. Hij bedient zich van de zelfde verkiezingstactiek als 4 jaar geleden. Toen waren namelijk de socialisten gevaarlijk. Toen voerde hij campagne tegen de socialisten omdat de PVDA zijn directe tegenstander was. Als er iemand is die inspeelt op de angst van de burger, mocht die angst reeel zijn en ook leven onder het volk, dan is dat natuurlijk Rutte zelf. Ik zou zeggen trap er niet in. Maar of dat helpt bij het naieve Nederlandse volk is nog maar de vraag.

  Ik heb liever Wilders die de waarheid zegt (het mag netter) dan Rutte die liegt en bedriegt.

 9. poldi

  Mislukte Catshuis overleg
  —————————-
  Het CDA heeft destijds “gebroken”. Niét de PVV.
  Eerste kabinet-Rutte viel na verzet CDA’ers.
  Bron de Volkskrant en niet bepaald een vriend van Wilders.

  “Pijnlijke miscommunicatie en onenigheid binnen de CDA-top leidden begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte in. Daardoor kon partijleider Verhagen uiteindelijk niet leveren wat hij al aan PVV-leider Wilders had voorgespiegeld.
  Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na zeven weken onderhandelen in het Catshuis, met een begrotingsakkoord al in zicht”.
  Dat bekt namelijk zo mooi richting de PVV en gaat het toch niet om de waarheid?

  http://www.digibron.nl/search/detail/012dc9b488bcd89b098c388e/informateurs-cda-oorzaak-breuk
  http://www.volkskrant.nl/politiek/eerste-kabinet-rutte-viel-na-verzet-cda-ers~a3601274/

 10. BLOWFLY

  Heer Rutte schijnt zich niet bewust te zijn van het feit dat het negeren van een referendum een schending van recht is. Maar het is natuurlijk gemakkelijker om negatieve aandacht naar de PVV te leiden.

  Dat heer Galien het niet kan laten de PVV fascistisch te framen, want kerken sluiten is fascistisch, heeft alles te maken met de definitie van Islam. Islam met gesloten ogen een godsdienst blijven noemen of meer realistisch inzien dat het een non democratische recht-, en staatsvorm betreft. Als de heer Galien zich ook maar een beetje zou verdiepen zou hij weten dat de moslim (ook de zgn. gematigde moslim) dit als een vanzelfsprekendheid ziet.

  oppervlakkige prul heeft u uitgebraakt heer van Galien.

 11. ikweetwatikwil

  Deze “fasciste” Is het volkomen met Henk vintage en Poldi eens. In deze tijd kun je niet meer dromen maar moet je realistisch zijn.

 12. poldi

  Eerste kabinet-Rutte viel na verzet CDA’ers.
  Bron de Volkskrant.
  “Pijnlijke miscommunicatie en onenigheid binnen de CDA-top leidden begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte in. Daardoor kon partijleider Verhagen uiteindelijk niet leveren wat hij al aan PVV-leider Wilders had voorgespiegeld. Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na zeven weken onderhandelen in het Catshuis, met een begrotingsakkoord al in zicht”.
  Dat bekt namelijk zo mooi richting de PVV en gaat het toch niet om de waarheid?

  http://www.digibron.nl/search/detail/012dc9b488bcd89b098c388e/informateurs-cda-oorzaak-breuk

  http://www.volkskrant.nl/politiek/eerste-kabinet-rutte-viel-na-verzet-cda-ers~a3601274/

 13. Ni28

  Drie lange uren vol bekende leugens en propaganda betaalt door de belastingbetaler. Omdat ik principes heb en hoeft het officieel niet volgen heb ik een plezierige avond gehad met een goede film. De VPRO heeft met het programma Zomergasten met deze jaargang de grenzen van fatsoenlijkheid overtreden met de eerste en laatste gast. Propaganda toelaten buiten het nieuws en de VARA praatprogramma’s is ontoelaatbaar. Men kon dus genieten van de welbekende leugens nu officieus gebracht. De man dia A zegt en B doet is onze welbekende Pinnokkio. Als vaste punt de PVV en vooral Wilders afkraken en een fascist van maken om voortaan de samenwerking niet uit te sluiten betekent dat de VVD rustig met een fascistische partij kan regeren. Sterker, de VVD kan met iedereen regeren als zij maar regeren en dat hebben wij nu drie en half jaar mogen zien. Ik hoop dat deze reclame een averechtse werking zal hebben en dan hebben wij voor onze kijkcenten toch nog iets moois gehad.

 14. J.C.

  En politieke partijen met 25.000/50.000 zouden om die reden wel democratisch zijn? De PVV is niet minder democratisch dan welke andere partij dan ook. De PVV is daarentegen veel minder fascistisch dan andere machtsbeluste partijen in de Tweede Kamer.

  1. J.C.

   Oeps, achter 25.000/50.000 had ik het woordje leden moeten typen.

   En daarachter vul ik nu aan: laat me niet lachen. Alsof die 25.000 leden representatief zijn, en dan nog: ze hebben, zo blijkt uit die ledenbijeenkomsten keer op keer, in feite maar weinig in de melk te brokkelen. Kortom: de vaak suggestief gehanteerde maatstaf door tegenstanders van de PVV voor “het wel of niet democratisch zijn van een partij”, is een nepmaatstaf.

 15. Ni28

  Nu begrijp ik waarom onze hoofd troll nog niet uitgebannen is.

 16. J.C.

  Kon het niet opbrengen naar het programma “zomergasten” te kijken (doe ik overigens al nooit), maar het gezwets van Mark Rutte zou ik niet zo’n lange tijd kunnen verdragen…..

 17. ko vadis

  Een leugenachtige premier, stikkend in het woordje SORRY, is schijnbaar aanvaardbaar,
  hoewel het de betrouwbaarheid geen goed doet.
  Over het “vertrouwen” in die lachende leugenaar moeten wij het helemaal maar niet hebben!
  In ieder geval is het spel weer op de wagen!

 18. nick

  Deze verdwaasde man Rutte, kletst totale en gevaarlijke onzin! Ik hoop zeer dat de bevolking hem doorziet met zijn leugens en manipulatie!

  Hij, zijn kabinet en partij zijn wel degelijk zelf een gevaar voor de rechtstaat met hun facilliteren van de isam! Hoe durft hij de PVV te beschuldigen van fascisme, het is walgelijk!

  Het is de enige oplossing, Islam uitbannen en dus alle moskeeën sluiten! Islam is geen godsdienst maar een geweldadige veroverings ideologie! Wanneer dringt dat nu een tot hun botte koppen door! Islam is een groot gevaar voor de rechtstaat en voor heel Europa!
  Ieder normaal denkend en oplettend mens heeft dat nu toch wel eens door lijkt mij.

  Deze premier hangt van de leugens aan elkaar, het is voor ons land en bevolking echt niet te hopen dat hij straks verder kan gaan met het verkopen en kapot maken van ons land.

  Vergeet niet dat Dhr Wilders in zijn gehele politieke carriere nog niet een keer ongelijk heeft gehad! Altijd heeft hij bewezen over de juiste inzichten te beschikken en hij heeft al die jaren gewaarschuwd voor de situaties waarin wij en heel Europa zich nu bevinden!

  Dat gegeven zal toch een eyeopener moeten zijn voor de verdwaasden en verdwaalden in ons land. Deze man heeft wel degelijk inzicht en de juiste visie! Als we nu niet andere leiders gaan kiezen verliezen we beslist alles wat we hebben opgebouwd. Dat geld niet alleen voor Nederland maar voor alle westerse landen!

  ” De indianen konden de immigratie naar hun land ook niet stoppen en nu leven ze gedecimeerd in reservaten” denk daar maar eens over na!

 19. monach

  Laf mannetje die Rutte.

  De oorlogszuchtige fascistische imperialistische islam-agenda blijft wederom onder het tapijt.

  1. Anna

   monach. Daar houdt de VVD zich helemaal buiten. Dat laten ze de PVV opknappen en intussen Wilders demoniseren en op tv vertellen dat “PVV-programma bedreiging voor de rechtsstaat is.”
   “PVV-programma stopt de islamisering en beschermt daarmee -als enige -de Rechtsstaat” Wilders. Zo is het!

 20. Ni28

  Het is plezierig te vernemen dat Andre van Duyn hogere kijkcijfers had dan Rutte. Waar de bakkers mooie dingen hebben bereikt bakte Rutte er uiteindelijk niets van.

  1. ceteris paribus

   Ni28 schetst de oplossing voor het probleem: de feitelijke constatering dat de politiek van de PVV strijdig is met onze rechtsstaat is niet waar want we hebben naar André van Duyn gekeken.

   1. Anna

    Rutte is geen held die de waarheid zal zeggen dat de islam het grote gevaar is voor onze Democratie en Rechtsstaat. Universiteiten zijn inmiddels Politiek Correct. Islam regeert.

 21. H.Vaes

  Ach …wat weten we het allemaal weer goed……Maar het troost me dat het slechts allemaal meningen zijn ….waarvan niemand weet welke de juiste is.
  Het zijn maar gissingen.
  De praktijk wijst altijd uit wat de waarheid is…. echter……achteraf.
  En nu gaat het erom…..Wie heeft het lef om die waarheid onder ogen te zien?????
  Steken we de kop in het zand en ….willen….we het niet zien…..of gaan we ervoor om de waarheid te koesteren of te bestrijden.
  Ik kies voor bestrijden.

 22. Niek

  Sorry. Pinokkio liegt. Altijd.

 23. Anna

  Universiteiten politiek correct. Meer islam ,meer moskee het grote gevaar voor onze Rechtsstaat. U kunt met islam en moskee niet meer zeggen wat u wilt. U mag van moskee niet eens denken laat staan zeggen wat u denkt. Onderzoek Motivaction 70/80 procent Turken en Marokkanen sympathiseren met ISIS. Zo’n veertig Turkse organisaties totaal verweven met de moskee zetten de burgemeester opzij. Rutte wil niet praten over de consequenties van moskee en islam. Hij pakt liever Wilders.

  Puur een extra uitzending Politieke Partijen met als koud mens Mark. Ondernemersklimaat belangrijk maar al die werknemers die geen werk meer hebben, ach. Drie uur uitzending islam, terreur, terrorisme, moskee daar praten we niet over. Geen probleem volgens Rutte. Wilders is het probleem. VVDer “democraatje” Frans Weisglas “zeer te betreuren dat Rutte de PVV toch niet gewoon uitsluit voor een coalitie”.

  Er is maar EEN groot gevaar en dat is islam/moskee. Eveneens een groot gevaar partijen zoals de VVD. Zij kiezen de smerige makkelijke weg degenen die wel gevaar benoemen demoniseren.

 24. Anna

  Voor verkiezingen drie uur de VVD. Neemt zijn tijd om de PVV te demoniseren. Laten ze in Rusland voor de verkiezingen ook niet 3 uur Poetin aan het woord.

 25. Niek

  Beluister even die uitstekende Conway; net als bij de haatcampagnes van Clinton (gaat meestal voornamelijk over Trump, maar weinig FEITEN), zo is het ook bij Rutte. Zwak om niet echt over FEITEN te hebben, en over zijn beloften die hij niet nakwam. Maar ipv dat, natuurlijk weer Wilders – de ENIGE echte, eerlijke, niet politiek correcte politikus in die slangenkuil! – te moeten demoniseren.

 26. Anna

  Als Rutte een echte man was dan had hij feit en argument moeten benoemen. Vrijheid van Godsdienst? Mark Rutte, via een boek de koran dat haar aanhangers oproept tot geweld en moord tegen alle anderen kan dat in onze Rechtsstaat. Zouden de bewerkstelligers van onze Grondwet dat indertijd hebben goedgekeurd. De gewelddadige islam was hier toen niet aanwezig. Islamieten profiteren van onze Grondwet.

 27. Anna

  Beste Mark Rutte, Wilders en vele anderen kunnen zich niet in vrijheid bewegen vanwege islam/moslims. Wie zijn de fascisten, Mark.

  1. Anna

   Mark houdt zich gedeisd over islam/moslim dan wordt hij niet met de dood bedreigd door de fascisten zoals de heer Wilders.

 28. robmdw

  Zolang het A-4tje slechts een pamflet blijft is er nog niets aan de hand. Dat is het niet meer dan conceptueel verhaal. Mocht Wilders in de gelegenheid komen om vanuit zijn plannen 1 op 1 beleid te maken, uit te voeren en daar verantwoordelijkheid over te dragen, dan kan hij niet anders dan de rechtsstaat afschaffen. Hij heeft dan ook meteen een gigantisch probleem. 1. Hoe krijgt hij dit afschaffen voor elkaar; 2. Hoe gaat hij de plannen tot op het kleinste detail uitvoeren en nog veel pijnlijker: 3. Hoe gaat hij handhaven (welke instrumenten, instanties, wetgeving en strafvordering, enz.). Hij gelooft ook in dwingende referenda, dus welke plannen heeft hij klaarliggen dat als alles eenmaal ingericht is, uitgevoerd en gehandhaafd wordt, het niet op ieder moment door een dwingend referendum weer teruggedraaid kan worden?
  Kortom, heel begrijpelijk dat Wilders er klaarblijkelijk weinig voor voelt om in bestuurlijke positie te komen, het A-4tje helpt hem daarbij.

 29. Anna

  Islam/moskee/koran zijn het grote gevaar voor onze Democratie en Rechtsstaat. Wilders en vele anderen in de hele wereld zijn daar de voorbeelden van. Niemand loopt met zware beveiliging vanwege Wilders maar Wilders wel door moslims de aanhangers van islam. laat “held” Mark Rutte het tegendeel bewijzen met feit en argument.

 30. Ni28

  Tip: Een troll die zijn riool open doet is geen reactie waard.

  1. Beukman

   Ik hoop dat je begrijpt dat je met je trol-opmerkingen in je eigen voet schiet, N.

 31. Wachteres

  “Heden ten dage heeft het fascisme de betekenis gekregen van een regeringssysteem dat op dat van Mussolini lijkt, met andere woorden een systeem dat de natie boven het individu stelt, met als uitvloeisel een in zo’n systeem legitiem gebruik van geweld, moderne propagandatechnieken en censuur om politieke tegenstand de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen. Vaak worden in een dergelijk systeem de economie en de sociale maatschappij verregaand van bovenaf gecontroleerd en gereglementeerd, waarbij nationalisme (en in het bijzonder etnisch nationalisme), wordt omhelsd”. Wikipedia

  Dat Simon c.s. het dit keer hartgrondig met M vd G eens zijn, verbaast me in het geheel niet!

  Fervente aanhagers van de EU – zoals Simon c.s. dat zijn – zullen alles in het werk stellen om de aandacht af te leiden van de misdadige praktijken van hun eigen ‘rechtsstaat’.

  Hevig verontwaardigd zijn als Wilders zegt dat alle moskeeën gesloten moeten worden. De politiek-correcten hebben blijkbaar geen bezwaar tegen de moskeeën die Jodenhaat, haat tegen homo’s en haat tegen het Westen verkondigen. Ik heb ze daar tenminste nog nooit tegen horen protesteren. En imams of moslim’geleerden’ die deze boodschap hier binnen brengen zijn naar het schijnt van harte welkom. De burgemeester van Amsterdam – om maar een voorbeeld te noemen – is regelmatig moeilijk te overtuigen dat dit niet kan. En hoe lang hebben imams uit het Midden-Oosten vrije toegang tot de EU gehad en zijn moskeeën en islamitische scholen en universiteiten betaald of gesubsidieerd door fundamentalistische landen?

  http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1414063/al-fitrahmoskee-radicaliseert-en-verspreidt-onverdraagzaamheid.html

  Meestal blijft het erbij dat men ‘zich zorgen maakt’; that’s it.

  Niet alleen in Nederland, trouwens, overal in de EU wordt de fundamentalistische islam door politiek-correct in bescherming genomen. Het is toch treurig dat illegale islamitische scholen [GB] – de inspectie heeft ze afgekeurd – en haatzaaiende moskeeën – er is onderzoek naar gedaan – niet worden gesloten, omdat de leden van de gemeenteraad angst hebben om voor racist te worden uitgemaakt of als niet-politiek correct te worden veroordeeld. Over linkse dictatuur gesproken!

  Een link van Elsevier over dit onderwerp heb ik hier op de site geplaatst.

  Nog nooit heb ik enige reactie van de politiek-correcten gehad als ik zeg dat de EU en haar aanhang verantwoordelijk zijn voor het islamitisch geweld in de EU, omdat zij hier duizenden IS-aanhangers en moslims met zeer primitieve voormiddeleeuwse opvattingen die onze westere vrijheid haten, willens en wetens binnen halen: DE GRENZEN MOGEN NIET DICHT, WAT ER OOK GEBEURT! [Juncker!]

  En dat er veel islamitisch geweld gaande is, weet iedereen die ALLEEN MAAR de kranten leest.

  De Joden worden WEER! [NEO-NAZISME?!] gedwongen te vluchten. Homo’s zijn bang. Geweld in treinen en bussen. En dan heb ik het nog niet over het overweldigend seksueel en ander geweld tegen vrouwen en de diverse aanslagen die er zijn geweest en die er ongetwijfeld nog veel meer zullen komen.

  Het is al levensgevaarlijk om via Calais naar GB te gaan en terwijl dit geweld escaleert, wordt er NIETS aan gedaan. Hoezo, rechtsstaat? Hebben de mensen binnen die rechtsstaat geen bescherming nodig? En mogen zeer gewelddadige figuren – meest jonge mannen – hier onder alle omstandigheden jarenlang blijven rondhangen, zelfs al zouden ze gedwongen worden naar een hen toegewezen land te gaan?

  Ook de soms zeer gewelddadige figuren in AZC centra – die alle andersdenkenden haten! – mogen blijven en straks deel gaan uitmaken van onze samenleving, in plaats dat ze een retourticket krijgen naar hun landen van herkomst, waar vaak al wel gebieden zijn, waar geen oorlog is. [Mag niet van de EU]???

  Over fascisme gesproken [uitgaande van deze definitie]: ‘Als er één systeem is dat de natie boven het individu stelt [EU verwordt tot een dictatuur], met als uitvloeisel een in zo’n systeem legitiem gebruik van geweld [de antifa’s worden in verschillende landen door de regering gebruikt], moderne propagandatechnieken en censuur om politieke tegenstand de kop in te drukken [je bent een racist, fascist of een nazi als je niet doet wat wij – de EU – zeggen of vinden] – en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen’. dan is het wel de EU!

  “Vaak worden in een dergelijk systeem de economie en de sociale maatschappij verregaand van bovenaf gecontroleerd en gereglementeerd, waarbij nationalisme (en in het bijzonder etnisch nationalisme), wordt omhelsd”.

  We krijgen steeds meer voorschriften op allerlei gebied en ook op economisch gebied door de EU opgelegd.

  En we mogen maar in één richting denken, zolas de EU denkt.

  De EU is een vijand van het nationalisme en door haar worden wij gedwongen tot een multiculturele samenleving.

  Misschien is dit wel een moderne vorm van wat Mussolini beoogde.

  Zelf ben ik niet tegen het sluiten van alle moskeeën, wel ben ik ervoor dat die aan een strenge controle worden onderworpen en dat die bij welke vorm van haat verspreiden dan ook moeten worden gesloten. Hoeveel zullen er dan overblijven?

  En geld uit het Midden-Oosten aannemen is uit den boze.

  Persoonlijk zie ik – net als Wilders – de islam als een groot gevaar voor onze vrije westerse samenleving.

  Een mens moet wel blind zijn als hij dat niet wil zien.

  Ik zou er dus niet rouwig om zijn als er weinig of geen islam in Europa zou zijn.

  Zou Michaël dezelfde uitingen – fascisme, racisme – hebben gedaan als Wilders zich in de oorlogstijd tegen de nazi”s had verzet?

  Net zoals er goede Duitsers waren – we waren wel met heel Duitsland in oorlog! – zijn er ook goede moslims, maar de meesten zijn wel geïndoctrineerd door het islamitisch denken – Kijk maar naar het geweld als men het in politiek opzicht al niet met elkaar eens is. Ook daar hebben wij mee te maken en daar zullen we in de toekomst steeds meer mee te maken krijgen.

  Europa wordt er door de islam bepaald niet beter- fijner en vrijer – op en die gevoelen hebben niets te maken met ‘jaren vijftig’ sentimenten.

  Heel veel mensen maken zich – net als ik – zorgen over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. En wij vinden; met reden.

  Wat Rutte betreft? Dat is een schijnheilige flapdrol. Toevallig zag ik een kleinstukje van het programma Zomergasten. Twee minuten, toen had ik het wel bekeken.

  Hij had het over de ‘elite’ die de werkelijkheid niet onder ogen wilde zien en dat dit toch moest gebeuren. Weer een lichtend voorbeeld dat hij de opvattingen van Wilders gebruikt om stemmen te trekken. Zelfs bij Zomergasten.

  Alsof Mark niet bij die ‘elite’ hoort. Voordat De EU roept, blaft Mark Rutte al.

  1. Wachteres

   Net gevonden op The Post”:

   http://politiek.tpo.nl/column/vpro-verdient-draai-om-oren/

   VPRO verdient draai om de oren
   Aflevering Zomergasten was één grote verkiezingsstunt van belastinggeld
   05-09-2016, 13:46 Tags: mark rutte, zomergasten

   In mijn column van 5 juli 2016 gaf ik al aan het geen goed idee te vinden dat een zittende premier, zeven maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen, een podium krijgt in het avondvullende VPRO-programma Zomergasten.
   Privé persoon, premier of partijleider?

   Mijn eerdere scepsis sloeg tijdens de uitzending om in verontwaardiging. Hier zat niet een zomergast als privé persoon, maar een premier en politiek leider van de VVD.

 32. Bromsnor

  Een bedreiging voor de rechtsstaat is de blijvende massale instroom van illegale immigranten uit (vooral) de islamitische landen. (vaak onder het mom van “vluchteling”)

  Daardoor islamiseert Noord/West Europa steeds meer. Wat vooral in de grote steden van Noord/West Europa is te zien.

  Dat betekend meer moslims scholen; meer moskeeën; meer antisemitisme; haat voor christenen, Sharia rechtbanken voor burgerlijke zaken zoals al in Engeland aanwezig , eerwraak, kinder huwelijken, etc.

  Weet u hoe de toekomst van Europa eruit zal zien als de stroom immigranten uit de islamitische landen niet word geremd?

  Steden met wijken vol werkloze moslims, volgebouwd met moskeeen waar gefrustreerde, onaangepaste moslims hun “nieuwe thuis” hebben gevonden en waar religieus fanatisme, criminelen en een gewelddadige houding ten opzichte van niet-islamitische autoriteiten de norm is en waar de politie haar gezag heeft verloren.

  Of zoals Kaddafi heeft gezegd:

  “There are signs that Allah will grant vicotry to Islam in Europe without swords, without guns, without conquest. We don need terrorists, we don’t need homicide bombers. The 50+ million Muslims (in Europe) will turn it into a muslim continent within a few decades”——Muammar al-Gaddafi.

  1. Beukman

   @Brom
   Eerst even over dat citaat van Kaddafi: weet je waarom Google louter links geeft naar DDS, en dan ook eens specifiek naar jou? Omdat er een spelfout in zit. Die kopieer en plak je steeds mee. Zonder die spelfout krijg je veel meer treffers. Check maar.

   Googelen op zinnetjes als “Dat betekend meer moslims scholen” levert ook heel interessante treffers op. Jij hebt een jaloersmakende efficiëntie in het schrijven van je potsjes, Brom. Ik stel me een digitale versie van de kaartenbak van Tommy Cooper voor (onlangs in het nieuws): kant en klare tekstjes, keurig gerubriceerd op onderwerp. Dat zal je zeker een hoop tijd schelen.

   Even ter zake: in Nederland valt het nogal mee met de islamisering. Daar zijn ook redenen voor.

 33. Wachteres

  http://nieuws.tpo.nl/2016/09/05/isis-aanslag-bataclan-parijs-moeten-worden-opgevolgd-aanslagen-steden/

  ISIS-aanslag Bataclan, Parijs had moeten worden opgevolgd door aanslagen in andere steden
  Islamitische aanslagen in Nederland, UK, Frankrijk gepland – Terroristen kwamen binnen via vluchtelingenroute
  05-09-2016, 12:58 Tags: ISIS

  De islamitische aanslagen in Parijs vorig jaar november waren nog maar het begin van wat een grote en gewelddadige islamitische terreurcampagne had moeten worden in meerdere Europese steden, waaronder Nederlandse steden. De ISIS-terroristen, die tussen de vluchtelingen via de Turkije-route naar Europa kwamen, onderhielden contact met ISIS via een geavanceerd en uiterst goed georganiseerd netwerk. Dit blijkt uit voorheen geheime documenten in bezit van CNN.

  Uit de meer dan 90.000 pagina’s bestaande documenten die afkomstig zijn van Europese inlichtingendiensten blijkt hoe goed ISIS de Europese terreurcampagne heeft georganiseerd. Ook blijkt uit de informatie dat een derde terrorist die was betrokken bij de aanslagen in Parijs in juli 2016 pas in juli 2016, vele maanden na de aanslagen in november 2015, is aangehouden. Het bestaan van deze ‘derde terrorist’ is al die tijd geheim gehouden.

  En NIEMAND die zich hier verantwoordelijk voor voelt. IK blijf het zeggen:

  De EU en al diegenen die op haar stemmen zijn verantwoordelijk voor aanslagen die er nog komen.

  GRENZEN DICHT en gewelddadige figuren UIT DE EU!

 34. janszm

  Goh, ik ben volgens enkelen een fascist. Nou tav van de islam ben ik daar beretrots op.
  Dank zij de PVV kan Rutte weer een beetje trots zijn op Nederland, hetgeen hij gisteravond uitte.

  Alle ellende in onze westerse samenleving heeft één kernpunt: islam. Onze linksmensen zijn nog niet zover om dit te kunnen erkennen. Geeft niet, vroeger of later worden zij wakker, waarna zij verder gaan met liegen.
  Rassen en culturen dienen zo weinig mogelijk vermengd te worden, daarvan komen problemen.
  Geluķkig zijn de meeste geimporteerden goedwillende mensen, die een baan hebben.
  Als zij nou eens allemaal hun religie binnenshuis zouden houden, inusief de daaraan gekoppelde uitwassen. Deze sites zouden dan voor een groot gedeelte overbodig zijn

 35. Bes Tolen

  Scheiding tussen kerk en staat houdt niet in dat sprake is van een gelijkheid tussen kerk en staat. De staat staat voorop. Volgens democratische principes is het de staat, die de kerk/godsdienst in het gareel moet houden opdat de kerk/godsdienst geen wettelijke grenzen overschrijdt. De kerk mag geen voorrechten hebben. De kerk is vrijheid van meningsuiting en van vergadering e.d. toegestaan volgens de wettelijke normen en heeft zich voor het overige te onthouden van inmenging in staatsaangelegenheden. Het gaat in principe al te ver vrijheid van godsdienst apart te noemen. Het staat apart in de grondwet maar heeft in wezen hooguit recht daar te staan als de vrijheid niet gedwongen te worden op welke wijze ook een godsdienst welke ook, te hoeven te belijden of er mee te moeten instemmen. Wat in wezen als een diskwalificatie van de godsdienst kan worden opgevat omdat het vertrouwen dat de godsdienst zich aan de wet en menselijke vrijheden houdt in belangrijke mate ontbreekt. Als ervaring. Daaronder dat de ene godsdienst de andere knevelt of probeert uit te roeien. Er is ook veel politieke samenspanning. Dat in de praktijk de godsdienst of bepaalde godsdiensten grenzen overschrijden of door de overheid worden begunstigd (zoals overal) is fout en ook discriminerend ten opzichte van mensen met andere opvattingen. Mensen met andere opvattingen kunnen ook mensen zijn binnen de bepaalde geloofsopvatting zelf.
  Er is vooral heel wat aan vrijheid voor de mensen te winnen door godsdienst terug te dringen van het politieke terrein.

 36. zomaar

  als ik het dus goed begrijp , kan Rutte en zijn linkse Multi kornuiten hier niet achter staan ?.

  http://www.pvv.nl/images/stories/NB/vk2017/NLweervanOns.jpg

  wel staat Rutte achter , het jatte van zieken , onder het nom eigenrisico !!, welk eigen risico zit er achter het ziek zijn ?, worden wij Nederlanders opzettelijk ziek ? , en moeten wij daardoor een eigenrisico betalen ?.

  punt 7 , waarom geven wij aan ontwikkelingshulp , als er in ons eigen land voedeselbanken bestaan , en in binnen onze eigen samenleving hulp van de huisarts uitstellen door de kosten die dit mee kan brengen , ook niet mee eens Rutte.

  punt 8 , meer handen aan het bed , was toch al het stokpaardje van bijna alle (regeringspartijen , VVD, PvdA, CU,D66 , SGP ), van voor de verkiezingen , ook niet mee eens Rutte.

  punt 3 een referendum in en uit voeren , standpunten van bijna alle partijen, ook niet mee eens Rutte.

  afin kan punt voor punt door nemen , toch dat word dan te veel sorry zeggen door Rutte, hij loopt dan kans dat niemand hem nog gelooft met zijn sorry .

 37. nienke

  Wilders een gevaar voor onze rechtstaat, hoezo? heeft hij al mensen opgehitst om te moorden, bommen te leggen, homo’s kapot te laten slaan,joden het leven zuur te maken, vrouwen te onderdrukken,niets van dit alles.
  Deze verachtelijke zogenaamde religie doet niet anders en de heer Rutte noemt Wilders een gevaar voor de rechtstaat.
  Je moet toch getikt in je bovenkamer zijn om dit te blijven ontkennen, al die aanslagen waarbij zoveel onschuldige burgers het slachtoffer zijn geworden, mensen die overhoop gestoken worden op weg naar hun werk, bussen die dagelijks met stenen bekogeld worden door dit tuig.
  Vrijheid van religie, de islam is geen religie, het is een ideologie.
  Mark Rutte heeft waarschijnlijk meer begrip voor deze wrede, afgrijselijke, ideologie dan voor z’n eigen Nederlandse burgers.
  En als je het nu na al die lafhartige moorden in heel Europa nog niet wilt zien wat deze woestijn ratten van plan zijn met heel Europa dan mankeer je echt wat in je bovenkamer en ben je het niet waard minister- president van ons volk te zijn.
  En wat makkelijk om de schuld altijd maar weer in Wilders z’n schoenen te schuiven terwijl jij zelf degene bent die ons land naar de kloten geholpen hebt.
  Rutte heeft GEEN geweten, is laf, een leugenaar, moslimknuffelaar, we moeten zo snel mogelijk van deze waardeloze premier af, niet Wilders maar hij is een gevaar voor onze rechtstaat.

 38. Ruud562

  “PVV een bedreiging vormt voor de rechtsstaat en niets meer of minder dan een club fascisten is (wat het is)..”

  Nou Michael, dit is een journalistieke uitglijder dat ik van jou toch echt niet had verwacht. Ik had je hoger ingeschat!

  En ja, de islam is zonder meer een bedreiging voor de rechtstaat, kijk alleen al naar de inperking van cartoons! De islam staat gelijk aan kankercellen die zich ook pas na verspreiding openbaren, met alle gevolgen van dien! En helaas voor velen die dit niet willen inzien: dit is een onomstreden en helaas vastgesteld feit!

 39. Peter Selie

  Harry Mens bespreekt met Nederlands bekendste strafpleiter heikele kwesties in de Nederlandse samenleving. Advocaat en Procureur Mr. Theo Hiddema is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Het advocatenkantoor kan gelet op de Europese wet- en regelgeving in zowel Nederland als in Vlaams-België uw belangen verdedigen. “Wij behandelen uitsluitend strafzaken. De tegenpartij is in alle gevallen het Openbaar Ministerie.”

  http://www.business-class.nl/nl/uitzendingen/video/q/onderwerp/mr_theo_hiddema/id/1826

 40. HdK

  Mark, ongefundeerd en onacceptabel.

 41. HdK

  GEBEDSHUIZEN
  Het sluiten van gebedshuizen dan wel het verbieden van bouwen er van is volgens onze leider fascistisch, racistisch en een gevaar voor de NL rechtstaat.
  Dat is een belediging voor veel Islamitische regimes.

  Kennelijk bestaat de nieuwe verkiezingsstrategie vd VVD uit veel grote woorden a la Wilders en Trump en dienen die om het verleden snel te vergeten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.