Overheid schrapt per direct woordgebruik “allochtoon” en “autochtoon.” Want: stigmatiserend

Nu weten we waarom die horden immigranten uit met name islamitische landen niet integreren: we gebruiken het woord “allochtoon” te vaak!

Maar ik heb goed nieuws: zoals altijd heeft de overheid de oplossing. Lees maar mee:

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien met onmiddellijke ingang af van het woordgebruik allochtoon en autochtoon. Daarmee zetten zij een nieuwe norm voor de overheid.

Het gebruik van het begrippenpaar, in 1989 bepleit in het spraakmakende WRR-rapport Allochtonenbeleid en de laatste jaren al minder gangbaar, is niet langer precies genoeg en te stigmatiserend voor specifieke bevolkingsgroepen.

De WRR schrijft dat in een zogenoemde ‘WRR-verkenning’. Dat rapport heet “Migratie en classificatie: naar een meervoudig migratie-idioom” en pleit onder meer voor de onmiddellijke afschaffing van de termen allochtoon en autochtoon.

Want, tja, woorden afschaffen werkt natuurlijk altijd. Als je iets niet meer benoemt bestaat het ook niet meer. Toch? Werkt altijd. Dokters doen dat dan ook stelselmatig met kanker. En wij maar juichen: yes, de kanker is verdwenen omdat we het woord kanker niet meer gebruiken!

Hetzelfde geldt voor het integratieprobleem in de jaren 90 van de vorige eeuw. Zoals we allemaal weten was dat er toen niet. Sterker nog, die hele bende begon pas met de opkomst van Pim Fortuyn. Doordat hij erover sprak ontstond de immigratieproblematiek. Toch?

Volstrekt onzinnig natuurlijk, maar blijkbaar is dit echt de redenering van de WRR. Opvallend is daarbij dat de Raad zelf toegeeft dat het wel degelijk van belang kan zijn om onderscheid te maken tussen Nederlanders van Nederlandse afkomst (autochtonen) en Nederlanders van buitenlandse afkomst (autochtonen):

“Als dat toch nodig is bijvoorbeeld bij bevolkingsstatistieken, dan spreken we over inwoners met een migratieachtergrond en inwoners met een Nederlandse achtergrond. Ook kinderen van migranten kunnen vallen onder inwoners met een migratieachtergrond.”

“Inwoners met een migratieafkomst” is de definitie van het woord allochtoon. In plaats van het woord zelf te gebruiken opteren deze politiekcorrecte bureaucraten er nu dus voor om de definitie van dat woord helemaal uit te typen in rapporten. En dat moet dan op de één of andere manier een positieve impact hebben op de samenleving.

Tja.

De grote vraag is natuurlijk: worden dit soort types nou nooit moe van zichzelf? Ze verzinnen steeds iets anders, maar aan het échte probleem doen ze niets.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

34 reacties

 1. poldi

  Dus in discussies zeg ik voortaan geen allochtoon meer, maar “inwoner met een migratieachtergrond”.
  Belachelijk !
  Weer een voorbeeld hoe onze politiek correcte overheid het CBS en WRR instrueert.

 2. Ni28

  Man en vrouw moeten ook het veld ruimen. Stigmatiserend voor transgenders.

 3. ko vadis

  In het vervolg dan maar weer “eigen volk”, gevolgd door “vreemd volk” !

  1. ikweetwatikwil

   Mee eens Ko vadis.

 4. poldi

  Plagiaat
  ———
  Wat ze allemaal niet verzinnen om dat zooitje gelukszoekers hier binnen te halen.
  Het worden nooit Nederlanders, kijk eens naar het integratie proces van 3 generaties Turken en Marokkanen. Thuis spreken ze resp. nog steeds Turks cq Marokkaans.
  Integratie is volledig mislukt.
  Voor mij blijven het allochtonen.

 5. Ni28

  Turk of Marokkaan met Nederlandse paspoort is de juiste omschrijving voor de meesten omdat zij zich toch al geen Nederlander voelen. Daar kan geen nieuwe omschrijving iets aan veranderen. Alleen voor linkse, bureaucratische ambtenaren.

 6. poldi

  De volgende stap wordt dat bij opsporingsberichten geen foto en voornaam van de verdachte meer wordt genoemd want dat is ook zo vreselijk stigmatiserend!

 7. Anna

  Men kan al de allochtonen toch zelf laten beslissen hoe ze willen worden genoemd. Overgrote deel Turken en Marokkanen zijn van mening dat ze in eerste plaats Turk / Marokkaan zijn, tenzij. Men noemt zich zelf Turk en Marokkaan. Als de oorspronkelijke bewoners dat herhalen zijn ze woest en vinden ze dat “iemand een slechte reputatie bezorgen.”

 8. Norman Corinth

  Zowel bij de discussie over Zwarte Piet als bij dit onderwerp zie je een toenemend bewustzijn over bedoeld of onbedoeld racisme en stigmatisering jegens minderheden.
  Ik acht dit een goede zaak: een beschaafde rechtsstaat is alert op dit punt; het is niet voor niets de kern van artikel 1 van onze Grondwet.

  1. Anna

   Norman. Een toenemende “minderheid” die de oorspronkelijke bewoners ten onrechte een slechte reputatie bezorgen? Democratie en rechtsstaat, rechten en plichten gelden voor iedereen.

  2. zomaar

   als de bewoording autochtoon of allochtoon , niet meer genoemd mag worden .

   dan vervallen wij in het benoemen van kleur !, of geloof !, betreffende de misdadigers .

   tja en dan komen die linkse figuren weer !!, die dan stellen dat je een racist bent .

   wat willen jullie nu ?, uiteindelijk !!.

 9. Anna

  In de kranten: in de statistieken worden Nederlanders steeds crimineler. Bij misdaden worden zelfs zware wapens ingezet o.a. kalasjnikovs en plofkraken bij geldautomaten worden steeds vaker uitgevoerd. Wie wordt er gestigmatiseerd?

 10. Viertel

  Het woord ‘werkloze’ is anders ook heel erg stigmatiserend.
  Daarom stel ik als alternatief voor “inwoner met een arbeidsachtergrond”.
  Dit wordt vast wel goedgekeurd door de Commissie politiek-correct taalgebruik !

 11. poldi

  Plagiaat
  ———
  Langzamer hand wordt de Nederlandse bevolking steeds meer in een hoek gedrongen door de minderheden met steun van de overheid.
  Deze mensen in Tweede Kamer van PvdA’er Ahmed Marcouch en SP’er Sadet Karabulut willen niet dat deze termen worden gebruikt.
  Reden dat je niet exact meer onderscheid kan maken en dus niet meer kan benoemen wie wat strafbaars heeft gedaan.
  Dat is niet stigmatiserend maar dat de bevolking weet welke groepen en mensen veel meer over de scheef gaan dan anderen.
  Dat was al zo toen oud commissaris Nordholt zij 80 % in de gevangenissen die delicten plegen zijn Allochtonen Marokkanen .
  De hele zogenaamde correcte politiek viel over hem heen en dat heeft hem uiteindelijk zijn baan gekost.
  En nu weer dit .De echte reden is volgens mij dat de NL bevolking niet mag weten welke groepen in onze samenleving nu voor zoveel overlast en misdaad zorgen .
  En Asscher met zijn correcte alles goed praten doet hier graag aan mee.

  1. zomaar

   het niet mogen benoemen van de afkomst , van de criminele .

   wil hiermee de linkse politiek , verbergen welke blunders zij in de afgelopen 4 decennia gemaakt hebben , door criminelen uit andere culturen een verrijking te noemen voor onze samenleving .

   nu vlak voor de verkiezingen willen zij deze blunders verbergen !, door de afkomst van dit gespuis te verdoezelen .

   alles heeft de linkse politiek over , voor hun gewin .

 12. Wachteres

  Bij het geweld van bv. Marokkaantjes, dat dagelijks in de kranten verschijnt, mag ook al niet meer hun achtergrond worden genoemd.

  Het komt er in feite op neer dat wij gezamenlijk de schuld van dit geweld op ons nemen.

  Doe je dat niet dan ben je een racist.

  1. Anna

   Wachteres. PvdA motie die door Marcouch is ingediend. Misdaden worden nu ook in de schoenen geschoven van oorspronkelijke Nederlander die nog nooit van zijn leven een dubbeltje heeft gestolen laat staan onze eigen ouderen heeft beroofd en lam geslagen. We zullen bekend worden in het buitenland.

 13. poldi

  Uit Amerika stamt de bekende ‘eendentest’:
  “If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.”
  Omgezet naar de richtlijnen van Brussel voor de Europese pers:
  ‘’Als iets eruitziet als een moslim, handelt als een moslim, en praat als een moslim, dan is het géén moslim, maar enkel een verward persoon.’

  1. Beukman

   De meeste moslims zien er uit als een mens, handelen als een mens en praten als een mens.
   Weet je wat: laten we ze voortaan ook gewoon mensen noemen. Probleem opgelost.

 14. Paul

  Radicale EUfemisten

 15. Floris

  De WRR is al jaren een links vehikel. Ze zijn deel van het probleem.

 16. Niek

  Van de roverheid mochten we een tijd geleden geen papieren zakken meer gebruiken, want teveel bomen dood daardoor.
  Nu mogen we geen plastic gebruiken en moeten we weer terug naar papier.

  Christelijk is uit den boze en Islam is welkom, terwijl dat zo heel anders was.

  Als je de kul ook volgde van klimaatoverheden vanwege ‘opwarming’, dan zie je ook enorme krampachtigheid en zelfs regelmatig vervalsen van feiten. Die getuigen van het juist kouder worden van de aarde. En destijds toen het warm was, gingen we naar een ijstijd.

  Enzovoort.

  Diezelfde grote oenen zitten in elke overheid blijkbaar. Volks”vertegenwoordigers”!
  Kenmerk: (groen)links multiculti en geldverslindend: want socialisten halen het altijd wel weer. Van de ander. Belastingbetaler zoals jij en ik.

 17. Nog1

  Dit is terecht; het woord allochtoon is niet precies genoeg. Zo was het van meet af aan onduidelijk om hoeveel generaties het ging.

  Oorspronkelijk betekende allochtoon iemand die in het buitenland geboren was. Zijn/haar kinderen waren dus NIET allochtoon. Maar omdat we die opvolgende generaties ook wilden aanduiden werd door het CBS de definitie vervolgens veranderd; Iedereen waarvan tenminste 1 ouder in het buitenland was geboren werd allochtoon.

  Toen struikelde men op het probleem van de kolonialen; deze zijn meestal in het Koninkrijk geboren en dus volgens de oorspronkelijke definitie nooit allochtoon. Dit werd veranderd omdat de overheid een term nodig had om te onderscheiden maar dit niet op basis van ras wenste te doen. Met als gevolg dat ook blanke Nederlanders opeens allochtoon werden; Ardriaan van Dis, maar ook Geert Wilders zijn officieel dus ook allochtoon (tenminste 1 ouder in Nederlands Indië geboren).

  Om dit weer op te lossen ging men de termen ‘westers’ en ‘niet-westers’ gebruiken. Niet volgens de oorspronkelijke definitie, maar volgens een geheel eigen definitie, zodat Japan in het Westen lag, en Curacao in het niet-Westen.

  Inmiddels heeft men de afgelopen 20 jaar zo zitten knoeien met definities dat er idd nog maar 1 oplossing is; schrappen.

  1. toetssteen

   @Nog1
   Vautje (ik weet, het is foutjes) Wilders pa is gewoon in Den Haag geboren en z’n ma was Nederlands. Z’n opoe is geboren in Sukabumi.
   Overigens zitten er in uw betoog een hoeveelheid hiaten die niet in overeenstemming met elkaar zijn te brengen.

   For starters, https://www.ind.nl/documents/3008.pdf
   Twee Nederlanders die in het buitenland een kind krijgen, maar beiden de Nederlandse (en geen andere) nationaliteit bezitten, krijgen een kind dat de Nederlandse nationaliteit zal krijgen. (Ja ik weet e VS hanteert andere normen, maar nog steeds zal het kind tevens de Nederlandse nationaliteit krijgen (indien gewenst, wat bij expats vrijwel altijd zo is/ belasting betalen).

   Japan noemt men verwesterd, idem Singapore en in een zeker opzicht is dat zo; lees de positie van vrouwen. Of wilt u met droge ogen beweren dat in de islamitische wereld de positie van de vrouw Westers is?

   1. Nog1

    @ Toets

    1 Wilders moeder is in 1946 op Soerabaja geboren.

    2 De nationaliteit heeft geen enkele betrekking op het CBS-begrip allochtoon; de ruime meerderheid van de allochtonen zijn nl juridisch Nederlanders en als Nederlander geboren. Een nationaliteit kun je (meerdere keren) veranderen, je allochtone status niet.

    3 Westen is van oorsprong een geografisch begrip.; Oost, West, Noord, Zuid. Japan ligt in het (Verre) Oosten, Curacao in ‘de’ West.

    In de CBS definitie betekent ‘westers’ rijk; rijke landen zijn westers, ongeacht hun ligging of cultuur. Vandaar dat Japan volgens hen westers is en Curacao niet.

    4 Cultureel is Japan volstrekt niet Westers. Niet wat taal betreft, niet wat religie betreft en niet wat omgangsvormen of zelfs rechten/plichten betreft.

    En in Singapore bestaat de ruime meerderheid (75%) uit Chinezen die weer als niet-Westers gelden.

    1. toetssteen

     @Nog1
     Doe me een lol! Je nationaliteit veranderen. Whopwhop.

     Oh en u gaat me een lesje leren over Singapore? Man kom volgende week even koffie drinken. Kunt u zelf zien hoe niet Westers ze hier zijn.

     Afdeling heftig de weg kwijt @ Nog1? Ow ja, voor ik het nest in kruip, weet u wie hier een vrije markt economie op poten heeft helpen zetten?

     1. Nog1

      @ Toets

      De definities zijn niet door mij verzonnen maar door het CBS, en als je mijn reacties goed begrepen zou hebben wist je al dat ik die definities belachelijk vind en blij ben dat het CBS ze af gaat schaffen.

      De laatste vraag ga ik niet beantwoorden, maar nog wel vertellen dat mijn vader jaren voor Boskalis in Singapore gewerkt heeft. Eilandjes opspuiten voor afval.

 18. Anna

  Woorden en zinnen worden met gemak naar eigen voordeel veranderd. Marchouch wilde de woorden niet meer. Zo heeft justitie Marokkanen een ras genoemd. Dus met andere woorden Amerikanen, Belgen, Duitsers en Nederlanders zijn andere rassen. In Europa hebben we dus allemaal verschillende rassen. Marcouch wilde kennelijk dat de kleine en zware oververtegenwoordigers in de criminaliteit samen met de oorspronkelijke Nederlander worden meegeteld. Zal binnenkort de criminaliteit wel zakken omdat de niet crimineel wordt meegeteld. Het wordt steeds gekker.

  1. van Urk

   Is het allochtonenprobleem toch nog opgelost. theoretisch gezien dan.

 19. Sniper666

  Hebben die lui van CBS/WRR niks anders te doen?

 20. Bes Tolen

  Aanvankelijk had iedereen het over buitenlanders. Dat hoor je nog veel terwijl het om de derde generatie hier kan gaan. Het CBS waarschijnlijk ook niet omdat het CBS ”buitenlander(s)” .i. nooit in de zin van allochtonen heeft gebruikt. Dus in het spraakgebruik is er meer wat buiten de begrippen van WRR en CBS valt. Dat geldt ook andere begrippen.
  De WRR had afgaand op de eigen woorden geen vooruitziende blik. Ik verwacht dat zo tegen 2025, 2030 de verwarring over de dan te hanteren termen bij de WRR groot zal zijn tenzij de WRR dan niet meer bestaat uiteraard.

 21. Sniper666

  Gewoon weer een ordinaire poging om het volk monddood te maken.

 22. Bes Tolen

  sorry, weggevallen na de tweede zin: Dat interesseert niemand.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.