Triest: laffe Rutte tekent de overgave, en gaat met het kabinet werken aan aanpassing Zwarte Piet

Quinsy, Jerry en Sylvana hebben gewonnen: het kabinet is klaar met neutraal zijn in de Zwarte Piet-discussie en gaat vanaf nu meewerken aan het aanpassen van Zwarte Piet.

Jarenlang heeft het kabinet van Mark Rutte zichzelf op de vlakte gehouden met betrekking tot de figuur van Zwarte Piet. Minister Asscher ging de boer op om mensen te overtuigen dat de traditionele kindervriend moest verdwijnen, en Mark Rutte verkondigde droogjes dat Zwarte Piet nu eenmaal zwart was – daar kon hij ook niets aan doen.

Maar dat verandert vandaag, zo begrijpen we uit de antwoorden die minister Ard van der Steur instuurt op basis van Kamervragen van DENK-voorman Tunahan Kuzu. Deze kerel heeft in een pakket kamervragen een partijtje gejankt over de arrestatie van pietenhater Jerry Afriyie en co. bij de intocht van Sinterklaas.

In die papierwinkel zat één curieus antwoord verstopt dat aangeeft dat het kabinet van plan is de koers te verleggen:

Vraag 21: Bent u van mening dat het voortbestaan van Zwarte Piet zorgt voor een racistisch imago van Nederland in het buitenland?

Antwoord op vraag 21:
De regering erkent dat in de vertolking van Zwarte Piet negatieve stereotyperingen een rol kunnen spelen. Deze kunnen onbedoeld vooroordelen en discriminatie in de hand werken en mensen kwetsen. Tegelijkertijd acht de regering het van belang te benadrukken dat dit mensen die het kinderfeest altijd met veel vreugde vieren niet tot racist maakt.Het kabinet is van mening dat een verbod op Zwarte Piet van staatswege niet de uitweg is, maar dat de overheid een rol kan spelen om een respectvolle dialoog te faciliteren zodat er vanuit de maatschappij initiatieven ontstaan om Zwarte Piet een figuur te laten zijn die iedereen recht doet. Het Sinterklaasfeest moet een feest voor alle kinderen zijn en daarom is het kabinet er voorstander van dat het feest met de tijd meegaat.

In het buitenland bestaan, net als in Nederland, zorgen bij sommige mensen over de stereotypering van Zwarte Piet. Het blijkt lastig, bijvoorbeeld in de VS, om de traditie van Zwarte Piet in haar huidige vorm uit te leggen.”

Met andere woorden: rubberen Rutte is dus weer eens gebogen. Het kabinet gaat vanaf nu ‘een rol spelen’ om ‘initiatieven’ te laten ontstaan zodat Zwarte Piet zoals we hem nu nog kennen, zal verdwijnen.

Dit is dus echt een moment van monumentale triestheid. Want als zelfs de Nederlandse regering niet meer pal wil staan voor de Nederlandse tradities, en de Nederlandse cultuur.. wie wil dat dan nog wel? Deze brief van het kabinet aan de Tweede Kamer is echt niets meer of minder dan een volledige capitulatie.

Nu hij met z’n handen in de lucht Zwarte Piet heeft overgegeven, zou premier Rutte eigenlijk een witte vlag aan het Torentje moeten hangen, ware het niet dat DENK dan Kamervragen gaat stellen over waarom er zo’n blank-racistisch teken aan de voorgevel van het premierskantoor hangt.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

46 reacties

 1. Wachteres

  Ik hoor het Rutte nog zeggen:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/08/rutte-is-niet-van-plan-om-zwarte-piet-via-de-overheid-te-veranderen/

  Rutte is niet van plan om zwarte piet via de overheid te veranderen.

  “Zwarte Piet is geen staatsaangelegenheid”, zei Rutte in zijn wekelijkse persconferentie. “Hoed je voor een land waar de staat bepaalt hoe een volkstraditie eruit ziet. Dat lijkt me echt iets voor het volk en niet voor de politiek.”

  Laten we hopen dat die flapdrol met de verkiezingen flink wordt afgestraft.

  1. Donald Troef

   Rutte zal, met name door deze brutale schoffering van de volkswil, in maart zeker worden afgestraft. In die zin is Zwarte Piet, evenals het politieke schertsproces tegen Wilders, een grote hulp in het realiseren van de noodzakelijke grote politieke omwenteling komend voorjaar.
   Het kabinet Wilders zal Zwarte Piet in zijn oude glorie herstellen, de afbeeldingen op de Gouden Koets onaangetast houden en, mocht het zijn, een persoonlijke hoop van mij in vervulling doen gaan: het volkslied vervangen door een lied wat het moderne volksverlangen wel adequaat uitdrukt:

   Wien Neêrlandsch bloed door d’aderen vloeit,
   Van vreemde smetten vrij,
   Wiens hart voor land en koning gloeit,
   Verheff’ den zang als wij:
   Hij stell’ met ons, vereend van zin,
   Met onbeklemde borst,
   Het godgevallig feestlied in
   Voor vaderland en vorst.

   De Godheid, op haar hemeltroon,
   Bezongen en vereerd,
   Houdt gunstig ook naar onzen toon
   Het heilig oor gekeerd:
   Zij geeft het eerst, na ’t zalig koor,
   Dat hooger snaren spant,
   Het rond en hartig lied gehoor
   Voor vorst en vaderland.

   Stort uit dan, broeders, eens van zin,
   Dien hoogverhoorden kreet;
   Hij telt bij God een deugd te min,
   Die land en vorst vergeet;
   Hij gloeit voor mensch en broeder niet
   In de onbewogen borst,
   Die koel blijft bij gebed en lied
   Voor vaderland en vorst.

   Ons klopt het hart, ons zwelt het bloed,
   Bij ’t rijzen van dien toon:
   Geen ander klinkt ons vol gemoed,
   Ons kloppend hart zoo schoon:
   Hier smelt het eerst, het dierst belang
   Van allen staat en stand
   Tot één gevoel in d’eigen zang
   Voor vorst en vaderland.

   1. Piet Hein

    Beste Donald Troef,

    Ik ben ontroerd door uw rake inbreng. U verwoordt mijn gevoelens op trefzekere wijze.
    Met u zie in vol verwachting en vertrouwen uit naar de komende verkiezingen. Met u verwacht ik dat een bevrijding van ons volk van de linkse dictatuur nakende is. Dat is noodzakelijk om ons weer voluit Nederlander te kunnen voelen en ons prachtige land weer de plaats te geven die het had.
    Veel dank!

   2. Adriaan

    Dank voor deze prachtige bijdrage!

   3. Wachteres

    Kunnen we er niet ‘voor vaderland en volk’ van maken?

    Ons vorstenhuis is walgelijk politiek-correct.

    1. Donald Troef

     Wachteres, ons Vorstenhuis staat onder zware druk van de linkse elite die haar eerst alle bevoegdheden afnam om ze vervolgens te dwingen te dansen in hun politiek correcte theater.
     Dit is het Vorstenhuis niet te verwijten maar hun dictatoriale opdrachtgevers. Het is bewonderenswaardig dat ze uit trouw aan de traditie en historische opdracht hun rol naar vermogen bleven spelen. Ik hoop en verwacht dat het Kabinet Wilders hen in de oude bevoegdheid en luister zal herstellen.

     1. Wachteres

      Ik heb meer bewondering voor de Deense vorstin, Donald.

      Zij heeft een aantal keren openlijk kritiek op de islam gehad en gezegd dat de nieuwkomers zich moesten aanpassen aan de gewoontes in Denemarken en anders beter konden vertrekken.

      Heel moedig!

    2. Gustaafff

     @wachteres, een vorstenhuis kan niet politiek-correct zijn. Zij zijn immers politiek onafhankelijk/onpartijdig.

     1. Wachteres

      Dat zouden ze moeten zijn, Guus.

      Van BEA was/is bekend dat zij zo links is als een deur en een hekel aan Wilders heeft.

      In haar laatste Kersttoespraak riep ze ons allemaal op om vertrouwen in de EU te hebben.

      En ook Willem doet voldoende uitspraken in die richting.

     2. Gustaafff

      @wachteres, een koning mag zijn eigen mening niet geven – hij moet altijd achter de zittende regering staan. Bij een Wilders I zal WA waarschijnlijk nog rechtser dan rechts zijn.

     3. Kodi

      Nooit naar Bea’s troonredes of kersttoespraken geluisterd. De linkse meningssturing druipt er van af.

 2. Ni28

  Volksgebruiken zijn eenmaal van het volk en alleen het volk bepaald of dit deel van de Nederlandse cultuur verandert of niet. De regering heeft in deze niets te zeggen en Rutte moet zijn mond houden en liever aan zichzelf werken. Deze marionet is niet in staat om rechte rug te houden en voor zijn leugens heeft ie al een hele administratie nodig. Hij speelt met vuur als hij zich inlaat met een zooitje activisten en vijanden die onze cultuur willen bepalen. In maart moeten de VVD en de PvdA helemaal verdwijnen uit de politieke horizon. Denk er aan wat je te wachten staat als deze misdadige politici weer de macht grijpen.

 3. van Urk

  Met het tekenen van deze overgave tekent hij daarmee ook zijn ondergang van volgend jaar. Ook nu handelt hij weer het tegenovergestelde wat de meerderheid van het volk eigenlijk wil.

 4. Gustaafff

  Vast staat is dat de VVD zich behoorlijk in de voet geschoten heeft. Daar Rutte een paar jaar geleden nog zei dat het ‘m niets kon schelen, Zijlstra een halve maand geleden nog luid verkondigde dat hij zwarte piet weg een buitengewoon kwalijke zaak vond, schrijft Stuntelaartje dit soort idioterie.

  En dat terwijl de VVD helemaal niets te verliezen heeft… niemand in hun achterban is tegen zwarte piet en ze staan er goed bij in de peilingen. Ergo: dat de PvdA buigt voor deze terreur, is mij wel duidelijk, maar de VVD -.

  1. Kodi

   Hoe lang kunnen wij nog geduld opbrengen voordat we gaan afrekenen? Want met dit soort landverraders dienen de lantaarnpalen te worden gedecoreerd.

 5. van Urk

  Ik vraag me trouwens af of het wel mogelijk is. Het sinterklaasfeest inclusief zwarte piet hebben anders voor kort een beschermde status gekregen en zijn opgenomen op de lijst van Cultureel Erfgoed.

  1. zomaar

   waarom niet als België , zijn biersoorten op deze lijst zet , waarom wij dan geen traditionele erfgoed, zoals b.v ZW-piet en Sint met kruis op zijn mijter .

 6. Gustaafff

  Algemeen dagblad:

  Premier Rutte houdt ‘zelf van Zwarte Piet’. ,,Ik vind het een mooie traditie.” Dat zegt hij in een reactie op een brief van minister Van der Steur over de Pietendiscussie, die vandaag juist namens het kabinet aangaf dat Zwarte Piet met de tijd mee moet gaan.

 7. Adriaan

  Rutte, Rutte, Rutte, ik zeg bewust niet Geachte heer Rutte, want dat verdien je niet. Je laat je van je allerzwakste kant zien. Wees een vent en stap terug. Geef de pijp aan Maarten en zeg eerlijk dat je de boel hebt vernacheld. Je bent bezig ons iets dierbaars af te pakken. Doe het niet. Blijf er van af. Je hebt het zelf enige tijd gezegd. Je lijdt toch niet aan geheugenverlies? Of misschien wel en dan is het zeker hoog tijd om voortijdig afscheid te nemen. Je zit er voor jezelf. Niet voor ons. Begrijp het alsjeblieft dat een grote meerderheid je niet meer ziet zitten. Ik weet het, dat moet heel erg pijn doen. Maar drink de beker niet tot de laatste slok leeg. Hou de eer aan jezelf. Alvast dank.

 8. Bes Tolen

  Rutte heeft totalitaire opvattingen en dat blijkt uit het enkele feit dat de regering een eigen standpunt vormt over het sinterklaasfeest wat ook nog eens aanzienlijk afwijkt van wat het in essentie is, namelijk een feest voor de echte oorspronkelijke Nederlanders en zij die daarbij uit zich zelf hebben aangesloten. De regering en gemeentelijke overheden moeten zich niet met het feest bemoeien. Liever niet, stel ik. Die intochten heb ik ook liever niet. Ook al omdat van zoveel zwarte pieten gebruik wordt gemaakt. Dat is juist door die intochten gekomen. Het feest moet in de eerste en laatste plaats een huiselijk feest zijn. Er is maar één sinterklaas en één zwartepiet. Dat is de traditie. De uitbreiding, die er aan het aantal zwarte pieten wordt aan gegeven, is dubieus.
  De commercie regelt wel zelf haar bezigheden voor het feest. Ze moeten gewoon verkopen.
  De taak van de overheid is niet populariteit te veroveren of op dit onderwerp Nederland aan te pakken waar ze in andere aangelegenheden totaal faalt. De overheid heeft de oorspronkelijke bevolking al meer dan genoeg geschoffeerd. Moet zich snel terug trekken en alle organisatie aan het volk zelf laten. Spontaan regelen. Een feest van onder af aan; zo iets. Geen enkele druk van boven.

 9. maarjuna

  Volkomen terecht neemt het kabinet GEEN voortrekkersrol in de eventuele aanpassingen in het Sinterklaasfeest, maar faciliteert het WEL het proces waarin de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar tot een oplossing zouden moeten komen. Verder zouden alle politieke partijen er goed aan doen de kwestie niet verder te politiseren.

 10. Ni28

  Het neveneffect van Ruttes onvermogen en leugens is het aanwakkeren van patriottische nationalisme. En dat heeft een land die zichzelf respecteert een gezonde dosis van nodig. Politici noemen graag Nederland een immigratieland. Maar immigratieland betekent niet perse het verloochenen van eigen cultuur. Ik zou het woord immigratieland verruilen voor gastvrije land met eigen regels.

 11. Ali Yas

  “Het Sinterklaasfeest moet een feest voor alle kinderen zijn en daarom is het kabinet er voorstander van dat het feest met de tijd meegaat.”

  Zou het kabinet er ook een voorstander van zijn dat andere feesten met hun tijd meegaan, zoals de nogal ongezonde ramadan?

 12. LieverKipsLeverworst

  Ik kan hier niets over zeggen
  #marktrutte

 13. nienke

  In en in triest dat het kabinet zich gaat bemoeien hoe het Sinterklaas feest gevierd moet worden en natuurlijk winnen zij die er behagen in scheppen om deze Ned. traditie ten gronde te dragen.
  Wat is het volgende feest Rutte? kerstfeest? geen kerstbomen meer in de winkel centra het stoort de moslims en zij voelen zich achter gesteld.
  Oud en Nieuw misschien? ze zouden zich nog gaan ergeren aan al dat vuurwerk.
  Maar kom niet aan de ramadan, de onverdoofde beesten die dagelijks worden afgeslacht zonder verdoving dit brute gebeuren daar hoor je de politici niet over dit mag onverminderd door gaan.
  Wat een laffe bende die Ned. politici, ze moesten zich dood schamen, nu blijkt dus duidelijk dat ze echt schijt hebben aan het Ned. volk die Zwarte Piet wilt behouden.
  Ze hebben hun keuze gemaakt en de kant gekozen van een hele kleine minderheid die constant bezig is ons land naar de filistijnen te helpen en onze laffe politici willen hun met alle liefde helpen het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.de lafaards.

  1. maarjuna

   Het kabinet kiest er juist voor zich NIET mee te bemoeien met HOE dit feest gevierd gaat worden, maar WEL met het mogelijk maken van oplossingen voor de problemen, die er nu mee zijn.

   1. Syntha

    Volgens mij zijn er geen problemen, maar worden ze bewust gemaakt.

    Hoe het ook moge zijn: wij trekken ons daar niets van aan en vieren Sint en Piet zoals wij altijd gedaan hebben.

    1. maarjuna

     Doe vooral zoals je wilt, maar een probleem is een probleem, ook als die gemaakt is (zijn er andere?) een kabinet moet daar mee dealen en het is goed, dat het dan GEEN partij kiest.

 14. Marijke

  In maart 2017 zal boontje om zijn loontje komen. Zeker weten!

 15. cmsuijkerbuijk

  De handelaren in pek en veren zullen het nog druk krijgen!

 16. umhnz

  Nu kom ik zeer geregeld in Spanje, het land van stierenvechten als Spaanse traditie.
  Het begon met protest van dierenvrienden en is nu zo goed als verleden tijd.
  Tradities, welke in andere landen niet begrepen of gewaardeerd worden, zie je verdwijnen door een langzaam groeiend begrip onder de eigen bevolking.
  Zo zal het hier ook met de hele Zwarte Piet discussie gaan.

  1. toetssteen

   @umhnz
   Hé wappie! Worden er Pieten gekilled? Nee hè! Piet is de held van de kinderen! De hero! Die wegwerken, dat is pas dom!

   1. Wachteres

    Ach ja, de vergelijking van Simon slaat weer als een tang op een varken. Maar dat zijn we wel van hem gewend.

    De bedoeling van Simonus is, om het jarenlange getreiter van kinderen door een stelletje misbaksels goed te praten.

    En Simon, ‘misbaksels’` staat puur op hun gedag, nergens anders op.

    1. umhnz

     Aha, Wachteres, die zich nooit vergist en in een aantal zaken altijd gelijk heeft, is Simon weer tegengekomen.
     Was het gezellig?

     1. Wachteres

      Nou nee, want hij durft zelfs niet meer voor zijn identiteit uit te komen.

     2. Peter Selie

      Wachteres 18 minuten ago

      Meneer umaghetzeggen domineerde jaren lang met zijn onverkwikkelijke Troll-acties Spitsnieuws en daarbij werd hij bijna door iedere reguurder uitgekotst behalve een handje vol linkse dwazen die hier bij DDS óók bezig zijn. Meneer umhnz is een ondernemer in ruste en woont als pensionada in Spanje en is getrouwd met een afvallige moslima. Whahahahahahahahaha.

   2. umhnz

    @toetssteen
    Duizend maal dank, uw reactie spreekt boekdelen.

  2. Donald Troef

   Onder druk van en hersenspoeling door de linkse politiek correcte elite durven we niet meer uit te spreken dat Zwarte Piet symbool staat voor onze grootse koloniale geschiedenis en de superioriteit van ras en volk. Die trots, dat zelfvertrouwen en die eerlijkheid moet worden hersteld. De nieuwe regering van Wilders, die de huidige kliek van cultuurrelativisten en volksverraders zal vervangen, zal dit volksnationalistische réveil moeten realiseren en onze gekrenkte volksziel moeten helen.
   Nederland zal weer groot worden.

   1. umhnz

    @ Droef
    Zwarte Piet symbool staat voor onze grootse koloniale geschiedenis en de superioriteit van ras en volk.
    .
    Oh, waait de wind uit die hoek.
    Er is een naam voor uw gedachtegangen, maar die schiet me op dit ogenblik even niet te binnen.

 17. Bes Tolen

  Een probleem? Nou, dat mag het niet zijn. De eenvoudige reden is dat de politiek van een dergelijk feest als sinterklaas af moet blijven. Het is niet het terrein van de politiek. Het eigen volk maakt uit of zij willen vieren of niet. Daarin is iedereen verder vrij. Daarom vind ik dat al die bemoeienis van de overheid in welke vorm ook, moet stoppen. Het schandalige is gewoon dat zaken, die gewoonweg niet door de beugel kunnen door deze zelfde regering Rutte worden getolereerd. Met name als het om bevolkingsgroepen van verre buitenlandse herkomst betreft. Dan gaat het zogenaamd om vrijheid van godsdienst en dat voor een regering, die zogenaamd uit socialisten en liberalen bestaat. Wat niet waar is wat het zijn christenen, joden, kolonialen, multiculti’s en hele of halve neo marxisten, die allemaal de vrijheid van godsdienst plaatsen boven welke echte vrijheid ook. Lieden, die de vrijheid van godsdienst fout interpreteren omdat nu eenmaal in een voorbije tijd, die christenen van toen zich van voorrechten bleven voorzien. In de democratie. Dat gebeurt trouwens nog altijd veel meer dan zo klakkeloos wordt aan genomen. De vrijheid van godsdienst moet helemaal niet in die zin gezien worden als een apart recht maar als een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering. De enige vrijheid van godsdienst, die apart in de grondwet kan worden opgenomen, is die om geen godsdienst te hoeven te belijden, daarop niet op aangesproken mogen worden en niet op enigerlei wijze aan te hoeven bijdragen of lippendienst te hoeven bewijzen. Daar zijn we echt niet van af. Het gevolg is dat bijvoorbeeld in familiekring er grote onrust is omdat de meest wilde godsdienstige in staat is een moord te plegen op zijn broer als die zich in het openbaar atheïstisch zou uiten over de godsdienst. Dergelijke toestanden komen nog in ruime mate voor in Nederland. Vergis je niet. Politiek is het ook niet pluis. De meeste mensen die PVV stemmen, komen er niet voor uit. De situatie is dan wel zo dat je ze geen ongelijk kunt geven. Het is wel zo verstandig.
  Het is dus helemaal niet pluis op democratisch terrein en daar kan de politiek als ze dat zou willen heel wat aan verbeteren. Dat maakt ook malafide lieden minder machtig om anderen de wet voor te schrijven, in welk verband ook.

  1. toetssteen

   @Bes
   +10
   Raak!

  2. maarjuna

   Precies! De overheid moet zich zo weinig mogelijk bemoeien met de invulling van een dergelijk feest. Ik ben het zelfs met je eens, dat het probleem verboden zou moeten worden, maarja we weten ook dat dat niet mogelijk is. Blijft over dat de groepen met verschillende ideeën over Sint op zoek gaan naar nader tot elkaar komen. In dat proces is wel een taak voor de overheid weggelegd.

 18. Gustaafff

  Minister Van der Steur (Justitie) heeft de roe gekregen van partijgenoten. Hij liet zich, naar hun smaak, in een Kamerbrief te negatief uit over Zwarte Piet.

  Premier Rutte eiste een aanvullende verklaring van zijn bewindsman waarin hij duidelijk zou maken dat het kabinet niet gaat over het uiterlijk van het hulpje van de Sint. De VVD-fractie neemt zelfs openlijk afstand van de brief.

  De minister liep tijdens een belangrijk Kamerdebat de vergaderzaal uit om de media uit te leggen hoe hij het eigenlijk bedoeld had. „Een beschamende vertoning”, vindt het CDA.

  Zie:

 19. Peter Selie

  Triest: laffe Rutte tekent de overgave, en gaat met het kabinet werken aan aanpassing Zwarte Piet. Tja en toch gaat weer de stinkend rijk VVD-Nederland op deze globalistische crony-corporate partij stemmen volgend jaar, althans de politieke kleuters onder hen. Lekker egoïstisch geld naar binnen graaien zonder dat ze zich zorgen behoeven te maken op een juridische veroordeling of iets dergelijks, zo werk dit smeerpijp-systeem nu eenmaal ten koste van diegenen die het niet zo breed hebben. De onderste steen boven dat was ook zo’n randdebiele uitspraak van deze bedrijfs trekpop.

 20. Kodi

  Mensen die zich beledigd voelen door Zwarte Piet,
  die sporen eenvoudigweg niet.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.