Video! Thierry Baudet is terug uit de VS. Hij leerde: “Als je massa-immigratie wil stoppen, dan moet je uit de EU!”

De Tweede Kamer is weer compleet, en net op tijd. Vandaag vergaderde de nationale volksvertegenwoordiging over de tot dusverre mislukte formatie en Thierry Baudet was erbij. Hij betoogde dat we echt toemoeten naar een kenniskabinet. Ook wilde hij wel wat kwijt over zijn reis naar Miami. DDS was erbij en stelde de FVD-leider enkele vragen.

Want heeft Baudet precies geleerd op zijn reis naar Florida? Naar eigen zeggen was hij daar op uitnodiging van de Britse Conservatieven, die daar een nieuwe coalitie proberen te smeden die niet zo centralistisch is als de EU, en niet zo massaal als de VN. Gewoon een club democratische landen die economische voorspoed willen. Nederland kan daar ook bij na een mogelijke Nexit, aldus Baudet. Dan kunnen we ook eindelijk de massa-immigratie hier aanpakken.

Maar voordat we het over die internationale thema’s kunnen hebben, moeten we eerst onze nationale rommel opruimen. Dat wil dus zeggen: de formatie. Daarover is Baudet helder: geen gedonder met Herman Tjeenk Willink die zich al veertig jaar tegen formaties aanbemoeit, maar gewoon een deugdelijk kenniskabinet met vakministers die weten wat ze doen.

En De Volkskrant? Nou, die wordt in huize Baudet inmiddels niet meer gelezen…

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

16 reacties

 1. blanke slaaf

  Massa immigratie ?
  Eerder sprinkhanen plaag……

  1. van Urk

   In het VN rapport van 17 mei 2000 werd gepleit voor “instandhoudingsmigratie” om de “verouderde” bevolkingen van Europa aan te vullen. Waar dus letterlijk in staat dat het “noodzakelijk” is dat Europese landen jaarlijks miljoenen migranten gaan toelaten. Daar werd weliswaar geen direct concreet plan voor opgesteld, maar dat was de doel van deze analyse niet. Het document diende er toe om de politieke besluitvormers in de desbetreffende landen methodes aan te reiken waarmee ze hun onderdanen zouden moeten gaan overtuigen van de “noodzaak” van massale immigratie. Al in 1992 stelde de VN het beruchte “Agenda 21” programma op, dat inmiddels geupdated naar Agenda 2030. Daarin werd geconcludeerd dat de groei van de wereldbevolking de consumptie economie onhoudbaar zou maken, en dat er daarom permanent ingegrepen diende te worden in de vrije markt en in de samenleving -vooral in de westerse. De VN spreekt zichzelf tegen met dit rapport voor een niet bestaand probleem (de in de toekomst verwachte teruggang van de bevolking wat men juist wilde bereiken) wat presenteerde in de vorm van het stimuleren van massa immigratie naar Europa. De Jerusalem Post concludeerde op 22 augustus 2016 dat het doel van de massa immigratie van de EU en Soros “Het ondermijnen van de Westerse democratieen is, en het voor hun regeringen onmogelijk te maken om de orde en eigen identiteiten en waarden te bewaren”. In een onbekend gebleven EU document van 2 september 2009, staat letterlijk dat er een “gemeenschappelijke programma voor nieuwe migranten (lett. Neuansiedlers = nieuwe kolonisten) moet worden ingevoerd, om de immigratie in de externe dimensie van het asielbeleid van de EU te integreren, en deze verstrekt strategisch te gebruiken “. In datzelfde document werd beklaagd dat er nog veel te weinig migranten in Europa werden binnengelaten. Puur toevallig ontstaat er slechts 6 jaar later een “vluchtelingencrisis”, die door de VN en EU gewenste migrantenstroom naar Europa op gang brengt. Uit het document blijkt onomstotelijk dat het vrijwel niet om oorlogsvluchtelingen gaat die op zoek zijn naar veiligheid maar vrijwel uitsluitend om permanente economische migranten, wat door de cijfers in Duitsland bevestigd. Het recent bericht dat Syrische vluchtelingen op kosten van de Europese belastingbetaler vakantie vieren in hun thuisland, bewijst dat er zelfs voor die paar procent “echte” vluchtelingen geen enkele noodzaak was om 2000 kilometer verderop in Europa bescherming te zoeken. Waar het dan wel om ging behoeft eigenlijk geen uitleg: Islamisering, gekoppeld aan de royale Europese sociale zekerheidssysteem, die in snel tempo worden uitgeput. Zo kreeg in Duitsland bijna 100% van de vorige jaar 700.000 toegelaten illegale moslimmigranten direct een uitkering, waar het overgrote deel permanent van zal blijven leven. De extra kosten lopen nu al in de tientallen miljarden euro,s per jaar. En ja, de VN wil de homogeniteit van de volken vernietigen! In een interview van Peter Sutherland bevestigde hij dat het geen complottheorie is dat hij ooit heeft gezegd dat hij de “homogeniteit van de volken wil vernietigen. ja, daartoe ben ik vastbesloten! Als ik dat morgen zou kunnen uitvoeren, zou ik dat doen, inclusief mijn eigen volk”. Hij verraadde tevens wie er gewillig aan dat plan meewerken door het manipuleren van de bevolking met het echte nepnieuws: “De media aan boord halen is de sleutel”. “Maar we moeten ook de deur intrappen bij de brigade getikten en fantasten (de alternatieve/onafhankelijke blogs en sites), die grote delen van onze media in de moderne wereld beheersen”.

   1. Sniper666

    @ van Urk

    De gedachte om domme handjes dan maar te importeren onder het mom van “instandhoudingsmigratie” is volkomen waanzin en achterhaald.

    In de eerste plaats zien we dat die domme handjes niets toevoegen dan overlast en kosten. In de tweede plaats remt het de technologische ontwikkelingen. En ik de derde plaats is het voor Europa helemaal niet erg als de totale bevolking als geheel via natuurlijk verloop wat afneemt.

    1. Floris

     Bevolkingsafname is juist goed in een tijd van overbevolking!

     Wie kan daar tegen zijn?

     1)Het bedrijfsleven. Ja, dat moeten we ons goed realiseren. Het bedrijfsleven, ooit tot ‘rechts’ gerekend, is gebaat bij massa-immigratie omdat het zowel goedkope arbeidskrachten als extra consumenten (= omzet) oplevert.

     Het bedrijfsleven is van een medestander van het autochtone volk omgevormd tot een tegenstander van het volk en een bondgenoot van links. Alles voor het grote geld.

     2)Religies. Zowel islam als christendom. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Neuken als de konijnen.

     3)Links, omdat ze nog steeds in de waan zijn dat de mohammedaanse honden op links stemmen. Dat deden ze wel, maar in de toekomst zullen ze op DENK-achtige partijen gaan stemmen, wat de chaos in Europa nog verder zal vergroten.

     1. toetssteen

      @Floris
      Ik heb bij die these zo mijn bedenkingen. Waarom? Wel, als u door het aantrekken van een goedkoop arbeidspotentieel, aan de bedelstaf brengt, waar is dan uiteindelijk uw omzet? U kunt dan als bedrijf produceren wat u wilt, maar er zijn geen kopers!
      Het bedrijfsleven is gebaat bij lage belastingen zodat mensen relatief meer kunnen spenderen omdat ze netto meer overhouden.

      Samenvattend, Baudet heeft gelijk. Immigratie van vakkrachten zal de economie stimuleren. (Nederland heeft een gillend tekort aan ICT’ers en die komen niet uit blablablonië.)

     2. Sniper666

      @ Floris

      Exact mijn punt. De bevolkingsaanwas op deze wereld is de ware reden dat het milieu versneld naar de kloten gaat. Kijk allen a.u.b. zelf eens naar de bizarre groei de laatste honderd jaar. Dat kan deze globe niet aan.

      1) Het is een volkomen drogreden van het bedrijfsleven om goedkope handjes te willen die ook nog consument zijn. Dat laatste doet de import op kosten van de belastingbetaler. En de goedkope handjes zijn er alleen om de loonkosten te drukken. Denk bijv. maar binnen de EU aan het uitvlaggen van trucks naar oostbloklanden met oostblok chauffeurs die niet aan dezelfde eisen hoeven te voldoen als een Nederlandse chauffeur.

      2) De islammer sekte cult doctrine haalt men goedkeurend binnen om de eigen bevolking een oor aan te naaien. Het is een bewust geplaatste splijtzwam.

      3)De islammeren hoeven i.d.d. niet meet links te stemmen omdat ze getalsmatig steeds meer aan kracht winnen, notabeen gesteund door onze eigen fokpremies voor grote gezinnen. De waanzin ten top.

     3. Floris

      @Toetssteen: Het geintje gaat ook alleen op in een verzorgingsstaat. Maar ja, dat zijn we dan ook, hè. Nog wel…

      Face it. De belangen van het bedrijfsleven lopen niet meer parallel met die van de autochtone bevolkingen in Europa. Het heeft mij als bedrijfskundige en voorstander van het kapitalistische systeem de nodige moeite gekost om me dit ten volle te realiseren en de juiste conclusies te trekken.

      Inmiddels heb ik me afgekeerd van het kapitalisme want dat systeem is een bedreiging voor de mensheid omdat het alleen kan bestaan bij voortdurende groei. We weten allemaal vanuit de biologie (rattenkolonie) waar dat toe leidt. De financiële bubbels en de daarop volgende crises van de laatste decennia dienen mede als waarschuwing.

      Nu is matiging geboden. En dat betekent onder andere: minder voortplanting wereldwijd en zeker geen massale volksverhuizingen van mohammedaanse kolonisten.

     4. Sniper666

      @ Floris

      Zo is het maar net. Ons model klopt gewoon niet. Bomen groeien ook niet eeuwig, dat kan een economie ook niet…

     5. Helleman

      Het heeft altijd iets ontroerends als rechtse ballen op oudere leeftijd zich bekeren tot linkse principes van solidariteit en duurzaamheid.

     6. Sniper666

      @ Helleman

      Duurzaamheid en solidariteit zijn dus linksche deugden. Domoor Isolde.

     7. toetssteen

      @Floris
      Akkoord, u gaat uit van een verzorgingsstaat. Eentje waarvan die gewoon gewurgd zal gaan worden doordat mensen geen geld meer hebben.
      Even los van het feit dat ik meer de kapitalistische variant van een staat aanhang, vertelt u me nu eens welk voordeel een bedrijf heeft van burgers zonder geld. Het communisme is eraan kapot gegaan en idem vrijwel alle socialistisch georiënteerde staten.
      Kapitalisme biedt alle partijen meer mogelijkheden. U moet natuurlijk wel uw eigen verantwoordelijkheid nemen. De overheid is niet de nanny.

 2. Ritter

  De (vaak illegale) massa immigratie is een van de grootste gevaren voor Noord/West Europa.

  De massa immigratie uit de islamitische landen zorgt voor een fundamentele demografische verandering in Europa die als vanzelf Europa zal islamiseren.

  Neem het verschil met Oost-Europa waar ze zo wijs zijn geweest om de grenzen voor deze illegale massa immigratie te sluiten.

  We zien daar dan ook geen z.g “no-go” gebieden; geen massale moskeebouw en/of islamitische scholen en universiteiten; geen islamitische terreur aanslagen; geen vrouwenbesnijdenis; geen Ramadan (journaal) ; enzovoorts.

  1. nick

   Precies! “Die als vanzelf Europa zal islamiseren!!!” Laat het tot je doordringen!

   Rest ons, mensen met verstand en overlevingsdrang, te verkassen naar een land waar de islam niet heerst….West europa loopt leeg…dwz de mensen met het vermogen, dus verstand en geld vertrekken. Blijft er niets over voor al die immigranten/profiteurs, ze brengen niets in, want geen verstand en geen vermogen. En de linkse malloten…ik vraag me af wat zij gaan doen en wanneer zij hun destrasteuze fouten gaan inzien.

   Stel je maar voor hoe het eens zo welvarende westen er binnenkort uit zal gaan zien. ( voorbeelden genoeg, zie de verpauperde moslim buurten van parijs, stockholm, londen en ga maar door) Weet wel heel zeker dat ik met mijn ( vermogende) familie dan niet meer hier zullen wonen! De plannen worden al gemaakt. ( En we zijn zeker niet de enige… )

 3. rosmalen53

  Komt meneer daar nu pas achter,de PVV roept dit al jaren en deze omhooggevallen pipo doet net of ie het licht heeft uitgevonden.
  Deze partij is nog erger dan de gevestigde politieke elite en alleen opgericht om de PVV zo klein mogelijk te houden.

  1. Nederland-op1

   Als Geert gaat praten doen de andere leden van de tweede kamer de vingers in de oren en roepen ze allemaal in koor blablablabla! Daarom moet er iemand anders het woord doen zodat er misschien nog wordt geluisterd. Valt niet mee met al die kleuters daar.

 4. Ngatimoto

  Te lezen in Telegraaf. Nederlandse vermist in Lybië.
  Hé mensen van Joop.nl, waarom sturen jullie iemand naar zo’n gebied?
  Ga haar even ophalen! http://www.telegraaf.nl/binnenland/28277292/__Nederlandse_vermist_in_Libie__.html

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.