Zelfhaatprotestanten hebben een nieuw ideetje: ‘Ruil Tweede Pinksterdag in voor Suikerfeest als vrije dag!’

Anders ga je als christen eens even tegen je eigen tradities pleiten, om jezelf vervolgens vrijwillig onder het islamjuk te plaatsen.

Nederland is een land met een judeo-christelijke cultuur. Sommigen willen dat veranderen en er meer een islamitische cultuur van maken. Nu snap ik dat nog wel als de voorvechters van meer islam in Nederland zelf moslim zijn (immers: puur eigenbelang), maar ik vind het echt ongelooflijk als ook niet-islamitische en christelijke of atheïstische Nederlanders meehelpen aan die ontwikkeling. Vandaag: de Remonstrantse Kerk. Een klein vrijzinnig protestants clubje dat niet echt een grote aanhang heeft. Wel een grote mond: zonder blikken of blozen bezetten ze vandaag namelijk de opiniekolommen van het NRC Handelsblad om te pleiten voor het opheffen van Tweede Pinksterdag als landelijke vrije dag. In plaats daarvan moeten alle Nederlanders straks vrij krijgen met het islamitische Suikerfeest. Een citaat:

“Naast het christendom is de islam de tweede godsdienst van Nederland geworden.

Het is goed dat die veelkleurigheid ook in onze ‘vrije dagen’ tot uitdrukking komt. In het licht van het Pinksterfeest pleiten wij ervoor om het Suikerfeest als vrije dag op te nemen in onze kalender. Dat levert een nieuwe betekenisvolle officiële vrije dag op in Nederland, in de plaats van Tweede Pinksterdag. Die feestdag is namelijk een eigenaardigheid.

Wij staan voor vrijheid en verdraagzaamheid. Tegen het huidige wantrouwen in pleiten wij voor een nieuwe benadering, waarbij de wijsheid, schoonheid en spirituele oefeningen van verschillende tradities worden ingezet om te komen tot nieuwe verbindingen tussen mensen – over grenzen van culturele en religieuze verschillen heen.

De keuze om bij vrije feestdagen meer ruimte te geven aan de veelkleurigheid en meerstemmigheid die onze samenleving kenmerkt, kan prikkelen tot nieuwsgierigheid en juist samenhang en begrip. De vrije dag geeft ruimte om stil te staan bij wat de ander, de islamitische buurman, beweegt.”

Vrijheid en verdraagzaamheid. U weet wel: twee waarden waarin de islam grossiert. Waarin vrouwen totaal geen katoenen gevangenis hoeven te dragen, Joden en christenen totaal niet minderwaardig zijn en mensen die van hun geloof afvallen totaal niet vervolgd worden – om nog maar te zwijgen van de behandeling van homoseksuelen. Pinksteren opofferen op het altaar van de zelf-islamisering? Dat dus is gewoonweg buigen voor een onderdrukkende veroveringsideologie – niets meer en niets minder.

Overigens zijn deze remonstrantse islamofielen niet de eerste christelijke hoogwaardigheidsbekleders van Nederland die af willen van Tweede Pinksterdag. Bisschip Wim Eijk van de Katholieke Kerk stelde twee jaar geleden voor om Bevrijdingsdag tot nationale feestdag te bombarderen, in ruil voor Tweede Pinksterdag. Daarover moet wat bij betreft te praten zijn – evenals het christendom is onze vrijheid namelijk een stuk nationaal erfgoed. Maar onze christelijke feestdagen schrappen zodat we als land een beetje meer kunnen islamiseren? Dat nooit!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

44 reacties

 1. Helleman

  Ik zou daar liever de Hemelvaartsdag voor nemen. Dat is een zeer onhandige dag en vanuit de christelijke theologie ook een beetje onzin.

  1. van Urk

   Helleman@ Dat bepaalt u eventjes voor alle christenen van ons land zeker? Had u als niet-christen nog genoten van een heerlijke vrije Hemelvaartsdag?

   1. Helleman

    Ik bepaal niets maar heb Hemelvaartsdag altijd een wonderlijke dag gevonden. Pasen (opstanding) en Pinksteren (uitstorting Heilige Geest) snap ik maar dat rare verhaal over opstijging naar de hemel is theologisch weinig relevant. Je had dan ook wel feestdagen kunnen wijden aan de besnijdenis van Jezus, de verheerlijking op de berg of de intocht in Jeruzalem. Leuke verhalen maar voor het zieleheil van de christen niet zo betekenisvol zou ik zeggen.

   2. Sniper666

    @ van Urk

    Negeer die trol toch. Helleman = Isolde.

  2. swetsnek

   FLIKKER OP GEK

  3. toetssteen

   Als de hel dichtvriest. Of als men Goede Vrijdag viert in S.Arabië.
   Men zoekt maar naar een andere datum.

 2. van Urk

  Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige geest herdacht. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke Kerk gemarkeerd. Met name in de vroege middeleeuwen was Pinksteren een zeer belangrijk christelijk feest. Het ging toen gepaard met een week van verplichte rust (Heilige geestweek). Later werd deze traditie ingekort en vanaf het jaar 1414 kende Pinksteren nog slechts drie verplichte rustdagen. Bij de synode van Dordrecht (1618) werd bepaald dat er hier nog een dag afging. Desondanks heeft de derde Pinksterdag op sommige plaatsen (Zaanstreek en Walcheren) tot op de dag van vandaag stand gehouden.

  1. Helleman

   Mijn opmerking betrof niet het Pinksterfeest, van Urk, dat is in de Christelijke traditie en theologie een belangrijk feest met een betekenisvolle symboliek.
   Ik gaf aan die betekenis niet in Hemelvaartsdag te kunnen zien. Die mogen ze wat mij betreft inruilen voor het Suikerfeest.

   1. van Urk

    Helleman@ ” Hemelvaart is theologisch gezien weinig relevant” Net als het Suikerfeest dus. (;])

    1. Helleman

     Voor christenen is het Suikerfeest uiteraard niet relevant maar voor de miljoen moslims in dit land wel. De vraag is of we bereid zijn daarmee rekening te houden.

     1. van Urk

      Helleman@ Als hemelvaart voor christenen volgens u als betekenis niet echt relevant is, dan is Suikerfeest dat ook niet voor moslims. Het Suikerfeest is gewoon een onzinnig vreetpartij omdat ze daarvoor een maand lang op onzinnige wijze “niets” naar binnen genomen hebben. Ik heb niks met het Suikerfeest en ik neem aan dat u daar ook niks mee heeft . Dus is er eigenlijk geen argument te bedenken om met z,n allen hier rekening mee te houden.

     2. Helleman

      In dat geval, heer van Urk, ligt het meer voor de hand de islamitische feestdag Lailat-ul-Meraj (Hemelvaart Mohammed) als vrije dag aan te wijzen.

     3. IJscoman

      Houdt Helleman ook rekening met het Chinese nieuwjaar en de diverse Boeddhistische feestdagen?

 3. Ritter

  Deze “christenen” kunnen zich beter inzetten voor hun christenbroeders in de islamitische landen die massaal worden vervolgd door moslims.

  Zelfs als christenen naar Europa vluchten zijn ze niet veilig voor moslims in de asielcentra.

  Nu faciliteren ze de islam; gekker kun je het niet krijgen.

  Russisch-orthodoxe aartsbisschop: Over 30 jaar zal Europa islamitisch zijn
  http://www.christiandaily.com/article/europe-will-be-muslim-in-30-years-and-christians-forced-to-live-in-secret-orthodox-prelate-warns/60485.htm

  1. Sniper666

   @ corfo

   Isolde = Helleman en heeft nu dienst volgens het rooster van Joop.

 4. swetsnek

  WE RUILEN NIKS IN BASTA OPROTTEN STELLETJE IDIOTEN

 5. Guus Geluk

  Zeker D66-ers.

 6. buitenbeentje

  Ik denk dat tuincentra Pinksteren 2 niet zullen willen missen. Aan de andere kant zijn er zo veel mensen die op dit soort dagen moet werken dat het met het aantal feestdagen voor anderen ook wel wat minder kan. Vooral in deze tijd van het jaar waarop pasen, koningsdag, 5 mei, hemelvaart en pinksteren zo dicht op elkaar komen. In het onderwijs vond ik dat altijd al een crime, een constant doorbroken ritme, dat de continuiteit niet ten goede komt.

  Ik ben daarom niet tegen het afschaffen van pinksteren twee, maak er maar een vrij te besteden vakantiedag van (dát staat voor vrijheid), maar het is natuurlijk van de zotte om in een grotendeels atheistisch land de ene religieuze feestdag voor de andere te vervangen. Ik wil een dag vrij om met mijn vergiet op mijn hoofd te kunnen lopen.

 7. Anna

  Beste Remonstrantse Kerk neem moslims tweede Pinksterdag eens mee naar de christelijke kerken en laat ze knielen voor het altaar. Dan kunnen ze wat leren over het christendom. In moslimlanden worden alle christenen uitgemoord. Misschien willen ze dan de christenen een klein beetje accepteren. Christenhaters vluchten ook gauw richting Europa want ze weten dat ze goed worden opgevangen door vooral de achterlijke Remonstrantse en protestantse kerken.

 8. Anna

  Wij hebben helemaal niks met islamitisch suikerfeest. Ga eens naar een islamitisch land daar worden we gemarteld en onze christelijk kop eraf gehakt omdat ze een enorme haat tegen alles dat anders is dan moslim vanaf geboorte hebben geleerd en ontwikkeld. Moeten wij nu als christen onze tweede Pinksterdag inleveren voor moslims die hier willen wonen en niet in hun oorspronkelijke landen. Zijn jullie protestanten helemaal gek geworden. Als ik naar de hemel ga zal ik daar uitleggen dat vooral jullie heel Europa islamitisch hebben gemaakt. Dat zal onze vredige God echt niet leuk vinden.

 9. Nasrani

  Deze linkse gelovigen behoren idd tot een klein clubje en vroeger zouden we ze kunnen bestempelen als NSB-ers. Bah. Als Christen schaam ik mij diep voor deze mensen, die je overigens vanwege hun geloof ook echt geen Christenen meer kunt noemen hoor. Ze geloven iets, maar ja, dat doen er zoveel.

  1. Helleman

   Nu Nasrani zich als belijdend christen presenteert geef ik hem in overweging kennis te nemen van Johannes 4:1-42. Daarin Leert Christus ons ons hoe we ons tot mensen met een ander geloof hebben op te stellen. Deze ware tolerantie en mededogen is wat Hij van ons vraagt.

   1. van Urk

    Volgens mij bekeerde Jezus deze Samaritaanse vrouw door zichzelf aan haar te openbaren. En niet andersom. Ook moslims moeten Zijn weg gaan volgen en niet die van de profeet Mohammed. Dat wil zeggen dat het Suikerfeest eigenlijk ingeruild moet gaan worden voor het Pinksteren en niet wat deze linkse christenen nu proberen te doen door deze speciale christelijke dag aan de moslims te geven. De zaak verloochenen noemen ze dat in de volksmond.

    1. Helleman

     Nee, meneer van Urk, Christus bekeerde haar nadrukkelijk niet.

     De heer van Urk noemt zichzelf zonder enige schaamte een christen. Waarom leest hij dan de Bijbel zo slecht en blijkt hij niets te begrijpen van de boodschap van Christus?

     1. van Urk

      Helleman@ Zij werd bekeerd omdat zij deze vreemde man als christus herkende. christus gaf haar tegelijkertijd een boodschap dat zij door gaf aan haar eigen volk. Als u denkt dat dit verhaal over tolerantie zou gaan dan slaat u de plank volledig mis. Als christus tolerant zou zijn dan had Hij uit respect tegen haar gezegd dat zij verder moet gaan met haar gewone zondig leventje en niets over Hem moet gaan doorvertellen. Dat deed Hij dus niet. Hij liet zien dat Hij de messias was.

     2. Helleman

      Mogelijk kan van Urk even aangeven waar uit de tekst blijkt dat Jezus de Samaritaanse vrouw tot het Jodendom bekeerde.

     3. Sniper666

      @ Isolde Helleman

      Stop nou eens met het opnaaien van van Urk. Idiote trol!

     4. Guus Geluk

      Naar ik meen werd de Sameritaanse vrouw niet bekeerd tot het Jodendom, Helleman. Ze werd veeleer een volgelinge van Jezus. In het Jodendom wijst men Jezus nadrukkelijk af als de Messias, maar deze vrouw, kwam tot de overtuiging dat Christus de Verlosser juist was.

     5. Helleman

      Guus, uit de tekst blijkt nergens dat de vrouw tot Jodendom of Christendom (dat bestond toen overigens nog niet; Jezus was een Jood die het Jodendom wilde vernieuwen, niet een nieuwe godsdienst stichten) werd bekeerd. Ze zei slechts te zien dat hij een profeet was.

      De strekking van de tekst betreft echter niet bekering maar tolerantie. De Joden verachtten en discrimineerden de Samaritanen, zoals antisemieten Joden discrimineren en islamofoben moslims discrimineren. Christus zag de Samaritaanse vrouw als een gelijkwaardig mens en accepteerde haar volledig als medemens tot verbazing van zijn Joodse omgeving.

      Het is pijnlijk om hier te zien hoe zelfverklaarde christenen dit essentiële element in de leer van Christus niet blijken te doorgronden.

   2. Nasrani

    Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. jezus is voor ons behoud gestorven. Deze linkse protestanten geloven daar echt niet meer in hoor. Die vinden alle religies gelijk. En dat mag, maar dan ben je, als je je Christen noemt, een verrader van je geloof. Noem je dan gewoon religieus.

    1. van Urk

     Nee beste Nasrani. Dat noemen zij tegenwoordig de chrislam. Een nieuw soort beweging.

    2. Helleman

     Nee hoor, Jezus stierf niet voor onze zonden. Dat verhaal is er door genaraties na Christus die zich afkeerden van het Jodendom er omheen gesponnen.
     Jezus was een spirituele hoogvlieger die een boodschap had die de conservatieve Joodse clerus niet kon verteren en daarom vroegen ze de Romeinse bezetter hem te vermoorden. Dat was voor Jezus vette pech en voor zijn volgelingen een lastig op te lossen probleem: hoe kunnen we in een van God gezonden Messias geloven die op smadelijke wijze voor misdaden is geëxecuteerd? Toen verzonnen ze het verhaal van het bloedoffer voor onze zonden. Kennelijk een goed verhaal want miljoenen christenen geloven het onzinverhaal nog steeds.

     1. Sniper666

      @ van Urk en anderen

      Niet op die Isolde Helleman trol reageren.

 10. poldi

  Om woest van te worden… elke week, elke twee weken is er iets met iemand die meer Islam wil… Hou toch eens op mensen… Hoofddoek bij de politie. Nederlandse kindertjes knielend in een moskee. Nu een feestdag inleveren ten gunste van de Islam.. Wat hebben al die mensen toch dat ze zo zo zo erg deze godsdienst moeten promoten en het eigene verstoten? Is het hip? Is het naïveiteit? is het kwade opzet?

  1. Floris

   Is het hip? Is het naïveiteit? is het kwade opzet?
   ———————————————————-
   Alle drie.

   1) Kwade opzet: Frankfurter Schule cq cultuurmarxisme. Vrijwel alles wat erop gericht was (is) om het westen te destabiliseren danwel over te nemen komt daar vandaan. In hun eigen tijd waren deze ‘intellectuele’ vijanden van de westerse cultuur niet zo succesvol, maar met de generatie van mei 68, studenten, hippies, krakers en soortgelijk tuig, beleefde hun ‘gedachtengoed’ een revival dat tot op de dag van vandaag onze samenleving vergiftigt en verlamt. Hele volksstammen hebben zich eraan geconformeerd.

   2)Naïviteit & hip: Uiteraard. Het wordt toch langs alle kanten gepromoot door de overheid? Indoctrinatie werkt! Helaas, maar zo is het. De meeste mensen zijn domme schapen, die liever meelopen in de kudde dan dat ze hun kop boven het maaiveld uitsteken.

   1. Helleman

    Nee hoor, Floris, zo ingewikkeld ligt het allemaal niet. Het is gewoon de Grondwet lezen, die begrijpen en die vertalen naar de prktijk van alledag.

    De rechtsstaat is niet voor bange mensen.

 11. Bes Tolen

  Derde pinksterdag! Zaanstreek nota bene. Daar waren ze heel links en nogal fanatiek aandoend ook. Waren daar zelfs bang dat hun zienswijze werd aangetast. Sommigen hadden daardoor een aangepaste leefwijze. Mijden van allerlei. Het leek wel een religie. Hoe zit het daar nu?

 12. Bes Tolen

  Je leest van protestanten steeds meer dwaze opvattingen. Daarbij conformeren ze zich met vreemdelingen hier met een heel andere religie. Structureel overleg zelfs. Daarbij hebben ze heel verknipte ideeën over hun eigen autochtone landgenoten waarvan dan niets zou deugen.
  Ik gun die remonstranten een snelle hemelvaart maar het zal wel niet voor hen zijn weggelegd volgens informatie. Alleen Rooms katholieken gaan dadelijk na hun dood naar de hemel. Het vagevuur hoor je niet meer over blijkbaar. Ik heb altijd begrepen dat protestanten pas bij het einde van de wereld naar de hemel gaan. Dat kan dan heel wat langer duren. Verschil moet er zijn maar weten ze (de christenen) het zelf wel?

 13. Sniper666

  Zijn ze nou helemaal van de pot gepleurt? Leren ze niets van wat de Kopten overkomt???

  1. van Urk

   Deze christenen die kruizen verwijderen voor moslims i.p.v. de moslim er iets over te vertellen wat dit symbool betekent, een kring gingen vormen om een moskee dat predikt dat Jezus niet de Zoon van God is of in dit geval een christelijk heilige dag inwisselt voor een islamitisch vreetpartij.. Voor deze verloochenaars of Judassen zal de haan uit de bijbel ook dit keer driemaal voor kraaien!

 14. Raresnuit

  Nu heb je “Christenen” die ineens Roomser dan de paus zijn over een dag waarvan ze niet eens de betekenis weten, omdat we “ge-ismlamiseerd” worden. Dan beter inruilen voor een niet-religieuze feestdag.
  Bovendien zijn er meer niet-gelovigen zijn (ongeveer 50%) dan christenen (ongeveer 40%) en moslims (5%).

 15. RoodGevaar

  Hoewel een zeer kleine minderheid (ongeveer 2%) in Nederland reactionair protestant is, wordt het openbare leven voor een groot deel bepaald door zwarte kousen.
  Vooral op het gebied van zondagsrust.
  In plaatsen zoals Urk, Bunschoten en Staphorst is het redelijk, dat er rekening wordt gehouden met de opvattingen van de Gereformeerde Bond alsmede de SGP en CU.
  Echter; tal van gemeenten staan geen activiteiten toe op de zevende dag.
  Dan zijn er eveneens nog tal van misstanden onder de streng-gelovigen zoals de vrouwen die als fokmachines worden beschouwd, het niet enten van kinderen tegen bijvoorbeeld polio en het verbod op bloedtransfusie.

 16. h_keur

  Het is natuurlijk wel lastig, om als christen een bepaalde groepering binnen het christendom af te vallen, maar ik toch doe ik een poging met goede argumenten. Een christen getuigt ‘eigendom van Christus’ te zijn en wenst naar Gods regels te leven en te handelen. Remonstranten verkondigen, dat zij dit vooral naar eigen inzicht wensen in te vullen, ipv zich te laten leren door de H.Geest.
  Nu is ieder mens natuurlijk volkomen vrij om zich aan de wil van God te onderwerpen, zoals ook de Bijbel zelf onderwijst, of eigen wegen wil bewandelen, maar hieruit mag toch wel duidelijk worden het verschil tussen een christen en iemand die naar willekeur een hoeveelheid christelijke regels hanteert en die ook vaak nog aan anderen oplegt.
  Wilt u dan ook zo vriendelijk zijn om dit onderscheid in de berichtgeving mee te nemen. Een christen dringt geen regels op aan buitenstaanders, maar verwacht wel dat medechristenen zich aan de door God gestelde regels houden. Om dat nog iets duidelijker te maken: ik word niet als voetballer geaccepteerd, als ik alleen wens te spelen volgens de regels van handbal. Daar is nooit discussie over. Waarom dan wel, als christenen hun regels wensen toe passen op hun eigen geloofsgenoten.
  Ook dienen zij niet te haten of te vervolgen, maar liefde uit te dragen naar de medemens.
  Dit wilde ik toch een keer in voor iedereen begrijpelijke taal hebben gezegd, mij beseffende dat het helaas in de praktijk niet altijd zo uitwerkt en dat is spijtig.

  1. Floris

   Ik ben niet gelovig, maar ik ben het met u eens. Het “vrijzinnige” christendom is een vorm van reli shopping. Eigenlijk spelen die mensen zelf een soort voor god door selectief in de bijbel te ‘winkelen’. Het is de hypocrisie ten top en leidt tot nihilisme.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.