Asscher smijt belastinggeld aan tegen onderzoek naar ‘islamofobie’ onder jongeren. Uitkomst? Het is heel erg!

Het is allemaal erg verschrikkelijk gesteld met het beeld van Nederlandse jongeren van moslims in Nederland. Althans, als je het ministerie van Sociale Zaken en Lodewijk Asscher mag geloven die onderzoek hebben gedaan naar de materie. Volgens de PvdA-leider en vice-premier is de situatie zelfs ronduit “zorgwekkend” te noemen.

Lodewijk Asscher slaat groot alarm! In Nederland blijken naar zijn mening veel jongeren te wonen die negatief denken over moslims:

“Ongeveer een derde van de Nederlandse jongens en een op de zeven Nederlandse meisjes denken negatief over moslims. Dat blijkt uit onderzoek naar discriminatie tegen moslims dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Minister Lodewijk Asscher noemt de resultaten „zorgwekkend.” „Ieder mens heeft recht op een behandeling als een individu.””

Nou, wat verschrikkelijk allemaal! Zeker als je bedenkt dat Nederlandse jongeren intolerantie niet beantwoorden met coulantie:

“Verder zijn jongeren ook negatiever over moslims als ze denken dat die onverdraagzaam zijn ten opzichte van bijvoorbeeld homoseksuelen en vrouwen.”

Mijns inziens wordt er veel te veel in deze cijfers gelezen door linkse types als Lodewijk Asscher. Niet verwonderlijk, want met stemmingmaken rondom het fantoombegrip islamofobie proberen partijen ter linkerzijde van het politieke spectrum al jaren stemmen te trekken.

Maar wat ik me afvraag: hoe zouden de uitkomsten zijn geweest als men had gevraagd naar de houding van onze jeugd tegenover gereformeerden? Onder moslims, niet-gelovigen en zelfs onder andere christenen is namelijk niet bijster veel begrip voor deze strenge godsvrezende kerkgangers. Volgens mij zou je vrijwel identieke resultaten hebben gekregen als bij dit door de belastingbetaler gefinancierde onderzoek naar de houding van ’s lands jeugd tegenover moslims.

Mijn punt is het volgende: negatief denken over mensen die anders zijn dan jezelf hoeft dus helemaal niet te resulteren in ‘alarmerend’ gedrag of discriminatie: gereformeerden weten zich in Nederland prima te handhaven, ondanks de hoon die ze over zich heen geworpen krijgen.

Kortom: zo’n onderzoekje naar hoe onze jeugd denkt over moslims is dus leuk voor de verkiezingsprogramma’s van de PvdA, maar Nederland als geheel kan er eigenlijk gewoon helemaal niets mee.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

86 reacties

 1. napels

  Dit is weer niet hetprobleem mogen benoemen,dan bestaat het niet he lodewijkie?
  Onze Regering moeten we maar Negering noemen.

 2. Ikke en zo

  Deze gemaksdienaar kan zich beter verdiepen en onderzoeken hoe de moslim jongeren denken over de westerling!

  1. Kodi

   Ik verwacht weinig soeps van wat de kleine Muzelmannetjes reeds met de paplepel wordt meegegoten bij hun Islamitische opvoeding, gericht op het niet (willen) integreren. Ik verwacht eerder dat dat enkel het gif van de Islamitische haat is.

  2. Kodi

   Minister Asscher wil rapport over antisemitisme onder moslims niet vrijgeven

   Een significant deel van de moslimjongeren zou ronduit antisemitisch zijn.

   Eerder vroeg minister Asscher het Verwey-Joncker Instituut om onderzoek te doen naar antisemitisme onder moslimjongeren. De uitkomsten van dit onderzoek zouden in mei openbaar worden gemaakt. In plaats daarvan ligt het al meer dan een maand op de plank.

   De reden, aldus De Telegraaf, is dat Asscher geschrokken is van de onderzoeksresultaten en graag eerst een vervolgonderzoek wil laten doen.

   De Telegraaf heeft het conceptrapport evenwel al kunnen inzien. Eruit blijkt dat 62 procent van de moslimjongeren ’niet zo positief’ denkt over Israël. 12 procent is negatief over Nederlandse Joden, waarbij is op te merken dat Turkse jongeren dit vaker zijn dan Marokkaanse jongeren.

   Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) berichtte eerder dat het aantal antisemitische incidenten in Nederland met 71% is toegenomen. Dit gebeurde met name tijdens militaire acties van Israël tegen de terroristische organisatie Hamas, die het voor het zeggen heeft in Gaza. Islamitische jongeren zouden veelal verantwoordelijk zijn voor deze incidenten.

   Een woordvoerder van het Verwey-Jonker Instituut bevestigt:

   “Het is inderdaad af. Op een haar na dan, want uiteindelijk is dat iets tussen onderzoekers en opdrachtgever.”

   Ze voegt daar aan toe dat het niet aan het Instituut is om het rapport vrij te geven, maar aan het ministerie, dat ook alle communicatie over het onderzoek wil afhandelen.

   Ondertussen hebben het Verwey-Joncker Instituut, de Anne Frank Stichting en het ministerie met elkaar afgesproken dat er inderdaad een vervolgonderzoek komt. Dit rapport zou na de zomer vrijgegeven worden, wellicht samen met het originele rapport waaruit blijkt dat een significant deel van de Nederlandse moslimjongeren een negatieve mening heeft over joden in hun algemeen, en over Israël in het bijzonder.

   Verschillende Kamerleden willen daar niet op wachten en laten weten dat ze zo snel mogelijk inzage in het rapport willen hebben. D66-Kamerlid Bergkamp:

   “Dit belangrijke rapport moet gewoon naar de Kamer, want het is voor het eerst dat er dergelijk onderzoek is gedaan. Het lijkt nu alsof Asscher intervenieert omdat de uitkomsten hem niet goed uitkomen.”

   De nieuwe partij VoorNederland (VNL) van Joram van Klaveren, Johan Driessen, Laurence Stassen en Bram Moszkowicz heeft al Kamervragen ingediend. De tweekoppige fractie eist ook antwoorden:

   Vragen van de Leden Van Klaveren en Bontes aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek naar jodenhaat onder islamitische jongeren.
   1. Bent u bekend met het bericht ‘Rapport blijft op de plank’*?
   2. In hoeverre klopt het dat het onderzoek naar jodenhaat onder islamitische jongeren al weken klaar ligt maar dat het ministerie weigert dit rapport naar de Tweede Kamer te sturen?
   3. Zo ja, hangt dit samen met het gegeven dat de uitkomsten ‘te gevoelig’ liggen?
   4. Klopt het dat één van de conclusies is dat meer dan 10% van de islamitische jongeren negatief is over Nederlandse joden? Zo ja, welke oorzaken ziet u hiervoor?
   5. Hoe verhouden de uitkomsten van dit rapport zich tot de conclusie van het onderzoek ‘Antisemitism Worldwide’ (2009), waarin men stelt dat daar waar de islamitische gemeenschap groeit ook het antisemitisme groeit?
   6. Hoe duidt u de uitkomsten van het onderzoek in relatie tot de conclusie van het rapport van professor Koopmans, die stelt dat liefst 45% van de moslims zegt joden niet te vertrouwen?
   7. Welke oorzaken ziet u voor de uitkomsten van het onderzoek van Motivaction (2014) dat 58% van de Turkse Nederlanders van mening is dat alle joden verantwoordelijk zijn voor de Israëlische politiek en dat 83% van de Turkse Nederlanders niet gelooft in vriendschap tussen joden en moslims?
   8. Erkent u, mede op basis van de aangehaalde onderzoeken, dat er sprake is van een botsing der beschavingen – zoals verwoord door professor Huntington – en dat het opkomend antisemitisme in Nederland daar (ook) een gevolg van is?
   9. Welke werkzame oplossingen draagt u aan om het antisemitisme onder moslims te bestrijden?
   10. Bent u bereid het rapport per ommegaande naar de Tweede Kamer te sturen?

   http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/06/minister-asscher-wil-rapport-over-antisemitisme-onder-moslims-niet-vrijgeven/

 3. Marius Feenstra

  Sinds de jaren Zestig is het al in illusie, weg ermee.

 4. Guus Geluk

  Moslimhaat is inderdaad een reël probleem.

  1. walen

   Het is haat vanwege de akties van de moslims zelf, niet zomaar omdat ze moslim zijn.
   Moslims integreren niet (op uitzonderingen na) en zorgen voor veel overlast en criminaliteit.

   1. Guus Geluk

    Er zijn evengoed blanke jongeren die de criminaliteit en/of de straat opgaan. En het leeuwendeel van deze moslims is goed geïntegreerd. Moslimhaat is een reël probleem en kan niet worden genegeerd.

    1. walen

     En aan die blanke criminelen hebben we al genoeg, we zitten niet op die extra moslimcriminelen te wachten.
     Ze integreren idd veel al in dezelfde wijken waardoor autochtone bewoners weggaan en er alleen moslimwijken overblijven. dat heet niet integratie maar segregatie opgelegd vanuit hun haatboeken koran, sira en hadith.

     1. Guus Geluk

      Walen schreef:

      En aan die blanke criminelen hebben we al genoeg, we zitten niet op die extra moslimcriminelen te wachten.

      Uiteraard, maar daarom is het geen reden om negatief tegenover moslims te staan. We kunnen onze woede evengoed keren tegen autochtone Nederlanders, Antilianen of Surinamers.

    2. IJscoman

     Het leeuwendeel van de moslims is helemaal NIET goed geintegreerd, Guus. De pest is nou net dat ze zich afkeren van de westerse maatschappij en waarden, de Sharia hoger achten dan de Grondwet en in hun eigen cocon genaamd no-go areas leven. Ze prefereren een middeleeuws bestaan en haatzaaiende ideologie in een moderne, verlichte wereld. De islam hoort niet thuis in West-Europa.

     1. Guus Geluk

      Jij wilt niet dat ze integreren, IJscoman, dat is een kardinaal verschil. Je hebt nota bene zelf aangegeven dat je moslims niet beschouwt als een volwaardig medeburger.

     2. IJscoman

      Sniper had gelijk: jij bent ook een trol Guus. Omdraaien, glibberen, wegkijken en eindeloos tegendraads kletsen en provoceren zonder werkelijk op het te berde gebrachte in te gaan. Waarschijnlijk ben je een van de personalia’s van Kogelbert Hutten die zich onder die nick nu even koest houdt. Vanaf nu reageer ik niet meer op je.

     3. Guus Geluk

      IJscoman,

      Ik heb Sniper666 laten gaan met zijn trol-gedrag, maar nu voel ik me genoodzaakt te reageren.

      Het zit namelijk zo: Sniper beschouwt iedereen die het niet eens is met zijn denkbeelden als een “trol”. Daarom opende hij deze week zijn uitermate irritante “trollen-offensief”. Voor jou geldt dit, weliswaar in mindere mate, ook. Als ik het met je eens ben, ben je de redelijkheid zelve. Als ik het niet met je eens ben, ga je helemaal los met de “trol”-beschuldigingen. Of je geeft gewoonweg aan dat ik weer een alias van iemand ben.

      Weet je, dit tekent de verziekte manier waarop een groot aantal reageerders een andersdenkende behandelt. Jij beperkt je uitsluitend tot de valselijke trol beschuldigingen. Het gedrag van anderen schampt ronduit aan intimidatie. Doodsverwensingen, bedreiging, het loopt soms de spuigaten uit.

      Men predikt weleens dat enkel links uitblinkt in onverdraagzaamheid. Daar geloof ik niet meer in. Rechts kan er ook wat van. Op fora.

     4. Guus Geluk

      Ik constateer dat IJscoman volhardt in stilzwijgen. Dit wijst erop dat hij de intimidatie uit de koker van PVV-ers – jegens andersdenkenden – oogluikend goedkeurt. Althans, hij neemt daar geen afstand van. Zo staan de zaken en dat is dieptriest.

    3. Kodi

     De haat onder Moslims is inderdaad een reëel probleem en kan inderdaad niet worden genegeerd. En helaas is dat generatieöverschrijdend, want wat de kleine Muzelmannetjes bij opvoeding al met de paplepel wordt meegegoten en via de schotelantennes in de huiskamers wordt voorgeschoteld wat betreft afkeer van onze Westerse samenlevingen en onze Westerse kernwaarden biedt inderdaad niet veel soeps voor ook maar enige kans op integratie. Al met al past een Islamitische opvoeding gewoon niet in onze moderne, geseculariseerde Westerse kennissamenlevingen. Voeg er aan toe dat de Islamitische doctrine geen wederkerigheid kent, maar onderwerping opeist en het laat zich raden wat de glazen bol ons te vertellen heeft. Een doctrine welke haaks staat op onze waarden en onze waarden ook niet wil delen brengt hier op ons eigen continent alleen maar ellende.

     1. Guus Geluk

      Je interpreteert de comment verkeerd en dat weet je, Kodi.

     2. Kogelbert

      Kodi schreef eerder: ‘Moslims zijn schapenmoordenaars. Oog om oog tand om tand maar eens een keer? Een Moslimpje de keel doorsnijden? Ik zeg: Doen!’
      http://kafka.nl/fora-vol-fortuynisten-vrijheden-en-realisten/

      Kodi lijkt me dus niet de eerste die het recht heeft verontwaardigd te doen over de ‘haat’ van moslims.

     3. walen

      Je hebt volledig gelijk Kodi, de islam staat vol met haat en dit wordt die kinderen in de schedel geramd door hun ouders en de imams.
      tolerantie kent de islam niet, alleen voor “echte” moslims en ook die hebben het onderling niet goed. Daarom kunnen ze elkaar ook zo makkelijk afmaken omdat die doden geen echte moslims zijn volgens de moordenaars.

     4. Kogelbert

      Wat vindt walen van de oproep van Kodi om moslims de keel af te snijden. Neemt hij afstand van deze ISIS-geesteshouding of heeft hij er wel begrip voor?

     5. walen

      Kogelbert, dat hoeven we niet te doen, dat doen ze zichzelf wel. Wat wij zouden moeten doen is de moslims weer terugbrengen naar waar ze vandaan gekomen zijn. Terug naar arabie, is ruimte zat in de woestijn daar.
      Maar, hadden de amerikanen en britten dan ook niet moeten vechten tegen de duitsers om ons te bevrijden, dat is ook niet zonder bloedvergieten gegaan. Oorlog is smerig en de islam is in oorlog met iedereen die niet onderworpen is aan de islam.

   2. swetsnek

    Niet op reageren dat is voer voor hun

  2. Kodi

   Zeer zeker. De volgelingen van de Islamitische doctrine, ook wel de Mohameddanen genoemd, etaleren dagelijks de ellende welke de resultante is van de haat welke de Islamitische doctrine predikt. Aan een rotte boom kunnen enkel rotte vruchten groeien, nietwaar? > https://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=Last30

   1. Guus Geluk

    Het leeuwendeel van deze aanslagen vond plaats in islamitische landen en een groot aantal autochtone aanslagplegers zitten niet bij je lijstje inbegrepen. Bovendien wordt terreur uitgevoerd door terroristen, waarvan moslims ook slachtoffer zijn.

    1. Kodi

     Speciaal voor de goedgelovige eeuwige wegkijkers, goedpraters en andere witwassers van de Islam onder ons die het licht van realiteitsbesef nog niet hebben gezien en die ons maar al te graag willen doen geloven dat de recentelijke zelfmoordaanslagen in Kabul niets, ik herhaal niets met de Islam te maken heeft, omdat er onder de slachtoffers (ook) Moslims vielen:

     Bekijk de volgende video:

     https://www.youtube.com/watch?v=rC19qeNq9gE

     Vanaf minuut 2:12 >

     Kabul Afghanistan had nothing to do with Islam because most of the victims were Muslims.
     But anyone who has read the Quran knows that in Sura 9 verse 73 Allah commands Muslims to wage judge not only against non-believers, but also against hypocrites who problably claim to be Muslims but haven’t fully submitted to the teachings and the example of Muhammed.

     1. Guus Geluk

      Speciaal voor de goedgelovige wegkijkers: Ongeveer een derde van de Nederlandse jongens en een op de zeven Nederlandse meisjes denken negatief over moslims. Dat blijkt uit onderzoek naar discriminatie tegen moslims dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

      http://www.telegraaf.nl/binnenland/28517745/__Derde_negatief_over_moslims__.html

     2. walen

      Guus, het verbaast me dat het er nog maar zo weinig zijn, met alles wat de islam in de wereld aanricht en dus uitgevoerd word door moslims.

     3. Guus Geluk

      walen, als ik zie wat de Westerlingen hebben uitgespookt in het Midden-Oosten, verbaas ik me erover dat hun haat niet groter is.

     4. Ali Yas

      “Ongeveer een derde van de Nederlandse jongens en een op de zeven Nederlandse meisjes denken negatief over moslims”

      Ik geloof er niks van. Dit is een staaltje zelfbedrog van epische proporties. Tenzij moslims aantoonbaar beter zijn dan anderen, maar daar heb ik nog nooit wat van gehoord.

     5. walen

      Guus, westerlingen hebben alleen maar terug gereageerd op de acties die vanuit het midden oosten en noord afrika zijn gedaan naar het europa.
      Als onderbouwing hiervoor zou je de analyse van dr Bill Warner kunnen kijken: why we are afraid a 1400 year secret

      https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

     6. Guus Geluk

      Ik zie niet in hoe de inmening in de Oosterse aangelegenheden een reactie kan zijn op wat Oosterlingen hier zouden hebben gedaan. Alleen al met de Irakinvasie zijn wij, Westerlingen, op een schandelijke manier letterlijk en figuurlijk een grens overgegaan. Om over Libië en Syrië nog maar te zwijgen.

     7. walen

      Guus, jij snapt niet wat en hoe islam is en werkt. Islam is een veroveringsideologie die niet stopt totdat iedereen onderworpen is aan de islam. Dan is het pas vrede volgens de islam zelf, eerder niet.
      Geschiedenis is belangrijk, maar in het westen willen we de geschiedenis niet kennen. We willen niet weten dat 1.5 miljoen europeanen als slaven verhandeld zijn door de islam. Slaven die van handelsschepen en kuststeden geroofd zijn door de barbarijse(moslim) piraten.
      Ook de strijd die de spanjaarden jaren geleverd hebben tegen de overheersing van de islam in andalusie.
      Zelf onze zwarte piet is een herinnering aan de mooren, die vanuit spanje de slaven naar de moslimwereld werden vervoerd.
      Zwarte piet is geen neger, maar een moor die kinderen ontvoerde (de zak van sinterklaas)om slaaf te worden van de islam.
      De roe is de stok waarmee ze de slaven dreven, daar komt het wie stout is de roe vandaan.

     8. Sniper666

      @ walen

      Guusje is een trol. Geef hem geen voer a.u.b.

    2. Kodi

     Hoe meer een land geïslamiseerd is, dus hoe meer kritische massa Islam (dus hoe meer en hoe hogere percentages Moslims), des temeer gekkigheid, zoals aanslagen en zo. Waarom denk je dat de Kerstmarkten in Warschau of in Budapest veiliger zijn dan in Berlijn of in Parijs of in Londen?

     Hoe meer Moslims, hoe meer gekkigheid > http://antivenin.blogspot.nl/2008/03/de-islam-als-veroveringsideologie.html

 5. Kodi

  Sinds verkiezingsverlies kampt PvdA met groeiende geldproblemen

  De financiële problemen van de Partij van de Arbeid stapelen zich op. De bijdrage van het rijk gaat fors omlaag door het zetelverlies bij de verkiezingen, en door een fout in het boekhoudsysteem zijn honderden betalingen niet geïnd.

  Dat meldt RTL Nieuws maandag. De partij moet zelfs werknemers ontslaan om te bezuinigen. PvdA ging van 38 naar 9 zetels in de Tweede Kamer. Dat betekent niet alleen dat de rijksbijdrage vanaf begin volgende maand wordt verlaagd, maar ook dat er veel minder Kamerleden een deel van hun salaris afdragen aan de partij.(=5000 euro per stuk per jaar)
  Daarnaast kampt de partij met problemen met een nieuw administratiesysteem. De invoering van het systeem verloopt verre van vlekkeloos. Daarom zijn veel betalingen nog niet geïnd. Het contributiegeld van veel leden staat nog niet op de PvdA-rekening en ook de afdracht van een aantal politici is nog niet geïnd. Om welke bedragen het gaat wil de partij niet zeggen.

  http://www.elsevierweekblad.nl/economie/achtergrond/2017/06/sinds-verkiezingsverlies-kampt-pvda-met-groeiende-geldproblemen-515472/

 6. Nasrani

  Persoonlijk denk ik dat er onderhuids nog veel meer haat leeft tegen de islam dan hier uit naar voren komt. En terecht! De islam is een geweldadige, achterlijke ideologie die wereldoverheersing na streeft. En ja, degenen ie deze achterlijke ideologie aanhangen noemen we nou eenmaal moslims. En zij horen in het westen niet thuis. Wanneer er over een paar jaar weer zo’n onderzoek komt, na een aantal aanslagen, zal de uitkomst mij in ieder geval niet verbazen. En ja, kan niet wachten tot de publieke opinie zich sterk tegen de islam en haar aanhangers gaat keren.

  1. Kodi

   En vooral ook jegens hun collaborateurs.

 7. corfo

  De jongeren die negatief over de islam denken hebben méér verstand dan Asscher met z’n vertroebelde geest.

 8. corfo

  De cijfers betr. discriminatie van islamieten door jongeren, opgegeven door het min.van Sociale Zaken, klopt van geen kant, evenals de cijfers betreffende de werkloosheid in dit land en de cijfers betr. de criminaliteit onder islamieten enz. enz.
  We worden op grote schaal bedrogen door de “overheid”.

 9. poldi

  Onderzoek uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken !!!!

  Hahahaha….. maak er maar 2/3 of meer van en dat vanwege de politiek correcte beweegreden van een linkse moslimknuffel bolwerk Sociale Zaken.

 10. poldi

  Dit onderzoek moeten ze bij de 40plussers doen.
  Dan is het voor Asscher niet “zorgwekkend”, maar dan krijgt hij een rolberoerte !

  1. corfo

   @ poldi.
   De cijfers die ons worden “aangereikt”, ná een onderzoek door de één of andere overheidsinstantie, zoals CPB, CBS, Justitie en div. Ministeries zoals voor 95 % gemanipuleerd; de échte cijfers krijgen wij nóóit te horen/zien.
   Slecht na een beroep op de wet WOB worden de échte cijfers bekend gemaakt, die altijd minder fraai blijken te zijn.
   Geweldig om in een zó democratisch landje te mogen wonen !!!
   ’t Is één hele grote rotzooi, geleid door “elite-figuurtjes” die elkaar alleen maar de baantjes toewerpen, enige kennis van zaken is NIET van belang.

 11. SlimK1nd

  Weet je wat pas erg is? Keukentrapjefobie. Daar zouden ze eens iets aan moeten doen. https://twitter.com/SlimK1nd/status/876740731427225600

 12. Ruud562

  “Maar wat ik me afvraag: hoe zouden de uitkomsten zijn geweest als men had gevraagd naar de houding van onze jeugd tegenover gereformeerden? Onder moslims, niet-gelovigen en zelfs onder andere christenen is namelijk niet bijster veel begrip voor deze strenge godsvrezende kerkgangers. Volgens mij zou je vrijwel identieke resultaten hebben gekregen als bij dit door de belastingbetaler gefinancierde onderzoek naar de houding van ‘s lands jeugd tegenover moslims.”

  Inderdaad Tim, daar mag je zéker vanuit gaan! Maar die Asscher is volkomen doorgeslagen in zijn totaal mislukte (integratie)beleid! Alles wat in zijn ogen en dat van zijn ook doorgeslagen ambtenaren niet-Nederlands is, is zielig en moet met heel veel subsidies e.d. worden ondersteund! Daarom, er moet een zéér grote bezem door dat ministerie van Asscher opdat realisten daar het voor het zeggen krijgen!

  Want Asscher c.s., nog steeds is dit de keiharde waarheid:
  Waar de moslim verblijft, is het de vrede, vrijheid en veiligheid die verdwijnt!!

  Dus Asscher, laat je dure zieligheidsrapporten, notabene door ons betaald, maar achterwege en ga eens écht werken voor je duur betaalde geld!

 13. van Urk

  Het is kenmerkend dat juist columnisten welke niet van origine van Nederland afkomstig zijn zich zo duidelijk manifesteren over onderwerpen als bijvoorbeeld de islam en er blijk van geven dat zij pleiten voor een veel minder grote invloed van deze ideologie binnen onze samenleving. Juist de mensen welke zo van nabij dit gedachtegoed hebben kunnen proeven, geven ons aan waar de gevaren schuilen en laten ons zien welk een impact deze monocultuur heeft op de onze! Het is dan ook bedroevend te noemen, dat juist het merendeel van de autochtone politici hier nog steeds de oren en ogen voor sluit, niet eens wil kijken hoe hele wijken tot getto,s verworden en hoe de gewone man worstelt met de nodige problemen. Ik heb daarom bewondering voor mensen zoals bijvoorbeeld Ebru Umar of Afshin Ellian, om er een paar op te noemen.

  1. corfo

   @ van Urk.
   ++++

 14. Ni28

  Wat heeft het onderzoek weer gekost? Als Asscher de moeite nam om zich heen te gaan kijken dan kon hij het zo zien. Maar dan liever een onderzoek in de hoop dat deze politiek correct uitgevoerd wordt.

 15. Ni28

  TROL GESIGNALEERD, ZWIJG HEM DOOD.

  1. Guus Geluk

   Je beschuldigt een ander weer eens valselijk van “trollen”. Mijn punt kan niet beter worden onderstreept.

  2. van Urk

   @Ni28 🙂

   1. corfo

    @ Ni28/van Urk.

    ++++

 16. SlimK1nd

  De Moslims hebben dit aan zichzelf te danken. Jarenlang overlast, roven, stelen, vrouwen lastig vallen en overal en altijd maar slachtoffer spelen? Dat heeft dus een meetbaar effect. Islamofobie bestaat niet. Een gezonde afkeer van de Islam is tegenwoordig niet meer dan logisch. https://twitter.com/SlimK1nd/status/881089901818761216

  1. Kodi

   En zo is het maar net.

  2. Kogelbert

   Zo hadden de nazi’s kennelijk een gezonde afkeer van de Joden.

   1. Nasrani

    Welke aanslagen hebben Joden gepleegd in de jaren 30 om een gezonde afkeer op te roepen?

   2. HW

    Kogelbert,
    Je verdraait weer eens de feiten. Joden waren succesrijk en welvarend.
    Nazi’s waren gewoon jaloers. Ze wilden meedelen van de pot zonder er iets voor te doen.
    Net als al die parelgluurders die nu naar het Westen komen en mee willen delen zonder er iets voor te doen.
    Je ziet de wereld verandert niet.

    1. Kodi

     En de Nazi’s konden het goed vinden met de Moslims. Hier wat fotootjes van gezellige onderonsjes van de Nazi’s met Amin al-Husseini (een voloom van Yasser Arafat), de groot-Mufti van Jeruzalem:
     https://www.google.nl/search?rlz=1C1CHVZ_nlNL589NL589&biw=1455&bih=700&tbm=isch&sa=1&q=afbeeldingen+amin+al+husseini+hitler&oq=afbeeldingen+amin+al+husseini+hitler&gs_l=img.3…55141.58187.0.59139.12.12.0.0.0.0.53.529.12.12.0….0…1.1.64.img..0.0.0.QUNJ5j9BLgI

 17. Seneca

  afgezien van het feit dat Asscher een verachtelijke Jood is, is het weerzinwekkend te zien dat hij als – weliswaar niet religieuze Jood – een rapport over anti judaisme weigert vrij te geven. overigens valt het mij op dat diverse trollen op dit forum zich ‘grote zorgen’ maken over anti islam gevoelens, maar totaal geen begrip hebben voor het leed dat de islam aan moslims en NIET moslims veroorzaken. tot het moment dat hij/zij gedwongen wordt om of te bekeren tot de islam of de dood. wat zal dat individu op dat cruciale moment denken…?

 18. nienke

  @Guus Geluk.
  Moslimhaat is een rieel probleem en kan niet worden genegeerd.

  Is er wel eens een onderzoek geweest over hoe moslim jongeren over ons denken? dit zal schrikbarende uitslagen geven denk ik, waarom hier geen onderzoek naar Asscher?
  Waarom is er geen fobie tegen chinezen, hindoe’s, en alle andere nationaliteiten die hier vredig met elkaar leven.
  Moslims zijn NIET in staat vredig met andere volkeren te leven, dit is toch al jaren bewezen, kijk alleen om je heen overal waar zij zich vestigen in deze wereld komt oorlog.
  Ze zijn intolerant, dominant, haatdragend, en dulden geen enkel andersdenkende.
  Hun wil is wet en een ieder moet en zal aan hun eisen voldoen.
  Wie kritiek durft te uiten op deze dominante cultuur moet het helaas met de dood bekopen.
  Moslims horen absoluut NIET in onze moderne westerse maatschappij thuis, laat staan dat het mogelijk is met hun samen te leven.

  1. Kodi

   Er is wel degelijk een onderzoek geweest naar bijvoorbeeld virulent anti-Semitisme onder Moslims in Nederland. En de uitkomst beviel Asscher niet. Toen wilde hij deze niet vrijgeven.
   http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/06/minister-asscher-wil-rapport-over-antisemitisme-onder-moslims-niet-vrijgeven/

   En het laat zich raden waarom de uitkomst Asscher niet beviel…

 19. Jomares

  Alle moslims zijn geen terroristen maar alle terroristen zijn wel moslims !

  1. Kogelbert

   Nee hoor, Jomares, de meeste terroristen de wereldgeschiedenis waren geen moslims. Moslims maakten ook minder slachtoffers dan christenen of communisten.

   Je bent gehersenspoeld door islamofobe demagogen. Lees eens een boek en probeer eens na te denken.

   1. walen

    Islam heeft zo’n 270 miljoen doden op zijn geweten en de teller loopt nog steeds.
    Dit is meer dan nazisme en communisme bij elkaar hebben gedaan. Vooral hindoes en boeddhisten zijn massaal afgeslacht door de moslims.
    Geheel noord afrika en het midden oosten was ooit christelijk, nu is het nagenoeg allemaal islamitisch en niet doordat ze zich vrijwillig converteerden naar de islam.
    Allemaal onderworpen aan de islam door het zwaard.

    1. Kogelbert

     Kan walen die 270 miljoen doden even onderbouwen. Liever een serieuze wetenschappelijke bron en niet het gebral van islamofobe sites waar deze fantasie al jaren wordt rondgepompt.

     1. Vabis

      Zeg vieze lul, heb jij al een link gegeven betreffende je debiele bewering dat christenen meer slachtoffers op hun geweten hebben dan het moslim ongedierte?

     2. Kogelbert

      Wie stelt moet bewijzen, Vabis, in dit geval zou ik graag een onderbouwing van dat getal van 270 miljoen willen zien.
      Die ga jij zeker niet leveren maar ook voor meer intelligentere debaters lijkt me dat onmogelijk. Ik voerde deze discussie namelijk vaker en weet dat het onzin is.

    2. Kodi

     En het houdt niet op, niet vanzelf.
     List of Killings in
     the Name of Islam:
     Last 30 Days
     https://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=Last30

     1. Kodi

      Daarbij de Islamitische autobomaanslagen in Damascus nog niet meegerekend.

   2. Nasrani

    Wat je beweert is gewoon niet niet waar. Graag even feiten en anders doorleren.

 20. Duckday

  Heeft deze man nog niks geleerd Misselijk mannetje die op zulke onderwerpen wil scoren
  de gehele arbeidsmark heeft hij kapot gemaakt Heeft hij niks beter te doen

 21. CheikhRedo

  Jullie zijn ook echt ziek in jullie hoofd! Deze heren zijn geen haar beter dan IS als je die teksten leest. Guus reageer er dan ook niet op! Sniper valt nog wel mee als je deze zieke geesten hoort. De ketel verwijt de pot!

 22. CheikhRedo

  Jomar , Anders Breivik was geen terrorist? ETA en IRA zijn moslims?????????????

 23. CheikhRedo

  Beste Walen, hoeveel doden heeft het christendom op zijn geweten?

  1. walen

   rond de 30 miljoen, en voornamelijk europese, inquisitie en heksenjacht. De tijd van de middeleeuwen.

   1. Beukman

    @Walen
    Waarom reken je eigenlijk de slachtoffers van 19e en 20e eeuwse pogroms, de Duitse terreur rond WOII, die van Stalin, en die van het Europese en Americaanse kolonialisme niet mee? De daders waren vrijwel zonder uitzondering christenen.

    1. Kogelbert

     En wat denken van de 30-jarige, 80-jarige en 100-jarige oorlog, de oorlogen in Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, de kolonialistische genocides, waaronder de kolonisatie van Noord en Zuid Amerika, de Servische schurkenstreken etc. Allemaal massamoorden en genocidale oorlogen die christenen uitvoerden.

     Het is ronduit absurd te beweren dat de moslims meer mensen vermoordden dan christenen of communisten.

     Dat getal van 270 miljoen dat eindeloos wordt nagepraat op islamofobe sites (ik zag het getal de laatste jaren ook steeds oplopen) slaat helemaal nergens op. Er zijn wat vage indicaties van de wetenschapper Koenraad Elst over slachtoffers onder de Hindi-bevolking (die hij zelf overigens niet als genocides omschrijft) in de vroege middeleeuwen, die weer losjes zijn gebaseerd op het werk van K.S. Lal, maar die tellen bij benadering niet op tot dit bizarre getal.

     Als het over genocide gaat verwijs ik overigens graag naar een genuanceerde beschouwing van de door islamofoben veelvuldig misbruikte Koenraad Elst: http://koenraadelst.bharatvani.org/articles/irin/genocide.html

     Voor de goede orde: mensen zijn in alle plaatsen en tijden griezelig gemakkelijk in staat tot moord en doodslag en georganiseerde genocide. In de verklaring van dit verschijnsel biedt christendom, islam of politieke ideologie van welke snit dan ook weinig handvat.

 24. CheikhRedo

  Het christendom heeft de halve wereld uitgemoord. Heel Zuid en Noord-Amerika heel afrika en heel Azie gekoloniseerd. En er zijn tijdens de slavernij ongeveer 60 tot 70 miljoen slaven verhandeld. Dus ik begrijp niet hoe de heer Walen aan die cijfers komt.

  1. mening66

   Ik dacht dat wij in 2017 leefden?
   Als wij de Spanjaarden moeten laten boeten voor de 80 jarige oorlog dan kunnen we eeuwig doorgaan, zoals jij nu doet.
   De Duitsers kunnen we het dan ook nooit vergeven.
   De Fransen hebben ons bezet gehouden.
   Dus kan ik ook nog wat verdienen met oude koeien uit de sloot trekken?
   Denk het niet, dat is voor ons trekken aan een dood paard.
   Dus wake up, we leven nu met dit probleem, en niet in de middeleeuwen of daarvoor.

   1. Kogelbert

    Daar is wat voor te zeggen, mening66, maar de warhoofden die hier beweren dat de moslims 270 miljoen mensen vermoordden moeten dat rekensommetje vooral baseren op slachtoffers uit de oudheid, de beginperiode van de Islam die zich uitbreidde naar het Oosten en in dat verband Hindoes vermoordde.
    Als we ons alleen baseren op de slachtofferaantallen van de afgelopen twee eeuwen zijn de moslims in vergelijking met christenen en communisten ronduit vredelievend te noemen.

 25. mening66

  Zelfs al zouden die cijfers kloppen aSScher dan nog!
  Vraag jij jezelf weleens af waardóor dat dan komt?
  Zijn die cijfers ooit weleens berekent ten aanzien van B.V.B Indonesische mensen of anderen zoals Chinezen, of welke andere afkomst dan ook?
  Nee, kan mij dat niet herinneren
  Zijn wij al eens eerder in de geschiedenis zo gedwongen massaal zoveel migranten op te nemen?
  Nee!
  Leer nu eens aSScher dat massale dwang, massaal tegen je kan keren, of hebben de laatste verkiezingen je nog niet ut je coma gerukt!?

  1. Kogelbert

   @mening66

   Probeer het eens in normaal Nederlands. Dit komt erg dom over.

 26. CheikhRedo

  Vabis, lees je stukjes maar even terug. Ik denk dat jouw taalgebruik niet echt bijdraagt aan een gezonde discussie. Waarom kunnen we niet meer normaal reageren tegenwoordig? Ongedierte en vieze lul? Kom op zeg!

  1. Sniper666

   @ CheikhRedo

   Vabis heeft, net als veel reageerders hier, een bloedhekel aan Kogelbert.

 27. CheikhRedo

  Mening66, dit is ook het gevolg van de fouten van het verleden. Daarom is die ellende er nu eenmaal.

 28. Bes Tolen

  Asscher zal mogelijk moslims wel een ras vinden. Een juridisch ras. Ja, juridisch zo aangemerkt. Zo kan de hele wereld juridisch in rassen worden onderverdeeld, zo men wil. De rechter vindt zoiets toch ook van Marokkanen? Blijkbaar met als basis één of ander Europese uitspraak. Zo krijg je een stok om de hond te slaan. Het wettelijk kader om te kunnen discrimineren. De autochtone bevolking te discrimineren. Want dat zijn de enigen, die op hun kop krijgen. Daarvoor heeft de overheid naar mijn indruk al die overtollige anti discriminatiebureaus opgericht. Onzalig land Nederland voor de eigen bevolking. Mag ik nog over eigen bevolking spreken? Waarschijnlijk is dat niet. Sorry dan. Maar ben ik zo duidelijk? Hopelijk niet voor vervolgers.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.