Snoeiharde Kamervragen van Wilders na omkatten Haagse kerk naar moskee: “Waarom wilt u Nederland zo graag omvolken?”

Geert Wilders is laaiend nu bekend is geworden dat de Thomaskerk in Den Haag zal worden verbouwd tot moskee. Een Pakistaanse islamitische organisatie tikte het gebouw op de kop en zal er een islamitisch gebedshuis vestigen. PVV-leider Wilders acht dit een voorbeeld van “omvolking” en geeft de schuld daarvan aan de Nederlandse regering.

In de Haagse Thomaskerk zal binnenkort een moskee worden gevestigd, nadat het christelijke gebedshuis in 2014 al de protestantse erediensten vaarwel zei. Het gebouw is nu opgekocht door Lahore Nederland, een islamitische vereniging uit Pakistan. Zij gaan er een moskee vestigen, en dat is een doorn in het oog van PVV-leider Wilders.

Ondanks dat de gemeenteraad en de landelijke regering niet waren betrokken bij de aankoop, houdt de politieke voorman van de PVV ze wel verantwoordelijk voor de eigendomsoverdracht. Hij vindt dat ze hun taak hebben verwaterd, zo laat hij blijken in Kamervragen die hij samen met fractiegenoot Machiel de Graaf vandaag wereldkundig maakte:

DK9pdZbXoAMih1J.jpg large

Uit de vragen valt op te maken dat de PVV-voorman vindt dat de Gemeente Den Haag een stokje had moeten steken voor de aankoop van het pand, aangezien het niet hun taak zou zijn om “de islam te faciliteren”. Volgens de PVV’er heeft de lokale overheid bovendien Lahore ‘gewezen’ op het leegstaande pand, en dat had niet gemoeten: volgens Wilders leidt dit beleid ertoe dat er op den duur geen kerken meer zullen zijn in ons land. Alleen nog maar moskeeën.

Tenslotte gaat Wilders in zijn zesde vraag helemaal in de aanval: hij beschuldigt de Nederlandse regering van het “omvolken” van ons land. Voor wie dat woord niet kent: het is een theorie die tot voor kort alleen opdook op de duistere hoekjes van het internet, maar nu ook onderdeel uitmaakt van het vocabulaire van enkele rechtse politici zoals Wilders. Wat het precies betekent is onduidelijk, maar website “Tora Yeshua” definieert omvolken als ‘Migrantenstromen die bedoeld zijn om volken te laten opgaan in de new world order‘. Kortom: er zijn kennelijke duistere krachten aan het werk die doelbewust Nederland islamitischer maken. Niet omdat de islam zo geweldig zou zijn, maar wel om Nederland ‘zwakker’ te maken zodat we gemakkelijker kunnen worden opgenomen in een onheilspellend wereldcomplot. En George W. Bush is eigenlijk een reptiel.

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik had het gewaardeerd als Wilders deze complotbagger gewoon achterwege had gelaten. Met zijn tweede vraag – dat het vervangen van een kerk door een moskee symbool staat voor de opkomst van een uitheemse godsdienst ten koste van een hier gewortelde – raakt hij prima de kern van de zaak. Jammer dat er meteen weer allerlei paniekvoorspellingen (‘Straks alleen nog maar moskeeën in Nederland!’) en paranoïde complotten bijgehaald moeten worden.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

75 reacties

 1. marco1

  Goh. George W. Bush is een reptiel, wie had dat nu verwacht. Wat betreft omvolken vind ik wat ver gaan maar dat er straks meer moskeeën zijn dan kerken lijkt me niet geheel onwaarschijnlijk. Dat kerken uitsterven komt simpelweg dat er niet veel meer zijn die ernaar toe gaan dus de vraag is een stuk minder. Wat betreft moskeeën vind ik dat er geen 1 zou moeten zijn simpelweg dat ondanks de hoeveelheid moslims en de gedrevenheid waarmee zij in hun geloof zijn ook is het blijft een geloof dat niet van oorsprong in het westen hoort en dat mag wat mij betreft zo blijven.

  1. Kodi

   Omvolking is een juiste kwalificatie voor de demografische tijdbom die in Europa maar doortikt en doortikt.

   Extinction of the European Population
   https://www.youtube.com/watch?v=WzbnARyPMMk

 2. Ni28

  Omvolken van Europa is een kwestie van rekenen en hoeft niet in duistere hoekjes van het internet gezocht worden. Het mengen van twee op elkaar haaks liggende culturen zal het vernietigende werk langzaam doen. Zeker met politici die dat niet willen erkennen en dit als hun globalisering stokpaardje verkopen.

 3. Marija

  Natuurlijk is de islam in Nederland en Europa in opkomst en niet zo weinig ook. Dat is pure opzet en inderdaad omvolking te noemen op lange termijn.
  Een en ander geheel in overeenstemming met gemaakte afspraken in het verleden.
  Wie interesse heeft kan dit uitgebreid lezen op internet.
  Helaas is er niets meer aan te doen.
  Verkocht en verkwanseld door onze regeringen.
  Natuurlijk vergt het nog lange tijd voordat de klus is geklaard, maar onze leiders zullen dan een prachtige positie verkrijgen in het euro parlement, de vuile verraders van ons land en onze bevolking.

  1. DirkSteen

   Marija,
   U slaat de spijer op de o, maar Den Haag slaapt in meerderheid rustig verder!!!

   1. nietzonderverzet

    Den Haag slaapt niet!
    Het zijn juist de initiators!!!

 4. Jan van Dunteren

  Wilders kan snoeiharde vragen stellen wat hij wil maar hij noch de minister hebben iets te vertellen over de bestemming van gebouwen. In elk geval kan besluitvormig daaromtrent worden beinvloed door de bestemming van het gebouw als kerk of moskee. De godsdienstvrijheid biedt de ruimte om godsdienst te beliden en te beleven in welk gebouw dan ook.
  De enige beperking die hier zou kunnen gelden zijn de voorschriften van de ruimtelijke ordening maaar ik vermoed dat die vergunning om die reden niet zal worden geweigerd. De mogelijke overlast voor omwonenden zal immers niet verschillen of men er Jezus of Mohammed wil aanbidden. Vanuit oogpunt van stedelijk schoon maakt het ook niet uit: het gebouw zal alleen van binnen mogelijk worden aangepast.

  Wilders weet dit allemaal maar koos er nochtans voor een opgewonden nummer voor de Bühne uit te voeren. Ik vind dat niet sterk.

  1. corfo

   De heer Wilders doet niet aan “achterkamertjes” politiek, heeft géén Pinokkio-neus zoals
   Rubberen Rutte, doet óók niet aan liegen en bedriegen zoals de gehele linkse kliek. Omdat hij niet tot de groep wegkijkers, leugenaars en bedriegers wil behoren, wordt hij verketterd door de minder begaafden onder de NL-bevolking. Dat noemt men in Nederland : “democratie”.

  2. corfo

   Islam is geen godsdienst, maar een zeer wrede en intolerante ideologie.
   Vrijheid van godsdienst geldt niet voor een ideologie, dus weg met elke moskee !
   Een gemeenteraad én burgemeester die aan de bouw van een moskee hun goedkeuring geven zou men moeten laten horen hoeveel lawaai de opper-toeteraar op de toren maakt bij zijn “oproep tot gebed.” In een Deense plaats nam men dat geschreeuw en geblèr op en het werd ’s morgen om 4 of 5 uur vóór de burgemeesterswoning afgespeeld. Toen wist de burgemeester meteen “hoe laat het was” en welk een kabaal die gasten maken. Vermakelijk om te zien én horen.

 5. George van de linden

  Gisteravond hield ik een lezing voor de PVV Brabant, in een zaal in Helmond. Hieronder de tekst.
  Ik wil het hebben over een verboden woord. Omvolking. Het is geen officieel woord. Als er al zoiets bestaat als een officieel woord natuurlijk. Maar ik kon het in elk geval niet terugvinden in de digitale versie van Van Dale.
  In het Duits is het overigens wel een officieel woord. Umvolkung. Het staat in de Wiktionary, het digitale woordenboek, in het Engels, met een betekenis eraan verbonden. Het gaat om een bewust gevoerde politiek om de demografische samenstelling van een populatie te veranderen door middel van immigratie en het beïnvloeden van voorplantingsgedrag:
  (politics) a policythat aims at radically changing the demographiccomposition of a population, through immigration and influencing reproductive behaviour
  Vervolgens wordt er in deze Wiktionary over Umvolkung gezegd dat het een manier is om opzettelijk  de autochtone bevolking te verzwakken.
  Het woord zou eerst alleen gebruikt worden bij extreem rechts, maar is nu meer verspreid geraakt onder rechtse conservatieven:
  The word is most often used to refer to the growth of allochthonecommunities in post-war Germany and western Europe, which is thereby labelled a deliberate strategy to weaken the autochthone The word was originally restricted to the radical right, but is now seeing some usage among right-wing conservatives.
  En kijk, er bestaat volgens Wiktionary ‘waarschijnlijk’ ook een Nederlandse vertaling van:
  Dutch: omvolking(probably)
  Kijken we naar de Duitse Wikipedia pagina over Umvolkung, dan zien we dat het begrip al gebruikt werd in de nazitijd. Het sloeg toen vooral op de ambities van de nazi’s om de zogeheten Oost-gebieden, dat wil zeggen Oost-Europa en Rusland, te ‘germaniseren.’  Daar woonden zogeheten ‘Volksduitsers’, dat wil zeggen Duitsers die daar in de loop der eeuwen heen gemigreerd waren, en die zouden aansluiting moeten vinden bij het Groot-Duitse rijk, waarbij de autochtone bevolkingsgroepen van die gebieden als gekolonialiseerde ‘Untermenschen’ moesten verder leven, of domweg werden geëlimineerd. Bewust politiek geïnspireerde  verplaatsingen van etnische volkeren vonden ook plaats. Onder Hitler, maar ook onder Stalin in de Sovjet Unie, om zodoende over een groot gebied te kunnen heersen. Andere volkeren werden alleen maar verplaatst en geconcentreerd om ze sneller te kunnen vernietigen, zoals de Joden en de zigeuners.
  Volgens de Duitse Wikipediapagina wordt het begrip Umvolkung nu gebruikt om kritiek te uiten op het multiculturalisme en op het toenemende aantal migranten. In deze definiëring van het Duitse Wikipedia is er dus geen sprake meer van een veronderstelde bewuste bevolkingspolitiek. Het begrip is in Duitsland kennelijk al veralgemeniseerd geraakt en heeft een bredere betekenis gekregen.
  Er bestaat ook een Engelstalige Wikipediapagina over het Duitse woord Umvolking. Daarin wordt opnieuw  gesproken over de oorspronkelijke betekenis onder de nazi’s.  Maar het gaat ook over de hedendaagse betekenis.
  Vreemd genoeg wordt er zowel op de Duitse Wikipediapagina als op de Engelse, niet naar verwezen dat het tegenwoordige gebruik een ironische verdraaiing is van het naziwoord. Het is opzettelijk cynisch woordgebruik. Wat er namelijk mee geïmpliceerd wordt, is: wat de nazi’s toen deden, dat doen de huidige machthebbers nu. Maar dat wordt op de Engelse en Duitse Wikipedia niet vermeld. Integendeel zelfs. Als je kijkt naar de beschrijving op de Engelstalige Wikipedia, dan lijkt het bijna alsof het huidige extreem-rechts, wat dit ook mag wezen, met instemming de naziterm overgenomen zou hebben. Want degenen die nu de term gebruiken worden geacht mensen te zijn die zich identificeren met het nazi gedachtengoed. Er staat letterlijk:
  Nowadays, it is utilized by far-right German organizations and by people who identify with the Nazi ideology and its aspects, such as certain fraternities, parties, and organizations as the NPD or the Jungen Nationalen. The term became a catchphrase and is often utilized to describe German fears of Überfremdung by immigrants or their descendants whose numbers have been constantly increasing since the foundation of the German Federal Republic.
  Maar lees je dat goed, dan begrijp je dat er in werkelijk toch echt iets anders bedoeld is. Het cynisch gehanteerde Umvolking  is een term tegen bevolkingspolitiek. Daarmee wordt gezegd: Wat onder Stalin en Hitler gebeurde, dat gebeurt nu ook, maar omgekeerd. Nu wordt het eigen volk ‘omgevolkt’ in plaats van andermans volk. De mensen die deze term hanteren, zijn dus voor het behoud van het ‘eigen volk’.  Precies dit wordt kennelijk in de main stream media beschouwd als een ‘extreem-rechts’ streven. Wat dus precies het gelijk bewijst van de mensen die de term ‘omvolking’ gebruiken. Als het ‘extreem-rechts’ zou zijn om het eigen volk te bewaren, wat is dan mainstream; het ontwrichten van datzelfde volk? Kennelijk wel.
  In juni dit jaar stond er in het weekblad Nieuwe Revu een column met als titel ‘Omvolking is een term die alleen gebruikt wordt door racisten’ Hij werd geschreven naar aanleiding van een tweet van het PVV Kamerlid Harm Beertema die daarin de term ‘omvolking’  had gebruikt. In de column stond:
  Nergens anders bestaat die term ‘omvolking’, in geen enkel wetenschappelijk onderzoek wordt hij gebruikt. Het is een term die alleen maar wordt gebruikt door racisten, en die ook geen enkele officiële definitie kent, alleen de betekenis die de mensen die hem gebruiken duidelijk ook bedoelen. Namelijk dat de Nederlandse bevolking verdwijnt, en wordt vervangen door een ander volk, met een andere kleur en achtergrond, dus per definitie geen onderdeel van het Nederlandse volk.
  Dat mensen met ‘een andere kleur’ geen onderdeel zouden kunnen zijn van dit ‘volk’ is een betekenis die de columnist er zelf bij verzint. Volk is per definitie geen raciale term. Omdat de columnist van de Nieuwe Revu er zelf deze raciale invulling aan geeft, zou de term ‘racistisch’ zijn. En dus alleen in gebruik onder ‘racisten.’  Dat soort redeneringen zie je vaak; op eigen houtje iets toedichten aan een begrip en het vervolgens op dit element aanvallen.
  Er bestaat dus wel een Duitstalige en een Engelstalige Wikipedia over Umvolkung, maar er bestaat geen Nederlandse Wikipediapagina over het woord ‘omvolking.’  Nee, zoals gezegd, het staat ook niet in de Van Dale. Maar Google het Nederlandse woord en je vindt al meteen 36.000 resultaten. Het woord is dus best in zwang. Je komt het vooral tegen op websites, maar ook in de Volkskrant en NRC Handelsblad.
  Iemand maakte een Wikipediapagina aan, maar die werd weer verwijderd omdat er een linkje in stond naar mijn persoon. Je verzint het niet. Toen ontstond er een discussie over.
  Die vond ik best komisch, of bizar, om te lezen, omdat het een kijkje geeft in de smalle geesten die de Wikipediapagina’s samenstellen. Een citaat uit die discussie:
  Ja, juist.Joost Niemöller. Deze bepaald niet onomstreden publicist heeft dit woord gemunt. Buiten hem en zijn kring van (extreemrechtse) geestverwanten wordt dit woord niet gebruikt. Wiki is overigens niet de plaats voor neologismen, doch de plaats voor begrippen die algemeen geaccepteerd gebruikt worden, indien gewenst dan aangevuld met betrouwbare wetenschappelijke bronnen. Wiki is namelijk een encyclopedie. Fred (overleg) 10 jun 2017 17:54 (CEST)
  Enumvollkungwerd voornamelijk door nazi’s gebruikt. Maar dat is natuurlijk geen reden om er geen lemma van te maken op Wikipedia (zoals de Duitsers ook gedaan hebben). Het klopt dat Joost Niemöller omstreden is in bepaalde kringen. Ik wil dat wel erbij vermelden, maar loop ik dan niet het gevaar niet-objectief te zijn? Ik geef een verwijzing naar het lemma Joost Niemöller, waar de controverses worden benoemd. Dat Wikipedia geen plek is voor neologismen is natuurlijk niet waar. Er zijn voldoende neologismen te vinden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Keesvanderv (overleg bijdragen) 10 jun 2017 19:32‎ (CEST)
  Ja deze heer is omstreden inbepaalde kringen, en deze bepaalde kringenomvatten vrijwel iedereen buiten de enge kring van geestverwanten van de heer Niemöller c.s. Zo is ook het creationisme, het klimaatscepticisme, het bestaan van vliegende schotels, de bolvorm van de aarde e.d. omstreden in bepaalde kringen. Fred (overleg) 10 jun 2017 21:28 (CEST)
  Ik begrijp je aversie tegen Joost Niemöller. Maar ik probeer hier een lemma te verbeteren. Moet ik erbij vermelden dat hij een ‘omstreden’ publicist is? Volgens mij wordt de neutraliteit dan aangetast. Ik verwijs al naar het lemma ‘joost niemoller’, waar controverses benoemd worden.Keesvanderv(overleg) 10 jun 2017 23:45 (CEST)
   
  Nu, ik heb het woord niet gemunt, dat is echt teveel eer. Zo’n woord komt op, en wordt gebruikt. Ik vind het overigens wel een goed woord. Het geeft namelijk precies uitdrukking aan datgene waar de massamigratie een bedreiging van vormt: Van zelfstandige volkeren namelijk.
  Het bestaan van een inheems, dat wil zeggen een ‘spontaan, zonder politieke invloed’ voorkomend volk, is overigens gewoon een van de internationale mensenrechten, vastgelegd door de Verenigde Naties. Kijk maar onder het kopje ‘United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.’
  ‘Indigenous, betekent ‘inheems.’ Het is zelfs ‘een biogeografische statusaanduiding’, lees ik in de encyclopedie.
  O jé, zou de VN dan zelf ‘racistisch’ zijn?
  Niet alleen de term ‘omvolking’, die dus een protestterm is tegen een door de VN vastgelegd mensenrecht, is omstreden, in Duitsland is zelfs de term ‘volk’ dat. De reden is uiteraard als bij alle omstreden termen; het kan met Hitler geassocieerd worden. Ondertussen mag je in Duitsland nog wel gewoon Volkswagen zeggen; een door een Jood ontworpen auto voor de volksmassa die Hitler op die nog steeds gretig gebruikte snelwegen voor het Duitse volk liet rijden.
  Met het woord ‘volk’ wordt vooral gewezen op een ‘gemeenschap’. Een gemeenschap is een fragiel geheel dat in de loop van lange tijd ontstaan is. Je zou zelf met een beetje beeldspraak kunnen zeggen dat een volk een organisme is. Wat in het Westen ziek is. Maar o jé, als je dat soort termen bezigt. Dan ben je een nazi, zo ondervond Thierry Baudet toen hij in januari dit jaar in een toespraak voor het Forum voor Democratie zei:
  Het Westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme – een belangrijk deel: ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen – heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd.
  Toen stond er in Trouw:
  “Is het vergezocht om [in de woorden van Baudet] de echo te horen van een akelig verleden? Nee, zegt [de Israëlische historicus] Sternhell, en ik geef in het vervolg van deze column het woord geheel aan hem.
  “Dit is de klassieke taal van het organische nationalisme, stammend uit het midden van de 18de eeuw, afkomstig van Herder, filosoof van de Romantiek. Zijn idee van de natie is dat van een lichaam, waarvan elk afzonderlijk deel alleen fungeert ten dienste van het geheel. En de natie, of het volk, heeft een hart, een onvervreemdbare kern. Daaraan hebben buitenstaanders geen deel. Het natie-begrip van Herder is een integraal onderdeel van het Europese denken. Het nationalisme van de jaren twintig en dertig, inclusief het fascisme, was geen incident.”
  Hier zie je de opzettelijk toegebrachte verwarring in het debat. Nationalisme wordt automatisch gekoppeld aan nazisme, wat juist geen nationalisme was, maar imperialisme. Het bestaan van inheemse volkeren is een door de Verenigde Naties vastgelegd mensenrecht. Zo’n inheems volk is niet opzettelijk ontstaan, het is gegroeid, en vormt een delicaat geheel. Dat was ook waarop romantische filosofen als Herder doelden, die leefden in een tijd ver voor Hitler. Maar wie de term ‘organisme’ gebruikt, heet ineens een nazi. En dan wordt er een Israëlische historicus bijgehaald, om impliciet te suggereren dat Baudet ook nog eens een antisemiet zou zijn. Het is maar zoals het uitkomt.
  Het koppelen van het opkomen voor het eigen volk aan het nazisme, heeft ook in Nederland een lange geschiedenis. Wat Baudet zei toen hij het erover had dat het Westen lijdt aan een immuun ziekte is precies wat Hans Janmaat deed met zijn kreet ‘Eigen volk eerst.’ Kreten als deze leidden ertoe dat Janmaat onmiddellijk in een nazistische, extreem-rechtse hoek werd gezet, en dat hij juridisch vervolgd werd, een proces dat ik uitvoerig heb gedocumenteerd in mijn boek De verschrikkelijke Janmaat.  Het woord bestond nog niet, maar Janmaat kwam in opstand tegen de omvolking. Daarom werd hij kapot gemaakt. En dat was het bewijs dat er een politiek proces van omvolking bestaat. Een patroon dat zich telkens weer herhaalt, zoals we nu zien in de hysterische reacties op Baudet en Wilders.
  Waarom is het zo gevoelig als men opkomt voor een volk? Dat komt omdat ‘volk’ en ‘macht’ in gespannen relatie staan tot elkaar.
  Een volk is niet hetzelfde als een staat. Bij de filosoof Nietzsche vind je terug dat ‘volk’ en ‘staat’ zelfs elkaars vijanden zijn. Volgens Nietzsche ‘liegt’ de staat dat zij het volk is. Dat vinden we terug in zijn beroemde boek Also sprach Zarathustra:
  Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht aus seinem Munde: „Ich, der Staat, bin das Volk.“
  Interessant is het in dit verband dat de opstandige demonstranten tegen de DDR staat in Leipzig en Dresden riepen: Wir sind das Volk. En daarmee dus stelden dat dit niet de zelfbenoemde, communistische Volksrepublik Deutschland is, waarvan het leger op dat moment met automatische wapens lag te wachten op de omliggende daken, bereid om te vuren als het schietbevel kwam. De slogan Wir sind das Volk, heeft overigens een langere historische geschiedenis in Duitsland, tot in de 19e eeuw. Maar ook door Pegida, in datzelfde vroegere Oost-Duitsland werd het weer door de demonstranten gescandeerd, daarmee opnieuw de bestuurselite, de staatsmacht, in verlegenheid brengend, dezelfde die in het westen destijds de demonstranten in de DDR hadden omarmd.
  Kijken we weer naar de term Volk op de Nederlandse Wikipedia pagina. Dan vinden we daar een onbedoeld veelzeggende passage:
  Een volk is een groep mensen die samenwonen en dezelfde cultuur hebben. De etnologie is de wetenschap, die zich met het verschijnsel volk, voornamelijk als etniciteit, bezighoudt. (-) In moderne geïntegreerde samenlevingen met veel immigranten wordt de definitie van een volk minder duidelijk.
  In ‘moderne, geïntegreerde samenlevingen?’ Wat zou daarmee bedoeld worden? Ik denk toch vooral dat daarmee bedoeld wordt ‘moderne gedesintegreerde samenlevingen.’  Dat de definitie van een ‘volk’ vandaag de dag minder duidelijk wordt is niet zo vreemd. In de huidige multicultuur is het volk namelijk ondergesneeuwd geraakt. Er bestaat geen samenleving meer, en dus ook geen volk. Het volk is ‘omvolkt’. Het beeld dat ik daarbij voor ogen krijg is: Het volk is omgeploegd.
  Wie het over ‘omvolking’ heeft, wordt ook nog eens gezien als ‘complotdenker’  Zo schreef Joshua Livestro in juni dit jaar in een groot artikel in de Volkskrant:
  Erger is dat de analyse die aan het ondergangsdenken ten grondslag ligt verdacht veel lijkt op samenzweringsdenken. Verreweg de populairste samenzweringstheorie is die van de ‘omvolking’, ook wel ‘white genocide’ genoemd. De autochtone bevolking zou ‘vermengd worden’ (Joost Niemöller) tot er ‘nooit meer een Nederlander bestaat’ (Thierry Baudet). Zij dreigt daardoor te worden tot ‘minderheid in eigen land’ waarbij het ‘voortbestaan van ons volk’ op het spel zou staan (Geert Wilders).
  Door het beeld op te roepen van een ‘samenzwering’ wordt het streven naar ‘omvolking’ zogenaamd ontmaskerd. Want bij een ‘samenzwering’ denken we aan een groepje mensen die handenwrijvend in het geheim bijeen komt om een duivels plannetje uit te broeden.
  Zo gaat het in werkelijkheid natuurlijk niet.  Maar de massamigratie is weldegelijk beraamd omdat er grote belangen op het spel stonden van het bedrijfsleven. Dat is geen geheim. Het is uitgebreid gedocumenteerd. Onder andere door Jan van de Beek in zijn proefschrift Kennis, Macht en Moraal. Ikzelf heb het politieke proces dat de massamigratie op gang bracht in Nederland, omschreven in mijn boek Het immigratietaboe. En vervolgens de opgelegde ideologie van het multiculturalisme, als een methode tot het opleggen van de omvolking als een positief klinkend, globaal ideaal van de volkloze wereldburger.
  Dat miljoenen Nederlanders woedend zijn over deze opgelegde idealen, bleek uit de interviews die ik deed voor mijn dit jaar verschenen boek Kwaad, waarin ik die Nederlanders interviewde. Zijzelf vinden het al lastig geworden om te definiëren wat het is om Nederlander te zijn, omdat dit Nederland hen ontnomen is. Zo is er een proces van vervreemding ontstaan en richtingloze woede. Die vooral een machteloze woede is.
  Wie zoekt naar woorden om dit proces te keren, en op te komen voor het recht van een inheems volk, zal merken dat die snel in extreemrechtse hoek wordt geplaatst. En daarmee wordt gemarginaliseerd. Het is zaak om je daar niets van aan te trekken en een eigen taal te ontwikkelen, waarbij duidelijk wordt dat het bestaan van een volk hetzelfde is als het bestaan van een democratie. En te zien dat bijvoorbeeld de EU ons precies deze mensenrechten wil ontnemen.
  Al is het maar om wat de belangrijkste man van Europa, de Duitse minister van financiën vorige jaar juni in een interview met Die Zeit zei, toen hij zijn weerzin uitsprak tegen grenzen:
  “Het zijn de schotten die ons kapot maken, en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit.”
  Een volk dat een volk wil blijven is dus degeneratie. Daarom moeten volkeren ‘omvolken’ door ze te mengen met moslims.
  Letterlijk. En biologisch. Hij zei het gewoon. Het stond gewoon in de krant.
  Volgens een ander EU voornemen hebben we minstens zestig miljoen migranten nodig om dit proces voor elkaar te krijgen. Zogenaamd voor de vergrijzing. Toen ik in een blog op mijn website aandacht vroeg voor dit EU document waarin dus welbewust omvolking werd opgevoerd, werd ik uiteraard door NRC Handelsblad ‘gefactcheckt’  en weggezet als complotdenker. Maar dit zijn de feiten.

  1. Jan van Dunteren

   Het is wel schokkend dat in kringen van de PVV dit soort waanzinnige kwalijke verhalen worden verteld.
   Volknationalisme en racisme is natuurlijk niet dood, er zijn altijd extreem-rechtse figuren die dit soort ideen uitventen. Het is wel even schrikken dat binnen de PVV dit soort gedachten salonfähig worden.

   1. Peter Selie

    Weet je wat schokken is? Wanneer je dochter of vrouw lastig gevallen wordt door zo’n cultuur parel of aangesist wordt of gewoon aangerand, verkracht wordt. Achterlijke poging tot cultuurrelativisme van jullie gütmensen hangt mij mijlenver de strot uit.

    1. trampoline

     Als zoiets bij mijn familie zou gebeuren mag de dader hopen dat de politie hem eerder te pakken heeft als ik.

   2. RobertMarsman

    Nee is helemaal niet schokkend. Omvolking is een fenomeen wat bestaat. Wat je zelfs kan waarnemen met je eigen ogen. Dat zie je in Wijken en steden gewoon gebeuren. Bv 30 jaar geleden bestond een willekeurige wijk uit een willekeurige stad voornamelijk uit blanke Nederlanders. Maar wat gebeurd er. Dat mensen met een niet Nederlandse afkomst in die wijken komen wonen. Jaren later zien we dat in die wijken of steden de meerderheid bestaat uit niet Nederlanders. De oorspronkelijke wijkbewoners zullen uiteindelijk gaan verhuizen naar een andere wijk of andere stad.

    Het resultaat is dat die wijken die voorheen voornamelijk bestonden uit blanke Nederlanders veranderd zijn in wijken waar nauwelijks nog een Nederlander in te vinden is. Zo’n wijk of stad is omgevolkt van een Nederlandse wijk of stad tot een niet Nederlandse wijk of stad.

    Dat fenomeen is niet alleen toepasbaar op wijken of steden maar zelfs landen.

   3. J.C.

    @Jan van Dinteren

    Het is kleingeestig, dat jij hier de PVV probeert te framen.

    Wat hierboven beschreven wordt, wordt in veel ruimere kring zo gevoeld en ervaren. En “het wakker” worden van de Europese bevolkingen voltrekt zich inmiddels in veel grotere vaart dan linksliberaal lief zal zijn. Zie bijvoorbeeld de laatstgehouden verkiezingen in Nederland en Duitsland. De natiestaat zal zich herstellen, geen twijfel mogelijk……………….

    Ik hoop, dat degenen (de linksliberalen), die de rotzooi veroorzaakt hebben, deze ook zullen moeten opruimen.

    1. Jan van Dunteren

     Beste J.C., ik heb ook geconstateerd dat dit gevoel in sommige kringen als feiten wordt ervaren maar daarmee zijn het geen feiten.
     Het woord omvolkingspolitiek verondersteld een bewust politiek streven naar een andere bevolkingssamenstelling, zoals de nazi’s indertijd beoogden. Daarvan is in de huidige tijd absoluut geen sprake, ik heb althans geen enkele politicus of politieke partij zich daar sterk voor zien maken. Wat hier beschreven wordt is een toenemende diversiteit, kenmerkend voor de globalisering en de vluchtelingenstromen die voortvloeien uit grote verschillen in welvaart en daarmee samenhangen oorlogen. Niemand bepleit diversiteit maar verstandige politici constateren een toenemende diversiteit als thema.

     1. Top

      Ik zou het voilgende maar eens goed lezen. Of je het kan/zal begrijpen? Dat lijkt mij, door je eerdere bijdragen gelezen te hebben. schier onmogelijk. Maar goed, nooit geschoten is altijd mis.
      1. EU Brussels is hoogverraad aan geheel Europa!
      Resolutie 1743 Raad van Europa!
      Hier in het kort zwart op wit:
      1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.
      1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.
      1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.
      1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.
      1743-11: De islam is een religie van vrede.
      1743-12: Haat zaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.
      1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.
      1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.
      1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.
      1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.
      1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.
      1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.
      Deze punten komen rechtstreeks uit resolutie 1743.
      Fijn he!??
      Priority number one!
      NEXIT as soon as possible!

  2. Ben Zine

   @George
   Boeiend artikel, maar ook zeer verontrustend. Het is kennelijk doelbewuste politiek van de “boven ons gestelden” om het land, de cultuur, de sociale en demografische omstandigheden, de sfeer, de saamhorigheid, de gezelligheid, de gemeenschappelijke taal, de geschiedenis, de tradities, de rituelen, gewoon datgene wat een volk tot een volk maakt… om dat allemaal naar de kloten te helpen. En waarom ? Omdat die zieke honden in Berlijn, Brussel en Parijs dat hebben besloten. Omdat zij in hun drammerige progressieve cultuur-Marxistische betweterigheid deze waanzin koste wat het kost door onze strot willen duwen. En reken maar dat ze de komende 5 jaar alles op alles zullen zetten om hun agendapunten stuk voor stuk te realiseren, omdat ze IDEOLOGISCH gedreven zijn. Dat maakt ze zo gevaarlijk. Ze zijn niet voor rede vatbaar, lijden aan een soort geobsedeerde tunnelvisie. En dat allemaal onder leiding van Angela Merkel, die geestelijk gestoorde trol uit de voormalige DDR. Het “moedertje” uit de hel.

  3. Le Pro 58

   Persoonlijk ben ik blij met de vertegenwoordiging van een PVV of FvD daar zij ongecensureerd hun mening kunnen geven over de omvolking .
   Complot theorieën zijn een veronderstelling , en worden gebruikt in deze als krachttermen voor en door de zittende macht om een ander ongeloofwaardig neer te zetten of belachelijk te maken .
   De geschiedenis leert ons dat manipulatie van alle tijden is .
   En in mijn opinie zegt u duidelijk in uw reactie waar deze omvolking zijn bestaansrecht aan ontleend , chapeau .

 6. RobertMarsman

  Omvolking bestaat gewoon hoor. De vroegere nazi’s deden niet anders hoor. Die voerde Umvolkungs politiek zoals het werd genoemd. Met name in Oost-Europa gebeurde dat. de oorspronkelijke bewoners werden geëlimineerd om ruimte te maken voor Duitse immigranten. Alleen in die tijd ging het door middel van executies en deportaties naar concentratiekampen.

  Frans Timmermans wind er geen doekjes om hoor. Zo zegt hij dat het lot van de mensheid diversiteit is en dat er in de toekomst geen land ter wereld divers zou zijn. Dat is het Europa wat wij bouwen. Aldus Timmermans.

  Hoe krijg je zoiets voor elkaar? door bewuste immigratie. Dus wat hij eigenlijk zegt is dat bv China in de toekomst minde Chinees is. Of dat Europa minder Europees is. Dat Amerika minder Amerikaans is, en dat Afrika minder Afrikaans is.

  Enge man.

  https://www.youtube.com/watch?v=Xw5mjj9Zz60

  1. Jan van Dunteren

   Dat de nazi’s een omvolkingspolitiek nastreefden lijkt me evident maar ik las nog niet een politiek programma of hoorde een uitspraak van een politicus die dat in onze tijd voorstelt.
   Ook de uitspraak van Timmermans betreft absoluut geen beleidsdoel. Hij beschrijft slechts een empirisch feit. In de globaliserende wereld (vergeef me het pleonasme) is diversiteit een onvermijdelijk gegeven dat je beter kunt thematiseren dan problematiseren.

   1. RobertMarsman

    Globalisme is geen empirisch feit maar beleid. Globalisme is niets anders dan nationalisme wat voornamelijk ook alleen voorkomt in de westerse samenleving.

    1. RobertMarsman

     Ik bedoel globalisme is anti-nationalisme

    2. Jan van Dunteren

     Globalisering is niet de resultante van een bewust beleid maar het gevolg van technologische en economische ontwikkelingen. De technologie maakt wereldwijde communicatie mogelijk en in samenhang daarmee worden economische processen niet meer gehinderd door landsgrenzen.

     Diversificatie en migratie zijn in verband hiermee onvermijdelijke processen.

     De suggestie van rechtspopulisten dat deze ontwikkelingen het gevolg zijn van bewust beleid is niets minder dan een platte leugen.

     1. Marija

      dan moet u echt dit eens goed lezen:
      Resolutie van Straatsburg.
      https://eunmask.wordpress.com/2012/02/27/de-eu-ontmaskerd/
      en zie vooral ook OLIE VOOR MOSLIM-IMMIGRATIE.
      Zó lang geleden is het al begonnen met volledige medewerking van onze regeringen.
      Nu niet meer omkeerbaar, we zijn verkocht en verraden.

     2. Thjum

      Interessant, Marija: “In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren. De tekst benadrukt “de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden”, en draagt de lidstaten op om aan de verspreiding “de hoogste prioriteit” te geven.”

      Opzienbarend nieuws. Kan Marije een link naar dat document geven, of is het misschien een ietsiepietsie uit de duim gezogen?

      🙂

 7. Ruth

  Ik ben het helemaal met Wilders eens.
  Dit moeten wel eens proberen in een islamitisch land dan waren onze koppen er al af.
  De fout van Nederland Is te tolerant zijn en aan de andere kant naïef zijn.
  Islamisering van Nederland Is wel degelijk de doelstelling.
  @ jan van Dunteren zegt dat er geen verschil Is of de mensen Jezus of Mohammed aanbidden.
  Voor u Is er er waarschijnlijk geen verschil maar voor heel veel mensen wel.
  Dit Is een van oorsprong Joods/Christelijk land
  En de Islam moet geen kans krijgen om te overheersen.
  Als men dat wil kan men beter in een Islamitisch land gaan wonen.

 8. Peter Selie

  Moslim meerderheid binnen twee generaties

  Met de huidige demografische trend zal het aantal blanke mensen in Frankrijk en de rest van het oude Europa in aantal dalen en zal binnen 40 jaar tot een moslim meerderheid leiden, aldus een Franse wetenschapper.

  Charles Gave, econoom, fondsbeheerder en politieke commentator, publiceerde deze maand zijn conclusies op zijn website, het Institute of Libertes. Hij schrijft over “de verdwijning van de Europese bevolking”, terwijl de moslims hun voortdurend robuuste vruchtbaarheid voortzetten.

  Gave realiseert zich dat zijn zeer politiek incorrecte opvatting voor bespotting kan zorgen en eventueel daarna gecensureerd kan worden. Politiek links zet in het algemeen zijn beste beentje voor om de islam tegen kritiek te beschermen. In de Verenigde Staten verdedigde president Obama consistent de islam en bespotte christenen voor hun kritiek.

  “Het artikel met de titel ‘The White Pest’ is voor mij persoonlijk gevaarlijk en voor mijn kans om in onze prachtige democratie gehoord te worden.”

  De wetenschapper trekt zijn zijn conclusie uit de demografie. Hij kijkt naar Frankrijk’s geboortecijfer van inheemse of blanke vrouwen met 1,4 kinderen per vrouw in vergelijking met een moslimvrouw die tussen 3,4 en 4 kinderen ter wereld brengt.

  De bevolking van Frankrijk is heden 67 miljoen. In tegenstelling tot de Verenigde Staten voert Frankrijk geen volkstelling uit, maar door verschillende opiniepeilingen zijn sommige onderzoekers, waaronder de heer Gave, van mening dat de Franse bevolking al 10 procent moslims heeft, wat 6,7 miljoen mensen is.

  https://youtu.be/FqfbeuZf-n8

 9. Peter Selie

  Hoe je het ook wil noemen umvolkung, omvoking de gedwongen assimilatie van het moslimtuig, asielparasieten, bijstands-jihadisten, Afrikaanse dobbernegers gaat gewoon door, ook onder het nieuwe kabinet Rutte 3 die het EU asiel en immigratiebeleid gewoon net zoals de afgelopen 4 jaar door zet er zal mijns inziens niets wezenlijk verandert worden. Bereid je maar voor op je nieuwe buren die zo nu en dan wat last hebben van een cultuurschok, wees een beetje lief voor ze, vraag aan je dochters en vrouw om een hoofddoekje te dragen want dan voelen ze zich meteen beter thuis.

 10. denk eens na

  Een dracht maakt macht ,tweedracht breekt kracht .

 11. Peter Selie

  WAARSCHUWING! MIGRANTEN ZIJN EEN TIJDBOM ONDER SAMENLEVING

  Top-psychiater op tv: Migranten zijn niet te integreren en een tijdbom onder samenleving! “Het is naïef en gevaarlijk te denken dat migranten die gewend zijn aan geweld zich heel anders kunnen gaan gedragen.
  Officiële verklaringen na terreuraanslagen dat ‘wij niet bang zijn’ slechts holle woorden’” – “Zorgen volk over immigratie worden niet serieus genomen” – “Integratiecursussen zijn ‘naïef’ en zullen neiging tot ‘waanzinnig geweld’ niet wegnemen.”

  De Duitse top-psychiater Christian Dogs heeft in een talkshow van de publieke zender ZDF zowaar een kritisch geluid mogen laten horen over Berlijns ‘4M’ programma (‘Merkel´s Massa Moslim Migratie’). Volgens hem is de huidige politiek naïef door te denken dat de migranten te integreren zijn en waarschuwt hij dat zij met hun ‘enorme geweldpotentieel’ als een ‘tijdbom onder de samenleving’ worden gelegd. Ook klopt het volgens hem van geen kant dat mensen met een kritisch geluid gelijk als extreemrechts en ziek worden weggezet, omdat niet zij, maar bondskanselier Merkel zelf gebruikmaakt van het zaaien van angst om haar politieke doelstellingen door te drukken.

  Hier hebben wij geen psychiater voor nodig! Wij worden dagelijks met de neus op de feiten gedrukt!

 12. Ni28

  DENK zegt het hardop: Acceptatie boven integratie. Moet dit nog uitgelegd worden?

  1. Kodi

   Waarom zouden wij niet (willen) integreren en een houding die daarop gericht is moeten willen accepteren? Kan een normaal mens mij dat even uitleggen?

 13. Kodi

  Ver in het oosten hebben ze beter in de gaten hoe destructief de omvolking van Europa is voor Europa en de rest van de wereld:

  China beschouwt Umvolkung Europa als grote bedreiging voor eigen economie
  https://t.co/yRPlc5UAEC

 14. Kodi

  Top psychiater op TV: Migranten zijn niet te integreren en tijdbom onder samenleving http://dlvr.it/PrGwNZ

 15. Kodi

  Noorse minister over terreur: ‘Wij Europeanen snappen nu wat Israël moet doormaken’ http://dlvr.it/Pr1gTF

 16. Kodi

  The Economist kondigt migratie van 1,2 miljard Afrikanen naar Europa aan http://dlvr.it/PqnXv4

 17. Peter Selie

  EU-plan: invasie als zakenmodel

  (Door: “Inxi”)

  Grotendeels onopgemerkt door het publiek en slechts enkele dagen na de Duitse verkiezingen publiceert de Europese Commissie meer gedetailleerde plannen over de omvolking van Europa. De Europees commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, Dimitris Avromopoulos (foto boven, uiteraard een Griek!), zei dat de landen van de EU vrijwillig nog eens 50.000 binnendringers zouden moeten opnemen. Vooral uit Turkije, het Midden-Oosten en Afrika zouden “vluchtelingen” rechtstreeks moeten worden overgenomen. Daarvoor zou € 500 miljoen aan (belasting)geld ter beschikking staan.

  De eurocraten willen dus graag eindelijk de invasie van Europa legaliseren en “vluchtelingen” rechtstreeks vanuit hun thuislanden naar Europa halen. Alsof deze plannen niet al doortrapt genoeg zouden zijn, doet de Europese Commissie er nu nog een schepje bovenop: er moet een pilotproject komen dat moet gaan testen of privéondernemingen de verhuizing niet zouden kunnen uitvoeren. Dit zou het aan “private groepen en organisaties in de burgersamenleving toestaan om in overeenstemming met nationale wetgeving verhuizingen te organiseren en te financieren”.

  Het industriële migrantencomplex wordt werkelijkheid

  Mochten deze monsterachtige plannen daadwerkelijk ingevoerd worden, dan zouden Soros en consorten hun doel hebben bereikt. Europa zou met miljoenen gelukzoekers overspoeld worden en er zouden heel legaal en officieel schitterende winsten zijn te behalen. Op kosten van de Europese belastingbetalers, dat spreekt voor zich. De volkeren van Europa moeten ook nog betalen voor hun eigen vernietiging. En toch niemand zal geloven dat het bij de genoemde 50.000 goudparels zou blijven, met het oog op de meerdere miljoenen economische vluchtelingen met als doel Duitsland. Frappant en schokkend tegelijk is de onverbloemde openheid waarmee deze plannen gepubliceerd worden. Vindt de EU dat eindelijk de tijd is gekomen om alle maskers te laten vallen en tegen de verklaarde wil van de meeste natiestaten in de invasie grote stijl op gang te brengen?

  Wat weet Merkel?

  Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Merkel in plannen met zo´n draagwijdte niet minimaal ingewijd zou zijn. Dat zou ook passen bij het loven van de plannen van Macron. De natiestaten moeten nog meer rechten en soevereiniteit aan Brussel afstaan. Dit, in samenhang met de invasieplannen van de EU, zou het einde van alle Europese waarden betekenen en van de autochtonen definitief minderheden in islamitische meerderheden maken.

  Het is de allerhoogste tijd voor een onderzoekscommissie Merkel, opdat deze vrouw en het kartel gestopt kunnen worden, voordat de door hen aangerichte schade echt onherstelbaar wordt.

  Bron:
  pi-news

 18. Ecoshaarlem

  Het begint duidelijk te worden dan een deel van de linkse kliek, duidelijk samenwerkt met moslims instituten, anders had dit niet kunnen gebeuren!
  In 40/45 waren dit landverraders, en herhaalt zich helaas!

 19. Kodi

  Grensmuur Hongarije dringt illegale immigratie met 99% terug http://dlvr.it/PnmymF

 20. Kodi

  Een week asielterreur: Dagelijks mishandelingen en verkrachtingen door migranten http://dlvr.it/PmVrhB

  1. corfo

   @ Kodi.
   Al vaker gezegd : het meeste van wat al die kanspareltjes in NL uitvreten wordt onder de pet gehouden, in de doofpot gestopt, ontkend.
   Ik ken diverse voorbeelden, o.a. steekpartijen met zwaar gewonden als gevolg, waarna de ter plaatse gekomen politie-agenten een spreekverbod kregen opgelegd.
   Omdat ik meerdere “zaken” als deze ken, o.a. plaats van de gebeurtenissen, COA-personeel dat erbij betrokken was enz. durf ik het luidkeels te herhalen : wij worden grootscheeps besodemieterd door de Haagse Bende m.b.t. de “asielzoekers”.
   “Den Haag” = één grote, totaal verziekte, bende; bestaande uit leugenaars, bedriegers en mensen met bloed aan hun handen !!

 21. Chauvinist

  ‘Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik had het gewaardeerd als Wilders deze complotbagger gewoon achterwege had gelaten.’

  Complotbagger? Wat een onzin, dit heeft niets met complotbagger te maken maar met feiten! Kijk bijv. eens op het Twitteraccount van Frans Timmersmans, die enkele dagen geleden een Tweet plaatste waarin hij letterlijk zegt dat islam bij Europa hoort en ook in de toekomst onderdeel van Europa zal zijn. Wat te denken van Rutte en andere (linkse) politici die werkelijk alles uit de kast halen om islamitische terreur goed te praten door ons te doen laten geloven dat het niets met islam te maken heeft. Rechters die toegeven dat zij veelal daders met islamitische achtergrond juist vanwege die islamitische achtergrond lichter bestraffen dan Nederlandse daders. Nederlanders die worden bestraft wegens ‘discriminatie’ wanneer zij hun ongezouten mening geven over bijv. islam terwijl imams die vrouwenonderdrukking, haat en zelfs oproepen tot het doden van ongelovigen prediken in de moskee en dit plots valt onder godsdienstvrijheid (want moslims) en hen daardoor niet of nauwelijks een strobreed in de weg wordt gelegd. Volgens onze grondwet is het bewust veroorzaken van dierenleed verboden maar voor m.n. moslims wordt een uitzondering gemaakt en dus mogen zij onverdoofd diertjes blijven afslachten op de meest barbaarse manier. Zowel politie als overheid in het algemeen voeren een beleid warbij allochtonen (vaak moslims) een voorkeursbehandeling krijgen als het gaat om het werven van nieuw personeel. Wij Nederlanders worden notabene openlijk gediscrimineerd ten gunste van allochtonen waarvan de meerderheid moslim is!

  Je hoeft geen hoogopgeleid genie te zijn om te begrijpen dat deze ‘complotbagger’ van Wilders op z’n minst heel dicht bij de waarheid komt…

  1. Peter Selie

   +++++

  1. Kodi

   De onfeilbare Pedofeet gaf zelf immers het goede voorbeeld middels een kindhuwelijk met een meisje van 6 en kindcomsumptie van een meisje van 9, nietwaar?

 22. Bertje1234

  Ook al zitten er veel politici in een linkse politiek correcte bubbel, helemaal gek zijn ze ook weer niet. Zo worden de AZC’s voornamelijk in afgelegen dorpjes geplaatst waar niemand woont. En bij de villawijk waar ze toch een AZC wilden plaatsen kochten ze gelijk de villa, om toch maar erbuiten te blijven. Dat waren echt niet toevallig allemaal PVV-ers.

  Kortom, ze geloven hun eigen verhaal ook niet echt.

  Als je dus bewust beleid maakt, waar je eigenlijk geen voorstander van bent, maar het is nodig voor je politieke carriere, dan is er dus gewoon wel degelijk sprake van een soort complot. Hoe dit complot precies in elkaar zit is onduidelijk, maar ik vind dat de waarheid gewoon benoemt mag worden.

  Ik geloof niet dat Rutte enz. oprecht denken dat ons land er beter op wordt als we ongefliterd zoveel mogelijk moslims binnenhalen. En die retoriek over vluchtelingen enz. geloven ze zelf ook niet.

 23. Duckday

  Wilders heeft gewoon gelijk de toekomst zal het uit wijzen Dan is de elite verast ongeloof hoe kan dat dus slaap gewoon verder en ontken alles

 24. Punt50

  Tja, zo lang we Islam niet totaal verbieden zullen ze blijven doorgaan hier in NL.

 25. henk vintage

  Bij het omvormen van een kerk tot een moskee, moet ik aan de woorden van Jan van Speijk denken, dan liever de lucht in.

  1. Kodi

   Dit is lachen. Moet je eens kijken naar de tweede rookwolk: Eerst wordt de haathut vol explosieven uitgeschakeld en de tweede en grootste rookwolk ontstaat wanneer die aldaar opgeslagen explosieven ontbranden. Netjes opgeruimd; Done the good job!

   https://www.youtube.com/watch?v=LCVr7MBhgj0&ab_channel=IsraelDefenseForces

   The Israel Air Force launches a precision strike against weapons hidden in a Gaza mosque on 31 Dec 2008. Secondary explosions caused by the ignition of the weapons cache prove the cynical use of a place of worship as a military site. Hamas uses its citizens as human shields and exploits religion in its brutal campaign against innocent civilians.

 26. Bertje1234

  Het lijkt erop alsof Tim toch een deel van het linkse verhaal slikt alsof het de waarheid is. Mensen van Pegida die volgens links gebruik neo-nazi’s genoemd worden terwijl bij Antifa er vaak gewoon zonder aanhalingstekens over antifascisten gesproken wordt. Partijen zoals Vlaams Blok, of leden van kabinet Trump die een beetje weerstand geven tegen islamitische kolonisten worden voor het minst kleine linkje rascisten of nazi’s genoemd.

  En nu laatste tijd ook het gevoel dat er een gevoelige linkse snaar geraakt is, wanneer jet blijkt dat mensen inzien dat de islam vooral een religie is, om zich inhoudelijk niet te hoeven verweren tegen het inhumane sharia-partijprogramma.

  En ideeen die een beetje verklarend kunnen zijn gelijk afserveren als een complottheorie.
  Wat moeten we dan geloven, dat politici allemaal oprecht geloven dat de islam het humane broertje is van het christendom, en dat zoveel mogelijk islam goed is voor het algemeen toekomstig welzijn?

  1. Kodi

   Dat mag ook wel eens gezegd worden.

 27. Ruud562

  Chauvinist, topreactie!! Helemaal waar!!

 28. chicamo1

  De Al Aksa moskee in Jeruzalem is gebouwd op de verwoeste Joodse tempel (gebedshuis van de Joden). De geschiedenis herhaalt zich altijd.
  Wat de familie Bush betreft, is ook geschiedenis die zich herhaalt. Voor WW2 waren Jeb Bush sr. samen met de directeur van de voormalige CIA Alan Dulles fervente Nazi’s en zwaar bevriend met de Nazi families Krupp en Thyssen. En nu?? Zwaar bevriend met de puissant rijke Saudi familie Bin Laden!!! Samen in de wapenhandel. Door slim handelen van Churchill werd de VS bij de oorlog betrokken (Alan Turing).

 29. Domtoren52

  De laatste jaren kun je alle uitspraken en handelingen in Brussel en Duitsland neerleggen naast een plan dat is opgesteld in plm. 1923. Bepaalde zaken betreffende religie/migratie en het nieuwe Europa wat Brussel graag ziet, deze zaken werden toen al beschreven en zijn dus geen roeptoeternieuws. Ook de plannen met o.a. Afrika stonden al omschreven in die plannen. Mocht je willen weten wat de elite in Brussel nu eigenlijk voorhebben met ons en de andere Europese landen…zoek dan 2 zaken op…Pan Europa Plan en het geschreven stuk van Coudehoven-Kalergi over het nieuwe Europa.Daar staan zaken in beschreven, die je als je het nieuws volgt meteen herkend. Dus het woord omvolkking is niet vreemd. Echt niet, zoek bovenstaande maar op. P.S. het is wel allemaal in het Duits, maar het zal even heel gek zijn het te lezen….Die migratiestromen en alle hervormingen waren toen al in een plan op papier gezet. Eigenlijk zou iedereen het moeten lezen !

 30. Rosasolis

  Het probleem is dat vele kerken gaan dicht wegens te weinig bezoekers. Dit gebeurt nu overal in Nederland. Vele kerken waarin ik heb vroeger deelgenomen als solo vocalist aan concerten zijn inmiddels dicht gegaan omdat zij leden aan financiele problemen. Jammer! Maar ik vindt het een belediging dat die prachtige kerken worden nu verkocht
  aan de Islamieten voor hun diensten. Dit moet verboden worden. Eeuwen geleden
  werd de grote Sophia Kathedraal overgenomen door moslims toen Constantinople
  Istanbul werd in Turkije. En nu in onze tijd gebeurt dit overal in Europa. Als kerken
  in financiele nood komen, kunnen die grote ruimtes gebruikt worden voor concerten
  en vele exposities. Of als het werkelijk zo erg is, dan kunnen zij omgebouwd worden
  om kamers te bieden voor studenten en alleenstaanden die een kamer zoeken.

  1. Thjum

   De verkopende kerken kunnen natuurlijk weigeren hun kerk aan moslims te verkopen, die bevoegdheid heb je als verkoper. Als de kerk aan een belegger, of wie dan ook, wordt verkocht zonder kettingbeding ben je het stuur kwijt.
   Ik betwijfel overigens of een kettingbeding volgens welke de kerk niet mag gebruikt voor islamitische erediensten voor de rechter standhoudt.

 31. Kodi

  HOE DE EUROPESE BESCHAVING IN 4 STADIA WORDT ONDERGRAVEN DOOR MASSAMIGRATIE

  Door gastauteur Bart Brands

  Een jubeltweet van Judith Sargentini[1] naar aanleiding van een bericht in de NRC over het naar Europa halen van 50.000 “arbeidsmigranten”[2]. De primaire redenen als opgegeven in de vertrouwelijk stukken uit Brussel zijn:

  1: Aanwas voor de arbeidsmarkt.

  2: Voorkomen dat diezelfde migranten illegaal Europa proberen te bereiken.

  Er zijn nog wat andere redenen om dit plan voor te stellen. Gedacht kan worden aan een vervolg op de Turkijedeal die slecht is nagekomen en het verder proberen te voorkomen van stijging van de geschatte 1,5 miljoen “vluchtelingen” die zonder status in de EU verblijven.

  “Subversie is “de doelbewuste ondermijning van de maatschappelijke orde of het staatsysteem. ” Yuri Bezmenov, oud KGB agent legt uit dat subversie op is te delen in 4 stadia.

  Kunnen we hier te maken hebben met subversie? Om deze vraag te beantwoorden moeten we een aantal aspecten nader bekijken. Ik zal eerst toelichten wat subversie is en hoe het werkt. Subversie is “de doelbewuste ondermijning van de maatschappelijke orde of het staatsysteem. “[3]

  Yuri Bezmenov, oud KGB agent legt uit dat subversie op is te delen in 4 stadia.

  Stap 1 Demoralisatie:

  Al decennia worden er migranten naar Nederland gehaald die statistisch gezien gigantische uitkeringsafhankelijk[4] oververtegenwoordigd misdaad kennen. Dit heeft enorme impact op onze verzorgingsstaat en onze sociale vangnetten en cohesie. Het benoemen van de problemen die voortkomen uit deze migratie wordt racisme genoemd waardoor problemen vrijwel nooit in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt.

  Stap 2 Destabilisatie:

  Na stap één treedt vanzelf destabilisatie op. Door bijvoorbeeld gebrekkige integratie, voorrang voor migranten op de arbeidsmarkt en bij het toekenning van sociale woningen ontstaat spanning. Door het wegwuiven van de zorgen over misdaad en kosten loopt deze spanning op. Vervolgens wordt de schuld van deze spanningen door dezelfde partijen die stap één hebben ingezet consequent gegeven aan de autochtone bevolking. Anders dan de schuld zoeken bij zichzelf en stemmen op “rechtse” partijen kunnen zij weinig dan toezien wat er gebeurt. Een psychologische aanval gedomineerd door de identiteitspolitiek vaak bedreven door onder andere mevrouw Sargentini.

  “Met behulp van onder andere mevrouw Sargentini worden ineens miljoenen mensen naar de al gedestabiliseerde landen gehaald waarbij leugens over gevaar[5] niet worden geschroomd en wederom gebruikt wordt gemaakt van demonisering van tegenstanders door deze harteloos te noemen. Daarbij wordt ook stevig ingezet op emotionele reacties zoals misbruik van drenkelingen.”

  Stap 3 Crisis:

  Wanneer diep in het tweede stadium er een veelal gefabriceerde crisis optreedt zoals de door onder andere Nederland gesteunde oorlog in Libië en Syrië, wordt deze crisis aangegrepen om grote veranderingen te forceren. Met behulp van onder andere mevrouw Sargentini worden ineens miljoenen mensen naar de al gedestabiliseerde landen gehaald waarbij leugens over gevaar[6] niet worden geschroomd en wederom gebruikt wordt gemaakt van demonisering van tegenstanders door deze harteloos te noemen. Daarbij wordt ook stevig ingezet op emotionele reacties zoals gebeurt bij de verhalen drenkelingen die Europa probeerden te bereiken[7].

  Stap 4 normalisatie:

  De laatste stap is het normaliseren van de nieuwe situatie. Ik schreef eerder over maatregelen die we nemen om terroristen tegen te houden. Onze vrijheden en privacy ligt structureel onder vuur en aanslagen, zuuraanvallen[8] en verkrachtingen[9] stijgen substantieel. Zo noemt de burgemeester van Londen aanslagen bijvoorbeeld onderdeel van het leven in de grote stad[10]. Iets dat we nog maar een paar jaar geleden ondenkbaar en onacceptabel gevonden zouden hebben.

  Conclusie:

  Ik zal mevrouw Sargentini en anderen die hetzelfde beleid propageren, ondanks de duidelijke, destructieve en ontwrichtende resultaten niet direct beschuldigen van bewuste subversie. Ideologische blindheid kan hier een rol spelen. Wel durf ik te stellen dat aan alle voorwaarden van subversie wordt voldaan. Ongeacht het motief richt het in beide gevallen bijzonder veel schade aan en het is het overwegen waard om maatregelen te nemen dit te beperken. Wat denkt u? Is hier sprake van bewuste subversie?

 32. lanex

  Complotbagger? Ik dacht het niet, een nogal logische redenering, het gaat stapvoets door de islamisering van Nederland, niks geen complot theorie!

  1. Thjum

   “die bedoeld zijn om volken te laten opgaan in de new world order‘. Kortom: er zijn kennelijke duistere krachten aan het werk die doelbewust Nederland islamitischer maken”

   Dit vindt lanex wel geloofwaardig?

   1. Dubbele Komma

    het is gewoon de islam,dhimmie dopper, dat gaat al 1400 jaar zo dhimmie dopper. de islam is een duistere kracht dhimmie dopper,en nog duisterder zijn de lui zoals jij die 1400 jaar bloedvergieten goedpraten of wegwuiven dhimmie dopper.

    jij bent de enige die hier niet geloofwaardig is dhimmie dopper,lees eens een geschiedenisboek. je weet totaal niet waarover je het hebt,alsof een blinde me gaat zitten uitleggen hoe de wolken eruitzien,hahahahaha.

    mafkees.

    1. Kodi

     Ik acht Islamofielen medeschuldig aan de terreur van de Islam en ik vind dat zij daar rekenschap voor af moeten leggen tegenover de slachtoffers en het volk. Ze mogen er niet mee weg kunnen komen.

    2. Thjum

     Het ging hier, Dubbele Komma, niet over de vraag of jouw islamofobe fantasieën een grond van waarheid hebben maar om de vraag of er sprake is van een bewust beleid gericht op ‘omvolking’ dan wel islamisering.
     Ik vind dat onzin en ik zag van jou feit noch argument waarin dat wel aannemelijk wordt gemaakt.

     1. Top

      1. EU Brussels is hoogverraad aan geheel Europa!
      Resolutie 1743 Raad van Europa!
      Hier in het kort zwart op wit:
      1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.
      1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.
      1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.
      1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.
      1743-11: De islam is een religie van vrede.
      1743-12: Haat zaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.
      1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.
      1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.
      1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.
      1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.
      1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.
      1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.
      Deze punten komen rechtstreeks uit resolutie 1743.
      Fijn he!??
      Priority number one!
      NEXIT as soon as possible!

 33. Parestado4

  Tot de joodse Nederlanders,heb ik maar één advies:Emigreer naar Israel.Daar ben je veilig.Hier gaat de geschiedenis zich herhalen!

  1. Thjum

   Hitler suggereerde Madagaskar om van de Joden af te komen.

 34. Parestado4

  De Islam is één van de laatste troeven in handen van satan om te trachten Israel en hetjoodse volk te vernietigen.Wat hem niet gelukt is op ideologische wijze probeert hij het nu op de religieuse tour!!

  1. Thjum

   Ik vind dat we allemaal de Heer Jezus moeten helpen om Satan een toontje lager te laten zingen.

   1. Viertel

    Jezus kan het wel alleen af.

  2. Guus Geluk

   Hoewel de 6 miljoen Joden in de jaren ’40 door (christelijke) Westerlingen zijn uitgeroeid

   1. Burgermans

    De nazi’s waren geen Christenen maar socialisten.

 35. Burgermans

  De sympathieke Limburger heeft volkomen gelijk: de Islam is een foute ideologie en hoort niet thuis in een beschaafd land als Nederland.

 36. eRik2017

  Wel bizar!
  Volgens Google zijn er in Den Haag 20 kerken.
  Er zijn echter ook 20 moskeeen, en binnenkort 21, dus meer moskee dan kerk in den Haag. Of mist Google nog een paar kerken?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.