Wat krijgen we nou? VVD nodigt DENK-volksmenner Tunahan Kuzu uit als spreker op partijbijeenkomst

kuzu-vvd
Foto: Tunahan Kuzu steekt een praatje af temidden van VVD-props. Bron: Screenshot Tunahan Kuzu / Facebook.

Dames en heren, graag een hartelijk applaus voor het jongste lid van het partijkartel: Tunahan “Erdogan-muppet” Kuzu!

Hoe krijg je een goed beeld van integratie? Bij de VVD weten ze het wel. Je nodigt gewoon DENK-bobo Tunahan Kuzu uit om een zielig slachtofferverhaaltje te houden, en klaar is Kees! Het klinkt als een bizarre theorie, maar wie bovenstaande video bekijkt kan zien dat het deze week echt gebeurd is. De VVD nodigde de DENK-partijleider uit bij een partijbijeenkomst over immigratie en integratie, want kennelijk zijn de inzichten van de DENK-leider (Nederlanders moeten allochtonen niet laten integreren, maar ze gewoon ‘accepteren’) van buitengewoon groot belang om een eigen standpunt te kunnen bepalen over de mislukte multiculturele samenleving waarmee we momenteel in Nederland zitten opgescheept.

Terwijl VVD’ers breed lachen om Kuzu die met een paar grapjes z’n schimmige banden met nog schimmigere regeringen van tafel veegt, maakt hij ondertussen de geesten van wat ooit een rechtse partij was rijp voor de DENK-visie. En nog harder lachen de aanwezige ‘liberalen’ als Kuzu gewoon hardop durft te beweren dat dankzij hem een hoop VVD’ers straks hun lidmaatschap zullen opzeggen, ogenschijnlijk om de overstap naar DENK te maken. Ondertussen vertelt Kuzu gewoon dat het integratieproces in Nederland gewoon moet worden afgeschaft. Grappig hoor, VVD’ers!

Wat een volkomen failliete club is het toch ook. Bovenstaande Kuzu-spreekbeurt zegt echt alles over de deplorabele staat van de hedendaagse VVD. Toch blijft er één vraag openstaan. Wie zal de volgende zijn die VVD’ers op partijbijeenkomst mag bijspijkeren op belangrijke thema’s? Anne Fleur Dekker, Ismail Ilgun of misschien toch gewoon Sylvana Simons? Je mag toch hopen dat een partij die zich rechts-liberaal noemt er een wat minder linkse rolodex op zou kunnen nahouden…

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reageer

20 reacties

 1.   

  Heel goed van VVD nu er geen normal mensen willen komen moeten ze wel uitschot uitnodigen.

  1.   

   Zoveelste bewijs dat de VVD zo links als de pest is.

   En Turkije moet natuurlijk bij europa. Het laatste kalifaat. Opgeheven door ataturk in 1927. Nog geen 100 jaar geleden.

   Je weetwel de bloeddorstige islamitische ottomanen

 2.   

  Die willen met alle geweld van nog meer stemmers af, ga vooral zo door.

 3.   

  VVD holadieje weg er mee!!!!!!!!!!!!!!

 4.   

  Volwaardige Volksvijandige Dhimmies

 5.   

  Stiekem bewondert de VVD ome Erdogan…

 6.   

  Ik raak nu toch wel een beetje de weg kwijt met onze politieke kopstukken. Ben benieuwd of er iets zinnigs uit dit debat gekomen is.

 7.   

  VVD wil Kuzu paaien zodat Rutte3 bij stemming over bepaalde wetsvoorstellen in kamer iets meer ruimte heeft dan 76 zetels, mocht daar een dissident tussen zitten.

 8.   

  Heeft de VVD soms een clown ingehuurd voor Rutte,s verjaardag?

  1.   

   Een Nederlands paspoort prijsgeven op vertoon van een vreemd paspoort als ware het een soort volgeplakt zegeltjesboekje is vragen om geïmporteerde problemen. We zien de resultanten ervan bevestigd. Wat niet inpasbaar is, zal nooit inpasbaar worden. Wat niet integreerbaar is, zal nooit integreren.

 9.   

  De VVD is de VVD niet meer. Eens de partij van Bolkestein. Vanaf Dijkstal ging het onomkeerbaar fout. En Dijkstal was vooral extreem links.

  Terugblik Hans Dijkstal

  Hans Dijkstal was vooral extreemlinks.

  Tijdens de hetze tegen Fortuyn riep Dijkstal 9 februari 2002 op de partijbijeenkomst : ‘Ik ben ongelooflijk geschrokken van de woorden van Fortuyn. Het lijkt op een combinatie van Janmaat en Dewinter die zich keert tegen het verbod op discriminatie.’ Daarmee bewees hij niet alleen geen moeite te hebben met het demoniseren van Fortuyn maar ook dat van Janmaat en Dewinter.

  Dijkstal had ook geen moeite met links extremistische clubjes zoals de internationaal Socialisten zo was Dijkstal een van initiatiefnemers van Eén land, één samenleving. Dat is een initiatief van oud-politici, waar ook Jos van Kemenade, Anja Meulenbelt en extremist Mohamed Rabbae in vertegenwoordigd zaten die zich zorgen maken over de zogenaamde gepolariseerde verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen samen met Nederland Bekent Kleur hielden zij een debat op 13 maart 2008 in Rotterdam “Wat is het antwoord op Geert Wilders?” Naast Dijkstal nemen Peyman Jafari (Internationale Socialisten) Groenlinks kamerlid Tofik Dibi, Brahim en Bourzik deel. Op zaterdag 22 maart 2008 hielt de links extremische ‘Nederland bekent kleur’ en de ‘Internationaal Socialisten’ dezelfde clubjes die hetze voerde tegen Pim Fortuyn een demonstratie tegen Geert Wilders dat uitliep op een fiasco waarbij slechts een handvol mensen kwam opdagen onder hen Hans Dijkstal naast bekende links-extremist Rene Danen een van de aanklagers in de politieke rechtzaak tegen Geert Wilders. Dijkstal riep hier naast Aissa ZanZan, de vice-voorzitter van de Unie van Amsterdamse Moskeeën bang te zijn dat Nederland op een ‘hellend vlak’ is gekomen. ‘Er is sprake van toegenomen discriminatie en vreemdelingenhaat. Als we niet oppassen eindigt dat rampzalig.’ Hij noemde de realistische ideeën van Geert Wilders verwerpelijk. Het feit dat Dijkstal zich uitgerekend met links extremistische clubjes inliet die felle hetze voerden tegen Fortuyn zegt veel over de houding van Dijkstal in de liquidatie op Fortuyn die hiermee een zeer bittere bijsmaak geeft. Overigens zou Dijkstal na de dood van Fortuyn nog menigmaal natrappen in interviews omdat hij niet wilde erkennen dat de nieuwe politiek het antwoord was op zijn oude politiek.

  Dijkstal behoorde tot de elite die de islamisering van Nederland geen enkel probleem vonden, bij Doekle Terpstra en zijn club ‘benoemen en bouwen’ riep Dijkstal in 2008: “We moeten niet zeuren als er weer een moskee bijkomt. Er zijn toch ook kerken? Als je moskeeën verbiedt tast je de grondwet aan.” Daarmee zei hij letterlijk, onder het mom van de grondwet is de islamisering van Nederland geen probleem, datzelfde hoorden we ook Piet Hein Donner van het CDA al eerder zeggen.

  Dijkstal terroriseerde de VVD met zijn linkse mening toen o.a. Henk Kamp een strenger immigratiebeleid voor wilde stellen was hij ‘Dijkstal’ het die Henk kamp de mond snoerde binnen de partij. Zo wilde Henk Kamp een DNA test voor huwelijksimmigranten en trok Kamp fel van leer dat het afgelopen moest zijn met de opdringerigheid van de islam wat bij Dijkstal flink in het verkeerde keelgat schoot.

  In 2004 zat Dijkstal samen met Paul Rosenmöller ‘die voor een ééndaagse werkweek een jaarsalaris van 70.000 euro toucheerde’ en de junta-dochter (de Nederlander bestaat niet) Maxima in de commissie-PaVEM, zogenaamd bedoeld voor de integratie van allochtone vrouwen, maar in werkelijkheid vooral een commissie die multiculturalisme predikte

  In juli 2007 stelt een commissie onder Dijkstal voor om de minister salarissen te verhogen met 30% dit word echter afgewezen door voormalig minister Guusje ter Horst.

  Hier een lijst met de paarse snabels van Dijkstal

  Hans Dijkstal

  Lid bestuur Toneelgroep “De Appel” te ’s-Gravenhage
  Lid bestuur Stichting Additie
  Voorzitter Casema Cultuur Fonds, vanaf mei 2003
  Voorzitter Begeleidingscommissie BIBOB (Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen), vanaf 1 mei 2003
  Voorzitter College van Toezicht collectieve beheersorganisties auteurs- en naburige rechten, vanaf 15 juli 2003
  Vicevoorzitter Taskforce Handicap en Samenleving, vanaf juni 2004
  Voorzitter Raad van Toezicht natuurhistorisch museum “Naturalis” te Leiden, vanaf maart 2004
  Voorzitter Raad van Toezicht Luchtverkeersleiding Nederland, vanaf mei 2004
  Voorzitter Raad van Advies Verbond van Beveiliging Organisaties
  Lid Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst
  Lid Visitatiecommissie Handvestgroep Publiek verantwoorden
  Lid Raad van Advies Nederlands Verbond Toelevering Bouw
  Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. “Haute Finance”
  Voorzitter Raad van Advies Buurt Management Nederland
  Voorzitter bestuur “Het Expertise Centrum”
  Supervisor Leergang Internationale Politie Oriëntatie
  Adviseur Twijnstra Gudde
  Lid bestuur Stichting voor Oecomenische Politiek
  Voorzitter Stichting Instandhouding Nieuwspoort
  Lid bestuur Stichting Hermitage aan de Amstel
  Lid curatorium Stichting Nationaal Monument Kamp Vught
  Voorzitter Stichting Atlantic and Pacific Exchange
  Voorzitter Commissie van Toezicht Stichting Stadion Ontwikkeling
  Lid Raad van Toezicht Stop Aids Now
  Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
  Lid klankbordgroep Inzicht, FORUM
  Lid bestuur Jazz Edison Eindhoven
  Voorzitter jury Overheidsmanager van het jaar
  Lid Raad van Advies Stichting Actief Burgerschap
  Ambassadeur Forum voor Democratische Ontwikkeling
  Lid Strategisch Advies College Veneca (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties)
  Lid Raad van Commissarissen “Haag Wonen”
  Voorzitter adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers, vanaf 1 maart 2005
  Voorzitter Commissie Integriteit Publieke Omroep, vanaf 1 januari 2006
  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rijnlands Lyceum, vanaf 1 februari 2007
  Lid Raad van Commissarissen Haute Equipe, vanaf 2007
  Extern adviseur BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten), vanaf september 2008
  Lid Taskforce Krimp, vanaf juni 2009 (samen met J. Mans)
  Saxofonist op tuinfeestjes

 10.   

  70% Nederlanders zag inkomen sinds 2005 stagneren of dalen
  Sombere vooruitzichten voor het grootste deel van ons volk, maar elite zal nog rijker worden – Niet populisme is het probleem, maar het blijven negeren van de zorgen van de gewone man 

  De meeste massamedia worden door dezelfde elite aangestuurd, en zijn daarom het echte nepnieuws verspreiden, zoals het fabeltje dat met iedereen beter gaat. Inmiddels leven in Nederland meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens Terwijl het ene na het andere kabinet (voornamelijk onder premier Mark Rutte) met behulp van de propaganda-media blijft beweren dat het zo goed met ons land gaat, laten de harde cijfers zien dat dit slechts voor een minderheid het geval is. Volgens het gerenommeerde McKinsey is het besteedbare inkomen van 70% van de Nederlanders sinds 2005 gelijk gebleven of gedaald. Van de top-25 onderzochte geïndustrialiseerde landen scoren alleen de VS (81%) en Italië (97%) nog slechter. Tal van onderzoeken bevestigen de trieste trend dat de komende generaties het net als de meesten van u die dit lezen niet beter, maar slechter zullen krijgen, terwijl een klein eliteclubje nog meer macht en rijkdom naar zich toe zal trekken dan het nu al bezit.
  Tot de jaren tachtig gingen de groei van de productiviteit en de stijging van het gemiddelde inkomen van een gezin nog gelijk op. Vooral na 1989 is de productiviteit verder blijven stijgen, maar het reële (besteedbare) gemiddelde inkomen veel minder. Sinds de eeuwwisseling is er sprake van stagnatie, en na de crisis van 2008 zelfs van een daling.
  Grote steden profiteerden, de provincie niet
  In de grote steden, die het dichtst op de politiek en de financiële markten zitten, is verreweg het meeste geprofiteerd van de welvaartsgroei (die overigens voor een groot deel tot stand kwam door het maken van enorme nieuwe schulden). Daar vinden we dan ook de grootste voorstanders van het globalisme, van een EU-superstaat, van open grenzen voor iedereen, en daarmee van de huidige massa immigratie (en waar velen dus op links en liberaal stemmen, zie de gemeenteraad van Amsterdam).
  In de provincie, op het platteland en in de periferie daarentegen hebben de meeste mensen daar echter niet of nauwelijks van geprofiteerd. Velen zagen en zien hun reële inkomen en koopkracht juist dalen. De opkomst van ‘populistische’ partijen in deze gebieden, en ook in armere stadswijken, is daarom goed te verklaren, en -aangezien de heersende politieke partijen helemaal niets doen om deze trend om te keren, en deze eerder versterken- tevens niet meer te stoppen.
  Populisme is niet een probleem, maar een logische reactie
  Daarom zal niet het ‘populisme’, maar het blijven weigeren te onderkennen van deze problematiek, gekoppeld aan het niet willen luisteren naar de zorgen van de gewone man over bijvoorbeeld de massa immigratie, islamisering en snel stijgende lasten (vooral energie gaat de komende jaren peperduur worden), een verdere polarisatie in ons land veroorzaken. Uiteindelijk zal er een dermate grote maatschappelijke onderklasse –met wijd verspreide energie-, vervoer- en algemene koopkracht armoede- ontstaan, die zó lang genegeerd is, dat de fundamenten van onze stabiele rechts- en welvaartsstaat in gevaar zullen komen.

  1.   

   Ha die Dolle, wat een betoog. Ik heb het even voor je gecheckt.

   1. Het Mckinzie onderzoek zegt idd dat inkomens zijn gestagneerd of afgenomen, maar zij hebben op dubieuze wijze de data gemanipuleerd. CBS, IMF, en gerenommeerde economen komen tot de conclusie dat het verschil tussen arm en rijk gelijk is gebleven. Van alle onderzoeken kies je dus alleen dat onderzoek wat jouw verhaal ondersteund, wat ook nog eens rammelt. Cherrypicking heet dat.

   2. Je tweede en laatste feit in je betoog is die 1 miljoen onder de armoede grens van 975 euro per maand. Dat klopt. Wat niet klopt is je suggestie dat dit toe gaat nemen. Het percentage mensen onder die grens is al jaren aan het afnemen.

   Je hele apocalyptische betoog is dus gebaseerd op een dubieus ondverzoek en negeert alle andere onderzoeken over ontwikkeling van besteedbaar inkomen, en geeft ook nog een verkeerde weergave van de werkelijkheid over de trend in aandeel mensen onder de armoede grens. Dat je het even weet.

 11.   

  Als Nederland de dubbele paspoorten zou afschaffen hadden wij dit probleem al lang niet. Maar Nederlandse politici houden van onnodige problemen dus zullen zij het niet doen waardoor het land overspoelt wordt door buitenlanders die buitenlanders zullen blijven. Accepteer je dit? Dan bent je goed gek. Dan komen er nog meer. En hoeveel inwoners denkt Nederland te kunnen huisvesten en het land leefbaar houden? 25 miljoen, 50 miljoen? Het is nu al overbevolkt.

  1.   

   Idd Nederland is al overvol, en we moeten niet het immigratieland uithangen.

 12.   

  De VVD heeft zichzelf hiermee definitief ontmaskert met deze spreekbeurt. De VVD is nu een echte N.E.P. Partij op rechts !

Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!