Baudet rekent af met Raad van Partijkartelate die besluit dat referendum over het referendum niet hoeft

Daar hebben regeringspartijen VVD, CDA en D66 toch maar weer mazzel mee: ook in tweede instantie adviseert de (door CDA’er Piet Hein Donner voorgezeten) Raad van State dat het niet ‘juridisch noodzakelijk’ is om een referendum over de afschaffing van het referendum toe te staan. Oppositiepolitici staan op hun achterste benen, en Thierry Baudet voorop.

Vanavond wordt het debat over het afschaffen van het raadgevende referendum hervat. Vermoedelijk is dat ook de laatste keer dat de oppositiepartijen in de Tweede Kamer iets in de melk te brokkelen hebben over de directe democratie, want Rutte III dondert direct verder met de wet. Het voelt zich daarbij gesterkt door een advies van de Raad van State. Deze club vol oud-partijkartelleden was het natuurlijk eens met hun vriendjes in de regering en oordeelde snel: mag best hoor, zo’n referendum afschaffen én er vervolgens een referendum over weigeren. Dat is allemaal “juridisch houdbaar“:

“De Raad van State houdt vast aan de conclusie dat het kabinet de referendumwet kan intrekken zonder dat daar een referendum over mag worden gehouden. De gekozen constructie ‘is juridisch houdbaar, maar de wetgever moet de politieke vraag beantwoorden of deze wenselijk is’, zo meldt het adviesorgaan.”

Hoe vreemd dat is, wordt door de SP al uit de doeken gedaan. In heel het land stonden staatsrechtgeleerden op die betoogden dat zoiets écht niet kan, maar die werden door de Raad van State allemaal van tafel geveegd. Beetje raar allemaal, natuurlijk:

“,,Eigenlijk zegt de Raad van State dat de regering met deze truc kan wegkomen”, reageert SP-Kamerlid Ronald van Raak. ,,​Maar a​ndere staatsrechtgeleerden zeggen simpelweg dat dit niet klopt.”

Volgens ​Van Raak vinden veel deskundigen dat ‘je het niet kunt maken om een democratisch recht af te schaffen zonder mensen iets te vragen’. ,,Zelfs D66-prominenten, onder wie Jan Terlouw, stellen dat het niet kan.”

Strijdlust valt er ook te bekennen bij de fracties van GroenLinks, Forum voor Democratie en 50PLUS. Thierry Baudet verklaart (zie filmpje) dat de regering “als de dood voor de bevolking” is en daarom de Wet raadgevend referendum te “killen”. En dat hij “alles wat hij kan gaat doen” om de wet juist te behouden.

50PLUS-leider Henk Krol verwijt de leden van de Raad van State zelfs dat ze niet boven de partijen staan, vanwege hun politieke kleuring. Dat is Krol-speak voor: de gevestigde partijen geven de bevolking een middelvinger en doen gewoon lekker waar ze zelf zin in hebben.

Kortom: het wordt hopelijk nog een spektakel in de Kamer vanavond, maar eigenlijk staat de uitkomst al vast: Nederland wordt na de DDR het tweede land ter wereld dat een referendum weer uit de wetsboeken schrapt. En om dus maar een toepasselijk zinnetje te lenen uit het aloude DDR-volkslied: die Partei(kartel) hat immer recht!


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

52 reacties

 1. Ernst Quispel

  De Raad van State heeft in deze discussie het laatste woord.
  Volgens mij kan de discussie worden gesloten.

  1. Holland

   Je bent abuis Qwijlebal: de Raad van State treedt in dit geval niet op als hoogste bestuursrechter, maar adviseert inzake deze wetgeving. De volksvertegenwoordiging heeft het laatste woord.

   1. Pit

    @Holland: Wim schijt wel maar stinkt toch…

   2. DolleDries

    Is er verder nog iets juridisch iets tegen te doen

   3. Ernst Quispel

    Dat is juist, Holland, maar nu de RvS dit advies heeft uitgebracht zal het kabinet zich gesterkt voelen in de stellingname en dus het wetsontwerp handhaven.

  2. Roughwood

   Aldus Kim Jong-quisling, enthousiast en fanatiek voorstander van een staatsbestel naar Noord-Koreaans voorbeeld.

  3. swetsnek

   qutspel zit meestal kinderporno te kijken die heeft hier geen verstand van

 2. Pit

  Om die, en andere reden, heb ik Baudet’s boek over het te breken partijkartel aangeschaft.

 3. Ni28

  Iedereen weet dat Oekraïne corrupte land is maar niet iedereen weet dat Nederland ook aardig corrupt is. En waar corruptie heerst daar vindt je kartelpolitiek gesteund door kartel media. Raad van State en de Eerste Kamer als verlengde van de regering zijn er de laatste jaren alleen maar voor de bühne. Dit is de representatieve democratie die de burger maar een dag per jaar nodig heeft. Letterlijk en figuurlijk. Die dag hebben zij nodig om over democratie te kunnen spreken. Maar dat kunnen zij in Oekraïne of Zimbabwe ook al duurt het nog even voordat wij dat niveau bereiken.

  1. DolleDries

   De gekozen constructie ‘is juridisch houdbaar, maar de wetgever moet de politieke vraag beantwoorden of deze wenselijk is’, zo meldt het adviesorgaan.”

 4. Guus Geluk

  Goed nieuws, hopelijk kan dit rammelende instrument nu zo spoedig mogelijk op de vuilnisbelt.

  1. DolleDries

   Kan jij er ook bij Guus.

   1. Guus Geluk

    Ik zet het raadgevend referendum natuurlijk met alle plezier op de vuilnisbelt, Dries.

    1. DolleDries

     Dat begrijp ik maar kan jij erbij blijven.

     1. Guus Geluk

      Nee, ik ga naar huis en ruk de taart aan.

     2. eRik2017

      @Guus
      Wie is erbij gebaat dat er feest wordt gevierd en taart wordt aangerukt als het referendum wordt afgeschaft?
      Er is dan een gedeelte van het volk dat feestviert, en een ander deel dat geen begrip heeft. M.a.w. het kan de bevolking ook verdelen.

     3. Ernst Quispel

      Mensen die de democratie hoogachten zijn blij met de afschaffing van het referendum. Zo eenvoudig ligt dat.

     4. Guus Geluk

      De ene helft van de bevolking trekt, evenals Bosma, een zwart pak aan. De andere helft is er blij mee.

     5. eRik2017

      @Ernst-Wim en @Guusje smeken om inhoudelijke reacties, en als ze die krijgen, laten ze er natte scheten op en piesen ze er overheen terwijl ze in het midden van het gezelschap om zich heen kijken in de hoop dat er mensen geshockeerd zijn over hun gedrag.
      Dat is dan weer war Ernst-Wim en Guusje gemeen hebben.
      Ze willen gewoon graag gehaat worden! Het is een keuze die je maakt. Veel vrienden hou je niet over. En dat is al wel gebleken. Het begon vroeger op het schoolplein al.

     6. Guus Geluk

      Je loopt weer verschrikkelijk te zuigen, Erik. In dit getrol ga ik niet mee.

  2. swetsnek

   Als jij het er nou heen brengt Guuske, dan ben je meteen op de plek waar je zijn moet .

 5. Bon-vivant

  Of er nu een referendum komt over “het afschaffen van het referendum” of niet, het zal in de praktijk niets uitmaken.

  Stel nu eens voor dat er wel een referendum komt over “het afschaffen van het referendum” en de meerderheid van de stemmers vindt dat het niet afgeschaft mag worden. Wat dan?

  Nou dan zal ik jullie even snel uit de droom helpen. Het is een raadgevend referendum, dus de regering mag dit gewoon naast zich neer leggen. En zal dat – in dit geval – zeker doen.

  1. eRik2017

   @Bon-Wim, wat jij beschrijft is een proces binnen een dictatoriaal regime.
   Voornamelijk het: “dan zal ik jullie even uit de droom helpen…..”

   Het behoeft geen enkele discussie dat een referendum, en vnl. bindend referendum, besturen complexer maakt.
   Intussen maakt de wens van de regering om het raadgevend referendum in welke vorm dan ook af te schaffen besturen al lastiger want het beinvloedt de mening van de bevolking t.a.v. democratie.

   Volksvertegewoordigers en regering hebben naar mijn idee de taak om te werken aan een tussenweg die voor zowel regering als bevolking acceptabel maakt.
   Bijvoorbeeld. Een referendum is bindend als minimaal 3/4 van alle kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht, waarbij minimaal 70% van het aantal stemmen voor is.

   Dat voor en tegenstanders van afschaffen referendum met elkaar in gesprek gaan van lekker puh, de regering hoeft, en zal niet naar de mening van het vol luisteren, vind ik een zeer gevaarlijke ontwikkeling.

   1. Bon-vivant

    Bon-Wim? Ik voel me niet aangesproken.

    1. eRik2017

     Andere keren wel, en ik heb ook aangekondigt jou te zullen aanspreken met Bon-Wim, en je luistert ernaar en reageert erop.

     1. Bon-vivant

      Tut tut tut, als je wil dat ik inhoudelijk reageer (en dat wil je) zul je me toch eerst netjes met Bon-vivant moeten aanspreken.

     2. Pit

      @Erik:

      #ontbonnen

  2. swetsnek

   Regering ?? …welke regering …. o die, die heb ik naast me neer gelegd .Zo klaar ,over tot de orde van de dag

  1. A3aan

   3.22 Netherlands ?

 6. DolleDries

  De fractievoorzitters van de referendum- en democratie hatende coalitiepartijen zijn afwezig op de avond waarop ze de democratie afschaffen. Lafheid tot de 100ste macht.

 7. DolleDries

  Dat D66 niet deugt wist ik al lang. Maar waarom niet? Ze zijn principeloos, en dat is kwalijk maar voelt als onvoldoende verklaring voor het niet deugen. Want zo veel stellen die principes van andere partijen eigenlijk niet voor. En bovendien hadden ze een soort van principe: de burger moet directer bij de politiek betrokken worden. Met referenda, gekozen burgemeesters, ministerpresidenten, districtenstelsels en wat dies meer zij. Nu ze die kroonjuwelen aan de wilgen hebben gehangen blijkt hun principeloosheid nog wat sterker. Toch zijn ze niet een soort liberalen. Bovendien, een partij zonder principes: kan dat wel? Komen daar mensen op af? Het antwoord is vrees ik ja, en niet al te moeilijk te begrijpen. Er komen mensen zonder principes op af.
  Eigenlijk bestaat dat niet: zonder principes. Ook geen principe is een principe is het eenvoudige antwoord; maar dat voldoet niet. Mensen zonder principes hebben net zo goed een “levenshouding”, een stel morele waarden waar ze naar proberen te leven en waar ze anderen mee beoordelen. Gisteren viel eindelijk het muntje: Hun principes kennen geen autoriteit. Zij zijn alleen aan zichzelf verantwoording schuldig en in theorie kunnen ze morgen andere waarden kiezen. Dit weliswaar “behoudens de wet”, maar ja, die is veranderbaar en dient de principes te volgen in plaats van ze te maken. Met “mijn principes” heeft verder niemand wat te maken. Kortom, het zijn humanisten.
  Maar we leven toch in een vrij land, waar je zelf mag weten wat je denkt en voelt? Dat is waar, maar veel te simpel. Morele waarden zijn ingebed in ideologie. Ook de waarden van een D66-er zijn dat, namelijk in de ideologie van het humanisme. En het probleem van het humanisme is dat het de maatschappij ziet als een losse verzameling individuen en dat het daarmee het individu geen plaats geeft binnen die maatschappij. Daarom geeft het de mens geen anker en kan hem ook niet binden (feitelijk: onderling verbinden). Het Humanistisch verbond stelt niets voor. Dit gebrek aan binding maakt elke keuze voor een norm gratuit. Het heeft voor jezelf geen consequenties als je morgen andere kiest. Dit in tegenstelling tot mensen die van hun geloof vallen: daar heeft het meestal vrij grote sociale consequenties als men niet meer tot de groep behoort.

  Behoudens de oppervlakkige en op de keeper beschouwd weinig zeggende zogenaamde “gulden regel” is er niets wat je tegenhoudt. De meeste D66-ers hebben ondanks deze mogelijkheden vrij voorspelbare normen, waar ze ook niet zo makkelijk vanaf komen. Ze zijn namelijk opgevoed en opgegroeid in een maatschappelijke omgeving en hebben daar hun normen van meegenomen. Toch blijft hun ankerloosheid niet zonder consequenties. Doordat ze geen benul hebben van de ideologieën waarmee de mensen hun plaats in de maatschappij innemen zijn ze geneigd iedere ander te zien zoals zij zelf. Gevoegd bij hun christelijk-humanistische plicht tot empathie heeft dat gevolgen.
  We laten dat zien aan de hand van de humanistisering van de rechtspraak. De rechter, zoals bekend zeer waarschijnlijk iemand die D66 stemt of daar grote sympathie voor heeft, zal de neiging hebben om zich te verplaatsen in de personen die hij voor zich ziet: de advocaat en de verdachte, de officier van justitie. Maar die laatste vertegenwoordigt geen persoon. Zijn betoog wordt daardoor minder waard in termen van “mens zijn zoals zij zelf”. Als de advocaat of de verdachte er ook maar enigszins in slaagt sympathie op te wekken zal dit tot gevolg hebben dat de rechter de gulden regel op hem gaat toe passen en hem daarom minder straf geeft dan gerechtvaardigd is. Immers: De rechter zou ook niet willen dat iemand hem zwaar straft voor iets waar hij eigenlijk niets aan kan doen. En juist het beroep van de dader op zijn slachtofferschap van aan hem externe normen en krachten maakt al snel indruk.
  Thierry Baudet wordt kapotgedemoniseerd door Pechtold, Klaver en Asscher, Yernaz stormt podium op

  Nu staat er boven dit stuk “De partij zonder eigenschappen” en dat lijkt iets anders dan “De partij zonder principes”. Dat komt doordat dit verschijnsel zeer goed beschreven wordt in “De man zonder eigenschappen”, de klassieke roman van Robert Musil. Die titel is nu eenmaal de standaard maar door het zien van de toneeluitvoering werd ik weer eens aan herinnerd dat het toch een eigenaardige titel is. Bij nader onderzoek blijkt dat het Duitse “eigenschaften” niet dekt met het Nederlandse “eigenschappen”. Eigenlijk zou het beter vertaald zijn met “hoedanigheden”, maar “principes” komt ook in aanmerking en is nog wat duidelijker. Als illustratie hiervan hieronder een samengevat citaat uit het begin van het boek waaruit die intentie heel duidelijk blijkt:
  Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door het geniale renpaard dat hem voor was geweest.
  Ulrich, de man zonder eigenschappen, besluit daardoor na een aantal pogingen een man mét eigenschappen te worden, een jaar vakantie van het leven te nemen.
  — (Vrij naar Musil: “De man zonder eigenschappen”)
  Bovenstaande gedachtegang levert een verklaring op voor de houding van D66, in het bijzonder van Pechtold, tegenover Wilders en de PVV en Baudet van Pvd. In de eerste plaats is daar de eigenaardige overeenkomst dat beider grondhouding is dat “de directe wil van het volk” de doorslag moet geven. Wat waren immers die kroonjuwelen anders dan een verkapte vorm van populisme, een zich verschuilen achter de wil van het volk. Maar daar waar de PVV, zoals iedere fatsoenlijke politieke partij, inhoud geeft aan die wil heeft D66 zich de plicht opgelegd om dat nu juist niet te doen. Zij mogen geen principes hebben. Dit maakt precies de gefrustreerde houding van Pechtold tegenover Wilders en Baudet duidelijk. Hij heeft letterlijk “niets” te bieden en kan daardoor niet veel anders doen dan schelden.

  1. Bon-vivant

   Wanneer houdt DolleDries op met dat knip-en-plak-werk van de thierry-baudet-fanclub-site?

   1. Holland

    Je hoeft het niet te lezen Bonbon.

    1. Pit

     @Holland: Sterker nog, liever niet!

     #ontbonnen

    2. Bon-vivant

     Ik heb dan ook alleen maar de eerste regel gelezen. Toen wist ik al genoeg.

     1. Holland

      Je weet zeker dat je geen Betweter heet?

     2. DolleDries

      Begrijp je het niet.

   2. Ernst Quispel

    Ik ben al blij dat hij tegenwoordig de bron vermeldt.

   3. DolleDries

    Wonen onder de enige ‘feministische regering’ van de wereld wordt steeds gevaarlijker, vooral voor vrouwen. Grote delen van het land, inclusief de hoofdstad Stockholm, worden effectief geregeerd door radicale moslims.
    WAARSCHUWING: dit artikel bevat grafische beschrijvingen van FGM (Genitale Verminking van Vrouwen). Inhoud is niet geschikt voor jonge kinderen en is mogelijk niet veilig voor weergave op de werkplek.
    Een nieuw rapport biedt verontrustende inzichten over veranderingen in het weefsel van de Zweedse samenleving die een ongekende instroom van moslimvluchtelingen en migranten hebben gevolgd.

    Het rapport is deels geschreven door SVT, de Zweedse staatsmedia, en concludeert dat ten minste 150.000 vrouwen in Zweden genitale verminking hebben ondergaan. Deze brute procedure kan een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris inhouden (dat wil zeggen clitoridectomie, clitorectomie of infibulatie) plus excisie van de schaamlippen. Al te vaak wordt deze operatie uitgevoerd in minder dan steriele omstandigheden en, net zo vaak, zonder anesthesie .
    De autoriteiten zijn verbaasd over het grote aantal vrouwen en jonge meisjes dat is blootgesteld aan VGV. Een rapport uit 2015 concludeerde dat “slechts” 38.000 vrouwen genitale verminking hebben ervaren. Deze sterke toename komt hoogstwaarschijnlijk voort uit de vastberadenheid van Zweedse politici om te voldoen aan de Vluchtelingenconventie van de VN en de EU-voorschriften inzake quota voor vluchtelingen.
    Zweden heeft een bevolking van 10 miljoen (vijf miljoen vrouwen en meisjes).
    De tolerantie en openheid van het Zweeds staan ​​aan de basis van het internationale debat sinds de Amerikaanse president Donald J. Trump het land gebruikte als een voorbeeld van hoe vluchtelingen en migratie uit islamitische landen de rechtsstaat omzeilen en bijdraagt ​​aan de vorming van enclaves in het Midden-Oosten, zelfs in sterke civiele samenlevingen zoals die van Noord-Europa.
    Grote delen van Zweden zijn nu onder de facto islamitische heerschappij. Stockholm, de hoofdstad van Zweden, is bijna volledig omringd door gebieden (gewoonlijk “no-go zones” genoemd) die waarlijk worden geregeerd door islamitische bendes en islamitische sharia-politie. ” Er is nu wetteloosheid in delen van de regio Stockholm “, zei een nerveuze politiechef, Lars Alvarsjø. “Er zijn een aantal gebieden waar we de controle lijken te verliezen.”
    Wetteloze gebieden in Zweden groeien elk jaar in omvang en aantal. Van 2015 tot 2017 zijn ze toegenomen van 15 naar 23 . Volgens de Zweedse autoriteiten heeft “religieuze politie de rol van rechtshandhavingsinstantie” nu op veel gebieden.
    Lars Alversjø zegt dat “het rechtssysteem, dat een pijler is in elke democratische samenleving, in Zweden instort.” Per Magnus Ranstorp, een onderzoeker van terrorisme en radicalisering aan het Zweedse Nationale Defensiecollege , vertelt: “In de slechtste gebieden hebben extremisten overgenomen. Het hele gevoel van rechtvaardigheid en vrede wordt bedreigd door het feit dat de politie het begeeft en het alleen maar erger wordt. Zweden bevindt zich in een rampzalige situatie. ”
    In gebieden onder islamitische heerschappij in Zweden, zijn de mensenrechten snel verslechteren, vooral voor vrouwen. Vrouwelijke genitale verminking is slechts één gruwelijk voorbeeld van een algemene verandering in de Zweedse samenleving na de komst van grote aantallen moslims, vluchtelingen of migranten.
    “In veel gebieden bedreigt de zelfbenoemde sharia-politie vrouwen en valt ze lastig met het volgen van de islamitische wet, sharia. Bedreigingen en pesterijen kunnen het gevolg zijn als u niet getrouwd bent, als uw benen niet bedekt zijn of als u een glas alcohol op uw balkon drinkt. Buren, vreemdelingen, zelfs kinderen en adolescenten, bedreigen vrouwen om de sharia te volgen. Als de vrouwen niet voldoen, verhoogt de shariapolitie hun intimidaties. Een vrouw vertelt hoe een groep mannen in haar appartement klom door de afvoerpijp te gebruiken en haar in haar eigen huis confronteerde omdat ze weigerde aan hun eisen te voldoen. “

    Bron Ernst

 8. Ni28

  Doodsteek voor democratie. Ook de autocraten voelen zich democraten want het leven tussen de waarheid en bedrog kan subtiel zijn. Deze mensen eten vanavond taart.

  1. DolleDries

   Erdogan had gelijk de VVD zijn Nazis.

   1. Bon-vivant

    De vijand van mijn vijand is mijn vriend.

    1. DolleDries

     Origineel je moet er maar opkomen.

 9. Marija

  Baudet en Bosma nu tegen Ollongren in live debat tweede kamer.

  1. Marija

   Ja sorry m.b.t. Referendum

 10. david1veenstra

  Afdeling advisering
  Mr. J.P.H. Donner (voorzitter)
  Mevrouw mr. S.F.M. Wortmann (plv. voorzitter)
  Drs. P.J.C.M. van den Berg
  J. Franssen
  Mr. G.J.J. Heerma van Voss
  Mr. dr. J.J.M. Jansen
  Mr. N.S.J. Koeman
  Dr. M. van der Nat
  Mr. dr. N.J. Schrijver
  Mevrouw mr. dr. H.G. Sevenster
  Mevrouw mr. W. Sorgdrager
  Mevrouw mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck
  Mr. R.J.M. van den Tweel
  Mr. L.F.M. Verhey
  Mr. drs. B.P. Vermeulen
  Drs. R. van Zwol
  Dr. A.F.P. Bakker (in buitengewone dienst)
  Mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag (in buitengewone dienst)
  Drs. A.P.W. Melkert (in buitengewone dienst)
  Mr. G.N. Roes (in buitengewone dienst)
  Drs. D.M. Sluimers (in buitengewone dienst)

  Dit zijn de dames en heren die de democratie in Nederland om zeep helpen. Kijk goed naar deze namen en schrijf ze in uw zwarte boekje.

  1. Marija

   Zie veel lege stoelen

   1. Marija

    Ollongren, ze kijkt of ze helemaal zeker is van haar zaak: dit druk ik door.

 11. poldi

  mw Ollongren is in mijn ogen een vreemde vrouw.
  Ze beledigd poltitieke collega’s met onjuiste kwalificaties met als doel het kapot maken van een politieke concurrent.

  Dat is zeer laag bij de grond gedrag.

  Deze mevrouw doet m.i aan machtsmisbruik.

  Ik acht mw Ollongren incapabel voor de haar geschonken functie. Ze moet wat mij betreft met onmiddellijk ontslag gestuurd worden en mag van mij die Pechtold zwever meenemen.

 12. Frits Jansen

  Engelbart snapt er niets van. De Raad van State geeft juridisch advies, en maakt dat ook heel duidelijk. Wat politiek wenselijk is, is een andere vraag. Het is kinderachtig om de RvS de schuld te geven als juridische overwegingen niet voldoende blijken om te dwingen tot bepaalde politieke keuzes. Nu komt dat sommigen even verkeerd uit, maar in andere gevallen zou het huis te klein zijn als de RvS de politiek juridisch zou dwingen tot het een of ander.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.