72% Nederland over achterbakse PvdA-voorstellen: “Waarom deden jullie dat niet toen jullie in de regering zaten!?”

Het overgrote deel van Nederland is bijzonder sceptisch over alle leuke ‘ideetjes’ die de PvdA anno 2018 over hen uitstort. De PvdA-plannen klinken voor een groot gedeelte niet slecht, maar ergens knaagt het natuurlijk wel. Want waarom komt de PvdA nu met al dat moois aanzetten, juist als ze niet meer in de regering zitten? Dat is zo wel erg gemakkelijk, natuurlijk.

Bijna driekwart van Nederland krijgt een dubbel gevoel bij alle gouden bergen die Lodewijk Asscher ons land momenteel voorhoudt. Ja, het klinkt natuurlijk allemaal prachtig, de AOW-leeftijd niet verhogen tot 70 jaar of nog ouder. Dat is 43% van het hele land dan ook roerend met hem eens, tegen slechts 27% oneens. Zo becijferde Maurice de Hond vandaag:

pvdavoorstellen2

Nou, Lodewijk Asscher for president dan maar? Niet zo snel. Want we herinneren ons Asscher niet als politieke nieuwkomer. Nee, de man is net vijf jaar lang vice-premier geweest in het kabinet Rutte II. En als plaatsvervangende baas van Nederland, alsmede de aanvoerder van het PvdA-smaldeel van het kabinet, had Asscher échte invloed die hij had kunnen laten gelden. En dat heeft hij zeker op het punt van pensioenen een half decennium lang nagelaten. Nee, toen is Asscher gewoon meegegaan met de heersende Haagse mening dat we geen keuze hebben dan doorwerken tot ver na ons 65e.

Dat de PvdA het nu ineens anders ziet en mensen eerder wil laten stoppen met werken, dat wekt dan ook argwaan op. Want natuurlijk is dit plannetje weer eens gelanceerd op een moment dat dit nauwelijks politieke moed vergt. Op het moment dat de PvdA in de oppositie zit. En dat is niet mijn mening, maar die van maar liefst 72% van heel Nederland:

pvdavoorstellen1

Scores over die sociaal-democratische dubbelzinnigheid – moedig in de oppositie, laf in de regering – variëren tussen aanhangers van verschillende partijen, maar overal zijn de PvdA-cynici in de meerderheid. Zelfs bij de PvdA zelf, waar men met 50% tegen 45% oordeelt dat de partij van Lodewijk Asscher precies de momenten kiest om zijn voorstellen te lanceren dat ze slechts een minimale impact hebben.

Het lijkt er dus op dat de PvdA snel nog een nieuw voorstel moet gaan doen. Niet om het pensioenbeleid te versoepelen of een bepaalde kiezersgroep te paaien, maar om hun imago van onbetrouwbaarheid weg te poetsen. Dat is hard nodig, zo wijzen de cijfers van vandaag uit.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

18 reacties

 1. Ni28

  Asscher heeft vier jaar lang Rutte de leugenaar gesteund en de ouderen en zieken verraden. Asscher heeft afgedaan maar wilt het nog niet toegeven.

  1. hans-e-pans

   De tijd dat de PvdA in de regering zat moest er bezuinigd worden, dus nu ze niet mmer in de regering zitten, god zij dank, moet er weer geld uitgegeven worden.

   Het lijkt wel of Joop den Uyl uit zijn graf is herrezen, en weer het geld van een ander.

   1. Verlazques

    In dit geval moest er niet worden bezuinigd maar omgebogen, oftewel het geld bij de gepensioneerden een de onderkant van de bevolking weghalen en dit aan de rijken, cq bedrijven uitdelen. Asscher heeft hier volop aan meegedaan, maar wat wil je van een man zonder visie

 2. Pedrito

  PVDA = Partij van de Achterhaalden

 3. Meester Kong

  Ga mij inzetten voor de vorming van één linkse partij – VP (volkspartij) bestaande uit de SP -GL -PVDA
  En nee de linkse PVV mag niet meedoen 🙂
  Samen met D66 en het CDA (zoals de wind waait) gaat het 2021 een coalitie vormen met een overgrote meerderheid in de Tweede en Eerste kamer.
  We gaan er voor…..

  1. loes530

   Meester Kong de Pvv is niet links

   1. Meester Kong

    Misschien heb je wel gelijk, maar onderstaande geeft geen fris beeld van de PVV.

    Linkse partijen noemen de PVV rechts. Rechtse partijen noemen de PVV links. Zo zei premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte in januari bij Buitenhof: „Die partij is nog linkser – en dan moet je echt je best doen – dan Emile Roemer op de grote vraagstukken van de sociaal-economische politiek.” Een maand later zei SP-lijsttrekker Roemer op Radio 2: „Wilders is een geradicaliseerde VVD’er.”

    Hoe zit het nu, vraagt de kiezer zich af die nog twijfelt over een stem op de PVV. NRC onderzocht het sociale gezicht van de PVV. We bekeken het stemgedrag van de partij bij ruim tienduizend moties tijdens het kabinet-Rutte II. We keken vooral naar 860 moties over twee belangrijke thema’s: de zorg en sociale zekerheid. De gegevens komen van het Parlementair Documentatiecentrum van de Universiteit Leiden.

    Allereerst: de PVV is niet links. De partij steunde het vaakst moties van de Groep Bontes/Van Klaveren – die als VNL aan de verkiezingen meedoet (71 procent), de VVD (68 procent), het CDA (65 procent) en de SGP (63 procent). Alleen: helemaal rechts is de PVV ook weer niet. Dat is te zien aan moties die de partij zelf indiende. Die werden het meest gesteund door de SP en de Groep Bontes/Van Klaveren (beide 41 procent), 50Plus (36 procent) en de Partij voor de Dieren (35 procent).

    Op de belangrijke thema’s zoals immigratie, integratie („grenzen dicht” en „de-islamiseren”) en veiligheid is de partij consequent rechts. Kijk ook naar het verkiezingsprogramma – op het bekende A4’tje. Daarop staan typisch rechtse standpunten zoals een lagere inkomstenbelasting en halvering van de motorrijtuigenbelasting.

    Dan het sociale gezicht van de partij. In het verkiezingsprogramma zegt de PVV dat het eigen risico in de zorg moet verdwijnen, dat er meer handen aan het bed moeten komen en dat de huren omlaag moeten. Ofwel: opkomen voor de zieken, de ouderen en de minder bedeelden.

    Als het over de zorg gaat, stemt de PVV bij moties vaak hetzelfde als de linkse partijen SP en de Partij voor de Dieren. Bijvoorbeeld over de jeugdzorg, ouderenzorg en thuiszorg. In het Tweede Kamerdossier over de thuiszorg stemde de PVV elf keer voor SP-moties en maar één keer tegen.

    De PVV profileerde zich de afgelopen vier jaar vooral met eigen moties over extra zorgmedewerkers, het ongedaan maken van bezuinigingen. Wat steeds terugkomt, zijn pogingen om het sluiten van verzorgingshuizen te voorkomen. In haar boek Verzilveren was PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema vorig jaar fel over het kabinetsbeleid. „Opa wil zelf zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zeker. Ook als hij crepeert? Natuurlijk niet”, schrijft ze. Agema, Karen Gerbrands (Agema’s vervanger tijdens haar zwangerschapsverlof) en Reinette Klever hebben zeker vijf keer geprobeerd de sluiting van verzorgingshuizen te voorkomen – zonder succes.

    Nog zo’n linkse PVV-lieveling: protesteren tegen het eigen risico in de zorg. De PVV heeft zeker drie keer geprobeerd om het verplichte eigen risico te verlagen. Die voorstellen haalden het niet.

    Maar de partij liet ook kansen lopen om het eigen risico af te schaffen. De PVV stemde drie keer tegen SP-moties waarin dat bepleit werd. Die werden overigens evenmin gesteund door de PvdA, 50Plus, GroenLinks (twee van de drie moties) – allemaal partijen die nu óók van het eigen risico af willen.

    Soms stemde de PVV tegen, waar dat in strijd leek met de eigen opvattingen. Zo wilde Agema in 2013 een baangarantie regelen voor thuiszorgmedewerkers die hun baan dreigden te verliezen. Maar in januari 2015 stemde de PVV tegen een SP-motie die opriep om duizenden banen in de thuiszorg te behouden.

    Er zijn ook patiënten waar de PVV zich nauwelijks voor inzet, in de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld. In 2013 waren de SP en D66 bang voor wachtlijsten en ontslagen in die sector, door stukgelopen onderhandelingen met zorgverzekeraars. Ze kwamen met een motie om dat te voorkomen, maar de PVV stemde tegen. Van de 13 moties over geestelijke gezondheidszorg die tijdens Rutte II werden ingediend, kwam er niet één van de PVV.

    Dat geldt ook voor het ‘passend onderwijs’. Dat gaat over kinderen die extra aandacht nodig hebben op school, bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben. De afgelopen vier jaar stemde de Tweede Kamer over 67 moties, niet één van de PVV. Ongeveer even grote fracties brachten wel moties in stemming: D66 negen en het CDA acht.

    Soms sociaal, dan ineens weer rechts
    Is dat heel anders bij sociale zaken? Niet echt. Ook hier toont de PVV een sociaal gezicht, maar wel selectief. De PVV was bijvoorbeeld vóór een actieplan jeugdwerkloosheid, dat je makkelijk soft kunt noemen. De partij steunde eind 2012 een SP-motie die dat bepleitte. Ook GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren voor. VVD, CDA en SGP waren tegen.

    Drie jaar later was de PVV ineens tegen een plan om langdurig werklozen te helpen bij het vinden van een baan en om uitkeringsgerechtigden te laten profiteren van de economische groei. Vrijwel dezelfde partijen stemden daar toen voor, de PVV niet.

    Ander voorbeeld: de sociale werkplaatsen voor de zwaksten op de arbeidsmarkt, gehandicapten. Die wil de PVV open houden – een typisch links standpunt. In 2012 stond in het PVV-verkiezingsprogramma: „We komen op voor de sociale werkplaatsen en draaien alle bezuinigingen hierop terug. Hier werken de allerzwaksten die in het reguliere bedrijfsleven geen schijn van kans hebben. Zij verdienen onze steun.”

    De PVV steunde de SP vaak met moties hierover. In juli 2015 bijvoorbeeld probeert de SP om sluiting van een sociale werkplaats in de Achterhoek te voorkomen. De PVV steunde de SP-motie waarin het kabinet om hulp werd gevraagd.

    Maar er zijn ook moties waarbij de PVV juist níét opkomt voor diezelfde groep allerzwaksten. Want toen linkse partijen in 2013 vroegen om een minimum aantal zogenoemde ‘beschutte werkplekken’ voor die mensen, omdat ze niet meer terecht kunnen in de sociale werkplaatsen, stemde de PVV tegen.

    Het lukte de gemeenten niet om met genoeg beschutte werkplekken te komen. In juli 2015 steunde bijna de hele Tweede Kamer een motie waarin de regering wordt opgeroepen om hier meer informatie over te geven. Niet alleen linkse partijen, ook het CDA en de SGP stemden voor. De PVV was tegen. De partij legde niet uit waarom, want de PVV was niet bij de debatten.

    Dus zelfs op de thema’s waar de PVV zich van zijn meest sociale kant laat zien, is de partij soms nog heel erg rechts. Arbeidsmarktdiscriminatie? Geen probleem, vindt de PVV. Niet alleen als het gaat om mensen met een migratieachtergrond (die groep legt het eigenlijk altijd af bij de PVV), maar ook bij zwangere vrouwen.

    In januari vorig jaar zei het College voor de Rechten van de Mens dat een groeiend aantal vrouwen gediscrimineerd wordt om hun zwangerschap. Hun contract wordt bijvoorbeeld niet verlengd, of ze moeten na hun verlof ander werk doen. Een maand later vond bijna de hele Tweede Kamer dat dat niet kon. In een motie vroeg D66 de regering om zwangerschapsdiscriminatie te voorkomen. De enige tegenstemmers: de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren, een afsplitsing van de PVV.

  2. sjun

   Lekker blijven dromen van je goedvolkspartij Kong, het houdt je in elk geval van de straat. Ik verwacht echter dat er met de toenemende bewustwording onder de bevolking een straffe politieke tegenwind opsteekt die de rechtervleugel van het CDA voedt omdat de partij zich aan die kant van het politieke spectrum nog van de eenheidsworst kan onderscheiden.

 4. Babaji538

  Ferdinand Grapperhaus heeft een bekentenis
  gegeven, waar ik al van op de hoogte was.
  Van Mierlo was niet helemaal achterlijk.
  Petra Hermans

 5. Frits Jansen

  Die frustratie is gebaseerd op een wezenlijk misverstand over coalitiepolitiek. Ministers in een coalitie voeren coalitiebeleid uit, en niet de agenda van hun eigen partij. Als dat wel verwacht wordt wil niemand meer in een coalitie gaan zitten – en krijgen we Belgische toestanden.
  Feit is echter ook dat de VVD niet al z’n plannen kon doordrukken dank zij de PvdA in het Kabinet.
  Enfin, de hele politiek verrechtst, aan PvdA beleid is sowieso geen behoefte meer. Sociaal? Eigen belang gaat voor.

 6. Duckday

  Asscher is gewoon een verrader die de hele boel kapot heeft gemaakt steeds maar de VVd steunen en nu ineens ziet dat hij gaat verliezen Deze partij PVDA kan beter het veld ruimen is er niet voor de Nederlanders Als je op zo n partij je stem geeft help je mee om je nog meer armer te maken Weg met deze PARTIJ

  1. palko

   Partijen als GL, SP , D’66, en de CU zijn overigens in mijn ogen geen haar beter als de PvdA. Stuk voor stuk partijen die het land dat onze (groot)ouders en voorouders met keihard werken hebben opgebouwd aan het verkwanselen zijn. Voor deze groeperingen, inclusief hun stemvee, past meer één term: landverraders.

 7. sjun

  Voordat Asscher vice-premier werd liet hij nog verschillende financiële lijken achter in de Amsterdamse kast. Om een of andere reden wordt de man daar evenals toenmalig burgemeester Job Cohen nog steeds niet kritisch op doorgevraagd. Zulks wekt natuurlijk geen betrouwbare indruk bij Jan Publiek die wat meer politiek geheugen heeft dan carrièrepolitici lief is.

 8. denk eens na

  De deense pvda begint al aardig e asiel zoekers te weren, het rode gajes ziet zich van het plush glijden , dan moet je uitkijken want ze verkopen hun eigen kinderen nog om te blijven zitten.

 9. Gerlos

  Kat in het nauw maakt rare sprongen, zie de Partij van de Armoe.

 10. J.C.

  Er zijn veel politici, die zo ver van de werkelijkheid afgeweken zijn, dat zij denken dat het simpel “sorry” zeggen voldoende zou zijn.

  Hoeveel leed heeft de PvdA (met in haar kielzog de FNV) hun doelgroep “de arbeiders, de beperkte arbeiders en de oudere arbeiders” (lees: de hardwerkende Nederlander) inmiddels aangedaan. Ze weten het zelf niet. Ze kennen, met hun riante salaris en extreem goudgerande regelingen, immers de omstandigheden van de “gewone Nederlander” niet eens.

  Een simpel sorry zeggen, is de tweede keer de Nederlandse bevolking niet serieus nemen. Het ogenschijnlijke berouw, dat na de zonde is gekomen, lijkt meer te maken te hebben met het zetelverlies, dan met de positie van de hardwerkende Nederlander.

  De PvdA ken haar eigen idealen niet eens meer. Dit geldt overigens ook voor de andere kartelpartijen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar D66, die partij heeft alle idealen van Hans Gruijters en Hans van Mierlo, de oprichters van D66, te grabbel gegooid.

  En dan de christelijke partijen, die bij monde van Van der Staaij (SGP) smalend aan de heer Wilders van de PVV vragen: “noem eens een paar christelijke waarden”. Ik zou aan die christelijke partijen de wedervraag willen stellen: durft u in het openbaar uit te dragen, dat u er van overtuigd bent, dat Jezus Christus de zoon van God (van Israël) is? Dat zijn immers uw roots. Of hebben de christelijke partijen ook hun (christelijke) roots verkwanseld?

  Waar de machtspartij de VVD vroeger nog stond voor een handelsgeest, vindt deze partij (met in haar kielzog VNO-NCW) het tegenwoordig voldoende om flauwe woordspelletjes uit te kramen, waarmee het kiezersbedrog glashard wordt verbloemd.

 11. Frits Jansen

  Ik ken Asscher als een achterbakse collega – niet voor erg lang trouwens.

 12. Duckday

  Asscher Nee ook de hele PVDA heeft afgedaan troep hebben ze binnen gehaald het land naar de klote geholpen ouderen in de steek gelaten Kijk ook wat voor een halve zachte in de EU zit zelf zijn het graaiers

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.