Genante Macron-fanboy Pechtold kwijlt bij speech Franse president: “Krachtige toespraak, het eerlijke verhaal!”

Vanmiddag was de Franse president Emmanuel Macron te gast bij het Europese Parlement in Straatsburg. Waar Macron – tot niemands verrassing – een nieuw pleidooi hield voor de oprichting van een Europese superstaat. Tenenkrommend eurofiel en voorspelbaar, maar uiteraard had Macron in Nederland in ieder geval één fan: D66-leider Alexander Pechtold. Hij bestempelde Macrons voornemen om de macht van Brussel uit te breiden tot het “eerlijke verhaal.”

In Nederland wordt al jaren gespeculeerd over een mogelijk aanstaande topfunctie voor premier Rutte (VVD). Maar heeft ons land niet de verkeerde hooggeplaatse politicus uitgekozen om alvast in een groot Brussels paleis te fantaseren? Het lijkt er namelijk toch verdomd veel op dat Alexander Pechtold zijn politieke carrière graag zou willen eindigen in één of andere toppositie in de ivoren torens van de EU. Of als dat mislukt is er misschien altijd nog wel een vacature voor poetsjongen in het Elysee waar de D66-voorman graag op zou solliciteren.

Althans, dat zou je kunnen opmaken uit de gretigheid waarmee hij een extreem-eurofiele toespraak, die de Franse president Macron vandaag in het Europese Parlement hield, ontvangt. Volgens de D66-koning is het geblaat van Macron over hoe we ons in een “burgeroorlog” bevinden namelijk in werkelijkheid een “krachtige toespraak”. Bovendien ook nog eens “op historische grond” en tenslotte “het eerlijke verhaal.” Toe maar, Penthouse-Pechtold, je bent niet te zuinig met de superlatieven vandaag!

Maar het meest misselijkmakende van allemaal is nog wel dat Pechtold zich de rol aanmeet van woordvoerder van alle 500 miljoen EU-burgers en doodleuk verklaart: “Wij Europeanen willen samen vooruit.” Wat fijn dat Europeanen zo’n onkreukbare woordvoerder hebben!

Bah, bah, bah. Echt, de fans van Justin Biebers – de ‘beliebers’ – kunnen nog wel wat leren van de slaafse wijze waarop Alexander Pechtold zijn sociaal-liberale idool Emmanuel Macron op een voetstuk plaatst en adoreert. Het zijn echt van die tienertaferelen die bijzonder triest zijn om waar te nemen bij een volwassen man van 52.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

39 reacties

 1. Guus Geluk

  Pechtold de Macronanzee.

 2. DolleDries

  Een steen in de kikkerpoel van het immigratiedebat. Een gerenommeerd hoogleraar schetst een beangstigend toekomstbeeld van wat Europa de volgende decennia aan immigratie uit het zwarte continent te wachten staat.
  zal Europa geconfronteerd worden met migratiestromen die epische proporties zullen aannemen
  Soms heb je iemand nodig die open deuren wil intrappen om een debat op gang te brengen en de politiek met de neus op de feiten te drukken. Afrika-kenner Stephen Smith doet dat in zijn pas verschenen essay La Ruée vers l’Europe. Smith, die Amerikaan is, in Duitsland studeerde en in het Frans publiceert, doceert vandaag afrikanistiek aan de Duke University in Noord-Carolina en was in een vorig leven Afrika-correspondent voor de Franse kranten Libération en Le Monde. Iemand van de linkerzijde, zeg maar. De ondertitel van zijn nieuw boek luidt La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent en vat meteen samen wat de auteur ons wil vertellen. Slagen wij als continent er niet in een efficiënt en realistisch immigratiebeleid voor de lange termijn uit te werken, dan zal Europa geconfronteerd worden met migratiestromen die epische proporties zullen aannemen en telt het over dertig jaar tussen de 150 en de 200 miljoen Afrikanen. Vandaag zijn dat er negen miljoen.
  La Ruée vers l’Europe zal Smith in sommige kringen niet in dank worden afgenomen. Wellicht maalt hij daar niet om. Hij moest voor een van zijn vorige publicaties, Négrologie : pourquoi l’Afrique meurt, al eens spitsroeden lopen. Daarin ging hij de politiek incorrecte toer op door te stellen dat de Afrikanen in grote mate zelf verantwoordelijk zijn voor de ellende op hun continent. Vandaag is die ellende er nog steeds, alle afro-optimisme ten spijt vanwege zij die in de droom van Africa Rising geloven. En dat komt, aldus de auteur, omdat de Afrikanen nog altijd denken dat veel kinderen krijgen gelijk staat met rijkdom. Als het Westen ergens schuld treft, dan is het omdat wij de Afrikanen er nooit op hebben durven wijzen dat ze pas duurzame welvaart zullen creëren als ze erin slagen hun demografische ontwikkeling onder controle te houden.
  Naakte cijfers
  Die demografische ontwikkeling ontspoort vandaag in Afrika en het ziet er niet naar uit dat een en ander binnen afzienbare tijd zal veranderen. Afrika gaat daar de gevolgen van dragen. Europa ook. Noem het doemdenken of realisme, Stephen Smith stelt een diagnose op basis van objectieve gegevens. De cijfers die hij ons aanreikt spreken voor zich. En voor een goed begrip van zaken lijkt het me zinvol om er hier enkele op te sommen.
  Tussen 1930, toen de koloniale staten het concept ‘ontwikkelingshulp’ begonnen te gebruiken en 1960, toen zeventien Afrikaanse landen onafhankelijk werden, steeg het aantal Afrikanen van 150 miljoen naar 300 miljoen;
  Tegen het einde van de Koude Oorlog, in 1989, nu 29 jaar geleden, verdubbelde de Afrikaanse bevolking tot 600 miljoen om in 2010 de kaap van één miljard te overschrijden;
  Tegen 2050 verwachten de Verenigde Naties dat Afrika tussen de twee en de twee en een half miljard zielen zal tellen. Vijftig jaar later zullen dat er – ten zuiden van de Sahara – volgens verschillende prognoses 3,36 miljard zijn. (De hoogste prognose van de VN gaat uit van 4,85 miljard voor het jaar 2100);
  Ten zuiden van de Sahara waren vier inwoners op tien nog niet geboren toen de Twin Towers van het World Trade Center instortten. Acht op tien waren nog niet geboren toen de Berlijnse Muur viel;
  Ongeveer 150 miljoen Afrikaanse consumenten beschikken vandaag over een gemiddeld inkomen dat schommelt tussen vijf en twintig dollar per dag. Zo’n 200 miljoen Afrikanen moeten het stellen met een inkomen tussen twee en vijf dollar per dag;
  Vandaag zijn we met 510 miljoen Europeanen. Tegen 2050 zullen dat er door de dalende geboortecijfers, de verouderende bevolking en zonder bijkomende immigratie nog 450 miljoen zijn. Tegenover 2,5 miljard Afrikanen. De Europeanen zullen steeds ouder worden. Twee derde van de Afrikaanse bevolking zal jonger dan dertig jaar zijn;
  Wil Europa de verhouding tussen zijn actieve en niet-actieve bevolking in stand houden, dan moet het volgens een rapport van de VN dat al dateert van het jaar 2000 elk jaar 13 miljoen migranten binnenlaten. In dat geval zal drie kwart van de Europese bevolking tegen 2050 van Afrikaanse origine zijn. (Cijfers die politiek gezien onaanvaardbaar zijn, wordt er in genoemd rapport bij vermeld).
  Volgens een enquête van het onderzoeksbureau Gallup wil 42% van de Afrikanen tussen vijftien en vijfentwintig jaar emigreren. Smith verwijst daarbij naar Keith Richard, de correspondent van de Washington Post die een schandaal veroorzaakte door in zijn boek Out of America, a Black Man Confronts Africa te schrijven dat hij blij was dat zijn voorouders als slaven naar Amerika werden gedeporteerd omdat zij en hun nakomelingen er tenminste een toekomst kregen;
  drie op vier mensen die in 2100 op deze wereld geboren worden, zullen Afrikanen zijn
  En een laatste cijfer : drie op vier mensen die in 2100 op deze wereld geboren worden, zullen Afrikanen zijn.
  Ik herhaal het. Dit zijn objectieve, nuchtere cijfers. De vraag is welke gevolgen ze zullen hebben voor Europa en Afrika en vooral welke migratiedruk richting Europa er de volgende decennia van Afrika zal uitgaan en hoe Europa daarop moet antwoorden. In welke mate mag het egoïstisch zijn? Een ‘sociale welvaartsstaat zonder grenzen’ is een contradictio in terminis, net zoals een ‘universele familie’, schrijft Smith die naar eigen zeggen even afkerig staat jegens de naïviteit van de Gutmenschen als tegenover elke vorm van ‘nationalistisch egoïsme’. Wat hem er niet van weerhoudt af te rekenen met enkele foutieve redeneringen ter linkerzijde.
  Tranen kunnen onze blik op migratie vertroebelen
  Het is een illusie te denken dat we door meer immigratie onze toekomstige pensioenproblemen kunnen oplossen
  Eén vooroordeel veegt hij alvast van tafel. Het is een illusie te denken dat we door meer immigratie onze toekomstige pensioenproblemen kunnen oplossen, een argument dat progressieve partijen steeds weer op tafel leggen in het immigratiedebat. Ze steunen daarbij op projecties van de Verenigde Naties, zegt Smith, maar vergeten dat immigranten, door het principe van de gezinshereniging, in hun kielzog ook kinderen en grootouders meebrengen wat het aantal afhankelijken waarvoor werknemers met hun sociale zekerheidsbijdragen zorgen, proportioneel weer doet toenemen. Immigratie heeft zijn nut voor de arbeidsmarkt, maar vormt geen wondermiddel voor onze oude dag.
  Een even grote illusie is het te denken dat ontwikkelingshulp de immigratiedruk zal verlagen, schrijft Stephen Smith en hij citeert daarbij uit The Uninvited, een reportage over migratie door Jeremy Harding, een van de adjunct-hoofdredacteurs van de London Review of Books die er fijntjes op wijst dat ‘landen die dankzij ontwikkelingshulp hun BBP zien groeien, de alfabetisering verbeteren en de levensverwachting doen stijgen, automatisch nog meer kandidaten voor een vertrek naar het Westen voortbrengen’.
  ‘Moeders in Zuid-Soedan liepen dus een vier keer groter risico om te sterven dan een migrant in de Middellandse Zee.’
  Nog zo’n vooroordeel is het emotionele argument – de kleine Alan Kurdi op een Turks strand die niemand onberoerd liet! – als zouden al die vluchtelingen hun leven riskeren om bij ons te raken. Niets is minder waar. Maar tranen kunnen onze blik vertroebelen, weet Smith. In 2015 bereikten 1 015 078 migranten onze Europese kusten. Daarvan lieten er 3 771 het leven, of 0,37 %. Datzelfde jaar had een zwangere vrouw in Zuid-Soedan, volgens cijfers van de Wereldbank, 1,7 % kans om te sterven in het kraambed. Een Fransman van boven de vijfenveertig had 0,45 % kans om te sterven aan een hartaanval. ‘Moeders in Zuid-Soedan liepen dus een vier keer groter risico om te sterven dan een migrant in de Middellandse Zee.’ Dit om even de ‘stille genocide’ waarmee zoveel ngo’s ons om de oren slaan in perspectief te plaatsen. Wat elk verdrinken op zee er niet minder tragisch op maakt. Maar wat ook betekent dat het risico dat Afrikanen lopen om te sterven in het Mare Nostrum bijzonder klein is.
  Laten we ons verder geen illusies maken. Het Europa van de mensenrechten dat de Europese Unie pretendeert te zijn, het Europa van Merkel, Juncker en Macron betaalde zes miljard aan Ankara om 2,5 miljoen vluchtelingen uit Syrië op Turks grondgebied te houden en de oversteek naar Europa te versperren. Hetzelfde Europa sluit de ogen als de geheime diensten van de linkse Italiaanse premier Matteo Renzi financiële steun geven aan Libische warlords om Afrikaanse migranten tegen te houden. Dat laatste overigens grotendeels het werk van de minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti, een vroegere communist. Verschilt die ‘muur van geld’ echt zoveel, vraag Stephen Smith aan zijn lezers, van de vermaledijde muur die Trump wil bouwen aan de Mexicaanse grens? Pompte diens charismatische voorganger Obama ook al niet vele bijkomende miljoenen dollars in bijkomend bewakingspersoneel om de illegale immigratie in te dijken?
  vijf scenario’s voor Europa
  Het huidig beleid zal niet volstaan om de immigratiegolven die op ons af komen in te dijken
  Maar wat staat er te gebeuren? Hoe zal het Europese immigratiebeleid er de volgende jaren en decennia uitzien? Stephen Smith ontwaart vijf mogelijke scenario’s die zich in de toekomst kunnen voltrekken. 1. Dat van ‘Eurafrika’ – het Wir schaffen das van Merkel – waar alle migranten welkom zijn, maar dat een enorme sociale en economische kost met zich brengt. 2. Dat van ‘Fort Europa’ met metershoge prikkeldraad aan de grenzen en staten als Libië en Turkije die veel geld krijgen om voor grenswacht te spelen. 3. Dat van een ‘maffia-ontsporing’, waarbij mensensmokkelaars ofwel een deal sluiten met de georganiseerde misdaad in Europa ofwel ermee in conflict raken. 4. Dat van een postkoloniale ‘terugkeer naar een protectoraat’ waarbij Europa de heersende corrupte elites in Afrika in het zadel houdt in ruil voor de belofte de migratiestromen in te dijken. 5. Dat van een tussenoplossing met elementen uit de vier hierboven opgesomde scenario’s. Smith zegt niet onomwonden welk scenario zijn voorkeur wegdraagt. Maar hij weet één ding :‘Het huidig beleid zal niet volstaan om de immigratiegolven die op ons af komen in te dijken’. Dat was zijn antwoord aan een journalist van het weekblad Le Point die hem vroeg welke oplossingen hij als Afrika-kenner verkiest.
  De auteur gelooft wel dat Europa nog over voldoende slagkracht beschikt om een kordaat en realistisch migratiebeleid te voeren, als het daartoe bereid is. Japan slaagt erin een voluntaristische nataliteitspolitiek te voeren en laat haast geen vluchtelingen of migranten binnen, stipt hij ergens aan. En Afrika beschikt over zoveel troeven en middelen dat het op een dag – na 2050 – zijn jongeren zal nodig hebben, zoals Mexico vandaag dat veel van zijn jonge landgenoten ziet terugkeren uit de VS.

  Schrijft Stephen Smith dat om niet te moeten toegeven dat hij fatalist geworden is? Dat is het gevoel waar ik mee bleef zitten na zijn boek te hebben gelezen. Europa veroudert en zijn bevolking krimpt. Afrika barst uit zijn voegen en moet over vijftig jaar aan vijf keer zoveel mensen werk verschaffen als vandaag. En Afrika grenst aan Europa. Ergens in zijn boek verwijst Stephen Smith naar Le Camp des Saints van Jean Raspail, de apocalyptische toekomstroman die al in 1973 de overspoeling van Europa door de Derde Wereld voorspelde en naar Soumission van Michel Houellebecq dat de machtsovername in Frankrijk door gematigde islamisten beschrijft. Sombere toekomstvisies allebei die het beeld van een ‘invasie door de barbaren’ oproepen. Stephen Smith had wat Raspail betreft ook kunnen zeggen dat die zich vergist heeft en dat dat de fictie vandaag de realiteit overstijgt.

  1. Anna

   DolleDries. Waarom stemmen mensen op partijen die deze slechte ontwikkeling en ondergang van Europa bewerkstelligen? Hoe zal Europa er over x jaren eruit zien? VS de voordelen en Europa alle nadelen.

 3. DolleDries

  Bron stopdebankiers.

 4. springmaarachterop

  Weinig gehoord de laatste dagen van die viezerik Pechtold, ik hoopte eigenlijk dat hij dood zou worden gevonden in zijn omkoopneukhut in Scheveningen.

  1. Henk-Jansen

   Er is ook nog zoiets als fatsoen, weet je dat? Ook al ben je het niet met iemand eens hoef je hem/haar nog niet dood te wensen!

   1. Ernst Quispel

    Fatsoen en Springmaarachterop hebben weinig met elkaar te maken. Hij speelt hier de rol van de vieze immorele clown.

    1. Floris

     Fatsoen en de psychopathische trol Ernst hebben weinig met elkaar te maken.

    2. springmaarachterop

     Zal ik eens langs komen in je hoekwoning en je ingewanden aan gort trappen?

     1. Henk-Jansen

      Ik vind het bijna sneu voor je, hoe je het niet met argumenten kunt winnen en daarom maar gaat schelden. Misschien zou een psychiater helpen?

     2. Adriaan

      @Springmaarachterop, hou daar mee op of verdwijn voorgoed van dit forum.
      @Tim, er mag veel op dit forum, maar hier wordt een grens overschreden.

   2. Guus Geluk

    Henk-Jansen,

    Ik adviseer u niet op tokkie-achtig gedrag te reageren.

    1. Henk-Jansen

     Ik kan het niet laten, Guus. Als ik zulke asociale reacties lees voel ik me moreel verplicht om erop te reageren.

     1. springmaarachterop

      Weer zo’n lul die de moraliteit claimt en tegelijkertijd zijn land verraadt door moslim ongedierte te faciliteren, ga lekker dood lul!

     2. Guus Geluk

      Henk-Jansen,

      Nobel, doch deze tegenreacties zijn het resultaat.

     3. Floris

      Op de asociale reacties van trol Quispel reageert Henk dan weer niet…

     4. Holland

      Henk-Jansen is dan ook selectief in zijn moraal en reacties. Als het tegen zijn linkse haren in strijkt is hij er als de kippen bij om zijn deugdzaamheid te etaleren. Als het een holmaatje betreft die over de schreef gaat, geeft Henk-Jansen niet thuis. Zo draait amoreel links.

   3. Frits Jansen

    Als clickbyte-trol doet hij alleen maar zijn werk.
    Haatzaaien is verwerpelijk maar verdienen de hardwerkende Nederlanders die niet op een normale manier het geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden niet ook ons respect?

    Het is als met de violist die ze zeiden “Wat speelt u verschrikkelijk”, waarop de aangesprokene snedig repliceerde: ” Wat denkt u van mij, ik zit er de hele tijd met mijn oren vlak boven op”.

    Ik zie het voor me: op de DDS burelen overal teiltje waar de redacteuren even kunnen kotsen als ze walgen van zichzelf.

 5. Ni28

  Zielige poging van Pechtold om in de schijnwerpers van Brussel te komen. Slijmen voor een functie op moment dat je voelt dat je politieke leven hier bijna over is. Gelukkig hebben wij de exclusieve stortplaats voor uitgerangeerde politici in Brussel.

 6. Babaji538

  Alexander Pechtold is nieuw toezichthouder
  van een Drents Museum geworden.
  Een eerlijk samenzijn.

  Petra Hermans

 7. Bloem

  Iemand wel eens gehoord van de documentaire Zeitgeist………..

 8. Ernst Quispel

  Het was inderdaad een geweldige toespraak.

  1. buitenbeentje

   nog eens, deze is te doorzichtig.

   1. Ernst Quispel

    Macron neemt stelling tegen het bruine euroscepticisme en dat deed hij met verve.
    Deze heldere pro-Europese koers is zowel nodig als verfrissend.

  2. sonar

   Dat is het in jouw ogen al heel snel Kwippemans ,maar als het relativeerd kom je al snel tot een andere conclusie.

   1. sonar

    Maar als je het relativeerd……

  3. Baron von Munchhausen

   Kwispeldoor,
   je reacties worden per dag zieliger!
   Je weet 100% niets van, ….. noem maar op!!!
   Kan je in 10 woorden samenvatten wat Macron heeft gezegd?
   Gaat je niet lukken!
   Graag geen schizofreen antwoord!

  4. Ni28

   Geweldige toespraak. De bijbehorende rekening komt later wel. De CDU in Duitsland heeft ineens geen haast om Macron zijn plannen snel in te voeren. Zouden zij achtergekomen zijn wat het echt inhoudt? Het doorsluizen van het geld van het Noorden naar het Zuiden. Het Zuiden begint in Frankrijk.

 9. Frits Jansen

  In de polls doen vooral Klaver en Baudet het goed. Maar die staan politiek toch diametraal tegenover elkaar? Klopt, maar des te opvallender is dat kiezers een jong geluid willen horen. Macron hoort ook bij een nieuwe generatie. Pechtold is een van de weinigen die met zijn tijd meegaat, tussen een zee van fossielen.

  1. Baron von Munchhausen

   Uuhhhhhhhh,………Uuhhhhhhh,…………
   en dat zegt een fossiel!
   Oooooaaaaaawwwwwwww,……….help!!!!
   Ps,
   Pechtholdicum altemarima jodofica is het Latijnse woordjes voor FOSSIEL!
   In Nederlands: Pechthold!!!

 10. Pescador

  Laat hij het er maar bij houden om met ellegron in bed te duiken want verder komt hij toch niet.

 11. Gerlos

  Dat dit nooit mag gebeuren, het gedrocht EU is nu al een ramp met geldverslindende zaken en absurde wetten.

 12. rexm

  Ben zelf 75 jaar jong en heb van ze leven nog nooit zo’n domme toespraak gehoord van een Fransman, hij gaat af als een gieter, vooral bij de Franse boeren.
  Die Macron moet eerst maar eens zorgen dat hij zijn eigen Frankrijk op orde krijgt, tot nou toe bakt hij er weinig van.
  Dan zit hij te schreeuwen, tijdens zijn toespraak, had hij de bewijzen meegebracht en aan het Europese volk laten zien, nee dat heeft hij niet.
  Ook gij Brutus Macron gaat doen wat de VS je in het oor fluistert.
  En ga eens een cursus volgen bij Putin hoe een staatsman zich moet gedragen, alvorens de dommerik te spelen.

 13. Anna

  Macron is een zwaar overspannen kereltje. In het EU Parlement mocht niemand een vraag stellen en de vraag die wel werd gesteld werd geen antwoord op gegeven. De NOS liet alleen overspannen Macron aan het woord. De vragensteller werd genegeerd. Nederlandse bevolking mocht zijn kritiek niet horen. Weg met dat miljarden verslindende nietszeggende Parlement. We worden in Brussel geregeerd door een stel vazallen van de NAVO/Amerikanen. Europa gaat volledig ten onder.

 14. Anna

  Macrons Frankrijk is totaal verloren zonder zijn Brusselse miljarden subsidie. EU bestaat slecht door de macht van subsidie. EU leiders hebben op deze wijze van regeren alle macht in handen. Doe jij als staat iets niet naar hun zin verminderen ze je inkomsten met gebruik van demoniseren. EU is voor de Amerikanen die worden er beter van. Wij veel en veel armer.

 15. Pescador

  tja helaas is die macron ook niet goed wijs , maar hij aast op de plek van minister president van Europa net zoals Rutte dit is gewoon een ordinaire machtsstrijd, waar ook lulletje Pechtholt aan mee doet ( was ook niet anders te verwachten, want in Nederland is hij uit gespeeld) maar inderdaad hoef je hem daarom nog niet dood te wensen das veels te gemakkelijk de rest van zijn leven naakt aan een paal hangen midden in Scheveningen lijkt mij een meer humane oplossing voor deze man die zich een politicus durf te noemen en ondertussen met een partijgenoot in bed duikt. bah wat een walgelijk manneke. zou die dit ook aan zijn kinderen verteld hebben?

  1. Ernst Quispel

   “de rest van zijn leven naakt aan een paal hangen midden in Scheveningen lijkt mij een meer humane oplossing voor deze man ”

   Wat mensen hier allemaal aan zieke fantasieën bij elkaar fantaseren tart elke beschrijving.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.