D66 kruipt voor de islam en stuurt voedselpakketten naar moskeeën: “Voor een inclusieve samenleving!”

Het nog altijd seculiere D66 denkt dat het de Nederlandse maatschappij een dienst bewijst als zij allerlei cadeautjes gaan uitdelen aan moskeeën. Het komt de “inclusie” ten goede, zo beweert de sociaal-liberale partij in Helmond.

d66helmond

Vroeger, heel vroeger, was D66 een seculiere partij. Het was een partij die letterlijk was opgericht om meer democratie in het Nederlandse staatsbestel te krijgen, ja, maar daarnaast had de partij van Hans van Mierlo één duidelijk doel: die eeuwige macht van het CDA en de voorgangers van het CDA eindelijk eens voorgoed openbreken.

Fast forward naar 2018 en we zien dat D66 misschien wel de minst succesvolle partij uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis is geworden. Van de doelstelling meer democratie is weinig terechtgekomen (het decennialang door D66 bepleite referendum wordt as we speak door de Eerste Kamer de nek omgedraaid), en dat secularisme is veranderd in een raar soort obsessie voor de islam.

In het Brabantse Helmond is dat goed zichtbaar, want daar slijmt de plaatselijke partij-afdeling zich bijkans onheus bij een moskee in de gemeente. Het is namelijk Ramadan. Eigenlijk een strikte religieuze aangelegenheid, maar D66 zit ook kans hun sociaal-liberale neus in de islamitische zaken te steken. En dus komt D66 zich ongevraagd bemoeien met het plaatselijke moslimvasten. En vanuit partijmiddelen komt het dan tot een cadeau voor de moslims van Helmond:

“30 dadels naar #moskeeën in het kader van de #Ramadan. Geen woorden, maar #dadels. #D66 voor een inclusieve samenleving #inclusie”

Sympathiek hoor. Gaan er nu ook matzes naar Joden op Yom Kippoer en kerstkransen naar christenen met Kerstmis? Of blijft het echt alleen bij een beetje de slijmbal uithangen bij moslims en mogen de aanhangers van andere religies lekker de goddelijke toorn krijgen? Het huidige D66 kennende, weet ik op die laatste vraag het antwoord wel…


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

85 reacties

 1. lugar

  Vroeger, heel vroeger, was D66 een seculiere partij. Nu is het een islam-partij, een doodspartij, net als islam. D66 vereert, net als islam, de dood.

  O ja, het is natuurlijk ook de partij van Penthouse Pechtold, ten grave met die zooi!

  1. B. Pascal

   Het is eenvoudig; een mens kan niet neutraal zijn. Hij is geen Atheist of A-religieus enz.
   Of hij is voor de God van de Joden en Christenen of hij is voor de Anti-God.

   Voor Links is dat altijd de Anti-God geweest; dat heeft zich geuit in:
   A. Antisemitisme ( zie sociaal Hitler met NSB; zie communistisch Stalin; zie huidig Links ze zijn allemaal voor Islam en Palestijnen )
   B. De hang naar Spiritualiteit uit Azie en Islam ( zie de opkomst van allerlei zelf meditatie, en actieve bemoeienis met de Islam )
   C. Anti-Christelijk ( zie de afbraak en haat van de huidige Europese cultuur en samenleving, ook op moreel oogpunt aangaande medisch ethische kwesties )

   Ze is niet minder dan een macht in de hand van de Satan. De Satan is Anti-God.
   Ze houdt je bezig voor 80 jaar en sleept je de ondergang in.

   1. Vit

    Wat een onzin en dat anno 21ste eeuw!

    1. B. Pascal

     Wanneer je geen inhoudelijke reden meer weet,
     kun je altijd nog het volgende verwoorden:

     – Niet meer van deze tijd….
     – Dat anno 21e eeuw …..
     – Veel te ouderwets …..
     – ik ben atheïsme, ik ben neutraal
     ( atheisme betekend geloof in een niet-god )
     – ……… (gewoon ogen sluiten, denk aan iets leuks )

     1. Vit

      Er is geen god of satan, er is alleen zwaartekracht wat alles heeft geschapen uit sterrenstof.

     2. Vit

      Ps, water waar wij voor ruim 60% uit bestaan is van oorsprong buitenaards net als ijzer.

     3. B. Pascal

      Een aantal flinke beweegredenen om aan te nemen dat er meer is dan ons verstand en ogen:

      A. De wetenschap heeft bewezen dat er een samenhang in de materie is. Deze samenhang en het samengebrachte is zo enorm nauwkeurig op elkaar afgesteld dat de wetenschap twijfelt aan het plotselinge ontstaan. Zelfs Stephen Hawking heeft in zijn laatste manivest ( 8 dagen voor zijn dood ) aangegeven dat het stof en heelal eindig zijn. Dit betekend volgens hem dat er ook een begin is. Wie staat er aan het begin? Stephen Hawking meent met zekerheid te spreken over een oorsprong. Die oorsprong kan God genoemd worden.

      B. Ieder mens heeft een moraal een norm in zich. Het geweten! Ook criminelen hebben deze. Een ruzie is vaak een bewijs dat men strijd voor de norm. Zelfs kinderen knokken voor hun normpje ‘’ dat snoepje is van mij’’. Die norm is aanwezig ook wanneer je kinderen niet opvoed ( heeft de wetenschap bewezen ). Die norm, behoud hoe gebrekkig ook de samenhang onder de mensen. Wie bepaalt die norm? Is het niet een Macht die het in ons legt? Een Macht die ons later ter verantwoording zal roepen?

      C. De drang naar bevrediging! Ieder mens heeft een drang naar bevrediging. Dit wordt vooral zichtbaar in de midlifecrisis, wanneer je alles niet meer recht kan houden. Wanneer de jeugd voorbij is, je leeft in de zomer van je leven! Zie de herfst komt! Waar komt die onrust vandaan? Is het niet omdat we domweg het idee van een God missen?
      We voelen ons wanneer het einde komt alleen!

      D. Het lijden; waarom is er lijden? Je ziet hoe de mensen elkaar kwaad doen. Het is logisch dat er lijden in de wereld is. Wij mensen verdienen echt niet de nobel prijs als wereld verbeteraars, of wel? Het lijden dwingt ons nog tot een bepaalde deemoedigheid. Want het kan ons allemaal plots treffen. Is het niet zo dat wij het lijden over ons eigen leven trekken? Lijden is in zich zelve niet kwaad, ze maakt niet meer kwaad of slechtheid voort. Ze dwingt ons anders naar het leven te kijken. Wie doortrekt ons lijden met goedheid? De mens brengt in ieder geval niet veel goedheid; gezien de wereldgeschiedenis, kunnen we niet veel goedheid toeschrijven aan de mens. Het goede komt dus vanuit een andere Macht. Wie is toch het goede die instandhouder? Kan dat niet God genoemd worden?

      E. De dood; waarom maakt iedereen zich druk om de dood? Wanneer er geen leven na dit leven is; is de dood niet belangrijk. Toch is iedereen er maar druk mee, zo ook de politiek.
      Iedereen weet dat de dood geen leven is. Zelfs Stephen Hawking zegt: waar leven is; daar is hoop. Waarom worstelt men dan zo met de dood. Omdat we onbewust weten dat de dood iets weerzinwekkends is. Wij horen te leven, dood is niet ons doel. Dus de dood hoort niet bij het leven, deze is er later aan toegevoegd. We zoeken allemaal bewust of onbewust naar de oorzaak daarvan. We willen allemaal langer leven, waarom toch? Wat is die drang naar leven? Is het niet een drang die in ons wordt gelegd? Een drang die ons dwingt verder te kijken dan dit leven? Wij kiezen er niet voor om te leven, we zijn er en we willen blijven. Is het niet een drang om te zoeken naar leven?
      En wie toch de gangmaker achter het leven? Ligt er geen God achter dit leven?

      Wanneer een groot wetenschapper als Stephen Hawking al weet dat er een begin en einde is, omdat alle theorieën dat bevestigen. Wie ben jij om te zeggen dat het alles alleen sterrenstof is? Ik neem aan dat wie er tegen mij spreek geen ”sterrenstof” is.

     4. Vit

      Praktijk is dat wij uit sterrenstof bestaan en tot sterrenstof zullen wederkeren.

     5. Vit

      Btw, binnen nu en een miljard jaar groeit de zon uit tot een rode reus waarbij er geen leven meer mogelijk is.

     6. B. Pascal

      Hé Sterrenstof,

      Als atheïst is het niet nodig jou te helpen, je bent zelf soeverein.
      Dit is geen wetenschap maar moedwillige ongegronde eigenwijsheid.
      Of twijfel je toch een beetje aan je soevereiniteit?
      Je korte antwoordt geeft ook aan geen echt antwoordt te hebben.

      Lees Stephen Hawking, hij kan je verder helpen!

      https://nos.nl/artikel/2230080-het-heelal-is-eindig-staat-in-postume-theorie-van-stephen-hawking.html

     7. Vit

      Beste vent hoor die Hawking maar in dit geval zit hij er naast, atomen blijven altijd bestaan (wet behoud van energie), wat dat betreft heb ik meer vertrouwen in Einstein.

      Volgens mij en nog een paar andere is ons universum ook niet het enige.

      “When we are alone it is an awfull waste of space”

     8. Original NL

      …..Als atheïst is het niet nodig jou te helpen, je bent zelf soeverein.
      Dit is geen wetenschap maar moedwillige ongegronde eigenwijsheid….
      ….pascal is soooo funny!!!
      Hoe verzin je het!.
      “moedwillige ongegronde eigenwijsheid..”
      En dat zegt iemand die moedwillig zijn ogen en oren sluit en krampachtig vasthoud aan datgene wat ze hem al als baby met de paplepel hebben ingegoten!

    2. B. Pascal

     Hé Vit en Original NL. Aangezien u beiden de alom geroemde wetenschapper Hawking al verketteren. Tonen u beiden daarmee betere wetenschappers te zijn; maar dan in de ‘’ongegronde inhoudloze wijsheidsliteratuur’’. Echt inhoudelijke stukken en motiveringen komen uit u beiden niet voort.
     U verwoordt uzelfven zeer mooi ‘’ krampachtig vasthoudend aan datgene wat men denkt te weten ‘’. Maar meer heeft u niet. 🙂

     Bedankt voor uw inbreng; weer 5 minuten naar de bliksem 🙂

     1. Vit

      Noem Einstein maar geen motivering, laat verder maar zitten.

     2. B. Pascal

      Vit blijf wel Vit.

      Atomen blijven altijd bestaan (wet behoud van energie), dat is inderdaad waar. Maar dat alle atomen ”origineel blijven” binnen het kader waarin ze gesteld zijn is niet waar. Daar komen we bij het higgsboson.
      Qua materie gaat er niets van de aarde af, of wordt daaraan toegevoegd.
      Al hebben buiten aardse invloeden wel invloed op materie en daarmee ook op atomen. Binnen het kader waar een atoom functioneert staat ze vast, echter is er wel degelijk een op en af waardering en daarmee ”verandering” van atomen. Bijvoorbeeld wanneer een atoom buiten het functiekader komt waar binnen ze functioneerde.

      Zie het onderstaande van Einstein omtrent zijn idee van een wereld na deze wereld:
      “I have repeatedly said that in my opinion the idea of a personal God is a childlike one,” he wrote to a man who corresponded with him on the subject twice in the 1940s. “You may call me an agnostic, but I do not share the crusading spirit of the professional atheist. … I prefer an attitude of humility corresponding to the weakness of our intellectual understanding of nature and of our own being.”

     3. Vit

      @ B. Pascal
      “Qua materie gaat er niets van de aarde af, of wordt daaraan toegevoegd.”

      Ohh jawel, jaarlijks wordt de aarde zo’n 40.000 ton zwaarder door meteorieten.

     4. B. Pascal

      Elk jaar bereiken naar schatting ongeveer 100 miljoen brokken steen van 1 gram of meer de atmosfeer van de Aarde, maar die bereiken bijna geen van allen het oppervlak van de Aarde. Van brokken van 1 kg of meer zijn er per jaar ongeveer 10000, maar ook daarvan bereiken de meesten de grond niet. Van brokken van 1000 kg of meer bereiken er per jaar maar ongeveer 10 de atmosfeer van de Aarde, echter deze nemen enorm in gewicht af door de verbranding in de atmosfeer. Van meteorieten zoals die de Chicxulub-krater bij Mexico veroorzaakte wordt gedacht dat ze ongeveer eens per 100 miljoen jaar inslaan.

      Je spreekt over 40.000 ton per jaar aan gewichtstoename; dat is 40.000.000 kg per jaar. Ik denk dat je je verrekend, reken dat eens per 2000 jaar uit? Daarnaast spreken we over massa toename, gewicht in de ruimte is er niet. Massa vergroot de invloed in de ruimte.

   2. Original NL

    Hè pascal hou dat religieuze gezever even voor je… ja?
    Fijn!

    1. B. Pascal

     Dat Atheïstische gezever mag wel zeker? Lekker vooringenomen!
     Niet echt Original NL
     Jij gaat niet bepalen wat ik wel zeg en niet.
     Daar hebben we Den Haag wel voor!

    2. B. Pascal

     Wat ik schreef had niets met religie te maken, het is filosofie!
     En daar is de wetenschap groot mee geworden.

     Het aannemelijk maken van God mag niet, wel het afnemen van God in de gedachten. Vreemd toch? Je zult immers beide kanten moeten schouwen.

    3. Original NL

     Ben niet vooringenomen…heb alleen een hekel aan elke vorm van bijgeloof,vooral als die mij de wet of manier van leven gaan voorschrijven.

     1. B. Pascal

      Dan heb je aan mij een goede, ik heb je immers geen (bij)geloof voorgeschreven. Het is enkel een filosofie die je aan het denken zet.
      Ik begrijp je negatieve opmerking ”gezever” dan ook niet echt.

 2. Babaji538

  Inderdaad werd er reclame en voorlichting
  gegeven wat drie dadels met je doen.
  Petra Hermans

 3. swetsnek

  tja je moet ergens je kiezertje weg halen toch ??

 4. meijer61200

  Waarschijnlijk loert de corrupte Pechtold op een tweede penthouse in Ankara?

  1. Frits Jansen

   Istanbul is veel leuker. Toeristen die het in hun hoofd halen naar Ankara te gaan wordt verteld dat de leukste dag van een verblijf in Ankara de laatste is, want dan heb je het fijne vooruitzicht spoedig te mogen vertrekken.

   1. lugar

    Nou zo’n land wil je toch graag bij de EU, of niet soms?

   2. meijer61200

    Je bent natuurlijk al compleet gestoord als je naar deze fascistenstaat op vakantie gaat! Notabene; Het linkse wc papier de Volkskrant plaatst graag de advertenties van Corendon voor dit shitthole, dat dan weer wel natuurlijk. Ook het hypocriete links is niet vies van geld.

    1. Original NL

     Ja dat er nog steeds sukkels zonder moraal naar turkye op vakantie gaan is echt te gek voor woorden.

    2. DirkSteen

     Wij gaan ook ZEKER NIET naar een land als Turkije op vakantie gaan!!

 5. Blue monday

  D66 is de partij die al 52 jaar symboolpolitiek bedrijft.
  Soms slaat het aan, soms zakken ze door het ijs.

  Gelukkig zitten we nu in een periode dat D66 in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen.

  Goed nieuws voor alle partijen die het economisch, neo-liberale gedachtengoed verafschuwen.
  Want economisch is D66 dé Tea-party van Nederland…de gluiperds

  1. Blue monday

   @Frits
   D66 is economisch kneiterrechts en aan de andere kant ook nog progressief.
   De partij heeft bij mij een onvergetelijke blunder begaan door afstand te nemen van de oprichters van deze partij en liever met de VVD in zee gaan dan met de sociaal democraten. Ergo, ze hebben mede de Pvda kapot gemaakt en blij mee gedaan aan het bashen van deze partij.

   Als er een partij is, die niets bespaard is gebleven, dan wel de PvdA en met name D66 kon het niet nalaten om nog eens fijn na te trappen.

   Met die partij heb ik geen medelijden meer en het is me een lieve duit waard dat deze kut-partij zichzelf opheft.

   Over DDS zijn we het wel eens, dat morele kompas was er al amper en is na Livestro al helemaal op hol geslagen. Liegen en verdraaien van de feiten is hier de trend en hele vieze bruine mannetjes worden toegestaan om onversneden haar én doodsbedreigingen te uitten waar onze welbespraakte linkse huistrollen steeds weer een ban krijgen, die te omzeilen is door maar weer een andere naam aan te nemen.

   Het is ook de enige reden dat ik hier nog wel eens wat neerkwak…om te voorkomen dat goor bruin rechts hier zijn exclusieve site krijgt voor het uitkotsen van hun smerige boodschap.

   1. Holland

    “Het is ook de enige reden dat ik hier nog wel eens wat neerkwak…”
    ———————————————————————————
    Het zou veel reaguurders wat waard zijn als jij je kwakkie ergens anders plempt dan hier op DDS, gehersenspoelde extreemlinkse idioot.

    1. Blue monday

     Zoals ik vaker constateer…een bruine dreigtrol op DDS.

     altijd eenvoudig te herkennen vanwege een morbide fascinatie voor lichaamssappen.

     bah…

    2. Ernst Quispel

     Aan alles kun je merken dat Holland gelukkig en tevreden in het buitenland woont.

     🙂

     1. Signaal

      Blablabla! Blaaskaak/pisvlek en uitkeringstrekker.

 6. Frits Jansen

  D66 is een mikpunt van DDS. Hoewel sommigen klagen dat het huidige D66 rechtser is dan de VVD voordat Bolkestein die partij omvormer van een gezellige liberale partij in een stel grimmige populisten is D66 blijkbaar toch te links voor DDS.

  Wat dat referendum aangaat leg ik nog één keer uit dat D66 LOF verdient omdat ze de realiteitszin hebben als feit te accepteren dat het referendum een speeltje werd van subversieve krachten, die met steun van het machtige maar noodlijdende Telegraaf concern massa’s cynici wist te winnen voor leugenachtige ideeën over wetten en verdragen.

  Get is eigenlijk net zo als met web sites waarop je kunt discussiëren, zoals de onderhavige. De kranten hebben een voor een de mogelijkheid op hun website te discussiëren afgeschaft, omdat de mensen zich niet weten te gedragen, en nu is naast JOOP.NL alleen DDS nog over, zoals u weet vergiftigd door bruine trollen. Aangespoord trouwens door een redactie die er met verbazende creativiteit in slaagt elk maatschappelijk vraagstuk tot schandaal te verdraaien.

  Kortom, net als het referendum lijkt de mogelijkheid op internet te discussiëren geweldig, maar het loopt razendsnel uit de hand.

  D66 oprichter Van Mierlo maakte de fout die wel meer politici maken: hij wilde de burger meer bij de politiek betrekken. Maar dat wil die burger helemaal niet. Politieke junks kunnen zich niet voorstellen en weigeren te aanvaarden dat een hoop mensen helemaal geen zin hebben in politiek. Zodat subversieve krachten hun kans grijpen, waarschijnlijk gesponsord door de Russen, de Israëli en schimmige donkerbruine Amerikaanse extremisten. DDS staat erbij te juichen, want alles moet kapot!

  D66 is te prijzen voor haar realiteitszin te aanvaarden dat het referendum is mislukt. Dat blijft de rol van D66: intelligente realiteitszin. En D66 vult duidelijk een gat in het politieke spectrum. Ik ben het eens met Pechtold die zei dat een echte liberaal niets bij de VVD te zoeken heeft.

  Voor Amerikanen is een “liberal” links, hier is een “liberaal” rechts.

  Waar sommigen D66 tegenwoordig te rechts vinden krijgt die partij steun uit onverwachte hoek: DDS vindt D66 best wel links

  1. lugar

   D66 is geen mikpunt van DDS, D66 stuurt dadels naar de moskee, dat is een statement en niet echt handig. Penthouse Pechtold heeft ook een Penthouse aanvaard, dat is net zo onhandig. Ollongren heeft de sleepnetwet er met de snelheid van het licht doorheen gejast en het referendum afgeschaft, ook niet echt handig. Kortom, D66 is een onhandige partij en DDS verhaald daarover.

   1. Ernst Quispel

    Nee, DDS verhaalt er over.

    🙂

    1. Signaal

     Blablabla! Blaaskaak/pisvlek en uitkeringstrekker.

  2. swetsnek

   dank je wel hoor ,…hahaha

  3. Bulletje Bloedworst

   U schrijft “maar dat wil de burger niet” . Hoe weet u dat?

   1. Original NL

    Ja er zijn er hier veel die in hun eigen droomwereldje leven en precies denken te weten wat anderen vinden!

  4. Bloem

   “Maar dat wil die burger helemaal niet” ????? Hoezo wil de burger dat niet en wie bedoelt u met “die burger”. Volgens de laatste peilingen willen de meeste burgers die extra betrokkenheid juist heel graag. Echter dat valt niet te lezen in het enige blad in uw bibliotheek, de “Jan Jans en de kinderen”

   1. Guus Geluk

    Matt Herben wist het kernachtig uit te drukken: “In 2002 ging het om de kloof tussen burger en  politiek. Nu lees je over de kloof tussen de boze, witte man en de elite. Onzin. Het gaat om de mondige burger en die heeft geen moeite met de elite, als die elite maar presteert. We gunnen ook een voetballer zijn miljoenensalaris, zolang hij doelpunten maakt en geen kapsones heeft.” Daar had de voormalig LPF-er, met wie ik het verder overigens zelden eens ben, voor een keertje gelijk in.

    Voor een Zwitsers systeem is geen meerderheid.

 7. Ni28

  D66 is een overbodige en voor de samenleving gevaarlijke partij.

 8. Guus Geluk

  Hoe verhoudt zich dit tot de nadrukkelijke scheiding van geloof en politiek die D66 heeft ingebed in het politieke programma? De partij laat immers geen gelegenheid onbenut om christelijke elementen op de vuilnisbelt te zetten.

  Je kunt je afvragen of er in deze partij niet sprake is van christofobie.

  1. lugar

   Dat hoef je jezelf niet af te vragen. Tal van amendementen bewijzen dat. Maar héé christen klieren is hot en ze slaan nooit terug hè, dat mag niet van hun Meester.

   https://www.nd.nl/nieuws/politiek/leven-in-een-christofobe-samenleving.250006.lynkx

  2. Vit

   Vooral Penthouse gebruikt nogal vaak het ja maar jij ook.

   1. Guus Geluk

    Ik bedoel – het is wat mij betreft geen probleem als D66 dadels aflevert bij een moskee. De kerk en de staat staan in contact: zie de “preek” die Mark Rutte laatst hield in een kerk. Echter, de dubbele maat van D66 met betrekking tot religie is evident. Waarom de ene religie knuffelen en de andere weg willen gooien?

    In het licht van 66’s dubbele maat klinkt “inclusieve” samenleving tamelijk hol. “Inclusief” lijkt vooral een seculiere samenleving, “inclusief” de islam te betekenen.

    1. Vit

     Zelf zie ik het wat er nu gaande is als laatste stuiptrekkingen van religies (met dank aan de wetenschap), het wordt met hand en tand verdedigd om wat voor reden dan ook.

    2. Guus Geluk

     In elk geval is de secularisatie voor een deel te wijten (of te danken, ’t is maar net hoe je het ziet) aan de wetenschap.

     1. Vit

      Vanaf mijn prille jeugd ben ik geïnteresseerd in kosmologie, daardoor was het geloof er bij mij niet in te krijgen, zelfs niet met geweld.

     2. Guus Geluk

      Vit,

      Bent u opgegroeid in een Protestants gezin dan?

     3. Guus Geluk

      “Dan” hoefde er niet bij.

     4. Vit

      Nee christelijk, vandaar een basisschool met de bijbel bezocht, het heeft alleen niet veel geholpen. Ik mocht ook niet meer met bijbelse-geschiedenis meedoen vanwege mijn vragen.

     5. Guus Geluk

      Vit,

      O oké.

     6. B. Pascal

      Hé Sterrenstof, jou ouders kozen voor jou je basisschool.
      Je zegt: het heeft niet veel geholpen.

      Mijn vraag aan jou; waarom zou het moeten helpen?
      Als atheïst is het niet nodig jou te helpen, je bent zelf soeverein.
      Of twijfel je toch een beetje aan je soevereiniteit?
      Bewijst dit niet juist je religieuze gevoeligheid bent en daarom toch vragen stelt?

     7. B. Pascal

      Hé Sterrenstof, jou ouders kozen voor jou de basisschool.
      Je zegt: het heeft niet veel geholpen.

      Mijn vraag aan jou; waarom zou het moeten helpen?
      Als atheïst is het niet nodig jou te helpen, je bent zelf soeverein.
      Of twijfel je toch een beetje aan je soevereiniteit?
      Bewijst dit niet juist je religieuze gevoeligheid en dat je daarom toch vragen stelt?

      Lees Stephen Hawking

      https://nos.nl/artikel/2230080-het-heelal-is-eindig-staat-in-postume-theorie-van-stephen-hawking.html

 9. Ritter

  De “liefdesverklaring” van veel media en politici aan de islam is vrij bizar. En dan nog wel aan de radicale kant van de islam.

  We hebben toch scheiding tussen staat en religie in Nederland?
  ———–

  Zorgen om hype rond ramadan

  Amsterdam – Het enthousiasme waarmee de islamitische vastenmaand ramadan in Nederland wordt omarmd als een soort nationaal evenement, is een zorgelijke ontwikkeling. Daarvoor waarschuwen liberale moslims en ex-gelovigen, die spreken van ’ramadan-gedram’.

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2052618/zorgen-om-hype-rond-ramadan

 10. Ni28

  Wie zaait zal oogsten.Wat denkt D66 te oogsten? De dadels zijn door de moslims gezaaid.

  1. Steve Van der Vekens

   Die denken dat – wanneer de islam de macht over neemt – dat ze dan een uitzonderingspositie krijgen. ‘Moslimachtige-kaffir’ of zoiets.
   Bende slijmballen, jullie kopjes zullen het eerste rollen bij het willekeurig aan moslims uitreiken van een huis.

 11. Ni28

  Ik zie zoals zo vaak foute informatie zoals trollen meestal achterlaten. Er kan niet alleen bij de DDS of Joop gereageerd worden. Bij de Elsevier kan dat als je een abonnement neemt en bij OpinieZ kan het ook mits je je echte naam gebruikt. Zo zie je dat zij de reacties controleren en ook beperkingen aanbrengen om hun sites schoon te houden. DDS doet het niet, jammer genoeg en Joop negeer ik dus dat weet ik niet. Het kan dus altijd beter zonder provocateurs en trollen. De ene lukt het wel de ander niet. Kwestie van willen.

  1. Guus Geluk

   Beste Ni28,

   Bent u bereid de u opgevallen foutieve informatie van andersdenkenden met mij te delen?

   1. DutchDropveter

    Andersdenkend is niet het zelfde als de boel verdraaien Guus… Zucht…

    Voorbeeld het heeft 23 maanden (!!!!!!!!) geduurd voordat de NOS migranten geen vluchtelingen meer ging noemen en dan nog hoor vaak vluchteling vallen… #ken je feiten

 12. Steve Van der Vekens

  En dan te weten dat moslims het sowieso niet ophebben met ‘volksverraders.’

 13. NoDoubt

  De Koran is duidelijk. Hoewel de verzen niet in tijdsvolgorde staan, geldt dat wat het laatste geschreven is, eerdere uitspraken overschrijft. Het houdt in dat de hoofdstukken 2, 8 en 9 het meest rechtsgeldig zijn en daarbij het meest gewelddadig naar niet-moslims (keffirs, onderkruipselen). ISIS houdt zich slechts aan deze hoofdstukken. Aangezien je Mohammed en Allah niet mag bekritiseren en De Koran de waarheid is, zal er nimmer een democratie zijn onder Islam. Kijk naar de landen waar de Islam wordt verkondigd. Kijk naar landen die eerst geen Islam hadden en nu volledig in handen zijn van moslims. Niet omdat het een vredelievend geloof is. Bijzonder dat maar weinig mensen zien dat het geen geloof is. In de Koran zakt de zon in een poel en bestaat de maan uit twee delen. Moet wel een bijzondere Allah zijn geweest dat hij van het heelal dat soort uitspraken doet. Mohammed geeft aan zolang je als moslim in de minderheid bent, houdt je vijand te vriend (periode Mekka) en als je in de meerderheid bent, slacht je tegenstander af (periode Medina) of gebruik ze als slaaf en laat ze betalen.

  1. B. Pascal

   Allah is de maangod! Niets minder! Het is een natuurgoddienst voorkomend uit de vader der leugen. Het verleid vele mensen tot repressie; moord en dood!

   Wie ore heeft, die hore het!

 14. palko

  D’66 is verworden tot een kleurloze partij die met alle winden probeert mee te waaien. In de hoop daar extra stemmen mee te trekken. Met een leider, Alexander Pechtold, waarvan je nooit weet of hij het echt is. Of dat het zijn karikatuur is die uit het Amsterdamse Madame Tussauds is weggelopen.

 15. Steve Van der Vekens

  Allemaal middelen om meer moslims naar de moskee te lokken.

 16. poldi

  En wat te denken van de bekendmaking van de laffe directie van Douglas na het hoofddoek incident bij haar vestiging in Leeuwarden.
  Ze zijn nu gezwicht en het personeel toegestaan een hoofddoek sorry ik bedoel kopvod te dragen in alle Europese winkels.

  De islamisering woekert als rupje-nooit-genoeg voort en de laffe autoriteiten en directies werken er aan mee.

  1. Steve Van der Vekens

   We hebben de zelfmoordbrug nog.

  2. palko

   @poldi, ondanks dat bedrijven of instellingen niet verplicht zijn om vrouwen met een schaamlap op der kop aan te nemen voor een functie waar ze lijfelijk in contact komen met klanten/publiek. Hetzelfde geldt ook voor hetzelfde soort mensen dat zichtbaar een andere religieuze uiting draagt. Zoals een kruis of een een keppeltje. Mijn echtgenote zal in ieder geval Douglas voortaan mijden als de pest

   1. JanKlaasen

    Daar zal de Douglas niet rouwig om zijn. Die zitten echt niet te wachten op Tokkies.

 17. Rosasolis

  Ik ken een paar gewone werkloze mensen in mijn oude dorp in een gemeente van Hollands-Kroon. Een van hen is een jonge man die werkeloos is van wegen een ongeluk.
  Om te overleven gebruikt hij van de gemeentelijke dienst een wekelijkse voedsel pakket van de gemeente. Dit service werkt uitstekend. Een keer per week krijgt dit jonge Nederlandse man een grote doos met verse groente, fruit en vele andere goede producten om hem door de week te helpen. Hoewel dit intelligente jonge man in therapie zit, en wil gauw terug keren naar een werkplaats, kan ik niet begrijpen waarom er voedsel pakketten moeten komen voor moslims?

  1. Mart

   Ik òòk niet…ze vreten zich toch gewoon vol na zonsondergang?

 18. Mart

  Ze denken êcht dat ze later mee mogen doen of hun nek te redden als ”de grote onderdrukking”.heeft gevonden….Laatste gaat nu nog sluipende wijs

  1. Mart

   Moet zijn”plaats gevonden”,neemt u mij niet dadelijk meester Guus.

 19. Gerlos

  Totaal de weg kwijt en vervreemd zich al meer van hun kiezers. Ga zo door en de partij gaat de PvdA achterna wat ik niet zou betreuren.

 20. Peter Loosduinen

  Hebben ze naast de dadels ook schone besnijdenismesjes voor de vrouwenbesnijdenis afgeleverd ?

 21. Pescador

  D66 is een dictaturale partij net als de islam dus lochies dat ze daar mee gaan liggen vrijen, nederlandse kiezer zullen niet veel meer op die dictatuur stemmen , dus dan maar naar de islam want als de imam zecht dat ze op pechtholt moeten stemmen doen ze dat anders krijgen ze klappen. En dat is precies de stijn van penthousepechtholt

 22. lugar

  “Zijn overvallers spraken met mogelijk een Marokkaans accent, omschrijft de politiewoordvoerder in een regionaal opsporingsprogramma.”

  Integratie moslims is in geen enkel land gelukt.

 23. HEM

  Even ter herinnering:
  Voor de Tweede Wereldoorlog was er een partij die de ideologie van de leider van onze oosterburen bejubelde. Leden van deze partij stonden juichend langs de kant, toen de Duitse tropen ons land binnentrokken.

  Als er vandaag één partij is, die duidelijke overeenkomsten vertoond met de NSB van destijds, dan is het D66.

  En wij kunnen “Mein Kampf” verbieden, en wij kunnen het SS en andere Nazi-tekens verbieden, zolang wij dit soort partijen niet verbieden, maken wij geen schijn van kans om een volgende genocide in ons land te voorkomen.

  En daarom: Verzet!

  Koopt niet bij D66 winkeliers, stuurt uw kinderen niet naar scholen met D66 leraren, praat niet met D66 buren, kennissen of familieleden! Isoleer deze fanate, domme en land-verradende infantielen.

  Géén nieuwe Nazi-partijen in Nederland!

 24. Peter Loosduinen

  D66 kruipt voor de islam en stuurt voedselpakketten naar moskeeën.
  Aan D66 verzocht ook schone besnijdenismesjes voor de vrouwenbesnijdenis toe te voegen aan het voedselpakket.

 25. lanex

  Kijk alleen al naar de achterbakse smoelen die op rij één zitten, dan weet je genoeg!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.