Schandalig! EU-topman Jean-Claude Juncker eert KARL MARX in waanzinnige ceremony

Het marxisme heeft geleid tot de dood van tientallen miljoenen mensen in de onderdrukking van honderden miljoenen — zelfs miljarden.

Het is ongelooflijk, maar op de dag dat Nederland Bevrijdingsdag viert is Jean-Claude Juncker naar het Duitse Trier gegaan om Karl Marx eer te bewijzen. Marx werd 200 jaar geleden geboren in die stad. Ongelooflijk genoeg is daar reden geweest voor Juncker om naar die stad af te reizen en Marx’ leven en filosofie te eren.

Natuurlijk is het al erg genoeg dat Juncker bij dat feestje is, maar het wordt nog erger. Meneer gaf namelijk ook een “gepassioneerde speech” waarin hij Marx en zijn nalatenschap verdedigde. Hij zei zelfs dat Marx’ zieke, moordzuchtige, vreselijke ideologie een geweldig grote impact heeft gehad op … Het Grote Europese Project. Ja, op de EU zelf.

“Iedereen doet er verstandig aan om Marx te herinneren omdat herinneren en begrijpen deel zijn van een mooie toekomst. Zonder geheugen zal er niet veel zijn in de toekomst,” aldus Juncker. Dan denk je: nu komt er een flinke waarschuwing. Nee hoor, niets is minder waar:

“Marx is niet verantwoordelijk voor de misdaden die zijn zelfverklaarde opvolgers hebben begaan.”

En:

“Je moet Karl Marx begrijpen in de context van zijn tijd en geen vooroordelen (tegen hem hebben) gebaseerd op de geschiedenis. Deze oordelen zouden niet moeten bestaan.”

Met andere woorden, Juncker vertelde het aanwezige publiek eerst dat we allemaal de geschiedenis moeten kennen… om daar vervolgens aan te voegen dat we de bloederige geschiedenis van het marxisme moeten negeren.

Vervolgens liet de ‘president’ van de Europese Commissie ook nog even weten dat Marx een grote invloed heeft gehad op de EU, onder meer door mensen als Juncker hoegenaamd duidelijk te maken dat “de taak van onze tijd” is om “sociale rechten” te verbeteren.

Met andere woorden, Juncker ziet zichzelf als erfgenaam van Marx. 

Als kers op de taart presenteerde hij een 4,4 meter hoog standbeeld van Marx, dat gedoneerd is door China en vanaf nu in het centrum van Trier staat.

Schandaliger dan dit wordt het niet.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

54 reacties

  1. JanKlaasen

   Lijst van Witte Huis-adviseurs die Trump beledigen en ‘idioot’ noemen, wordt langer en langer
   De lijst van naaste medewerkers die president Trump in kleine kring beledigen en schofferen, wordt langer en langer. Zijn belangrijkste adviseur, stafchef John Kelly, ontkent met weinig succes dat hij de president een ‘idioot’ heeft genoemd die weinig begrijpt van staatszaken. In Washington is het niet de vraag of Kelly de storm overleeft, maar eerder wanneer hij vertrekt.

   1. lIN-T

    Te dom om inhoudelijk te reageren dus copy/paste ik maar een totaal off topic anti Trump bericht.

    1. palko

     @IINT, en ik maar denken dat dit item op DDS over Karl Marx en Jean Kloot Juncker ging. Maar misschien heb ik iets gemist 😉

     1. lIN-T

      Ja inderdaad verwarrend al die verwarde personen.

 1. Floris

  Het is duidelijk waar dit stuk stront voor staat.

 2. Henk-Jansen

  Naar mening is niet Marx verantwoordelijk voor alle doden, al die dictators die misbruik hebben gemaakt van zijn ideeën zijn dat echter wel.

  1. Floris

   Marx’ ideeën zijn pervers.

   1. JanKlaasen

    Leg dat eens uit

  2. Ernst Quispel

   Zeker, zoals de mensen die de boodschap van Christus misbruikten voor oorlog, inquisitie en genocide ook pervers waren.

   1. B. Pascal

    Hoeveel mensen zijn gedood in de naam van: God is dood! In naam van het atheïsme? Nazi’s en Japans Nationalisme 72.155.800; Communisme 101.000.000.
    Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.

    Ernst, je bent iemand die nooit iets van een ander zal aannemen. Ik heb je deze getallen al eens laten zien.

   2. B. Pascal

    De kruistochten, de inquisitie en de heksenvervolgingen hebben misschien 200.000 mensen het leven gekost. In alle eeuwen. Dat getal valt in het niet bij de meer dan honderd miljoen die de Drie Geliefde Grote Atheïsten in de twintigste eeuw in een paar decennia er door hebben gejaagd.

   3. B. Pascal

    De EU blijkt dus de nieuwe Atheïsme staat! Anders gaat de voorzitter Marx niet eren.
    Wie Marx interessant vindt en hem eerst is gewoon een neo-materialist.
    Religie is voor hen een groot kwaad. God is dood, dood is dood!
    Daarbij neem je dan Darwin op, want je bent wel ontstaansagnost natuurlijk …….

    De ziel is eeuwig. Bewijs: Metafysisch, Antropologisch, Moreel, Ontologisch.
    Er is meer aanwijzing dat er een God is, dan dat Hij er niet is.

    Als Neo-materialist heb je geen toekomst, immers dood is dood… Je bent al dood!

    1. entropino

     Religie is gewoon socialisme met mythes erin, het is proponent (net als socialisme) van het altruïsme(self-opoffering) en het collectivisme(schapen onder god). Het altruïsme en het collectivisme beide de grootste veroorzakers van leed wat men elkaar aan doet. Het is collectivistisch en parasitair.

     Georganiseerde religie kan bijna niet anders dan een vijand zijn van van het individu(Goden zijn volgens hen groter, heiliger) en als gevolg ook de vrije markt en het kapitalisme, een mens mag niet vrij handelen, vrij denken want hij is gebonden aan de regels van god.

     Je bent deel van het probleem, het systeem van slaven en hun parasieten moet teneinde gaan als wij willen echte welvaart willen.

   4. B. Pascal

    De EU blijkt dus de nieuwe Atheïsme staat! Anders gaat de voorzitter Marx niet eren.
    Wie Marx interessant vindt en hem eerst is gewoon een neo-materialist.
    Religie is voor hen een groot kwaad. God is dood, dood is dood!
    Daarbij neem je dan Darwin op, want je bent wel ontstaansagnost natuurlijk …….

    De ziel is eeuwig. Bewijs: Metafysisch, Antropologisch, Moreel, Ontologisch.
    Er is meer aanwijzing dat er een God is, dan dat Hij er niet is.

    Als Neo-materialist heb je geen toekomst, immers dood is dood… Je bent al dood!

    1. Original NL

     Hé pascal één pil per dag heeft de psychiater gezegd niet het hele potje in één keer!

 3. Florissa

  Een dementerende ouwe seniele zuiplap, en Rutte met zijn vriendjes kruipen voor die lul ,dat is onze regering .wat een doodziek zooitje bij elkaar .

 4. palko

  ‘Marx heeft een grote invloed gehad op de EU’. En alcohol heeft blijkbaar wederom grote invloed gehad op deze uiterst onbekwame voorzitter van de EU. Anders laat je het wel uit je hoofd om het verwerpelijke en mensonterende gedachtengoed van Karl Marx (en dus ook van Engels, Stalin en Lenin) goed te praten.

 5. Beukman

  Marx was een groot filosoof en econoom die een aantal zaken juist heeft gezien, zoals de inherente perversie van het kapitalistische systeem, en het aanstuwen van een beweging van groeiende inkomensongelijkheid tussen mensen: inmiddels bezitten de 80 rijkste mensen evenveel als de armste 3,5 miljard mensen.

  Sinds de komst van het neoliberalisme, de privatisering van nutsbedrijven, en de hiermee gepaard gaande afbraak van de verzorgingsstaat, lijkt bovendien Marx Verelendungs-profetie alsnog in vervulling te gaan, zij het in gewijzigde vorm.

  Hier een stuk waarin e.e.a. verder uit de doeken wordt gedaan:

  https://www.volkskrant.nl/opinie/is-het-te-veel-gevraagd-om-vast-te-stellen-dat-marx-tenminste-voor-een-deel-gelijk-had~a4596884/

  Daarnaast kan Marx mooi schrijven. Hij weet ingewikkelde zaken helder uit te leggen, en sommige passages zijn ronduit literatuur te noemen.

  Wat communistische landen allemaal hebben uitgevroten en uitvreten heeft verder niks met Marx te maken, net zomin als de Deutsche Demokratische Republik niks met democratie te maken had. Een standbeeld dus voor die man!

  1. Ernst Quispel

   Beukman, Floris noemt de ideeën van Marx pervers maar dat moet waarschijnlijk worden verklaard uit het feit dat hij deze, inderdaad grote, filosoof en econoom, gelijkstelt met dictators van het type Mao en Stalin en uiteraard zijn wonderlijke opvattingen over het cultureel Marxisme waar Karl Marx weinig mee te maken heeft.

   1. Beukman

    @Ernst
    Marx heeft een enorme schat van ideeën nagelaten. Best mogelijk dat er een paar tussen zitten waarover men van mening kan verschillen of ze wel of niet pervers zijn. Maar welke van die vele ideeën zou Floris dan bedoelen, heeft hij dat er ook bijgezegd?

    1. Floris

     Klassenstrijd, dictatuur van het proletariaat, need I say more?

     Marx had kunnen weten dat dat zou leiden tot een totalitaire staat en dat is precies wat er is gebeurd.

   2. toetssteen

    @EQ
    De filosofie van Marx, kan mogelijk gedijen in een kleinschalige gesloten economie. Maar dit systeem kunt u niet uit prakken!
    Man een kudde herten zal u denkwijze met stampende hoeven verwelkomen!

  2. Floris

   “Marx was een groot filosoof en econoom”
   ————————————————–
   Marx was geen econoom en een van de zwaktes van zijn luchtkastelen was economisch van aard: mede daarom is het marxisme/communisme overal mislukt.

  3. toetssteen

   @Beukman
   Marx was bepaald geen econoom! Dat zijn waanbeelden ( utopieën) gestolen zijn en uitgeprobeerd en gefaald hebben, is Marx niet aan te rekenen.
   Wat u verder bazelt is lachwekkend. Waar in de wereld heeft een socialistisch of een vergelijkbaar systeem ooit welvaart gebracht? Nergens.
   En kom me niet aan met relatieve armoede in een kapitalistisch systeem, want die is niet vergelijkbaar met de schrijnende armoede in een voor de zoveelste keer mislukt socialistisch probeersel.

   1. Floris

    “Dat zijn waanbeelden ( utopieën) gestolen zijn en uitgeprobeerd en gefaald hebben, is Marx niet aan te rekenen.”
    —————————————————————————-
    Ze zijn niet gestolen maar nagevolgd. Marx zou het geweldig hebben gevonden, die Russische revolutie. Hij pleitte immers voor zo’n revolutie.

    Het is hem WEL DEGELIJK aan te rekenen.

    1. toetssteen

     @floris
     Daar kunnen we als het gaat over de revolte over praten en wel omdat ik van mening ben dat u het hebt over ‘ Engels’.

 6. Meester Kong

  Schandalig de haat jegens de arbeidersbeweging door DDS (Mike)

  Karl Marx uitte felle kritiek op de aanhangers van het liberalisme. Hij weerlegde de principes van een neutrale liberale staat en een vrije markt economie. De Liberalen waren van mening dat door middel van deze twee principes veiligheid van elk persoon en bezit gegarandeerd zou zijn. Daarnaast zou een liberale staat ervoor zorgen dat iedereen gelijkwaardig behandeld zou worden Volgens Marx was er van deze idealen geen sprake in de praktijk. In tegenstelling tot de Liberalen, die de nadruk legden op het individu, stelde Marx dat er veel meer moest worden gekeken naar verscheidende klassen binnen de maatschappij. Tussen deze klassen zaten zoveel economische, sociale en politieke ongelijkheden dat men niet kon spreken van gelijke behandeling aldus Marx.

 7. Scaldis

  Laten we hopen dat de wartaal van Juncker het gevolg is van de zoveelste alcoholdelirium

 8. Ni28

  Juncker vindt Karl Marx geweldig. Een echte proletariër in hart en nieren die leefde voornamelijk van het geld van de ander. Nooit echt gewerkt, zijn vrouw zei eens: Schrijf Das kapital niet maar zorg voor kapital. Juncker doet hetzelfde, leeft op de kosten van de EU en zuipt net zo veel als Karel Marx. Trier zou blijer zijn met de Marx Brothers. Trier met een standbeeld van Marx van formaat zoals die van Stalin of Mao. Hopelijk zal iemand hem laten ontploffen.

 9. Ni28

  Het stikt hier weer van proletariërs. Zeker dat soort met veel geld op zak.

  1. palko

   @Ni28, ik beschouw deze zgn. proletariërs eerder als profitariërs. Mensen, zoals ik, die zelf de misdaden van een arbeidersparadijs van Karl Marx en Friedrich Engels aan den lijve hebben ondervonden, weten uit de praktijk waartoe de denkbeelden en ideeën van deze gemankeerde denkers hebben geleid.

 10. toetssteen

  ‘Een beetje dom’, kuch.
  Marx kan men de wandaden van het Stalinisme niet aanrekenen, daarom was Marx een filosoof en Stalin een praktiserende communist.
  Maar goed, als de EU die richting wenst te gaan, gaat het hier zeer benauwd worden. Heerlijk mensen dat communisme, allemaal happy living together enzo….

  1. Ni28

   Zij hebben zich allemaal laten leiden door ideeën van Marx. Marx wou een gewelddadige revolutie ontketenen omdat het niet anders kon. Hij wou de dictatuur van de proletariërs instellen en dat is ook gebeurd. Mensen in het Oosten van Europa hebben het in werkelijkheid ervaart maar jullie lullen alleen maar over woorden. De praktijk heeft laten zien wat zijn theorieën betekenden. Alleen communisten kunnen zo figuur vereren.

   1. toetssteen

    Ni
    Heb even geen trek om een discussie te starten over Feuerbach/ links Hegelianen en al die blabla die wonderwel past bij Groen Links.

    1. Ni28

     Als ik Karel Marx of soortgelijke naam hoor is mijn trek ook over.

     1. toetssteen

      Ni28
      Naast mijn wat wiskundig (ICT)verwante bezigheden, vind ik de wondere wereld van de filosofie een uitdaging. Ik zie het dan ook op de wijze zoals bedoelt; denken, overdenken, kijken naar andere patronen.
      Ik vrees dan ook dat als Marx nog zou leven dat hij zich niet zou kunnen vinden in de uitgevoerde werken.

    2. Ernst Quispel

     Dat is prima, Toetssteen.

 11. Gerlos

  Heeft weer te diep in het glaasje gekeken, en dat niet voor de eerste keer en ook niet voor de laatste keer.

  1. palko

   @Gerlos, Ik adviseur deze notoire zuipschuit die (als hij niet bezopen is) luistert naar de naam Jean-Kloot Juncker zich met spoed te laten behandelen in de Bouman Verslavings Kliniek in Rotterdam.

 12. Westerling

  Je moet de slavernij begrijpen in de context van zijn tijd en geen vooroordelen tegen de slavernij hebben gebaseerd op de geschiedenis. Deze vooroordelen zouden niet mogen bestaan.

 13. Svetlana

  ik ben een grote fan van de gedachtegoed van Karl Marx. Het communisme is net zo vredeliefent als de islam. Nouja bijna…

  Islam is nog beter omdat we dankzij deze praschtige religi heerlike turkse brot hebben

  1. Pindas

   Beetje moeite met de taal schat???

   1. JubbeFeenstra

    Nee, ze doet net alsof. Normaal komt het er veel beter uit.

 14. Bes Tolen

  Marx had een gesloten maatschappijbeeld. De werkelijkheid was een andere, ook veel samengestelder en ingewikkelder en het ging ook een andere kant uit dan Marx voorspeld heeft. De grote ramp is nog altijd dat de obscure communisten in Rusland met het grofste geweld de macht hebben kunnen grijpen. Trotzky is dan ook de belangrijkste man geweest in de communistische revolutie. Trotzky liet een onnoemelijk aantal Russische jongens standrechtelijk liquideren, die nee zeiden tegen inlijving in het communistische leger. Als minimum wordt een aantal van 150.000 liquidaties van jongemannen aangehouden in het eerste begin.
  Marx vergat de betekenis van banken. Dat terwijl hij er door familiebanden tenminste nog enige kennis van moet hebben gehad. Het is duidelijk dat eschatologie een grote misleidende rol speelt in het marxisme. Door de onnadenkendheid van velen, het willen geloven van wat nooit zal komen met name, en dat geloof op intolerante, ziekelijke wijze te willen uitdragen, zitten we heden ten dage nog met de kwalijke gevolgen. Merkwaardig genoeg is het marxisme in Nederland tegenwoordig sterker doorgedrongen dan ooit. Er is ook zelfbevlekking bij bijvoorbeeld veel christenen. Het gebrek aan zelfkritiek bij het huidige links en dat is internationaal, en gechargeerde dan wel verzonnen verhalen over personen en groepen, die niet als links worden gezien, past ook in het obscure, dat het communisme altijd heeft gehad. Hele ladingen journalisten houden zich er mee bezig. Duidelijk ook aanwijsbaar in Nederland.

 15. Bes Tolen

  Neoliberalisme werd een linkse term om te misleiden. In werkelijkheid was het zo, dat de grootbanken, die ruim in de regering Clinton vertegenwoordigd waren, misbruik hebben gemaakt van wel redelijke ideeën van voorgaande regeringen. Dit om geldende regels, die die banken in de weg zaten, af te schaffen. En meer dan dat, er kwam uiteindelijk ook een volledig geleid bankwezen tot stand. Wie dat leiden tot op de huidige dag? Wel, die ontwerpers. Het mag dus geen verbazing wekken dat de grootste profiteurs in de VS zich in hun kringen bewogen en bewegen.
  Het uitkleden van de verzorgingsstaat komt door de zware lasten van de massa immigratie. Gebrek aan kritiek en vrijheid van meningsuiting heeft daar ook mee te maken.
  De rijke oligarchen in de gebieden van de voormalige Sovjet Unie begonnen hun praktijken doordat ze in de communistische tijd al op belangrijke plaatsen zaten. Sommigen zijn al van de derde generatie. Soms waren het families, die hun macht uitbreidden. Dat kon in partijorganen gebeuren.

 16. Pindas

  Die kabouter moesten ze eens in een sprookje verbergen!En over 100 jaar weer levend begraven!

 17. Ni28

  Toetsteen, als Karl Marx nu zou leven zou hij KUNNEN zien dat zijn theorieën niet werken. Als hij dat zou WILLEN zien, tenminste en daar heb ik mij grote twijfels over. Bij zijn leven was hij al overtuigd van zijn gelijk en een mening van een ander telde niet. Dus blijft het bij theoretische overpeinzingen. Degene die zijn theorie in praktijk bewust heeft meegemaakt, en dat ging echt letterlijk door de gewelddadige overname van materiële en niet materiële schatten van de mens. Precies zoals hij het schreef in Das Kapital. De intelligentsia werd kapot gemaakt ten koste van de proletariaat. Na 40 jaar kropen zij terug van de kapot gemaakte landen die nu nog last van hebben in de postcommunistische tijdperk. Karl Marx kan zich scharen tussen de geestelijke misdadigers van de moderne tijd. Maar Quispel heb je in ieder geval blij gemaakt met je opmerking.

  1. toetssteen

   @Ni28
   Ik denk dat Marx zich kapot zou schrikken. Zijn utopie kan slechts werken in een soort stadstaat. Dat is echter geen realisme, helaas zou ik willen zeggen.

 18. JubbeFeenstra

  De opvolger van Juncker zal ongetwijfeld een mooi verhaal weten vertellen over Hitler in 2089. Dan is het namelijk 200 jaar geleden dat de grondlegger van het verenigd Europa het levenslicht zag. De man had visie. Was zijn tijd ver vooruit.

 19. Bes Tolen

  De zwakzinnige mening van Juncker uit de rijke bankenstaat Luxemburg komt er op neer, dat uiteindelijk niemand verantwoordelijk is te stellen voor politieke misdaden. Daar komt de praktijk van de laatste decennia ook op neer. Ja, het is schering en inslag in de geschiedenis van de westerse wereld. Juist, daar moet alles tegen worden gedaan. Aan die eeuwige misleiding. Te beginnen bij Juncker uit die rijke bankenstaat en zijn EU.

 20. Frits Jansen

  De EU wordt vaak verweten alleen de belangen van het Grootkapitaal te dienen, maar nu zegt Juncker iets dat de andere kant op wijst en het huis is te klein.
  Op deze site wordt vaak tegen “links” gefulmineerd, maar “rechts” is van huis uit de politiek die rijken rijker maakt en armen armer. Omdat de rijken dat verdiend hebben!

  Laten we trouwens vaststellen dat bepaalde grondgedachten van het socialisme tegenwoordig zozeer gemeengoed zijn dat zelfs de VVD zich daar niet voor schaamt. Bij voorbeeld armenzorg.

  Je moet je ook bedenken dat het communisme een antwoord was op wantoestanden, bij voorbeeld in het vooroorlogse Berlijn. Gelukkig weten we inmiddels dat het het verkeerde antwoord was. Puur communisme gaat zozeer tegen de aard van mensen in dat dit alleen met meedogenloos geweld te handhaven is.

 21. Frits Jansen

  Marxisme was een reactie op de industrialisatie in de 19de eeuw. Het heeft lang geduurd voordat men inzag dat onverdund Marxisme niet werkt: het vereist een ijzeren dictatuur en leidt tegelijk tot schrijnende armoede.
  De opvolger heet sociaal-democratie, en als DDS z’n zin krijgt wordt die opgevolgd door de asociaal-democratie.

 22. cango736

  Dit is de essentie van al die rotzooi, alhier en in M.O. en in Libië enz. ook en de Britten willen zeker niet OOK onder hetzelfde juk leven (behalve hun zogeheten nieuwe britten dan waarschijnlijk): The European Union always was a CIA project, as Brexiteers discover – https://www.telegraph.co.uk/business/2016/04/27/the-european-union-always-was-a-cia-project-as-brexiteers-discov/
  Dat berucht oorlogsstokersinstituut moet maar eens ontmanteld worden, beter vroeger dan later. Er is nog veel werk voor Trump! Er staat hier ergens dat er oorlog komt tussen EU, hun slaaf dus en Rusland…Dan weet je het wel zeker?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.