Italië stuurt schepen terug, dus… enorme toename aan bootvluchtelingen die via Spanje naar de EU reizen!

Illegale migratie richting Europa stroomt via het zwakste punt het continent binnen. Nu Italië de zeegrenzen sluit, is een volgende EU-lidstaat de pisang: Spanje. De hoeveelheid bootvluchtelingen is daar de laatste tijd gigantisch toegenomen.

Nu Italië een nieuwe regering heeft gekregen die rechts is op immigratie, en Spanje juist een nieuw links bewind dat helemaal pro-immigratie is, wordt het stuivertje wisselen aan de noordkust van de Middellandse Zee. Was het voorheen Italië die de ene na de andere boot vol migranten het land binnenliet, nu is het het neo-communistische Spanje van Pédro Sanchez geworden dat de deuren wagenwijd openzet voor bootvluchtelingen die zich vanuit Afrika naar Europa spoeden.

De cijfers voor Spanje zijn schrikbarend, want de aantallen nemen in hoog tempo toe. Italië laat dankzij ‘botenweigerminister’ Salvini juist een sterk dalende trend zien:

“Het aantal illegale migranten dat via de Middellandse Zee in Spanje arriveert is in mei toegenomen naar 3400, ruim drie keer zoveel als in april. In de eerste vijf maanden van het jaar waren het er 8200, een ruime verdubbeling vergeleken met een jaar geleden.

In Italië kwamen in mei 4100 mensen aan over zee, ruim 80 procent minder dan een jaar eerder.”

Het schetst niet echt een bemoedigend beeld van de vaardigheid van Europa om illegale immigratie de kop in te drukken. Het heeft zelfs alle kenmerken van een spelletje whack-a-mole: juist als één land de teugels aanhaalt en een streng immigratiebeleid hanteert, is er ergens anders aan de zuidkust van het continent wel weer een land dat juist de grenzen wagenwijd opengooit. Zo blijven we natuurlijk bezig en komt er nooit een structurele oplossing. Een beetje deprimerend zijn bovenstaande cijfers en de bijbehorende epifanie dus wel.

Dat wordt de komende jaren dus nog even flink tanden knarsen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

31 reacties

 1. Ritter

  “Vluchtelingen”??

  De meeste asielzoekers zijn geen echte “vluchtelingen” die veiligheid zoeken maar illegale migranten die onder het mom van “vluchteling” naar Noord/West Europa migreren vanwege economische/financiële voordelen ( lees uitkeringen en dat soort dingen).

  Daarvoor maken ze (mis) gebruik van de asielprocedure.

  Ook de “vluchtelingen” die oorspronkelijk uit oorlogsgebied komen (zoals b.v. Syriërs) zijn illegale migranten omdat ze vanuit veilige gebieden in de regio ( b.v. Turkije, Libanon, enzovoorts) naar Noord/West Europa reizen vanwege ons sociaal stelsel.

  Behalve het financiële plaatje is er ook en sociaal/religieus plaatje. De meeste illegalen zijn moslims en die nemen hun religie mee naar Europa en houden daaraan vast. Ook de tweede en derde generatie.

  Als gevolg daarvan vind er een sluipend proces van islamisering plaats met zelfs de oprichting van islamitische partijen die ieder jaar sterker zullen worden.
  ——–
  Karskens: Vluchtelingenpolitiek grootste bedrog van de 21e eeuw

  De verslaggever bezocht zelf het land en hoorde van bronnen ter plaatse dat tussen de 40.000 en 80.000 Eritreërs elk jaar daar vakantie vierden. “Dat zijn niet allemaal vluchtelingen, maar overwegend wel”, aldus Karskens, die sprak van “Eritrea Asiel Holiday Tours”.

  “Het moment dat ze een Nederlands paspoort hebben gaan 9 op de 10 terug”, aldus de oorlogsverslaggever. De uitzonderingen worden gevormd door mensen die daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden van het regime in het land. “Die zijn te bang.”

  https://www.youtube.com/watch?v=DstSklx-p8s

  1. Bloem

   “De meeste illegalen zijn moslims en die nemen hun religie mee naar Europa en houden daaraan vast. Ook de tweede en derde generatie.” Dat is helemaal correct. Het ergste is nog dat het juist de aard van deze intollerante religie is die de oorzaak is van al het geweld en armoede in de gebieden die ze ontvluchten.

   1. Ni28

    Ook in de scheikunde geldt dat het mengen onverenigbare stoffen tot een explosie kunnen leiden.

 2. Ritter

  Zolang de illegale migranten worden “beloond” met een verblijfsvergunning ( en daarbij levenslange uitkeringen waar ze geen cent toe hebben bijgedragen) zullen ze blijven komen. Ook blijft Merkel achter haar “open grenzen” beleid staan.

  Deze asielzoekers weten precies waar de “honingpot” staat; namelijk in Noord/West Europa en daar willen ze dan ook naar toe.

  Zelfs asielzoekers die geen verblijfsvergunning krijgen blijven in Europa en profiteren van allerlei extra maatregelen zoals b.v. “bed en brood” en zelfs woning aanbod zoals in Amsterdam.

  Dus zolang de politici geen echte effectieve maatregelen nemen om de massale illegale instroom af te remmen is het dweilen met de kraan open.

 3. Ritter

  Wat zijn de gevolgen op de lange termijn voor Nederland als deze massale illegale instroom doorgaat?

  Dat kunt u lezen in onderstaand artikel.
  ————–
  Dr. Jan van de Beek (foto): „Eind deze eeuw zijn er nog maar zeven, acht miljoen autochtone Nederlanders.”

  Zeist – Hoe ontwikkelt Nederland zich de komende decennia onder invloed van de immigratie en het populisme? Demograaf Jan van de Beek: „De vraag is of de liberale democratie houdbaar zal zijn.” „Eén ding is zeker”, zegt Van de Beek (50) in zijn woning in Zeist. „Als de huidige trend zich doorzet, hebben we aan het eind van deze eeuw miljoenen inwoners die zich niet met Nederland identificeren. Nederland zal dan een heel ander land worden.”

  Van de Beek is cultureel antropoloog en wiskundige. Hij ontwikkelde modellen waarmee hij de demografische ontwikkeling van Nederland kan voorspellen. Interessant: anders dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet Van de Beek ook uitspraken over de verwachte loyaliteit van groepen burgers aan Nederland. „Onder allochtonen is daar wel onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat van de jonge Turken en Marokkanen zo’n tien, elf procent – heel weinig dus – zich primair identificeert als Nederlander. Voor Surinamers en Antillianen liggen die cijfers veel hoger: de helft tot twee derde. Ik heb bovendien gekeken naar het aantal gemengde huwelijken. Die gegevens stop je in mijn model en dan kun je – met allerlei mitsen en maren – voorspellingen doen voor de toekomst.”

  Aan het eind van deze eeuw zal ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking uit (afstammelingen van) immigranten bestaan, zegt Van de Beek: „Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Kijk naar de Indonesiërs en de Surinamers en Antillianen, die gaan voor een groot gedeelte volledig op in de samenleving. Maar voor Turken en Marokkanen en ook voor de nieuwe groepen vluchtelingen uit wat het ’Afrikaans-islamitisch cluster’ wordt genoemd, geldt dit niet.”

  Nederland gaat dus ingrijpend veranderen. Van de Beek: „Miljoenen burgers zullen zich deel voelen uitmaken van zogeheten ’transnational communities’, transnationale gemeenschappen: één been hier, één been elders. De cruciale vraag is: als het er zoveel zijn, wat voor samenleving zijn we dan? Is onze liberale democratie wel houdbaar? Zeker moslims – die in 2060 dertien tot zestien procent van de bevolking zullen uitmaken – hebben een heel ander en deels zelfs conflicterend waardesysteem. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent de islamitische wet, de sharia, boven onze wetten stelt.”

  Van de Beeks onderzoek is urgent nu uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat jonge Turken en Marokkanen niet alleen steeds religieuzer worden, maar dat bovendien hun afstand tot – en zelfs afkeer van – de Nederlandse samenleving toenemen. Deze ontwikkeling – de ’islamisering van de samenleving’ – beperkt zich niet alleen tot Nederland en leidt in veel westerse landen tot zorg. Onder anderen de conservatieve Frans-Canadese socioloog Matthieu Bock-Côté (38) pleit voor een veel grotere weerbaarheid van de ’ontvangende samenlevingen’ in zijn standaardwerk Multiculturalisme als politieke religie. Immigranten zouden niet onmiddellijk dezelfde rechten moeten krijgen als de oorspronkelijke, autochtone bevolking, argumenteert Bock-Côté. Westerse natiestaten moeten zich bovendien veel bewuster zijn van hun unieke geschiedenis en cultuur. ’Uitspraken als ’uiteindelijk zijn we allemaal immigranten’, zoals je die in Canada wel hoort, slaan nergens op’, schrijft Bock-Côté.

  “We importeren nu armoede”

  Van de Beek deelt die aversie tegen het cultuurrelativisme, dat vooral zit ingebakken bij partijen als GroenLinks, D66, SP en de PvdA. „De naïviteit van die mensen over de multiculturele samenleving is enorm. Ze zien multicultuur als iets leuks – Turkse eettentjes en zo en dat ís ook leuk – maar als we te maken hebben met conflicterende waarden- en parallelle rechtssystemen is het een groot probleem. Dan heb je geen liberale democratie meer.”

  Wat bovendien vaak over het hoofd wordt gezien, is dat nieuwkomers voor het grootste deel afkomstig zijn uit dat eerder genoemde Afrikaans-islamitische cluster. „Uit cijfers van het onderzoeksproject World Values Survey blijkt dat het Afrikaans-islamitische cultuurcluster het verst verwijderd is van ons Noord-Europese, protestantse cluster. Dus we halen de mensen binnen die in normen en waarden het vérst van ons verwijderd zijn. Linkse mensen denken dat als we nu maar aardig en tolerant zijn, dat die nieuwkomers zich vanzelf tot liberale burgers zullen ontwikkelen. Maar dat is natuurlijk onzin. Veel asielzoekers willen helemaal geen westerling worden. De werkelijkheid is: velen van hen zijn weliswaar gecharmeerd van onze welvaartsstaat, maar niet altijd van onze taal en cultuur en normen en waarden. En als je over de jaren miljoenen van hen toelaat zou dat geen gevolgen hebben voor jouw samenleving?”

  Soevereiniteit

  De westerse wereld beleeft nu de Derde Demografische Transitie, legt Van de Beek uit. De eerste en tweede waren de periodes in de 19e en 20e eeuw, die zich kenmerkten door de overgang van hoge sterfte en hoge geboorte, via lage sterfte en hoge geboorte naar lage sterfte en lage geboorte. Van de Beek: „We hebben inmiddels te maken met een krimpende autochtone bevolking, in combinatie met hoge immigratie. Daardoor zijn er eind deze eeuw nog maar zo’n acht miljoen Nederlanders die nakomeling zijn van de huidige autochtonen. De overige inwoners stammen af van immigranten of komen uit gemengde huwelijken. De kernvraag is: zullen die laatsten zich identificeren als Nederlander?”

  Er zijn ingrijpende maatregelen nodig, zegt Van de Beek. „Voortgaande immigratie ondermijnt de verzorgingsstaat en de sociale cohesie. Je importeert armoede. We moeten af van het VN-vluchtelingenverdrag en het recht op asiel beperken. Ook het vrije verkeer van personen moet aan banden. Gebeurt dit niet, dan voorspel ik gouden tijden voor populisten.”

  Bron:
  http://www.telegraaf.nl

 4. vrijgezel32

  Aan alle journalisten (niet alleen van DDS!): gebruik niet de term “Vluchtelingen” op een enkele uitzondering na zijn het “Migranten”. Met de term “vluchtelingen” wordt het bijna geromantiseerd.

  1. Rosasolis

   @vrijgezel32. Het zijn nu migranten uit Afrikaanse landen, die van heel veel ellende in eigen land willen ontvluchten.

   1. Kees

    een beetje naief….

 5. Ernst Quispel

  De situatie illustreert dat het beheersen van de immigratie alleen in gemeenschappelijke EU-verband kans van slagen heeft. Het dichtgooien van de grenzen van nationale staten leidt slechts tot verschuiving van de problemen met alle ellendige humanitaire gevolgen van dien.

  1. sjun

   Rekolonisatie biedt inderdaad en betere oplossing.

   1. Ni28

    Ik las in de boek van Redmond O’Henlon in zijn boek over de voormalige Franse Congo hoe de meeste Congolezen hoopten dat de Fransen zouden terugkomen. Want toen was er orde en niet zo honger als nu. De kolonisatie was niet alleen maar slecht al was de doel duidelijk. Het heeft wel beschaving gebracht in de toen nog wilde landen. Die beschaving komen zij nu nog hier halen want zelf redden zij het niet.

  2. Rechtsaf

   @Ernst “De situatie illustreert dat het beheersen van de immigratie alleen in gemeenschappelijke EU-verband kans van slagen heeft.”

   Ik kots echt van jou niet normaal meer gewoon, het moet stoppen dat is wat er moet gebeuren..

   “Het dichtgooien van de grenzen van nationale staten leidt slechts tot verschuiving van de problemen met alle ellendige humanitaire gevolgen van dien.”

   Dat is natuurlijk een grote leugen, men dient in het land zelf te blijven dat is het enige juiste dat moet gebeuren, buiten het dichtgooien van de grenzen natuurlijk..

 6. Rosasolis

  Het is duidelijk wat de huidige koers van de mensenhandelaren uit Afrikaanse landen wordt…Als zij niet door de Afrikaanse regeringen worden tegengehouden. Daarom moet de EU regering onmiddellijk vergaderen, oplossingen vinden, en meteen in actie komen.
  Anders wordt Spanje overspoeld door duizenden illegale migranten uit arme Afrikaanse landen. De grote problemen in heel Afrika zijn: extreem droogte, overbevolking, honger, vreselijke ziektes zoals aids, TBC, cholera, en ook ebola, werkloosheid en geen of alleen lagere onderwijs. Vaak worden ongeschoolde zeer jonge meisjes uitgehuwelijkt om gauw zwanger te worden. Maar boven al deze ellende, is er veel corruptie in vele Afrikaanse regeringen, die ook vaak zwak en onervaren zijn, om al die problemen in eigen land op te lossen. Nogmaals dit is misschien de belangrijkste reden
  waarom de EU snel in actie moet komen…voordat wij overspoeld worden door duizenden illegalen uit Afrika, die denken dat Europa Shangri-La is. Als de regeringen in Afrikaanse landen niet met de EU willen werken om dit ramp te voorkomen, dan moet er sancties volgen. Zij kunnen beginnen om die bendes van mensenhandelaren in eigen land op te pakken.

  1. Ritter

   Rosasolis

   Deze illegale migranten komen vanwege ons sociaal stelsel. Ze weten precies in welk land ze moeten zijn. Ze denken dat hier het goud op de straat ligt.

   Als morgen word besloten dat deze illegale migranten geen uitkeringen krijgen en andere “goodies” zullen de meeste niet meer komen.

   Vandaar ook dat de meeste illegale migranten willen door reizen naar Noord/West Europa omdat daar het meeste te “halen” valt.

   Het enige wat echt help is het sluiten van de (buiten) grenzen door ieder land en het afschaffen van de uitkeringen aan illegale migranten.

   Alle andere maatregelen zetten geen zoden aan de dijk en blijft het dweilen met de kraan open.

   Net zoals Australie heeft gedaan. En dat heeft gewerkt want het aantal “bootvluchtelingen” naar Australie is sterk gedaald.

   1. Rosasolis

    @Ritter en Stanly2000. Op de nieuws van 13:00 werd net verteld dat op a.s. zondag een EU TOP vergadering wordt in Brussel gehouden. Om de huidige situatie over illegale migranten uit Afrika te bespreken en oplossingen te vinden. Er was ook een bericht dat enkele van de honderden die vorige week naar Spanje werden gestuurd, zijn de grens naar Frankrijk vandaag overgelopen. De radio omroeper had het over “illegale migranten uit Afrika”.

  2. Stanly2000

   Rosasolis, ik heb u bericht doorgestuurd naar F. Timmermans in Brussel.

 7. lIN-T

  Toevallig gisteren na vakantie de grens Spanje Frankrijk gepasseerd, lang in de file gestaan omdat de gendarmerie iedereen controleerde. zover open grenzen van die hypocriete Franswn.

 8. Ni28

  Rajoy was een weinig sympathieke leider maar nu er een socialistisch leider de ladder opgeklommen is betekent het weer dat Europa via Spanje vol zal lopen met vluchtelingen. Er is altijd een nieuwe linkse idioot te vinden al zeggen zij dat het om een eenmalige actie ging. Menselijkheid als eenmalig verschijnsel begrijp ik het dan dat zullen de ngo’s niet pikken en die hebben kennelijk de hoogste woord in de EU en omstreken.

  1. Guus Geluk

   Daarom is er ook een alomvattend Europees plan nodig.

   1. Floris

    Ja Guus, maar van die watjes in Brussel valt niet veel te verwachten. En van Merkel nog minder.

    1. Guus Geluk

     Het laatste nieuws.

     https://nos.nl/artikel/2237284-eu-wil-vluchtelingen-voortaan-aan-de-randen-opvangen.html

     Doorgaans ben ik overigens geen voorstander om bij alle problemen met de “meer EU”-kaart te zwaaien, maar qua migratie is dat nodig.

     1. Floris

      “Het laatste nieuws.”
      ——————————

      Eerst zien, dan geloven.

     2. Stanly2000

      Geen goed plan Guus, ze zijn dan n.l. al in Europa en je krijgt ze niet meer weg. Of pleit je voor bewaakte kampen? Met wachttorens e.d.? Nee ze moeten tegengehouden/teruggestuurd worden voordat ze voet op Europese bodem zetten. Met ze bedoel ik de immigranten.

     3. Guus Geluk

 9. lugar

  8200 x 700 euro per maand = 5.740.000 euro per maand, en de teller tikt door.

  68.880.000 euro per jaar, maar ja, dat klopt niet want het stopt niet bij die 8200!

 10. Luwadder R1

  Het dichtgooien van grenzen van nationale LANDEN!!! leidt zeker tot de verschuiving van het probleem. Er zijn hier type’s die zijn al helemaal in de “U.S.E. sfeer” nou die kunnen beter emigreren naar Amerika want dat zijn staten. en Italie is een land. En dat Italie de deur dicht gooit is een goede zaak. De alcoholistenclub uit Brussel kunnen het migratie probleem toch niet oplossen. Dus nemen ze het recht maar in eigen hand: eigenhandig de deur dicht gooien. En Angela Merkel staat nu ook voor het blok, de minister van binnenlandse zaken heeft gezegd eens op te schieten met dat migratiebeleid anders wordt de deur tussen Duitsland en Oostenrijk ook dicht gegooid. Vraag is hoe lang Spanje de deur nog open houdt, je kan op de klompen aanvoelen als het daar straks uit de hand loopt ook Spanje de deur dicht gooit. En dan zal “draaideur politicus” Rutte wel roepen dat het dichtgooien van grenzen geen oplossing is. Nee!! open grenzen is ook geen oplossing. Grenzen waren er in het verleden niet voor niets. Sommige dingen in het verleden zijn zo slecht nog niet.

 11. falschirmjager

  Spanje moet alles wat zij binnen laten,wel zelf houden door reizigers die zich elders melden retour sturen.Geen 1 uitgezonderd .

  1. Rechtsaf

   @FSJ maar dit is juist een nieuwe ingang voor àl deze zielige vluchtelingen zo hoeven ze nog maar 3 veilige landen door voordat ze in Nederland zijn..

 12. falschirmjager

  Als al die Afrikaners hier zijn,zullen de straat namen veranderd worden om hun zwarte roets/gevoel hier te behouden.Uiteindelijk zal zo’n grote domme of kleine domme neger precident willen worden dmv een heuse staatsgreep, ach de Oranjes kunnen altijd nog uitwijken naar Argentinië

 13. dinaro

  Dacht dat de EU er vóór stond onze veiligheid te garanderen?
  Geen oorlog sinds 70 jaar in West-Europa dan, balkan hoort zeker niet tot de EU?
  Nu met die massa’s mensen uit Afrika die hierheen komen onder het mom van ‘vluchteling’ zal de onveiligheid alleen maar toe nemen!
  Zeker omdat de meeste ook nog eens moslim zijn.
  Als dat zo door gaat en de spoeling steeds dunner zal gaan worden dan kan je
  erop rekenen dat er burger-oorlogen gaan ontstaan.
  Juist daarom geen EU. Leugens!!!

 14. dinaro

  Lijkt erop dat het: von Coudenhove-Kalergi plan goed wordt uitgevoerd.
  Zou het maar eens opzoeken op Google of You-Tube!
  We zijn al een heel eind op weg!!
  Weg onze mooi Nationaliteiten, weg leuke auto vakantie, ff geld omwisselen.

  Waarom moet Europa moedwillig naar de knoppen geholpen worden??
  Zie: von Coudenhove-Kalergi plan !!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.