Radicale moslimgekkies bedreigen alle 150 Tweede Kamerleden vanwege Wilders’ Mohammedcartoonwedstrijd

Alle 150 Tweede Kamerleden zijn onlangs bedreigd wegens het voornemen van PVV-voorman Geert Wilders om een cartoonwedstrijd omtrent de islamitische profeet Mohammed te houden in de ruimtes van het parlement. “We zullen afrekenen met iedereen en elke persoon die zich heeft ingelaten met deze wedstrijd,” aldus de agressieve dreigtokkies.

Incasseren is nog altijd niet de sterkste eigenschap van radicale moslims, zo bewijst een e-mail aan alle 150 Kamerleden wel. De Nederlandse parlementariërs ontvingen een Engelstalig schrijven waarin ze worden bedreigd vanwege een cartoonwedstrijd die PVV-leider Geert Wilders er binnenkort wil organiseren. Want dat is heiligschennis, en op heiligschennis staat nu eenmaal de doodstraf. Dus iedereen in het Tweede Kamergebouw die zich inlaat met de wedstrijd kan zich een gewaarschuwd mens weten.

De volledige e-mail is in handen van GeenStijl en luidt als volgt:

stop bladhmeious contest

For couple of days hearing that you are going to conduct a blasphemous contest in Neither-land.
Are you nonsense or have gone mad.That conducting an activity to hurt billions of people through an attaching on blasphemous contest.

Its warning from Muslim nation. and listen carefully. We Muslims are always ready to sacrifice for our Beloved Prophet (Peace be upon him). We have a great history and culture.
And our religion give us message of peace. But any dog bark on our Beloved Prophet (Peace be upon him) or ISLAM.

He must be ready for war with us.

You Know about our history very well that Muslims never attack on other religions or faith.

If you did not stop this contest, you will see a destroyed national economy.
And in other part have to put dead bodies, you a nation who cant live without wine. So you are nothing in front of us.

You have announced a battle with Almighty Allah ( The God) and his true followers, You have pay for it.
History is the witness that we send to hell people who bark against ISLAM and Any Prophet of God.
We will finish each and every person who is involved in this contest.

To speak about a true faith is terrorism, So stop it or ready to die like pig or dog.

Greert as you are illegal baby of Israel, Soon will cry when we will come to your parliament. and show you what we are & what can we do.

STOP blasphemous contest ………..”

Nou, aanpakken “Greert” Wilders, je bent het illegale kind van Israël! Je bent nu vast in een hoekje aan het bibberen en de wedstrijd aan het afbellen… Oh wacht, je krijgt al bijna 15 jaar persoonsbeveiliging en bent inmiddels wel wat gewend van gestoorde dreighakbars. Deze onzinmail kan er dus ook nog wel bij.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

95 reacties

 1. wheelboy

  Links NL zal wel zeggen hij lokt het zelf uit . Alleen vergeten zij een heel groot ding .We hebben in NL vrijheid van meningsuiting tot op een bepaalde hoogte .Dit is al een heel stuk ingeperkt door links en correct NL . Of je het eens bent met Wilders of niet als politicus moet hij kunnen zeggen wat hij denkt en wil . Wij als bevolking rekenen met hem af in het stemhok als wij het er niet mee eens zijn .Dat noemt men democratie . Als politici de mond gesnoerd word waar ligt dan de grens . Bij wat mij niet aan staat of bij wat u niet aanstaat ? Als je het toestaat dat gasten bij een bedreiging hele discussies op gang brengen en daardoor je aanpassingen gaat doen .Help je je democratie om zeep . Zo ook heel de pieten discussie die nu al een paar jaar loopt en over 2 maanden weer gaat spelen .Hoever ga je .Schaf je alles af ivm politieke correctheid of zeg je dit zijn wij en staat het je niet aan .Pak je bullen en wegwezen . Ik persoonlijk ben voor het laatste .

  1. EU kok

   Links NL zal wel zeggen hij lokt het zelf uit . Alleen vergeten zij een heel groot ding
   .
   Ik heb nog niets gehoord.
   Bent u niet iets te voorbarig.

  2. Tengo Kawana

   Ik denk dat beide waar is, Wheelboy: hij lokt deze ophef bewust uit en hij heeft ook de vrijheid van meningsuiting om dit te doen.

   Ik vind deze vorm van politiek in elk geval weinig zinvol zo niet schadelijk.

  3. Frits Jansen

   In Nederland is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (uit 1950) bepalend voor de vrijheid van meningsuiting. Dat trekt de grenzen ruimer dan ons eigen wetboek van strafrecht, maar niet zo ruim als ze in de VS doen. In 1950 hadden ze de schrik nog in de benen van de nazi-tijd, en wilden ze neonazi’s inperken.

   Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in zijn jurisprudentie dit onderwerp verder uitgewerkt. Voor uitingen in het kader van het politieke debat worden de grenzen zeer ruim getrokken, maar een grens is als de openbare orde in gevaar komt.

   Levert Wilders een bijdrage in het publieke debat? Nee dus, hij provoceert alleen maar door opzettelijk moslims te kwetsen. Met welke doel? Om aan te tonen dat het afbeelden van Mohammed een gevoelig onderwerp is voor moslims. Ja, Wilders zal zeggen dat de islam verboden moet worden. Maar als hij dat wil heeft hij daar als Parlementslid bij uitstek de middelen voor. Maar hij kijkt wel uit om een wetsvoorstel in te dienen van die strekking, want dat haalt het nooit. Volgens Wilders natuurlijk omdat we een nep-parlement hebben dat niet weet wat het “gezonde volksgevoel” wil. Maar dat “gevoel” is een dubieuze maatstaf, waar al veel dictators zich op beriepen.

   En dan is er nog het eeuwige misverstand dat wat juridisch aanvaardbaar is, ook maatschappelijk aanvaardbaar is. Onzin. De Vrijheid van Meningsuiting stelt een uiterste grens. Als die wordt overschreden mag een overheid burgers de mond snoeren. Maar wat juridische wel mag is nog niet fatsoenlijk. Onfatsoenlijk optreden is niet verboden, maar mag zeker wel afgekeurd worden. Ook dat is vrijheid van meningsuiting.

   Laat in elk geval duidelijk zijn dat “linkse” krachten de vrijheid van meningsuiting zeker niet hebben afgebroken, integendeel.

  4. jan_nijhof

   Of ga je iets organiseren alleen om uit te dagen. En je kunt wel roepen “pak je bullen en wegwezen” maar dat kun je niet uitvoeren. En zelfs al zou je “ze” het land uit krijgen, er desnoods een Noord-Koreaanse muur er omheen, dan zijn “ze” nog altijd ergens anders op de wereld. Terwijl, zolang ze hier zijn, je de kans hebt om in gesprek te komen en je onze vrijheid kunt etaleren. Net als de ontkerstening is er ook een de-islamisering onder nieuwkomers, ondanks de bangmakerij met behulp van de Koran. En dat nu is de enige echte uitweg.

 2. Elu Thingol

  Geeft wel te denken dat de Nederlandse moslims niet massaal in opstand zijn gekomen.

  1. HEM

   Met zo’n uitkering?

   1. Elu Thingol

    Uitkering of niet.

 3. Capo

  Dat alle nu alle dreigregisters opengaan is evident aan islam. Niet voor niets waarschuwt Geert Wilders hier al jaren (onafgebroken en met gevaar voor eigen leven) voor. Bleekgeesten die durven te beweren dat wij dit aan onszelf hebben te wijten komen uit hetzelfde hout als de bange NSB-aanhangers die ons land van harte van de hand deden in ’40 – ’45.

  Islam is levensgevaarlijk en het tegengaan van dit gevaar (islamisering) hoort, in woord en daad, te worden geïmplementeerd in het regeringsbeleid. Islam is een totalitaire vijandige ideologie, de gevolgen zijn allang zicht- en meetbaar.

  1. Tengo Kawana

   Hoe verklaart Capo dan het feit dat het overgrote deel van de moslims helemaal niet dreigt en zich als vredelievende burger gedraagt?
   Dat zou dan toch ook ‘evident’ moeten zijn aan de islam?

   1. Ritter

    Tengo Kawana

    Jihadisme is altijd het puntje van de speer. De meeste moslims zullen geen geweld gebruiken………………….maar dat wil niet zeggen dat ze het met de jihadisten oneens zijn over theologische vraagstukken.

    Salafisme is jihadisme minus het geweld. Ze willen allebei hetzelfde; Jihadisten willen daarbij geweld gebruiken en Salafisten willen de islamitische staat op een vreedzame manier bewerkstelligen. Maar ze zijn allebei anti-westers.
    —————————

    50% van de ondervraagde Britse moslims weigeren terrorisme te melden, 44% wil gedwongen kledingvoorschriften voor vrouwen
    https://muslimstatistics.wordpress.com/2016/12/03/50-of-british-muslims-surveyed-refuse-to-report-terrorism-44-want-forced-dress-code-for-women/

    1. Tengo Kawana

     Ik meen dat je mensen niet op hun meningen maar op hun daden moet beoordelen. Ik wijs op het empirische feit dat het overgrote deel van de moslims zich vredelievend gedraagt. Daaruit moet tenminste volgen dat de geloofsinhoud van de islam hen daarin niet beperkt.

     1. Ben Zine

      https://opiniez.com/2018/03/18/een-factcheck-van-de-pvv-islam-video/

      Zolang je de stellingen, zoals geponeerd in bovengenoemde factcheck, niet met inhoudelijke argumenten kunt weerleggen, kun je als deelnemer aan deze discussie niet serieus worden genomen en zou het wellicht gepaster en verstandiger zijn om een toontje lager te zingen, of, misschien beter nog, helemaal te zwijgen.

     2. Tengo Kawana

      Ik vind de bron zo weinig objectief, Ben Zine, dat ik geen mogelijkheden zie er inhoudelijk op te reageren.

     3. Capo

      @Ben Zine: Je voert een multinicker, dat is zinloos en zonde van je energie. Je weet toch dat Tengo c.s. geen deelnemer maar een multinicker is die DDS als jaren bestookt met flaming en trolgebral? 😉

     4. Ben Zine

      Of de bron nu objectief is, of subjectief, is helemaal niet relevant. Het gaat om de te weerleggen feiten. Wat jij hier doet is je er met een jantje-van-leiden vanaf maken. Daar ben je uiteraard vrij in, maar voor een constructieve discussie is het weinig bevorderend.

     5. Ben Zine

      Ik begrijp wat je bedoelt Capo, maar dit moest ik even kwijt. 🙂

     6. Capo

      @Ben Zine: Prima toch, zolang je maar weet met wie je zaken doet, ik neem aan dat je dat wel hebt meegekregen? 😉

     7. Frits Jansen

      Het filmpje baseert zich op historische geschriften.
      Moslimhaters beweren graag dat geen gematigde islam bestaat. Dat elke brave moslim zomaar een jihadist kan worden. Dat een gematigde moslim de kluit belazert. Ja, zo is het nooit goed.

      Laten we wel bedenken dat vanaf de jaren ’90 politici begonnen te begrijpen dat de islam een electorale goudmijn is. Politici hebben vijanden nodig, en van Bolkestein tot Baudet wrijven ze dus in dat de islam doodeng is. Wie dat tegenspreekt wordt weggezet als een gevaarlijke “wegkijker”.

      Dat de islam geen godsdienst is, maar een politieke ideologie is een verhaal dat almaar wordt herhaald omdat PVV-achtigen hopen dat de mensen het gaan geloven.

      In de eerste plaats heeft de (verdrags-)wetgever zijn vingers niet gebrand aan een definitie van “religie”, en spreekt slechts van een vrijheid van “denkbeelden”. Als je vrijheid van meningsuiting wilt, moet je allereerst vrijheid van meningen hebben. Anders heb je een gedachtenpolitie nodig, niet toevallig in het Duits wel aangeduid als Gedankenpolizei.

      Dat de islam ook opvattingen heeft over het burgerlijke bestuur is niets bijzonders. In de Middeleeuwen bestuurden geestelijken vaak het land: denk aan de vele bisdommen. Christelijke opvattingen zijn allerminst gescheiden van de politiek: denk aan partijen als CDU en CDA. De “scheiding van staat en kerk” is pas iets van de laatste eeuwen. En die zou nu een reden zijn de islam juist niet te verbieden. Ja, als moslims dingen gaan doen die in strijd zijn met onze democratische wetten dan moet worden ingegrepen, maar dat geldt evengoed voor radicale christenen.
      Zo staat in de wet dat een religieus huwelijk pas mag worden gesloten na een voorafgaand burgerlijk huwelijk. Wie zich daar niet aan houdt maakt zich strafbaar.

      Een breinbreker is wel een moslim die in Marokko volgens islamitisch recht gescheiden is, en jaren later in Nederland hertrouwt. Sluit je zo’n man op wegens bigamie?

      Wat het filmpje over eerwraak zegt klopt in elk geval niet. Dat is een cultureel probleem uit het Midden Oosten, dat los staat van de islam.

   2. HEM

    Het is een gemobiliseerd legeronderdeel. Wacht tot de bom barst!

   3. AS210854

    Als puntje bij paaltje komt zullen ze altijd voor de islam kiezen.

  2. Bloem

   Beste Capo,
   De Islam is een totalitaire onverdraagzame cultuur die een hekel heeft aan alles dat niet onderworpen is aan de Islam. Daarnaast is het ook nog eens een uiterst vrouw-onvriendelijke cultuur. Ondanks alle bewijzen die daarvoor zijn en dagelijks in alle media voorbij komen, blijven er massa’s aan dhimi’s die blijven roepen dat de meeste aanhangers van deze cultuur helemaal niet onverdraagzaam dan wel gewelddadig zijn.
   Overigens de brief lijkt mij niet erg serieus te nemen, de schrijfstijl van een kleuter. Wat overigens te denken geeft, wanneer zelfs kleuters uit een dergelijke cultuur al tot dergelijk agressieve teksten komen

  3. Rechtsaf

   @Capo en vooral het links peupelende volkje gaat helemaal los natuurlijk..

   1. Capo

    @Rechtsaf: Klopt, en HEM = Tengo = multinicker

    1. Elu Thingol

     Capo spreekt zichzelf aan. De multinicker, de hypocriet.

 4. Bloem

  Aan de schrijfstijl te zien, moet men misschien maar eens gaan praten met Svetlana 🙂
  Veel educatie kan de schrijver niet genoten hebben bezijden een online Koran cursus of iets dergelijks

  1. Blue monday

   Ik zou Capo en zijn extreem rechtse gevolg eens willen wijzen op de amerikaanse schrijver Lothrop Stoddard, die in 1922 een boek schreef onder de titel “the rising tide of color against White Supremacy” schreef.

   Voor deze griezel mochten er geen gekleurden binnenkomen in blank gebied, want dat zou de raszuiverheid en dus ook de rassterkte ondergraven.
   ____________________
   Stoddard was onder meer een theoreticus van het ‘gele gevaar’.
   Hij was graag gezien bij de Europese nazi’s. Hitler en Himmler ontvingen hem, ze vroegen hem om als ‘ererechter’ te zetelen in de rechtbank die moest beslissen over welke categorieën Untermenschen moesten worden gesteriliseerd.
   ______________________________________________

   Het hoeft natuurlijk geen betoog dat Stoddard, had hij nu geleefd, zich niet op het gele gevaar had gericht, maar op de Islam….

   1. sjun

    Interessant waarom je tot zo’n aanbeveling komt. Mogelijk heeft het met de tactiek van ridiculisering van de opponent van doen. Je had beter kunnen komen met Jared Taylor die als je hem eens helemaal beluistert (en hij heeft er wat boeken en toespraken opzitten) gewoon een punt heeft en argumenten voor ondergraving van opgedrongen multikul aandraagt. https://www.youtube.com/watch?v=XRJE2gRtD1A

    1. Blue monday

     Heeft Capo wel toestemming gegeven om op mij te reageren?

     Volgens mij niet, dus reageer dan ook niet zo onbenullig.

    2. Capo

     @Sjun: “Mogelijk heeft het met de tactiek van ridiculisering van de opponent van doen.”

     In één keer goed! Veel verder komen de multinicksupporters ook niet.

 5. Ritter

  De gematigde islam bestaat niet

  “Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ,,Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei.

  Om aanslagen te verklaren, is een blik op het leven van de Profeet voldoende. Hij rechtvaardigde de politieke moord voor het heil van de islam. En mensen bang maken, terreur uitoefenen, werd voorgeschreven als een nobele methode om paniek te zaaien onder de vijanden van het geloof.

  Het klopt dus eenvoudig niet om te zeggen dat het islamisme niets te maken heeft met de islam. Voor de moslim van gisteren en die van vandaag, is er maar één Koran zoals er ook maar één Profeet is. De islamist is net zo goed moslim als de mysticus, omdat beiden zich beroepen op deze twee fundamenten. En beide fundamenten, Koran en Profeet, roepen op tot strijd. “

  https://www.trouw.nl/home/de-gematigde-islam-bestaat-niet~ac5e31f4/

  1. Tengo Kawana

   Toch is dit betoog in strijd met de feiten. Islamitische landen en moslims gedragen zich overwegend vredelievend.

  2. Capo

   @Ritter: Je krijgt er een bewezen leugensausje bij van multinicker. Doe jezelf een lol en reageer er niet op, het is zonde van je energie.

   1. Bloem

    Beste Capo,
    Zelfs deze aandacht is al teveel eer

    1. Capo

     @Bloem: Je hebt gelijk, hoe kon ik. 😉

   2. EU kok

    Het zou prettig en demonstratisch zijn mensen zelf te laten beslissen of en hou te reageren.

 6. DolleDries

  De SS waren radicalen Nazi’s.
  De IS zijn radicalen Islamieten.

  1. DolleDries

   En natuurlijk waren er best hele lieve Nazi’s.

   1. Blue monday

    Er waren geen lieve nazi’s Driftige Dries, wel lieve Duitsers die in opstand kwamen tegen extreem rechts.

   2. Capo

    Ja héle lieve nazi’s… 😛

    Zo heb je ook een lieve en een boze islam, weetjewel? 😉

    1. Capo

     @Dries: Uiteraard was de bovenstaande opmerking aan jouw adres gericht. 😉

     1. DolleDries

      Ja ik las net de bevestiging hier dat er geen lieve moslims zijn en dat alleen de mensen die zich verzetten tegen de islam lief zijn. Dat klop ik ben ook een hele lieve man.

 7. Blue monday

  Die dreigtokkies bedienen zich van dezelfde methoden die je hier tegenwoordig vaker tegenkomt…

  “We zullen afrekenen met iedereen die niet bij ons clubje hoort…”

  Maar laten we wel zijn, die extreme moslims zijn zelf natuurlijk ook extreem rechts, in dat kader pleit ik ook voor een harde aanpak van alle extreme elementen die onze rechtstaat ondermijnen.

 8. Svetlana

  Er zijn geen radicale moslims want alle moslims sijn lief. Het is de mooiste religie in de werdl en ze heben bakers om van te smulen

  1. dinaro

   Praat eens normaal sletlana.
   En doe niet alsof je van Marokko komt.
   Had er gebleven, er zit niemand op die
   mafkezen te wachten.

   1. Capo

    @Dinaro: Svetlana is een multinicker, die kun je maar beter negeren. 😉

 9. Eugenie de la Fleur

  Radicale islam moet aangepakt worden net als elk andere ideologie dat extreem is. Met gematigdheid kom je het verste mee

 10. Fortiori

  Extra beveiliging voor Wilders, extra politie inzet voor de bewaking van de Tweede Kamer, buiten wat er nu al staat. Wie financiert die onzin.

 11. Rechtsaf

  Ja en daar waarschuwt Wilders ons dus al ja-ren voor, hoezo vrijheid van mening of wat je wil tekenen???

  1. Capo

   @Rechtsaf: Svetlana = Eugenie de la Fleur = Becker = Johnny Roest = Suzanne = Tengo = JanKlaasen = Onno = Elu = Duijndam = Fortiori = IJsbrand Koudvuur = Hermann = Ad Infinitum = Ky = Eminem2 = Karel de Grote = Steiner = Natte scheet = HEM = FransjeKoolen = Onslow = Etc…

   1. Tengo Kawana

    Capo, geen van deze nicknames wordt naast mijn eigen nickname Tengo door mij gebruikt.
    Als je wat verder in de tijd teruggaat maak je wel kans een keer raak te schieten.

 12. poldi

  M.a.w. dan heeft Blok toch gelijk dat de multicultirele samenleving is mislukt.
  En dan dat vreselijke groenlinkse wangedrocht van een Jesse Klaver met zijn oproep aan Rutte om afstand te nemen van Bloks uitspraak.
  Wat een walgelijk sujet.

  1. poldi

   Elsevier
   ———
   GroenLinks: migrantenschepen van ngo’s welkom in Amsterdam

   Non-gouvernementele organisaties (ngo’s) die asielzoekers van zee oppikken, moeten Amsterdam als veilige haven kunnen gebruiken, vindt GroenLinks. ‘Schepen die mensenlevens redden, leg je niet aan de ketting. Die haal je veilig de haven binnen en je laat ze vrij uitvaren om door te gaan met hun werk,’ schrijft het Amsterdamse raadslid Tirza de Fockert vrijdag in dagblad Trouw.

   —————-

   Reacties

   Totaal vervreemd van ieder realiteitsbesef. Amsterdam lijdt al onder de mislukking van het multi-culti juk. Om dan toch weer te roepen dat er nog meer bij kan, is ronduit zorgelijk.

   Het wordt tijd dat het Rijk Amsterdam onder curatele stelt. Volgens mij lijdt Groen Links aan grootheidswaanzin. Zij vertegenwoordigen maar een klein deel van de Nederlandse kiezer. Het merendeel van de Nederlandse kiezers wil helemaal geen immigranten meer opvangen en willen juist dat die zogenaamde hulporganisaties aan de ketting worden gelegd omdat zij de mensensmokkelaars helpen.

   1. Capo

    Met zulke gasten heb je geen vijanden meer nodig.

    1. Original NL

     @ capo..
     ..Tirza de Fockert weer zo’n domme linksliberale deugfasciste…je wordt er misselijk van!

    2. Original NL

     @capo…
     Als je op “Eugenie de la Fleur ” klickt kom je in het archief van uiterst links…vreemd.

     1. Original NL

      En als je op svetlana klickt ook….

     2. Bloemetje

      Als ik Capo intik krijg ik een overflow.

     3. Capo

      @Original: Het schijnt dat je in een profiel je naam kunt veranderen.

  2. Rechtsaf

   @Poldi sterker nog, “https://nos.nl/artikel/2246568-tientallen-turks-nederlandse-jongeren-reisden-met-moskeekoepel-naar-radicale-imam.html”

 13. AS210854

  Hieraan kun je zien dat de moslim gemeenschap helemaal gek is en niet onze cultuur past. De moslim cultuur verdraagt geen enkele andere mening en geloof als hun eigen mening en geloof. Wie het hier niet mee eens is mag zonder boe of ba gedood worden.

  1. Tengo Kawana

   Dat geldt dan niet voor de overgrote meerderheid van de moslimgemeenschap. Die gedraagt zich zeer beschaafd en vredelievend en ze vervullen belangrijke bestuursfuncties in ons land.

   1. AS210854

    Als puntje bij paaltje komt zullen ze altijd voor de islam kiezen.

   2. sjun

    Naarmate ze minder op de meest ideale moslim Mohammed qua gedrag en directieven lijken, naarmate er beter mee samen te leven valt.

    1. Tengo Kawana

     Ja, dat noemen we integratie dan wel modernisering.

     Iemand die in deze tijd lijkt op Maarten Luther qua gedrag en directieven heeft evenzeer een probleem.

     Om maar eens iemand te noemen.

   3. Rechtsaf

    @tengo weet je wat jij moet doen, met trollensmoel, lekker, samen met je anderen antisemitisch islamitische klerelijers, oprotten hier, je bent echt, maar dat is een understatement, een vies smerig mannetje om te kotsen gewoon, er zitten zéér, zéér naargeestige ondertonen in jou reacties.

    1. Blue monday

     Houd je hoofd rechtsaf extremist…je had de bloedeed bij je meerdere Capo afgelegd en nu breek je die heilige eed!

     Een moslim heeft meer eergevoel, zoveel is zeker.

     1. Rechtsaf

      @Blue ook jij moet je vieze islamitische stinkbek dichthouden, ik vergelijk jou met een NSB-er die zijn eigen volk verraad, met trollensmoel, lekker, samen met je anderen antisemitisch islamitische klerelijers, oprotten hier, je bent echt, maar dat is een understatement, een vies smerig mannetje om te kotsen gewoon.

      #landveradder

    2. Capo

     @Rechtsaf: Er is maar één oplossing bro 😉

     #doodzwijgen

     1. Rechtsaf

      @Capo jazeker maar dit soort galbakken en zuignichten moeten gewoon lekker oprotten hier..
      En dat krijgen deze antisemitische NSB-ers ook allemaal even te lezen hier..

     2. Capo

      @RA: Zolang je ze voedt blijven ze leven, snap je?
      Als je een multinicker en zijn supporters doodzwijgt gaan ze vanzelf stoppen met ademhalen. Wat je geen aandacht geeft groeit ook niet, behalve onkruid, dat is waar… 😉

   4. sjun

    Of het een meerderheid is moet nog maar eens onderzocht worden. Dan kan meteen worden meegenomen of het door jou gesignaleerde beschaafde en vredelievende gedrag dankzij of ondanks islam is. Het blijft natuurlijk opmerkelijk dat het in de landen van herkomst (waar islam compleet de agenda bepaalt) zo droevig gesteld is met de mensenrechten.

    1. Tengo Kawana

     Het is ondanks de islam. Ik zie geen doorslaggevende causale werking tussen geloofsinhoud en gedrag.

 14. Bolder

  “You Know about our history very well that Muslims never attack on other religions or faith.” What about Quran 8:55 and all other verses calling for Jihad against unbelievers!

 15. EllyD18

  Misschien valt het kwartje bij de kamerleden.

 16. Koos sssss

  Blok heeft gelijk. Een multi culturele samenleving werkt niet.

  1. Tengo Kawana

   Volgens mij is het goed toeven in Nederland.

 17. Rosasolis

  Geert Wilders speelt met vuur. Niet alleen van het organiseren van een teken wedstrijd om de moslims te beledigen, maar vooral om dit wedstrijd – tentoonstelling te houden
  in de ruimtes van het parlement. Hopelijk zal de regering dit verbieden. Als Wilders en vriendjes dit domme wedstrijd wil organiseren, dan kan hij een gewone zaal huren ergens in ons land. Met verkoop van ingangskaarten, voor steun aan de geldkas van de PVV, die hun medewerkers zeer slecht betaalt voor de vele uren overwerk dat zij voor dit societeit zonder leden, verrichten. Maar niet in onze parlement gebouwen! Is de wraak van Geert tegen de 2de kamer zo groot dat hij de levens van regeringsleden en burgers willen riskeren? Waarom wil hij radicale moslims de harnas injagen?
  G. Wilders heeft niet geleerd van de aanslagen in Parijs vorige jaar tegen de tekenaars
  van Charlie Hebro magazine. Als Wilders beweert dat hij van ons land houdt, waarom zou hij enige geweld voor onze burgers willen riskeren?

  1. Holland

   Je bent een laf wijf Rosa. Zo snel mogelijk zwichten voor dreigmoslims is de enige weg die jij kent. Je verzetten of vechten komt eenvoudigweg niet in je op. Je gooit het land waarin je woont te grabbel en doet alles voor ‘de lieve vrede’. Denk je dat dat helpt bij dat middeleeuwse zandbakvolk?

   1. Capo

    @Holland: Wat denk jij, Rosa is geen trol, toch?

    1. Holland

     Nee Capo, Rosa is geen trol. Maar dat stompzinnige geouweho*r hier iedere dag uit dat Libelle-hoofd gaat de keel uithangen. En daardoor liet ik me even gaan.

     1. Capo

      @Holland: Als het geen trol is lijkt mij dat toch prima?

  2. swetsnek

   SODEMIETER EINDELIJK OP NAAR CANADA JANKWIJF

   1. Rosasolis

    @swetsnek. Wow hoofdletters! Wat een eer!

 18. Steve Van der Vekens

  De democratie op een ondemocratische manier een halt willen toe roepen. Goed zo Wilders, zet ze in hun blootje.

 19. Gerlos

  NEGEREN DEZE MOSLIM RATTEN.

 20. Gallus

  Vroeg of laat komt die botsing.
  Het gaat gewoon om vrijheid.

  1. Capo

   @Gallus: In islam is geen vrijheid, islam betekent onderwerping.

  2. Rechtsaf

   @Gallus over welke vrijheid heb jij het dan?

 21. Gerlos

  Ik heb een prachtige tekening gemaakt, een Varkensboerderij met modderpoelen waarin de Profeet/Allah vriendschappelijk aan het stoeien is met veel varkens en zich kostelijk vermaakt.

  1. Capo

   Eerlijk is eerlijk, er valt natuurlijk ook best wat te lachen…

   https://pretmetmohammed.files.wordpress.com/2012/10/pmm-piggy.jpg

 22. Antidotum

  De agressieve islam eigen, dreigen met de dood, door moordlustige dwazen met een IQ van 55, die de wetenschap verwerpen.
  Nooit geleerd om te relativeren, omdat de Quran geschreven is in de eerste persoon denken de moslims dat Allah deze teksten zelf heeft georkestreerd.
  Dus is het doden van anders denkenden halal voor de islam.
  Ook de Quran is mensenwerk, maar ach dat krijg je er niet in bij deze middeleeuwse dwazen.

 23. P.Sisterons

  Trump had het goed gezien. Grenzen dicht voor moslims.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.