Longread! Maurice de Hond: ‘Waar blijven de Maatschappijtafels?’

Dit opiniestuk is ingezonden door Maurice de Hond:

Bij iedere jaarwisseling schrijf ik een stuk over een thema, dat me bezig houdt en waarvan ik het belang met u wil delen. Het is gebaseerd op de resultaten van mijn onderzoeken en/of ontwikkelingen in de samenleving, die ik zie. Waarbij ik hoop, dat hetgeen ik daarbij vaststel een vorm van impact heeft en vervolgens tot een vorm van verbetering zal leiden. Dit keer wordt het een somber stuk. Omdat ik -helaas- denk, dat het inmiddels vijf over twaalf is geworden.

Daarbij gaat het niet over het onderwerp, waarover 150 organisaties en veel bobo’s, aan vijf klimaattafels, intensief hebben overlegd, om te kijken of en hoe ze de mensheid vanuit Nederland op termijn kunnen redden. Maar het gaat over het onderwerp waarvan m.i. de urgentie in Nederland groter is dan de aanpak van CO2-uitstoot. Dat dient eerst en goed te worden aangepakt, omdat anders wat er verder ook wordt besloten naar aanleiding van die uitkomsten van de klimaattafels, tot niets zal leiden.

Het is een onderwerp, waar ik me al heel lang over uitlaat en voor waarschuw. En waarvan men lang de ernst ervan niet onderkende en nog steeds de mogelijke gevolgen bagatelliseert. Dat is de tweedeling in de samenleving, waarbij grote groepen zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de instituties die we gecreëerd hebben en degenen die het in ons land voor het zeggen hebben. Eindelijk zie ik wat ik al lang aangeef, expliciet terug in een grafiek van het meest recente  Burgerperspectieven rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het komt uit het  kwartaalrapport 2018/4.

Het is een grafiek waarbij tegen elkaar afgezet wordt ‘tevredenheid met het eigen leven’ en  ‘optimisme over Nederland’. En dan met name hoe dat ligt bij diverse groepen in de samenleving (naar inkomen, opleiding, mediagebruik en politieke voorkeur). Dat men gemiddeld tevredener is met de eigen situatie dan met de situatie in Nederland in het algemeen is al heel lang bekend. Maar er was weinig aandacht, ook niet bij het SCP, voor de grote en veelbetekenende verschillen tussen bevolkingsgroepen. Men pakte dat gemiddelde en dan kwam er een uitspraak met een beschuldigende ondertoon: ‘De Nederlander is tevreden over zijn eigen leven, maar ontevreden over hoe het in Nederland gaat.’  Je hoorde haast nog net niet de toevoeging, dat we toch eigenlijk wel ons als verwende kinderen aanstelden.

Bij het uitkomen van de eerste jaargang van Burgerperspectieven in 2009 heb ik daarover al een artikel geschreven met de titel Wij, het Volk”.  Pas sinds Prof. Kim Putters de leiding heeft bij het SCP heb ik het gevoel dat wat ik steeds aangaf enigszins wordt onderkend. En nu zie ik het eigenlijk pas echt in deze grafiek terug uit dat laatste kwartaalrapport:

Tevredenheid over het eigen leven gecontrasteerd met tevredenheid over de samenleving. Bron: Maurice de Hond
Tevredenheid over het eigen leven gecontrasteerd met tevredenheid over de samenleving. Bron: Maurice de Hond

Deze grafiek zegt eigenlijk alles. Het vormt de kern van veel van de spanningen in onze samenleving. De langzaam omhooggaande lijn van links naar rechts in deze grafiek is de gemiddelde samenhang tussen persoonlijke tevredenheid en maatschappelijk optimisme op individueel niveau. Dat geeft dus aan dat de samenhang tussen die twee vormen tevredenheid in beperkte mate er is.  Als we naar specifieke groepen kijken dan zien we dat de samenhang tussen deze twee vormen van tevredenheid groter is. Bij opleidingsniveau is die nog duidelijker aanwezig dan bij inkomensniveau.

Als men een wetenschappelijke opleiding heeft genoten dan scoort men qua tevredenheid met het eigen leven +46 en dat over Nederland +37. Als de opleiding VMBO is geweest of lager dan zijn die scores resp. +31 en -20. De verschillen zijn echter het grootst als gekeken wordt naar de politieke voorkeur. Rechtsboven zien we VVD en D66 en in mindere mate CDA, PvdA. ChristenUnie en GroenLinks. Linksonder zien we de PVV, Forum voor Democratie, en de niet-stemmers en in mindere mate SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS. Kiezers van VVD en D66 scoren gemiddeld resp. rond de +45 en +55. Terwijl de kiezers van de PVV resp. +22 en -53 scoren.

Als we dan ook nog de mediascores erbij betrekken (en ook nog bedenken waar de belangrijkste digitale media op deze grafiek zouden kunnen staan) dan zien we een duidelijk beeld van de eigen bubbels waarin men verkeert en hoe verschillend blijkbaar de oordelen en referentiekaders zijn binnen die bubbels. In dit rapport van het SCP worden ook vergelijkingen getrokken met resultaten van vragen die ook in 1975 waren gesteld m.b.t. oordelen over de politiek en politici. Men komt tot de conclusie dat er geen grote verschillen zijn t.o.v. nu.

Maar er is wel één en alles bepalend verschil. De twee grote partijen (CDA en PvdA),  die samen in de zeventiger jaren rond twee derde van de kiezers achter zich kregen, dekten een veel breder scala van meningen van de Nederlanders af t.a.v. tevredenheid over het eigen leven en het optimisme over Nederland af, dan nu het geval is. Tegenwoordig kent de fragmentatie van het Nederlandse electorale landschap ook een duidelijke samenhang met de positie op die twee assen ‘tevredenheid over het eigen leven’  en ‘optimisme over Nederland’.

Wat we daarbij zien dat zowel bij de regering en vrijwel alle politieke bestuurders als in de prominente “oude” media, de rechterbovenkant van deze grafiek goed is vertegenwoordigd, maar de linker onderkant niet.  Met grote gevolgen voor het verder uit elkaar lopen van deze tweedeling. Ik heb het wel eens vergeleken met Ajax- en Feyenoordsupporters, die naar Ajax-Feyenoord kijken, en waarbij het lijkt alsof ze een heel andere wedstrijd hebben gezien. Dan kan je met bezweringsformuleringen komen zoals “er is toch maar één waarheid”  of  “we hebben toch ook dezelfde belangen”,  of andere prevelementen, die het goed doen in een Kerstboodschap van de Koning of een advertentie van de Minister-President, maar dat brengt ons geen stap dichterbij een oplossing.

Deze door mij gesignaleerde problematiek in Nederland (en trouwens in veel andere landen) is voor onze toekomst volgens mij, (nog) bedreigender dan klimaatverandering en zou in politiek Den Haag een nog hogere urgentie horen te hebben dan de klimaatproblematiek. Maar daar zie ik helaas weinig tot niets van.  De politieke cultuur in Den Haag is nog steeds hetzelfde. Er is een verkiezingsuitslag. Er wordt een regering gevormd met louter vertegenwoordigers van partijen uit de rechterbovenkant van de grafiek. Er is een dichtgetimmerd regeerakkoord. En men gaat samen op weg naar de volgende verkiezingsnederlaag voor regeringspartijen bij de volgende Eerste Kamerverkiezingen en daarna een verdere fragmentatie bij de Tweede Kamerverkiezingen.

En tussen de sluiting van de stembussen van de ene verkiezing en het openen van de stembussen van de volgende verkiezingen wordt de mening van de kiezers eigenlijk niet op prijs gesteld. Zodat in ieder geval de kiezers uit de linke onderkant van de grafiek zich niet gehoord voelen. Maar men weigert daar een echte oplossing voor te vinden. Zelfs niet als de onderstaande tabel uit het SCP rapport sinds 2008 hetzelfde beeld blijft geven.

Enkele attitudes van burgers over de democratie. Bron: Maurice de Hond
Enkele attitudes van burgers over de democratie. Bron: Maurice de Hond

Waarom hechten de Haagse politici zoveel belang aan de uitkomsten van het CPB en de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving, maar wordt er vrijwel niets gedaan met de bevindingen van het SCP? Ook de reacties op het rapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel vanuit de verschillende politieke partijen geven mij geen enkel vertrouwen dat er fundamenteel wat zal gaan veranderen, laat staan op kort termijn. Zeker niet als we weten dat veranderen van de Grondwet lang duurt en twee derde meerderheden nodig heeft.

In de meeste Westerse democratieën zien we min of meer vergelijkbare patronen. De uiting van de spanningen die hierdoor ontstaan kent vele verschijningsvormen. We zien het in verkiezingsuitslagen in de verschillende landen (zoals ook de winst van Trump, Brexit, maar ook de winst destijds van Macron), en de opstand van de gele hesjes in Frankrijk. In vrijwel alle landen van de Europese Unie zien we verkiezingsuitslagen die het moeilijker maken om regeringen te vormen.

Ik ben bang dat het van de categorie is “You ain’t seen nothing yet”. En dat er nog veel meer staat te gebeuren met grote gevolgen voor stabiliteit, economie en bestuurbaarheid. Ik ben langzamerhand tot de trieste conclusie gekomen, dat het niet is dat men in Den Haag de urgentie van deze problematiek niet onderkent. Maar dat men gewoon niet in staat is om SAMEN tot een aanpak te komen, die in het belang is van ons allen. Ik hoop oprecht dat in 2019 het tegendeel wordt bewezen.

Dit opiniestuk is ingezonden door Maurice de Hond.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

24 reacties

 1. Spaanse kok

  Ik heb het wel eens vergeleken met Ajax- en Feyenoordsupporters, die naar Ajax-Feyenoord kijken,
  .
  Inderdaad, het gaat er ook hier niet om hoe goed men zelf is maar hoe slecht de tegenstander is.

 2. TD

  Er is duidelijk een tweedeling in ons land.
  Het is evident dat naarmate inkomen, opleiding hoger is,de persoonlijke tevredenheid en tevredenheid met BV.Nederland groter is,en er minder tevredenheid is naarmate ontwikkelingsniveau en inkomen lager is! Dat is in elke samenleving zo!
  Dat grote groepen mensen het vertrouwen zijn kwijtgeraakt in de politiek en hun vertegenwoordigers heeft zijn grond in het onbegrip,hoe de regering omgaat met de EU, immigratie en klimaat problematiek,er zijn twee grote groepen mensen ontstaan die TEGENOVER elkaar staan,op bijna alle standpunten!Er is géén duidelijkheid van beleid.
  Dat heeft het logisch gevolg dat partijen die een duidelijke taal spreken,en precies de vinger op de gevoelige plek leggen,de sympathie krijgen,en met recht.
  Het is tijd voor een andere democratische benadering,die van het volk en dat is niet de huidige.
  Als in 2021 bijvoorbeeld de PVV en FVD tesamen 45% van de stemmen zouden halen,en dat “links” geen coalitie wenst met voorgenoemden,ben ik benieuwd naar de samenstelling van een nieuwe regering.

 3. Tante Sidonia

  Incomplete analyse.
  Afstand politiek burger komt ook van de immigratie!
  Politiek wordt niet opgezadeld met alle negatieve gevolgen van immigratie.
  Burger wel!
  Dit had Maurice de Hond ook moeten benoemen!

  1. Toverkol

   Heel juist !
   Je vat de koe bij de horens, en trapt de duivel op zijn staart !

  2. Spaanse kok

   Slechts gedeeltelijk juist.
   Het is maar een klein gedeelte wat, overigens wel terecht, last heeft van de negatieve gevolgen van de immigratie.
   Persoonlijk heb ik er geen millimeter last van.
   Wel gemak met nu een wereld aan buitenlandse eetgelegenheden met een overheerlijke menukaart.

   1. slayer

    ja daar zullen de brandweer mensen in utrecht ook blij mee zijn ,ze worden dan wel bekogeld met vuurwerk ,maar ze kunnen op de kazerne wel kiezen of ze boerenkool of couscous met gebakken geit willen eten…..

    1. Spaanse kok

     Een wazige reactie.
     Is er enige duidelijkheid over de vuurwerkgooiers?
     Snap de relatie met het artikel niet.

     1. slayer

      nooit in Kanaleneiland geweest zeker?

     2. Spaanse kok

      Nee, klopt, nooit geweest.
      Heb er ook niets te zoeken.
      Ik geniet van mijn huidige leefomgeving in de bosrijke omgeving van Eindhoven, kan ik u aanraden. Prima wonen voor een schappelijke prijs.

     3. Arie B

      Die duidelijkheid komt er tegenwoordig ook niet meer. Een jaar geleden zeiden ze er nog bij: jongeren van allochtone afkomst e.d. Dat laten ze tegenwoordig weg, na dat pact helemaal. Maar voor alle duidelijkheid: het waren 100% Marokkaanse kansenparels. De burgemeester is geschrokken, dat belooft wat. 24 uur schoffelen!

   2. Tante Sidonia

    Spaanse kok

    Zéér vreemd dat Linkse mensen nooit last hebben van immigratie!
    Wonen, waarschijnlijk niet in wijken van grote steden of in rijtjes huizen.

    1. Spaanse kok

     Of linkse mensen er wel of geen last van hebben weet ik niet.

     1. tomygun

      SP kok , leuk verhaal van die waakhond maar het is
      fout , hij praat over procenten maar laat niet zien
      hoeveel dat is bij inkomen hier maakt hij opzettelijk
      de fout want hij weet donders goed degeen die de
      klos zijn dat is 70 tot 80 % van de bevolking .
      Z,n hele redenatie is fout , het zal toch niet zo zijn
      dat hij een NPO tje doet .

  3. Aytas

   Alleen burgers die de verheffing niet zelfstandig hebben gemaakt, wat puur aan die burgers zelf ligt. Jouw mislukking op anderen afschuiven is in al jouw reacties een terugkerend thema.

 4. Paaldanseres

  2019 gaat een heet en eng jaar worden. Wacht maar.

  1. Spaanse kok

   Klopt, het klimaat is aan het veranderen.

 5. janszm

  Alles, maar dan ook alles wat uit Den Haag komt is opgesteld door hoger opgeleiden en voor hoger opgeleiden, die er meestal voordeel bij hebben.
  Wie heeft de meeste last van de immigratie? De lager opgeleiden. Idem met Marrakesh en straks het klimaat.
  De hoger opgeleiden kunnen zich niet verplaatsen in de minder welgestelden, hetgeen straks tot een tweedeling zal leiden met vervelende gevolgen.
  De hogeropgeleiden willen problemen oplossen met praten, weigeren te luisteren. Gebruiken de minder welgestelden uiteindelijk geweld, dan zijn dat radicalen, extremisten en racisten, woorden waarop men trots wordt, omdat zij inhoudsloos gebruikt worden.

  1. Tante Sidonia

   janszm

   Ja, nog maar eens het stuk van Maurice gelezen.
   Mijn conclusie:
   hij beweegt zich in “sprookjes bubbles Den-Haag/ Hilversum en grachtengordel ( Volkskrant, etc,).
   Maurice haalt o.a. CPB aan, waar genoegzaam van bekend dat deze publiceert wat het “kartel” wil horen.
   Ook sijpelt het langzaam door dat Groen-Links de baas in Nederland is en de regering zich daaraan conformeert!
   ( De geweldige overvloed van Links op alle Ministeries)

 6. Heinz

  Het gaat er om hoe je zelf in het leven staat en natuurlijk, heel belangrijk, de eigen karakterstructuur. Dat is niet afhankelijk van welstand of armoede.

  1. tomygun

   Karakter ja en tevreden zijn dat kan zelfs al hou je niks
   aan de eind van de maand over dit is tot nu een tevreden
   groep, als die waakhond daar wat % tegen aan had geknald
   dan zou die groep wel 30 tot 40 % kunnen zijn .
   Nou FF wachten tot alles werkt dan maandelijks geld tekort
   eigen huis na jaren moet in de verkoop , maar FF niets
   zeggen over transport woon werk .
   Dat wordt een veen brand die je niet kan stoppen .

   1. Crassus

    Dat is het geval @tomygun. Even wat variabelen vervangen en je krijgt de gewenste uitkomst. Daarom is die studie , statistiek, ook zo interessant. Bijvoorbeeld voor politici. Een selecte groep van geënquêteerden gericht vragen stellen wil niet altijd betekenen dat “iedereen” er voor of tegen is. Beetje stemmingmakerij en je hebt zo een hype.

 7. Siemien

  Ja maar Maurice heeft geen gekleurde bril op natuurlijk..

  1. Arie B

   Het is een rooie PVDA-er..

 8. Tante Sidonia

  Incomplete analyse.
  Afstand politiek burger komt ook van de immigratie!
  Politiek wordt niet opgezadeld met alle negatieve gevolgen van immigratie.
  Burger wel!
  Dit had Maurice de Hond ook moeten benoemen!

e-mail:

 Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.