Natuurlijk hoor: staande ovatie voor “wir schaffen das”-migratiemoeder Merkel in Marrakesh

Gisteren werd het Marrakeshpact aangenomen door alle pro-massamigratielanden in de wereld. Ook Duitsland was uiteraard van de partij, in de persoon van bondskanselier Angela Merkel. Zij kreeg er een heldenontvangst, want zij was met de legendarisch geworden tekst “wir schaffen das” toch min of meer de geestelijk moeder van het verdrag.

Het is gebeurd: ‘Marrakesh’ is verworden tot wet, en we hebben daar onze eigen slappe regering – en die van omringende landen – voor te danken. Eén van die landen is natuurlijk Duitsland, dat met Angela Merkel al jaren zo’n beetje het grootste pro-migratiebolwerk ter wereld is. Dat konden ze in Afrika dus wel waarderen, toen Merkel het woord nam:

“Een mijlpaal”, zo heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel het VN-Migratiepact omschreven tijdens haar toespraak op de intergouvernementele conferentie in Marrakech. Merkel is met premier Charles Michel een van de Europese regeringsleiders die naar Marrakech zijn afgereisd om er het Migratiepact te bekrachtigen. Ze nam vóór premier Michel het woord en kreeg na haar toespraak een staande ovatie.

Migratie is een normaal fenomeen, zei Merkel in haar toespraak. “En als het legaal is, is het ook goed.”

Het is een gave hoor: zo lang aan de macht zijn, en er toch zo weinig van begrijpen.

Rutte was zo wijs om niet zelf naar Marokko af te reizen, maar zijn VVD-adjudant Mark Harbers te sturen. Ook hij had niets dan lovende woorden voor het internationale immigratiecircus dat het verdrag op poten probeert te zetten. Voor hem alleen geen staande ovaties. Dat is slechts gereserveerd voor degenen die niet alleen een opengrenzenbeleid voeren (zoals Harbers in Nederland), maar het ook actief met de mond belijden zoals Merkel dat op bijna religieuze wijze doet in Duitsland.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

15 reacties

 1. Aytas

  ‘Dat is slechts gereserveerd voor degenen die niet alleen een opengrenzenbeleid voeren (zoals Harbers in Nederland),’

  Nou zou het je sieren die open grenzen eens te onderbouwen. Of je kennis over de Europese grenzen is ontzettend laag of je wilt alleen stemming maken.

  1. Vraagtekentje

   Fijn dat wij “U” hebben om bij tij en ontij u blijde boodschap te brengen, en hoogstwaarschijnlijk is uw kennis over de Europese grenzen dan ontzettend “hoog”?

   1. Aytas

    Ik weet wat visa en dergelijke zijn en hoe moeilijk die te verkrijgen zijn.

 2. Troelstra

  12 Franse generaals waarschuwen dat VN Migratiepact einde van Europese beschaving betekent

  Brief groep Franse topmilitairen aan Macron: ‘Met ondertekening van dit Pact berooft u ons van ons thuisland’ – ‘De staat heeft te laat erkend dat het onmogelijk is een groot aantal mensen uit een totaal andere cultuur te integreren’

  12 Franse generaals, waaronder een voormalige minister van Defensie, hebben samen met een admiraal en een andere topcommandant een brandbrief geschreven aan president Macron om het VN migratiepact in Marrakesh niet te ondertekenen, omdat dit volgens hen betekent dat Frankrijk en Europa de komende jaren met miljoenen migranten zullen worden overspoeld, ‘waardoor de kenmerken van onze beschaving zullen verdwijnen. U berooft ons in de ware zin van het woord van ons thuisland.’

  Net als landen zoals Italië, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Slovenië, Estland, de VS, Australië, Israël en Chili lezen de Franse generaals van de vrijwilligerstroepen (VPF) iets heel anders in het Pact dan bijna alle politieke partijen in Den Haag, namelijk dat er wel degelijk een ‘regulier recht op migratie wordt opgericht’, dat via reeds bestaande verdragen aan de Europese landen die het zoals Nederland wel ondertekenen aan onze nationale wetten kan worden opgelegd.

  Immigratie wordt met het Pact wel degelijk een recht
  Zoals we al eerder schreven is het Pact zelf weliswaar ‘niet bindend’, waar alle media ook steeds op hun kenmerkende onvolledige en misleidende wijze op hameren, maar dat doet feitelijk niet ter zake, omdat er zo’n 90 keer het woord ‘verplichten’ of ‘verplichting’ in de tekst staat. Daarmee kan iedere migrant via het Europese Gerechtshof alsnog voor elkaar krijgen om toegelaten te worden, omdat dit Hof de EU-staten wèl kan dwingen om haar uitspraken in nationale wetgeving om te zetten.

  Er blijft vrijwel niets over van onze soevereiniteit
  ‘Het lijkt erop dat de enige soevereiniteit die in Frankrijk (en dus ook Nederland) blijft daaruit bestaat dat wij vrij mogen beslissen op wat voor manier wij de doelen van het Pact (= de immigratie van tientallen miljoenen mensen uit Afrika en het Midden Oosten zo makkelijk mogelijk maken) gaan realiseren,’ concluderen de topmilitairen dan ook. Maar dat mag Macron volgens hen nooit doen zonder het Franse volk naar hun mening te vragen. Uit peilingen blijkt namelijk dat 80% van de Fransen de immigratie juist drastisch willen beperken of helemaal willen stopzetten.

  ‘Ondertekening is extra reden voor een opstand’
  ‘Dus als u op eigen houtje besluit dit Pact te ondertekenen, zal u aan de woede van een reeds uitgezogen volk een extra reden voor een opstand toevoegen,’ waarschuwen ze. ‘U zou zich daarmee schuldig maken aan het niet houden aan de democratie, of het verraad van het volk.’

  Om de onbeperkte migratie die het Pact mogelijk maakt te financieren zullen de toch al hoge belastingen verder moeten worden verhoogd, zo vervolgen de generaals, en dat terwijl het vanuit het oogpunt van veiligheid nu al dringend noodzakelijk is de gevolgen van het binnenhalen van grote aantallen niet-Europese migranten (overbelasting sociale zekerheid en exploderende criminaliteit) te beperken.

  ‘U berooft ons van ons thuisland’
  ‘Feit is dat de Franse staat te laat erkend heeft dat het onmogelijk is een groot aantal mensen uit totaal verschillende culturen te integreren. De laatste 40 jaar hebben zij elkaar gevonden in parallelle samenlevingen, die zich niet meer aan de wetten van de Republiek onderwerpen.’

  ‘Tenslotte kunt u niet negeren dat het wezen van de politiek daaruit bestaat om veiligheid en harmonie te garanderen. Dat kan echter alleen worden bereikt als er een zekere coherentie in de samenleving overeind blijft, die in staat is gemeenschappelijk te handelen. Dat wordt nu steeds problematischer.’

  Daarom ‘kunt u niet alleen beslissen om de kenmerken van onze beschaving uit te wissen en ons in de meest ware zin van het woord van ons thuisland te beroven. Wij eisen daarom dat u de ondertekening van dit Pact opschort en de Fransen de mogelijkheid geeft om zich per referendum erover uit te spreken. U bent tegenover de Fransen verantwoordelijk voor uw handelingen. Dat u bent gekozen is geen blanco check.’

  Tekende de Tweede Kamer geruisloos voor onze ondergang?
  Waarom de ondertekening van dit Pact dan -op de weggehoonde protesten van PVV en FvD na- geruisloos door de Tweede Kamer kwam, is ons een raadsel. Of de parlementariërs zijn onwetend en naïef, of het was van meet af aan de bedoeling om het Nederlandse volk te misleiden en te bedriegen, en ons in de komende jaren voor het voldongen feit te stellen dat onze samenleving miljoenen migranten zal moeten opnemen en door de in hoogste versnelling gezette islamisering permanent zal veranderen en verarmen.

  Met andere woorden: het VN migratiepact luidt feitelijk het einde van onze huidige democratie, vrijheid en welvaart in. Hebben de extreemlinkse globalisten dan toch gewonnen.

  1. Troelstra

   FRANSE GENERAALS TEGEN PACT VAN MARRAKESH OVER MIGRATIE

   Brief aan de president van de Republiek, op initiatief van generaal Martinez

   Generaal Antoine Martinez vraagt ons deze brief aan de president van de republiek te publiceren en hem te vragen af te zien van de ondertekening van het Global Pact on Migration, ondertekend door een voormalig minister en een twaalftal generaals en admiraals.

   Parijs, 07 december 2018

   Mijnheer de President,

   Op 10 en 11 december staat u op het punt om het “Global Pact over veilige, ordelijke en regelmatige migratie” te ondertekenen, dat een echt recht op migratie vaststelt. Het kan worden opgelegd aan onze nationale wetgeving door middel van reeds bestaande verdragen of het beginsel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dat in dit pact is vastgelegd.

   Het lijkt ons dat Frankrijk alleen nog de soevereiniteit heeft om zelf te bepalen hoe de doelstellingen van het pact ten uitvoer worden gelegd. U kunt dit nieuwe element van de nationale soevereiniteit niet opgeven zonder een openbaar debat, terwijl 80% van de Franse bevolking van mening is dat de immigratie moet worden gestopt of drastisch moet worden gereguleerd. Door alleen te besluiten dit pact te ondertekenen, voegt u nog een reden voor opstand toe aan de woede van een reeds misbruikt volk. U zou zich schuldig maken aan een ontkenning van de democratie, of zelfs verraad tegen de natie.

   Bovendien zijn de financiën van ons land failliet en stijgt onze schuld. U kunt dus niet het risico nemen van een kostbaar verzoek aan het volk om migranten op te nemen zonder eerst aan te tonen dat u niet meer belastingen hoeft te gebruiken om aan de doelstellingen van het pact te voldoen. Aan de andere kant moet u in staat zijn om de gevolgen van de komst van niet-Europese bevolkingsgroepen op het gebied van veiligheid te beteugelen. Tot slot kan men niet ontkennen dat de essentie van de politiek is om de veiligheid aan de buitenkant en de harmonie aan de binnenkant te waarborgen. Deze eensgezindheid kan echter alleen worden bereikt als er een zekere interne samenhang van de samenleving wordt gehandhaafd, wat de enige manier is om samen te werken, wat vandaag de dag steeds problematischer wordt.

   De Franse staat realiseert zich immers iets te laat dat het onmogelijk is om te veel bevolkingsgroepen te integreren, met een totaal andere cultuur, die zich in de afgelopen veertig jaar hebben verzameld in gebieden die niet langer onderworpen zijn aan de wetten van de Republiek.

   U kunt niet alleen beslissen om onze burgerlijke bouwwerken uit te wissen en ons te beroven van ons eigen vaderland.

   Daarom verzoeken wij u de ondertekening van dit pact uit te stellen en het Franse volk op te roepen om per referendum over dit document te stemmen. U bent verantwoording schuldig aan de Fransen voor uw daden. Uw verkiezing is geen blanco cheque.

   Wij steunen het initiatief van generaal MARTINEZ tegen de ondertekening van dit pact, dat door de lidstaten van de VN tijdens de Intergouvernementele Conferentie van Marrakech moet worden aangenomen.

   Generaal Antoine MARTINEZ

   Charles MILLON – Voormalig minister van Defensie

   Generaal Marc BERTUCCHI

   Generaal Philippe CHATENOUD

   Generaal André COUSTOU

   Generaal Roland DUBOIS

   Generaal Daniel GROSMAIRE

   Generaal Christian HOUDET

   Generaal Michel ISSAVERDENS

   Admiraal Patrick MARTIN

   Generaal Christelijk PIQUEMAL

   Generaal Daniel SCHAEFFER

   Generaal Didier TAUZIN

   Kolonel Jean Louis CHANAS

  2. Aytas

   ‘ en ons in de komende jaren voor het voldongen feit te stellen dat onze samenleving miljoenen migranten zal moeten opnemen en door de in hoogste versnelling gezette islamisering permanent zal veranderen en verarmen.’

   De geschiedenis leert ons dat er dan wel een massamoord wordt gepleegd.

  3. Original NL

   Deze generaals hadden beter een staatsgreep kunnen organiseren!

   1. Floris

    Mogelijk komt die nog. Ik hoop het van harte.

    1. Duijndam

     Er komt een aap uit de mouw waarvan ik al lang zeker wist dat die er zat.

     Een uitspraak van Floris om op te slaan, zoals zijn pleidooi om moslims te verbieden hun geloof openbaar te belijden.

     We leren Floris kennen zoals we hem liever niet zouden kennen.

    2. Duijndam

     Floris bepleit een staatsgreep door het leger in Frankrijk.

     We wisten al dat hij een racist is maar nu komt ook de facistische aap uit de mouw.

     Vergis je niet, dit soort bruine figuren wonen onder ons. Gelukkig woont Floris al dertig jaar in het buitenland

 3. Fortiori

  @Vraagtekentje…Er is in ons land onvoldoende douane personeel om een grens te bemannen. In Trouw een artikel over de problemen waar de overheid mee zit als het op een harde Brexit aankomt. Onvoldoende douane mannen en vrouwen om containers uit V K te inspecteren enz. Oude tijden herleven aan aankomststeigers waar iedere truck moet worden doorgespit. Uren aan wachttijd.Dus die grenzen maar niet doen. Met ons achterland ondoenlijk. Onze oosterburen o.a. vinden dat niet wenselijk.

 4. Ries

  Merkel heeft bloed aan haar handen. Gelezen wat er in Straatsburg is gebeurd? Wie satan binnenlaat, is op sterven na dood. Zwijgers en ontkenners zijn medeschuldig.

 5. Troelstra

  Cicero over verraad:

  ”Een natie kan z’n dwazen overleven, en zelfs de ambiteuze. Maar het kan verraad van binnenuit niet overleven. Een vijand aan de poorten is miner formidabel want hij is bekend en draagt zijn vaandel openlijk. De verrader beweegt zich vrij onder de mensen binnen de poort, zijn sluw gefluister ruist door alle steegjes, om vervolgens gehoord te worden in de zalen van de overheid zelf.
  De verrader lijkt geen vijand te zijn, hij spreekt in dialecten die bekend zijn voor de slachtoffers, en hij draagt hun gezicht en deelt hun argumenten, zijn beroep van laagheid, dat ligt diep in de harten van alle mensen.
  Hij rot de ziel van een volk, hij werkt in het geheim en als onbekende in de nacht om de pijlers van een stad te ondermijnen, hij infecteert het politieke lichaam, zodat het zich niet meer kan verweren.
  Een moordenaar is minder te vrezen want de verrader is als de Pest.”

 6. Heras

  Eens kijken of nederland en duitsland dat over vijf jaar nog steeds zeggen. Dan zijn de huidige regeringsleiders vervangen en dan kunnen andere leiders de boel opruimen.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.