Nederlanders maken zich zogenaamd zo veel zorgen om het klimaat… dat ze er niets voor doen

Hypocriet of begrijpt men stiekem eigenlijk best dat het wel meevalt allemaal?

De NOS komt vandaag met schokkend nieuws. Schokkend! Voor links mensen, welteverstaan. Want, wat blijkt? De gemiddelde Nederlander zegt weliswaar dat ze (zie je wat ik hier deed, politiekcorrecte mensen?) zich ernstig zorgen maakt over “het klimaat,” maar doet vervolgens helemaal niets om ‘klimaatverandering’ tegen te gaan.

Wat? Ja, echt.

Uit het onderzoek blijkt dus dat mensen weinig tot geen maatregelen nemen om het klimaat zogenaamd te beschermen. Ze wachten tot het bedrijfsleven en de overheid iets doen. De reden aldus het onderzoek? Het is ons te duur. Hoegenaamd ‘klimaatvriendelijk’ bezig zijn is reteduur. Geen mens die daar het geld voor (over) heeft.

En toch is er iets mis met die verklaring. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat mensen met een hoger inkomen het minste doen. Juist zij zouden er zelf het geld voor hebben, zou je denken. Maar juist zij doen er dus niets mee.

Waarom? Het echte antwoord — een antwoord dat mensen blijkbaar niet durven te geven in onderzoeken — is natuurlijk dat men best begrijpt dat het klimaatalarmisme zwaar overdreven is. Als mensen er écht van overtuigd waren dat ons leven op het spel stond — dat we allemaal zouden STERVEN!!!111!!! als er niet heel snel iets gedaan werd, dan zouden ze de benodigde centen hiervoor wel vinden. Indien nodig zouden ze dan zelfs (ahem) hun regelmatige biertje of wijntje laten staan.

Dat ze daar geen trek in hebben bewijst dat iedereen weet dat het allemaal wel meevalt met ‘het klimaat’ én dat iedereen beseft dat de impact van Nederlanders op het klimaat minimaal is.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

55 reacties

 1. Spaanse kok

  Quote:Waarom? Het echte antwoord — een antwoord dat mensen blijkbaar niet durven te geven in onderzoeken — is natuurlijk dat men best begrijpt dat het klimaatalarmisme zwaar overdreven is.
  .
  Heerlijk, zonder onderzoek of welk gegeven dan ook tovert Michael het antwoord uit zijn duim.

  1. Blikopener

   Als kokkie de afgelopen maand de debatten over het klimaat op DDS gevolgd zou hebben, begrijpt hij dat hij zelf tot de slaafse meelopers behoort die alles over de klimaatverandering klakkeloos aanneemt. In de klimaatkritiek durft hij zich niet te verdiepen. Stel je voor!

   1. Rien Noppen

    Blikopener, daarentegen, weet het beter dan 97% van de klimaatwetenschappers.

    Dan ben je echt wel slim hoor.

    1. Blikopener

     Dit lulantwoord van jou is al vele malen ontkracht, Noppen. O.a. door RPLM die constant de vloer met je aanveegt.

    2. DeBruijn

     Die 97% is een meting onder 79 wetenschappers in 2008 of 2009 uitgevoerd.

     Een lachertje. Er is een petitie van meer dan 31.000 wetenschappers die zeggen dat de klimaatverandering niet aan de mens ligt.

     Kun je allemaal opzoeken. 31.000 is geen 3%, geloof mij maar.

    3. DeBruijn

     @Rien

     In Noord-Korea stemde 100% op Kim Jong Un, dus uitgaande van uw redenering is dus dit dé ultieme leider, want als 100% het zegt, dat is het zo.

     Toch?

     Trouwens is die 97% helemaal geen 97% zoals zij ons willen doen geloven, zoals ik al eerder vertelde.

     Net zoals 100% in N-K ook geen 100% is en ook niet bewijst dat iets waar of niet waar is.

   2. Spaanse kok

    Volgens keukengerei zijn de “debatten” op DDS maatgevend voor Nederland.Slaap lekker.

    1. sonar

     Spaans salmonella bacterie gaat steeds beter werken,de domheid wordt steeds groter bijna tot het waanzinnige toe.

 2. TD

  “iedereen beseft dat de impact van Nederlanders op het klimaat minimaal is.”
  Dat is het enige dat uit de post valt te concluderen,nu gaat GroenLinks natuurlijk de jeugd weer een dag in de wei sturen!
  Kan de reinigingsdienst weer dagen de rommel opruimen!

 3. Rien Noppen

  “Ze wachten tot het bedrijfsleven en de overheid iets doen.”

  Terecht.

  En daarom is het goed dat de Overheid met een ambitieus klimaatplan komt.

  1. TD

   “Overheid met een ambitieus klimaatplan komt.”
   Een klimaatplan uitgedoktert door geselecteerde en gescreende wetenschappers met identieke ideeën als de EU aanhangt haha!
   Wegwezen schizofrene onheilsverkondigers!
   Stem PVV of FvD!

   1. Original NL

    Idd TD en allemaal voor de viool van de kat!

  2. RPML

   Ondanks het inhoudsloze gekakel van Noppen is hij er ondertussen achter dat de warmtepomp slechts hoogst zelden ook zinvol is, dat biomassa een boekhoudkundige truc is en zinloos, dat het subsidiëren van elektrische auto’s onzin is, dat het per direct sluiten van kolencentrales complete waanzin is, dat een huis met zonnepanelen en een warmtepomp niet klimaatneutraal is en het subsidiëren van houtpelletkachels ook onzin is. Allemaal onderdeel van het klimaatplan.
   En tóch kakelt hij hier weer “En daarom is het goed dat de Overheid met een ambitieus klimaatplan komt”.

   1. Rien Noppen

    RPML herhaalt hier een posting die ik inhoudelijk al eerder weerlegde. De opvattingen die hij me hier in de mond legt zijn verzonnen.

    Ik acht een warmtepomp altijd, mits goed geïnstalleerd en ingeregeld, zinvol en rendabel. De enige kanttekening is dat het apparaat alleen bij zeer goed geïsoleerde huizen een alternatief voor de gasaansluiting kan zijn. Over biomassa sprak ik me nooit uit. Het subsidiëren van de elektrische auto is mogelijk wel zinvol om de introductie iets te versnellen maar ik denk dat dit nauwelijks nodig zal zijn. Als je het al wil doen dan alleen voor lage inkomens.

    In houtpelletkachels (waar ik me ook nog nooit over uitsprak) zie ik geen reëel alternatief.

    RPML probeert een puntje in de discussie te scoren door me eerst rare opvattingen in de mond te leggen om daar vervolgens gehakt van te maken. Deze stropop-debatmethode kenmerkt de zwakke debater.

    1. RPML

     Geef dan eens inhoudelijke argumenten Noppen in plaats van de gekakelde loze kreet “En daarom is het goed dat de Overheid met een ambitieus klimaatplan komt”.
     Als debater zou je nu wel een aantal punten kunnen aanvoeren welke maatregelen uit het klimaatplan dan wél zinvol zijn, je kakelt maar wat inhoudsloos, kenmerkend voor een zwakke debater

     1. Rien Noppen

      Je haalt hier twee niveaus van de discussie door elkaar RPML.
      De uitspraak dat de Overheid er goed aan doet met een ambitieus klimaatbeleid te komen heeft te maken met de wetenschappelijke conclusie, die de status van gouden standaard heeft, dat er een levensgevaarlijke relatie bestaat tussen de door mensen veroorzaakte verhoogde CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde. Een Overheid die dit dit feit negeert handelt onverantwoordelijk.

      Over de vraag welke maatregelen zinvol en op den duur ook rendabel zijn kan met rede worden getwist. Dat zonne- en windenergie en warmtewisseling rendabele vormen van alternatieve energie zijn staat niet meer ter discussie maar het is ook duidelijk dat de technologische ontwikkelingen nog in de kinderschoenen staan. Op dat punt zal de ontwikkeling snel gaan en daarmee de rendabiliteit en de effectiviteit. Belangrijk element daarin zijn de mogelijkheden van energieopslag in batterijen en je wees zelf al op de innovaties (silicium) die op dat punt nakende zijn. Voor zover ik kan overzien zijn die ontwikkelingen zo veelbelovend dat de waterstoftechnologie voor het wegverkeer niet meer van de grond zal komen.

      De invoering van elektrische auto is een gewenste en onvermijdelijke verandering maar ik ben het met iedereen eens die zegt dat hier geen klimaatwinst wordt geboekt als de benodigde elektriciteit fossiel wordt opgewekt. Maar zelfs dan blijven grote andere voordelen staan, zoals fijnstof en geluidshinder en op den duur ook goedkopere en milieuvriendelijker productiewijzen.

      Een groot bijkomend voordeel van deze golf aan innovaties zullen de economische voordelen zijn. Om die reden doet Nederland er goed aan hier een leidende positie te zoeken.

     2. RPML

      Kijk, zulke antwoorden zijn een stuk zinvoller! Dank!

      a) “levensgevaarlijke relatie bestaat tussen de door mensen veroorzaakte verhoogde CO2-uitstoot”;
      moge duidelijk zijn dat ik dat anders zie, om die reden zie ik de urgentie dan ook niet in. Laten we wachten totdat de technologieën zich dusdanig hebben verbeterd dat het ook zinvol is, in plaats van als eilandje aan paniekvoetbal te doen. We zetten sowieso geen zoden aan de dijk als minuscuul landje

      b) rentabiliteit en effectiviteit zijn inderdaad de criteria.
      Zonnepanelen: die is er, maar wordt alweer ondergraven door de overheid zelf door de salderingsregel af te schaffen, daarna is er geen rentabiliteit meer.
      Windmolens: het is nu de eerste keer gelukt zonder subsidie een windmolenpark aanbesteed te krijgen. De miljarden die er tot dusverre in zijn gestoken zijn vrijwel zinloos geweest; per bespaarde ton CO2 hebben ze een Godsvermogen gekost en voor iedere windmolen moet nog altijd een kolen/gascentrale als backup dienen. Dat het niet effectief is blijkt uit het stilzetten van de Energiewende in Duitsland die grotendeels gedragen wordt door windmolens. Wat mij betreft een route die maar beter gestopt kan worden.
      Warmtewisseling: in Nederland technisch nog lang niet volmaakt en slechts zinvol bij nieuwbouw en alleen in bepaalde gebieden i.v.m. de bodemgesteldheid. Om dan als overheid dat te gaan pushen is zeer vreemd, en slechts ingegeven door de branche die mee aan de klimaattafels zat en commentaarloos door de politiek overgenomen. Zelfs de branche zelf geloofd er niet in…

      c) “De invoering van elektrische auto is een gewenste en onvermijdelijke verandering maar ik ben het met iedereen eens die zegt dat hier geen klimaatwinst wordt geboekt als de benodigde elektriciteit fossiel wordt opgewekt.”
      Helemaal eens, ware het niet dat de autobranche door de politiek gedwongen is en inmiddels miljarden erin investeert. Het zou dus wel eens onomkeerbaar kunnen zijn, omdat de politiek met de autobranche het elektrisch rijden gaat promoten, terwijl de hybride-techniek vele malen efficiënter en zinvoller is. Liever 5 hybride-auto’s dan 1 volledige elektrische; de milieuwinst is dan veel groter.

      d) “Een groot bijkomend voordeel van deze golf aan innovaties zullen de economische voordelen zijn. Om die reden doet Nederland er goed aan hier een leidende positie te zoeken.”
      Dat is maar net hoe je het wilt uitleggen; ik zou het uitleggen in het nemen van een technologische voorsprong, maar zeer zeker niet in de uitvoering per decreet omdat het 1) onbetaalbaar is voor een groot deel van de bevolking en 2) Nederland als land vrijwel geen milieu-effect zal sorteren; m.a.w. steek het geld in de ontwikkeling van bv elektrisch energieopslag, maar ga niet het geld steken in de subsidie van nog niet goed werkende accu’s uit het buitenland

     3. Rien Noppen

      @RPML,

      Als je de klimaaturgentie ontkent is het niet vreemd als je de noodzaak van klimaatbeleid en daarop gerichte technologie ook ontkent.
      Gelet op de wetenschappelijke evidentie ter zake acht ik dit standpunt onverstandig en onverantwoord.

      De zonnepanelen nemen nog steeds in prijs af en het rendement toe. Ook na het afschaffen van de salderingsregeling (wat ik overigens onverstandig vind) zal dat rendement er duidelijk zijn.

      Ik zie dat je het rendement van warmtepompen inmiddels impliciet erkent. Dat rendement staat los van de isolatie van de woningen, die bepaald alleen of je wel of niet van het gas afkan.

      Ik zie dat je het rendement van windenergie ook erkent. Ik geef toe dat dit lange tijd niet het geval was. Teken aan de wand is dat het bedrijfsleven er inmiddels veel in lijkt te zien.

      De overschakeling naar elektrisch rijden is op termijn inderdaad een feit. vanwege de, in samenhang daarmee, wegvallende infra-structuur van beschikbaarheid van diesel en benzine, is hybride alleen zinnig als tijdelijke tussenvorm, zoals hybride vormen van warmtepompen zinnig kunnen zijn in de overgang naar volledige afkoppeling van aardgas.

      Ik geloof niet in economische en technologische ontwikkeling als je wacht op uitontwikkelde technologieën. Vanuit mijn erkenning van de dringende noodzaak van de klimaattransitie meen ik dat we de tijd daarvoor ook niet hebben.

     4. RPML

      1) “Ook na het afschaffen van de salderingsregeling (wat ik overigens onverstandig vind) zal dat rendement er duidelijk zijn.”
      Rendement = terugverdienen; dat is om zeep geholpen zodra de salderingregeling verdwijnt want dan krijg je geen 21ct meer maar 7 ct en op piekmomenten van productie zelfs nog minder. Het is de bijl aan de wortel van het rendement

      2) “Ik zie dat je het rendement van warmtepompen inmiddels impliciet erkent. Dat rendement staat los van de isolatie van de woningen, die bepaald alleen of je wel of niet van het gas afkan.”
      ja, onder zeer specifieke en zeldzame omstandigheden (nieuwbouw en bodemgesteldheid). 95% van de woningen voldoet daar niet aan. Met een aanwas van 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar een druppel op een gloeiende plaat.

      3) “Ik zie dat je het rendement van windenergie ook erkent. Ik geef toe dat dit lange tijd niet het geval was. Teken aan de wand is dat het bedrijfsleven er inmiddels veel in lijkt te zien.”
      Nee, het rendement is er niet. Er zijn miljarden in gestopt zonder rendement en zolang er een kolen/gascentrale tegenover moet staan is er geen sprake van (milieu)rendement

      4) “De overschakeling naar elektrisch rijden is op termijn inderdaad een feit.”
      Gegeven de huidige ontwikkeling in de autoindustrie mogelijk wel, een kapitale vergissing. Subsidiëren van hybride-auto’s (maar dan wel met een benzine-verbruik van 1:40) zou pas zinvol zijn, betaalbaar voor de burger en milieuwinst opleveren

      5) “Vanuit mijn erkenning van de dringende noodzaak van de klimaattransitie meen ik dat we de tijd daarvoor ook niet hebben.”
      Daar verschillen we dan over van mening. Tijd en geld steken in ontwikkelingen die op dit moment geen enkele milieuwinst boeken (zelfs averechts werken, zie biomassa, windmolens, elektrische auto’s, E10-benzine, warmtepompen met hun 4000 kWh) is buiten dat het zinloos is, ook nog eens kapitaalvernietiging

    2. HEM

     Als geen water is, kun je geen water verpompen, als er geen warmte is, is een warmtepomp zinloos.
     Snap dat nu eindelijk toch eens een keer.

     1. RPML

      Noppen denkt dat bij het enkele geval dat het bij nieuwbouw soms wél werkt die andere 7 miljoen woningen plots ook kunnen… het is een hopeloos gebrek aan inhoudelijke kennis, keer op keer

    3. Blikopener

     Noppen, heb je al het uitgebreide statistiekenartikel gelezen in de Volkskrant van vandaag?

     Ik geef je op een briefje: dat idiote klimaatplan wordt gecanceld of slechts zeer ten dele uitgevoerd.

   2. Spaanse kok

    Het inhoudsloze gekakel van..
    .
    Wie zo een discussie tracht te saboteren valt af.

    1. RPML

     Het is dom gekakel zonder inhoudelijke kennis. Als je de uitspraak “En daarom is het goed dat de Overheid met een ambitieus klimaatplan komt” een discussie noemt zou je de betekenis daarvan misschien een keer moeten opzoeken.

  3. HEM

   Dat bedoel ik: Voldoende onderwijs genoten!

  4. Westerling

   @Noppen

   Niks terecht, eigen initiatief tonen, leerde ik van mijn ouders.
   Als je wat wilt, begin bij jezelf.
   Typisch links, afwachten tot een ander wat gaat doen.

 4. Gekko

  Vandaag opnieuw een tamelijk onthutsend bericht over de overheid als verspreider van fakenews rond de global warming.

  Het KNMI (een overheidsinstituut) heeft een flink deel van de hittegolven van het begin van de 20e eeuw geschrapt uit de boeken. Dat noemen ze daar ‘homogenisatie’ (geen hond weet wat dat betekent, maar goed). Gevolg is dat het KNMI kan beweren dat er in de laatste 60 jaar meer hittegolven voorkomen dan in de 60 jaar daarvoor.

  De werkelijkheid is echter dat in de periode 1900 – 1960 meer hittegolven optraden dan in 1960 – 2018. Maar het KNMI (nogmaals, een instituut van de rijksoverheid) beweert nu het omgekeerde. Dat alles om de ‘dramatische opwarming’ van de aarde maar te framen.

 5. Veteraan

  Dit klopt wat mij betreft gezien mijn ervaringen.
  Bij de afvalscheiding containers zie je bijna nooit een dikke bolide, een vriendin werkt bij de adm van Greenpeace en weet dat bij collectes en reclame acties het minste in de villawijken of b.v. de Kalverstraat wordt gegeven, maar juist in arbeiderswijken. Dit geld ook voor noodhulp voor Afrika of andere rampgebieden.
  Rijke NLers geven alleen maar als ze worden uitgenodigd op een prive party/diner waar publiciteit is, daarna zijn ze het snel weer vergeten.
  Ook doen ze niet mee aan projecten waar je aanwezigheid nodig is.
  Op het strand zie je ze niet bij een olieramp of als er containers opengebroken zijn.
  En aangezien de meeste van de rijke NLers links stemmen heb ik nog wel een conclusie. In het kort heet die ‘veel bla, bla en weinig inhoud’.

  Moet er nog wel bij zeggen dat stemmers van Denk en andere Allochtonen dit al helemaal niet doen. Ik zie ze niet als NLers want hun paspoort zegt anders.
  Ze scheiden helemaal geen afval [en dat al 30 jaar niet !], gooien zelfs glas in vuilniszakken zodat de ophalers zich daaraan kunnen snijden, doen niet aan milieu preventie, inzamelingsacties enz.
  Hoogstens tijdens hun ramadan als het even moet van de profeet maar nooit aan een hulpbehoevende NL er, een Afrikaan in nood, een aardbeving of Tsunami slachtoffer.
  Alleen maar aan moslims en het liefst de meest extreme groep hierin.

  1. PMG

   Ik heb het niet zo op vriendinnetjes die bij de administratie van Greenpeace werken …

 6. plakband

  Klimaathysterie. Aandeelhouders van bedrijven gaan daar allen maar aan verdienen. Als het geld gaat kosten moeten de belastingbetalers dat ophoesten. Bedrijven bestaan allen maar om aandeelhouders winst te laten maken. Bij grote bedrijven, bv multinationals, dienen de bedrijven ook als machtsmiddel en werkgelegenheid voor zakkenvullende bestuurders en gesjeesde politici. Geen wonder dat de weldenkende belastingbetaler geen aanstalten maakt om iets te doen.

 7. HEM

  Het is toch zo eenvoudig.
  Mensen die meer verdienen dan anderen, hebben dit bereikt door wat meer te leren dan anderen.
  En als je voldoende onderwijs hebt genoten, en dat ook nog eens goed weet te gebruiken (dus ik bedoel NIET: economie, niet-westerse antropologie (bestaat!), musicologie en andere shit) dan weet je, dat die hele klimaathype is uitgevonden door linkse partijen, die hiermee angst proberen te zaaien en de macht proberen te grijpen.

  Statistisch gezien klopt het aardig: zo’n 25% heeft het echt wel door, wat links probeert te bewerkstelligen.

  1. Satty

   Links? Wat jij bedoelt is het Rockefeller, Carnegie en rostschild complot, dat is rechts knul, heeft 1 doel macht en geld. Jammer het is onzin.

 8. HendrikJan

  Dit is toch wat HendrikJan altijd aangeeft, Nederland is keiverrot, onderzoeken pro of contra worden gemanipuleerd, door de Bilderbergmedia.

  En een echte eerlijke voorlichting, blijft achterwege.

  RUTTUP en NEXIT.

 9. Satty

  ‘Hypocriet of begrijpt men stiekem eigenlijk best dat het wel meevalt allemaal?’

  Longziekten gaan een steeds grotere rol spelen in Nederland, natuurlijk gaat dat over vervuiling maar zegt wel wat. Ben jij werkelijk hoogopgeleid? Ik zou denken dat ze jou kunnen wijsmaken dat de aarde plat is.

  1. DeBruijn

   We zijn nog nooit zo oud geworden als nu Satty.

 10. worstcase

  GroenLinks en D66 moeten zich dus zorgen gaan maken over de komende verkiezingsuitslag. Dat moet een totale afstraffing worden. Immers, volgende week komen de beloofde ware cijfers van wat het de gewone burger gaat kosten, die klimaatonzin. Dan wordt het pas echt schrikken. Maar waarschijnlijk komen die cijfers gewoon niet op tijd. Daar zorgt de communistische lobby wel voor. En de gelikte heilstaat shows van Jesse doen het nog steeds veel beter dan de Luizenmoeder en Twan Huys. Straks gaat ook de kliek van Matthijs nog vol op het orgel om de GroenLinks propaganda machine te olieën.
  Dus Jesse zal zijn clubje tot recordhoogten zien stijgen. Helaas.

  1. Fortiori

   Het kan wel eens anders uitpakken dan u denkt. Baudet heeft wat in te slikken en de burger komt tot de conclusie dat ook hij heeft bij te dragen.

   1. Lugar

    “Baudet”

    ✅ Minder immigratie.
    ✅ Meer soevereiniteit.
    ✅ Klimaatwet van tafel.
    ✅ En de enorme bedragen die we daarmee besparen investeren in politie, zorg en onderwijs.

    Plus: ✅ Invoering bindend referendum.

    Stem #FVD op 20 maart.

    1. Tante Sidonia

     Lugar

     Juist!+++

    2. Rien Noppen

     Het FvD zwijgt oorverdovend over de Nexit.

     Hoe zou dat toch komen?

     🙂

    3. Tante Sidonia

     Lugar

     pluim +++

 11. DeBruijn

  Inderdaad, de jeugd roept hard, maar wil ook niets opgeven. Dat zeg ik al sinds de demonstraties begonnen. Het staat natuurlijk ook wel interessant ‘kijk mij eens heel druk maken over het milieu’, maar ik ga wel lekker met het vliegtuig op vakantie én ik koop wel lekker elk jaar een nieuwe telefoon, waar ik 8 uur per dag op zit te friemelen.

  Ik heb geen mobiel, althans alleen voor nood. Staat altijd uit, ik heb geen auto, doe niet aan vliegvakantie, verspil niet, computer is al 8 jaar oud, tv al 12 jaar, repareer van alles in huis wat anderen weggooien en denk aan mijn medemens. Alleen het verschil ik roep niet zo hard, ik doe gewoon.

  Maar ik word moe van die schreeuwers die alleen maar uit zijn op aandacht of politiek gewin, maar zo verschrikkelijk hypocriet en blind zijn voor hun eigen handelen, dat het gewoon eng is dat je zo kunt zijn.

 12. Rosasolis

  Een hoofd artikel in Trouw vandaag vermeld hetzelfde. Geen onzin, dus. Dit uitgebreide
  rapport gebaseerd op een recent onderzoek, verteld dat de gemiddelde Nederlander wacht tot de overheid actie onderneemt tegen klimaat problemen. Eerste moeten bedrijven iets doen, dan de burger. Verder een schaal die over vervuiling en slechte levenswijze in verschillende sectoren. Wie leeft bescheiden en duurzaam, en wie niet.
  Het meest interessante conclusie uit dit onderzoek is dat de grootste vervuiler onder onze burgers is Man, hoogopgeleid, en stemt VVD. De tekeningen laat zien een man in een chique auto, met een grote koffer op wereldreis, en rondlopen chique gekleed met vele zakken met boodschappen. Vrouwen leven duurzamer en zuiniger dan mannen.

 13. PMG

  Nou, krijg meer het idee dat wanneer het geld gaat kosten men de keutel intrekt.

  Ook het vooruitzicht dat de hele hut over-de-kop-moet met installeren van vloer- muur- en dakisolatie, dubbel glas (en dus misschien wel nieuwe kozijnen), ventilatie systeem, zonne-panelen, warmtepomp en geschikte radiatoren of vloerverwarming, aanpassing badkamer, nieuwe bekabeling keuken en electrisch kooksysteem uitbreiding/verzwaring meterkast en bekabeling met misschien wel geul in tuin, een tijdlang in de kou zitten en niet kunnen koken en ga zo maar door, zal velen afschrikken denk ik.
  Daarbij kan bijna niemand goed met electrisch koken overweg door gebrek aan ervaring, heeft men angst of alles wel zal werken en men niet in de kou zit of voor de piloten stookt, wat wanneer er storing is (nu hebben de instalateurs het al veel te druk), hoe bedien je al deze nieuwe apparaten, hoe lang gaan ze mee, is er morgen misschien ineens een veel beter systeem en wat is de rekening aan het einde van de maand/rit.

  Kortom, men denkt: ik weet wat ik heb en dat wil ik graag zo houden, zonder ultra hoge kosten en wekenlang volk over de vloer en dikke puinhoop zonder te kunnen douchen of koken!!!

 14. Eric 1

  Dat zijn allemaal dommen mensen van dat klimaat

 15. Tante Sidonia

  Geweldige foto: typeert de waanzin van de klimaatgekken!
  Indiaanse “regendans!”
  Lachen, gieren en brullen!!!
  Hoe langer ik naar de foto kijk, hoe zieliger voor deze mensen: het “nieuwe klimaat geloof!”

  1. PMG

   Ja dat constateerde ik eerder precies zo!

 16. Rien Noppen

  Uit sociologisch onderzoek is al decennia bekend dat opvattingen over het milieu niet een op een leiden tot daarmee overeenstemmend gedrag.
  De hoop van Michael dat mensen minder bezorgd zijn over het klimaat mist grond. De meerderheid verlangt een krachtig klimaatbeleid van de Regering.

  1. Bosche draak

   Houd toch eens je mond kwakbol, met je eeuwige stompzinnige gehinnik.

   Of moeten we RPML je WEER de oren laten wassen?

   1. PMG

    Ja, we wachten even tot het volgende topic: ‘Het KNMI en de verdwenen hittegolf’ hier op DDS verschijnt en stoken de verkiezingsvuren hoger op!

 17. EnDanDit

  Talk is cheap. Daarom lach ik hartelijk om die klimaatgekken. Allemaal de grootste bek als het om duurzaam gaat, maar ondertussen wel lekker 3x per jaar met het vliegtuig op vakantie. Want ja, het is zo lekker goedkoop hè!

 18. C.A.Barstow

  Het volk laat zich maar wat graag door die linkse ratten bende misleiden en bedonderen.

  STEM FVD!!!

 19. Tante Sidonia

  20 maart nadert.
  Hoe staat het met de belofte van de coalitie om vóór 20 maart kosten bekend te maken inzake klimaat-waanzin? Oók Groen-Links heeft dit beloofd!
  Van genoemden komt niets terecht: “herberekening, rapporten nader bekijken, nader onderzoek, etc,.”
  Dit worden de smoezen en niet anders!
  Na 20 maart zijn de kosten plotseling wel bekend! En deze zullen schrikbarend zijn!
  Waarvan de gepensioneerden keihard worden aangepakt: 15 á 20 % KORTING!
  AUB, denk na op 20 maart!!!

 20. poldi

  Uit het AD en de Telegraaf
  ——————————

  “Goed” nieuws voor de Groene neuroten en klimaathysterici.

  ’Elektrische auto pas na 700.000 km groener dan benzine’
  LUIK – Een onderzoek van een Belgische professor legt een bom onder een van de grootste ’hobby’s’ van dit groene kabinet: stimulatie van rijden op stroom.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.