Bah! Arnoud van Doorn vindt z’n vrouw een “verzetsheld”: stuurt haar in niqab het openbaar vervoer in

doornvrouw
Foto: De vrouw van Van Doorn in de tram. Bron: Van Doorn / Twitter.

“Hopelijk volgen er meer zusters!”

doorn niqab vrouw

Ja hoor, het is weer eens een groot festijn: terwijl heel weldenkend Nederland zich inmiddels tegen de boerka’s heeft verenigd, gaat opperdhimmie Arnoud van Doorn de totaal tegenovergestelde richting uit. Want vrouwenemancipatie? Dat is ook maar een dingetje voor ongelovigen. Het liefst ziet het Haagse raadslid dat er binnenkort juist meer islamitische vrouwen in niqabs zich op plekken gaan begeven waar dat helemaal niet mag volgens het nieuwe boerkaverbod.

Dat maakt van die vrouwen dan geen slavinnen van een patriarchale religie, maar heuse verzetshelden. Aldus de volkomen krankjorum Arnoud van Doorn, dus. En om te bewijzen dat het hem menens is toont hij een foto van z’n eigen vrouw, gekleed in niqab. Kennelijk zittend in een Haagse tram met een blondharig meisje. Je kan je afvragen hoe lang het duurt tot dit arme kind met haar knuffelhond zich ook moet kleden in die rare, extremistische, vormeloze gewaden waarin ook moederlief zich toont.

Je gunt het zelfs je eigen vijanden niet, maar Van Doorn denkt dat z’n vrouw nu een “verzetsheld” is. Ik zal je wat zeggen: Hannie Schaft draait zich om in haar graf bij het lichtzinnige gebruik van die term. Mensen die hun leven waagden om de Duitse bezetter te bestrijden en om Joden te redden (dezelfde Joden die wat de Van Doorn-clan betreft mogen worden uitgeroeid) een beetje vergeleken met mensen die heel ‘stoer’ met zwarte lappen in een bus gaan zitten. Kots!

Trouwens ook geinig: waarom is de vrouw van Van Doorn, al dan niet met prehistorisch gewaad aan, eigenlijk de PvdE-fractievertegenwoordiger? Familieleden inhuren… dat is toch je reinste nepotisme?


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reageer

29 reacties

 1.   

  Gewoon handhaven, dus af dat ding, forse boete en vooral filmen en op Youtube zetten, laat het NL maar rond gaan.

 2.   

  Deelneming is een juridische term die wijst op het mededaderschap of de medeplichtigheid aan een strafbaar feit.

  Deelneming volgens het Nederlands strafrecht
  Bewerken

  Degene die een delictomschrijving vervult is in het Nederlandse strafrecht de pleger van het delict. Deze pleger treedt niet altijd zelfstandig op. Vaak is er sprake van meerdere plegers, of van een persoon die iemand anders een delict laat plegen. Titel V van Boek I van het Wetboek van Strafrecht handelt over de verschillende vormen van deelneming aan strafbare feiten.

  De wetsartikelen over deelneming aan strafbare feiten leiden tot een uitbreiding van strafbaarheid buiten de grenzen van de delictsomschrijvingen. De deelnemers worden aansprakelijk geacht voor de gedragingen van anderen.

  Er bestaan vijf soorten van deelneming. Ze worden in twee wetsartikelen opgesomd, omdat ze leiden tot twee verschillende strafmaten. De deelnemingsvormen zijn:

  art. 47 lid 1 sub 1 Sr – Doen plegen van een strafbaar feit
  art. 47 lid 1 sub 1 Sr – Medeplegen van een strafbaar feit
  art. 47 lid 1 sub 2 Sr – Uitlokken van een strafbaar feit
  art. 48 lid 1 Sr – Medeplichtigheid bij een misdrijf
  art. 48 lid 2 Sr – Medeplichtigheid tot een misdrijf.
  Let op het onderscheid tussen het doen plegen, medeplegen en uitlokken van een strafbaar feit (d.i. overtreding of misdrijf) en de medeplichtigheid aan een misdrijf (medeplichtigheid aan een overtreding is in Nederland niet strafbaar).

  De deelnemingsvormen die in artikel 47 Sr worden genoemd (doen plegen, medeplegen en uitlokken) worden net zo zwaar gestraft als wanneer men de werkelijke dader van het strafbare feit zou zijn geweest. Deze deelnemers worden dan ook daders genoemd. De twee vormen van medeplichtigheid die in artikel 48 Sr worden genoemd worden kennen lagere strafmaxima dan het hoofddelict.

  Simultane en consecutieve deelneming
  Bewerken
  Ten bate van de definiëring van de vijf deelnemingsvormen maakt de theorie onderscheid tussen simultane deelneming en consecutieve deelneming.

  Bij simultane deelneming verricht de deelnemer zijn handelingen tegelijkertijd met de pleger. Vormen van simultane deelneming zijn dus “medeplegen” en “medeplichtigheid bij”.

  Van medeplegen is sprake als er geen verschil is in rol en bijdrage van de verschillende plegers. Het kan dus voorkomen dat een delict begaan wordt door twee of meer medeplegers, en door geen enkele individuele pleger.
  Van medeplichtigheid bij is sprake als de pleger geholpen is bij zijn delict, tijdens het uitvoeren ervan. Bij medeplichtigheid bij is er sprake van een verschil in rol en bijdrage van de pleger en de medeplichtige. De medeplichtige-bij heeft een minder prominente rol, en is dus ook minder zwaar strafbaar dan de pleger. Voorwaarde voor strafbare medeplichtigheid is dat de medeplichtige op de hoogte is van de intenties van de pleger;
  Bij consecutieve deelneming verricht de deelnemer zijn handelingen voorafgaand aan de vervulling van de delictsomschrijving door de pleger. Vormen van consecutieve deelneming zijn dus “doen plegen”, “uitlokken” en “medeplichtigheid tot”.

  Van doen plegen is sprake als iemand een delict door een ander laat plegen, waarbij die ander zelf niet strafbaar kan zijn en zich ook niet bewust is van het onrechtmatige van zijn daad. Er is meestal sprake van misbruik van gezag, zoals bij een ouder die een kind uit stelen stuurt. Bij doen plegen is de pleger niet strafbaar, maar is de deelnemer volledig strafbaar.
  Van uitlokking is sprake als iemand een ander aanzet tot het plegen van een delict, waarbij die ander wel zelf verantwoordelijk is voor zijn daden. Het inhuren van een huurmoordenaar is een vorm van uitlokking. Zowel de pleger als de deelnemer zijn volledig strafbaar, de deelnemer echter alleen voor zover de pleger delicten pleegde waartoe de deelnemer had uitgelokt. Voor andere delicten die de pleger tijdens zijn optreden eventueel ook nog beging is de deelnemer niet strafbaar.
  Van medeplichtigheid tot is sprake als de deelnemer de pleger voorafgaand aan het delict de pleger voorzag van middelen (zoals werktuigen, toegang of informatie) waardoor de pleger het delict kon begaan. Van strafbaarheid is alleen sprake als de medeplichtige op de hoogte was van de intenties van de pleger.
  Van alle vormen van deelneming kan alleen sprake zijn als er sprake is van opzet. Men kan niet onbewust en onbedoeld medeplichtig zijn, noch kan men zonder opzet medeplegen, doen plegen en uitlokken.

  1.   

   Ziggy is geen jurist, zoveel staat vast.

   :)

   1.   

    Klopt. Heb er wel ooit les in gehad, maar ben na 2 jaar iets anders gaan doen. Maar ik meen dat van Doorn hier duidelijk fout bezig is.

   2.   

    Maar Lao Tse is wel jurist?

    1.   

     En natuurlijk geen enkele kritiek van lauwe diarree..maar direkt reaguurders bashen zoals een echte trol betaamt..zielig.

     1.   

      Scherp Original, daarom moet je zo’n gast knippen en scheren. Bedenk wel dat DDS dit faciliteert.

    2.   

     @Ziggy: Hij is geen jurist maar een mislukte Havist, een vunzige 60-plusser die warme gevoelens koestert voor kleine kinderen.

     …fantaseren over seks met kinderen. Aandoenlijk is het ook.
     ~Lao Tse~

 3.   

  Nu zie je maar weer, het enige waar moslims goed in zijn, is provoceren. HAHAHAHAHA

 4.   

  He Arnoud,
  Ga eens snel dood, terrorist.

  1.   

   Idd, bestel even een bomgordeltje op ebay.islam en blaas jezelf op arnoud das pas een statement ipv je domme slaafje de kastanjes uit het vuur te laten halen.

 5.   

  Imam mohamad tawhidi heeft op twitter een mooi filmpje geplaatst waarom de boerka helemaal verboden zou moeten worden

 6.   

  Welke Islamisering?

  1.   

   Jammer dat je wel vraagt ‘welke islamisering’ maar dat het antwoord jou geheel ontgaat.

   Allereerst de definitie van islamisering:

   Islamisering of islamificatie is het proces van de omvorming van een samenleving naar de islamitische religie, cultuur en wetgeving.

   Dan nu de uiteenzetting van dat proces:

   – 1951: Zeventig gezinnen van islamitische Molukse militairen komen naar Nederland. Het zijn de eerste moslims die groepsgewijs naar Nederland komen.
   – 1954: De eerste Nederlandse vertaling van de Koran verschijnt.
   – 1956: In het Friese Balk en in Den Haag worden de eerste twee moskeeën van Nederland geopend. Koningin Beatrix viert in Den Haag in 2006 het vijftigjarig bestaan. Ze komt tevoren overeen geen handen te zullen schudden.
   – 1971: Het aantal moslims in Nederland, vooral pas geïmmigreerde Turken en Marokkanen, bedraagt 54.300 personen.
   – 2004: Theo van Gogh wordt afgeslacht door een moslim, hij zou de profeet hebben beledigd
   – 2004: Geert Wilders wordt vanaf nu 24 uur per dag beveiligd vanwege zijn anti-islamitische opvattingen
   – 2007: Cabaretier Ewout Jansen krijgt afzeggingen en minder boekingen omdat hij grappen maakt over moslims. Na een optreden op een vmbo-school kwamen drie scholieren op Jansen af. Eén van hen: ‘De islam is geen gewelddadige godsdienst. Als je dat nog één keer zegt, ram ik je in elkaar.’ Cabaretiers blijken beducht voor het maken van islamgrappen.Youp van ’t Hek: ‘Ik let wel op mijn woorden. Ik denk wel na.’
   – 2009: In Amsterdam schorste het GVB een trambestuurder omdat hij een christelijk kruis droeg op zijn uniform. Het dragen van een islamitisch hoofddoekje boven datzelfde uniform is wel toegestaan. De tramconducteur werd door de rechter in het ongelijk gesteld.
   – 2010: Op woensdag 27 oktober 2010 riep Femke Halsema* (GroenLinks) de Regering met een motie op om de islamisering van Nederland (in woord én daad) niet tegen te gaan. De gehele Tweede Kamer, met uitzondering van PVV & SGP, stemde voor.
   – 2011: Supermarkt Aldi wijst een sollicitant af wegens het dragen van een hoofddoek, maar keert op zijn schreden terug als de broer van de sollicitant de publiciteit zoekt.
   – 2014: Wim van de Camp, europarlementariërs voor het CDA, meldt op Twitter: ‘In een sterk deconfessionaliserende wereld kies ik voor de Islam als bond­genoot van het Christendom’.
   – 2015: De gemeente Bunschoten-Spakenburg plakt in de sporthal die is ingericht voor de noodopvang van 150 asielzoekers foto’s af van bierdrinkende jongeren en de Amsterdamse Wallen. De foto’s zouden aanstootgevend kunnen zijn.
   – 2017: De salafistische As-Soennah moskee in Den Haag (Stichting As-Soennah/Centrum Sjeikh Al Islam Ibn Taymia) ontving (2013 en 2017) €44.083 euro aan subsidie.
   – 2018: “Meester Boot” is na 15 jaar niet meer welkom in het Haagse buurthuis De Mussen. Strenggelovige moslima’s, de ’buurtmoeders’, zorgden er uiteindelijk voor, dat hij na vijftien jaar moest vertrekken. De moslima’s accepteerden echter geen man als leraar. (Telegraaf 4-10-2018)
   – 2018: * Femke Halsema wordt burgemeester van Amsterdam en geeft aan het boerkaverbod niet te zullen handhaven.
   – 2018: In Nederland zijn nu meer dan 1 miljoen moslims en meer dan 450 moskeeën, de teller loopt door…
   – 2019: Leerkracht geschorst na ’beledigen profeet’ (Telegraaf 26-2-2019)

  2.   

   Die van 1951 tot 2019.

 7.   

  Dat islamitisch gajes legt vast hoe zij de wet overtreden! Dus politie Haaglanden, kan er nu een proces-verbaal worden opgemaakt c.q. een boete worden uitgeschreven!
  Of past dat niet in jullie politiekcorrecte plaatje zoals het bijwonen van de iftars?

  Hoe zit het met dat kind? Is dit geen zaakje voor de Jeugdzorg??

 8.   

  Ze zou een held zijn als zij als eerste boerkadraagster een baantje kan krijgen bij het OV. Want dat is nou het hypocriete hiervan. De voorstanders van de boerka, het OV, Ziekenhuizen en of andere instellingen willen niet handhaven vanwege de rechten van deze vrouwen maar willen deze vrouwen niet het recht geven om ze ook in dienst te willen nemen. Waarom niet?

  1.   

   Als ik in het xiekenhuis lig weiger ik dat een burka dragende verpleegkundige aan mijn bed komt want het eerste wat ik zal roepen is: TERRORRIST!!!!!!!!!!

 9.   

  De stunts die sommige partij vertegenwoordigers uithalen om aandacht te krijgen neemt toe. Nu moeten familieleden ook meedoen om voor sensatie te zorgen. Waarom is het kleine meisje niet in een kinder Nikab gekleed. Hopelijk komen er steeds meer wetten tegen het dragen van Nikabs in het openbaar snel achter elkaar. Zoals ook het verbieden van deze kleding op straat. Vorig jaar was de regering bezig de wet verder uit te breiden: Mannen die hun vrouwen en dochters dwingen om in Nikabs in het openbaar gekleed te zijn, zouden 30 dagen gevangenisstraf moeten krijgen. Maar de gevangenissen zouden gauw overvol worden, en wij gewone burgers zouden meer belasting moeten voor de opvang en zorg van al die mannen.

  1.   

   Zijn dochter heet zeker Emoji van Doorn?

   1.   

    Lol

  2.   

   Ros, nee hoor in het in het kader van gezins hereniging mag de familie mee in het gevang op water en brood . In het kader van zelfvoorziening mogen een tuintje aanleggen., zelf potsen enz enz.

 10.   

  Bus, tram, trein en alles wat openbaar vervoer is horen van nu af aan GEEN burka’s dus aanpakken die handel doen ze het NIET dan een flinke boete uitdelen.
  die chauffeurs mogen de wet niet aan hun laars lappen, dan betalen zij maar de boete en een flinke na 3 keer hebben ze hun lesje geleerd.
  Net doen of je neus bloedt gaat niet meer werken.
  Wet is wet en daar heeft iedereen zich aan te houden.

 11.   

  Hier aan merk je dat de politiek zo lek is als een mandje Waarom trappen ze deze persoon er gewoon niet uit Die man is volledig de weg kwijt een uit-lokker zulke personen dienen dubbel gestraft te worden Vertrouwen in de gemeenteraad is volledig weg is gewoon een rotzooi zij smijten met geld van de burger en vullen hun zakken de rest maakt voor hun niks uit Weet het nu wel zeker als je in de politiek zit mag je alles naast je neer gooien want de wet geld niet voor je

 12.   

  Gewoon een aansteker onder die tent houden, moet je zien, hoe snel ze dat ding uittrekt.

 13.   

  Wow, verzetsheld, wat zou haar kunnen overkomen? Een boete die NIDA (lees NADA)
  toch gaat betalen. Wat ongemak?
  Nou verzetshelden zijn zij die in, laat zeggen, Iran de niekaap/boerka afdoen. Hen wacht een echte straf, 55 jaar de bak in? Of erger.
  Dus dit is gewoon lariekoek van de eerste klasse. Verzetsheld, meer een low level intrigant.

 14.   

  Hier mee laat hij dus zien hoe gevaarlijk dat deze kleding is.
  Iedereen kan er dus onder zitten.
  Deze maal was het zijn vrouw, maar misschien de volgend een terrorist of andere mafkees

  1.   

   Daar hebben de linksfascisten geen boodschap aan, die haten ons land en de oorspronkelijke bewoners.

 15.   

  Hoe gaat dat eigenlijk in het islamitische Tunis of Algerije waar de Boerka al jaren is verboden?
  Dat is een goed voorbeeld hoe het moet.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!