Waarom Forum voor Democratie de opgepakte Halsema-zoon géén privékwestie vindt: ‘Ze is de raad uitleg verschuldigd!’

Veel lieden – van links tot rechts – zijn vandaag bezig om het straatje schoon te vegen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, omdat haar zoon een inbrekertje blijkt te zijn die een strafzaak boven het hoofd houdt. “Privézaak,” is het anonieme oordeel van deugend Nederland. FVD Amsterdam ziet dat anders, en heeft wel degelijk wat opmerkingen. “Als burgemeester moet zij tekst en uitleg geven over de handel en wandel van de politie,” aldus de Amsterdamse afdeling van Forum voor Democratie.

“De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie heeft de berichten over de arrestatie van de zoon van burgemeester Halsema gelezen. Het betreft een minderjarige jongen, er is nog geen bewijs van schuld en de zaak is overgedragen aan een ander parket, om de schijn belangenverstrengeling tegen te gaan. Wij leven mee met het gezin van de burgemeester; iedereen weet dat kinderen op die leeftijd soms heftige dingen doen.

Toch vinden wij het niet juist om de hele kwestie af te doen als ‘een privézaak’.

Behalve moeder is mevrouw Halsema ook burgemeester, en in die hoedanigheid politiek aanspreekpunt voor het optreden van de Amsterdamse politie. Uit de berichtgeving blijkt duidelijk dat er vanuit politie en justitie klachten zijn over het ten onrechte anonimiseren van gegevens en ook het woord ‘doofpot’ valt. Ook als niet Halsema, maar de politie op eigen houtje hiertoe besloten heeft, is zij als burgemeester de raad uitleg verschuldigd.

Deze signalen moeten raadsleden, niet alleen die van Forum maar álle raadsleden, serieus nemen, en wij moeten er over kunnen debatteren en vragen stellen. Zonder vooringenomenheid, zonder beschuldigende vingers te wijzen en zonder op de persoon van mevrouw Halsema of haar zoon te spelen.

Als burgemeester moet zij tekst en uitleg geven over de handel en wandel van de politie. FVD gaat er van uit dat de Raad daartoe gelegenheid zal krijgen in de commissie AZ op 5 september aanstaande.”

Het woord is nu weer aan de overige fracties…


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

114 reacties

 1. Lao Tse

  Het FvD is geen serieuze politieke partij en zal op dit punt opnieuw in de eigen voet schieten.

  1. Bart

   Lao is geen serieus persoon, en schiet zich in zijn eigen altijd hypocriete voet.

   1. ZiggyStardust

    Groen links: Lao Tse, groen Links is geen serieuze partij, omdat ze niet zoveel op hebben met het houden aan de wet.
    Hier een mooi stukje over Groen Links.
    De kinderliefde van GroenLinks

    GroenLinks (GL) is een Nederlandse politieke partij van linkse signatuur en is in 1989 ontstaan toen vier kleine linkse partijen fuseerden:
    de CPN (Communistische Partij van Nederland),
    de PSP (Pacifistisch Socialistische Partij),
    de PPR (Politieke Partij Radikalen) en
    de EVP (Evangelische Volkspartij (Nederland)).
    sxx met kinderen

    De geschiedenis van de partij inzake pedxfilie is opmerkelijk. GroenLinks omarmde lange tijd pedxfilie openlijk, maar was wel zo verstandig er geen campagne-onderwerp van te maken.
    Herman Meijer, toenmalig partijvoorzitter en actief pleitbezorger van de pedxfiele zaak, deed uitspraken als Sxx met kinderen moet kunnen. en Ik kan ook wel eens op een knaapje vallen.
    En Herman maakte het nog bonter:
    Kinderen zouden minder verstandig zijn en niet goed duidelijk kunnen maken wat ze wel of niet willen. Onzin. Alle leeftijdsgrenzen moeten gewoon uit de zedelijkheidswetgeving worden geschrapt … Als er geweld wordt gebruikt dan is dat gewoon geweld of misbruik en dan zijn weer genoeg andere wetten om daar iets tegen te doen.
    Meijer omschrijft zichzelf dan ook als polymorf pervers. Hij pleitte samen met de werkgroep RozeLinks voor de afschaffing van de leeftijdsgrenzen in de zedenwetgeving en zelfs het geheel afschaffen van die wetgeving. De werkgroep had enkele opmerkelijke citaten staan op de website van GroenLinks. Zo klaagt RozeLinks dat de wettelijke strafbaarstelling van sxx met kinderen een belemmering kan zijn.
    In de visie van RozeLinks zijn jongeren tussen 12 en 16 zelfbewust op sxx uit, en aan die vraag willen de kindervrienden van GroenLinks maar al te graag voldoen. Feitelijk wil GroenLinks kinderen tussen de 12 en 16 vogelvrij verklaren, zodat pedxfielen de jacht op hen kunnen openen.
    ook kleuters niet veilig

    Maar ook onder de 12 jaar zijn kinderen sxxuele objecten. Volgens GroenLinks heeft de peuter zelfs recht op intimiteit en sxxualiteit, als de peuter dat zélf maar wil. Op 18 juni 2006 stond nog op de website van GroenLinks:
    In een ideale maatschappij zouden mensen van alle leeftijden bescherming tegen ongewenste intimiteit en sxxualiteit moeten hebben en zou er daarnaast ook een recht voor iedereen zijn om gewenste intimiteit en sxxualititeit te beleven.
    Halsema maakt schoon

    Onder Femke Halsema werd de partij gezuiverd. Nadat HetVrijeVolk.com de pedx-standpunten van GroenLinks aan de kaak had gesteld, werd de website schielijk gezuiverd. Tegenwoordig houden GroenLinksers hun pedxfilie onder de pet. Helaas houden ze het niet altijd in de broek. Er is een nimmer aflatende stroom incidenten onder GroenLinkse politici. De vraag is natuurlijk wanneer een stroom incidenten overgaat in een structureel probleem…
    pedxfiele incidenten in de Linkse Kerk

    Hieronder een voorlopige inventarisatie, opgesteld zonder de claim van volledigheid:
    VARA: rode loper voor pedxfielen
    Haarlem: PvdA-burgemeester drukt pedx op het hart “zich koest te houden”
    Cees van Dijk, bestuurslid GroenLinks, is zelf 56, maar verkrxcht een 13-jarige jongen; Cees had zin in de toekomst. GroenLinks had geen bezwaar tegen deze “bekende van de zedenpolitie”. GroenLinks probeerde het schandaal weg te moffelen als een “burn out.”
    Wim Huizing: PvdA raadslid met kinderpxrno aangehouden; NRC zwijgt het dood.
    Ook de PvdA heeft met senator Brongersma een rijk pedx-verleden
    Mathieu Hemelaar, ex-kamerlid GroenLinks, blijkt actief bij pedx-vereniging Martijn (1, 2, 3)
    Pedxfiel Herman Meijer, voorzitter en kandidaat Eerste Kamer van GroenLinks: Kinderen zouden minder verstandig zijn en niet goed duidelijk kunnen maken wat ze wel of niet willen. Onzin. Alle leeftijdsgrenzen moeten gewoon uit de zedelijkheidswetgeving worden geschrapt. Als er geweld wordt gebruikt dan is dat gewoon geweld of misbruik en dan zijn weer genoeg andere wetten om daar iets tegen te doen. Meijer omschrijft zichzelf dan ook als polymorf pervers.
    Gert Hekma, hoogleraar homxfilie aan de extreem-linkse Universiteit van Amsterdam, zei in het pedx-clubblad Martijn: Ik denk dat je kinderen moet dwingen. Kinderen zijn ook vervelende wezens. Die moet je op een gegeven moment op een recht spoor zetten. En dat geldt ook voor sxx.”
    Martin Van Meurs (van de locale linkse partij Pro Arnhem) zit vast wegens bezit kinderpxrno.
    Edwin V., pedxfiel werkzaam in welzijnswerk
    RozeLinks (een werkgroep van GroenLinks) maakte bezwaar tegen uitsluiting van pedx-vereniging Martijn aan een manifestatie in Deventer in 2003.
    PPR (voorloper GroenLinks) nam in 1977 legalisatie van sxx tussen volwassenen en kinderen op in het partijprogramma
    Boris Dittrich (D66) betreurde de anti-pedx houding van het Nederlandse volk
    PvdA, D66 en VVD waren in 1995 tegen verbod op het bezit van kinderpxrno
    Gijs Ketelaar (raadslid GroenLinks) was lid van pedx-vereniging Martijn
    opnieuw Herman Meijer (GroenLinks): Ik ben ervoor omdat ik geloof dat ook een 12-jarige behoefte heeft aan sxx. Ik vraag me sowieso af of je op dat punt een zedenwet moet hebben. De groei van de homxbeweging is ten koste gegaan van pedxfilie. Een hxmo is normaal, een pedx niet. Pedxfilie zit weer in de taboesfeer, het is crimineel. Nee, dat kan echt niet.
    In 2002 stemden GroenLinks, PvdA en D66 in de Eerste Kamer tegen aanscherping van het verbod op pedxfilie (het zogenaamde klachtvereiste).
    Pvda was in 1987 vóór legalisatie pedxfilie
    Geertsema (VVD) stond welwillend tegenover pedxfilie van Brongersma (PvdA)
    Bronnen:
    De ‘blijde boodschap’ van GroenLinks-er Herman Meijer, door Peter van der Vorst; Gay Krant; 24 juli 1993

    1. Dik

     ‘De kinderliefde van GroenLinks’

     Waarom denk je dat de aandoenlijke aanslaat als het over GroenLinks gaat?

  2. Top

   Blablabla. Blaaskaak. en smerige………………? Juist ja.

  3. ZiggyStardust

   Oey, Femke toch! En voor de rest, Ananas. GroenLinks begint inmiddels de VVD in te halen wat betreft schandalen. Haha, dat rijmt. Doei.

   1. Beukman

    Of Femke iets verkeerd heeft gedaan valt nog te bezien, maar zeker is dat haar zoon geen lid is van GL. Dus wat nou: schandaal GL?

    1. ZiggyStardust

     Ze had meteen in de openbaarheid moeten treden, dan was alles met een sisser afgelopen. De manier waarop het nu in de media komt was te verwachten, alles komt een keer uit, en haar reactie daar vervolgens op is bagatelliseren. Paniekpolitiek dus. Ze maakt zelf de vlek groter dan die had moeten zijn. Ze reageert ook als burgemeester van Amsterdam dmv reageren via de gemeente op briefpapier van de gemeente. Ze had ook als moeder kunnen reageren. Laat staan de vermoedelijke doofpot, ook al is die niet door haar geïnitieerd, maar zij is nog steeds de burgemeester en hoofd van de politie. Zij doet uitspraken, net als de Telegraaf, terwijl er nog niet eens een veroordeling door de rechter heeft plaatsgevonden. Ze heeft dit totaal verkeerd aangepakt, niet als moeder zijnde, maar als burgemeester zijnde. Ze heeft eerder uitspraken gedaan over het niet handhaven van wetten. Aan haar capaciteiten als burgemeester mag inmiddels zeer sterk getwijfeld worden. Verder had de vader, verzorger, van haar zoon ook iets kunnen melden in deze zaak.

  4. ZiggyStardust

   Lao Tse, groen Links is geen serieuze partij, omdat ze niet zoveel op hebben met het houden aan de wet.
   Hier een mooi stukje over Groen Links.
   De kinderliefde van GroenLinks

   GroenLinks (GL) is een Nederlandse politieke partij van linkse signatuur en is in 1989 ontstaan toen vier kleine linkse partijen fuseerden:
   de CPN (Communistische Partij van Nederland),
   de PSP (Pacifistisch Socialistische Partij),
   de PPR (Politieke Partij Radikalen) en
   de EVP (Evangelische Volkspartij (Nederland)).
   sxx met kinderen

   De geschiedenis van de partij inzake pedxfilie is opmerkelijk. GroenLinks omarmde lange tijd pedxfilie openlijk, maar was wel zo verstandig er geen campagne-onderwerp van te maken.
   Herman Meijer, toenmalig partijvoorzitter en actief pleitbezorger van de pedxfiele zaak, deed uitspraken als Sxx met kinderen moet kunnen. en Ik kan ook wel eens op een knaapje vallen.
   En Herman maakte het nog bonter:
   Kinderen zouden minder verstandig zijn en niet goed duidelijk kunnen maken wat ze wel of niet willen. Onzin. Alle leeftijdsgrenzen moeten gewoon uit de zedelijkheidswetgeving worden geschrapt … Als er geweld wordt gebruikt dan is dat gewoon geweld of misbruik en dan zijn weer genoeg andere wetten om daar iets tegen te doen.
   Meijer omschrijft zichzelf dan ook als polymorf pervers. Hij pleitte samen met de werkgroep RozeLinks voor de afschaffing van de leeftijdsgrenzen in de zedenwetgeving en zelfs het geheel afschaffen van die wetgeving. De werkgroep had enkele opmerkelijke citaten staan op de website van GroenLinks. Zo klaagt RozeLinks dat de wettelijke strafbaarstelling van sxx met kinderen een belemmering kan zijn.
   In de visie van RozeLinks zijn jongeren tussen 12 en 16 zelfbewust op sxx uit, en aan die vraag willen de kindervrienden van GroenLinks maar al te graag voldoen. Feitelijk wil GroenLinks kinderen tussen de 12 en 16 vogelvrij verklaren, zodat pedxfielen de jacht op hen kunnen openen.
   ook kleuters niet veilig

   Maar ook onder de 12 jaar zijn kinderen sxxuele objecten. Volgens GroenLinks heeft de peuter zelfs recht op intimiteit en sxxualiteit, als de peuter dat zélf maar wil. Op 18 juni 2006 stond nog op de website van GroenLinks:
   In een ideale maatschappij zouden mensen van alle leeftijden bescherming tegen ongewenste intimiteit en sxxualiteit moeten hebben en zou er daarnaast ook een recht voor iedereen zijn om gewenste intimiteit en sxxualititeit te beleven.
   Halsema maakt schoon

   Onder Femke Halsema werd de partij gezuiverd. Nadat HetVrijeVolk.com de pedx-standpunten van GroenLinks aan de kaak had gesteld, werd de website schielijk gezuiverd. Tegenwoordig houden GroenLinksers hun pedxfilie onder de pet. Helaas houden ze het niet altijd in de broek. Er is een nimmer aflatende stroom incidenten onder GroenLinkse politici. De vraag is natuurlijk wanneer een stroom incidenten overgaat in een structureel probleem…
   pedxfiele incidenten in de Linkse Kerk

   Hieronder een voorlopige inventarisatie, opgesteld zonder de claim van volledigheid:
   VARA: rode loper voor pedxfielen
   Haarlem: PvdA-burgemeester drukt pedx op het hart “zich koest te houden”
   Cees van Dijk, bestuurslid GroenLinks, is zelf 56, maar verkrxcht een 13-jarige jongen; Cees had zin in de toekomst. GroenLinks had geen bezwaar tegen deze “bekende van de zedenpolitie”. GroenLinks probeerde het schandaal weg te moffelen als een “burn out.”
   Wim Huizing: PvdA raadslid met kinderpxrno aangehouden; NRC zwijgt het dood.
   Ook de PvdA heeft met senator Brongersma een rijk pedx-verleden
   Mathieu Hemelaar, ex-kamerlid GroenLinks, blijkt actief bij pedx-vereniging Martijn (1, 2, 3)
   Pedxfiel Herman Meijer, voorzitter en kandidaat Eerste Kamer van GroenLinks: Kinderen zouden minder verstandig zijn en niet goed duidelijk kunnen maken wat ze wel of niet willen. Onzin. Alle leeftijdsgrenzen moeten gewoon uit de zedelijkheidswetgeving worden geschrapt. Als er geweld wordt gebruikt dan is dat gewoon geweld of misbruik en dan zijn weer genoeg andere wetten om daar iets tegen te doen. Meijer omschrijft zichzelf dan ook als polymorf pervers.
   Gert Hekma, hoogleraar homxfilie aan de extreem-linkse Universiteit van Amsterdam, zei in het pedx-clubblad Martijn: Ik denk dat je kinderen moet dwingen. Kinderen zijn ook vervelende wezens. Die moet je op een gegeven moment op een recht spoor zetten. En dat geldt ook voor sxx.”
   Martin Van Meurs (van de locale linkse partij Pro Arnhem) zit vast wegens bezit kinderpxrno.
   Edwin V., pedxfiel werkzaam in welzijnswerk
   RozeLinks (een werkgroep van GroenLinks) maakte bezwaar tegen uitsluiting van pedx-vereniging Martijn aan een manifestatie in Deventer in 2003.
   PPR (voorloper GroenLinks) nam in 1977 legalisatie van sxx tussen volwassenen en kinderen op in het partijprogramma
   Boris Dittrich (D66) betreurde de anti-pedx houding van het Nederlandse volk
   PvdA, D66 en VVD waren in 1995 tegen verbod op het bezit van kinderpxrno
   Gijs Ketelaar (raadslid GroenLinks) was lid van pedx-vereniging Martijn
   opnieuw Herman Meijer (GroenLinks): Ik ben ervoor omdat ik geloof dat ook een 12-jarige behoefte heeft aan sxx. Ik vraag me sowieso af of je op dat punt een zedenwet moet hebben. De groei van de homxbeweging is ten koste gegaan van pedxfilie. Een hxmo is normaal, een pedx niet. Pedxfilie zit weer in de taboesfeer, het is crimineel. Nee, dat kan echt niet.
   In 2002 stemden GroenLinks, PvdA en D66 in de Eerste Kamer tegen aanscherping van het verbod op pedxfilie (het zogenaamde klachtvereiste).
   Pvda was in 1987 vóór legalisatie pedxfilie
   Geertsema (VVD) stond welwillend tegenover pedxfilie van Brongersma (PvdA)
   Bronnen:
   De ‘blijde boodschap’ van GroenLinks-er Herman Meijer, door Peter van der Vorst; Gay Krant; 24 juli 1993

  5. ZiggyStardust

   🙂 het ledenaantal van FvD groeit harder dan van welke partij dan ook. Volgens Lao Tse worden al deze mensen dus voor de gek gehouden. Maar over de inhoud spreekt hij vervolgens zelf niet. Shoot de messenger is dan ook de manier waarop Lao Tse hier de boel continu op probeert te jutten. Van politiek heeft hij weinig kaas gegeten.

  6. ZiggyStardust

   Oey Halsema! Dat wordt een tijdje bureau jeugdzorg over de vloer ben ik bang!

 2. Ego-non-solus

  Hier hebben Lao Tse, EU Kok en al een gedachtenvriendjes een heel eigen mening over.

  Heren, kom maar op en spreek jullie schande over dit artikel uit!

 3. Kretoloog

  Wat een heerlijke periode is de komkommertijd toch. Klein nieuws krijgt enorme proporties en wordt uitgemolken tot de allerlaatste druppel uit de tepel.

  Paar weken terug het laffe verraad van senator Henk Otten richting het FvD en nu de misplaatste moederliefde van burgemeester Femke Halsema voor haar zoon Bruno.

  Jammer bijna, dat over een paar weken de nieuwskomkommers weer voor 1 jaar in de ijskast gaan.

  1. Julian

   misplaatst? Die snap ik niet…

   1. ZiggyStardust

    Lastig idd. Er is duidelijk sprake van belangenverstrengeling. De functie van burgemeester staat voor haar duidelijk voorop, maar nog meer dan in de oudertaak laat ze in de functie van burgemeester steken vallen.

  2. ZiggyStardust

   Zin in komkommersoep nu!

 4. Anne Sophe Schillersdorf

  Ik vind dit zeer respectloos van Annabel. Wij spreken hier immers over de burgermeester van Amsterdam. Dan is meer respect wel op zijn plaats. Verder is het absoluut niet de schuld van haar dat die jongen zich als een aso ging gedragen. Dit is natuurlijk weer typisch, altijd wordt de schuld gelegd bij een vrouw

  1. Jumping

   ASS.
   Respect.?
   Lees de stukken in het Parool.en Story opgetekend uit de mond van Papa Robert Oey.

   Lees vooral de periode van Halsema in Den Haag.

   Zij krijgt wat zij verdient, HOON.

  2. Top

   Hoofddoekje iets losser, dat geeft meer lucht in je vlooienhersentje.

  3. Angelus pacis

   Respect is natuurlijk prima. Alleen die moet je wel verdienen. Het probleem met dame Halsema is, dat zij een meesteres is in het nemen van de maat bij anderen. Nu rijdt haar zoon een joekel van een scheve schaats en is het gehele incident zogenaamd in de privésfeer. Het is zeker wel voor een groot gedeelte haar schuld dat haar zoon zich als een aso heeft gedragen. Dame Halsema is niet in staat gebleken haar zoon aan zijn verstand te peuteren dat hij zich moet gedragen. Als dat al bij je bloed eigen zoon al niet lukt………….Heel graag zou ik de schuld bij iemand anders neerleggen, alleen ik weet niet bij wie anders. En inderdaad, dame Halsema is een vrouw. Leuker kan ik het niet maken. Misschien dat ze een volgende keer beter nadenkt voor ze anderen de maat neemt, en doet waarvoor ze is ingehuurd.

  4. ZiggyStardust

   ‘Wij spreken hier immers over de burgemeester van Amsterdam’. Kwaad spreken over Trump is geen probleem. Boris Johnson ook niet, Salvini niet, Orban niet. Mag je eigenlijk wel kwaad spreken over een bepaalde leider van nazi Duitsland als je het bekijkt zoals jij het bekijkt Anne Softie Schillersdorf? Ik heb trouwens nog boeken uit achttienhonderd zoveel in de aanbieding als je interesse hebt, schiller en Goethe. In onleesbaar oud Duits. Laat maar weten als je interesse hebt.

  5. Siemien

   Wat ASS vind is net als zuiglana niet belangrijk

  6. joey

   Anne soppige schildpad:
   Respect voor een burgemeester die doet aan selectieve vervolging en doofpot pogingen doet,om bij het mislukken en uitlekken van het vergrijp,te kronkelen uit valse eerlijkheid!
   Jij bent niet goed bij je hoofd!

  7. Ron

   Respect omdat ze burgemeester is?
   Is ze dan meer dan een ander?
   Daar moet je juist extra voor oppassen

 5. ikweetwatikwil

  Lao en Anne , wat verkondigen jullie weer een klets koek. Annebel heeft duidelijk respect voor Femke , maar minder voor de politie die van plan was om de zaak in de doofpot te stoppen.

  1. joey

   De burgemeester is de “baas” over het politiekorps,en geeft aldus álle aansturing!
   Natuurlijk niet openlijk!

 6. Meriadoc Brandebok

  Ik denk dat het FvD de discutabele berichtgeving van de Telegraaf graag aangrijpt om Halsema te beschadigen. Want waar hebben we het nu over? Twee tieners die een verlaten woonboot zijn binnengekropen, brandblussers hebben leeggespoten, terwijl zij speelden nep-pistool?

  Bovendien: uit de brief van Halsema bleek dat gegevens vaker werden geanonimiseerd. Om belangenverstrengeling te voorkomen is de zaak naar een ander parket overgeheveld.

  Daarmee is de kous af. Als Forum dit wil uitmelken toont zij slechts aan zelf weinig serieus te hebben om Halsema op aan te vallen. En halen ze zichzelf omlaag.

  1. Isengrijn

   Dat klopt, @Merijn.
   En reken er maar op dat het andersom ook was gebeurd.
   Zo gaan die dingen.

   1. Meriadoc Brandebok

    Zo is het.

   2. Jumping

    Andersom.?

    Zijn Wilders en Baudet ook nonchalant als het om hun kinderen gaat.?.

    En Wilders en Baudet hebben geen doofpot.

    Wilders en Baudet zijn mannen van staal.

    1. Isengrijn

     Dat bedoel ik niet, Jumping.

     Als Wilders een zoon zou hebben gehad, en die zoon zou iets uit baldadigheid gedaan hebben, zouden de linkse partijen over elkaar heen gestruikeld zijn om beschuldigingen naar de Wilders te gooien.

  2. Kretoloog

   Opvallend: In het Parool vandaag, de huiskrant van het gemeentebestuur van Amsterdam, een artikel dat de sociale omgeving meer moet worden ingeschakeld bij de aanpak van jeugdcriminaliteit. Dat betreft dus ouders, familie, school e.d. Dit is ook een aansporing naar de politiek toe, om een ander beleid te ontwikkelen.

   Pas je de inhoud van dit artikel toe op de zaak Halsema, dan kan de conclusie niet anders zijn dan dat deze burgemeester – toch criminologe van huis uit- schromelijk geeft gefaald in de opvoeding van haar zoon. Zeer terecht dat de Raad nu vragen heeft.

   1. Meriadoc Brandebok

    Waarom zijn de vragen FvD terecht?

   2. Ron

    Steeds weer de sociale omgeving erbij betrekken.
    Ben je ziek vraag je werkende familie met ook een eigen huishouden maar je te verzorgen, maar wel ff dik zorgverzekeraar aftikken. Dat werkt al niet, laat staan als je dat op dit gebied moet toepassen. Sommige groeperingen houden criminaliteit al in de familie dus bewijs dat dat niet werkt om het terug te dringen.

  3. Top

   Guusje en hier een grote mond over iedereen en alles. Maar niets dan goeds over zijn vriendjes de Ouderlingen. De vaseline wordt duur betaald, door onze aller Guusje. Ga eens wat nuttigs doen viespeuk.

   1. Lao Tse

    Topmis weer terug om subiet zijn homoseksuele fantasieën hier te komen spuien.

    Tragische man in de kast.

    1. Siemien

     Dat maakt ik niet op uit de reactie van Top, wat wel opvalt is dat het alleen Lao opvalt.

     Rest my case

    2. merlot

     “homoseksuele fantasieën…Tragische man in de kast.”

     Lauwe Thee was het slachtoffer van ongefundeerde beschuldigingen van pe*dofilie. Dat vond hij niet zo leuk. Er is uiteindelijk wat van gezegd door Oudshoorn en mij en hopelijk houdt dat gedoe nu op.

     Maar zelf maakt hij zich met de regelmaat van de klok schuldig aan vergelijkbare praktijken.

     Kan het nog hypocrieter?

     1. Lao Tse

      Top, valt,Zonder ook maar een verwijzing naar de inhoud, Meriadoc aan met de tekst: ”Maar niets dan goeds over zijn vriendjes de Ouderlingen. De vaseline wordt duur betaald, door onze aller Guusje. Ga eens wat nuttigs doen viespeuk.”

      Dit doet hij overigens al maanden zonder dat merlot dat zelfs maar een kanttekening bij plaatste.

      Ik probeer dit soort diarree, met een ironische tegenwerping te adresseren. Het is mijn ervaring dat je zieke projecties het beste direct kunt spiegelen om dit soort trollen tot zwijgen te brengen.

      Als je dit als een persoonlijke aantijging zien snap er er niets van merlot.

     2. Dik

      “snap er er niets van merlot.”

      Top is overduidelijk hoor, hij is vlijmscherp, je kunt er er wat dat betreft alles van snappen, al geldt dat niet voor jou, jij bent opzettelijk dom.

      ‘er er’

     3. merlot

      “Ik probeer dit soort diarree, met een ironische tegenwerping te adresseren.”

      Zou het kunnen dat jouw vijanden hetzelfde beogen inzake jouw diarree?

      Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

      Het verbale geweld komt van beide kanten.

     4. Meriadoc Brandebok

      Ik weet niet wat Top bezielt om continu achter me aan te lopen met seksueel getinte opmerkingen, al dan niet inspelend op mijn religieuze achtergrond.

      (Overigens heeft Dik, hoe kan het ook anders, die opmerkingen onder een van zijn vorige nicks, zo’n tien keer eveneens onder mijn teksten geplaatst.)

      Ik ben het deels eens met Lao dat je zulke figuren, die kennelijk niet sporen, met een ironische tegenwerping het zwijgen op kunt leggen, ook kun je zulke figuren maar beter negeren.

     5. Lao Tse

      Ik juich je pleidooi tot een meer beschaafd en inhoudelijk debat zeer toe, merlot.
      Ik stel voor er direct mee te beginnen.

     6. merlot

      “Ik ben het deels eens met Lao dat je zulke figuren, die kennelijk niet sporen, met een ironische tegenwerping het zwijgen op kunt leggen…”

      Nee, dat lukt zelden of nooit. Het polariseert alleen maar.

      Probeer je gewoon eens in te denken waaróm een Top zoiets doet. En niet alleen hij.

      Het komt echt niet uit de lucht vallen.

     7. Dik

      Blablablabla en blablabla, al meer dan 10 jaar.

     8. Meriadoc Brandebok

      “En niet alleen hij.”

      Wie, behalve Top en de autist, schrijven dit soort comments nog meer dan?

      Ik kan me het zo even niet herinneren. Top staat hierin werkelijk alleen. Hij komt hier ook niet om zinnige bijdragen te schrijven, maar om te trollen. Zie hem als de akelige ruis op de radio.

      Negeren is het beste.

     9. merlot

      “Wie, behalve Top en de autist, schrijven dit soort comments nog meer dan?”

      Je ontvangt nogal wat negatief getinte comments in ruimere zin. Daar doelde ik op. Het kan geen kwaad je eens af te vragen hoe dat komt.

     10. Meriadoc Brandebok

      @merlot

      Als reacties negatief zijn verpakt vind ik dat niet zo’n probleem. Ook in discussies mag het in mijn optiek knetteren. Het wordt problematisch als er sprake is van regelrechte bagger. Hier was dat (herhaaldelijk) het geval.

      Daarom was het niet juist om Tse hypocrisie aan te wrijven, omdat deze in wezen slechts reageerde op de bagger van Top.

 7. meneer cactus

  Heel gebruikelijk in linkse kringen om even het tapijt op te tillen. Volledig onaanvaardbaar wat er gebeurd en buiten om de gepleegde feiten en gebeutenissen het meest verwerpelijke in deze hele affaire. mevrouw halalsema moet immers schone handen houden als regent van Amsterdam. Hypocriet links is weer eens selectief verontwaardigd en alle linkse misbaksels die altijd roeptoeteren over anderen maar nu moeten we zwijgen.

  Een ander zijn zooi vernielen en illegaal betreden met nepwapens op zak valt nu plotseling volgens de linkse vriendjes onder kattekwaad.

  K R A N K Z I N N I N G

  1. Peter Oudshoorn

   Kom kom Cactus, niet zo geprikkeld doen.

   1. Siemien

    Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

  2. Julian

   heel het rechtse gebeuren valt over Halsema heen alleen omdat het Halsema (vertegenwoordiging van een linkse partij) is. En nergens anders over..

   Dit soort voorvallen komen veelvuldig voor in Nederland.. Gaan we nu bij allemaal naam en toenaam van de daders noemen. En ook nog de ouders veroordelen omdat ze in hun opvoeding tekort zouden schieten.
   Ik weet niet wie dat gaan begeleiden maar we komen handen te kort. Pubers hebben nogal eens de neiging dingen uit te halen. Dat hoort bij de leeftijd. Dit verhaal wordt door de Telegraaf veel te groot opgeblazen zonder daarbij rekening te houden met de persoon in kwestie. “Gewapende roofoverval”

   1. Top

    Ach, guttegut. Beschadigen ze jouw ‘rukkersmotiefje’? Ze vallen die leugen linkse trut aan. Het is me wat. Get a live loser.

   2. Siemien

    Het is Halalsema Julian, mevr. Halalsema heeft gezegd in 2010 dat het tegen gaan van islamisering geen onderdeel van beleid is of mag worden, vandaar mevr. Halalsema

 8. Beukman

  Annabel heeft haar roeping als dominee gemist. Wat een gehuichel. Net als pulpblad De Telegraaf probeert zij te scoren over het hoofd van een jongen van 15. Ik wens hem veel sterkte, en hoop en verwacht dat zijn ouders hem zullen begeleiden met het vinden van de uitgang uit deze slangenkuil.
  En passant zal hij nog veel meer leren dan dat je niet mag inbreken in woonboten, zelfs niet als ze onbewoond en ongebruikt zijn.

  1. Vit

   Die slangenkuil is hij zelf ingestapt en ja dan word je gebeten.

   1. Beukman

    @Vit
    Ik neem aan dat jij je jeugd hebt doorgebracht op de Zondagsschool, anders is je antwoord niet te plaatsen.

    Hier in Amsterdam stapt een knul van 15 die een leegstaande woonboot inkruipt en een paar brandblussers leegspuit niet in een slangenkuil, maar krijgt als ie wordt gepakt een passende straf.
    BEHALVE als de knul toevallig de zoon is van een linkse burgemeester, DIE OOK NOG EENS EEN VROUW IS.

    Dan beschouwt het pulpblad de Telegraaf het opeens als haar vrome taak om de knul eens flink te beschadigen door hem op de voorpagina te zetten, ach en wee roepend hoe erg het toch wel niet is dat zijn privacy te grabbel is geggoid door de media.

    Het Televodje heeft een reputatie hoog te houden van voor eigen rechter spelen. Prijzenswaard aan de krant is wel dat ze met haar berichtgeving de hypocriete bagger zichtbaar maakt, zodat de normale burger weet waar hij nog kan gaan zonder zijn schoenen vies te maken.

    1. Vit

     Blijkt wel dat zijn verstand op een laag pitje staat want hij had kunnen weten wat de gevolgen zijn, als zoon van een BN’er en een burgemeester nog wel is het een slangenkuil waar hij zelf instapt.

     1. Beukman

      @Vit
      Kan hij er wat aan doen dat zijn moeder burgemeester is geworden? Moet hij dan ook maar de hele dag naar de zondagsschool? Het zal daar nogal druk worden, dacht je niet?

      @Vit, vind jij dat kinderen van bekendheden wel of niet recht hebben op privacy? Vind jij het wel of niet terecht dat er uit politiedossiers informatie over hen wordt gelekt?

     2. Peter Oudshoorn

      Een 15-jarige is (nog) geen volwassene Vit: bravoure, spanning, stoer doen en uitdagen spelen dan nog een hoofdrol. Ook kun je de reikwijdte van je eigen daden nog niet geheel overzien. Bovendien heb je er ook nog eens lak aan.

      Herinner je je eigen jeugd nog? Of ben je een ouwe zuurpruim geworden?

     3. Vit

      @ Beukman

      “Vind jij het wel of niet terecht dat er uit politiedossiers informatie over hen wordt gelekt?”

      Als er dreigt een en ander onder het tapijt geschoven te worden wel ja, naar verluid heeft de politie zelf gelekt btw.

     4. Lao Tse

      Vit ontwijkt de vragen.

      Het is een beetje een laf kereltje.

     5. Vit

      @Peter Oudshoorn

      In mijn jeugd werd baldadigheid afgestraft met de lange lat en thuis werd het nog eens dunnetjes overgedaan en nee ik was geen lieverdje, je weet wel de tijd dat er nog een touwtje uit de brievenbus hing.

      Ik denk wel eens dat dienstplicht weer moet worden ingevoerd, zelf ben ik er enorm van opgeknapt.

     6. Beukman

      @Lao
      Ik hou het er maar op dat @Vit vandaag een beetje trolziek is. Het lijkt me verder een evenwichtige vent, ondanks een paar politieke abberaties.

     7. Beukman

      @Peter
      @Vit had het te druk met bidden en zijn moeder helpen in de huishouding om kattekwaad te kunnen uithalen. En als hij dan buiten kwam, was het met een stapel bijbels die hij aan de man moest zien te brengen.

     8. Vit

      @Lao Tse

      “Vit ontwijkt de vragen.

      Het is een beetje een laf kereltje.”

      Ik denk altijd na voordat ik antwoord geef, sorry voor de vertraging.

     9. Vit

      @Beukman

      “@Vit had het te druk met bidden en zijn moeder helpen in de huishouding om kattekwaad te kunnen uithalen. En als hij dan buiten kwam, was het met een stapel bijbels die hij aan de man moest zien te brengen.”

      Nee wordt ie mooi nee nou wordt ie fraai en dat over iemand die niet aan bijbelse geschiedenis lessen mee mocht doen hi hi.

      Soms is het lachen met jou Beuk, je weet toch dat ik sinds mijn prille jeugd sterk atheïst ben.

     10. Beukman

      Hmm @Vit, ik begin me inmiddels af te vragen of een paar bijbellessen destijds niet goed waren geweest voor je ethische vorming.

     11. Vit

      @Beukman

      Na de 10 geboden ben ik gestopt met luisteren naar onzin.

     12. merlot

      Ik zal het kort houden: dit hele akkefietje stelt geen reet voor. Ook ik heb wel ergere dingen gedaan in mijn jeugd samen met een vriend die een verkeerde invloed op me had.

      De knul had alleen moeten beseffen dat uitgerekend hij zulke dingen niet kan maken omdat het rechtstreeks terugslaat op z’n moeder.

      Hij zal zijn lesje wel geleerd hebben.

     13. Beukman

      @merlot
      Voor mij geldt hetzelfde.
      We zijn beiden – voor zover ik weet – goed terechtgekomen. Of dat ook zo was geweest als onze “activiteiten breeduit in de Telegraaf waren uitgemeten, is nog maar de vraag.
      Wat de krant hier doet, is proberen de moeder te beschadigen door de zoon kapot te maken.

     14. merlot

      @ Beukman: we zijn het er in ieder geval over eens dat de Telegraaf een sensatiekrant is die dit pontificaal op de voorpagina brengt terwijl het in feite nergens over gaat.

      Femke Halsema valt hierin niets te verwijten. Ook niet qua opvoeding. Dit kan iedere ouder overkomen.

      Mijn ouders overkwam dat niet omdat ik nooit gepakt ben… 😉

     15. Lao Tse

      “De knul had alleen moeten beseffen dat uitgerekend hij zulke dingen niet kan maken omdat het rechtstreeks terugslaat op z’n moeder.”

      Misschien is dat net nog iets teveel gevraagd van een knulletje van 15.

     16. Dik

      ‘een knulletje van 15’

      Geen verrassing dat jij daar interesse in hebt.

    2. Bolkestein

     In de vuurwapengeweldhoofdstad Amsterdam waarvan Femke Halsema hoofd van de politie is pleegt een jeugddelinquent met een pistool op zak een inbraak. Dit valt niet te bagetelliseren en te mariginaliseren.

  2. Siemien

   En terecht dat de telegraaf dit doet, terecht dat er aandacht wordt besteed aan het wegmoffelen

   1. Bosche draak

    En ze looen het nog goed te praten ook! Blijkbaar liepen op deze fora er vroeger ook veel rond met neppistolen en messen?
    Hadden we een naam voor “mietjes die wat aan hun vuisten mankeerden”

 9. Lao Tse

  Tim Engelbart heeft in Groene Amsterdammer uitgelegd waarom hij steeds stukjes over Sylvana, Halsema van Muiswinkel schrijft. Hij heeft ontdekt dat rechts-populistische reaguurders alleen al bij de naam het rood voor de ogen krijgen. Dat scoort dus.

  Ook leuk dat hij hetzelfde artikel vertelt zelf politiek heel gematigd is, hoogstens een tikkeltje rechts van het midden. Best een verstandige vent dus.

  1. Beukman

   Oud stukkie alweer, maar nog steeds verplichte kost voor iedereen die hier komt.

   Rechtse alternatieve media als GeenStijl, The Post Online en De Dagelijkse Standaard waren aanjager maar werden uiteindelijk slachtoffer van de polariserende werking van online algoritmes. Nu is het zoeken naar inkomsten.

   Aan beschaafde genuanceerde stukkies valt tegenwoordig inderdaad geen droog brood meer te verdienen.

   ‘Zie je hier een keihard iemand zitten?’ vraagt hij vriendelijk. ‘Ik ben saai centrum-rechts, zeker niet extreem.’ Dat hij tijdens zijn werk ook veel rechtsere Nederlanders moet bedienen vindt hij niet gek. Zo weet Engelbart dat de namen Sylvana Simons, Peter R. de Vries en Frans Timmermans het zeer goed doen. ‘Ik weet niet wat het is, maar mensen krijgen echt een rood waas voor hun ogen als je die namen alleen al in de kop zet. Mensen haten ze.’ Dus gebruikt hij ze vaak – soms zelfs tegelijkertijd in dezelfde kop.

   Op het eerste gezicht zou je het niet denken, maar achter al dat Sylvana-gebash gaat gewoon een ideale schoonzoon schuil die nu eenmaal ook niet kan thuiskomen met een lege beurs.

   1. Meriadoc Brandebok

    Dus Tim verdient zijn boterham met Sylvana-bashen? Ik kreeg de indruk dat men geobsedeerd van haar was. De vele aandacht is dus gewoon voor de inkomsten.

    1. Beukman

     Ideologisch gaat er niet zo gek veel om in het hoofd van Tim. We moeten dus maar een beetje door dat gebash van hem heenkijken.

     1. Meriadoc Brandebok

      Toch jammer dat hij de mensen naar de mond praat, maar Tim moet ook z’n brood verdienen, zullen we maar zeggen.

     2. EU kok

      @Merijn
      DDS is net als FvD een verdienmodel.
      Men verkoopt wat scoort, zonder enige politieke ideologie.
      Daarom zwalkt met van links naar rechts, van voor naar achter.

     3. Ron

      @ EU kok, je bedoeld VVD denk ik. Maar maakt niet uit elke politieke partij voldoet aan jou beschrijving. Maar FvD negatief belichten is makkelijker. Ik denk dat deze partij nog de minste fraude zaken, openlijke ontkracht leugens, en mensen met strafblad in de partij heeft. Noem jij er nog eens 1.

    2. DidiMadloba

     Ik denk dat hij stiekem verliefd is op die beeldige negerin. Of is Tim een homo?

  2. Top

   Blablabla. Blaaskaak en? Juist ja, je weet het zelf al.

  3. DidiMadloba

   Precies wat ik dacht. Het verdienmodel van DDS is clicks genereren, en dat gaat het beste door verontwaardiging te wekken. Een enkele keer gebeuren dingen die inderdaad verontwaardiging waard zijn, maar je merkt aan de gekunstelde verhalen dat DDS echt moeite heeft om die te vinden. Als iets echt schandalig is heb je geen ingewikkeld verhaal nodig om het uit te leggen.

   Simpeler is om de verontwaardiging te genereren door een verhaal zichtbaar oneerlijk en onhebbelijk te presenteren.

   En als dat nog niet helpt kunnen trollen worden ingezet om de discussie aan te zwengelen.

   Dat er intussen mensen zijn die werkelijk gaan geloven dat het een zootje is in het brave Nederland is jammer, maar dat doen de geharde populisten ook. Opbouwende kritiek leveren is moeilijk, dan maar afbrekende.

   Het lijkt me een vreselijke manier om je brood te verdienen.

 10. Response

  Waarom anonimiseren, als dat zou zijn gebeurt? Waarom anders handelen omdat het de zoon is van Femke cq een burgemeester? Klassejustitie? Wat er ook is gebeurt, meten met 2 maten is afkeurenswaardig. En waarom meer respect, omdat die iemand burgemeester en/of man of vrouw is?
  Hoe ziet de ladder van ‘mate van respect’ er dan uit, afhankelijk van je maatschappelijke status of geslacht? Terechte vraag dus van Nanninga.

  1. Bolkestein

   En ik wil diegenen bij de politie er op aan hebben gedrongen dit onder de pet te houden aan de schandpaal.

 11. Piet51

  Als de Telegraaf met een nieuwtje komt vraag ik me altijd twee dingen af:
  * Klopt het nieuws wel helemaal en is het volledig?
  * Wat proberen ze te bereiken met publicatie?

  Dat vraag ik me hier ook af. Vooral afgaand op opmerkingen van hoofdredeacteur Paul Jansen over de reden van publicatie over de zich misdragende Diemense ex-wethouder (deels onjuist, voorbarig): ze hadden nog een appeltje met hem te schillen, omdat hij zich ongewenst had uitgelaten over de Telegraaf. Zou dat hier ook aan de hand zijn? GL en Telegraaf zijn immers geen echte vrienden. Voor de Telegraaf staat persvrijheid en vrijheid van meningsuiting gelijk aan alles mogen zeggen of schrijven, behalve iets negatiefs over de Telegraaf.

  1. Beukman

   @Piet
   De Telegraaf heeft een (al dan niet geacteerde*) bloedhekel aan Halsema. Het uitventen van die hekel is een verdienmodel. Hun stukkies over deze affaire druipen van de hypocrisie. De krant vindt het echt verschrikkelijk hoe de knul nu in de pers (lees: De Telegraaf zelf) wordt behandeld, en hoe zijn anonimiteit, waar iedere jongen van 15 toch recht op heeft, te grabbel wordt gegooid.

   *Vergelijkbaar met DDS. Citaat uit De Groene:
   Zo weet Engelbart dat de namen Sylvana Simons, Peter R. de Vries en Frans Timmermans het zeer goed doen. ‘Ik weet niet wat het is, maar mensen krijgen echt een rood waas voor hun ogen als je die namen alleen al in de kop zet. Mensen haten ze.’ Dus gebruikt hij ze vaak – soms zelfs tegelijkertijd in dezelfde kop.

   1. Ron

    Dat citaat uit die groene is in derde persoon geschreven. Dus is een aanname van iemand anders geen woorden van Tim dus.

 12. Bilderberg

  Als 15-jarige val je onder kinderstrafrecht waar de privacy nog strenger telt. Ik zou als ouder alles in het werk stellen om het “lek” naar de Telegraaf boven te krijgen. Zou dit niet lukken eventueel een privé bezoekje aan de desbetreffende Telegraaf journalist.

  1. toetssteen

   @Bilderberg
   Wat dacht u van de politie? De Telegraaf heeft het niet zelf verzonnen.

   1. Bilderberg

    Net zoals de politieagent Denis V. op staande voet ontslag en een veroordeling aan zijn broek.

 13. AS210854

  Kan iemand mij vertellen hoe laat dit is gebeurt is.

 14. Cootje

  Van een zwarte school afgehaald en opgevoed op een zuivere witte school, deze vrouw had geen burgemeester van Amsterdam mogen worden heeft een drie centen opleiding en is lid van de sekte geitenwollen sokken club.,maar we leven in een bananen republiek dus het old boys netwerk zal deze dame wel helpen

  1. Lao Tse

   Uit het taalgebruik van Cootje leid ik af dat zijn opleiding minder dan drie centen heeft gekost.

   1. Siemien

    Jouw definitie van afleiden is per definitie van de pot gerukt.

    1. Dik

     Het is een zuigreflex Siemien. Je hoeft niet eens je best te doen om het te zien en te snappen! Iemand plaatst een uitstekende reactie waar geen speld valt tussen te steken, en plots komt de aandoenlijke met een zuigreactie die vooral niet over de inhoud gaat.

   2. Cootje

    Deze mevr Halsema heeft alleen op een witte Havo haar papieren gehaald daarna niets meer afgemaakt , een havo deskundige met geitenwollen sokken club als achterban mag tegenwoordig de grootste stad van Nederland leiden, op het paard geholpen door de politieke elite die weet dat deze havo leerling te veel weet , en bij de club zwijgers hoort gesetteld , door een goede baan te regelen. De kruiwagens doen hun werk in deze bananen republiek., en met het vingertje wijzen en je eigen kroost niet kunnen opvoeden, maar bij GroenLinks lopen wel meer dubieuze figuren , dat kan een iedereen met een opleiding lagere school wel begrijpen daar heb je geen zwarte school of niveau voor nodig

    1. Vanduinen

     Wel wat meer behaald, @Cootje. Bijzonder hoogleraar Universiteit van Tilburg en heel veel meer. Lees haar CV.

    2. Dik

     Oeps Cootje, je hebt op een paar aandoenlijke linkse tenen getrapt.

   3. Vanduinen

    😀 en in de herhaling 😀 . Cootje for President !

 15. DidiMadloba

  Mosterd na de maaltijd. Er is al een onderzoek gestart naar het lek bij de politie dat meldde dat er opdracht is gegeven het geval “onder de pet” te houden, een bericht dat ook nog eens vals is, want het is staand beleid dat niet alle strafbare feiten zomaar worden gedeeld met de pers, zeker niet als de strafbaarheid nog niet vast staat.

  Bovendien: dit is wel een heel opvallende zet om de burgemeester te beschadigen. En ik weet zeker dat die als boemerang werkt, want Halsema weet wat ze doet, en heeft bovendien een zeer bekwame advocaat in Peter Plasman.

  De Telegraaf kreeg in 1945 een verschijningsverbod voor dertig jaar, wegens collaboratie met de nazi’s. Dat is in 1949 weer opgeheven. Had het nog maar bestaan!

 16. Robert Leiden

  Dit is de moderne variant van “brood en spelen”.
  De alt-right gekkies zijn weer blij.
  Volgende week weer wat anders.

 17. Dik

  Ja als het over kinderen gaat worden er hier altijd een aantal wakker.

 18. Pescador

  Tja minderjarig zoontje gaat op stapp met messen en alarm pistool,
  Iets in mij zegt dat dit beslist niet de eerste keer is.
  Conclusie sukelien halsema let niet op haar kinderen die groeien voor galg en rad op.als zij een echte moeder is stopt ze haar baantje als burgermoeder en gaat ze ergens in een klein dorp wonen en zal vaker thuis zijn voor de kinderen. Maar dat zal ze niet gaan doen want het gevoel van macht is belangrijker als je kinderen fatsoendelijk op te voeden

 19. JFU

  Er gebeurd verder niets mee. Met het O.M is al het een en ander geregeld, met een mooi verhaal voor de buhne. Verdwijnt gewoon onder het linkse tapijt, zoals altijd.

 20. Gelul

  Als iemand een pistool op je richt moet je dan eerst vragen of het nep is ? of zegt hij dat van tevoren .

 21. Bolkestein

  De vijftienjarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema werd 15 juli j.l. in Amsterdam aangehouden na een achtervolging omdat hij een inbraak op een woonboot zou hebben gepleegd. Ook werden er twee messen en een alarmpistool aangetroffen. Dat meldt De Telegraaf vandaag groot op de voorpagina van de krant. Ook zouden politiemensen gefrustreerd zijn omdat de zaak ‘onder de pet’ werd gehouden omdat er ‘van hogerhand opdracht werd gegeven te zwijgen’. Vanaf haar vakantieadres in Afrika reageerde Halsema na publicatie opvallend inhoudelijk op de zaak – net als even later haar advocaat Peter Plasman – die het strafbare feit afdeed als een puberstreek.

  Op Twitter barstte rond koffietijd de hel los op voorspelbaar emotionele wijze, met tweets van politici en journalisten die min of meer dezelfde reactie gaven: ‘Laat deze privékwestie van het gezin Halsema vooral een privé kwestie’. Hoe ‘durven’ media en critici die ‘duidelijk een hekel aan Halsema hebben’ zo, ‘over de ruggen van kinderen’ te ‘scoren’! ‘Beter voor de democratie om privézaken te scheiden’ (Kajsa Ollongren).

  Ook HP-de Tijd schreef een tranentrekkend stuk: ‘is dit nieuws of hebben zelfs de burgemeester van Amsterdam en haar minderjarige zoon recht op privacy?’ ‘Een moeder heeft de plicht haar kind te beschermen’, was de strekking. Alsof er iemand is die dit betwist.

  Het downplayen van Halsema’s rol als burgemeester en het tegelijkertijd bewieroken van haar rol als moeder in deze kwestie, daarvan gaan mijn vingers jeuken, zeker na deze valse tegenstelling die HP-de Tijd opwerpt. Want de burgemeester van Amsterdam heeft helemaal geen ‘recht op privacy’, alleen de persoon en moeder Femke Halsema heeft dat. Waarom doet dat verschil er hier toe?

  Dat doet er toe omdat Halsema in hoedanigheid van burgemeester van Amsterdam de politie op 16 juli opdracht had mogen geven de zaak van haar zoon gelijk naar een ander arrondissement buiten Amsterdam door te sturen (bijvoorbeeld naar Haarlem, wat pas veel later gebeurde). En toen ze dat niet deed opdracht kon geven de naam van haar kind buiten het interne systeem en zo hopelijk buiten de publiciteit te houden (het ‘onder de pet houden’, aldus de Telegraaf).

  Ik zeg netjes ‘kon’ omdat we niet (meer) zeker weten of er daadwerkelijk een voorkeursbehandeling is gegeven waarbij agenten tot zwijgen werden gedwongen. Dat komt omdat de politie in het Algemeen Dagblad vandaag liet optekenen juist ‘niet te hebben afgeweken van normaal beleid’. Deze weerlegging van eerdere uitlatingen is ongeloofwaardig. Waarom niet in de Telegraaf zelf ‘rectificeren’ — daar waar de bron van het ‘ongenoegen’ van de politie bekend is? En hoe plaatsen we dan die vroegere ‘officiële reden’ dat ‘het onderzoek in alle rust moet worden gedaan’? Als namen uit systemen halen het ‘algemeen beleid’ is, is er geen officiële reden nodig. Al met al een onsamenhangend verhaal, dat nu volledig aan de wandel is gegaan.

  Doen alsof haar ambtsketting geen rol speelt of zou mogen spelen want ‘HET ZIJN HAAR PRIVE-ZAKEN’ (ik doe nu Twitter na) is buitengewoon naïef en onverantwoord.Het schept een klimaat waarin elk hooggeplaatst persoon in elke situatie de meest voordelige rol voor hem- of haarzelf kan kiezen. Terwijl het antwoord wat ik – als vrouw en moeder – zou krijgen op het bureau als ik mijn puberzoon kom halen en vraag om een uitzondering zou luiden: “u bent de burgermeester van Amsterdam niet!” Snapt u?

  Femke Halsema is niet burgemeester waar het gepast is, als baas van de politie bijvoorbeeld, maar waar het haar uitkomt. Ze had haar formele bevoegdheid moeten inzetten om de schijn van partijdigheid en het risico van een hijgende pers te voorkomen. En (zo) de politie Amsterdam van een hete aardappel kunnen bevrijden zodat niemand zich bezwaard had gevoeld.

  Wat haar uitkwam en wat naar alle waarschijnlijkheid de waarheid is, is dat de doorverwijzing naar Haarlem, waar de zaak sneller op straat zou liggen, einde privileges betekende — als burgemeester van Amsterdam. Dit is de meest voor de hand liggende verklaring.

  Wanneer komt nou ‘de moeder’ Halsema in beeld? Veel te laat. Want een moeder had ook tegen haar vijftienjarige kunnen zeggen: “Luister Karel, jij hebt iets stoms gedaan, maar ik ben ook de burgemeester en die agenten van vannacht, daarover ben ik de baas. Ik ga nu naar buiten brengen wat je hebt gedaan en dat het een domme actie was, want als ik dat niet doe, wordt het misschien groter en sta je straks breeduit in de krant.”

  Dát zou ‘de moeder’ Femke Halsema zijn geweest. Een moeder van haar kind én van haar stad. Ze had helemaal niet in tweestrijd over haar rol hoeven verkeren als ze niet juist haar verantwoordelijkheid als burgemeester had aangewend om haar privé te beschermen. Op een manier die niet het Amsterdamse politiekorps in grote verlegenheid en diskrediet had gebracht net als de media die gewoon haar werk deden. Halsema is vooral goed in rekenen op sympathie zonder basis. Dat blijkt maar weer.

  1. Lao Tse

   Bolkestein pikt deze tekst zonder bronvermelding van het internet.

   Een kwalijke manier van doen.

 22. Veteraan

  Halsema is een Linkse bitch en verder geen woord waard.

 23. Drollevanger

  Dit is het uiteindelijke gevolg van het door Groenlinks veel te ver doorgevoerde gelijkheids denken.
  Mevrouw Halsema heeft door haar feministische race naar de top, geen tijd over gehad om haar kinderen op te voeden.
  Als zij of haar partner meer aandacht hadden besteed aan hun kroost was datzelfde kroost waarschijnlijk niet zo ontspoort.
  Daarnaast is het rondlopen met pistolen zeker in Amsterdam, waar om de haverklap moordpartijen met schietwapens plaatsvinden, levensgevaarlijk voor dat kroost, omdat de politie of anderen op gewapende personen kunnen gaan schieten, als ze denken dat die een gevaar vormen.
  Ook een figuur als Halsema moet kiezen tussen haar kroost of een baan in de schijnwerpers als burgermeester.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.