Thierry Baudet laaiend: ‘Hele bouw Nederland vast door stikstofvonnis, maar miljoenenverbouwing azc? Geen bezwaar!’

FVD-voorman Thierry Baudet is op z’n zachtst gezegd niet te genieten nu de overheid weer eens een sterk staaltje inconsequentie heeft laten zien. Ja, vanwege de ‘stikstofuitspraak’ moet iedereen z’n aanstaande verbouwing gaan heroverwegen. Iedereen? Nou ja, behalve asielzoekerscentra dan. Die mogen ongebreideld doorgebouwd worden. Baudet: “Immigratiekabinet Rutte terwijl de woningnood voor Nederlanders aldoor toeneemt: “Stikstofbesluit geldt niet voor AZC’s. We bouwen!””

Het is natuurlijk een bizarre toestand. Eén of andere rechter heeft besloten dat stikstof toch best wel gevaarlijk is, en ineens moet iedereen z’n bouwplannen opnieuw onder de loep nemen. Terwijl het woningtekort schreeuwend is en er elke dag nieuwe daklozen bijkomen, gaan we even met een lineaal bouwtekeningen opnieuw oprekenen. Voor het milieu. Te bizar voor woorden, maar nog bizarder is de weinig consequente wijze waarop dat wordt toegepast.

Want broodnodige nieuwe woningen? Die kunnen wel even wachten. Maar verbouwingen van asielzoekerscentra? Nee, die hoeven zich niets aan te trekken van stikstofvonnissen van rechters. Die zullen met haastige spoed uit de grond gestampt worden:

“Nieuwbouwplannen in Nederland liggen zo ongeveer plat vanwege de uitspraak van de Raad van State dat het Plan Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet. Compensatie van stikstofuitstoot door verkeer, bouwen en bemesting mag sinds enkele maanden niet meer op een later tijdstip maar direct in dat project om aantasting van Natura-2000 gebieden te voorkomen. De verbouwing van ruim vijftig panden op het azc Gilze zou daardoor mogelijk ook vertraging oplopen. Maar dat lijkt mee te vallen.
Stikstofuitstoot

Vastgoedregisseur Laurens la Poutré van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers begeleidt de bouwplannen. Op verzoek van de gemeente Gilze en Rijen legt hij de laatste hand aan een rapportage over de stikstofuitstoot. ,,Ik ga ervan uit dat stikstof geen spelbreker is. De gebouwen worden geïsoleerd en we onderzoeken of het mogelijk is gasloos te gaan verwarmen. Dat bekent volgens ons een verlaging van de stikstofuitstoot.””

Hoe leg je dat uit aan Kees en Marietje, die al een goede tien jaar wachten op een huurwoning? Niet, natuurlijk. Maar dat hoeft ook niet, zolang Ali en Fatima er maar warmpjes bij zitten in een nieuw asielzoekerscentrum.

Bij FVD gaat dat er echter niet in. Voorman Thierry Baudet opent de aanval:

“Heel bouwend Nederland staat vast door de stikstofuitspraak en onze economie loopt grote schade op. Maar een asielzoekerscentrum voor miljoenen renoveren? Daar lijkt geen enkel bezwaar tegen te zijn.”

En:

“Immigratiekabinet Rutte terwijl de woningnood voor Nederlanders aldoor toeneemt. “Stikstofbesluit geldt niet voor AZC’s. We bouwen!”

Dat ze daar maar even goed gaan kauwen morgen bij Prinsjesdag, nietwaar?


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

29 reacties

 1. h4d3z

  Mja al dat smerig volk krijgt natuurlijk voorrang op eigen volk.

  EIGEN VOLK EERST

   1. Siemien

    Moffensmoel dichthouden jij..

   2. h4d3z

    Ja….. Dus

   3. Sabreur

    Wat is hier racistisch aan? Worden met deze woorden andere rassen als minderwaardig betiteld? Wordt er opgeroepen tot haat en geweld aan andere rassen? Zo ja, welke dan en hoe?

    Ik lees hier een terecht mededeling dat om van een succesvolle maatschappij te kunnen praten het van belang is dat het overgrote deel van de bevolking, namelijk de autochtonen, of beter begrijpelijke, het eigen volk eerst op een dusdanig welvarend peil gebracht moet zijn om vanuit die positie liefdadigheid tentoon te stellen aan anderen, die zonder die hulp het niet kunnen redden. Zouden wij namelijk de anderen eerst laten, dan gaat alles op aan die groep terwijl wij onszelf niet meer kunnen redden, de economie in de afgrond valt en er dus geen geld of ruimte meer is om arme zieltjes te kunnen redden.

    Of bent u zo’n ouder die eerst het zuurverdiende geld weggeeft aan goede doelen zodat uw kinderen niet meer gezond kunnen worden door te sporten, niet meer kunnen leren omdat er geen geld voor een opleiding is en verhongeren omdat er geen geld meer is voor (gezond) voedsel? Zo ja, dan denkt u dat u goed bezig bent, maar u zou eigenlijk uit de ouderlijke macht gezet moeten worden wegens kindermishandeling. Zo ook met onze overheid, die als een zorgzame vader voor zijn volk hoort te zorgen.

    En nu u weer.

  1. Mezzadra

   Dit trieste gebral stuit tegen de borst maar is wel precies wat FvD en DDS stimuleren.

   1. joey

    mossa
    ” trieste gebral”
    Rol je matje matje uit en aanbid de opperp*do!

 2. meneer cactus

  mosterd na de maaltijd thierry , geert was je voor 🙂 🙂

 3. Original NL

  Dat krijg je als je hersenloze politici verdragen laat ondertekenen ,waar ze de gevolgen niet van kunnen overzien.

 4. Anne Sophe Schillersdorf

  Er is helemaal geen woningnood in Nederland. Wel is er sprake van inefficiënte gebruik van ruimte en voorzieningen. Genoeg oude en leegstaande panden in Nederland.

  1. meneer cactus

   ben je net tegen de trapleuning gestuiterd of over de stoeprand met je snoet op een straattegel.

   Dat je niet wijs was wist iedereen maar je hebt nu het record krankzinnigheid gebroken

  2. Abdul is Lam

   Satty, als mensen tien jaar op de wachtlijst moeten, is er dan geen woningnood? Last jeens nakijken een MRI ofzo.

   1. Siemien

    Laät je eens nakijken een MRI ofzo.”

    Dit is een zware belediging voor de MRI

  3. h4d3z

   Niet als je eerst al dat smerige moslim tuig eruit gooit

 5. Mezzadra

  “FVD-voorman Thierry Baudet is op z’n zachtst gezegd niet te genieten”

  Tim is er ook achter.

  🙂

  1. meneer cactus

   onze huistarrel is ook weer ontwaakt , alle kinderen naar huis ?

 6. santiago

  Ik vind dit allemaal onbelangrijk geklets. Gaat nergens over.
  Belangrijk is, wat heeft maxima morgen aan en leest haar dikke prinsje goed voor wat zijn moeder heeft opgeschreven en komen ze daarna weer veilig thuis.

 7. Meriadoc Brandebok

  Uiteindelijk is het maar schreeuwen aan de zijlijn.

  Constructieve politiek is er niet bij.

  1. Siemien

   Uiteindelijk vinden occult fantasietje en co het prima dat Afrikanen voorrang krijgen op de huizen de krappe huizenmarkt

   1. Sprookjesfiguur

    Siem,

    Het overgrote deel van Nederland ook. Hier stemmen ze namelijk voor.

    Vandaag nog een stuk op de radio over generatie y. Deze generatie van ongeveer 18 tot 35 jaar klagen over het feit dat ze overal later mee zijn. Ze komen later van school af, krijgen later een vast contract waardoor ze later een huis kunnen kopen omdat ze geen hypotheek krijgen. Hierdoor beginnen ze later met een gezin. Ook is het de studie schuld een stress factor waardoor ze hogere schulden hebben. Daarbij kunnen ze ook moeilijk een sociaal leven opbouwen omdat ze langer op kamers zitten of bij pa en ma op de bank.

    Ik kan alleen maar zeggen dat het maken van keuzes in het leven, waardoor je ook verantwoordelijkheid moet nemen voor je keuzes, voor de gepamperde millennials erg moeilijk is, en al helemaal om je eigen fouten toe te geven.

   2. Willemm

    Siemien is boos dat hij niet beter wordt behandeld dan de “inferieure” Afrikanen. Hij is een paar eeuwen te laat geboren. Die achterhaalde denkwijze leeft nog maar bij een miniscuul deel van de bevolking.

    1. Mezzadra

     Ja, Willemm, in de 19e was deze manier van redeneren heel gebruikelijk.

    2. Sprookjesfiguur

     Willemm vergeet even dat deze Afrikanen nooit iets voor Nederland hebben betekend. Zeer waarschijnlijk gezien de cijfers ook nooit iets gaan bijdragen, maar juist geld gaan kosten. Niet goed integreren waardoor de kloof tussen allochtoon en autochtoon vergroot wordt. En waarvan een groot deel ook nog eens gelooft in een verderfelijke ideologie.
     Dat jij dit goed vindt en hiervoor wilt betalen vind ik best. Maar niet in Nederland.

 8. Jetske

  Baudet is een beetje aan de late kant met dat overdreven gedoe. Het lijkt wel een echo van Geert.

  1. Mezzadra

   Boudoir is een beetje wanhopig en maakte de gekste sprongen om maar in beeld te komen.

 9. Jetske

  Thierry is al zover gezakt dat hij geen eigen mening meer heeft. Hij papegaait alles van Geert na. Wie daar nu nog in trapt, moet zich na laten kijken.

 10. Roughwood

  Stukje duiding voor die chronische ecorexiahypocrieten!

  Stikstofbeleid: zinloze symboolpolitiek die NL in alles op achterstand en internationaal voor schut zet
  ‘D66-voorstel om aantal varkens en kippen te halveren resulteert slechts in vier procent minder stikstofuitstoot’
  Door: Vicki Van Lommel , 17:07, 16 september 2019
  ANP VINCENT JANNINK

  Op 29 mei 2019 deed de Raad van State (RvS) de uitspraak dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet deugt, omdat van tevoren onduidelijk is wat maatregelen opleveren. Daardoor staan nu 18.000 projecten die stikstofdepositie teweeg kunnen brengen op de helling, waaronder ook uitbreidingen van veehouderijen. Veehouderijen hebben voortaan ook nog voor het laten grazen van koeien en bemesten in de buurt van natuurgebieden een vergunning nodig, terwijl die niet verleend wordt bij extra stikstofuitstoot in natuurgebieden.

  De rechtszaak was aangespannen door onder andere Mobilisation for the Environment (MOB), een non-gouvernementele organisatie die de juridische weg niet schuwt om haar wil rond klimaatverandering en biodiversiteit op te leggen.

  Ook politieke partijen grijpen de uitspraak aan om hun ideologieën aan de samenleving op te dringen, zoals een forse inkrimping van de veestapel. Maar is dat de oplossing? En hoe kan het dat een EU-richtlijn, geldend in alle EU-landen, alleen in Nederland leidt tot een slot op economische ontwikkeling?

  Mogelijk geeft een bijdrage op Foodlog.nl van 12 juli 2019 meer inzicht daarin. Terwijl de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) al in 1979 en 1992 van kracht was, duurde het tot 2004 voordat de Europese Commissie (EC) een Nederlandse selectie van natuurgebieden kon goedkeuren. Een jaar later werd de VHR grotendeels omgezet in Nederlandse wetgeving. Tot die tijd leken het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV), Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer meer oog te hebben voor hun zelfbedachte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die Nederland moest terugbrengen naar een soort ‘oer’-ideaal.

  Bij de totstandkoming van de Nederlandse selectie van natuurgebieden zou niet zo nauw zijn omgesprongen met de feiten. LNV en anderen zouden ook op creatieve wijze wel de procedure naar hun hand hebben gezet, zodat alle transparantie voor belanghebbenden ontbrak en beroep onmogelijk was, waardoor alsnog de ‘oer’-EHS als zogenaamde EU-verplichting kon worden doorgedrukt, onterecht wijzend naar Brussel. Beheerplannen waren al opgesteld voordat een gebied een definitieve juridische status kreeg onder de noemer dat eerst de haal- en betaalbaarheid onderzocht moest worden, terwijl de EC in beginsel al voldoende ruimte had geboden voor dergelijk onderzoek. Achttien procent van de habitat-typen en -soorten die Nederland had aangewezen zouden niet eens voorkomen in de Nederlandse selectie die oorspronkelijk was voorgelegd aan de EC. Terwijl er slechts twee gebieden voor ‘actief hoogveen’ in aanmerking kwamen, werden er nog twintig toegevoegd.

  Evaluatie van tweederde van het gebied bleef uit tot 2018 doordat fundamentele gegevens ontbraken. Daaruit bleek dat de twee ‘actief hoogveen’-gebieden konden worden aangemerkt als ‘uitstekend’ ondanks de enorme hoeveelheden stikstof die daar geacht werden neer te slaan. In ongeveer de helft van de andere gebieden bleef significante groei van hoogveen uit ondanks jarenlange investeringen, terwijl het enorme beperkingen legde op de (bedrijfs)activiteiten in de omgeving. Vergelijkbaar verging het met ‘herstellend hoogveen’.

  Ook de drie beschermingsstrategieën die opgenomen zijn in de VHR zouden naar eigen goeddunken zijn geïnterpreteerd. De actieve strategie in de vorm van bijvoorbeeld maaibeheer, verbetering waterkwaliteit en aanleg en onderhoud van houtwallen werd vertaald als herinrichting van gebieden of het slopen van de ene habitat in ruil voor een andere. Dat terwijl de Habitatrichtlijn uitdrukkelijk stelde dat alle maatregelen rekening dienen te houden met sociaal-economische en culturele belangen.

  De reactieve strategie die tot doel heeft de bestaande kwaliteit van gebieden te behouden werd vertaald tot vergunningsstelsel (PAS) in plaats van monitoringsprogramma. Zo kwam de bewijslast bij bedrijven en ontwikkelaars te liggen, terwijl er ook natuurlijke oorzaken van achteruitgang zijn, zoals bijvoorbeeld grote groepen ganzen waar andere vogels onder lijden.

  Het gebruikte simulatiemodel in het vergunningstelsel zou ongeschikt zijn voor het beoogde doel. En terwijl hoogveen geen last heeft van stikstof werden er toch depositiewaarden geformuleerd. Theorie en praktijk zou nog nooit overeengekomen zijn.

  De pro-actieve strategie beoogde het voorzorgsbeginsel om negatieve gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van een gebied te voorkomen. Bij significant negatieve effecten kan een plan of project alleen doorgang vinden bij groot openbaar belang. Grote onduidelijkheid was er onder andere over wat te verstaan onder ‘natuurlijke kenmerken’. De uitspraak van het Europees Hof van Justitie luidde dat onder natuurlijke kenmerken ‘alleen de soorten en habitattypen worden verstaan die reden zijn geweest voor de selectie van het gebied’. Toch hield Nederland vast aan haar eigen brede interpretatie, waardoor de ruimte voor nabijgelegen activiteiten onnodig wordt beperkt.

  Het lijkt er dus sterk op dat Nederland deze juridische en economische wurggreep vooral aan zichzelf dankt door naar eigen goeddunken af te wijken en te interpreteren van de VHR. Daarbij kan er niet eenzijdig naar de intensieve veehouderij worden gewezen omdat monitoring nooit plaatsvond. Het taartdiagram waarop bepaalde politici zich baseren in deze discussie is nietszeggend. Dat boeren het meeste stikstof uitstoten, wil nog niet zeggen dat dit een probleem is. Het is niet omdat een boerenbedrijf is gelegen naast een natuurgebied dat daarmee de stikstof die dat bedrijf veroorzaakt ook op dat natuurgebied neerslaat en dat een overschrijding van de stikstofwaarden enkel en alleen het gevolg is van dat boerenbedrijf. Om dit te achterhalen dien je letterlijk te meten en tevens de effecten op de natuur te monitoren. Gezien hoogveen hoeven hoge waarden niet te betekenen dat het slecht gaat met de natuur.

  De oplossing voor deze PAS-impasse is dus niet een halvering van de intensieve veehouderij. Eerst dient de VHR eindelijk uitgevoerd te worden zoals die bedoeld is met een daarbij passend monitoringsprogramma die in meerdere opzichten de feitelijke situatie meet.

  Milieu en klimaat wordt niet geholpen met een sanering die de intensieve veehouderij dwingt naar het buitenland. Het D66-voorstel om het aantal varkens en kippen te halveren resulteert slechts in vier procent minder stikstofuitstoot. Terwijl nooit is onderzocht of de gehele vier procent wel als geheel neerslaat in natuurgebied.

  Wanneer houdt deze symboolpolitiek die Nederland op alle vlakken op achterstand zet en internationaal voor paal laat staan een keer op?

 11. Roughwood

  Bron: TPO

 12. Politiek Profeet

  En Trutte lacht alles weg…….

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.