De Correspondent lanceert harde aanval op Thierry Baudet: ‘Thierrypicking! Wetenschappelijk klinkende onzin!’

Het links-liberale medium De Correspondent komt vandaag met een frontale aanval op FVD-voorman Thierry Baudet. Hij zou “selectief allerlei wetenschappelijk klinkende dingen zeggen om volstrekt onwetenschappelijke onzin te verkopen,” aldus hoofdredacteur Rob Wijnberg in een lange klacht over de uitlatingen van de oppositieleider.

Dat ze bij het progressieve medium De Correspondent geen fan zijn van rechtsconservatieve grappen en grollen, dat is natuurlijk bekend. Sterker nog: daar tegen strijden is waarvoor het ietwat zurige opiniemedium ooit is opgericht. Dus het mag vanuit dat perspectief dan ook bepaald geen verrassing zijn dat ‘de Corrie’ vandaag de al eerder verzonnen term ‘thierrypicking’ uit de mottenballen haalt om FVD-voorman Thierry Baudet ermee om de oren te slaan. De Correspondent vindt dat hij teveel “onzin” verkoopt die hij dan, ergerlijk genoeg, dan weer wel wetenschappelijk laat klinken. Wijnberg:

“Thierrypicking. Hoog tijd dat woord toe te voegen aan de Van Dale. Thierrypicking is: selectief allerlei wetenschappelijk klinkende dingen zeggen om volstrekt onwetenschappelijke onzin te verkopen.

Ik zou daarom willen voorstellen van Thierrypicking niet alleen een officieel woord, maar ook een hashtag te maken. Verkondigt de Forum-leider weer politieke propaganda onder het mom van zogenaamde wetenschap? Ontmasker het dan voor wat het is: #thierrypicking”

Wat volgt is een betoog over hoe de klimaatscepsis die Forum voor Democratie aan de dag toont, eigenlijk geen basis in de feitelijke werkelijkheid heeft.

De column van Wijnberg kan niet op algemene instemming rekenen. “De Correspondent heeft altijd veel woorden nodig om puur activisme te verpakken als zogenaamde diepgang,” aldus Elsevier-scribent Hans van Tellingen. Een FVD-lid oppert tevens om naast ‘Thierrypicking’ ook de uitdrukking “oude Wijnberg in nieuwe zakken” toe te voegen aan de Van Dale: “Betekent zo veel als “het willens en wetens verkeerd duiden van uitspraken van een politicus die jouw gedachtengoed niet vertegenwoordigt.”


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

149 reacties

 1. claus

  ‘Thierrypicking”?
  Wat dacht men van “Milieupicking”?
  Ons kut minilandje wilt zich profileren zich als de ultieme en meest vooruitstrevende wereldreddende natie, mbt tot een ondoordachte en niet uitgewerkte milieuproblematiek? Balletjes opgooiende paniekerige wetenschappers geven de maat aan, en de ondeskundige dictatoriale EU top, zet alles om in ongefundeerde wetgeving!
  Dat is nu écht `picking’ in de meest idiote vorm!

  1. Fonz

   Ik denk dat dit gebeurt uit schuldgevoel en schaamte over ons verleden, het verleden waar ik ont-zettend trots op ben..

   1. Hard

    +1

 2. Hard

  Klimaatpicking, pensioen’pikking’, belasting’pikking’

  Donderstraal op met je linksfascistische retoriek, sodemieter op en ga je alvast schamen! Links is voorbij de kiezers zijn het zat!

  1. Fonz

   +++++++++++++++++

 3. Blitzkrieg

  Zelden zulke onzin gelezen als het artikel in de correspondent. Thierry is zo ongeveer de enige realistische cijfers gebruikt. Die 97% is inderdaad de meest klimaat-activistische onzin ooit verkocht, en onze politici wapperen ermee in de 2e kamer.

  Aan de klimaattafels van Wiebes heeft geen enkele wetenschapper gezeten, extremische groeperingen zoals milieu defense force (gesubsidieerd door onze overheid) waren uiteraard van harte uitgenodigd.

  1. Kim de Roder

   Het is ondertussen een bekend spelletje: de klimaatontkenner grijpt naar een argument uit de stoffige klimaatsceptische grabbeldoos, een argument dat door de échte wetenschap al meermaals naar het rijk der fabelen is verwezen. Dit argument wordt vervolgens met veel bombarie de wereld in geholpen waarbij de wetenschap wordt uitgemaakt voor een ‘klimaatreligie’ of ‘ het groene evangelie’. Vervolgens is het aan de wetenschappers en onderzoeksjournalisten om in artikelen en factchecks zoveel mogelijk aan damage control te doen. Daarbij telt steevast dat de energie die het kost om onzin te ontkrachten een orde groter is dan de energie die het kost om het te produceren. De tactieken zijn bekend maar daarom niet minder hinderlijk.

   Het laatste voorbeeld hiervan is de video die Forum voor Democratie voor de kerst online zette. In deze video betwist Thierry Baudet voor de zoveelste keer de gevestigde klimaatwetenschap. Dat 97% van klimaatwetenschappers het er over eens is dat de aarde opwarmt en dat de mens hier voor een groot deel aan bijdraagt is volgens Baudet “totale kolder”. Het hele klimaatprobleem “valt wel mee” want “het klimaat is altijd aan het veranderen”.

   Nee, het percentage van 97% komt niet alleen voort uit het onderzoek van John Cook.

   Klimaatontkenners geven graag kritiek op het in 2013 gepubliceerde onderzoek van John Cook waar het bekende percentage van 97% in voorkomt. Er zijn ondertussen echter meerdere onafhankelijke studies uitgekomen waaruit blijkt dat het overgrote deel van klimaatwetenschappers het eens is dat de aarde opwarmt door het toedoen van de mens. Deze studies komen allemaal uit op een consensus van 90% of hoger.

   Nee, John Cook is ook geen omstreden milieuactivist.
   Cook is gewoon een onderzoeker aan een universiteit. Net als al die andere wetenschappers die ook onderzoek hebben gedaan naar de consensus onder klimaatwetenschappers.

   Nee, hij gebruikte ook geen statistische trucs om de consensus hoger uit te laten komen.

   Cook zou volgens klimaatontkenners een statistische truc hebben gebruikt om de consensus groter te laten lijken dan dat hij daadwerkelijk is. Ongeveer twee derde van de door Cook onderzochte studies deden geen uitspraak over de oorzaak van de opwarming van de aarde en werden dus buiten de studie gelaten. Volgens criticasters, waaronder Baudet, zou deze groep meegeteld moeten worden waardoor de consensus op slechts 33% zou uitkomen. Veel minder dan de vermeende 97%.

   Echter, als je wil weten wat wetenschappers denken over een bepaald onderwerp dan heeft het geen zin om studies mee te tellen die geen uitspraak doen over dit onderwerp. Een onderzoek dat geen mening heeft kan je immers ook niet meetellen. Kijkt een studie bijvoorbeeld naar groeiringen in bomen om zo temperaturen uit het verleden vast te stellen? Dan is het goed mogelijk dat de vraag naar de huidige opwarming van de aarde en de rol van de mens hierin helemaal niet aan bod komen. De statistische ‘truc’ van Cook is dus helemaal geen truc.

   Het ironische is dat Baudet zelf wel een misleidende truc toepast. Zo plaatst hij in de video de onderzoeken waarbij de rol van de mens niet aan bod komt onder het kopje wetenschappers die zeggen dat er ‘geen consensus’ is. In werkelijkheid doen deze onderzoeken hier helemaal geen uitspraak over. Ze zeggen dus ook niet dat er geen consensus is.
   Dat de aarde opwarmt door het toedoen van de mens wordt daarnaast al jaren onderschreven door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dit panel bestaat uit honderden klimaatwetenschappers maar voert zelf geen onderzoek uit. Wat het IPCC wel doet is het verzamelen en samenvatten van recent verschenen studies. Het verkondigt daarbij niet een eigen mening maar kijkt naar wat duizenden wetenschappers gezegd hebben over klimaatverandering. Op deze rapporten mag iedereen reageren – dus ook klimaatontkenners. De auteurs van het IPCC zijn vervolgens verplicht om deze commentaren te verwerken in het rapport of te vermelden waarom ze dat niet gedaan hebben. In de rapporten van het IPCC komt telkens hetzelfde beeld bovendrijven: de opwarming van de aarde wordt grotendeels door de mens veroorzaakt en zal vergaande gevolgen hebben voor de planeet en de mens.

   De klimaatproblematiek is complex en er is niet een eenduidige oplossing. Wat we aan het klimaatprobleem willen doen is een maatschappelijke en politieke vraag. Willen we het klimaatprobleem oplossen met meer wind- en zonne-energie? Of toch liever, zoals Baudet zelf graag wil, met meer kernenergie? Over deze vragen kan een redelijke discussie gevoerd worden. Wat wel zonder al te grote twijfel vastgesteld kan worden is dat de aarde opwarmt en dat dit komt door het toedoen van de mens. De dogmatische ontkenningen van Baudet zullen dit niet veranderen.

   1. Fonz

    Ten eerste Er is geen klimaat probleem, de ontkenners van gezond klimaat zullen dit altijd tegen spreken..

    Klimaat in onze atmosfeer bestaat voor:
    – 78% uit stikstof
    – 21% uit zuurstof
    – 1% uit edelgassen
    – 0,038% is CO₂
    Van deze 0,038% produceert de natuur 96% zélf. De mens staat voor de andere 4%. De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor 0,00152%

    forbes.com/sites/alexepstein/2015/01/06/97-of-climate-scientists-agree-is-100-wrong/#27d6c5243f9f

    maar toen het onderzoek publiekelijk werd uitgedaagd door econoom David Friedman, berekende een waarnemer dat slechts 1,6% expliciet stelde dat door de mens veroorzaakte broeikasgassen ten minste 50 procent van de opwarming van de aarde veroorzaakten.

    1. Piet51

     @Fonz
     Je feiten lijken wel te kloppen, maar je conclusies slaan helemaal nergens op. Je zou ook moeten toevoegen welk percentage de invloed van mensen ontkent. Dan kom je precies weer op die 97% uit, of die factor 32 die ik steeds noem.

     1. Hard

      @Piet: Je bent een klimaatontkenner.

     2. Blitzkrieg

      Piet51 :
      Voor een goed onderzoek moet je de resultaten verdelen in de volgende groepen
      A.) De mens heeft geen enkele invloed op de opwarming van de aarde
      B.) De mens heeft enige invloed op de opwarming van de aarde
      C.) De mens is de oorzaak van de opwarming van de aarde
      D.) De bijdrage van de mens op de opwarming van de aarde kan niet worden precies vastgesteld.

      In het onderzoek worden de groepen B, C, D bij elkaar opgeteld en vervolgens wordt beweert dat 97% van de wetenschappers het erover eens is dat de mens DE OORZAAK is van de mens.

      Ik zelf val in groep B (een groep waar 100% het mee eens kan) zijn, daarna beweren dat de mens DE OORZAAK is, is gewoon een keiharde (statistische) leugen.

      Er is geen enkele consensus, de bijdrage van de mens aan de opwarming van de aarde is onbekend.

     3. Hard

      “Er is geen enkele consensus, de bijdrage van de mens aan de opwarming van de aarde is onbekend.”

      Klimaatgelovigen hebben geen behoefte aan argumenten en feiten.

     4. Piet51

      @Blitzkrieg
      Ik ben het niet met je eens; verrassing toch? Maar ik vind wel, dat de communicatie rond het onderzoek van Cook inmiddels ver onder de maat is. Dat begrip “consensus” wordt m.i. te stellig gebruikt door de klimaatalarmisten. Er zijn natuurlijk heel veel klimaatwetenschappers die in hun onderzoeken geen uitspraak hebben gedaan over die menselijke invloed, een enkele keer omdat ze dat niet vonden, maar vaker omdat dat geen onderwerp van onderzoek was. Daarom ga ik er liever van uit, dat 32x zoveel klimaatwetenschappers de menselijke invloed expliciet bevestigen dan klimaatwetenschappers die die invloed expliciet bestrijden. Die uitspraak beweert geen consensus tussen alle klimaatwetenschappers, maar laat wel de grote verschillen tussen die twee kampen (die menselijke invloed betwisten of erkennen) zien.

      Verder zijn er veel onderzoeken die de bepalende invloed van de mens zeer aannemelijk maken, en misschien zelfs wel bewijzen. Onderzoeken die het tegendeel aantonen zijn er nauwelijks. Zie klimaatverandering.wordpress.com. Als jij ze wel kent, ben ik serieus zeer geïnteresseerd.

     5. Blitzkrieg

      Piet51 : Wetenschappelijke consensus is sowieso grote onzin. Consensus en wetenschap zijn elkaars tegenpolen.

     6. Blitzkrieg

      Piet51 :
      Als je serieus geinteresseerd bent in het tegengeluid kan ik je Apocalypse? No! aanraden van Lord Christopher Monckton. Als het niet is voor je eigen overtuiging is het wellicht om andere beter te begrijpen.

      Apocalypse? No!
      h**ps://www.youtube.com/watch?v=gPtC5K8wck8

     7. Piet51

      @Blitzkrief
      “Wetenschappelijke consensus is sowieso grote onzin. Consensus en wetenschap zijn elkaars tegenpolen.”

      Je overdrijft of haalt twee dingen door elkaar. Wetenschappelijke consensus is voor mij consensus tussen wetenschappers over een bepaald onderwerpen dat is helemaal niet vreemd. Er bestaat 99,99999% consensus tussen wetenschappers over de bolvorm van de aarde. En ook de wetenschappelijke consensus over de evolutietheorie is bijna 100%, net als over de moleculaire samenstelling van water.

      Maar bij klimaatdiscussies wordt de beweerde, o.m. door mij, 97% consensus tussen klimaatwetenschappers nog wel eens gebruikt, niet door mij, om de wetenschappelijke waarde van de menselijke invloed op het klimaat te bewijzen. Maar het feit, dat veel wetenschappers een bepaalde visie onderschrijven is geen bewijs. Als echter bijna alle geleerden een theorie aanhangen is de kans dat die theorie ook de juiste blijkt te zijn wel een stuk groter. Consensus en wetenschappelijk zijn dus niet elkaars tegenpolen, maar kunnen heel goed samengaan. Maar, nogmaals, ze gaan niet altijd samen.

      Gelukkig hebben die duizenden klimaatwetenschappers die het onderling eens zijn over de menselijke invloed op het klimaat, consensus dus, hun visie ontleend aan degelijke wetenschappelijk verantwoorde onderzoeken.

     8. nu ik

      malle pietje weer met zijn slappe gelul over zijn 97% van de wetenschap terwijl hij al 1000 keer gewezen is op die andere 97% van de wetenschap.

      Je kan malle pietje 10.000 onderzoeken sturen maar zijn onderzoeken zijn consensus en de absolute waarheid. In psychiatrische kringen noemt men dat narcisme

     9. Blitzkrieg

      Piet51 : Voordat Einstein de relativiteitstheorie ontdekte was er unanieme consensus dat tijd absoluut was.

      Bij wetenschap is elke aanname er een teveel. Je kan die 97% blijven herhalen zoveel je wilt, zelfs het IPCC zal je niet bevestigen dat 97% van de wetenschappers het erover eens is dat de mens DE oorzaak is van de opwarming van de aarde. Er bestaat geen consensus!!!

     10. nu ik

      de feiten kloppen ? climategate.nl , de site die jouw feiten en die jouw 97% begraaft met feiten en conclusies. Wat jij noemt is onzin malle pietje , co2 het minst invloedrijke brooeikas gas op aarde en stikstof het meest stabiele gas in lucht op aarde al duizenden jaren. Je bent een klimafoob malle pietje die onzin verkoopt uit verhaaltjes waarin de kretelogie mogelijk, denkbaar en waarschijnlijk overheersend zijn. Aantoonbaar ontbreekt in je verhaaltjes mafklapper.

      stem sociaal , stem PVV

      p.s heb je die ama’s nu al uitgelegd dat je uit een veilig land geen asiel kan aanvragen malle pietje of houd je die droom ook in stand voor de eigen boterham

    2. plakband

     Fonz: ik ben het helemaal met je eens. Er is geen klimaatprobleem en al helemaal geen oplossing voor die bedachte onzin. Als we toch met een welwillende houding naar de ‘green deal’ van TimmerSam kijken dan zie ik hooguit een experiment van megalomane omvang.
     We weten allemaal dat de wetenschap eerst heel veel experimenten moet uitvoeren voordat misschien een oplossing wordt gevonden. Voor het klimaat, ongeveer het grootste vraagstuk op aarde, wordt de experimenteerfase gewoon overgeslagen en TimmerSam profileert zich als alwetend. Dat wordt een ramp. Het aantal rampzalig mislukte experimenten van wetenschappers is ontelbaar.

     1. Fonz

      Precies Plakband, elk normaal weldenkend mens is het met mij eens natuurlijk, het is een spelletje over de ruggen van ons burgers door een paar kwiebussen…

   2. Piet51

    Ik zou zeggen, dat vrijwel geen enkel klimaatonderzoek zo zorgvuldig is gedocumenteerd als dat van Cook. Juist daarom is er zoveel kritiek op mogelijk, maar ook juist daarom kan alle kritiek gemakkelijk weerlegd worden. Een andere betrouwbare en verifieerbare bron die de info van Cook nog eens aanvult is klimaatverandering.wordpress.com.
    Ikzelf hanteer altijd het sommetje, dat 32 x zoveel klimaatwetenschappers de klimaatverandering door menselijke invloed erkennen. Dan blijft meestal die kritiek over statistische trucs achterwege, terwijl het hetzelfde beweert als Cook.

    Verder zijn die paar erkende wetenschappers, vaak niet op het gebied van klimaat, die in Nederland wordt gepresenteerd als de grote specialist niet in staat om onderzoeken te presenteren waarin hun visie wordt bevestigd.

    Ik schreef het vaker: de klimaatrace is een gelopen race en niet meer ter keren. Tegenstanders zouden beter kunnen aanhaken om nog iets te veranderen, dan de hakken in het zand te blijven steken.

    1. Blitzkrieg

     Piet51 :
     Quote : “Ik schreef het vaker: de klimaatrace is een gelopen race en niet meer ter keren.”
     We gaan je uit de die droom helpen, wees daar zeker van.

     In de jaren 70 hadden we de vrees voor een nieuwe ijstijd, toen kwam er global warming en nu climate change.

     Het is slechts een kwestie van tijd, de bubbel gaat barsten… er is geen probleem met het klimaat. Voorlopig draagt ons beleid alleen maar bij aan een toename van de wereldwijde uitstoot van CO2.

     Wij sluiten hier de kolencentrales, de rechten worden opgekocht door landen als Polen waar de centrales een uitstoot hebben de een veelvoud is van die in Nederland. Biomassa is een van de meest vervuilende vormen van energie omzetting, veel vuiler dan de Nederlandse kolencentrales.

     1. Beukman

      @Krieg
      Leuk berichtje voor jou uit de jaren 50.

      AARDE WORDT steeds MEER EEN BROEIKAS – Gevolg van industrialisatie

      delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ABCDDD:010845400:mpeg21:a0279

     2. Blitzkrieg

      Beukman : Het is inderdaad een leuk berichtje 🙂 . Er zijn ook een heleboel (klimaat alarmistische) berichten over de aankomende ijstijd in de jaren 70.

      Je weet dat ik helemaal niks geloof van al die klimaatonzin, maar toch heb ik wel een vraag aan jou en anderen zoals Piet51.

      Er zijn namelijk een heleboel problemen met klimaatbeleid, de eerste is dat ons huidige beleid bedrijgt aan een stijging van de wereldwijde CO2 uitstoot, een extra uitstoot gerealiseerd voor werkelijk astronomische bedragen. Toch – hoe bizar ook – is dit niet mijn grootste zorg ten aanzien van dit beleid. Het ergste is namelijk dat het klimaatbeleid onuitvoerbaar is. Theoretisch kun je misschien 25% CO2 uitstoot reduceren (verplaatsen naar vervuilende landen) maar dat is dan ook het absoluut hoogst haalbare. Dan is Nederland echt één windmolenpark en staat de Noordzee voor 20%!!! vol met windmolens. Dan blijft er echter nog 75% over die we duurzaam moeten gaan opwekken. Zonder kernenergie of andere SERIEUZE alternatieven zal dit volstrekt onmogelijk worden. Inmiddels hebben we ons gecommiteerd om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten. Dat gaat effecten hebben waarvan mensen de weerga nu nog niet kunnen overzien. De stikstof crisis zal hierbij in alle opzichten verbleken. Als overheden niet mee willen, zal dit beleid simpel weg afgedwongen gaan worden door Nederlandse en internationale (D66) rechters. Mensen zullen letterlijk dood gaan door kou en gebrek aan energie, er zal naar alle waarschijnlijkheid een rechten systeem ingevoerd worden zoals dat na bij bedrijven al het geval is. Alleen de rijkere mensen zullen in staat zijn om nog in hun basis voorzieningen te voorzien.

     3. Beukman

      Ik zie het ook niet allemaal 1-2-3 gebeuren @Krieg, op het moment zie je dat problemen vooral worden doorgeschoven, en oplossingen nieuwe problemen worden.
      Wat er nodig is, is een fundamentele mentaliteitsverandering. Maar een geslaagde transitie impliceert dat.

     4. Fonz

      Ten eerste er is geen probleem beukkie, van daar uitgaande is de rest niet relevant

     5. Fonz

      “Theoretisch kun je misschien 25% CO2 uitstoot reduceren”

      CO² uitstoot door natuur/mensen.

      De mensheid ademt 40 maal meer CO2 uit dan Nederlandse kolencentrales, dus klimaatreligieuzen dienen een co²/ademquota in te voeren bij zichzelf

     6. Blitzkrieg

      Beukman :
      Quote : “Ik zie het ook niet allemaal 1-2-3 gebeuren @Krieg”
      Dit is precies waar mijn zorg ligt. Alles gaat afgedwongen worden door Nederlandse en internationale rechters. Je hebt gezien wat er is gebeurd met de stikstof crisis, raad je wat er gaat gebeuren als we opeens nog maar voor 25% in onze energievoorziening kunnen voorzien. Mensen zien het nu nog niet, deze apocalyptische rampspoed ligt nu nog voor ons. Met “klimaatvluchtelingen” is het feest zometeen helemaal compleet. Dat is geen doom die door mij is verzonnen, dit is gewoon dingen doortrekken tot hun logische consequentie.

   3. claus

    kim,
    Lange reacties impliceren géén waarheidsgehalte of onbetwistbaarheid!
    Elke mening is een “eigen mening”,zelfs zwakzinnigen hebben een mening!

   4. Top

    Makkelijk hé, dat ‘copy-paste’! Nu zelf iets bedenken.

   5. Bullshit15

    Kim
    In de jaren 70 riepen ze al dat over 20 jaar de wereld vergaat in zie we leven in 2020 in we leven nog in de zee spiegel is nog altijd het zelfde
    Toen hadden ze het over zuure regen in de ozonlaag in wat allemaal niet meer
    Deze hele klimaat waanzin is allemaal verzonnen
    Tot slot de echte ware wetenschappers worden doodgezwegen

    1. Piet51

     De te verwachten problemen met zure regen en ozonlaag en het uitblijven van de gevolgen daarvan, bewijzen juist het nut van overheidsmaatregelen. Die problemen zijn opgelost met allerlei maatregelen. Precies dat wordt ook beoogd met CO2-reductie en andere acties.
     En noem, ter informatie van mij en andere geïnteresseerden, eens namen die in jouw ogen “ware wetenschappers” zijn.

   6. Blitzkrieg

    Kim de Roder :
    Quote : “Echter, als je wil weten wat wetenschappers denken over een bepaald onderwerp dan heeft het geen zin om studies mee te tellen die geen uitspraak doen over dit onderwerp.”

    Het is niet zo dat deze wetenschappers geen uitspraak hebben gedaan, ze hebben alleen niet kunnen vaststellen wat de rol van de mens is met betrekking tot de opwarming van de aarde.

    Jij bent degene die creatief is met cijfers, niet Cook of Baudet.

    1. Piet51

     @Blitzkrieg
     “ze hebben alleen niet kunnen vaststellen wat de rol van de mens is met betrekking tot de opwarming van de aarde.”

     Nee hoor. De wetenschappers die in hun rapportage niets zeiden over menselijke invloed zijn niet meegenomen. Dat was ongeveer tweederde van de plm. 12.000 onderzochte rapporten. Er zijn zelfs nog wetenschappers apart benaderd om in een soort herkansing n.a.v. hun onderzoek toch nog wat duidelijkheid te geven over hun visie op de eventuele menselijke invloed. Het is allemaal te vinden op klimaatverandering.wordpress.com.

     1. Blitzkrieg

      Piet51 : Weet je wat het probleem is met reacties als deze, is dat het allemaal wel lekker makkelijk is. Jij verwijst naar een website, vervolgens mag ik het daar allemaal gaan uitzoeken. Als je eenmaal hebt gereageerd op een stukje wordt je op dezelfde wijze makkelijk nog 1000 keer doorverwezen.

      Ik ga het spelletje daarom een keertje omdraaien en mag jij nadenken.

      Debunking the Climate Consensus
      h**ps://www.youtube.com/watch?v=uma-w6caJhY

      Hier is een filmpje van 7 minuten van Lord Christopher Monckton, graag hoor ik welke nummers, getallen, redenaties of wat dan ook maar incorrect is.

   7. Hard

    “klimaatontkenner”

    Dat is een onzinterm die gelijkstaat aan holocaustontkenner, een zeer bewust fout gebruik dus.

   8. Vee

    Eem hoop woorden om te verhullen dat je geen bal begrijpt van wetenschap. Als je conclusie is dat 97% van de klimaatwetenschappera het er mee eens is dan moet je ze allemaal meetellen. Anders moet je stellen dat 97% van alle klimaatreligieuzen jet er mee eens is. Of zijn die wetenschappers die er geen mening over hadden ineens geen wetenschappers meer? Als je als wetenschapper geen eenduidige conclusie kunt trekken heb je er dus “geen mening over”, maar dat is wel een geldige uitkomst in het onderzoek onder “alle” klimaatwetenschappers

    1. Piet51

     @Vee
     Mee eens. Dat is precies wat ik eerder bedoelde met onzorgvuldig gebruik van de term “consensus”. Maar die constatering maakt de waarde van die (geherdefinieerde) 97% niet minder.

   9. Rammstein

    En daar is de puberale filosoof Kim de Roder weer: nu plaatst hij warempel al voor de derde maal precies hetzelfde stukje onzin, dat hij ook nog eens heeft gejat van een andere site.

    Goed bezig Kimmie!

  2. Sharktyricon

   Je beseft je dat in een democratie de meerderheid regeert? Dus als 97% het ermee eens is en 3% oneens dat dan de weg van de democratie is om de 97% te volgen?
   Sws is het net zo’n logica om te geloven dat de aarde plat is omdat een enkeling het zegt, misschien wordt het eens tijd om gewoon te beseffen dat de mens een vernietigende invloed op het milieu heeft. Dat is geen samenzwering maar een feit, het is gewoon te achterlijk voor woorden om je kop in ’t zand te steken omdat je het politiek gezien niet eens bent met de mensen die roepen dat we meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor ’t milieu. Roepen dat ’t klimaat al eeuwen lang verandert verandert niet dat het de afgelopen 100 jaar veel sneller en radicaler verandert dan ooit daarvoor. Triest, heel triest

   1. Rammstein

    Sharky roeptoetert: “…misschien wordt het eens tijd om gewoon te beseffen dat de mens een vernietigende invloed op het milieu heeft.”

    Dat zal iedereen hier op DDS met je eens zijn. Vervuiling van bodem, water en lucht, plastic-soep oceanen, totale verspilling van grondstoffen, kappen van oerbossen, het produceren van bergen totaal onnodige en niet afbreekbare verpakkingen: de mens is een mislukte soort, dat is duidelijk.

    Maar het milieu is het klimaat niet. Over de opwarming van de aarde bestaat geen twijfel, wel over de oorzaak en aanpak. Misschien leuk om je eens wat breder in te lezen.

    1. Fonz

     “Over de opwarming van de aarde bestaat geen twijfel,”

     Jawel, ernstige twijfel zelfs, zelfs zoveel dat vele inmiddels inzien dat deze kolder gebaseerd is op een verdienmodel..

     h**ps://www.youtube.com/watch?v=gj3NilH_ywE&t=705

   2. Fonz

    97% is onzin..

   3. nu ik

    97% is het niet eens dat is nu juist het probleem roeptoeter

 4. Bullshit15

  We weten toch allemaal al dat die nep linkse journalisten die zich onafhankelijk noemen in dienst zijn van Brussel in die ze opdrachten geven waar over ze mogen schrijven
  In heb al vaker gezegt FVD in PVV zullen door die nep journalisten nog vaak in negatieve publiciteit komen
  Dus ik geloof niet meer wat die nep journalisten schreeuwen over fvd in PVV ik weet alleen wat fvd in pvv zeggen in hun filmpjes dat .dat puur de waarheid is.kijk nog even naar jensen.nl daar hebben een aantal gasten nu spijt hoe ze pim Fortuyn hebben aangepakt
  Die linkse ratten doen het nu weer met fvd in PVV diep triest
  Stem fvd of PVV in uit de eu

 5. Blitzkrieg

  Die 97% is in werkelijkheid 0.3%
  De GEMETEN zeespiegelstijging bedraagt ongeveer 1.2 mm per jaar, dus geen meters.
  Het gaat beter met de ijsbeer dan ooit tevoren.
  Ook met de koralen gaat hartstikke goed.
  Klimaatbeleid draagt bij aan de verhoging van de wereldwijde CO2 uitstoot
  Biomassa is de mees vervuilende manier van energieomzetting
  In de jaren 70 was een nieuwe ijstijd het grote gevaar
  Volgens Al Gore had New York reeds jaren geleden meters onder water moeten staan
  De Noordpool had volgens Al Gore in de zomers reeds ijsvrij moeten zijn

  De echte inpact van klimaat,- en milieu zal zo gigantisch worden dat mensen er op dit moment geen enkele voorstelling van kunnen maken. Dit heeft ermee te maken dat klimaatbeleid onmogelijk is (zon en wind leveren verzien slechts in een heel klein deel van de behoefte) maar toch door rechters afgedwongen zal worden. Er zullen vele mensen sterven door deze nieuwe dictatuur.

  Oh ja voordat ik het vergeet… Klimaat wordt veroorzaakt door de zon, CO2 heeft slechts een marginaal effect.

  1. Vit

   @Blitzkrieg

   De Docu Our Planet op Netflix al gezien? Terra vanaf 1:17 is ook interessant.

   1. Vit

    Ps, aanschouwelijk onderwijs en ik was net zo sceptisch als jij.

   2. Blitzkrieg

    Vit : Nee ik heb hem niet gezien, ik zal hem proberen te pindakazen.

  2. Piet51

   @Blitzkrieg
   Bijna al je opmerkingen zijn rijp voor opname door de Correspondent, ze zijn namelijk bewezen onzin. De 0,3%, die 1,5 mm., die ijsberen, koralen, etc. Alleen je opmerking over biomassa klopt een heel klein beetje, alleen overdrijf je heel sterk door te beweren dat het de meest vervuilende vorm van energieomzetting is. Die nieuwe ijstijd is nooit als HET gevaar beschouwd, of ik moet dat gemist hebben. AL Gore riep wel eens vaker wat, dit herinner ik me niet. Maar mag iemand ook eens ongelijk hebben? De Noordpool heeft sinds kort ’s zomers een ijsvrije doorgang, niet lang en ook nog niet gegarandeerd. Maar wetenschappers houden vol dat in de nabije toekomst dat wel het geval zal zijn.

   Ik vind jouw theorie en die van andere klimaatsceptici altijd boeiend, maar mis ook altijd de verwijzing naar gerenommeerd klimaatwetenschappelijk onderzoek.

   1. Bullshit15

    Piet geloof jij nu maar in je eigen leugens .leugens in leugens van die nep journalisten

   2. Blitzkrieg

    Piet51 :
    0,3%
    Debunking the Climate Consensus
    h**ps://www.youtube.com/watch?v=uma-w6caJhY

    1.5 mm
    Heb voor nu snel wat in google gepropt, “zeespiegelstijging per jaar”.
    Eerste resultaat
    Wereldwijd is de zeespiegel tussen 1901 en 2010 gestegen met 17 tot 21 centimeter. Het gemiddelde tempo van zeespiegelstijging over die periode bedroeg 1.5 tot 1.9 millimeter per jaar [bron: IPCC 5e Assessment Rapport, 2013].

    Ijsberen :
    h**ps://groene-rekenkamer.nl/grk/ijsberen/index.htm
    Quote : “Er zijn er zelfs zoveel dat ze een aanzienlijke overlast veroorzaken. De ijsbeer mag er dan lief uit zien, het blijft een gevaarlijk beest, ijsbeermoeders met jongen en in het algemeen als ze honger hebben.”

    Koralen :
    h**ps://wattsupwiththat.com/2019/08/16/surprise-great-barrier-reef-is-not-dying-from-global-warming/

    Google levert nog enkele andere resultaten op
    ‘Dood’ koraal in Middellandse Zee leeft op | De Volkskrant
    Het gaat weer goed met de koraalriffen – Climategate

    1. Rammstein

     Mooi bij elkaar gegoogled Blitz. De kans dat Piet51 het evenwel gelooft, lijkt me nihil: hij zit volkomen vast in zijn eigen gelijk(hebberij).

     1. Blitzkrieg

      Rammstein : De link over de ijsberen is nota bene van de groene rekenkamer.

    2. Fonz

     klimaatreligieuzen zijn ontkenners van gezond klimaat…

   3. Piet51

    @Blitzkrieg
    Ik reageer toch maar weer, hoewel je onzuiver discussieert met onvolledige info:
    * Dat filmpje op Climategate is een opname van Viscount Christopher Monckton of Brenchley, één van de meest geciteerde klimaatsceptici, maar ook één van de meest op leugens en foute citaten gecorrigeerde. Ik heb vaak iets van hem gezien of beluisterd, maar ben ermee opgehouden. Meestal is het onzin. Wel pleit voor hem, dat hij meestal voor begin van zijn presentaties zegt, geen klimaatwetenschapper te zijn. Daar heb ik dan meteen al voldoende aan. Googlen op zijn naam en je weet met wie je te maken hebt.
    * Dat die 1,5 mm een gemiddelde was over de laatste 120 jaar schreef je er niet bij. Ik ging uit van de stijging in de laatste jaren, want wat 100 jaar geleden gebeurde is vandaag niet zo relevant. Als je over die laatste jaren kijkt en verder extrapoleert zie je een heel ander beeld en veel dramatischer dan die 15 à 20 cm. die over die vorige 120 jaar werden gemeten. We moeten vooruit kijken, niet achteruit.
    * Er zijn inderdaad biologen die zich geen zorgen maken over het koraal en er zijn inderdaad nog steeds prachtige koraalriffen. Ik heb veel gedoken en ben blij ze gezien te hebben. Maar verreweg de meeste berichten zijn alarmerend over de toekomst van koraal. Geen wetenschappelijk bewijs, maar wel sterke empirische aanwijzingen. Ook in Australië maakt men zich grote zorgen. De info over zich herstellend koraal is niet volledig. Dat herstel duurt veel te lang om de opwarming van de aarde bij te houden en bovendien treedt het pas op als de temperaturen weer normaal zijn.

    Natuurlijk hebben klimaatsceptische schrijvers en sprekers ook die info die hun verhalen tegenspreken. Het feit, dat ze deze info onvermeld laten is een signaal dat ze niet integer bezig zijn. Ze houden namelijk tegen beter weten in informatie achter en laten zo mensen onwetend. Dat is binnen dit kader crimineel.

   4. Piet51

    @Blitzkrieg
    Ik vergat de ijsberen. Kijk eens op de WWF-site wat ze daar over de ijsberen schrijven. De meeste sites die ik kon vinden zijn net zo pessimistisch. Alleen op de site groene-rekenkamer.nl/grk/ijsberen/index.htm is men voorzichtig optimistisch, maar dat was 14 jaar geleden. Dat het de ijsberen beter gaat dan ooit is in ieder geval niet te onderbouwd te vinden.

   5. Blitzkrieg

    Piet51 : Ik ben groot fan van Lord Christopher Monckton, de natuurkundige wetten waar hij over spreekt begrijp ik, sterker nog ik heb ze geleerd op school. Ga rekenen aan versterkers en je komt exact dezelfde weten tegen die de voor broeikasgassen gelden. Deze weten zou jij ook geleerd moeten hebben als elektrotechnicus. Je ziet steeds weer opnieuw dezelfde weten in actie in de natuur. Als ik even ga zoeken vind ik zo de meest waanzinnige voorbeelden voor je. Uiteindelijk zie je dit zelfs terug in de si eenheden, uiteindelijk zijn er maar een paar. Als je Lord Christopher Monckton afdoet als scepticus, zonder enige verdere argumentatie ga je veel te kort door de bocht, aan mij zal je technisch moeten uitleggen waarom wat hij zegt niet klopt. Deze wetten – die jij hebt geleerd op school – dicteren dat de uitstoot van CO2 maar een minimaal effect KAN hebben op de opwarming van de aarde.

    Vraagje, wat heeft Al Gore voor wetenschappelijke kwaliteiten? Meet je niet met twee maten?

    Wat betreft de zeespiegelstijging, die mag je helemaal niet op deze manier bekijken. Als je dat doet kom je – net als Al Gore – tot de conclusie dat New York al vele jaren meters onder water niet staan. Dit is wat jou soort boeken en trendanalyses namelijk laten zien, een beeld wat totaal niet overeenstemt met de werkelijkheid zoals we hem zien. Het feit dat je door bepaalde data en goede fit kunt maken wel helemaal niet zeggen dat deze in de toekomst gelijk zal blijven lopen. Dit is namelijk wat je aan het doen bent.

    Ik ken mensen in Australië en duikers die meer af weten van het koraal dan wie ook, ik kan je verzekeren… het gaat prima, en het herstelt veel sneller dan gedacht. Je verhaal komt dus voor geen meter over één met het mijne. Voorlopig heb ik meer geloof in mijn directe omgeving dan in mensen met klimaatactivistische boodschappen. Ik vind wat jij hier aan het verkondigen bent dus ook totaal immoreel.

    Met de ijsberen gaat het beter dan ooit tevoren. Ik ben me ervan bewust van dat er in klimaatactivistische groepen zeer pessimistische geluiden de ronde doen over de almaar groeiende ijsbeer populatie, dit zegt echter niet zoveel over de ijsberen maar veel meer over de groepering waarin je je beweegt.

    Mensen plegen zelfmoord vanwege de boodschap die jij hun brengt, je bent totaal immoreel bezig. Een verzinnen boodschap, uitgevonden om een bepaalde politieke agenda die te voeren.

    PS, mochten er schrijffouten in m’n reactie zitten moet je het mijn telefoon maar kwalijk nemen.

    1. nu ik

     htt*s://www.duurzaamnieuws.nl/vs-worden-grootste-olie-en-gasproducent/

     htt*s://www.climategate.nl/2020/01/waarom-stijgt-de-co₂-concentratie/

     tegen malle pietje kan je aanlullen. Dit gedrocht werkt in de asielindustrie dus dat verklaard zijn voorliefde voor de linkse hypocriete clubjes. Over milieu, het klimaat en de energietranstie kan je roepen wat wilt.

     De energietransitie is goed voor de werkgelegenheid als malle pietje het onderspit inhoudelijk moet delven en dan komt zo een mafklapper oon nog even voorbij om te zeggen dat het investering is en geen kosten.

     met deze adepten kan je geen discussie voeren. Ze veranderen sneller van motivatie dan een kameleon van kleur. Linkse klimafoben die blijven drammen in hun linkse narcisme

   6. Blitzkrieg

    Piet51 :
    weten = wetten
    Het is verschrikkelijk hoe die telefoon steeds alles fout “corrigeert”!

 6. EU kok

  Quote: FVD-voorman Thierry Baudet de oppositieleider.
  .
  Sorry Tim maar hij is de leider van de allerkleinsten oppositie partij.
  Dat is heel wat anders.

  1. Hard

   EU kok?

 7. Bolkestein

  De Correspondent? Waar kennen we dat blad ook alweer van? En wie was er ook alweer dat betalende lid die een stukje leugenbrei aanbood?

  Even een geheugensteuntje:

  AANGEBODEN DOOR BETALEND LID [W]IM [H]UTTEN:
  h**ps://decorrespondent.nl/4322/honderd-dagen-na-het-nieuws-over-keulen-de-feiten/1462312524860-fec39895

  Trolde onder de nick Code134 op De Dagelijkse Standaard:
  h**p://www.dagelijksestandaard.nl/2018/01/de-politieke-bubbels-van-rechts-en-links-het-wordt-alleen-maar-erger-in-2018/

  1. Vit

   Je bent me net voor!

   Grinnik.

  2. Hard

   @Bolkenstein: Altijd weer goed om het geheugen even te verversen, de zuigende hufter hangt hier nog steeds rond en maakt gebruik van tientallen verschillende nicks.

  3. Piet51

   @Bolkestein
   Wat er gebeurd is, weet ik ook niet. Maar er is in ieder geval helemaal niemand, NIEMAND dus, voor seksuele misdrijven veroordeeld en nauwelijks aangeklaagd. Het is voor mij een heel vreemde gebeurtenis geweest. Er zijn wel wat veroordelingen geweest voor diefstal en zakkenrollerij.

   1. Ron

    Zoveel aangiften dan moet er wel een kern inzitten van waarheid lijkt me.
    Alleen de bewijslast is niet rond te krijgen.

    1. Piet51

     @Ron
     Maar dat is toch raar? Bij zoveel misdrijven op één enkele avond? Duitsers zijn toch niet gek, dat ze hier helemaal niemand voor kunnen straffen? Die kern van waarheid die je noemt, bestrijd ik niet. Want zoiets op zo’n grote schaal verzin je niet. Maar bijna niemand heeft iets gezien? Alles wordt tegenwoordig gefotografeerd en daar deed helemaal niemand dat? Met een foto kun je heel goed opsporen.
     Ik vind het steeds meer een mooi voorbeeld van massahysterie, waar de laatste jaren meer voorbeelden van zijn geweest.

     1. Rammstein

      Alle bewijslast werd terzijde gelegd en in de doofpot gestopt. Men wilde de grote allochtone bevolkingsgroep in Keulen niet verder ‘discrimineren’.

      Duitsers zijn zo mogelijk nog politiek correcter dan Nederlanders.

     2. Piet51

      @rammstein
      De doofpot dus, volgens jou? Bij meer dan duizend, DUIZEND dus, aangiften, alles in de doofpot, praten we niet meer over? En daar is geen enkele Duitser tegen in het geweer gekomen? Ook in de Bondsdag niet? Dat geloof je zelf toch niet?

     3. Rammstein

      Piet51 denkt dat er 1000 VALSE aangiften zijn gedaan. Duizend!! Dat geloof je toch zelf niet, malle jongen.

      Piet51 heeft voorts geen idee hoe breed en diep doofpotten kunnen zijn. In zijn roze wereldbeeld bestaan die zelfs helemaal niet! In Nederland komen ook nooit, helemaal nooit, doofpot kwesties voor.

     4. nu ik

      misschien moet malle pietje een rechtzaak beginnen

      htt*s://nl.wikipedia.org/wiki/Aanrandingen_op_oudejaarsavond_2015

      OF telt wiki nu ineens niet meer als betrouwbaar ?

      htt*s://www.libelle.nl/mensen/actueel/nieuws/keulen-aanrandingen/

      malle pietje is een fantast , een leugenaar en een leegvreter uit de asielindustrie. Een verachtelijk links adept die zijn politieke denkbeelden als het absolute grote gelijk ziet en geen enkele ruimte laat voor anderen. Ee narcist groter dan trump ooit zal worden

   2. nu ik

    hahaha , malle pietje en zijn eeuwig durende ontkenningen als leegvreter in de asielindustrie.

    overigens deze kwam weer vandaag , QUOTE AMSTERDAM – De hoofdstad gaat in de strijd tegen criminaliteit de ’patseraanpak’, die in Rotterdam zijn vruchten afwerpt, niet overnemen. Volgens burgemeester Femke Halsema wordt die vorm van proactief controleren in Amsterdam „al geruime tijd niet meer uitgevoerd vanwege de schijn van etnisch profileren die dat met zich mee kan brengen.” END

    minder minder minder , opdonderen met die gelukszoekers , allemaal terug naar huis

 8. Vit

  Een paar jaar geleden heeft ons aller WH een stukje geschreven op die site (waar hij zelf over begon met een link en door de mand viel) over verkrachtingen in Keulen en dat het nogal meeviel, sindsdien is de C*rrespondent voor mij af.

  1. Hard

   @Vit: Ja klopt, en in alle talen uitleggen dat hij WH niet is.
   Ik vind het eigenlijk prima dat hij is opgerot, alleen jammer dat hij het Op Koers, Johnsen etc. wel blijft proberen.

   1. Vit

    Het zal hem altijd nagedragen worden, zo af en toe komt het er toch uit.

   2. Vit

    Mijn kort termijn geheugen laat het op mijn leeftijd (71) nogal eens afweten maar lang termijn is niets mis mee.

 9. Michael

  Wijnberg komt met een onderbouwt argument, en het weerwoord waar DDS mee komt zijn twee twitterberichtjes. Niet zelf d moeite doen om te kijken wat er in de column staat en of het klopt (waarschijnlijk te pijnlijk), maar laten zien dat twee mensen op Twitter het er niet mee eens zijn.

  De column presenteert echter feiten, en het is alom bekend en aantoonbaar dat Baudet koning is in het misrepresnteren van wetenschap. Mooie toevoeging aan de dikke van dalen dus

 10. Eertienator

  Die 97% procent is een specifieke uitgesele teerde manipulatie van het partij en media kartel klimaat verandert wel maar dat is een natuurlijk proces waar de mens minimaal invloed op heeft maar de kosten zijn puur voor globalisering niet meer niet minder en ik hoop van harte dat de EU zo snel mogelijk uit elkaar valt

 11. Eertienator

  Geselecteerd* voor de taal nazi’s die geen schrijf fouten tolereren

  1. Vee

   Die typo zij je vergeven maar zoek de komma en punt op je toetsenbord eens op. Dat maakt e.e.a. een stuk leesbaarder.

   1. Hard

    Zuigende taalnazi’s, je kunt er prima zonder!

 12. Beukman

  De Volkskrant, 29 december 1956:

  AARDE WORDT steeds MEER EEN BROEIKAS – Gevolg van industrialisatie

  delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ABCDDD:010845400:mpeg21:a0279

  1. Top

   Ik wist al en tijdje, dat U geestelijk niet zo hoog scoorde, maar de ‘Volkskrant’ lezen en nog denken dat het ‘de waarheid’ is, dan is een beetje medelijden met uw persoontje, meer op zijn plaats.

   1. Beukman

    @Top
    Ik snap dat je met afgunst naar mij opkijkt, maar dat kan ik ook niet helpen.
    In de jaren 50 was De Volkskrant nog een katholieke rechtse krant.

    1. Ron

     Dus eigenlijk zeg jij nu dat als in de jaren 50 de Volkskrant rechts was en dus de waarheid schreef, dat rechts nu nog steeds de waarheid spreekt.

     1. Beukman

      Leuk gevonden, @Ron. Voor @Top is “rechts” inderdaad een aanbeveling; zelf kijk ik er wat genuanceerder tegenaan.
      Feit is dat ze bepaalde dingen in de jaren 50 al zagen aankomen.

     2. Ron

      In de jaren die volgde na de jaren 50 geloofde ze ook dat de presentator hun zag door de TV weet je nog?
      Dus denk je dat ze toen al wat wisten ten opzicht van nu.

      Nogmaals klimaat verandering wordt niet ontkent alleen de oorzaak en e oplossing die ze nu aandragen.

     3. Blitzkrieg

      Beukman :
      h**ps://www.google.com/search?q=nieuwe+ijstijd+kranten+1970&source=lnms&tbm=isch&sa=X

      h**ps://wattsupwiththat.com/2013/03/01/global-cooling-compilation/

      In 1970 was de wereld in rep en roer, de wereld zou vergaan vanwege de nieuwe ijstijd.

     4. Beukman

      @Krieg
      Hilarisch inderdaad, die onderste link (de links achter de bovenste link werken helaas niet meer).
      Over die naderende IJstijd hoor je niemand meer; de opwarming van de aarde is echter een blijvertje. Vrijwel niemand ontkent nog dat gemiddelde temperatuur van de aarde stijgt, en ook nog eens op een relatief hoge snelheid.

     5. Blitzkrieg

      Beukman : Niet hilarisch, dit was de “realiteit” in 1970. Er zijn altijd “problemen” met het klimaat geweest. Dan was het weer te warm en dan was het weer te koud. De ironie leert dat je op beide belasting kunt heffen.

    2. Cycle25

     En in de jaren ’40 de meest lugubere NSB blad.

  2. nu ik

   en nu het heden , behaalde resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst bekmannetje

   htt*s://www.climategate.nl/2020/01/waarom-stijgt-de-co₂-concentratie/

 13. Beukman

  Al eerder thierryprikte De Correspondent luchtballon Baudet al door: de man was er in geslicht om in 2 minuten tijd maar liefst 18 onwaarheden over klimaatverandering te debiteren.

  decorrespondent.nl/9674/thierry-baudet-verkondigde-in-2-minuten-18-onwaarheden-over-het-klimaat-dit-zijn-ze/529460941548-60462d29

  1. Blitzkrieg

   Beukman : Ja Beukman, wat mij betreft heeft Baudet op alle 18 punten gelijk. Ook niet zo moeilijk natuurlijk, want het klimaat is nogal een grote onzin.

   1. Beukman

    @Krieg
    Dat snap ik niet. Een eind hierboven erken je nog dat we te maken gaan krijgen met grote hoeveelheden klimaatvluchtelingen. Waar gaan die dan voor op de loop?

   2. Blitzkrieg

    Beukman : Gelukzoekers door de VN gebombardeerd als klimaatvluchteling. Bovendien wordt elke ramp tegenwoordig toegeschreven aan klimaatverandering. Iets dat onmogelijk is te bewijzen, laat staan door een rechter.

 14. Rammstein

  Vergeet, windmolens, zonnepanelen en kernfusie: er is een andere, zeer positieve ontwikkeling aan de gang, een echte doorbraaktechnologie: waterstofgas gevat in korrels.

  Op de TU Delft, TU Eindhoven en TU Gent draaien al een aantal maanden proefopstellingen die vlekkeloos verlopen en 5 megawatt opleveren. Door waterstof te vangen in granulaat is het volstrekt veilig en kan overal gebruikt worden, ook op grote schaal: in de industrie, vliegtuig- en autoverkeer, wijkverwarming, huishoudens etc. H2Fuel, zoals het product heet kan gewoon in kartonnen verpakkingen bij de supermarkt geplaatst worden, maar ook in bulk vervoerd en geleverd zonder dat er nieuwe (infra)structurele aanpassingen nodig zijn.

  Het komende jaar worden er grote nieuwe proefopstellingen bij de TU’s geplaatst en men is daarover zeer positief. Een kubieke meter van dat spul levert 5 megawatt energie, de voorraad grondstof (water) is oneindig, het productieproces is schoon en goedkoop en er is geen enkele emissie behalve schoon water.

  We gaan toe naar een waterstof-economie.

  1. Blitzkrieg

   Rammstein : Waar komt de energie vandaan om waterstof te maken?

   1. Ron

    Nu nog elders, maar als waterstof echt goed blikt te zijn kan je een gedeelte van de opbrengst recyclen om de energie op te wekken die nodig is om waterstof te maken.

    Dat is wat ik ook niet begrijp met tesla waarom kan er geen dynamo in om de accu zelf bij te laden?

    1. Vit

     @Ron

     Er zijn waterstof generators te koop, kost wat maar dan heb je ook wat, in mijn jonge jaren heb ik er zelf een gebouwd.

    2. Vee

     Really? Jij hebt een perpetuum mobile van de 2e orde reeds uitgevonden? Hoezee alle klimaat en milieuproblemen behoren tot het verleden.

     1. Vit

      Het kost nou eenmaal meer energie dan het oplevert, dat heeft mijn oom Albert zaliger uitgevonden.

      Gebbetje hoor.

     2. Vee

      Yep, volgens mij brugklas lesstof

     3. Vit

      Maar als je een waterstofgenerator kan ontwikkelen op tempo van gebruik ben je een heel eind, dat was vroeger ook mijn idee en gemiste kans zeg maar.

     4. Ron

      Ja vee en in de kleuterklas krijg je al les in omgangsvormen, die heb jij ook gemist begrijp ik. V

     5. Blitzkrieg

      Vit : Op het moment dat je de ene vorm van energie gaat omzetten in de andere heb je te maken met rendement. Rendement is mooi woord voor verlies.

      Natuurlijk kan je ervoor kiezen om waterstof je drager te laten worden van energie, wat ik al een heel stuk beter vind als die rare auto’s die je urenlang moet opladen. Toch ontkom je er niet aan de elke keer dat energie wordt omgezet van de ene vorm in de andere er energie verloren gaat.

   2. Rammstein

    Elk productieproces kost energie. Het leuke hierbij is, dat na aanmaak van een bepaalde hoeveelheid H2Fuel dit gebruikt kan worden voor het productieproces zelf.

    Waterstofgas vangen in korrels is niet nieuw, dat procede was al bekend. Nu is er een methode ontwikkeld om dat gas op een veilige, gecontroleerde manier af te geven op de plek waar dat nodig is: in een verbrandingsmotor van een auto, in de industrie, in een vliegtuig.

    Lees meer over de werking en toepassingen op H2Fuel.nl

    1. Vee

     Nog een die het niet snapt. Elke omzetting van energie levert verlies op. Waterstof gebruiken om waterstof te maken kost alleen maar.

     1. Rammstein

      Lees eerst even voor je je grote muil opentrekt, Vee. Zo zet je jezelf nogal voor schut. H2Fuel.nl

     2. Vee

      Of lees jij even een natuurkunde lesboek noveau brugklas

     3. Rammstein

      Het gaat niet om een perpetuum mobile, domme dikkop.

     4. Blitzkrieg

      Rammstein : De website is h2-fuel.nl, met een streepje ertussen dus. Het lijkt inderdaad een hele grote vooruitgang. Ik zelf heb nooit gelooft in elecktrice auto’s, maar wel in de waterstof auto.

      Hoe mooi – en waardevol – deze techniek ook is, de waterstof moet eerst nog wel gemaakt worden. We zouden overtollige energie zelfs in deze nieuwe vorm kunnen gaan opslaan.

      Het feit blijft dat zon en wind in het beste geval slechts een klein gedeelte van “de oplossing” kunnen zijn. Het drama van de energietransitie voorkom je er dus niet mee. Uiteindelijk blijft het alleen maar een drager van energie, hoewel een mooie.

     5. Blitzkrieg

      Rammstein : Ik vind deze techniek echt heel erg mooi, zeker een hele goede doorbraak.

      Quote : “Vergeet, windmolens, zonnepanelen en kernfusie: er is een andere, zeer positieve ontwikkeling aan de gang, een echte doorbraaktechnologie: waterstofgas gevat in korrels.”

      Dit kan je echter niet schrijven, de energie die in de korrels gestopt wordt moet eerst worden opgewekt. Om deze energie op te wekken heb je centrales nodig (in welke vorm dan ook).

      Wellicht kunnen de korrels opnieuw gebruikt worden, wat des te beter is. De energie zal je erin moeten blijven stoppen, deze is niet gratis.

    2. Piet51

     @Rammstein
     Het is H2-Fuel.nl. Ik ken de ontwikkeling. Het is fantastisch dat er toch steeds weer nieuwe mogelijkheden worden onderzocht. Ik heb niet de indruk, dat deze van H2Fuel baanbrekend zal zijn. Maar andere zijn dat misschien wel. Ook met nano-technologie worden boeiende resultaten bereikt en dergelijke ontdekkingen zullen alleen maar toenemen. De energietransitie is in volle gang. Maar elke beoordeling van energievormen met de huidige technieken schiet tekort.

     1. Rammstein

      Je toont weer weergaloos aan dat je een geestelijk zwaar gecandyhapte bent: “..elke beoordeling van energievormen met de huidige technieken schiet tekort.” Wat wil je hiermee nu zeggen, druiloor? Dat je te stom bent om het met je eigen grijze massa te beoordelen?

      Nog zo eentje: “Het is H2-Fuel.nl. Ik ken de ontwikkeling. …. Ik heb niet de indruk, dat deze van H2Fuel baanbrekend zal zijn.”

      Heb je aan de TU gestudeerd? Ik dacht dat je klinisch psycholoog was met een aanvullende weekendcursus NLP.

      Lazerstraal toch een eind op, misselijkmakende betweter.

     2. Piet51

      @Rammstein
      Ik dacht dat ik mijn reactie positief bracht. Ik heb over H2Fuel gelezen en van deskundigen begrepen, dat men nog niet staat te trappelen om de techniek over te nemen. Ik kan dat, net als de meeste mensen hier, niet met mijn grijze cellen ontdekken en beoordelen en daarom zoek ik deskundigen. Hun argumenten spraken me aan. Als ze jou niet passen is dat niet mijn schuld.

      Mijn bron: opwegmetwaterstof.nl/2018/01/03/tanken-we-straks-h2fuel/

      Daar is o.m. te lezen: Waterstofgoeroe Ad van Wijk , verbonden aan de TU Delft (Piet51: professor Future Energy Systems), heeft zo zijn bedenkingen. “Ik verwacht niet dat de automarkt – die er reeds voor gekozen heeft om waterstof onder druk te gebruiken – hier iets in ziet. Ik zie ook nog niet direct een voordeel ten opzichte van het tanken van waterstof onder druk: over de hele keten gezien is het proces van H2Fuel namelijk niet efficiënter dan dat van waterstof onder druk. Ik zie het meer als één van vele manieren waarop je het transport en de opslag van waterstof kunt inrichten. Zo wordt er momenteel bijvoorbeeld ook gekeken of waterstof door aangepaste aardgasleidingen kan worden gepompt en dat is toch echt vele malen goedkoper.”

      En verder dit. Ik ben inderdaad afgestudeerd ir. Elektrotechniek en Bedrijfskunde en heb me de laatste 10 jaar geschoold in organisatiepsychologie (niet klinisch dus), waar ook bijv. NLP en mindfulness uitgebreid aan de orde zijn geweest. Mijn werk bestaat nu alleen nog maar uit dat laatste, waarbij ik graag werk met techneuten. En hoe zit dat met jou? Waarom? Gewoon interesse.

     3. Rammstein

      “Ik ben inderdaad afgestudeerd ir. Elektrotechniek en Bedrijfskunde en heb me de laatste 10 jaar geschoold in organisatiepsychologie (niet klinisch dus), waar ook bijv. NLP en mindfulness uitgebreid aan de orde zijn geweest. Mijn werk bestaat nu alleen nog maar uit dat laatste.”

      Het eerste had ik niet verwacht. Met het tweede zat ik er dus niet ver naast. NLP, Tony Robbins, was rond 1998 al over zijn hoogtepunt heen. En mindfulnes wordt alleen nog gegeven in wijk- en buurthuizen door theedrinkende moeders in zelfgebreide truien.

      Het verklaart in ieder geval je zweverige idolatie en aanstellerige geexalteerdheid.

     4. Fonz

      Mindfulnes? nuance, bagatelliseren, afzwakken, ontkennen, manipuleren…

     5. Piet51

      @Rammstein
      ““..elke beoordeling van energievormen met de huidige technieken schiet tekort.” Wat wil je hiermee nu zeggen, druiloor? Dat je te stom bent om het met je eigen grijze massa te beoordelen?”

      Je begrijpt me verkeerd, kan gebeuren. Met deze wellicht wat cryptische zin wil ik het volgende zeggen. We kennen vandaag een aantal energievormen en technieken om die energie vrij te maken. Maar er zijn nog een aantal veelbelovende technieken en energievormen in ontwikkeling, nog los van waar we vandaag nog geen weet van hebben, dat elke vergelijking van energievormen en technieken tekortschiet. M.a.w. we kunnen vandaag de meest efficiënte opzet voor de toekomst kiezen, maar zullen zien dat die morgen al weer achterhaald is. De verleiding om dan nog maar even niets te doen, is voorstelbaar. Maar dan zijn we morgen te laat. Dit is het levensgrote dilemma, waar we voor staan.

      Mooie uitdaging, hé?

     6. Fonz

      Oh ja en een dedain van hier tot sint-juttemis, niemand begrijpt behalve onze nuanceneu*er pietje

     7. Piet51

      @Rammstein
      Met NLP doe ik helemaal niets. Maar ik ontmoet veel mensen die er hun werkdagen mee vullen en succesvol zijn. Mindfulness pas ik ook niet toe in mijn werk, behalve dan kleine oefeningetjes voor mezelf; aan te raden. Maar als je denkt, dat het alleen in wijk- en buurthuizen door theedrinkende moeders in zelfgebreide truien wordt gegeven, sta je toch ver buiten een boeiende werkelijkheid. Er zijn veel leidende figuren in bekende en grote organisaties en in de politiek, die hier hun voordeel mee doen, o.m. voor stressreductie. Dan blijkt dat er niets zweverigs aan is, of tenminste niet hoeft te zijn.

     8. nu ik

      pietje , ga is aan het werk , je clienten roven de winkels leeg en vallen de dames lastig. Stop is met dat gedram en verdiep je eens in feiten papegaai

     9. Piet51

      @Rammstein
      Ik zie na tweede lezing pas het waarschijnlijke misverstand a.g.v. mijn opmerking dat mijn werk vooral uit dat laatste bestaat. Daar was organisatie-psychologie mee bedoeld dus. Ik werk niet als NLP- en mindfulnesstrainer.

     10. Piet51

      @nu ik
      Ik dacht, ik ga gewoon even door, dan komt’ie vanzelf. En ja hoor, gelukkig ben je er, gezellig. Maar ik moet er vandoor. Tot later.

     11. Rammstein

      Mindfulness is niets anders dan een (commerciele) afgeleide van Gestalttherapie van Perls, Hefferline en Goodman uit de jaren ’50. Wat natuurlijk weer een afgeleide is van boeddhistische concentratietechnieken. Kortom stokoud, maar verkocht in een nieuw jasje. Dat het een succes is voor gestresste managers begrijp ik, dat is Thaise massage ook.

     12. Rammstein

      Piet51, de door jou aangehaalde en geciteerde informatie van de bron ‘Opwegmetwaterstof.nl’ dateert van januari 2018. De website h2-Fuel.nl geeft de laatste informatie van december 2019. Daar zit dus bijna 2 jaar tussen.

      Op de laatste pagina van deze site is ook een PDF te vinden met de meest actuele -zeer positieve- informatie van TU Delft, alsmede de plannen voor het komende jaar (grote proefopstelling wegens succes).

      Kortom, je komt weer eens met ouwe koek en weigert in je alwetendheid de nieuwste informatie tot je te nemen.

     13. Piet51

      @Rammstein
      2018, dat had ik niet zo gauw gezien. Ik ben benieuwd naar die aanvullende info van de TU Delft. De link opent bij niet.
      Je doet trouwens net, alsof je je niet kunt voorstellen, dat ik enthousiast wordt van dergelijk nieuws en dat meteen probeer af te kraken. Laat ik je zeggen, dat ik erg enthousiast ben en er meer van wil weten. Dat zicht ik vanmiddag meteen op en vond Ad van Wijk, een energie-autoriteit, misschien wel betrokken bij dit onderzoek. Ik ben benieuwd hoe hij er nu over denkt.

     14. Piet51

      @Rammstein
      We hebben in H2 Fuel nu wel een mooi voorbeeld van de vernieuwing waartoe die energietransitie kan leiden. Nieuwe energievormen/-dragers die schoner zijn dan tot nu, goedkoper en gemakkelijker te produceren, etc., etc. Ik heb daarom alle vertrouwen erin, dat we die transitieperiode beter uitkomen dan we erin gaan.
      Het slechtste wat we nu kunnen doen, is op onze handen gaan zitten en gewoon doorgaan waar we mee bezig waren. Dat is olie en gas oppompen en opstoken.

     15. nu ik

      linkse mafklappers hebben schijt aan hun vervuiling

      voor mensen die echt interesse hebben
      htt*s://www.climategate.nl/2020/01/86519/

      De overheid zelf is de grootste vervuiler maar dringt ons onzinnige onbetaalbare maatregelen op over onze financiële rug. Er wordt ons Nederlanders een rad voor de ogen gedraaid en de rekening wordt door ons betaald. Zo ook bij de grootse plannen van de energietransitie.

     16. Rammstein

      Piet51, het slechtste wat de overheid nu kan doen, is het hele land en de Noordzee vol zetten met achterhaalde techniek in de vorm van windmolens en zonnepanelen – het schroot van morgen.

      Aan gas oppompen mankeert niks: het is relatief schoon en er is genoeg. In Duitsland krijg je een premie als je overstapt op gas.

      Nederland is knettergek, heeft geen benul van prioriteiten en loopt rond als een kip zonder kop.

      Je wist natuurlijk dat aan de Klimaattafel geen enkel criticus plaats kreeg, maar wel de nodige actiegroepen?

  2. Beukman

   Ah, waterstofgas. Dat zat ook in de Hindenburg.
   Wanneer is het zover, @Rammstein? Ik dacht eigenlijk dat het spul zelf alleen maar een drager van energie was? Ze mogen wel eens gaan opschieten, want straks staan de hele Noordzee plus kust vol met windmolens.

   1. Vit

    @Beukman

    “Ik dacht eigenlijk dat het spul zelf alleen maar een drager van energie was?”

    Waterstofgas is tamelijk explosief, ik heb het zelf uitgeprobeerd in zo’n vogelschrik kanon die wordt gebruikt aardbeien plantage’s.

   2. Rammstein

    Jongens, brul niet zo stom. Ga lezen op H2Fuel.nl en kom dan nog eens terug.

   3. Rammstein

    H2fuel: “H2Fuel is een gepatenteerde techniek voor de productie, opslag en vrijgave van waterstof. De productie behoeft geen elektrolyse, de opslag vindt onder atmosferische omstandigheden plaats in een poeder en de vrijgave gebeurt zonder toegevoegde energie met heel schoon water, waarbij niet alleen de in het poeder opgeslagen waterstof voor 100% vrijkomt, maar als bonus ook eenzelfde hoeveelheid waterstof uit het water.

    In droge poedervorm kan de waterstof oneindig bewaard worden, is energetisch het hoogst haalbare, heeft geen veiligheidsrisico’s en kent tijdens het hele proces van productie tot en met consumptie geen enkele schadelijke uitstoot. Na afgifte van de waterstof kunnen de reststoffen geregenereerd worden tot poeder met daarin opgeslagen waterstof: dit maakt H2Fuel de eerste circulaire brandstof. H2Fuel is inzetbaar in alle sectoren van de economie en samenleving en daarmee verreweg het preferente alternatief voor fossiele brandstoffen of andere duurzame alternatieven.”

    Zo, en nu de rest even zelf lezen Beuk. Word je wijzer van.

   4. Blitzkrieg

    Beukman : De Hindenbug, wat leuk dat je dat zegt. Voor degene die het verhaal niet kennen maar even een link.

    LZ129 Hindenburg
    h**ps://nl.wikipedia.org/wiki/LZ129_Hindenburg

    Ik maak me inderdaad grote zorgen over de Noordzee. De onderstaande link heb ik al meermaals gepost.

    h**ps://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/het-is-alarmfase-1-voor-de-noordzee-die-windmolens-maken-alles-kapot~abe395bd

    Om de energiekabels van de windmolens zitten zeer sterke electromagnetische velden, vissen durven hier niet overheen te zwemmen. Hun hele “instrumentatie” raakt ervan in de war.

    Waar je veel minder over hoort, is het lage (ultrasone) geluid dat deze windmolens produceren. Dit geluid kan zich in the soundchannel (2 dimensionale voortplanting) bijna onbeperkt voortplanten. Vissen – zoals oa dolfijnen – gebruiken dit om met elkaar te communiceren. Door windmolens raakt het hele leven in de zee zwaar verstoort.

    SOFAR channel
    h**ps://en.wikipedia.org/wiki/SOFAR_channel

   5. nu ik

    ja schandalige horizon vervuiling en massa moord op de volgels

    voor de linkse onzin moet alles wijken omdat mafklappers denken dat molens energie opleveren

   6. Blitzkrieg

    nu ik : Ik kan je nu alvast vertellen dat windmolens niet alleen een massamoord is op vogels. Het leven van vissen worden totaal ontregelt, de volgende keer dat je iets hoort over vissen die zich op een totaal onnatuurlijke plaats bevinden weet je de oorzaak. De oorzaak is dan dus inderdaad “klimaatverandering”, dwz de plaatsing van windmolens. Let op mijn woorden nu-ik, wetenschappers en biologen zullen deze ecologische ramp in de toekomst bevestigen. Als ze de kans krijgen en ze niet gelijk monddood gemaakt worden.

  3. Joost mag het weten

   Je gaat hierbij voorbij aan het feit dat water, in al zijn vormen, dominant is als bepaler van het klimaat op aarde. Afhankelijk van de vorm en plek heeft water een koelend danwel opwarmend effect. Laaghangende bewolking werk als een isolerende deken terwijl hooghangende bewolking juist werkt als een reflecterend zonneschild. Waterstof voor industrie en auto’s draagt juist bij aan de opwarming van de aarde; voor vliegtuigen daarentegen is het een uitstekend idee. Een auto die op waterstof rijd is in wezen een luchtbevochtiger en we weten allemaal hoe 95% luxhtvochtigheid aanvoelt op een zonnige dag…

   Het bovenstaande is, hoewel waar, natuurlijk heel flauw van me aangezien waterstof om milieutechnische redenen te prefereren is boven elke andere brandstof (behalve misschien natuurlijk gas mits dit milieuvriendelijk gewonnen kan worden). Bij het verbranden van natuurlijk gas komt naast water namelijk het uiterst noodzakelijke CO2 vrij waaraan in onze atmosfeer een enorm tekort bestaat.

 15. Eertienator

  In 1956 bestond ik nog niet ik weet wel dat er sinds die tijd veel vooruitgang is geboekt en idd een schoner milieu ben ik voor maar de klimaat waanzin niet heeft geen enkel nut dus als je dat in gedachten houd kunnen we rustig en betere dingen bedenken die aan een schoner milieu werken plus kern energie is schoon en duurzaam naar daar wil de EU niks van weten waarom niet want dat staat globalisering in de weg

 16. Johnsen

  Prima online krant. Ben erop geabonneerd en ze spreken de waarheid.
  Maar als het niet in het straatje van de ezel volgers past, is het weer verkeerd! Zucht!

  1. Caesar Lion Cachet

   LS…

   Verloren ziel die over de waarheid spreekt !

 17. Eertienator

  Sorry vee ik ben dyslectische dus maak wel meer fouten en gebruik vaak geen komma’s en dergelijke omdat ik ze dan toch op de verkeerde plek plaats.

 18. Heras

  Hard++++++
  Tijd voor een nieuw kabinet. Tijd voor Baudet en Wilders.

  1. Fonz

   +++++++++++ en een nexit natuurlijk

 19. Willem Alexander

  Goed omschreven vanuit welke hoek en met wat voor motieven deze “Correspondent” ageert.
  Het wordt steeds belachelijker en gevaarlijker zoals de klimaat gekkies ook wel alarmisten tekeer gaan tegen alles wat hun religie onderuit haalt.
  CO2 is goed,
  De ijsbeer is goed,
  De arctics zijn goed,

  En zoals ze zelf ook al toegeven, gaat het niet om het klimaat, maar een totale omwenteling die moet resulteren in een internationale socialisme dat de wereld gaat redden van de ondergang als smoes.
  Bedrijven, overheid en actiegroepen (ngos, antifa en extinction rebellion) die bepalen onze vrijheid van meningsuiting, wat we mogen eten, kunnen reizen en natuurlijk meer belastingen..
  Een beste definitie van wat fascisme is.
  Lift toch ook voor de hand: (inter) Nationaal Socialisme..
  Geen democratie maar niet gekozen burokraten (UN, EU etc..) die het klootjesvolk leiden.
  Oh wee wie hier een kritisch weerwoord heeft of met echte feiten hun klimaatleugen onderuit haalt en de ware reden blootlegt.

 20. Joost mag het weten

  De door de Club van Rome bedachte en door het IPCC gefabriceerde klimaatcrisis maakt zich juist schuldig aan cherrypicking. Ze doen namelijk alleen onderzoek naar de invloed van door mensen uitgestoten CO2. Dit terwijl het aandeel van de mens uitgestoten CO2 slechts 3% uitmaakt van de totale CO2 kringloop op Aarde en CO2 daarnaast slechts zo’n 4% uitmaakt van het totaal aan broeikasgassen.
  Het klimaat wordt voor 95% door andere factoren dan CO2 bepaalt. De rol van CO2 neemt ook nog eens exponentieel af naarmate de concentratie ervan stijgt. Bij 150 ppm (parts per million), de minimum hoeveelheid waarbij fotosynthese kan plaatsvinden (voorwaarde voor leven op aarde), is al zo’n 50% van het warmteffect bereikt. Elke verdubbeling van de CO2 concentratie daarna geeft half zoveel opwarming: 300ppm=75%, 600ppm=87.5%,1200ppm=93,75% van het maximale,maar zeer geringe, effect van CO2. Die 1200 ppm is voor planten overigens de ideale situatie. Niet alleen zetten ze een groot gedeelte van die extra CO2 door fotosynthese om in extra biomassa; de waterbehoefte van planten wordt ook sterk verminderd omdat er bij effectieve fotosynthese veel minder vocht verdampt via de bladeren. In wezen is er eerder sprake van een CO2 tekort in de atmosfeer…

 21. Caesar Lion Cachet

  LS…
  Veel wetenschap is zo genaamd en blijkt later vaak enkel een mening die weer moet worden bijgesteld etc. etc.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.