Video! Hans Teeuwen staat vierkant achter Johan Derksen: ‘Anti-racisme is een religie, en Derksen is de ketter!’

In een nieuwe video op zijn Facebook-pagina heeft de laatste niet-politiekcorrecte komiek van Nederland – Hans Teeuwen – uitgehaald naar Akwasi en iedereen die over Johan Derksen heenviel de afgelopen tijd. De cabaretier legt uit hoe het zit, en laat weinig heel van Akwasi, Black Lives Matter en de Derksen-boycotters.

Terwijl de meeste cabaretiers zich tegenwoordig hebben aangesloten bij de verstikkende linkse NPO-cultuur, blijft Hans Teeuwen zijn eigen man en buigt hij niet voor de politiek-correcte wind die er door Hilversum waait. In een nieuwe video die hij opnam in zijn eigen slaapkamer laat de artiest deze week weten wat hij vindt van de hele rel rondom Akwasi en Johan Derksen.

Allereerst maakt Teeuwen zijn excuses omdat hij zich pas zo laat realiseerde dat er “niets, maar dan ook helemaal niets” mis was met de grap over Zwarte Piet en Akwasi. En waarom niet? Omdat Akwasi zelfs “out of the blue” Zwarte Piet is gaan betrekken in een demonstratie die eigenlijk bedoeld was om politiegeweld tegen zwarte mensen aan te kaarten.

Ook Black Lives Matter krijgt er stevig van langs. Volgens Teeuwen is het “een extreem-linkse, communistische organisatie. Dat moeten we wel even weten. Communisme, ja, dat leidt toch vaak tot hongersnood, tot gigantische armoede, tot goelags, genocide, maar goed: daar gaat het eventjes niet om.”

De grappenmaker leidt zijn video uit door te stellen dat anti-racisme inmiddels tot ware godsdienst verheven is. Met ‘white guilt‘ als erfzonde, een beeldenstorm en nu ook ketters die hun “rug recht houden”, zoals Johan Derksen. Teeuwen gaat hem steunen door wat vaker naar Veronica Inside te kijken, stelt hij. Al weet hij niet of het elke week gaat lukken. Want hè: hij blijft natuurlijk ook zelf een dwarse geest.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

32 reacties

 1. Jack Flash

  Helemaal gelijk Hans.
  Ik zou het nog eerder een ziekte noemen ipv religie.
  Het is namelijk ziekelijk wat hier gebeurt.

 2. Lugor

  Als je een cabaretier zijn uitspraken serieus gaat nemen is hij een politiek activist geworden.

  1. combat le pelicule

   Als lugor niet weet waar hij over praat kan hij beter zijn mond houden

  2. Jack Flash

   Volgens Kokkie is iedereen met een mening een activist.
   Freek de Jonge was dat wel,dat klopt.
   Haha!

  3. Maurits Dekker

   Lugor,
   Als je standvastige mensen die hun rug recht houden het leven onmogelijk wil maken behoor je tot de groep die bestempeld kan worden als ‘ratten’.
   Wil u ook tot deze groep behoren?

  4. Oepsie

   Ga eens wat doen onzichtbare!

 3. Maris Copoolse

  Ik zie die Hans Teeuwen helemaal het traject richting zelfkant van Micha Kat en Joost Niemöller aflopen.

  Tragisch.

  1. Original NL

   Ik zag die erik van muiswinkel helemaal het traject richting zelfkant van freek de jonge en claudia de breij aflopen.

   Tragisch.

   1. Duidelijk

    Wat de psychoparasiet ziet kan van geen enkele waarde zijn @Original!

 4. NoDoubt

  Mensen die vóór BLM zijn, weten niet waar ze vóór zijn:
  En daar sta je met z´n allen op de dam en niet weten waar je voor demonstreert of dat ze zonodig Akwasi (Ashanti Ghana slavernijhandel 11 miljoen Afrikanen verhandeld).

  BLM is een Marxistische GUERRILLA beweging met zuster organisatie Sunrise Movement aldus Patrice Cullors mede-oprichter BLM en deze organisaties ontvangen subsidies (belastinggeld van de burger).

  Het pamflet van BLM (vertaald vanuit het Engels)

  BLANKE mannen, vrouwen en kinderen, jullie zijn de vijand!
  Wij zullen niet stoppen, totdat er meer blanke moorden dan zwarte zijn
  Wij zullen niet stoppen, totdat ALLE blanke mensen naar heropvoedingskampen zijn gestuurd
  Wij zullen niet stoppen, totdat blanke mensen EXTRA BELASTINGEN betalen om zwarten te ondersteunen
  Wij zullen niet stoppen, totdat Black Power de baas is over de hele overheid
  Wij zullen niet toestaan dat een blanke een date heeft met iemand van een ander ras
  Wij ondersteunen GEEN zaken die in het bezit zijn van blanken

  1. Vit

   M.a.w er veranderd niets, schaatsen uit het vet gehaald.

  2. Beukman

   En hier wat BLM écht vindt (niet vertaald door nazi-sites):

   Every day, we recommit to healing ourselves and each other, and to co-creating alongside comrades, allies, and family a culture where each person feels seen, heard, and supported.

   We acknowledge, respect, and celebrate differences and commonalities.

   We work vigorously for freedom and justice for Black people and, by extension, all people.

   We intentionally build and nurture a beloved community that is bonded together through a beautiful struggle that is restorative, not depleting.

   We practice empathy. We engage comrades with the intent to learn about and connect with their contexts.

   Lees de rest hier:
   blacklivesmatter.com/what-we-believe/

   1. Blitzkrieg

    Beukman : Ik hoef niet te lezen waar BLM voor staat ik zie de totale vernieling in de wereld; mooie praatjes kan iedereen vertellen.

    #Rutte

   2. combat le pelicule

    ZIJ praten over WIJ, dat moeten WIJ eens doen dan zijn WIJ gelijk racisten en discrimineren

    1. Blitzkrieg

     B3st3 kaask0pp3n,
     !k b3n hél3maal klaar m3t dat g3z3!k 0v3r ‘!nst!tut!0n33l rac!sm3’ !n N3d3rland.
     W!j mó3t3n Zwart3 P!3t !n 33n and3r kl3urtj3 schm!nk3n.
     W!j mó3t3n 0nsz3lf 33n sp!3g3l v00rh0ud3n.
     W!j mó3t3n schuld b3k3nn3n v00r d!ng3n d!3 w!j, n0ch 0nz3 3!g3n v00r0ud3rs, kl3url!ng3n h3bb3n g3daan.
     W!j mó3t3n ‘blank’ 0p33ns ‘w!t’ n03m3n.
     W!j mó3t3n d3 nam3n van g3bakj3s v3rand3r3n.
     W!j mó3t3n d3 p0l!t!3 0ntwap3n3n.
     W!j mó3t3n all3 b03k3n v3rbrand3n waar!n d3 zwart3 m3d3m3ns g33n d!r3ct3ur, maar w3rkn3m3r !s.
     W!j mó3t3n all3 f!lms 3n t3l3v!s!3s3r!3s v3rw!jd3r3n d!3 m3ns3n van kl3ur 3v3ntu33l z0ud3n kunn3n kw3ts3n.
     W!j mó3t3n all3 mus3a 0ntd03n van sch!ld3r!j3n waar0p blank3n d3 b0v3nl!gg3nd3 part!j z!jn.
     W!j mó3t3n t03g3v3n dat w3 rac!st3n z!jn.
     W!j mó3t3n 0nz3 k!nd3r3n gastl3ss3n lat3n g3v3n d00r cr!m!n3l3 act!v!st3n d!3 als !ll3gaal naar N3d3rland kwam3n u!t 33n k3ur!g land als Ghana 3n d!3 h!3r all3 kans3n kr3g3n 0m 33n fats03nl!jk3 0pl3!d!ng t3 v0lg3n 3n 3cht w3rk t3 z03k3n.
     W!j mó3t3n v03tbalclubs v3rk3tt3r3n d!3 R0n Jans aanst3ll3n als tra!n3r 0mdat h!j 33n l!3dj3 m3t daar!n h3t w00rd ‘n!gg3r’ m33z0ng !n d3 kl33dkam3r.
     W!j mó3t3n -wacht maar af!- h3rst3lb3tal!ng3n gaan d03n aan nak0m3l!ng3n van slav3n.
     W!j mó3t3n kap0t g3ïnd0ctr!n33rd w0rd3n d00r d3 publ!3k3 0mr03p3n 3n d3 krant3n t0t w3 w3rk3l!jk gaan g3l0v3n dat kl3url!ng3n !n d!t land acht3r!n d3 bus m03t3n z!tt3n 0p w3g naar d3 slav3ndr!jv3rs 3n hun plantag3s.
     W!j mó3t3n nam3n van tunn3ls, strat3n, g3b0uw3n 3n 0rgan!sat!3s v3rand3r3n.
     W!j mó3t3n h3t ‘33n m00! v00rb33ld van d3m0crat!3 van 0nd3raf’ v!nd3n als tu!g van Black L!v3s Matt3r 3n Ant!fa standb33ld3n gaat n33rhal3n.
     W!j mó3t3n h3t n0rmaal v!nd3n dat w3 b3dr3!gd w0rd3n m3t g3w3ld als w3 m33d03n aan 33n v3rkl33dpart!j.
     W!j mó3t3n h3t 3ng3lstal!g3 00rl0gsjarg0n van d3 Black Panth3rs aanh0r3n.
     W!j mó3t3n “0urs3lv3s 3ducat3n”.
     W!j mó3t3n v3rhal3n 0v3r ‘aanslag3n’ d00r ‘gr03p3n r3chts3xtr3m!st3n’ g3l0v3n 3n h33l 3rg v3r0ntwaard!gd d03n, 00k als w3 0p 0nz3 kl0mp3n (mag dat n0g, kl0mp3n?) aanv03l3n dat 3r 3!g3nl!jk g33n m03r aan d3 hand was?
     W!j mó3t3n m33r Tara S!ngh Varma’s 3n J0hn L33rdamm3n !n d3 Tw33d3 Kam3r k!3z3n t3r v3rvang!ng van d3 blank3 0v3rh33rs3rs.
     W!j mó3t3n kn!3l3n v00r act!v!st3n van kl3ur.
     W!j mó3t3n d!t.
     W!j mó3t3n dat.
     W!j mó3t3n zus.
     W!j mó3t3n z0.
     3n w3t3n jull!3 wat h3t 3rgst3 !s?
     St33ds m33r blank3n dó3n h3t n0g 00k!
     !n d3 33rst3 plaats natuurl!jk d3 blank3 d3ug-BN’3rs, n!v3au Charly Lusk3 3n G30rg!na V3rbaan, d!3 bang z!jn dat h3t h3n hand3l k0st als z3 g33n p3t!t!3s t3k3n3n, g33n zwart3 vlakk3n 0p s0c!al m3d!a z3tt3n 0f n!3t 0pr03p3n 0m d3m0nstrat!3s t3 b3z03k3n.
     Maar h3laas 00k st33ds m33r 0nb3k3nd3 blank3n. Naï3v3l!ng3n. Angsthaz3n. M33l0p3rs.
     Als makk3 schap3n l0p3n z3 acht3r 0rd!na!r3 h!ts3rs als J3rry Afr!y!3, Sylvana S!m0ns 3n d!3 vr3s3l!jk3 n3pp3r Akwas! aan.
     Walg3l!jk!
     Zal !k jull!3 33ns z3gg3n wat w3 mó3t3n?
     W!j m03t3n h3l3maal níks.
     Ja, w!j m03t3n 0ns h0ud3n aan Art!k3l 1 van d3 Gr0ndw3t.
     W!j m03t3n 00k 0nz3 k!nd3r3n l3r3n dat z3 n!3t m0g3n d!scr!m!n3r3n 0p bas!s van !3mands g0dsd!3nst, l3v3ns0v3rtu!g!ng, p0l!t!3k3 g3z!ndh3!d, ras, g3slacht 0f 0p w3lk3 gr0nd dan 00k. Dat h33t: 0pv03d3n.
     3n w3 m03t3n, als w3 d3 kans h3bb3n, m3ns3n d!3 h3t 3cht m03!l!jk h3bb3n af 3n t03 33n k0ntj3 g3v3n.
     3n v00r d3 r3st: laat z3 d3 k0l3r3 kr!jg3n.
     Gr03t,
     JanD

     1. Mart

      Blitz….probleempje met je E??

   3. Blitzkrieg

    Beukman : BlackLivesMatter is totale onzin, net zoals WhiteLivesMatter dat is. Zelfs AllLivesMatter is totale onzin omdat aan die redenatie een scheinbare ongelijkheid ten grondslag ligt. Zelfs het door mij verzonnen LivesMatter is onzin, dit is toch voor iedereen duidelijk mag ik hopen. Het beste dat ik kan verzinnen is gelijkwaardigheid, alleen speelt deze term niemand tegen elkaar uit; maar dat is uiteraard niet de bedoeling van BLM.

    1. Blitzkrieg

     scheinbare = schijnbare

   4. gedacht

    ALM staat hoger in het alfabet en is ook veel breder dan het gezeik van een leger imitatie zwarte pieten

 5. NoDoubt

  Laatste bericht Patrice Cullors (oprichter BLM), blanke mensen in US moeten hun huis afstaan aan zwarte mensen. Zwarte mensen hebben voorrang op onderwijs op blanke mensen.

 6. Vit

  Een woord nou ja twee dan ‘Moord gozer’.

 7. Rammstein

  Gelukkig, de vertrouwde, scherpe, hilarische Hans is weer terug! Precies prikkend in wat er mis is, precies de juiste woorden om het helder te maken.

  Hans Teeuwen is niet rechts: hij is een realist. Dus in ieder geval niet links. Geef ze van katoen Hans, die slappe watjes die hun vermeende moralistische gelijk dwingend willen opleggen.

  1. Maris Copoolse

   Als je op DDS de hemel in wordt geprezen moet worden gevreesd dat je flink van het padje bent.

   1. Duidelijk

    enz?

 8. Ploppert

  Hans Teeuwen, je bent een topper.

  1. Maris Copoolse

   Ik zag vorige week Hans Teeuwen met een nieuw programma op tv. Hij was bijna pijnlijk om aan te zien.

   1. Vit

    En toch is het wit.

   2. combat le pelicule

    Het is veel pijnlijker dat 2 geesteszieke idioten randdebielen als beukhol en maris een podium krijgen

    1. Maris Copoolse

     Ik begrijp je pijn, P.edicule.

     1. combat le pelicule

      Dat je die pijn begrijpt is logisch, helaas ben je, net als beukhol een enorme narcistische oetl*l die zijn eigen tekortkomingen, en naargeestige geesteszieke gedachtegangen bij een ander legt, het zelfbeeld dat jij hebt van jezelf klopt precies met labiele geestelijke gesteldheid

 9. Racerfirst

  Ergste is dat dit domme en volgzame volk achter de heilige rutte staat, die daags na “dam demo” ENEENS uit off de blue ook tegen zwarte piet is!????? Hiermee zetten hij de toon en maakte van een vlam een bosbrand! Nu is hij zelfs aan tafel gaan zitten met alle anti-mensen en heeft ie weer zetels erbij op links!!!!
  Sorry hoor maar hoe the F… stemt er op de Vvd? Rutte beaamd dat ie met alle winden meegaat om te regeren en “knuffelt” met linkse broeder “Macron”!
  Rechts wordt wakker of zijn jullie er niet meer?

 10. P.Sisterons

  Nou Tim, als je nu eens minder aandacht aan die niknokkers geeft dan is er kans op wat meer rust in NL. Die gasten weten zich niet te gedragen en het medelijden begint om te slaan naar afgrijzen. Ze hebben hun portie vreugdebrood toch allang te pakken ?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.