De elite vindt dat het volk simpelweg te dom is voor een bindend correctief referendum

Dat Nederland nog geen bindend correctief referendum heeft, komt doordat de elite graag de uitkomst van politieke processen dicteren voor de ‘domme velen,’ schrijft Tristan van Dasselaar in een ingezonden stuk. “Dat woordje “dom” zie ik wel vaker, zegt hij: “Ik gruwel ervan. Vooral elitaire grachtengordelmannetjes zijn fan van het label.”

Afgelopen week was er in de Tweede Kamer een debat over een correctief bindend referendum. Het wetsvoorstel van Ronald van Raak (SP) staat een Grondwetswijziging voor zodat burgers over wetsvoorstellen kunnen stemmen en dus invloed kunnen uitoefenen tussen de verkiezingen door.

Bijzonder in dit debat is de inbreng van D66, de partij die is opgericht om devaluatie van onze democratie tegen te gaan. Zij gaf in het debat te kennen een voorstander van referenda te zijn, uitgezonderd van situaties waarin het gaat om een stemming op het gebied van internationale verdragen. Dit is opvallend, hetgeen bij uitstek duidelijk wordt wanneer we teruggaan in de tijd. In 2018 draaide D66-minister Kajsa Ollongren het raadgevend referendum namelijk eigenhandig de nek om. Zelfs van een niet-bindend referendum was ze blijkbaar al niet gediend.

Na slechts het Oekraïne-referendum, waarvan de uitslag door de regering naast zich werd neergelegd, werd dit democratisch instrument alweer de prullenbak in gegooid. Dat brengt bij de huidige stand van zaken anno 2020. D66 wil nu dus wel instemmen met een bindend, en dus correctief, referendum, maar met uitsluiting van internationale verdragen. Dit houdt in dat referenda over de EU, het klimaatbeleid of immigratie allemaal niet mogelijk zijn. Kortom: het volk mag invloed uitoefenen, als het maar niet om serieuze zaken gaat. De liberale elite beroept zich ter rechtvaardiging van dit standpunt op het, zoals Thierry Baudet dit aanduidde, “deskundigheidsargument”. In lekentaal: men vindt dat het volk simpelweg te dom voor is om over dergelijke zaken te oordelen.

Dat woordje “dom” zie ik wel vaker. Ik gruwel ervan. Vooral elitaire grachtengordelmannetjes zijn fan van het label. Een kritische houding aangaande de EU of immigratie is dan makkelijk afgeschreven: het is namelijk bij voorbaat dom en dus hoeft er niet naar geluisterd te worden. Valide standpunten en vraagstukken zoals: “Is het niet beter als Nederland in de EVA blijft, maar de EU verlaat?” worden geschaard onder burgerlijk onbenul. Tegenstanders doen niet eens meer de moeite met argumenten te komen, als ze die al hebben.

Dit lijkt sterk op de cancel culture, waarvan framing een belangrijk onderdeel is, die recent vooral door Raisa Blommestijn werd aangekaart in het maatschappelijk debat. Als iemand een tegenovergesteld idee heeft over een onderwerp, noemen we het maar dom, en is daarmee de kous af.

Deze trend duidt op minachting voor de democratie, omdat er stelselmatig een groep uitgesloten wordt van het debat – dat terwijl in een democratie iedereen daaraan zou moeten kunnen deelnemen. Neem bijvoorbeeld eurosceptici, een groeiende groep in de maatschappij die niet aan bod komt. Uit het EenVandaag opiniepanel bleek dat 39% van de mensen voorstander is van een Nexit. Dit geluid wordt echter afgedaan als domrechts. Vaak wordt als tegenargument in stelling gebracht dat we dit door zogeheten experts moeten laten bepalen en dit soort zaken niet “op het spel moeten zetten” door middel van een referendum. Ik raad mensen, die dit stellen, aan om eens te kijken naar het principe van wisdom of the crowd. “Velen” weten meer dan “weinigen”. Om die “velen” toch geïnformeerd een keuze te laten maken, kunnen experts hen informeren en ook met internet is informatie makkelijker beschikbaar dan ooit.

Dit is iets anders dan het dicteren van de uitkomst van de beslissing van de “velen” door de “enkelen”, zoals we nu vaak zien. Zo ook in de Tweede Kamer, waar op dit moment de “weinigen” de keuzes maken: 75+1 jaknikkers in de Tweede Kamer bepalen vier jaar lang een koers en de “velen” kunnen niet ingrijpen. Dit in combinatie met een stelselmatig uitsluiten van grote groepen door deze dom te noemen, schaadt onze democratie.

Hierbij pleit ik dan ook om door middel van referenda ook deze “domme” mensen een oordeel te laten vellen en ze te betrekken bij onze besluitvorming. Niet alleen bij de kleine zaken, maar juist ook aangaande de grote problemen van onze tijd. Herstel van onze democratie zou onze eerste prioriteit moeten zijn. Het correctief referendum is hiertoe een welkom middel.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

38 reacties

 1. Beukman

  Jammer dat in dit hysterische stukje geen plek is ingeruimd voor de praktijkvoorbeelden van referenda waaruit men zou kunnen concluderen dat in een referendum niet de wil van het volk wordt uitgedrukt, maar die van een elitair groepje schreeuwlelijkerds met geld en macht, en dat het volk het nakijken heeft.

  1. Jan de Haas

   “maar die van een elitair groepje schreeuwlelijkerds met geld en macht” bedoelt u nu George Soros, Bill Gates, Boudewijn Poelmann of bijvoorbeeld Marcel Gelauff?

  2. Adriaen van Bergen

   Heb je je ooit eens verdiept in Zwitserse referenda?
   Die zijn een lichtend voorbeeld van hoe het hier ook zou kunnen.

   1. Piet51

    @Adriaen van Bergen
    De populariteit van de meeste Zwitserse referenda is maar heel matig. Bovendien werd na een referendum dat tegen de zin van de regering werd weggestemd, via slinkse wegen toch de zin van de regering doorgedreven. Hoe zo, inspraak van de bevolking?

  3. Blondie

   Noem eens een Nederlands voorbeeld, graag met verwijzingen naar doel , datum en oplossingen.

   Ik hoor het van je.

  4. shews

   Referendum over EU-grondwet in Nederland
   01-06-2005

   In een raadplegend referendum heeft het Nederlandse electoraat (lees: Nederlandse burger) zich op 1 juni 2005 uitgesproken tegen een Europese grondwet.
   Volgens de uitslag was 61,5% tegen en 38,5% vóór.
   De opkomst bij dit referendum was 63,3%.

   ——————————————————————————————

   Nederlands referendum over de Associatieovereenkomst Oekraïne.

   De referendumvraag luidde: “Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?”..
   Opkomst‎: ‎32,2 %
   Uitslag‎: tegen‎: ‎61,1%
   Voor‎: ‎38,1 %

   ——————————————————————————————

   Uitslag referendum over Wiv: meerderheid tegen
   Nieuwsbericht | 29-03-2018 | 11:11

   De meerderheid van de kiezers bij het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) heeft zich tegen de wet uitgesproken: 49,44% stemde tegen (3.317.496 kiezers), 46,53% voor (3.122.628 kiezers ), 4,03% blanco (270.288 kiezers). Dit betreft 6.710.412 geldige stemmen. Van alle stemmen was 0,35% ongeldig (23.813 stemmen). Op een totaal aantal van 13.064.932 kiesgerechtigden hebben 6.734.225 kiezers hun stem uitgebracht. Daarmee kwam het opkomstpercentage uit op 51,54%, bij een opkomstdrempel van 30%. Daarmee geldt de uitslag als een raadgevende uitspraak tot afwijzing van de Wiv. Dit betekent dat de regering de wet dient te heroverwegen. De uitslag van een raadgevend referendum is niet bindend.

   ——————————————————————————————–

   En dit zijn juist de laatste referenda’s….

  5. Grasmaaier

   Beukman, je moet je schamen om dit artikel een ‘hysterisch stukje’ te noemen, alleen omdat je het er mee oneens bent.

   Tristan van Dasselaar zet op heldere toon en met argumenten uiteen waarom hij voor een referendum is.

   Jij, als exponent van extreem links, grossiert weer in labeling en framing: je bent gewoon een regressieve domoor die niet kan hebben dat een ander een afwijkende en eigen mening heeft. Je valt me zwaar tegen.

   1. Beukman

    Stel je niet aan, maaier.

    1. Grasmaaier

     Je nietszeggende antwoord bewijst dat je het met me eens bent, naar niet durft toe te geven. Dat past wel bij je.

     1. Beukman

      “Je valt me zwaar tegen.”

      Heb je soms privé-les gehad van René, Maaier?

    2. .nexit2021

     enz

  6. .nexit2021

   je bedoelt de miesgasser george soros die greta en haar milieu clubjes financiert verneukmannetje ?

   of bedoel je de installatiebranche die figuren als rotmans en nijpels voor hun karretje hebben gespannen ?

   sukkel

 2. Gebande3

  In 2018 draaide D66-minister Kajsa Ollongren het raadgevend referendum namelijk eigenhandig de nek om. Zelfs van een niet-bindend referendum was ze blijkbaar al niet gediend.

  Het kabinetsbeleid aan een enkele politicus toeschrijven is tekenend voor de onbenulligheid van de auteur.

  1. Brenda Welsh

   Ik ben haar er nog steeds dankbaar voor. Stel je voor dat je je eerst inhoudelijk moet verdiepen in het onderwerp. Daar is onze regering voor. En straks met Baudet heb je geen referendum nodig. Volgens zijn zeggen en zijn aanhang is overbodig.

   1. Grasmaaier

    De volmaakte onbenulligheid en totale onnozelheid op deze wereld is samengebald in Brenda Welsh.

    Iedere keer weer ben ik verbaasd door de slaafse aanbidding bij deze muts voor alles wat des overheids is, en onthutst door het volledig ontbreken van elke eigenheid en authenticiteit. Een robopaat, dat is misschien nog de beste omschrijving.

    1. Ernest Stern

     Doe niet zo hysterisch, Grasmaaier, Brenda formuleert het kernargument tegen het Referendum, wat mij betreft de doorslaggevende reden waarom een referendum ondemocratisch is.
     Jouw amechtige scheldpartijen bevatten geen enkel argument en je zet jezelf hiermee voor aap.

     1. Maurits Dekker

      Ernest, gauw je pillen innemen. Want het dreigt weer helemaal mis te gaan!

     2. Grasmaaier

      Brenda de robopaat: “Stel je voor dat je je eerst inhoudelijk moet verdiepen in het onderwerp. Daar is onze regering voor.”

      Ik zei het al: ‘slaafse aanbidding bij deze muts voor alles wat des overheids is, en (…) het volledig ontbreken van elke eigenheid en authenticiteit.’

      En Ernest Stern onderschrijft dit als het ‘kernargument tegen het referendum.’

      Ik weet niet hoe hij het voor elkaar krijgt, maar de overheidstro*l lukt het om zich met iedere reactie toch nog meer voor gek te zetten dan voorheen. Dat is zijn grote talent.

     3. shews

      We zien dat ernest structureel een minderheidsstandpuntinnemenede reaguurder is.

      Wat we ook zien is dat reaguurders als ernest het begrip referendum niet begrijpen

     4. Beukman

      Ernst en Brenda hebben gewoon gelijk, Maaier. De schrijver van het stuk suggereert dat iemand die ergens geen verstand van heeft “dom” is. Daar begint het misverstand al. Mensen die niet de ins en outs van pak hem beet de relatie tussen Oekraïne en de EU begrijpen of die de consequenties van een Brexit niet kunnen overzien zijn niet dom, ze hebben over deze onderwerpen gewoon te weinig deskundigheid.
      Dergelijke zaken kan je veel beter laten beoordelen door mensen die er wél verstand van hebben, en die mensen zitten bij ons in Den Haag: in de regering, in het Parlement, in de EK, in diverse commisiegroepen.

     5. Grasmaaier

      Stern en Beukman zijn doodsbang dat burgers medezeggenschap krijgen en onderstrepen daarmee de juistheid van de kopregel boven dit artikel.

      Ieder referendumvraagstuk kan vertolkt worden in begrijpbare informatie die ook door mensen met een matige opleiding kan worden begrepen.

      Het is de linkse elitaire arrogantie die de medemens als onbekwaam ziet om zich te informeren en kiezen. Het idee dat de 150 parlementariers ‘deskundigen’ zijn, komt voort uit dezelfde armoedige manier van denken.

      Links is dood- en doodziek en aan het eind van zijn Latijn.

     6. Beukman

      Links is dood- en doodziek en aan het eind van zijn Latijn.

      Best hoor, maaier. Maar wat heb ik daarmee te maken.
      Gebleken is dat veel zaken die men met een referendum zou willen beslissen wel degelijk te complex zijn om aan het volk voor te leggen.

     7. Gebande3

      Gras*aaiers oordeelt lichtzinnig:

      Rammstein 6 maanden geleden Beantwoorden
      Kreetje, het is gel*l dat je viroloog moet zijn om het coronavirus te kunnen beoordelen: de werking, de risico’s en het gevaar zijn met een paar uur fanatiek inlezen uitstekend in te schatten en te beoordelen.

     8. Beukman

      Dat citaat heb je aardig opgeduikeld, Gebande. Maar de vergelijking gaat enigszins mank. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die een paar uur aan zelfstudie deed alvorens op het referendum over het Ratificatieverdrag met Oekraïne een kruisje te zetten.

      Omgekeerd ken ik wél mensen die na een paar uur zelfstudie tot de conclusie komen dat covid-19 is gefabriceerd door Bill Gates.

     9. Factor

      “Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die een paar uur aan zelfstudie deed…”

      Dat klopt, de meeste mensen hebben een schurfthekel aan bejaarde zuigers.

     10. Meriadoc Brandebok

      De kracht van onze representatieve democratie is dat de burger al medezeggenschap heeft. In elk wetsproces komt er wel een belangengroep opdagen, een deskundige aanzetten, een commissie van wijzen opdraven, een protestgroep op het Malieveld (om vervolgens te worden uitgenodigd bij de minister). De burger heeft een gigantische inspraak, de uiteindelijke beslissing wordt na uitvoerige beraadslagingen genomen in de Kamer, waar kamerleden de dossiers hebben bestudeerd. Maar zelfs dan kan de oppositie nog amendementen en moties indienen.

      Voorts kennen we wel alle iniatieven voor de jeugd, de transparantie om alle documenten te kunnen raadplegen, enzovoorts enzovoorts.

      Dat van een keer in de vier jaar een kruisje is gel*l van de bovenste plank.

     11. Beukman

      Het zal voor sommigen ook pijnlijk zijn om te weten dat diverse actiegroepen die de overheid overal de schuld van geven, direct of indirect door diezelfde overheid worden gesubsidieerd en zelfs zendtijd krijgen dankzij de overheid.
      Was er niet een spreekwoord over de hand waaruit men eet?

 3. Cootje

  Kijk omdat Frans Timmermans gewoon de coma’s s op een andere plaats zetten bij het verdrag van Lissabon waar de Nederlander met de democratische meerderheid NEE tegen haf gezegd flikte de elite ons een kunstje , waar de positieve gevolgen van zijn dat dikke Timmermans zijn diabetische afwijkingen in stand kan houden wegens eigen gecreëerde baantjes , hulpje van die vrienden dienstje van die noemen ze het old boys netwerk. Van een dictator weet je dat hij zijn macht misbruikt , maar in de Nederlander politiek kunnen er een hoop er naast gaan liggen, van het zelfde sop overgoten

 4. Meriadoc Brandebok

  “Zo ook in de Tweede Kamer, waar op dit moment de “weinigen” de keuzes maken: 75+1 jakn*k*ers in de Tweede Kamer bepalen vier jaar lang een koers en de “velen” kunnen niet ingrijpen.”

  Dit is platte demagogie en leugenachtig. Ik ga er niet eens meer op in.

  1. Stanly2000

   Demagogie is iets anders dan het verkondigen van leugens.

  2. Gebande3

   Mocht u Tristan van Dasselaar uit Bunschoten/Spakenburg zijn Twitter (incl. retweets van ene Joost N.) lezen, wordt u een hoop duidelijk.

   1. Meriadoc Brandebok

    Klopt, dat verklaart veel.

 5. Beukman

  De liberale elite beroept zich ter rechtvaardiging van dit standpunt op het, zoals Thierry Baudet dit aanduidde, “deskundigheidsargument”. In lekentaal: men vindt dat het volk simpelweg te dom voor is om over dergelijke zaken te oordelen.

  aldus Tristan.
  Nee Tristan. Geen deskundige zijn is niet hetzelfde als dom zijn. Als jouw plee overstroomt dan bel je een loodgieter. Niet omdat je dom bent, maar omdat je geen deskundige bent op dat gebied. Het “deskundigheidsargument” (dixit eliteboy Baudet) gaat dus gewoon op.

  1. Beukman

   (vervolg)
   Gebleken is dat referenda vaak gaan over dermate ingewikkelde zaken, dat de gewone ondeskundige burger niet in staat is om een afgewogen stem te geven. We hebben het bij het Oekraïne-referendum gezien, we hebben het bij het Brexitreferendum gezien, waar burgers zich in het pak lieten naaien door de elite (Farage, Johnson, Fox, Rees-Mog en al die andere elitekostschoolknullen) die hen met voor de leek oncontr0leerbare argumenten gouden bergen voorspiegelde, soms zelfs met regelrechte leugens.

   Gelukkig kennen we in Nederland een aanvaardbaar alternatief: de parlementaire democratie. In dit systeem vaardigen we mensen af die hebben doorgeleerd om ingewikkelde problemen te bespreken en knopen door te hakken. Dat doen ze niet zelf: er worden ook commissievergaderingen en werkgroepen vol met deskundigen in het leven geroepen om beslissingen over zaken te nemen waar de gewone burger niet met de pet bijkan.

   Het typeert jouw Leider Baudet dat hij liever voor de Bühne in de TK spreekt dan een commissievergadering te bezoeken, die doorgaans veel minder aandacht in de pers oplevert.

   Ik zou zeggen: slaap er nog eens een nachtje over. Die parlementaire democratie is zo gek nog niet.

   1. Mogguh

    ‘In dit systeem vaardigen we mensen af die hebben doorgeleerd om ingewikkelde problemen te bespreken en knopen door te hakken.’

    Proest………..

   2. TristanvD

    Ik pleit niet voor het afschaffen van de parlementaire democratie, maar een referendum is een keurige toevoeging hierop.

 6. shews

  Dat vind het aristocratische klootjesvolk ook dat is logisch want ze vinden zich hoogverheven…

 7. Dirk 42

  Ergens zit er wel een kern van waarheid, er is weinig zo frustrerend en onproductief dan vergaderen of beslissen over iets met deelnemers die zich niet goed geïnformeerd
  of ingelezen hebben .
  Ik pleit voor een simpel “stemdiploma” bij een onvoldoende weet je dus niet waar je over praat en telt je stem niet mee.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.