Analyse Maurits v. Falkenreck: Het Sociaal Construct en Het Politiek Ecosysteem

Analyse Maurits v. Falkenreck: Het Sociaal Construct en Het Politiek Ecosysteem

De opper-psychopaat van het World Economic Forum, Klaus Schwab. Bron: Drop of Light / Shutterstock.com

“If I look at our stakeholders, we have business as a very important audience and we have politics, we have continuous partnerships with many governments around the world, we have NGO’s, we have trade unions, we have all sorts of different parts, media of course and very important; experts, scientists and academia, because if we are looking at the future I think we should look at new solutions and the new solutions will be very much driven by technological developments. We have religious leaders, we have social entrepreneurs very important…..”

Dit citaat is van Klaus Schwab, de oprichter en directeur van het World Economic Forum.

Analyse Maurits v. Falkenreck: Het Sociaal Construct en Het Politiek Ecosysteem
Maurits v. Falkenreck

In een recent interview vertelde hij met trots dat hij “eigenaar” is van de belangrijkste belanghebbenden van zoals ik het noem “Het Politiek Ecosysteem”. Verder was hij zo trots om zijn totalitaire benadering te delen: het WEF Sociaal Construct uitrollen op basis van thema's als: blanke mannen zijn de vijand van inclusiviteit, gelijkheid, diversiteit en van alles deugdzaam, goed en puur, kortom: identiteitspolitiek. Klimaat als religie, waarin de mensheid – vooral blanke mensen – verantwoordelijk zijn voor een zogenaamde “global warming” die ons naar het einde der tijden leidt. Massa-immigratie, multiculturalisme en globalisme als onbetwist goed, als absolute waarheid en niets minder dan seculier evangelie. Dit ideologische concept van maakbaarheid wordt systematisch gepropageerd door de drie hoofdpijlers, met grote multinationals en ngo's (De Corporate-pijler) niet ver daarachter. De drie belangrijkste pijlers zijn:

Analyse Maurits v. Falkenreck: Het Sociaal Construct en Het Politiek Ecosysteem

Meer dan 7 jaar geleden heb ik het systeem – onder de naam “Het Politiek Ecosysteem” – al blootgelegd achter de systemische en georganiseerde aanpak die de mondiale elite hanteert om ons naar een totalitaire technocratische samenleving te sturen, waarin een mondiale regering alle aspecten van ons sociale en economische leven controleert. Toentertijd werd ik een krankzinnige, paranoïde complottheoreticus genoemd. In 2020 plaatste de president van de VS echter het volgende bericht op Instagram:

“I am not just running against Biden, I am running against the Corrupt Media, the Big Tech Giants, and the Washington Swamp. It is time to send a message to these wealthy liberal hypocrites by delivering Joe Biden a THUNDERING defeat on November 3rd! #MAGA Vote.DonaldJTrump.com”

Nadat ik Klaus Schwab de analyse van Trump heb horen bevestigen en daarmee mijn PES-model, voel ik dat het tijd is om mijn model in detail met het grote publiek te delen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het model is dus door mij ontwikkeld om de dynamiek van de samenleving vanuit een systemische invalshoek te bekijken en ook om de dynamiek (de ideologisch gedreven thema's) tastbaarder te maken om zo nieuwe dynamieken te voorspellen op basis van het actieve huidige Sociaal Construct. Voorspellen betekent vergelijkbaar met een neuraal netwerk, met invoerknooppunten (input nodes), verborgen knooppunten (hidden nodes) en uitvoerknooppunten (output nodes). Kortom een formule om patronen te herkennen en daardoor tot voorspellingen te komen. Deze formule gebruikt gegevens om het specifieke patroon bloot te leggen. Aan het einde van dit artikel zal ik hier nader op ingaan.

Laten we dus de volgende uitsplitsing toepassen om het model te doorlopen:

1. Algemene beschrijving van het PES-model: Dit PES-model bestaat uit een Sociaal Construct, dus hoe vorm je een samenleving; Politieke leiders hebben een idee hoe dat te doen en ze zorgen ervoor dat dit Sociaal Construct volledig wordt geïmplementeerd. Dit Sociaal Construct vertalen ze ook naar de inhoud van de verzorgingsstaat (dus wie krijgt hulp, wat voor soort hulp en hoeveel). Om het Sociaal Construct en de verzorgingsstaat te implementeren, hebben ze poortwachters nodig. Deze poortwachters zijn de publieke media, het openbaar onderwijs, een politiek systeem dat echte oppositie buiten houdt en last but not least corporates. Al deze pijlers (media, onderwijs, corporates) worden direct of indirect gefinancierd door de politieke pijler om zo de thema's van het Sociaal Construct te promoten en draagvlak te creëren voor de inhoud van de verzorgingsstaat (dus het hele systeem van uitkeringen en toeslagen). De politieke leiders die dit Sociaal Construct ontwerpen, worden ideologisch beïnvloed door filosofen en sociologen, economen zoals Thorstein Veblen, de grondlegger van de technocratische beweging (jaren '30) met als kernprincipe dat mensen niets bezitten en dat alles door de staat wordt gecontroleerd (klinkt erg vergelijkbaar met de slogan van het WEF, nietwaar?: “je bezit niets in 2030 en je zult gelukkig zijn”). In de praktijk worden deze politieke leiders beïnvloed door het geld en de macht van grote bedrijven (multinationals). Vooral loopbaanpolitici zijn gevoelig voor dat laatste. De zogenaamde parvenu's. Ze zullen alles doen voor veel geld van grote farmaceutische bedrijven zoals Pfizer.

2. Het Sociaal Construct en haar betekenis: In de kern van het PES-model - mijn raamwerk - ligt het Sociaal Construct, dit staat voor de ideologie achter het vormgeven en bouwen van een samenleving. Dit Sociaal Construct wordt gecreëerd en gepropageerd door politieke instellingen zoals bijvoorbeeld de VN. Laatstgenoemde had zelfs het lef om het volgende te tweeten: “The #COVID19 is demonstrating what we all know: millenia of patriarchy have resulted in a male-dominated world with a male dominated culture which damages everyone – women, men, girls & boys.”

“This is the time to rebuild more equal, inclusive and resilient societies.”

Analyse Maurits v. Falkenreck: Het Sociaal Construct en Het Politiek Ecosysteem

Eerst zal ik de betekenis van modelplatonisme uitleggen; de mens heeft de neiging om zonder twijfel een bepaalde methode en/of visie te accepteren. Deze methode/visie is daarmee verworden tot een idee op zich. Door deze ‘ideaficatie’ stagneert het kritische en open denken en wordt de methode en/of visie ideologie. Het model zelf is heilig geworden en wordt het frame, of de lens, waardoor letterlijk alles wordt bekeken. Een gevolg hiervan is dat de basis voor het vormen van een intellectueel vrije mening – en het uiten daarvan – ook minder veilig wordt. Immers, alleen degenen die hebben geleerd om vrij – en onbelemmerd door dogmatische ideologische overtuigingen – hun mening te vormen en daardoor in staat zijn allerlei gezichtspunten, modellen en meningen te overwegen, kunnen omgaan met meningen en gezichtspunten die afwijken van de hunne.

Dus, in het proces van meningsvorming en expressie, waar past het PES-Model?

Deze thema's hebben dus één ding gemeen, mensen afhankelijk maken van “big government / big tech” zowel bestuurd door neo-marxisten als aanhangers van de technocratische beweging en Fabian Society (opgericht in 1884). Dus via mijn PES-model kunnen we niet alleen zien hoe ze deze thema's propageren, we kunnen ook nieuwe thema's voorspellen. Bijvoorbeeld, 4 jaar geleden kon ik al voorspellen dat de overheid op weg was naar een nieuw thema, namelijk het nieuwe gezondheidsparadigma, waarbij je gedwongen wordt door de overheid om jaarlijks een middel te laten injecteren om de vruchtbaarheid en gezondheid onder controle te houden om zo de bevolkingsgroei te beheersen en big pharma maximaal te laten verdienen aan de bijwerkingen van dergelijke vaccins. Pardon ik bedoel natuurlijk om je te beschermen tegen een “killer” virus….. Hoe heb ik dit kunnen voorspellen? Nou, heel eenvoudig, ik kon zien dat de nieuwe thema's van het neomarxistische sociaal construct zich verplaatsten van de controle op de indirecte levenssfeer (massale immigratie, afbraak van cultuur en traditie en het mannelijke patriarchaat) naar de directe levenssfeer (klimaatverhaal en dat je niet mag vliegen en niet mag eten). Dus ik wist dat de volgende stap de verschuiving van de controle naar de fysieke levenssfeer zou zijn (te beginnen met wetten om euthanasie toe te staan). Dit zou zeker nog tirannieker worden en jawel hoor, daar hebben we het zo goed als verplichte Corona-vaccin!

Analyse Maurits v. Falkenreck: Het Sociaal Construct en Het Politiek Ecosysteem

Een nieuwe voorspelling op basis van mijn model en de patroonherkenning die bijna lijkt op een neuraal netwerk met verborgen knooppunten (inclusief invoerknooppunten en uitvoerknooppunten) is het nieuwe paradigma van vrij verkeer: vrij verkeer is alleen gratis als het de omgeving niet schaadt.

Voorspellen betekent vergelijkbaar met een neuraal netwerk, met invoerknooppunten (input nodes), verborgen knooppunten (hidden nodes) en uitvoerknooppunten (output nodes). In dit geval zijn de input nodes de agenda’s (de “formule”) van de Politieke-pijler en de Corporate-pijler vertaald naar “verborgen” thema’s (de “data”) die in de loop van de tijd meer zichtbaar zijn geworden; thema's als de multiculturele samenleving als hoogste doel, massa-immigratie ter vervanging van traditionele Europeanen, identiteitspolitiek om de blanke mannelijke patriarch te vernietigen, een federaal Europa en een wereldregering en daarmee de vernietiging van de natiestaten. Thema's die gericht zijn op het creëren van een volgzame samenleving zonder (traditioneel cultureel) fundament. Het verborgen deel is echter tevens het einddoel: een volledig "donkere" technocratische wereldregering. De output nodes is de impact (uitkomst van de “formule”) die deze input en hidden nodes hebben op onze Cultuur en Verzorgingsstaat. In wezen de voorspelde uitkomst en het bewuste einddoel van de technocratische mondiale elite: een zielloze, niet-spirituele, robotachtige samenleving, waar een technocratische mondiale regering volledige controle heeft over alle sociale en economische aspecten van het leven. George Orwell, 1984.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ik wil ook benadrukken dat dit model op verschillende tijdsperioden kan worden toegepast. Zo kan in de middeleeuwen de Media-pijler worden vervangen door de Kerk, hetzelfde geldt voor de Education-pijler (Onderwijs). De Corporate-pijler kan worden vervangen door de Orders (Teutoonse en Tempeliers) en de Politieke-Pijler door de Vorsten en Graven. Deze belanghebbenden propageerden en beschermden het Sociale Construct dat in de middeleeuwen gold.

Analyse Maurits v. Falkenreck: Het Sociaal Construct en Het Politiek Ecosysteem

Artikel geschreven door:

Maurits v. Falkenreck

Uitvinder, Society Architect, Schrijver en Kunstenaar

Maurits is auteur van Dutch Decay: An Entrepreneurial Answer to the Decline of the Dutch Welfare State. Je kunt dat boek hier kopen.

Analyse Maurits v. Falkenreck: Het Sociaal Construct en Het Politiek Ecosysteem
Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties