Nieuwe klimaatstudie: slechts 31% consensus over klimaatverandering door toedracht van de mens

Dr. Juliën Wijers

Dr. Juliën Wijers

Nieuwe klimaatstudie: slechts 31% consensus over klimaatverandering door toedracht van de mens

Laat ik beginnen met de boodschap ontzettend blij te zijn dat deze zeer grote studie is uitgevoerd door Mark Lynas et al. De review van Lynas heeft recente publicaties (2012-2020) aangaande klimaatverandering geanalyseerd. Hierbij hebben de auteurs beoordeeld in hoeverre de geïncludeerde publicaties (uiteindelijk n=2.718 studies) uitspraken doen over de invloed van de mens op klimaat verandering.

In deze studie zijn de geïncludeerde publicaties ingedeeld in 7 categorieën, te weten (1) “explicit endorsement with quantification” hierbij zijn de publicaties ingedeeld die expliciet vermelden dat klimaat verandering hoofdzakelijk door de mens komt, (2) “explicit endorsement without quantification” deze publicaties impliceren dat klimaat verandering door de mens komt of refereren aan een bekend feit, (3) “Implicit endorsement” hierbij zijn de publicaties ingedeeld die impliceren dat klimaatverandering door de mens komt zonder expliciet te vermelden dat de mens de daadwerkelijke oorzaak is, (4) “No position/uncertain” hierbij zijn publicaties ingedeeld die geen oorzaak vermelden van klimaatverandering en dus geen positie innemen, (5) “Implicit rejection” deze publicaties impliceren dat mensen een minimale impact hebben op klimaatverandering zonder het expliciet te vermelden, (6) “Explicit rejection without quantification” deze publicaties vermelden expliciet dat de mens niet de oorzaak is van klimaatverandering en (7) “Explicit rejection with quantification” hierbij zijn publicaties ingedeeld die expliciet vermelden dat mensen minder dan de helft van klimaatverandering veroorzaken.

Zoals je ziet is er een duidelijk patroon in het indelen van de categorieën. Je zou hier 3 groepen van kunnen maken. De geïncludeerde studies in categorie 1 t/m 3 oordelen dat de mens de oorzaak is van klimaat verandering, De geïncludeerde studies in categorie 4 beschrijven geen oorzaak van klimaat verandering en de geïncludeerde publicaties in de categorieën 5 t/m 7 oordelen dat de mens niet de oorzaak is van klimaatverandering.

Echter, de auteurs van de studie zijn tot de conclusie gekomen dat 99% van de geïncludeerde publicaties oordelen dat de mens de oorzaak van klimaatverandering is. Lynas et al. hebben simpelweg beslist om de categorieën 1 t/m 4 samen te voegen tot de noemer (n=2.714) en categorie 5 t/m 7 samen te voegen als de teller (n=4). Simpelweg kan dan het volgende sommetje worden gemaakt: 1-(4/2718)*100%=99,9%. Dit is volstrekt onjuist en zéér misleidend.

Ten eerste, als we kijken naar het aantal publicaties dat ingedeeld is in één van de zeven categorieën dan valt meteen op dat de aller grootste categorie nummer 4 is (“No position”). In deze categorie zitten n=1869 studies (inclusief correctie voor studies die niet klimaat gerelateerd waren). Dit simpele feit wil zeggen dat 68,8% (!) [1869/2718*100%] van de geïncludeerde studies geen positie inneemt aangaande klimaatverandering. Met andere woorden meer dan twee derde van de geïncludeerde studies beschrijft geen oorzaak van klimaatverandering. Dit zou één van de hoofdconclusies van de studie moeten zijn.

Ten tweede, de juiste berekening voor de hypothese dat de mens de oorzaak van klimaatverandering is, is als volgt. Hierbij kunnen categorie 1 t/m 3 worden samen worden gevoegd aangezien deze impliciet of expliciet vermelden dat de mens de oorzaak is van klimaatverandering. De overige studies in de categorieën 4 t/m 7 behoren dan tot de noemer. De eenvoudige rekensom zou dan moeten zijn (845/2718)*100%= 31,1% (!). Dus de titel van de studie van Lynas et al. moet eigenlijk zijn: “Only 31% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature”.

Ten derde en meeste schokkend, ik heb mijn berekeningen per mail voorgelegd aan de hoofd auteur (Mark Lynas). De auteur heeft aan mij (per mail) bevestigd dat hij de geïncludeerde studies in categorie 4 (“no position”) heeft ingedeeld als consensus aangaande klimaatverandering door toedracht van de mens. Toen brak mijn klomp.

Politiek

Hoe is het mogelijk dat in de hedendaagse wetenschap, waarbij studies peer-reviewed zijn, dit geaccepteerd wordt. Al zou je iets over de consensus van klimaatverandering willen vermelden in de studie, dan zou dit nooit zo in de titel mogen staan. Anderzijds ben ik de auteurs ook dankbaar dat zij deze misleidende en incorrecte titel hebben gekozen; dit trok gelijk mijn aandacht. De editor van het wetenschappelijk blad had het artikel nooit in deze vorm mogen publiceren. Waarom gebeurt het dan toch? Er bestaat een reële kans dat hier een politiek gekleurde agenda achter zit. En dan heb ik het nog niet gehad over de onafhankelijkheid van de hoofdauteur. De hoofdauteur zou nooit, maar dan ook nooit de volgende titel hebben geformuleerd: ““Only 31% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature ”, wat wel integere wetenschap zou zijn. Dit komt omdat de auteur een klimaat-activist is. Hij heeft tal van boeken geschreven over klimaatverandering zoals “Our final warning, six degrees of climate emergency” en “Six degrees, our future on a hotter planet” met boekomslagen waarbij de wereld vergaat. Precies in lijn met de mainstream media die dagelijks overstromingen en natuurbranden laten zien.

Concluderend. Je mag de wetenschap niet in twijfel trekken wordt er regelmatig gezegd. Echter, als er zo gerommeld wordt met cijfers, dit nota bene peer-reviewed is, en internationaal gepubliceerd wordt, dan moet dit breed aan de kaak gesteld worden. Aangezien dit de onafhankelijkheid en integriteit van de wetenschap ondermijnd. Het probleem hierbij is dat klimaatactivisten, wetenschappers, politici, scholen en beleidsmakers gretig gebruik zullen maken van deze misleidende titel en studie. Ik ben ontzettend blij met de hoofdboodschap, die helaas niet in de studie vermeld staat: Meer dan twee derde van de geïncludeerde studies weet niet waardoor klimaat verandering ontstaat.

Dr. Juliën Wijers

data analist, gepromoveerd epidemioloog.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties