405318606-5354813c

“Verboden voor moslims, verboden voor joden”   6

Een Amsterdamse galerij die Mein Kampf tentoonstelde, is vanochtend beklad door boze anti-fascisten.

Een naar incident in Amsterdam:

De Totalitarian Art Gallery in Amsterdam, waar sinds vrijdag een gesigneerd exemplaar van Mein Kampf tentoongesteld wordt, is beplakt met bordjes met de tekst “verboden voor joden – voor negers – voor moslims”. De bordjes zijn opgehangen door de Bond van Antifascisten (AFVN), die wil dat de burgemeester de galerie sluit.

De galerij heeft de versie van Mein Kampf uit een erfenis gekregen. Het is een zeer zeldzaam en historisch exemplaar: beslagen met zilver, en voorzien van een handgeschreven boodschap van Hitler zelf. Hij zou het in 1939 hebben geschonken aan een plaatselijke NSDAP-leider:

Van Eyk kocht het zeer zeldzame exemplaar van Mein Kampf vorige week uit een erfenis van een Amsterdamse familie. Niet alleen is het boek voorzien van zilverbeslag, het bevat ook een handgeschreven boodschap van nazileider Adolf Hitler, de schrijver van de autobiografie. Deze gaf het boek rond kerst 1939 aan Rudolf Jordan, een regionale leider van de NSDAP.

Zij vinden het discriminatie dat het boek daar ligt, en willen nu dat het gewraakte, historische exemplaar van Mein Kampf wordt weggehaald, en zoniet.. dan zullen ze het zelf wel even doen.

De hatelijke en zelfs fascistische leuzen, gecombineerd met tekeningen van hakenkruizen die vandaag door de antifascisten op de ramen waren geplakt, zijn daar kennelijk een voorschot op.

Wat negers en moslims overigens te maken hebben met Mein Kampf of de verkoop van dat boek wordt door AFVN verder niet duidelijk gemaakt.

Lees verder in het archief »