Vergeet Griekenland, Nederland heeft pas echt een schuldenprobleem

Vergeet Griekenland. Want, welke erfenis krijgt mijn generatie (30-40 jaar) van de babyboomgeneratie?

- meer dan 400 miljard Staatsschuld, de hoogste staatsschuld per werkend persoon in de wereld.

- Een huizenprijs van gemiddeld 7 jaarsalarissen, terwijl een hypotheek maximaal 4,5 jaarsalarissen mag bedragen (In 1970 kostte een gemiddeld huis nog slechts 3,5 jaarsalarissen)

- ‘s Werelds grootste hypotheekschuld per huiseigenaar, totaal meer dan 720 miljard Euro.

Vergeet schuldproblematiek van Griekenland, de VS, Zimbabwe of Japan; degenen die de grootste schulden ter wereld om hun nek hebben hangen zijn de jonge productieve Nederlandse huiseigenaren. Met dank aan de babyboomers. (Niet allemaal, maar wel als generatie).

Waar hebben de jonge productieve huiseigenaren van ons land behoefte aan? Een lage rente, minder Staats- en hypotheekschulden en zo min mogelijk waardedaling van de huizenprijs.

Wat is daar voor nodig: Een gedisciplineerde Eurozone zonder Griekenland, Portugal en Spanje.

Maar wat doen de VVD en het CDA?

Die maken de staatsschuld om de nek van de jonge productieve huiseigenaar groter door Griekenland, Portugal en Spanje in de Eurozone te behouden met veel belastinggeld, waardoor de rente in de Eurozone gaat stijgen bovenop de stijging van de staatsschuld. De Griekenland-beslissing van dit kabinet heeft dus zeer negatieve consequenties voor de jonge productieve huiseigenaar als hij straks zijn hypotheek moet verlengen tegen een veel hogere rente. Daarbovenop moet meer belasting worden betaald, omdat de staatsschuld en de rentelasten van de overheid stijgen. Driemaal nadelig dus, de Griekenland-beslissing van dit kabinet. Eigenlijk viermaal nadelig, want de jonge productieve Nederlandse huiseigenaar zal straks tevens de grootste donor van de Transferunie worden als de GPS-landen kostte wat het kost overeind worden gehouden binnen de Eurozone door dit kabinet.

Zie daar ons probleem in een notendop. De knallende discussie over de hypotheekrenteaftrek was leuk voor de verkiezingen, maar het behouden van de GPS-landen in de Eurozone vernietigt dit voordeel straks volkomen.

De werkelijk ter zake doende besmetting die minister JK De Jager uit het oog verloren heeft, is die van een stijgende rente in de Eurozone door het behoud van de GPS-landen in de Eurozone naar de Nederlandse huizen- en hypotheekmarkt. Als het behoud van de GPS-landen tot hogere hypotheeklasten voor de jonge Nederlandse huiseigenaar gaat leiden, dan heeft Nederland als wereldkampioenkampioen hypotheek- en Staatsschuld per werkzaam persoon/huiseigenaar een groot probleem, omdat de voornaamste human recourses van onze economie dan overbelast zullen raken.

Dit kabinet moet dus worden gestopt, voordat het nieuwe leningen aan Griekenland verstrekt. Als de VVD en het CDA zelf niet tot inkeer komen, dan desnoods door nieuwe verkiezingen, zodat deze beslissing nog tijdig controversieel kan worden verklaard. Anders gaan de productieve Nederlandse huiseigenaren van onze generatie straks kopje onder, vanwege de rentelasten en belastingverhogingen als gevolg van een hogere staatsschuld, een hogere rente en een onvermijdelijk gewordenTransferunie. De babyboomgeneratie is daar tevens niet bij gebaat, omdat de jonge productieve huiseigenaren over 5-10-20 jaar naast de stijgende rentelasten ook de vergrijzinglasten kunnen gaan betalen en zij zelf niet op water lopen.

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

51 reacties
 1. Banken kunnen geld uitlenen dat er niet is, vreemd genoeg. Hierdoor zijn ook de prijzen van huizen harder gestegen dan de waarde.

   

  Daarnaast is het gemak waarmee onze overheid schulden maakt misdadig. Dat er economen zijn die het geen probleem vinden dat de staatsschuld nooit afbetaald zal worden en alleen maar verder groeit, vind ik onbegrijpelijk.

   

  Dat gaat ook zonder Griekenland een keer fout.

   

  Ben benieuwd hoe Europa Nederland gaat redden.

 2. De staatsschuld wordt betaald door de productieve beroepsbevolking, maar die neemt af.

   

  Een jonge werkende Nederlander is aansprakelijk voor de rentelasten van € 50.970,- Staatsschuld.

  bron: http://www.denhaag4u.net/Euro_cijfers/griekenland_de_slechtste_leerlin.htm

   

  Nu heeft een gemiddelde Nederlandse huiseigenaar tussen de 25 en 45 jaar oud een hypotheekschuld van € 188.000,- (in 2009) http://www.vbowonenenzo.nl/content.asp?id=649

   

  Een gemiddelde jonge productieve Nederlandse huiseigenaar heeft dus de rentelast over € 238.970,- te betalen.

   

  Bij een jaarlijks rentepercentage van 4,5% is dat een last van € 10.753,-/jaar. Bij elke procent rentestijging kost dat jaarlijks € 2390,- extra. Dat is een gemiddeld bruto maandsalaris, dat de jonge productieve werknemer kwijt dreigt te raken, bij elke procent rentestijging.

   

   

 3. Het jammere aan dit stukje is dat de volkomen terechte conclusie – Geld pompen in griekenland verhoogt uiteindelijk de rente hier, en dat maakt hyptheken hier vervelend duur – voorafgegaan wordt door wat statistieken die weinig relevant zijn. En uiteraard gaan sommigen daarom ‘hullie hullie’ roepen.

   

  Dat gaat me wat ver, maar om een punt te maken moet je niet met deze cijfers gaan claimen dat de Nederlandse hypothekenbezitter in zulk zwaar weer zit.

  1. de staatsschuld per werkende is hoog simpelweg omdat Nederlanders zo weinig (full-time) werken. Dat laatste kan makkelijk veranderd worden door het minimumloon af te schaffen en de sociale diensten consequent te laten doorverwijzen naar de tuinbouw, om maar eens een paar maatregelen te noemen. Jazeker, de staatsschuld is te hoog, maar vooralsnog prima beheersbaar.

  2. De minder verdienende medemens kan in NL – vrijwel nergens in Europa overigens – zich geen huis veroorloven. maar zijn salaris telt wel mee in het gemiddelde, dus het is nogal wiedes dat de gemiddelde huizenprijs (alleen relevant voor de bovenste 50% van het loongebouw) een stuk hoger ligt dan 4,5x het gemiddelde salaris van de hele bevolking. Irrelevante statistiek, dus.

  3. Tegenover die hypotheekschuld van 720 mrd staat ook waarde, en die is ook fors. Weinig Nederlandse hypotheken zitten onderwater (hoger leenbedrag dan de waarde), mede dank zij het feit dat de huizenprijzen slechts met luttele procenten gedaald zijn. Het alternatief is overigens dat banken nog veel strenger worden met de hypotheekverschaffing, en meer eigen vermogen in het huis eisen, zoals in het buitenland.

  De woningmarkt wordt vooral gestuurd door het feit dat het aanbod – vooral dank zij een belabberde ruimtelijke ordening – zo pover is. Dat drijft de prijzen op. leuk voor de huidige eigenaren, vervelend voor degenen die nog willen kopen. Natuurlijk, een hogere rente maakt het leven voor beide groepen nog vervelender, maar in dat opzicht zit het fundamentele probleem ook weer in NL zelf.

   

  Opnieuw, ik ben het roerend met tipo eens dat er geen cent naar Griekenland moet, en dat we flink de klos zijn als dit Helleense debacle zo door gaat, maar de inleiding sloeg de plank volkomen mis.

 4. Allereerst. De staatschuld die Spanje officieel opgeeft, zou wel eens niet kunnen corresponderen met de werkelijkheid, zo toonde ´The Wall Street Journal´ aan. Die staatsschuld zou wel eens tientallen miljarden hoger kunnen zijn, wat telkens na verkiezingen door de nieuwe politici ontdekt wordt, omdat de oude politici hun schulden verstoppen in de boekhouding om electorale redenen.

  http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704281504576331280001740702.html?mod=WSJEurope_hpp_LEFTTopStories

   

  Maar dat is niet uw punt.

   

  In Spanje is per juni 2011 de huizenprijs al 20% gedaald en zal deze nog 10% dalen, volgens de Spaanse Centrale Bank. De grondprijs is nog meer gedaald en zal nog meer dalen. In Nederland is de huizenprijsdaling veel langzamer.

   

  In Spanje was het zo, dat een hypotheekschuld blijft staan, ook al verkoop je je onderpand onder de hypotheekwaarde. Daar is door een rechterlijke uitspraak verandering in gekomen. Met het inleveren van je sleutels zou je van je hypotheekschuld af kunnen komen, ook al is de waarde van je huis lager dan de hypotheek. Daar loopt overigens nog een Hoger Beroep over, maar het maakt de situatie voor Spaanse hypotheekverstrekkers ernstiger. In Nederland is dat niet het geval, waardoor banken minder risico lopen.

   

  Spanje heeft tussen de 800.000 en 1.100.000 gloednieuwe lege huizen te koop staan, die nooit tegen de kostprijs verkocht kunnen worden, als ze al verkocht kunnen worden. Dat is voor de Spaanse Banken een gigantische afboeking. In Nederland is de leegstaande nieuwbouw niet op die schaal voorhanden, waardoor Nederlandse banken niet zo een groot probleem hebben met een onverkoopbare nieuwe voorraad.

   

  Het risico van de Spaanse huizenprijsbubble voor Spaanse banken is dus veel groter dan de Nederlandse huizenprijsbubble voor Nederlandse banken is.

   

  Een belangwekkende huizenprijsdaling wil ook niet echt op gang komen in Nederland, maar dat kan nog komen als de rente gaat stijgen. Dan hebben vooral de huiseigenaren met een top/hypotheek in Nederland een probleem, terwijl in Spanje bij een rentestijging vooral de banken een probleem hebben. Mede omdat de werkeloosheid in Spanje veel hoger is dan in Nederland en het gemiddeld inkomen in Spanje lager is. De Spaanse kippen zijn dus kaler.

   

   

   

 5. @ Tipo

   

  Als het gaat om de staatsschuld uitgedruikt als % van het BPN behoort Nederland tot de middenmoot. Althans voor wat Europa betreft. Dat Nederland de grootste staatsschuld per werkend persoon ter wereld heeft, zou je nader moeten onderbouwen. Neemt niet weg dat ik ook van mening ben dat de Nederlandse staatschuld veel te hoog is en last om de nek van toekomstige generaties is.

   

  Wat de huizenprijzen betreft moet ik je gelijk geven. De Nederlandse huizenmarkt is een Grieks drama in wording. Op dit moment staan er tegen elk verkocht huis circa 25 te koop. Dat is een na-oorlogs record. Zie http://www.wegwijs.nl/barometer-woningmarkt. Bij een gezonde woningmarkt zou die verhouding circa 1 op 7 moeten zijn. Dat het aanbod zo pover is, zoals Doc P beweert, is dus onzin. Het probleem is dus niet het aanbod, maar huizen zijn gewoonweg veel te duur. Steeds vaker krijgen potentiële kopers nee te horen als ze naar een bank voor een financiering gaan.

   

  Tot nu toe viel de prijsdaling mee. Vanaf de top zijn de huizenprijzen met circa 10% gedaald. Maar gemiddeld staan huizen nu 2 jaar te koop en dat is voor veel kopers op de duur niet meer vol te houden. Dus vroeg of laat gaat de huizenmarkt echt schuiven en dan moet we, bovenop de daling tot nu toe, nog rekening houden met een extra daling van 20 tot 30%.

   

  De hypotheekschuld daalt niet mee, dus die gaat als een molensteen om de nek van veel huishoudens hangen. Daarbij komt dat veel hypotheken (gedeeltelijk) aflossingsvrij zijn gefinancierd en voor zover ze niet aflossingsvrij zijn vaak gekoppeld zijn aan een beleggingsverzekering die onvoldoende rendement oplevert om de schuld tzt te kunnen aflossen. Neem daarbij dat onze pensioenen ook steeds lager worden (70% van het laatstverdiende loon is alleen voor de happy few; 40 tot 50% lijkt me realistischer) en een nieuw  drama ligt in het verschiet.

   

  Enfin, voor wie wil weten hoe de “deskundigen” erover denken: http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/verwachtingen-huizenprijzen/

   

    

 6. Natuurlijk is Nederland tot op zekere hoogte kwestbaar voor een hogere rente. Ik betwijfel overigens of we dat in hogere mate zijn; tegenover die schulden staat ook veel waarde – sterker nog, een fors deel van die schulden wordt louter aangehouden omdat het (fiscaal) voordelig is. Mocht de rente stijgen dat kan er ook prima wat herschikt en afgelost worden.

  En je zou ook prima kunnen stellen dat een huizenprijs van 7x het gemiddelde jaarsalaris juist een teken is van die grote waarde; er is veel kapitaal opgebouwd. De persoon met een tophypotheek wiens rentevaste periode net afloopt baalt natuurlijk enorm, maar dat is een specifiek probleem van een relatief kleine groep – geen overtuigend argument om nationaal beleid op te baseren, en het neemt de aandacht weg van het bredere probleem dat onze belastingen simpelweg omhoog gaan – vroeg of laat – als we de Grieken overeind blijven houden.

   

  Bovendien, en dit geldt zowel particulier als voor de overheid: rentelasten liggen vaak voor langere tijd vast – dat heeft dus maar een heel geleidelijk effect op macro-niveau. Daar komt nog eens bij dat het vermoedelijk alleen de nominale rente zal zijn die stijgt – de reële rente zou door de stijgende inflatie (nog zo’n punt van zorg, overigens) zelfs nog kunnen dalen. Een lichte stijging is meer waarschijnlijk, maar het zal een stuk minder zijn dan de stijging van de nominale rente.

   

  Opnieuw, ik deel je zorgen en je conclusies t.o.v. Griekenland, maar deze lijn van argumentatie zorgt eerder voor verdeeldheid tussen de generaties hier i.p.v. dat het overtuigd.

 7. Onze Tipo slaat hier wel onverwachts de plank mis met zijn statement “Met dank aan de babyboomers. (Niet allemaal, maar wel als generatie).”.

   

  Tipo, als je het zo formuleert is dat complete bullshit. Wat kan de generatie die t/m 1955 is geboren er aan doen dat er na de WO II een ongekende periode van economische bloei optrad, mede, nee juist als gevolg van de omvangrijke Marshall hulp uit de VS ?

   

  Wat heeft die generatie te maken met de situatie van mensen die nu 30-40 jaar oud zijn en dus tussen 1970 en 1980 zijn geboren ? Ik ben het voor de verandering volkomen eens met Dirk Jan.

   

  Je moet de schuld leggen bij het potverteren door de overheid vanaf 1970, DAAR en nergens anders ligt het probleem.

   

  Ook de huidige financiele crisis in de EU komt vnl door de overheid: te hoge uitgaven, te weinig toezicht, te weinig controle, onnadenkende expansie van de EU en het uit de wind houden van de private sector (banken).

   

  Naast volkomen verkeerd overheidsbeleid is de belangrijkste oorzaak van de default van de GPS-landen hun ongelijke economisch groeipotentieel in vergelijking met de Noordelijke lidstaten. DAAROM kan een muntunie in deze vorm, zonder fiscale en inkomenspolitieke harmonisatie niet werken.

   

  Dit artikel valt me erg van je tegen, je kan zoveel beter.

 8. Het is een andere – extra –  invalshoek, om de macro/economie en het monetaire verhaal van Griekenland te vertalen naar het huishoudboekje van een economisch belangrijke groep mensen. Niet bedoeld om die verdraaide babyboomers te sarren, heus niet, echt niet…

   

  Er zijn deskundigen die zelfs het tegenovergestelde van mijn betoog beweren, waarmee het nog onzekerder wordt.

  http://www.hypotheek-update.net/2011/griekenland-biedt-kans-op-lagere-hypotheekrente/

   

  Dus je hebt wel een punt.

   

  Desondanks ben en blijf ik van mening dat Nederland genoeg aan haar eigen schulden heeft. En de werkzame Nederlandse bevolking in het bijzonder.

 9. @ Doc P 21:46

   

  U beschouwt de waarde van de huizenprijzen teveel als vaststaand gegeven. Waarom kunnen de huizenprijzen niet dalen? Tussen 1978 en 1985 daalden in Nederland de huizenprijzen met circa 25%. Waarom kan dat nu niet weer gebeuren?

 10. De huizenprijzen zijn vooral hoog doordat bouwgrond kunstmatig schaars wordt gehouden.

 11. Ik wil geen verdeel en heers in de kaart spelen inzake nieuwe Griekse hulp, maar de (toekomstige) economische motor van ons land – die dankzij gemaakte fouten uit het verleden diep in de schulden zitten –  niet overbelasten. Daar hebben alle generaties in Nederland baat bij. Ook de kinderen.

   

  De GPS-landen kunnen we niet verdragen.

   

  Ik heb te maken met de rentelasten van € 50.970,- Staatsschuld en een huizenmarkt, die ik mijn dochter niet gun.

   

   

 12. Afgeven op babyboomers is een geliefd tijdverdrijf van sommigen. Deze kunnen daarmee doorgaan tot diezelfde babyboomers besluiten hun erfenis dan toch maar even zelf op te maken.

 13. @ DSV

   

  De babyboomers moeten nog een jaar of 20 voordat ze massaal het loodje leggen. In die periode zullen ze geconfronteerd worden met een dalende waarde van hun bezit, uitholling van hun pensioenen en ze zullen steeds meer zorgkosten zelf moeten dragen. Over welke erfenis heb je het dan eigenlijk?

 14. Kunnen jullie even over dat tussenzinnetje heenlezen?

   

  Ik heb jullie allemaal lief. Jullie hebben enkel de verkeerde overheid gekozen de afgelopen 40 jaar en jullie generatiegenoten hun gang laten gaan om op de kosten van mijn generatiegenoten de vrijgevige guttmensch uit te hangen in de hele wereld door de huizenprijs met geleend geld vol lucht te blazen en dat als inkomen te zien, maar verder kunnen jullie er ook niks aan doen hoor.

   

  Ik bedoelde het goed. En jullie ook. Nu zitten we allemaal met de rommel en moet er gesaneerd worden. Dus eerst de GPS-landen uit de Eurozone en dan onze eigen Staatsschuld afbouwen en dan alle slagroom uit de Rijksbegroting achterwege laten en dan het arbeidspotentieel in Nederland verhogen.

 15. @tipo en dsv, ik ben zelf geen babyboomer (1957, valt overal buiten, so what?) maar we moeten wel de beestjes bij de naam blijven noemen.

   

  Ondanks aardgasbaten slaagde het toenmalige kabinet Den Uijl erin om grote staatsschulden te maken. “Leuke dingen voor de mensen”, herinneren jullie je dat nog ? Het kon niet op.

   

  Dat was niet zo verwonderlijk, want de 2 decennia daarvoor hadden een ongekende economische groei laten zien (mede door financiele en materiele steun van de VS). En arbeidsethos.

   

  Als nu iets duidelijk is geworden uit de geschiedenis dan is het, dat de politiek altijd achter de feiten aanhobbelt. Ook nu weer zie je dat met de EU.

   

  Geld geven zonder dat daar productiviteit of een tegenprestatie tegenover staat luiheid kweekt en de (arbeids-)moraal ondermijnt. De deur werd wagenwijd opengezet in de jaren ’80 voor een massaal herenigingsbeleid. TOEN is de immigratie problematiek uit de hand gelopen.

   

  Tegelijkertijd heeft de overheid een monetair beleid toegestaan dat het mogelijk maakte dat commerciele banken op grote schaal hypotheken verstrekten. Er kwam nog wel een kleine correctie in 1980/81, maar de toon was gezet: de Nederlandse Staat kon gemakkelijk geld lenen op de kapitaalmarkten en de centrale bank schiep gemakkelijk geld met de kredietverstrekking. De bomen groeiden tot in de hemel. In de ’90 jaren werd dit nog eens versterkt door krediet te verlenen op dubbele inkomens, niet nadenkend, dat het meisje des huizes weleens zwanger kon worden en al helemaal niet denkend aan een economische terugval.

   

  DAAR zit het probleem en nergens anders.

 16. Is het niet gewoon ordinaire jaloezie?

  Onterecht natuurlijk… want werkten die ( relatief) jongeren al full-time op hun zestiende… met na hun baan nog een avondstudie?

  Velen van die babyboomers konden pas rond hun veertigste voor het eerst een buitenlands reisje betalen!

  Ze hebben hun eigen oudedagsvoorziening bij elkaar gewerkt en gespaard… maar dat wordt hun nu misgund door mensen, die al jong een eigen stereo hadden, een autootje misschien en die al vroeg verre reizen maakten en soms tot aan hun 27e mochten studeren.

   

  En maar jammeren op die rijke babyboomers!

  Nu… mijn man was marineofficier en ik docente, we hebben allebei altijd gewerkt…maar breed hebben wij het bepaald niet.

  Dat geeft niet, want het is genoeg en wij zijn tevreden en ( want) geen verwende geldwolven.

  Ook zonder vakanties kun je het fijn hebben!

  Maar kom nu niet aan met gezeik over die zogenaamd riante positie van babyboomers.

  Van rijkdom merken we nu even weinig als in het begin van ons leven.

   

  Zo’n twintig jaar geleden zei ik eens, in een profetische opwelling: ‘We moeten niet bang zijn voor de Russen… de jongere generaties, die nu opgroeien, zijn veel gevaarlijker’.

  Ik vrees dat ik het toen behoorlijk bij het rechte eind gehad heb.

  Hebzuchtig, oppervlakkig, agressief… en God beware ons, als Nederland ooit nog eens echt in zwaar weer terecht komt, want dan slaat de generatie, die opgegroeid is met de waanidee, dat zij op alles RECHT heeft, de ouderen wellicht met het grootste gemak de hersens in… voor een beetje geld, een beetje eten… weet ik veel.  

  Dat krijg je, als je in je jongere jaren nooit met soberheid te maken hebt gehad.

   

  De grootste schuld van de babyboomers is wellicht, dat zij de generatie na haar teveel verwend heeft .

  Dat is niet bevorderlijk voor het karakter.

  Dat komt nu als een boomerang naar ons terug.  

   

   

   

 17. Ik ben verwend, dat geef ik toe. Maar de Staatsschuld waarvan dat bekostigd is, staat nog open. De woonlasten zijn gestegen, om de verwendheid van mijn generatie te kunnen bekostigen. Ik ben dus van mijn eigen geld verwend, toen ik het nog niet had. Ik ben niet verwend op kosten van de babyboomers, maar van geleend geld. Dat had inderdaad beter niet kunnen gebeuren. Dat zal ik mijn kinderen niet aandoen.

   

  Kan ik een tientje van je lenen, kind, dan koop ik je een kado en voor iedereen in je straat ook nog. Zo is het gegaan.

   

  Maar dat valt niet goed en leidt af van mijn punt. Dus gelieve er overheen te lezen.

   

   

   

 18. @Henk 22:13:

   

  ik baseer dat op het simpele feit dat hordes Nederlanders graag vrijstaand in een goede buurt willen wonen – maar dat dit suburbia in Nederland gehaat wordt door de ruimtelijke ordenaars; op zijn best zijn er een paar kavels beschikbaar, en velen kiezen in arre moede maar voor een vinex locatie van bedenkelijke kwaliteit en voorzieningen. Er is dus een fors kwalitatief probleem aan de aanbodzijde, en dat houdt die huizen duur. Zodra men het kan betalen – eindelijk – probeert men het. En aangezien ik niet voorzie dat het aanbod toeneemt of de financiële mogelijkheden van private personen gemiddeld fors afneemt, ga ik uit van een forse bodem in dat markt segment.

   

  Voor andere delen van de markt geldt hetzelfde: appartementen gaan nog steeds als warme broodjes over de toonbank omdat de gezinsgrootte afneemt. Na de scheiding of studie is er ineens een extra woning nodig, en ook hier is de productie minimaal.

  En de volgende ‘boom’ is rijtjeshuizen, want de duimschroeven voor de sociale huurders worden – mede op europees bevel – aangedraaid. Die mensen moeten ook ergens naar toe, wat opnieuw de vraag opstuwt.

   

  Alleen huizen in de mindere buurten van de grote steden of verpauperde compelxen zie ik serieus in waarde dalen. U zegt misschien dan dat Nederlanders al – internationaal gezien – idioot veel aan wonen uitgeven (een derde van het netto-inkomen, geloof ik), maar het kan nog véél erger. De enige echte grens ligt tegen de 90%, want je moet toch wonen en eten.

   

  Waarom die huizenprijzen dan zo gaan dalen is me dus een raadsel – dat kan alleen met een kopersstaking die ik niet zie gebeuren. In dit land geldt: eigen haard is goud waard.

   

  @Tipo 22:36

   

  Ik zit een fors eind na de babyboom, maar zal verder dat tussenzinnetje negeren. ;)

 19. O.K. Tipo… ik begrijp het.

   

  Maar mijn uitval is het resultaat van een heleboel irritatie over jarenlang gemier over de babyboomers.

  Wat kan een mens meer doen datn zijn hele leven lang hard werken, nooit zijn hand ophouden, geven voor zover dat binnen zijn mogelijkheden ligt en tevreden zijn met wat er is en wat hij heeft?

   

  Ik word weleens bang voor al die rancune en jaloezie.

  Wij hebben niet op de zak van anderen geteerd.

  We hebben onze eigen broek opgehouden.

   

  Moeten we soms zeggen: Sorry dat we bestaan?

  De veertigers en vijftigers van nu zijn grootgebracht door de babyboomers.

  Daar hoeven ze niet dankbaar voor te zijn, want iedere generatie voedt zijn kinderen en voedt die op.

  Dat is geen verdienste…. dat hoort zo.

  Je zorgt voor je kinderen én voor je ouders!

  Ik geloof ook niet dat de babyboomers, waar nu zo tegenaan geschopt wordt door velen, hun eigen ouders ooit een rustige en verzorgde levensavond hebben misgund.

  We doen dus kennelijk niet ALLES fout.

  Behalve dat verwennen an… dat was een hele grote fout…. een mega-fout.

  En dit is uiteraard niet persoonlijk voor u bedoeld, laat dat duidelijk zijn.

   

   

 20. ‘Leuke dingen voor de mensen’ was van Paul van Vliet. Den Uyl sprak over ‘leuke dingen voor linkse mensen’. En die waren er volop, alles wat fout was werd gesubsidiëerd. Jan Pronk sinterklaasde van Cuba tot Angola.

  Rechtse mensen werden daarentegen getrakteerd op een demografische tijdbom, die nu heeft geresulteerd in een miljoen ongewensten.

 21. Paul van Vliet parafraseerde Den Uyl. De boodschap was duidelijk: het kon niet op.

  Ziedaar het gevaar van politiek (niet bij uitstek links, want cda en vvd hebben er even hard aan meegedaan): als het geld met bakken binnenkomt denkt men onaantastbaar te zijn. Maar…, men moet nooit vergeten het gezonde verstand te gebruiken. Dat is op grote schaal nagelaten en dit kabinet dreigt hetzelfde te doen met Griekenland. Ik zeg: aub, NIET DOEN, het is goed geld naar kwaad geld smijten en die EU is niet heilig. Denk aub na, het gaat om onze toekomstige generaties. En tegen de jongere parlementsleden zeg ik: denk niet dat de klap valt als u met pensioen dreigt te gaan. Binnen 3 jaar barst de bom als we de GPS landen in de muntunie houden. De Spaanse private sector gaat op haar muil. En dan is het leed niet te overzien. Beperk dus de verliezen op Griekenland, nu het nog kan. U heeft behalve een partijpolitieke verantwoordelijkheid ook een verantwoordelijkheid jegens het NL volk. Denk daaraan.

 22. Het is altijd wat moeilijk om in algemene termen iets over hele generaties te zeggen. Maar de generatie van de babyboomers was in zijn geheel genomen enigszins in het voordeel boven de generatie daarvoor doordat de babyboomers verhoudingsgewijs minder kinderen op de wereld hebben gezet. Op de ouders van de babyboomers drukte de last van talrijker nakroost dan op de babyboomers. Als de babyboomers dus gemiddeld hetzelfde zouden verdienen als hun ouders, dan zouden ze ceteris paribus toch, vanwege hun gemiddeld geringere kindertal, rijker zijn.

  Verder is de gemiddelde leeftijd van de babyboomers iets hoger dan die van de generatie voor de babyboomers. Die eten dus gemiddeld iets langer van voorzieningen als de AOW, terwijl ze er niet méér voor hebben betaald. Voor de generaties na de babyboomers is het nog maar de vraag of ze even lang van even riante oudedagsvoorzieningen kunnen profiteren als de babyboomers nu doen. Voor zover de werkende generatie de last draagt van de niet meer actieve oudere generatie krijgt de generatie ná de babyboomers meer te dragen dan de babyboomers zelf te dragen hadden toen zij nog werkten, want de generatie vóór de babyboomers was én minder omvangrijk én werd gemiddeld minder oud.

   

 23. De babyboomgereratie heeft net zo veel invloed gehad op de uitbreiding van de EU-lidstaten als de generatie van 30-40 jaar.

   

  Rovende babyboomers zijn fabel. http://bit.ly/fXF1oT

   

  Syb Wynia. http://video.elsevier.nl/11777896/Werkende_babyboomers_gaan_de_crisis_betalen

   

  Ben geen babyboomer, maar weet wel dat een gezin voor de
  babyboomgeneratie, bestaande uit acht tot zestien kinderen, geen
  uitzondering was.

   

  In de praktijk genoot het merendeel van de babyboomgeneratie weinig
  scholing, was met 13, 14 jaar 6 dagen per week aan de slag, leerde in de
  avonduren bij, droeg AOW-premie af voor de generatie daarvoor die de premies voor 1957 niet hebben betaald maar wel kregen uitbetaald.

  Jonge werkende babyboom-vrouwen werden bij wet geregeld, tegengewerkt
  en massaal ontslagen zodra zij het huwelijk intraden, juridisch
  handelingsonbekwaam verklaard met als gevolg na jaren herintredend in
  het arbeidsproces, weinig
  aanvullend opgebouwd pensioen.

   

  Woningnood, hypotheekverlening
  zonder vele contanten was in tegenstelling tot de generaties daarna
  onmogelijk, menig startend gezind woonde jarenlang
  gedwongen in bij (schoon)ouders, dankzij de anticonceptiepil behoorden
  grote gezinnen tot het verleden.
  Opgegroeid zonder moderne verworvenheden waaronder hedendaagse luxe
  vakanties was het motto vaak: werken en in het gunstige geval sparen.
  Leningen en schulden waren nog niet ingeburgerd.

   

  In 1949 overschrijdt de Nederlandse bevolking de
  10.000.000. In de troonrede van 1950 verklaart koningin Juliana dan ook
  dat “Nederland vol, ten dele overvol is”.
  Gevolg is dat de regering een emigratiecampagne opzet, die tot gevolg
  had dat in deze jaren vele geschoolde en ongeschoolde arbeiders
  emigreren naar landen als Australië en Nieuw-Zeeland. En nadat Nederland
  500.000 gezonde, geschoolde en gemiddeld jeugdige Nederlanders tot
  emigratie had gestimuleerd, ontstond er in de tweede helft van de jaren
  50 een tekort aan arbeiders. Op aandringen van de werkgevers werden
  hiervoor gastarbeiders naar Nederland gehaald. Hoewel “gehaald” een
  slecht woord is, want de meesten (tot 1968 zelfs 75% !) kwamen spontaan.
  Dus het vaak gehoorde argument dat wij de gastarbeiders hierheen
  “gehaald” hebben is fout; de meerderheid kwam spontaan naar Nederland.

  http://bit.ly/lSVan4

   

  Laaggeschoolde immigranten kwamen hier
  gesubsidieerd werken en onze eigen laaggeschoolde werklozen werden door
  de overheid begin jaren ’70 van school rechtstreeks de uitkering
  ingestuurd met radiospotjes zoals: Ben je schoolverlater en heb je geen
  baan? Dan heb je recht op een uitkering. Vergeet niet eerst langs het
  Gewestelijk Arbeidsbureau te gaan….

   

  Mede door het sociale stelsel en gekoppelde belastingheffing wordt dat in stand gehouden.

  De inkoopregeling AOW voor immigranten kost de Nederlandse
  belastingbetaler gemiddeld 25.000 euro per persoon. 
  http://bit.ly/jI4LHs

  Vanaf de babyboomerjeugd wordt Nederland een immigratieland. http://bit.ly/mI0qhF

   

  Voor bepaalde werkloze immigranten die kampen met een AOW-gat is een bijstandsaanvullings-regeling getroffen.

  Afgelopen week raakte ik in gesprek met een geboren Nederlander
  die als kind met ouders was geëmigreerd over de oceaan, daar vanaf 15
  jaar werkzaam en na 3 jaar op 18 jarige leeftijd zelfstandig
  terugkeerde, hier na 45 jaar werken, voor die 3 jaar gekort wordt op
  AOW.     

 24. Dank, drs. Nee!

   

  Overigens had de NRC gisteravond een bijdrage, gewijd aan de niet-babyboomers, onder de titel:’Zelf overschatting is risico voor jongeren’, die behoorlijk aansluit bij de discussie van gisteravond.

  Ik zou dat artikel heel graag hier op DDS geplaatst zien ( te lang om helemaal over te nemen en als reactie neer te zetten).

   

  Daarin zien we letterlijk het failliet van veel opvoeders, leidend tot een eisende, weinig dienstbare jongere generatie.

  ‘Nog nooit zijn kinderen zo vrij opgevoed.

  Ouders bieden steeds minder sturing, omdat ze zelf ook het liefst jong blijven.

  Het onderwijs is intussen ook steeds structuurlozer geworden, de leraar is sinds het invoeren van het competentiegericht onderwijs naar de achtergrond verdwenen.

  Leerlingen werken op gelijkwaardig niveau met elkaar samen, maar waar is de leiding gebleven?

  Onderwijs en opvoeding bieden nauwelijks tegenwicht tegen een al zeer individualistisch, commercieel en consumentistisch ingestelde samenleving.

  Vind je het gek, dat kinderen zich daarnaar gedragen?

  Door het gebrek aan structuur in de huis-  en schoolsituatie worden jongeren vaak op de werkvloer voor het éérst geconfronteerd met hiërarchische structuren’.

   

  Een paar gedachten dringen zich daarbij aan mij op.

  * Dit is niet een generatie, die straks de Nederlandse cultuur plus waarden en normen door gaat geven aan een toekomstige generatie…. ze kennen die zelf niet of nauwelijks.

  * Dit is niet een generatie, waarmee wij Nederland vrij zullen kunnen houden van de shar’ia.

  * Dit is niet een generatie, waarbij ouderen en zieken veilig zijn.

  * Dit is niet een generatie, die Nederland als kennisland opstuwt in de vaart der volkeren.

   

  68% van deze generatie vult in, volgens de NRC: ‘Ik ben een heel bijzonder persoon’.

  Die indruk heeft de oudere generatie hen gegeven.

  En ik geef nu toe: de babyboom generatie heeft een hoop te verantwoorden. 

   

   

 25. Ik moet de eerste oudere generatie nog meemaken die van mening is dat de volgende beter is dan die van henzelf.

   

  In die zin sluit het klachtenpatroon van Gielah aan op een patroon van eeuwen. 

 26. Dank voor de overtuigende bijdrage. De babyboomgeneratie is niet de enige schuldige. Mea Culpa. Ook mijn generatie heeft zich met volle overtuiging zich in de schulden gestoken bovenop de schuld die er nog stond. We hebben als Nederlanders allemaal schuld.

   

  Wat is dan wel de oorzaak van onze hoogste staatsschuld per werknemer ter wereld en de hoogste hypotheekschuld per huiseigenaar ter wereld? Waarom blinkt Nederland daar in uit? Enkel, omdat het kan?

   

  Het vreemde is namelijk, dat er een grote behoefte aan meer nationale soevereiniteit en zeggenschap voor Nederland is en een grotere behoefte aan zelfbeschikking bij individuen is. Het leengedrag van Nederlanders is daarmee in tegenspraak, want als je bij iemand in het krijt staat verlies je soevereiniteit, zeggenschap en uiteindelijk je zelfbeschikking. (bij loverboys en de maffia werkt het ook zo)

   

  Nederlanders (van alle generaties, vooruit) hebben zich in veel grotere mate dan andere nationaliteiten afhankelijk gemaakt van banken en van andere overheden dan de onze door ons roekeloze leengedrag. Dit, om alvast een voorsprong op de toekomst in welvaart te nemen, waarbij het nog maar de vraag is of die schuld vol te houden is als je met een krimpende beroepsbevolking, vergrijzing, een kleinere gasbel, een waarschijnlijk stijgende rente en een (langzaam maar zeker) dalende huizenprijs als onderpand zit.

   

  Ik kan dat niet rijmen met de (geheel te rechte) roep om meer nationale soevereiniteit, democratie en zelfbeschikking. Lenen tast die waarden aan.

   

 27. De generatie van dertigers en veertigers is nog nooit zo rijk geweest, en profiteert van de vergrijzing als alle babyboomers binnenkort met pensioen gaan en de mooie banen voor het oprapen liggen. Dit is echt een potje huilie huilie van jongens die nooit enige tegenslag hebben meegemaakt. En straks wordt er dik geërfd van pa en ma.

 28. En dan hebben we ook nog een pruts klimaat, een slechte keuken en weinig natuurschoon.

   

  Met die erfenissen zal het allemaal wel mee vallen. Veel gaat zometeen op aan dure zorg. De rest zit in het huis dat niet zoveel meer waard zal zijn tegen die tijd en wat er dan nog over blijft gaat voor meer dan de helft naar de staat! De babyboomer begon pover en arm werd later rijk. De dertiger en veertiger begon rijk en eindigt arm. En dan heb ik het nog maar niet over de geweldige sixties. Zo lang studeren als je maar kon, neuken zoveel je kon. Aids bestond nog niet. En nog wat andere leuke dingen!

 29. 1. De Staatschuld wordt minder beheersbaar zodra de beroepsbevolking krimpt en de rente stijgt.

  2. Het gaat mij om de afgelopen relatieve huizenprijsstijging, dat in 1970 een gemiddeld huis 3,5 gemiddelde jaarinkomens kostte en dat datzelfde huis nu 7 jaarinkomens kost, welk gat vooral door hypotheken is opgevuld. Dat levert dus extra kwetsbaarheid voor renteveranderingen van huiseigenaren in verhouding tot hun inkomen.

  3. Het ging mij over de typisch Nederlandse kwetsbaarheid voor rentestijgingen, door de extreem hoge hypotheeklast die er nu is.

   

  Nu de rentes op staatspapier in de periferie van de Eurozone stijgen en banken in de kern van de Eurozone lagere ratings krijgen door dit feit, zal de rente op onze staatsschuld en onze hypotheken dus ook stijgen. Nederland zal van dat rente-effect het meeste last krijgen tov alle andere landen uit de Eurozone.

   

  Nederlanders betalen via die weg een extra prijs.

 30. Bedankt tipo voor deze uitleg. Ik was mij hier nog niet van bewust. Wat ik mij afvroeg was of wij in een soortgelijke situatie zitten als Spanje met betrekking tot de schulden (niet de werkeloosheid of het tekort). Spanje heeft een redelijk lage staatsschuld (60 %, lager dan NL), maar heeft een torenhoge private schuld, omdat banken veel hypotheekleningen hebben uitstaan. Wat nu in Spanje gebeurt is, is dat de huizenprijzen waar deze schulden op zijn genomen volstrekt lager zijn geworden, waardoor de huizenmarkt op slot zit; en iedereen bang is voor een Spaanse hypotheekcrisis waardoor de overheid gedwongen zou worden de private schulden om te zetten in een publieke schuld en Spanje direct in enorm gevaarlijk water terecht zou komen. 

   

  NL heeft eveneens een redelijk lage staatsschuld, maar een hoge private schuld. Is het geen groot gevaar dat ook bij ons de hypotheekschulden onbetaalbaar worden waardoor banken enorme verliezen moeten nemen en de overheid deze private schuld moet overnemen; NL dus ook failliet gaat? 

   

  Wat ik dan ook niet begrijp is dat nog wordt vastgehouden aan de hypotheekrenteaftrek en de aflossingsvrije hypotheek, die een van de grootste oorzaken zijn van de hoge huizenprijzen. Eigenlijk is het toch beter dat de huizenprijzen nu dalen, voordat we straks in nog zwaarder water terecht komen door het vallen van de GPS-landen en de extra schulden die wij op ons landen door de criminelen van de ECB? Dan moet toch juist nu de hypotheekrenteaftrek worden afgeschaft?

   

   

 31. Lenen tast die soevereiniteit helemaal niet per definitie aan.

   

  Om te beginnen is soevereiniteit iets dat betekenisvol is op nationaal niveau. Als Nederlanders aan elkaar lenen (wat een fors deel van onze hypotheekschuld is) is er geen probleem in dat opzicht. De mogelijkheid tot zelfbeschikking op individueel vlak wordt verminderd, maar het is ook zelfbeschikking dat je dergelijke verplichtingen aan mag gaan. Nederlanders zijn gewoon minder huiverig om te lenen en om kredieten te verstrekken dan onze europese buren. (De amerikanen hebben daarentegen preferenties die nog veel toleranter zijn tov schuld). ik zie geen reden om dat te veroordelen, zolang men terugbetaald – wat bijna iedereen nog steeds braaf doet.

   

  En ook de schuld die uitstaat naar buitenlandse partijen (een fors deel van de staatsschuld) hoeft niet per se een soevereiniteitsverlies in te houden. Uiteraard, als de Chinezen de zaak opkopen weet je nooit wat voor spelletjes gespeeld gaan worden, maar de gemiddelde bank of belegger intereseert zich pas voor politiek zodra de terugbetaling – en dan nog uitsluitend op korte termijn – in gevaar komt (zie PIIGS).

   

  Pas zodra je de zaak zo hard verstiert dat je op het randje van failliesement staat wordt lenen een soevereiniteitsverlies. Dan komt het IMF langs, en gaat men inderdaad je land runnen als een protectoraat. Maar tot die tijd – en dat heb je zelf in de hand – is de bemoeienis van de financiers ergens tussen minmaal en niet bestaand.

 32. Ik lees een hoop verwarring en afdwalingen hierboven en die zal tipo wel hebben uitgelokt. Maar de kern van zijn betoog komt volgens mij op het volgende neer.

   

  - door het systeem van hypotheekrenteaftrek (en nog enkele Nederlandse eigenaardigheden) heeft Nederland een relatief enorme nationale hypotheekschuld. Daardoor is ons land sterk geschaad door rentestijgingen.

   

  - de Nederlandse staatsschuld per werkende is veel hoger dan de redelijk nette percentage van het BNP laat zien. De Nederlandse overheid dient de redactie van de staatsschuld dus veel serieuzer te nemen dan nu. Ook daardoor raakt een rentestijging Nederlandse werkenden harder dan die in veel andere landen.

   

  - In plaats daarvan gaan Rutte en de Jager, de Den Uyl en Jan Pronk van vandaag, vrolijk door met grote hoeveelheden geld naar Griekenland over te maken, terwijl al duidelijk is dat het daar nooit genoeg zal zijn. Daarnaast blijven ze in Nederland in allerlei regelingen snijden die de Nederlandse bevolking dienen, in plaats van de Griekse.

   

  Dit kabinet moet worden gestopt, desnoods door het ten val te brengen. Op de hoofdpunten heeft tipo groot gelijk.

 33. Er zijn nogal wat euvelen die rechtstreeks met de babyboomgeneratie in verband zouden kunnen worden gebracht: de schuldenberg, de uit de hand gelopen immigratie, de verloedering van het onderwijs enz. Toch is het natuurlijk enigszins onbillijk om voor deze en mogelijk nog veel andere euvelen een hele generatie verantwoordelijk te stellen en nu naar iedere 60plusser met een scheef oog te kijken, zo van: “dus jij bent er zo eentje van die verschrikkelijke babyboomgeneratie, die de volgende generaties met allerhande euvelen heeft opgezadeld en het er zelf lekker van heeft genomen.”

  De generaties voorafgaand aan de babyboomers kwam de verdienste toe Europa na twee wereldoorlogen in puin te hebben achtergelaten. Uiteraard rekenen we dat de zeldzame thans nog levende exemplaren van die generaties niet aan. Wat gaan de generaties na de babyboomers er van terecht brengen? Ongetwijfeld zo veel als en niet meer dan waartoe de collectiviteit van het mensdom gegeven de omstandigheden in staat is.

  Mijn hypothese is dat het percentage tot lapswanzerij geneigde mensen door de generaties heen constant is, maar dat hogere welvaart misschien wel als gevolg heeft dat meer mensen ongestraft aan die neiging kunnen toegeven. Daar staat tegenover dat bij geringere welvaart oorlogszuchtige neigingen eerder de overhand verkrijgen.

 34. @ Nittickson.-  U schrijft:

  ‘Dit kabinet moet worden gestopt, desnoods door het ten val te brengen’.

   

  Daar ben ik het helemaal mee eens, zij het met gemengde gevoelens, want ik was ontzettend blij toen het aantrad…!

  Ik werd slechts wat ongerust, toen Mark Rutte op die ene avond 3 uur lang (!) bij Hare Majesteit ten paleize bleef.

  Wat er toen die avond besproken is behoeft – is mijn vrees-  niet noodzakelijkerwijs in het voordeel van het Nederlandse volk te zijn geweest.

  En verder was de vreugde, van al te veel links te zijn verlost, natuurlijk ook een factor.

  Ik schrijf: ‘al te veel links’ omdat links in Nederland nu eenmaal ALTIJD aan de macht is… ook wanneer het niet aan de macht is.

   

  Maar dan vraag ik me af…. wanneer we (hoe?) dit kabinet dan gestopt hébben… wat dan?

  De meerderheid van ons volk wil dingen, die ik bijvoorbeeld helemaal NIET wil…. en de mensen die ongeveer mijn richting uit denken en hopen, zijn zeer beslist, dat valt niet te ontkennen, in de minderheid.

   

  Alle oplossingen die nodig zijn kosten tijd… heel erg veel tijd… en Nederland gaat nog niet eens in de RICHTING  daarvan… maar dendert lustig voort op de weg naar de afgrond… al demoniserend de weinigen, die zien dat het fout gaat.

 35. Hulde aan Tipo en de mensen die reageerden. Uiterst interessant en leerzaam.

   

  Misschien kan er iemand ook eens nagaan, in welke mate inflatie bij dit alles meespeelt.

   

  Ik denk dan met name aan de invloed hiervan op de Staatsschuld die bij hogere inflatie ook renteverhoging veroorzaakt, maar ook maakt dat de Staatsschuld minder waard wordt.

  Dit wordt nog belangrijk als er opnieuw grote bedragen naar de Grieken gaan.

   

  Maar ik dwaal af.

   

   

 36. *zucht*

  Huiseigenaren verliezen pas echt hun soevereiniteit, zeggenschap en uiteindelijk hun zelfbeschikking als je ze wilt voorschrijven hoeveel ze mogen lenen.

  Zoals reeds eerder gezegd, je kunt zoveel beter. Ditmaal lijk je er op gebrand je ongelijk te halen.

 37. Het ziet er nu nog niet naar uit, dat de PVV het kabinetsbesluit voor nieuwe leningen aan Griekenland wil voorkomen door dit kabinet te laten vallen.

   

  Wilders in de NRC van vandaag:

  “Als het Nederlandse belastinggeld dat CDA en VVD met steun van de PvdA
  in Griekenland pompen verloren gaat omdat de Grieken het niet
  terugbetalen, dan heeft het kabinet een groot probleem.”

  http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/36-geert-wilders/4430-de-grieken-moeten-nu-echt-snel-uit-de-euro.html

   

  Dit kabinet heeft van de PVV dus pas een probleem, als het leed al geleden is en niet preventief. Dat is te laat.

   

  In de Tweede Kamer is dus niet de bereidheid om deze leningen kostte wat het kost te voorkomen, voordat het zo ver is, ondanks de Nederlandse Vox populi van 71%, ondanks de 100% zekerheid dat Griekenland niet terugbetaalt.

   

  Op naar plan B dus: een burgerinitiatief dat een referendum over Griekse steun moet gaan forceren. Voor 15 juli moeten er dan 40.000 handtekeningen zijn. Wie oh wie zet dit in gang? Ik wil wel helpen, maar kan het niet alleen af.

   

  start een petitie->  http://petities.nl/

 38. Begrijp me niet verkeerd. Het is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar en hypotheekverstrekker hoeveel hypotheek ze met elkaar aangaan. De overheid moet zich daar niet mee bemoeien en alle regelingen afschaffen die belastingbetalers in de plaats van onverantwoorde hypotheekverstrekkers en hypotheekafnemers kan zetten als het mis gaat. Dat zijn namelijk nogal wat regelingen:

  http://www.nhg.nl/consument/betalingsproblemen.html

   

  Hypotheekverstekkers moeten ook ontkoppeld worden van systeembanken, .

   

  Ik vind ook dat Nederlandse belastingbetalers niet gedwongen kunnen worden om de plaats in te nemen van onverantwoorde PIGGS-landen en banken die staatschulden van die landen gekocht hebben.

   

  De markt moet zijn zuiverende werking kunnen doen, zonder onschuldige belastingbetalers op te offeren.

   

 39. Het is niet helemaal een correcte weergave dit. Onze staatsschuld is vrij hoog misschien ook wel te hoog maar daar tegenover staat dat nederland zeer tegen de wil van de rest van europa in het grootste spaartegoed. Ons spaartegoed is hoger dan onze staatsschuld. Wij zijn dus nog steeds zeer kredietwaardig.      

 40. Gielah, u spreekt hierboven een waar woord: links is altijd aan de macht, ook als het niet aan de macht is. De oorzaak is uiteraard de onvoorstelbare intellectuele en morele zwakte van rechts in dit land.

   

  Volg een dag dit forum en u weet wat ik bedoel.

 41. Achterberg, het enige relevante onderscheid is dat tussen collectivisme en individualisme. Laten we dat eerste ‘links’ noemen en dat tweede, vooruit dan maar, ‘rechts’. De eerste groep wil van alles, een staat, wetten en dat soort zaken, en de tweede niets van dat alles.

   

  Geen wonder dus dat links, waar men gebruikelijk weinig beters te doen heeft dan de neus in zaken van een ander te steken en de handen in diens zakken, de boventoon voert in het ‘maatschappelijk debat’.

   

  Niet omdat ‘rechts’ daar te dom voor is, maar omdat de mensen die daartoe gerekend worden (veelal door links) hun tijd en energie nodig hebben om én zelf een leven te hebben, en onderwijl ‘links’ en ‘linkse grappen’ te onderhouden. Uiteraard houdt dat een keer op, en wel als de last die het collectivisime veroorzaakt, zodanig wordt dat het effectiever wordt je van ‘links’ te verlossen dan het maar te gedogen, dat kleuterachtige gezeur en gedrein. Gedogen ja, want dat ‘links’ slechts gedoogd wordt door de productieve klasse, dat weet het zelf ook wel.

   

  Vroeger of later wordt het snijpunt van de iso-nutscurve bereikt en als die curve vervolgens omslaat, het moment waarop de last van het gedogen van links zodanig wordt, dat het niet meer opweegt tegen het nog gedogen door ‘rechts, dan is het feest voor links echt over.

   

  Dat omslagpunt nadert met rasse schreden. Stom van links, want de eerste de beste eencellige had ‘links’ kunnen leren dat al te dodelijk of te lastig toch echt tot de eigen ondergang leidt..

   

 42. Ben je mal! Zolang de EU voort raast zullen de adepten het monster aan de staart vasthouden. Ik meen te mogen vaststellen dat zelfs vd Laan tot die conclusie gekomen.

  Als hij nu boeeeeeehhh druft te roepen, dan ga ik de mogelijkheid open houden dat het serieus was.

 43. Fantastisch! Ik zie je naam staan!

   

  We zijn bijna de eersten.

   

  Voor de overigen: Gelieve wel met echte naam te ondertekenen (dat kan anoniem, je naam verschijnt niet op de website als je dat niet wilt) en het liefst ingezetenen van Nederland.

   

  bevestig na ondertekening tevens via mail je handtekening, anders telt ie niet mee.

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.