Inhoud Kunduzakkoord uitgelekt

Foto:

Je bent zelf een belasting!


Kudos voor De Telegraaf, dat de hand wist te leggen op het vannacht gesloten Kunduzakkoord (door die krant overigens abusievelijk Lenteakkoord genoemd). Telt u even mee:


Volgens een concepttekst gaat het in totaal om 16 miljard euro aan ombuigingen en lastenverzwaringen, waarvan na zogeheten uitverdieneffecten per saldo 12,2 miljard overblijft. Uitverdieneffecten zijn de negatieve gevolgen die bezuinigingen op zich weer hebben op de overheidsfinanciën, bijvoorbeeld omdat mensen door een btw-verhoging minder consumeren. (…) De voorgenomen bezuiniging van 750 miljoen op ontwikkelingshulp is geheel teruggedraaid, er komt nu een stevige werkgeversheffing op topsalarissen en er zijn aanpassingen op kindsubsidies. Ook zijn er regelingen op het gebied van vergroening en duurzaamheid. Verder komt er een verhuurdersbelasting, waarvan de details nog later dit jaar moeten worden uitgewerkt. Er is niet verder gesleuteld aan de hypotheekrenteaftrek. In het Catshuis was al besloten om per 1 januari 2013 voor nieuwe hypotheken de renteaftrek te beperken tot annuïtair, dat wil zeggen stapsgewijze aflossing over een periode van 30 jaar.


We gaan dus op allerlei nieuw, creatieve manieren gepakt worden door de belastingdienst. In ruil daarvoor beloven de partijen de overdrachtsbelasting voorlopig niet te verhogen – hetgeen in Den Haag geldt als een bezuiniging. Er worden overigens niet alleen miljarden aan extra belastingen geheven (midden in een recessie, toppie voor de economie dus!). We gaan ook investeren. Nee, niet het bedrijfsleven, de overheid natuurlijk!


Naast de bezuinigingen wordt voor ruim één miljard euro geïnvesteerd, onder meer door bezuinigingen terug te draaien op het passend onderwijs en de pgb’s in de zorg.


“Investeren” in zorg en onderwijs, de tijden van Kok en Rosenmuller herleven! Dit prachtpakket levert overigens in totaal net iets meer dan 12 miljard op. Met dat bedrag wordt de kloof tussen uitgaven en inkomsten op klassiek-Haagse wijze gedicht: niet door te snijden in de Rijksbegroting, maar door de inkomsten op te tillen tot het verheven niveau van de uitgaven. Dit alles om de ondergang van de beschaving te stoppen, dat spreekt.

In dit artikel