Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

Eurobedrog deel I: de kosten van de euro - 700 miljard en counting

Geplaatst door Jean Wanningen op 23 februari, 2013 - 17:45

De eurobeerput gaat steeds verder open. Naar aanleiding van een recente reportage op de Nederlandse  televisie over de conversiekoers van de gulden naar de euro, giraal per 1 januari 1999, ben ik eens gaan spitten in dat dossier. Wat blijkt? Die conversiekoers heeft ons land aantoonbaar al ongeveer € 700 miljard gekost! U leest het goed: ons land is zeven-honderd-duizend-miljoen euro's armer geworden door de invoering van de euro en dan reken ik de tientallen miljarden die ons land kwijt is aan 'noodfondsen', garanties en ECB verplichtingen nog niet eens mee. Het zit zo.

Die reportage bracht mij al snel op een website www.wisselverlies.nl, gerund door een gelijknamige stichting, een Nederlands initiatief dóór burgers vóór burgers. Het doel van die Stichting is om financiële schadevergoeding te krijgen voor het geleden en nog dagelijks te lijden koopkrachtverlies als gevolg van de zeer grote prijsstijgingen, ontstaan vanaf 1999 als gevolg van de verkeerde euroconversiekoers van de Nederlandse gulden. De Nederlandse gulden is namelijk veel te goedkoop omgewisseld voor de euro. De gevolgen hiervan zijn niet alleen een enorme koopkrachtschade bij de Nederlandse consumenten, maar tevens een forse omzet- en winstschade bij de Nederlandse bedrijven. De verantwoordelijken voor deze ramp zijn de Europese Unie, de Europese Centrale Bank, De Nederlandsche Bank en de Staat der Nederlanden.

Na lezing van de inhoud van die site heb ik contact opgenomen met één van de initiatiefnemers daarvan, de heer André ten Dam. Ten Dam liet mij desgevraagd weten dat elke Nederlandse burger recht heeft op de waarheid. Bovendien zouden de gedupeerden (alle Nederlandse burgers en bedrijven!) financieel gecompenseerd moeten worden voor deze grove moedwillige blunder door de eurocraten. Volgens Ten Dam wordt dat echter lastig want de claim tot schadevergoeding aan de gedupeerden is afgelopen mei (2012) juridisch verjaard. Ten Dam:

“Op 5 mei 2009 hebben wij ons onderzoeksrapport ‘De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening’ gepresenteerd, maar de media en de politiek toonde geen interesse. Wellicht omdat toen de eurocrisis nog niet was uitgebroken en men nog niet gewend was aan bedragen van honderden miljarden euro’s werd ons onderzoeksrapport niet serieus genomen…..ten onrechte. En na het uitbreken van de eurocrisis had men het kennelijk te druk met de eurocrisis …..en de honderden miljarden euro’s ……van de reddingfondsen.”

Een vooraf gedacht kort telefoongesprek duurde een halve dag.

Ten Dam heeft door diens research vanaf 2005 in de ‘Wisselverlieszaak’ een enorme expertise opgebouwd over de euro, de economische en monetaire unie en het Verdrag van Maastricht, ik durf hem met recht de Nederlandse Mister Euro te noemen. Ik ken weinig mensen met een grotere kennis over de euro dan Ten Dam, dat blijkt ook wel uit zijn even simpele als doeltreffende oplossing van de eurocrisis, The Matheo Solution (TMS), maar daarover een andere keer meer.

Dat gesprek met de heer Ten Dam bevestigde mijn bange vermoedens: wij zijn op onwaarschijnlijke wijze bij de spreekwoordelijke kloten gevat door de regering Kok-Zalm tijdens de inruil van onze gulden voor de euro. De guldenkoers blijkt 13% te laag te zijn geconverteerd naar de eurokoers. 'Dat is toch mooi voor onze export', hoor ik u denken? Nou, dat ligt dus een stukje genuanceerder zoals ik hieronder zal aantonen.

Ja, een lage guldenkoers is goed voor de export. Maar vergeten wordt, dat ook de lonen en de prijzen met eenzelfde percentage gedownplayed zijn. En wat blijkt? Dat grapje kost ons tientallen miljarden per jaar. Hier het verhaal van de grootste financiële doofpot van Nederland-Euroland sinds mensenheugenis.

Destijds (in 1997) is door de Europese politiek ten onrechte de voor Nederland economische noodzakelijke revaluatie van de NLG geblokkeerd, waardoor er aan de Nederlanders een groot stuk welvaart is ontnomen, waarop Nederland economisch én juridisch aanspraak maakte. In ruil daarvoor mocht wijlen minister Duisenberg de eerste voorzitter worden van wat nu de ECB heet. Dat werd geregeld door een één-tweetje tussen enerzijds toenmalig premier Kok en DNB-president Duisenberg en anderzijds de Duitse Bondskanselier Kohl en Bundesbank president Tietmeyer.

Dit welvaartverlies is strúctureel van aard en bestaat uit het mislopen van een substantieel stuk koopkracht van  Nederlandse burgers en bedrijven direct in 1998 (bij het vaststellen van de euro-omwisselkoersen). Zowel wat betreft bestedingen én investeringen in Nederland als die in het buitenland. En vanaf 1999 zijn deze verliezen nog verder opgelopen, niet alleen relatief (in percentages, tot circa eind 2006) maar zeker ook absoluut (gemeten in euro’s, tot het einde der tijden). Deze verliezen werken dus vanaf de invoering van de euro in 1999 maar eigenlijk al vanaf 1998 fors door zowel op de inkomens- en winstsfeer (dus op het Nederlandse Bruto Binnenlands Product, BBP) als op de vermogenssfeer.

Op degelijke wijze wordt door de Stichting aangetoond dat het conversieverlies ons land structureel (jaarlijks) ca. 10% van ons BBP kost. Alleen al voor het lopende jaar 2013 hebben we het dan over een bedrag van ca. 60 miljard euro! 'De euro heeft ons allemaal welvaart gebracht', heette het toch, volgens club Wientjes? Dat is dus een grove leugen. De euro kost ons geld, dag in dag uit, elk jaar opnieuw.

Eind jaren zeventig/begin jaren tachtig van de vorige eeuw bevond de Nederlandse economie zich in zwaar weer waarin de werkloosheid en het nationale begrotingstekort fors waren opgelopen.

Door het regeringsbeleid en druk van de vakbonden waren de lonen en vooral de collectieve uitgaven in Nederland toen bovenmatig gestegen in vergelijking met het buitenland. Gevolg was dus de economische crisis in Nederland rond 1980 met hoge werkloosheidscijfers en grote druk op de overheidsfinanciën. Regering (Kabinet Lubbers I) en sociale partners (onder leiding van Chris van Veen en Wim Kok) waren het er toen over eens dat er iets moest gebeuren om Nederland er weer bovenop te krijgen.

De toen gekozen remedie om de Nederlandse concurrentiepositie, economie, werkgelegenheid en overheidsfinanciën te herstellen, was die van (1) loonmatiging t.o.v. het buitenland en arbeidsduurverkorting, (2) bezuinigingen bij de overheid, (3) herstructurering van de Nederlandse bedrijven en (4) hervorming van de sociale zekerheid.

De loonmatiging en arbeidsduurverkorting kreeg vorm in het Akkoord van Wassenaar (1982) -middels het bekende poldermodel-. Bovendien werd de gulden begin 1983 binnen het toenmalige Europees Monetaire Stelsel (EMS) -overigens tegen de zin in van DNB- ook nog eens twee procent gedevalueerd ten opzichte van de D-mark (toendertijd de ankermunt van het EMS en later in 1999 ook van de euro).

En, om de inflatie laag te houden, werd de gulden tenslotte, als énige EMS-munt monetair (als een soort monetaire unie ‘avant la lettre’, maar mét behoud van het wisselkoers-instrument), vastgekoppeld aan de D-mark. Na verloop van tijd trokken de economie en werkgelegenheid in Nederland weer aan en met name in de jaren negentig ontwikkelde de Nederlandse economie zich zelfs tot de sterkste economie van Europa, beter dan die van Duitsland (die de kosten van de Duitse éénwording te verwerken kreeg) en die van de andere EMS-landen.

En gelet op het fors en structureel achterblijven van de loonontwikkeling in Nederland t.o.v. de overige Europese landen, ontwikkelde Nederland vanzelfsprekend ook een lage(re) inflatie. De kracht van de Nederlandse economie én concurrentiepositie t.o.v. de andere EMS-landen kwam in de tweede helft van de jaren negentig tot uiting in het forse en structurele overschot op de lopende rekening van Nederland (Bron: CBS) en de lagere LIBOR-rente in Nederland (Bron: Reuters Ecowin). Nederland was bij de invoering van de euro dus het méést welvarende euroland! Alleen merkte de Nederlandse werknemers daar niet zoveel van.

Want als we naar de loonontwikkeling van de gemiddelde Nederlandse werknemer kijken in de periode 1983 tot 1998 is deze circa 60 procent achtergebleven bij het Eurozone gemiddelde. Met andere woorden, de Nederlandse werknemer heeft vanaf 1983 het economisch herstel van ons land zelf betaald.

Doordat Nederland eind jaren 90 bij de invoering van de euro internationaal gezien veel te goedkoop was geworden dreigde onze economie oververhit te raken, met ‘import van inflatie’ uit het buitenland tot gevolg. De enige remedie was revaluatie van de gulden binnen het toenmalige Europees Monetair Stelsel (EMS). En dat moest gebeuren voor de invoering van de euro (1999) want daarna kon dat natuurlijk niet meer. Deze revaluatie is er ten onrechte niet gekomen met de voor Nederland desastreuze gevolgen. In plaats van de welverdiende koopkrachttoename werden we in de jaren 1999 tot en met 2006 getrakteerd op nog meer koopkrachtachterstand… en dat ook nog eens van een structurele aard.

Waarom de Nederlandse (financiële) pers daar niet bovenop gesprongen is, blijft vooralsnog een raadsel. Was het louter gemakzucht? Dan zegt dat wat over de kwaliteit van de Nederlandse (financiële) journalistiek. A bloody shame indeed. Wel heeft al in 2005 nota bene de cineast en onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout voor Zembla onder de naam ‘Eurobedrog’ een reportage gemaakt over deze kwestie. Deze uitzending is ronduit explosief en bovendien in de huidige eurocrisis nog steeds zeer actueel en een ‘must-see’ voor iedereen die wat meer over de achtergronden van de eurocrisis wil weten.

Uit rapporten van Mees Pierson (1997) en ABNAMRO (1998) bleek ook duidelijk de onderwaardering van de Nederlandse gulden ten opzichte van de andere EMS valuta en de dollar. De ruilverhouding had niet 2,20 moeten zijn, maar 1,95, een onderwaardering van maar liefst 13 procent! En men wist dat. Waarom is er niets gedaan? Waarom bleef Kok zwijgen? Waarom Zalm? Waarom hoorden we Wellink niet?

Daarover morgen meer.

Reacties

Rufol op 23 februari, 2013 - 18:32

700 wat?

Is het nu 700 miljoen (kop van artikel) of 700 miljard (inhoud).

Ik hoop het eerste maar ben bang dat het tweede juist is.

(edit reactie: het is 700 miljard, typo verbeterd)

peterdeRuyter op 23 februari, 2013 - 18:35

Dat zou nog eens echt de

Dat zou nog eens echt de politieke maffia aan het werk zijn, Trias.

Ik kan mijn ogen soms niet geloven,wel weet ik dat een percentage van 10% al jaren lang

rondzingt mb.t. de foute conversiekoers Gulden- Euro. Zalm lachte dit altijd wat weg,een VVD trekje geworden,de lachjes des doods. De jaren '90 blijven het ultieme bewijs,dat voor NL de euro niet nodig was:volop handel en activiteit met onze tradionele handelspartners en ik heb toen nooit ook maar iets in de pers gelezen over de gulden als obstakel voor onze welvaart. Integendeel. Hoe moeten we nu, Trias ,den volk kond doen van dit mega-bedrog en handjeklap door VVD,CDA (Wellink) en PvdA? Zou in m.b.t. de oplichting,valse voorlichting,manipulatie aangaande de euro misschien iets in boekvorm kunnen verschijnen.De lezer kan dan systematisch,gedocumenteerd( en op z'n gemak) de geschiedenis van het eurobedrog lezen en een deel kan wellicht ontwaken .Ik denk,dat de onderwerpen van  je bijdragen daarin een belangrijke rol kunnen spelen.

petrossa op 23 februari, 2013 - 18:38

Ik houdt maar op met stukjes

Ik houdt maar op met stukjes lezen. Kan er even helemaal niet meer tegen

gerrit52 op 23 februari, 2013 - 18:39

wat erg

dat het zó erg zou zijn, nee dat wist ik niet. zoals iedereen wel vermoedens. 

wat is er een vies spel gespeeld. allemaal ten koste van ons, burgers. en de hoge heren maar buiten schot blijven.

ik voel me zo machteloos, maar in mijn hart ben ik woedend.

Peter Pan op 23 februari, 2013 - 18:47

Exporteerden wij dan beter?

.

'In plaats van de welverdiende koopkrachttoename werden we in de jaren
1999 tot en met 2006 getrakteerd op nog meer koopkrachtachterstand… en
dat ook nog eens van een structurele aard.'

Wij kochten dus minder uit Europa, maar er ontwikkelde zich vanuit Nederland wel een boming export naar de Zuid Europese landen. De ECB stond garant voor onze zelf gefinancierde export. (?)

MTB op 23 februari, 2013 - 18:52

Hoe lang werkt dit door?

Het is ongetwijfeld waar dat de nederlandse burger een hoop koopkracht door de neus geboord is.

De vraag is alleen, hoe lang werkt dit door,

en wat zijn de gevolgen hiervan vandaag?

Misschien hadden we een veel hogere staatsschuld gehad en bij de PIIGS hebben gehoord.

Misschien zouden Bos en Balkenende in 2006 al tot fors bezuinigen zijn gedwongen.

Misschien hadden we een veel minder grote huizenbubbel gehad.

What if.... dit zijn vragen die ons niet veel verder helpen.

Beter is het om te kijken wat we aan de toekomst kunnen doen.

hertje op 23 februari, 2013 - 18:59

Wat iedereen dacht wordt nu

Wat iedereen dacht wordt nu met harde bewijzen gestaafd:hulde,Trias!Wie oh wie heeft er geld genoeg om Zalm,Kok,e.a. voor het gerecht te slepen?Ergens een goede advocaat die dit wil doen?Kunnen we dat evt. met alle forumleden samen opbrengen?Kan de Pvv dit niet oppakken?Vragen,vragen....maar dat dit niet ongestraft kan blijven staat voor mij als een paal boven water!Hangen zullen ze,ooit!En wat betreft de reactie van Peter de Ruyter:treffend:lachje[Zalm en Rutte[des doods!

The Fox op 23 februari, 2013 - 19:00

Het heeft Kok en Zalm geen serieuze baan opgeleverd

Ondanks dat we steeds het beste jongetje uit de klas zijn (geweest), levert het de bestuurders geen serieuze banen in Brussel op. Kortom blijkbaar worden onze politici steeds worsten voorgehouden, maar uiteindelijk blijven ze in het Nederlandse circuit hangen.

Maar Nelie? Dat is geen serieus commisariaat en dus verveelt ze zich te pletter en gaat ze zich overal mee bemoeien onder de vlag van digitale agenda. Persbreidel schijnt daar ook onder te vallen.

ik denk dat op 23 februari, 2013 - 19:01

VVD en PvdA

De partijen die het volk op dit vreselijke cadeau hebben getracteerd zijn nu weer aan de macht, gekozen door het (domme) volk.

Zo zie je maar, de politici hebben een makkie aan den Hollanders. die zijn er toch al aan gewend bestolen te worden.

Kosten immigratie! Ook in de doofpot.

Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op 23 februari, 2013 - 19:02

waanzin

Ten eerste grote huldo's voor Trias en Ten Dam & Co.
Voorts: Als kleine ondernemer heb je een vinger aan de pols van de economie. Elke klap (goed of slecht) verneem je vrijwel onmiddelijk. Wat hierboven staat beschreven heb ik met eigen ogen "live" kunnen constateren. In mijn portemonnaie wel te verstaan. Onze economie is afgeroomd. En we hebben er nauwelijks nog iets over te zeggen. Dat is precies het doel van Brussel: Ons op de knieën dwingen tot Noord en Zuid gelijk geschakeld zijn.

Karl Kraut op 23 februari, 2013 - 19:13

Deze open deur stond al jaren open

Maar dit is toch allemaal volledig plausibel en voor de hand liggend, aangezien het het hele europroject in principe bedoeld is om welvaart middels de ECB in heel Europa her te verdelen—wat is: de produktieven af te romen, ten bate van de inaktieven aller landen?! En dat doen de corrupten die dit land in hun greep hebben toch ook in de volledige openbaarheid, in vrijwel alles wat ze zeggen en doen?! Want wie de prietpraat over kunnen exporteren dankzij de euro, en over niet hoeven te wisselen aan de grens, ook maar een moment serieus heeft genomen, die is toch amper te redden. Maar ondertussen moet je er wel tussen leven, tussen de gezombieficeerden.

De laatste dertig heeft de Nederlander zich in ruil voor deze monetaire roof in het volle daglicht eindeloos in de hypotheekschulden mogen steken; en de afgelopen week heeft Blok daar nog een schepje bovenop gedaan. Het kaartenhuis op lemen voeten zijn ze aan het omtrekken, om je te laten eindigen onder EU-curatele.

Hier komt het op neer: Duitsland kreeg meer euro's voor haar D-Marken, dan Nederland euro's
kreeg voor haar guldens. Je kan het zien als een solidariteitsbijdrage
aan de Duitse eenwording. Beloond werden 'we als natie' met een erebaantje voor Wim
Duijsenberg. Wees er maar trots op. Maar zo zie je dus wie het baat, de nationale eer.

Peter Pan op 23 februari, 2013 - 19:15

. 'Het heeft Kok en Zalm

.

'Het heeft Kok en Zalm geen serieuze baan opgeleverd 

Ondanks dat we steeds het beste jongetje uit de klas zijn
(geweest), levert het de bestuurders geen serieuze banen in Brussel op.
Kortom blijkbaar worden onze politici steeds worsten voorgehouden, maar
uiteindelijk blijven ze in het Nederlandse circuit hangen.'

Private banken kunnen nooit rente heffen op hun geldschepping zonder corrupte politici. Die worden daarvoor  beloond met posities in de Raad van Commissarissen bij het Bank- en Verzekeringswezen. Dat doen de slimsten, de minder slimmen gaan voor de EU.

Knarsman op 23 februari, 2013 - 19:17

Al eens toegegeven

Zalm heeft die te lage conversiekoers al eens toegegeven, ik dacht dat hij toen al de baas was bij de ABN/Amro. Maar zoals altijd heeft iedereen eraan meegedaan en was niemand echt bekommerd, al helemaal de politici niet van die tijd. De euro moest en zou worden ingevoerd om erbij te horen.

ik denk dat op 23 februari, 2013 - 19:18

@Karl Kraut   "Maar dit is

@Karl Kraut

"Maar dit is toch allemaal volledig plausibel en voor de hand liggend, aangezien het het hele europroject in principe bedoeld is om welvaart middels de ECB in heel Europa her te verdelen—wat is: de produktieven af te romen, ten bate van de inaktieven........" 

Exact het spoor van de wandelende coltrui-voorzitter van de PvdA.

Dus toch Samsom1 in plaats van Rutte2. Zal de VVD blij mee zijn gezien de resultaten.

peter33 op 23 februari, 2013 - 19:18

Staatsschuldmeter

http://goo.gl/02zjM

Z24 Staatsschuldmeter nu beschikbaar voor elke site, http://goo.gl/thnrV
Karl Kraut op 23 februari, 2013 - 19:21

@ The Fox

The Fox: "Het heeft Kok en Zalm geen serieuze baan opgeleverd."

- Je bent serieus?! Of men beloond wordt met een serieus-betaalde baan bij een bank, aangezien men in zijn politieke praktijk behulpzaam is geweest bij de voortgang van het collectieve bank-ideaal Mehr Europa, dan wel dat men een baan in het EU-circuit zou krijgen, maakt echt geen enkel verschil. Nou ja, toch eentje: een hoger loon, bij de bank.

Kees E op 23 februari, 2013 - 19:28

Die schade loopt door en door, ook nu nog.

De schade loopt elke dag nog verderop. Want onze inkomsten werden toentertijd foutief omgewisseld en dat is nooit gecorrigeerd. Verdiende iemand 2200 gulden dan kreeg hij daar 1000 euro voor terug. Die 2200 gulden zouden elk jaar weer meer worden door indexering en inflatiecorrectie. En natuurlijk nog altijd in de verhouding 2200 gulden = 1000 euro. Elke dag weer leiden we meer en meer verlies.

Dat zoudt u eens moeten uitrekenen. Dus vanaf de start is het al direct 700 miljard maar hoeveel is het nu zo'n beetje ???? Niet te beschrijven.

Wanneer breekt nu eindelijk eens de pleuris uit en gaan we de verantwoordelijken berechten?

Wanneer?

Hyperinflatie.Wordpress.com op 23 februari, 2013 - 19:31

  Hyperinflatie Wordpress

Hyperinflatie Wordpress sinds 2007 in de internetspelonken te vinden.

Inflatie groeit en bloeit overal.

De echte geldontwaarding moet nog beginnen en zal zich echt gaan tonen als de Crack up Boom inzet.

Er is genoeg geld in het wereldwijde systeem voor een wereldwijde hyperinflatie.

Een kleine verschuiving in de derivaten hemel is genoeg om de gewone economie te overspoelen met geld.

Happel op 23 februari, 2013 - 19:34

Eurobedrog.

Herinner mij dat bij de vaststelling van de wisselverhouding veel mensen vonden dat de Dmark, die wisselden op 2 Dmark is 1 Euro, te hoog was ingeschat en daarom beter dezelfde wisselkoers had moeten hebben als de NL gulden.

De wisselkoers voor de gulden naar Euro ging tot, als ik mij goed herinner , tot wel 3 cijfers achter de komma, wat natuurlijk een farce was, en alleen maar bedacht was om de indruk te wekken dat er goed over was nagedacht , en Zalm daardoor lachend vrijuit ging.

De koers voor NL was duidelijk met voorbedachte gekozen en wij weten ook door wie.

Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op 23 februari, 2013 - 20:33

Hoort hier niet

Dit artikel hoort op de voorpagina van de Telegraaf te staan. Met chocoladeletters. Met over de 1000 reacties eronder. Hier moet het Journaal mee openen!

Cathja op 23 februari, 2013 - 21:34

En ook dit heeft Geert

En ook dit heeft Geert Wilders steeds gezegd: "de euro is geen geld, de euro kóst ons geld! Zie hoe waar dit is! Schandalig wat ze ons geflikt hebben! Als wij als burgers ons beklag deden over de sterk gestegen prijzen, dan werden onze klachten weggewuifd.

We hebben het dus wel goed gezien! We zijn toch ook niet achterlijk?

Maar hoe zit dat dan met de Duitse Mark? Die was toch altijd aan de Gulden gekoppeld? Waarom is die omrekening in Duitsland blijkbaar wel goed gegaan en bij ons niet? Het kan toch niet zo zijn dat dit smerige spel is gespeeld om aantrekkelijke baantjes te krijgen?

Er lijkt wel steeds meer drek boven te komen drijven. Het moment ligt ons allen nog vers in het geheugen toen het duidelijk werd dat de overheid een flinke graai in onze pensioenpot had gedaan, het z.g.n. 'afromen'. Dat is in feite ook diefstal van de burgers. Nu zitten we met een te lage dekkingsgraad, en worden enkele miljoenen mensen met een lagere uitkering geconfronteerd. De overheid is niet in staat de gedupeerden te compenseren.

Ik vind dat de smeerlappen die ons dit geflikt hebben, terecht moeten staan. Als je in het bedrijfsleven moedwillig de zaken beduvelt kun je opstappen, en bij fraude mag je achter de tralies.

Dat wens ik de schuldigen (voor zover nog aanwezig) ook toe!

srvman op 23 februari, 2013 - 22:06

De eurocraten zijn de nieuwe

De eurocraten zijn de nieuwe NSB-ers.

A3aan op 23 februari, 2013 - 23:32

Een ....

van je beste artikelen ooit, Trias...

Mijn hartslag en bloeddruk zijn flink opgelopen de laatste 10 minuten....

Dit artikel moet zo veel mogelijk rond gemaild worden naar zo veel mogelijk actualiteiten programma's, partijen en verspreid worden op zo veel mogelijk blogs....

En wat dat berechten van de verantwoordelijken betreft; door wie ? ...Door rechters die ook allemaal onder een hoedje spelen met de partijen ?

Als dit echt opzet is......Dit is zelfs niet meer in het woord hoogverraad te vervatten !

De beerputten gaan langzaam maar zeker helemaal open...

Als dit landelijk echt bekend zal worden gaan er hele rare dingen gebeuren !

A3aan op 23 februari, 2013 - 23:34

Overigens...

zijn de MSM geen haar beter en minstens net zo verantwoordelijk !

Ook deze jongens mogen wel bij (in) een tribunaal be(ge)trokken worden ! 

nick op 24 februari, 2013 - 00:09

@trias, wat een goed artikel,

@trias, wat een goed artikel, een van de beste ooit hier, zonder wie dan ook te kort te willen doen! Hierin staat zwart op wit wat velen van ons hier wel wisten/vermoeden en nu hiermee bevestigd wordt. 

Inderdaad, dit verhaal moet de MSM in en snel. Hiermee kan men de slapende bevolking confronteren, wakker schudden. Ik zie uit naar deel II !! 

Laten we zorgen dat dit verhaal doorgaat en een reus van een staart krijgt. Een staart om de corrupte politici en bankers om de oren te slaan....

Dit kan en mag niet onbestraft en onder het kleed blijven.

Lezen ze mee in Den Haag.... Geert, hier is je munitie....

A3aan op 24 februari, 2013 - 00:25

@Trias....

Lees eens het laatste commentaar (van mij) op jouw artikel;

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/euro%C3%AFsatie

Ik denk niet dat je dat gezien hebt !

TMS-systeem KAN niet werken aangezien er "gesmokkeld" kan worden met produkten...

Bovendien is het een "paste" van het luchtvaart (IATA) lijndienst-tarificatiesysteem wat al 60 jaar bestaat...

Echt geen uitvinding van die Van Dam hoor, wel slim gejat, maar kan gewoon niet werken !

Kom ik nog wel op terug als je dat artikel plaatst...

Elvi op 24 februari, 2013 - 00:40

Trias...

Magnifique!

martha op 24 februari, 2013 - 00:56

Dank je, Trias

Dit artikel zou inderdaad, zoals de prof voorstelt, op de voorste pagina

van de Telegraaf behoren te staan.

Ik zit te shaken van woede!

Adam op 24 februari, 2013 - 01:38

@Trias   Ik denk niet dat het

@Trias

Ik denk niet dat het "700 miljard en counting" is. Nadat we voor een te lage koers de euro in zijn gerommeld kregen we een behoorlijke inflatie op basale producten en ook stegen de lonen in sommige sectoren sterk. De koers van goederen en diensten pastten zich dus aan de nieuwe situatie. Het effect wordt dus elk jaar minder en is misschien nu wel weg.

Afgezien van dat vind ik wel vreemd dat Zalm hiermee zo gemakkelijk is weggekomen. Miljarden zijn ons ontnomen! Een politicus die een paar duizend aan wachtgeld pikt wordt aan de schandpaal genageld, Zalm niet.

Jean Wanningen op 24 februari, 2013 - 09:48

@adam

Dat ligt iets genuanceerder. In deel II wordt antwoord gegeven op die veelgehoorde denkfout. Even geduld graag tot 17:45.

A3aan op 24 februari, 2013 - 10:48

@ Trias....

Na mijn (laatste) opmerking op;

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/euro%C3%AFsatie

Hier een korte uitleg (m.i.) over die TMS oplossing;

Als ik het goed begrijp wordt er een opslagpercentage voor rijke landen en een kortingspercentage voor armere landen op een produkt (met een vaste Europrijs voor alle EU-landen) voorgesteld...

Die dan al of niet nog eens een keer naar een (nog in te voeren, tijdelijke) lokale valuta wordt omgerekend...

Dat zou dus impliceren dat bv een televisie met een vaste Eu-prijs van 1000 euro bv. in het armere Griekenland bv met een 10% kortingspercentage op die EU-prijs wordt verkocht, dus voor 900 euro....

al dan niet om te rekenen naar een (tijdelijke) Drachme, totdat de Griekse economie weer op poten is...

Voor een rijker land als Duitsland zou er dan (al of niet) een toeslagpercentage op de tv kunnen gaan gelden van bv 10%, dus daar wordt 1100 euro betaalt, al dan niet om te rekenen naar de Duitse valuta of de euro te handhaven...

Als ik dit verkeerd zie m.b.t. die TMS, want er is niet veel over te vinden, had ik dat graag van je gehoord...

Er vooralsnog vanuit gaande dat mijn zienswijze correct is (en dit is ook de werkwijze van de IATA lijndiensttarificatie in de luchtvaart dus) verzoek ik je mij eens te expliceren hoe dat dan moet met de open grenzen, het vrije vervoer van goederen...

Er komt dan een gigantische smokkel op gang....

NB Bij vliegtickets wordt dit middels ingewikkelde procedures en regels ondervangen en is dit niet mogelijk, maar zoals al eerder gememoreerd, met goederen kan dit niet...

Dus ???

Jean Wanningen op 24 februari, 2013 - 11:25

@A3iaan

Ik wil het in deze draad niet over TMS hebben. Mag ik u verzoeken uw energie te sparen tot het moment dat ik er een column over schrijf? Dank u.

drnomad op 24 februari, 2013 - 12:35

Ik heb dit altijd een lastig

Ik heb dit altijd een lastig onderwerp gevonden. Het is maar net hoe je telt.

Er zijn ook lieden die zeggen dat als NL niet haar koloniën had 'geplunderd', dan liepen deze nu niet tig jaar achter. En dan is de conclusie dat de NL Staat het verschil maar even moet bijlappen. Hier zit dezelfde veronderstelling in als in het omrekenfout verhaal hierboven. Het doorrekenen is gebaseerd op een bepaalde verwachting.

In de afgelopen jaren hebben we met de Euro bepaalde prijsontwikkelingen gehad. Het is niet ondenkbaar dat hetzelfde was gebeurd als bovenstaande omrekenfout wél was herstelt door Kok, Zalm en Duisenberg. Het zou goed kunnen zijn dat de rekenfout zichzelf heeft herstelt, waardoor het schadebedrag aanzienlijk lager uitvalt.

Dat betekent dat een hoop ellende komt, niet door de omrekenfout, maar door de Euro zelf. En is dit impliciet niet ook een pleidooi tegen fiat currency?

François op 24 februari, 2013 - 14:04

De eurobeerput is een mijnschacht

Goed dat u hier aandacht aan besteedt, trias! Het was iedereen duidelijk dat er meteen ruim 10% extra en blijvende inflatie optrad, boven de opgestuwde inflatie wegens omwisselbedrog. Kok & Zalm hebben behalve deze roof--naast de 80 miljard van de burgers die ze uit de AOW spaarpot en de ABP reserve hebben verdonkeremaand, evenals het doorlopende koopkrachtverlies om de immigratiewaanzin te bekostigen--ook de kamer voorgelogen over Italië, de hardheid van het stabilititspact, enz. Komt bij dat De Jager volgens pertinente voorwaarden voor invoering van de euro uit 1998 en de motie De Hoop Scheffer uit 1997, nimmer had mogen instemmen met 'redding' van Griekenland of andere landen, maar het eerst aan de burger moeten voorleggen in een referendum. Maar ja, we hebben ook geen politiek en koningshuis dat de burger dient, maar zichzelf en schimmige lieden die ze achter de schermen een worst voorhouden. Mocht het tot een tribunaal komen, kunnen dergelijke oplichters--en dat zijn er nogal wat--hun borst nat maken. De eurobeerput is zo diep als een mijnschacht.

Jean Wanningen op 24 februari, 2013 - 15:58

eurobedrog II

Komt niet straks, maar morgen, in verband met de actualiteit.

R. Hartman op 25 februari, 2013 - 23:06

Juridisch verjaard....

... heeft bij een volksgericht geen enkele relevantie.

R. Hartman op 25 februari, 2013 - 23:17

@ Adam

Om duistere redenen is Zalm onaantastbaar. Waarom denkt u dat hij eerst bij DSB werd weggeplukt voordat DSB ondeuit gehaald werd? En dat hij achteraf niet bij de 'graaideals' van DSB in verband mocht worden gebracht? En hij 750.000/jaar bij ABN mocht gaan graaien? Meer dus nog dan die nieuwe SNS-vazal?

Ik kan wel een gokje wagen: omdat hij de EU, euro en NL staat onschatbare diensten heeft bewezen bij de onderwerping van de productieve burger en de vernietiging van de NL welvaart. Wat mij betreft zijn die redenen dus niet zo duister. Alles is uitgekiend en vooropgezet, Frankfurter Schule vanaf 1923, EU al vanaf 1933, al heeft het onderweg wat vertraging opgelopen. Maar men is druk met de inhaalslag bezig.

En Wellink is er ook zo een. Met zijn onschendbare BIS status. Criminelen die hun eigen wetten (kunnen) maken stellen zichzelf altijd buiten vervolging. Alleen dat al zou velen moeten wakker schudden. Maar helaas... Het volk vindt die criminelen hoogst noodzakelijk om hen tegen zichzelf in bescherming te nemen en hun leven te bepalen. Men heeft wel kritiek, maar meent nog steeds dat men niet zonder ze kan. Terwijl men de eerste de beste straatrover, een veel minder, want individueel en incidenteel kwaad, wel graag ziet verdwijnen. Propaganda is krachtig, Goebbels wist dat al (en Hitler ook).

© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.