Over Hans Labohm:

Hans H.J. Labohm werd geboren in 1941. Hij studeerde economie en economische geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Na zijn militaire dienst was hij vanaf 1967 voor het Ministerie van Defensie werkzaam bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel. In 1971 trad hij toe tot de Buitenlandse Dienst en werd hij uitgezonden naar Zweden. Na terugkeer in Nederland, in 1974, werkte hij in verschillende functies op het Ministerie van Buitenlandse Zaken: vanaf 1978 als plaatsvervangend Adviseur Beleidsplanning. Van 1987 - 1992 was hij plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs. Sinds september 1992 was hij als gastonderzoeker en adviseur van de directie aan het instituut Clingendael verbonden. Hij publiceerde geregeld in onder andere Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, de Volkskrant, de Internationale Spectator en Liberaal Reveil. Vanaf 2002 was hij als columnist aan de Amerikaanse website van 'Tech Central Station' verbonden. Na jarenlang voor DDS te hebben geblogd, schrijft hij vanaf juni 2015 voor Jalta en Climategate.nl.

lemmings-p_50

Groepsdenken – de achtergrond   25

Dit is brok 3a van de gastbijdragen van André Bijkerk. Voor zijn eerdere bijdragen zie hier en hier.

Toen John F Kennedy aantrad als president in 1960, erfde hij van de vorige regering vergevorderde plannen voor een invasie van Cuba. Deze mislukte operatie in de Varkensbaai werd zijn grootste fiasco, maar het legde ook de basis voor een succesvolle afronding van de daaropvolgende Cubacrisis in 1962, waarbij een nucleaire oorlog ter nauwernood werd afgewend. Lees verder

Global cooling cartoon

Volgens nieuwe Britse studie van klimatologen van de Universiteit van Southampton staat ons komende tientallen jaren afkoeling te wachten   24

Mijn trouwe lezers zullen zich ongetwijfeld herinneren dat ik vaak aandacht heb geschonken aan studies van klimatologen en astrofysici, die afkoeling verwachten in plaats van opwarming. Ik heb daarover zelfs een weddenschap gesloten met Bart Strengers, die ik overigens heb verloren, zij het met een kleine marge.

Lees verder

Gabriel demonstratie

Toenemende spanning binnen Duitse coalitie over ‘Energiewende’   4

Verkilde relatie Merkel/Gabriel.

Tot voor kort werkten Bondskanselier Angela Merkel en Vice–Bondskanselier Sigmar Gabriel op harmonieuze wijze samen. Maar daar is nu de klad in gekomen. Het CDU verwijt Gabriel het coalitieakkoord te hebben geschonden wat betreft diens voorstel om kolengestookte elektriciteitscentrales met een klimaatheffing te belasten. Lees verder

Hugo Matthijssen achtergrond windmills

Een simpel rekensommetje   27

Windpark Luchterduinen. Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen.

Eneco kondigt aan dat het windpark Luchterduinen wordt opgestart en trots geven ze aan dat dat windpark aan 150.000 huishoudens stroom kan leveren. Voor dit windpark is 989 miljoen euro subsidie gereserveerd. Laten we daar eens kritisch naar kijken. Lees verder

Paus Climate Summit Paris

Open brief aan Paus Franciscus over klimaatverandering   10

De armsten worden het zwaarst getroffen door klimaatbeleid.

De Amerikaanse ‘Cornwall Alliance’ (‘For the Stewardship of Creation’) stelt zich tot doel de Bijbels/Christelijke visie op maatschappelijke vraagstukken te bevorderen. Met het oog op de Vaticaanse bemoeienissen met het klimaatbeleid heeft de organisatie het initiatief genomen om een open brief aan Paus Franciscus te richten, waarin zij bezorgdheid tot uitdrukking brengt over de opvattingen van de Rooms–Katholieke Kerk ter zake. Lees verder

Paus kust kind

Is de RK Kerk wel universeel? Of biedt zij vooral onderdak aan linksige mensen?   24

Krijgt de bevrijdingstheologie onder Paus Franciscus een tweede kans?

In zijn opus magnum, ‘The Spirit of Democratic Captalism’, heeft Michael Novak, een voormalig priesterstudent, een indringende analyse gegeven van de moeizame verhouding van de Rooms-Katholieke Kerk met de markteconomie. Om het geheugen op te frissen zie hier en hier. Lees verder

Gerrit ter Lingen achtergrond Christchurch mountain

Leven zonder fossiele brandstoffen   22

De ware intolerantie van de eco-lobby. Een gastbijdrage van Gerrit van der Lingen (vanuit Nieuw-Zeeland).

Het leven van een klimaatscepticus (klimaatketter) gaat niet over rozen. Dagelijks wordt hij via media en Internet geconfronteerd met nieuws en artikelen die een gevaar voor zijn bloeddruk kunnen zijn. Het aantal schrikverhalen is enorm toegenomen, om druk uit te oefenen op de VN-klimaatconferentie in Parijs in december. Lees verder