Over Hans Labohm:

Paus Climate Summit Paris

Open brief aan Paus Franciscus over klimaatverandering   10

De armsten worden het zwaarst getroffen door klimaatbeleid.

De Amerikaanse ‘Cornwall Alliance’ (‘For the Stewardship of Creation’) stelt zich tot doel de Bijbels/Christelijke visie op maatschappelijke vraagstukken te bevorderen. Met het oog op de Vaticaanse bemoeienissen met het klimaatbeleid heeft de organisatie het initiatief genomen om een open brief aan Paus Franciscus te richten, waarin zij bezorgdheid tot uitdrukking brengt over de opvattingen van de Rooms–Katholieke Kerk ter zake. Lees verder

Paus kust kind

Is de RK Kerk wel universeel? Of biedt zij vooral onderdak aan linksige mensen?   24

Krijgt de bevrijdingstheologie onder Paus Franciscus een tweede kans?

In zijn opus magnum, ‘The Spirit of Democratic Captalism’, heeft Michael Novak, een voormalig priesterstudent, een indringende analyse gegeven van de moeizame verhouding van de Rooms-Katholieke Kerk met de markteconomie. Om het geheugen op te frissen zie hier en hier. Lees verder

Gerrit ter Lingen achtergrond Christchurch mountain

Leven zonder fossiele brandstoffen   22

De ware intolerantie van de eco-lobby. Een gastbijdrage van Gerrit van der Lingen (vanuit Nieuw-Zeeland).

Het leven van een klimaatscepticus (klimaatketter) gaat niet over rozen. Dagelijks wordt hij via media en Internet geconfronteerd met nieuws en artikelen die een gevaar voor zijn bloeddruk kunnen zijn. Het aantal schrikverhalen is enorm toegenomen, om druk uit te oefenen op de VN-klimaatconferentie in Parijs in december. Lees verder

David Dirkse achtergrond Stoomtractor 1800s-steam-traction-engine-tractor-P-1kopie

Vooruitgang   9

Door wildernis tot ideaal te verheffen is een anti–industriële en anti–humane houding ontstaan. Een gastbijdrage van David Dirkse.

De laatste eeuwen brachten ongeëvenaarde vooruitgang. Als gevolg daarvan leven wij thans met meer zekerheden met meer mensen in meer vrijheid dan ooit tevoren. Lees verder