Contact

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

5 reacties
 1. Pingback: Dagelijkse Standaard - commentaar en achtergronden bij het nieuws

 2. Pingback: Nederland gaat verkeerde kant op: Pechtold grootste in peiling – De Dagelijkse Standaard

 3. Wie is Pechthold werkelijk?

  U zult zichzelf, evenals ik, die vraag ongetwijfeld ook wel eens gesteld hebben.

  Wie hij is weet ik niet….wát hij is weet ik wél… Een man die veelvuldig blijk geeft van morele verontwaardiging, maar die naar mijn mening voor geen meter deugt. Hij is niet alleen een man met losse handjes… maar aan die handjes kleeft bovendien bloed !
  Hij kan dan wel hopen dat niemand nog weet welk kunstje hij een ondernemer flikte hij tijdens zijn wethouderschap in Leiden, maar wij zijn niet zo kort van memorie!!!

  Ik zal u even bijpraten:

  De gemeente Leiden had bij een onteigeningsprocedure van een stuk bedrijfsgrond t.b.v. woningbouw een ernstige, maar niet bestaande bodemverontreiniging in scene gezet. De noodzakelijke saneringskosten vanwege het principe dat de vervuiler betaalt, werden bij de hevig protesterende eigenaar in mindering gebracht op de onteigeningsprijs. Anders gezegd: Leiden kwam door deze truc voor een prikkie aan de bouwgrond want….u voelt hem al aankomen…..eenmaal onteigend was de sanering natuurlijk niet meer nodig. Die werd dan ook nooit uitgevoerd…..kereltje Pechtold, als verantwoordelijk wethouder, wist alles van deze smerige, rattige politieke spelletjes.!!

  Wat deed vervolgens deze fatsoensrakker, deze van morele superioriteit overlopende slang ?

  Leiden declareerde het bouwrijp maken van het terrein en het slopen van het bedrijfspand als “bodemsanering” bij de provincie Zuid-Holland, hergebruikte de vrijgekomen “ernstig vervuilde” grond en voerde onder de vlag van “sanering” een veel grotere hoeveelheid wél vervuilde grond van elders uit Leiden af. En omdat de laatste hoeveelheid niet paste in de inhoud van het onteigende stuk grond, werden rekeningen, vrachtbrieven en saneringsverslagen vervalst.

  Van die vervalsingen waren Pechtold, Jan Fransen (VVD-er en Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland) en de milieu-inspectie van VROM, inclusief Jan Pronk(PvdA) via Kamervragen tot in detail op de hoogte.!!!

  Alle Paarse bestuurders van gemeente, provincie en rijk slaagden er met behulp van het Openbaar Ministerie in (daar bepalen ze wie er wél en wie er niet vervolgd worden) om deze beerput gesloten te houden.

  De gedupeerde ondernemer is uiteindelijk financieel en anderszins zwaar in de problemen geraakt en kort daarna overleden.
  Kijk, DAT is Pechtold hoe ik hem zie !

  Pechtold is ook de man die voor electoraal gewin de Armeense genocide ontkende die in 1915-1916 plaats vond, en die in 2004 in een motie door Nederland werd erkend. “De Armeense genocide”, sprak Pechtold bagatelliserend, “was niet meer dan een kwestie”. Door dit staaltje van puur opportunisme werd door het Turkse ministerie van Geloofszaken een stemadvies voor Fatma Koser Kaya uitgebracht. Vandaar dat Pechtold natúúrlijk een groot voorstander is van toetreding van Turkije tot de Europese Unie.

  Maar menneke Pechtold is niet voor één gat te vangen!

  De weerzin tegen alles wat naar Nederlandse cultuur, -historie en -identiteit en een gezond patriottisme neigt is nergens zo groot als bij D’66. En voor degene die aan die weerzin twijfelen verwijs ik naar de Van Randwijklezing die Pechtold vorig jaar in Vlissingen heeft gegeven.

  Nationale identiteit? Patriottisme? “Archaïsche begrippen” noemde Pechtold ze in die lezing. D’66 vindt dat de Nederlandse identiteit achterhaald is, maar meent dat immigranten wél recht hebben op hun identiteit.

  Pechtold meent NU dat bijzonder onderwijs een goede zaak is, omdat islamitische scholen eraan bijdragen de moslims te laten integreren in de samenleving.

  Maarrrrr….Pechtold waar blijf je nu met het D’66 standpunt dat kerk en staat strikt gescheiden dienden te zijn en dat het mengen van geloof en politiek uitermate ongewenst was en dat de Grondwet diende te worden aangepast om van het (Christelijk) bijzonder onderwijs af te komen?

  Die onverholen afkeer van D’66 is gebleven daar waar het gaat om de christelijke groeperingen, maar blijkt in jouw optiek ineens helemaal geen probleem meer te zijn als het om de islam gaat ?

  Je hebt al eerder de Armeense genocide ontkend om Turkse stemmen binnen te halen……het wachten is nu op je ontkenning van de Holocaust om moslimstemmen te kunnen binnenrijven???

  Pechtold is een kei in het afkeuren en becommentariëren via zijn geliefde interruptiemicrofoon, van de standpunten van andere partijen en de voorliefde van deze parasiet heeft zijn gastheer Geert Wilders van de PVV. Pechtold bestaat slechts dankzij Wilders, is groot geworden dankzij Wilders, maar Wilders heeft Pechtold nooit nodig gehad om populair te worden.!!!

  Wat ik me tenslotte afvraag is of Pechtold kan leven met de wetenschap dat hij de nagel aan de doodskist is geweest van een grondeigenaar uit Leiden, en de veroorzaker van diens economische ondergang,die hem het leven heeft gekost.

  Maar ach, het was maar een man met een Nederlandse identiteit, een archaïsch begrip in de optiek van Pechtold, deze verkwanselaar van onze cultuur, onze historie en onze identiteit.

 4. Wow, tja menneke Pechtold. Een akelig en schijnheilig ventje. Onbegrijpelijk dat mensen erin trappen, om hem te volgen en te vertrouwen.
  En Leiden had te Lijden onder hem, heb er ook vele jaren gewoond.

Geef een reactie