Klimaat in het concept-regeerakkoord

Wat voor prioriteit geeft de nieuwe coalitie aan ‘klimaat’? Op het eerste gezicht behoorlijk wat. Het woord klimaat komt 6 keer voor in de tekst: vestigingsklimaat (2x), ondernemingsklimaat en topsportklimaat. Maar dat telt natuurlijk niet voor waar het mij om gaat. Slechts twee maal wordt – terloops – klimaat genoemd in de betekenis van het gemiddelde weer over een periode van minstens 30 jaar. Als de frequentie van het gebruik van het woord een goede graadmeter is, dan mag worden geconcludeerd dat de nieuwe regeringsploeg is genezen van de klimaathysterie.

Klimaatsceptici kunnen nu opgelucht adem halen. Hun jarenlange inspanningen zijn nu eindelijk – in ieder geval in Nederland – met succes bekroond. Toch?

Helaas blijft er iets knagen. Bij het hoofdstuk energie zitten addertjes onder het gras:

De Europese doelen: voor een duurzame energievoorziening zijn leidend. Dit betekent 20% CO2-reductie en 14% duurzame energie in 2020.

En ook:

Opslag van CO2 kan ondergronds plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak.

Daar staat tegenover:

Deze opslag komt pas aan de orde na verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale.

Op windenergie valt héél veel te bezuinigen. Het is een van de grootste posten van maatschappelijke verspilling. Dat geldt in het bijzonder voor windparken op zee. De stroom die zij produceren is bijzonder duur. Windmolens lopen niet op wind, maar op subsidies. Zij ontsieren het landschap en zijn schadelijk voor vogels en vissen. Zij leiden niet of nauwelijks tot reductie van CO2-uitstoot (maar dat is natuurlijk alleen voor de broeikasgelovigen relevant) en niet tot vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Zij vergroten de afhankelijkheid van gas als brandstof voor ‘back-up’ centrales die mee moeten blijven draaien voor het geval dat de wind uitvalt. Helaas, het concept-regeerakkoord zwijgt daarover.

Het spreekt vanzelf dat partijen gebonden zijn aan eenmaal gemaakte afspraken. Maar gehoopt mag worden dat de uitvoerders van die afspraken niet van nu af aan hun verstand op nul zetten.

Alle maatregelen die geheel of gedeeltelijk worden gelegitimeerd door de vermeende opwarmende invloed van door de mens uitgestoten CO2 zouden m.i. permanent dienen te worden getoetst in het licht van voortschrijdend wetenschappelijke inzicht. Nu zelfs de Royal Society, die traditioneel een fanatiek verkondiger van het broeikasevangelie was, terugkrabbelt, is er alle reden om terzake alert te blijven.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

25 reacties

 1. NN

  Hans bedankt voor de goede grap (“Jij ontkent/negeert dat omdat je geen ‘open mind’ hebt. Dat is het kenmerk van de ware gelovige.”). Mijn week begint met een lach.

  Dat jij al tien jaar ontkent dat de mens invloed op het warmer wordende klimaat heeft is een eye opener voor me. Kan het zo zijn dat je destijds op het verkeerde paard hebt gewed en er te zeer in verstrikt bent geraakt om je standpunt te herzien zonder gezichtsverlies te leiden? Dat zou een hoop verklaren.

 2. NN

  Hans, laat mijn ervaring toch net andersom zijn. Als de schrijvers van een rapport stellen “strong evidence that over the last half century, the earth’s warming has been caused largely by human activity” dan bedoelen ze “strong evidence that over the last half century, the earth’s warming has been caused largely by human activity”. Maar goed, vertel maar waar in het rapport staat dat dat niet waar is.

  En betreffende Lord Mockton; ik heb de powerpoint gezien waar jc of van Soest eerder naar verwees. Die laat op een heldere, goed gedocumenteerde wijze geen spaan heel van de Lord. Dus laat maar zien waar die powerpoint de mist in gaat!

 3. Hans Labohm

  NN,

  Inderdaad, nu ik weer.

  Monckton is geen lachertje. Het is mogelijk dat hij is uitgegleden op punten die niet centraal zijn voor AGW. Zijn stijl is ook niet wat ik hier altijd op DDS probeer te bevorderen: een zakelijke en respectvolle discussie.

  Ten aanzien van het RS-rapport: beperk je niet tot samenvatting. Mijn ervaring is dat samenvattingen van rapporten over klimaat notoir onbetrouwbaar zijn. De ‘kleine lettertjes’ zijn héél belangrijk.
  Lees vooral het hele rapport en lees ook:

  http://opinion.financialpost.com/2010/09/30/lawrence-solomon-uk-becomes-a-denier-nation/

 4. clyde westwood

  Wanneer gaat iedereen(incl. al die pluchezitters) in dit land eens rap leren dat het klimaat NIET maakbaar is?
  Lesmateriaal te vinden op: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=9959 en pagina=10699

 5. F.Floor (64)

  Ja dit is een goed beschouwend artikel, en helaas zal dat Europeesche doel wel spijkerhard allang ondertekend zijn: zodanig dichtgetimmerd dat nieuwere wetenschapsinzichten daarin geen plaats meer kunnen krijgen.
  Ik ben zelf maar eens op de stoel van een historicus gaan zitten en daar kwam, door technische ogen bezien dan, een hele maffe conclusie uit:
  http://zaplog.nl/zaplog/article/natuurgeweld_in_nederland_een_maffe_conclusie

 6. Doc P

  Helaas valt er met VVD en CDA geen echte keus te maken tegen de AGW mindwash.

  Even om duidelijk te maken waar we tegenoverstaan:

  http://hotair.com/archives/2010/10/01/video-the-dumbest-most-self-defeating-ad-campaign-ever/

  Niet alleen is het spotje ronduit weerzinwekkend, maar de gedachte dat men hier mee weg kon komen is dat evenzeer.

 7. erdebe

  Ja, dat van die windmolens is zo ontzettend jammer!

  Maar ja….de grootste winst van dit regeerakkoord is dat we kleine stapjes in de goede richting nemen ipv grote stappen in de verkeerde!

  Overigens is het de hoogste tijd voor een Klimaatribunaal 😉

 8. woedende kok

  Tom, waar zie jij dan dat goede nieuws? Straks komt er een klimaat-mxrxxst als Wxnsxmxxs op Vrxm en dan worden je vingers eraf gehakt als je typt: “Goed nieuws” in samenhang met klimaat of milieu.

 9. Hans Labohm

  NN,

  Het rapport van de RS is naar mijn mening een stap in de goede richting, maar niet scherp/kritisch genoeg.

  Mijn bezwaren komen overeen met die genoemd in:

  http://wattsupwiththat.com/2010/10/01/the-royal-society-still-embarrassing-science/

 10. NN

  Hans, eerder vroeg je:

  “Wat vind je van het nieuwste rapport van de Royal Society? … Die gaan toch een eind in de richting van wat de klimaatsceptici nu al járen verkondigen. Of zie ik het verkeerd? Of zien zij het verkeerd? Wat weet jij dat zij niet weten?”

  En nu:

  “Het rapport van de RS is naar mijn mening een stap in de goede richting, maar niet scherp/kritisch genoeg.”

  Wat heeft je mening zo doen draaien? Hun uitspraak dat de mens de temperatuur opjaagt?

 11. Hans Labohm

  NN,

  Je schrijft: ‘Hun uitspraak [is] dat de mens de temperatuur opjaagt.’

  Waar is die uitspraak op gebaseerd? Op de door mij eerder gewraakte passages in de IPCC-rapporten.

  Bovendien, als de RS erkent dat er nog zo veel onbekend is over de werking van het klimaatsysteem, hoe kunnen ze er dan zo zeker van zijn dat de mens de temperatuur ‘opjaagt’ (meer dan tien jaar geen statistisch significante temperatuurstijging meer – geen enkel klimaatmodel heeft dat geprojecteerd!).

  Hoe komt het toch dat simpele logica niet wordt toegepast op het terrein van de klimatologie? Op geen enkel terrein van wetenschap komt men zo veel kromme (en tenenkrommende) redeneringen tegen.

 12. NN

  Hans (3 oct, 21:19). Dank voor de goede grap (“Jij ontkent/negeert dat omdat je geen ‘open mind’ hebt. Dat is het kenmerk van de ware gelovige.”) Mijn week begint met een lach.

  Het feit dat jij al tien jaar beweert dat het klimaat niet verandert is een eye opener voor me. Zou het kunnen zijn dat je gewoon op het verkeerde paard hebt gewed en er te diep in verstrikt bent geraakt om nu nog van standpunt te wijzigen? Dat zou in ieder geval veel verklaren.

 13. jc

  Hans,

  Inderdaad, de discussie dient vooral gevoerd te worden in de wetenschap, volgens “good scientific practice”. En dus mag je van de mainstream wetenschap dat men afwijkende ideeën en theorieën serieus bekijkt. Maar je mag ook verwachten dat sceptici het accepteren als hun argumenten overtuigend weerlegd zijn. En daar wringt hem wat mij betreft de schoen. Het gebeurt veel, veel te vaak, ook hier op DDS, dat sceptici met argumenten komen die allang weerlegd zijn, of die wetenschappelijk geen hout snijden. Als je dat te vaak doet, dan verlies je je geloofwaardigheid. En dan komt er een moment dat men je niet meer serieus neemt.

  Ik ben ook benieuwd naar de uitkomst van de discussie bij het KNMI. Al acht ik het niet waarschijnlijk dat de klimaatwetenschap daar helemaal op z’n kop gezet wordt. Wat ik me vooral afvraag: zullen er sceptici zijn die de uitkomst van die discussie accepteren als die voor hen een beetje tegenvalt?

 14. antoon DV

  dubbel

 15. antoon DV

  Typisch dat Labohm wééral niet ingaat op de kritiek op Monckton.
  Het is duidelijk dat de zelfverklaarde klimaatgoeroe Labohm totaal niet geïnteresseerd is in feiten en enkel maar mistgordijnen wil optrekken.

  for topatine

 16. Hans Labohm

  JC,

  Ik kan weer een eind met je meegaan.

  Je schrijft: ‘Met andere woorden: er zijn heel veel aanwijzingen dat broeikasgassen leiden tot opwarming.’

  Ja! Lees de uitleg van Arthur Rörsch hier:

  http://climategate.nl/2010/09/29/de-broeikas-is-ook-een-koelkast-3/

  Maar dan gaat het vooral om waterdamp. CO2 speelt een uiterst ondergeschikte rol.

  Hoe groot is die rol? Dat is op dit moment onderwerp van een belangrijke wetenschappelijke discussie tussen Noor van Andel, Geert Jan van Oldenborgh (KNMI), Roy Spencer en anderen.

  Velen volgen die discussie met grote belangstelling.

  Ongeacht de uitkomst daarvan, kan men alleen maar blij zijn dan die discussie nu eindelijk eens van de grond is gekomen, conform de regels van ‘good scientific practice’.

 17. jc

  Hans,

  Over die enquete van Kepplinger hebben we het ook al eens gehad. “Het klimaat voorspellen” is niet hetzelfde als “de invloed van broeikasgassen op het klimaat bepalen”. Met andere woorden: er zijn heel veel aanwijzingen dat broeikasgassen leiden tot opwarming, maar daarmee kunnen we het klimaat als geheel nog niet voorspellen. Omdat er ook tal van andere factoren zijn die invloed hebben.

 18. Hans Labohm

  JC,

  Ik ga een eind met je mee.

  Je schrijft: ‘ “Er is nog veel onbekend” is daarom geen argument. We moeten het doen met wat we wel weten.’

  Mijn positie is: we weten te weinig om een beleid te rechtvaardigen waar (voor Nederland alleen al) jaarlijks miljarden mee zijn gemoeid, terwijl zowel AGWers als klimaatsceptici het erover eens zijn dat dat geen enkel aantoonbaar effect zal hebben op het klimaat.

  Je schrijft voorts: ‘Klimatologen weten dat 10 jaar te kort is om serieuze voorspellingen te doen.’

  Dacht je nu echt dat ze over langere perioden wèl serieuze voorspellingen kunnen doen? Toe nou! Wees reëel.

  Lees nog eens na wat professionele klimatologen/modelleurs denken over de voorspellende waarde van hun modellen.

  Eerder schreef ik:

  Een van mijn Duitse correspondenten, dr. J. Herold, schreef daarover het volgende:

  Letztes Jahr veröffentlichte Professor Kepplinger von der Uni Mainz, einer der Nachfolger der legendären Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-N. die Ergebnisse einer Befragung unter Klimaforschern, die diese Aussage mit klaren Fakten eindeutig belegt.
   
  Das Mainzer Institut hatte 239 Klimaforscher angeschrieben und erhielt 133 (!) Antworten. Frappierend ist hier schon einmal die Größe der deutschen Klima-Community. Wer hätte das gedacht, dass es so viele gibt?! Ungewöhnlich groß ist auch die hohe Anzahl der Forscher, die sich beteiligten, nämlich 56% – da kann man gar nicht mehr von einer Stichprobe sprechen. 

  Die Frage, um die es hier geht, betrifft den existenziellen den Kern aller Klimaprognosen, die Berechenbarkeit des Klimas. Es war Frage 5 der Studie. Dies ist die zentrale Frage der gesamten Studie: denn ohne Berechenbarkeit gibt es keine Prognosen, keine Vorhersagen. Auf Prognosen jedoch basiert die gesamte Klimapolitik – worauf sonst? 

  Das Ergebnis wirft die gesamte propagierte öffentliche und wissenschaftliche Meinung über den Haufen: nur rund 17% (!) sehen “die wissenschaftlichen Voraussetzungen zur Berechnung des Klimas heute als gegeben” an. 

  Was bedeutet das für die Klimadebatte? Die breit propagierte Annahme, dass die Klimaentwicklung und -katastrophe rechnerisch vorhergesagt werden kann, wird vom Großteil der deutschen Klimaforschung nicht geteilt. Gut 83% der Klimaprofessoren in Deutschland, rechnerisch sind das 110 Wissenschaftler, halten die heutigen Modelle nicht für geeignet zur Klima-Prognose. Wenn also jemand heute sagt: “Unsere Modelle sagen vorher, dass …”, so steht er eindeutig im Widerspruch zur großen Mehrheit seiner deutschen Kollegen.

  Das Votum der Klimaforscher zu den Modellen ist derart deutlich, dass man sagen darf: die deutschen Klimaforscher haben einen neuen Klimakonsens aufgestellt. Der lautet jedoch anders als gewohnt, nämlich so:
  “Die deutsche Klimaforschung stellt mit überwältigender Mehrheit fest, dass man das Klima heute noch nicht berechnen / prognostizieren kann”

  Voor meer informatie, zie hier.

  http://www.amazon.de/s/ref=nb_ss_b?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=klimakatastrophe+oder+katastrophenklima&x=0&y=0

  Alweer een klimaatsprookje minder! Maar toch blijft het klimaatbeleid gebouwd op het drijfzand van modellen.

 19. jc

  Hans,

  Een tijdje geleden heb ik dit ook als eens gezegd en toen gaf je me grotendeels gelijk: in de wetenschap leidt elk antwoord tot tien nieuwe vragen. En hoe meer we weten, hoe meer we beseffen wat we allemaal nog niet weten. “Er is nog veel onbekend” is daarom geen argument. We moeten het doen met wat we wel weten.

  En je hebt vast gelijk met je bewering dat geen enkel klimaatmodel een stabilisatie van de temperatuur van 10 jaar geprojecteerd heeft. Maar er is denk ik ook geen enkel model dat zo’n stabilisatie uitsluit. Klimatologen weten dat 10 jaar te kort is om serieuze voorspellingen te doen.

 20. Hans Labohm

  NN,

  Die reactie is erg flauw.

  Je weet dat ik als econoom niet de aangewezen persoon ben om ‘peer-reviewed’ artikelen te schrijven over de natuurwetenschappelijke aspecten van het klimaat(non-)probleem.

  Je weet inmiddels ook dat er honderden, zo niet duizenden ‘peer-reviewed’ artikelen zijn die op gespannen voet staan met de AGW-hypothese.

  Jij ontkent/negeert dat omdat je geen ‘open mind’ hebt. Dat is het kenmerk van de ware gelovige.

  Let op de verschuivingen in de wetenschappelijke ‘consensus’ die zich binnenkort gaan manifesteren in het licht van de uitkomsten van het KNAW-symposium, die van de Académie Francaise en het rapport van de Royal Society.

  Denk dan aan datgene wat ik nu al zo’n kleine tien jaar beweer. En ga daarna je wonden likken.

  Mvg.

 21. NN

  Toch een beetje je eigen schuld Hans. Als je een peer-reviewed artikel (dat je zeg maar antwoorden moet geven op lastige vragen van mede-deskundigen) had geschreven, dan had de club van Britse wetenschappers daar vast notie van genomen en geweten dat de mens het klimaat niet verandert. Totdat jij jouw theorie publiceert blijven ze dwalen in het duister.

 22. tom

  Toch goed nieuws, eindelijk wat realiteitszin in Den Haag.

 23. NN

  Dit was te verwachten. Het CDA van minister van de Ho-even voelt nog enige rentmeesterschap. Maar goed, het bijstellen van de doelstellingen van 20% DE naar 14% en CO2 uitstoot van -30% naar -20% is niet zozeer een keuze van de aanstaande coalitie, maar het gevolg van 4 kabinetten balkenende. We wisten dat we de doelstellingen niet meer gingen halen.

  De VVD beziet natuur en milieu puur korte termijn economisch (Rutte: windmolens draaien op subsidie) en de PVV is heerlijk populistisch (De Mos: het koelt af sinds 1998, ja ja).

  Positief aan het regeerakkoord vind ik het voornemen om een kerncentrale te bouwen. Negatief is de stopzetting van de SDE, zonder aan te kondigen wanneer de SDE+ ingaat en het om zeep helpen van de groenfinanciering, waardoor projecten niet meer uitkunnen onder de SDE(+). Er valt nog iets te redden door de SDE+ met name te financieren uit een kolenbelasting en zo min mogelijk door een opslag op de electriciteitsprijs.

  Als je je oor laat hangen naar nar Mockton c.s. is dit heel logisch beleid. Als je je laat informeren door de overgrote meerderheid van de deskundigen is dit beleid niet uit te leggen en een dikke vinger naar de toekomst.

 24. Hans Labohm

  NN,

  Wat vind je van het nieuwste rapport van de Royal Society? En van het verslag van de vergadering van de Académie Francaise?

  Die gaan toch een eind in de richting van wat de klimaatsceptici nu al járen verkondigen. Of zie ik het verkeerd? Of zien zij het verkeerd?

  Wat weet jij dat zij niet weten?

  Maak ons daar a.j.b. deelgenoot van.

 25. NN

  Hans, 1 tip: basseer je nooit meer op de wetenschap. Mockton was een lachertje (mee eens?) en in dit geval schrijft de Royal Society in de samenvatting op haar website heel duidelijk:

  “[The short guide to climate change] shows that there is strong evidence that over the last half century, the earth’s warming has been caused largely by human activity.”

  Volstrekt in overeenstemming met de feiten en in tegenspraak met jouw mening. Nou jij weer.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.