In de wetenschap wordt niet bij handopsteken beslist

Marc Morano

Wetenschap is geen democratie. De vraag over wat waar is en wat niet, wordt niet bij handopsteken beslist. Paradigmawisselingen worden gewoonlijk door eenlingen geïnitieerd, zoals Galilei, Wegener, Einstein enz. Deze moeten vaak tientallen jaren tegen de mainstream oproeien voordat hun denkbeelden breed worden geaccepteerd.

Nochtans zijn cijferspelletjes erg populair in het klimaatdebat. Aanhangers van de menselijke broeikashypothese (AGW: Anthropogenic Global Warming) komen doorgaans met het argument dat alle (of 99 % van alle) wetenschappers deze hypothese onderschrijven. En daarbij wordt dan steevast gewezen naar het VN-klimaatpanel (IPCC), waaraan zo’n 2.5000 wetenschappers hebben deelgenomen. Daarbij wordt dan over het hoofd gezien dat van al die wetenschappers er slechts enkele tientallen gekwalificeerd zijn om met enig gezag uitspraken te doen over het centrale probleem: de klimaatgevoeligheid van CO2. Dat wil zeggen: de invloed die een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer heeft op de gemiddelde wereldtemperatuur. De overige IPCCers houden zich met tal van andere aspecten bezig, zoals de gevolgen van de opwarming van de aarde (die zo’n tien jaar geleden is gestopt) en wat men eraan zou kunnen doen. Maar dat is alles slechts van secundaire betekenis.

Klimaatsceptici hebben hun eigen favoriete cijfers. Zij wijzen op de Oregon Petitie, waarin afstand wordt genomen van de AGW-hypothese en die thans door meer dan 31.000 wetenschappers is ondertekend, waarvan meer dan 9.000 PhD’s.

Maar volgens AGWers is er het een en ander mis met de wijze waarop die petitie destijds is georganiseerd en is een groot deel van de ondertekenaars niet gekwalificeerd. Deze argumenten zijn m.i. bij nader onderzoek niet houdbaar, maar daar ga ik nu maar even aan voorbij.

Tegen deze achtergrond is het werk van Marc Morano, destijds assistent van de Republikeinse Senator Inhofe en thans full-time klimaatscepticus, interessant. Enkele jaren geleden nam hij het intiatief om een lijst op te stellen van wetenschappers die zich publiekelijk hadden gedistantieerd van de menselijke broeikashypothese en/of anderszins kritisch waren ten opzichte van het klimaatbeleid. Deze lijst is gedetailleerder dan die van de Oregon-Petitie. Niet alleen de kwalificaties van de betrokken wetenschappers staan duidelijk aangegeven, maar ook de redenen waarom zij de menselijke broeikashypothese en/of het klimaatbeleid verwerpen. Het zijn wetenschappers uit vele disciplines en vele landen, die elkaar niet kennen, geen banden hebben met welke industrie dan ook, tot verschillende flanken van het politiek spectrum behoren, maar die onafhankelijk van elkaar en veelal op verschillende gronden tot de conclusie zijn gekomen dat de AGW-hypothese niet deugt. Deze lijst telt thans meer dan 1000 namen en groeit nog steeds.

Marc Morano schrijft daarover het volgende:

SPECIAL REPORT: More Than 1000 International Scientists Dissent Over Man-Made Global Warming Claims – Challenge UN IPCC & Gore

Climate Depot Exclusive: 321-page ‘Consensus Buster’ Report set to further chill UN Climate Summit in Cancun

More than 1000 dissenting scientists (updates previous 700 scientist report) from around the globe have now challenged man-made global warming claims made by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and former Vice President Al Gore. This new 2010 320-page Climate Depot Special Report — updated from 2007’s groundbreaking U.S. Senate Report of over 400 scientists who voiced skepticism about the so-called global warming “consensus” — features the skeptical voices of over 1000 international scientists, including many current and former UN IPCC scientists, who have now turned against the UN IPCC. This updated 2010 report includes a dramatic increase of over 300 additional (and growing) scientists and climate researchers since the last update in March 2009. This report’s release coincides with the 2010 UN global warming summit being held in Cancun.

The more than 300 additional scientists added to this report since March 2009 (21 months ago), represents an average of nearly four skeptical scientists a week speaking out publicly. The well over 1000 dissenting scientists are almost 20 times the number of UN scientists (52) who authored the media-hyped IPCC 2007 Summary for Policymakers.

Lees verder hier.

Kortom, met de fiasco’s van Kopenhagen en Cancun is de zaak niet alleen politiek gekanteld, maar ook op wetenschappelijk gebied verlaten hoe langer hoe meer deskundigen het zinkende AGW-schip. Het wordt tijd.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

11 reacties

 1. maarten

  aansluitend op jc:

  paradigmawisseling: dat is zoiets als de zon draait niet meer om de aarde maar de aarde draait om de zon? of, de aarde leek plat maar zij blijkt rond, van dat niveau, toch?

  waar zit die paradigmawisseling in de klimaatwetenschap dan?

 2. Theo Prinse

  Goed stuk Hans. ‘steevast gewezen naar het VN-klimaatpanel (IPCC), waaraan zo’n 2.5000 wetenschappers hebben deelgenomen. Daarbij wordt dan over het hoofd gezien dat van al die wetenschappers er slechts enkele tientallen gekwalificeerd zijn om met enig gezag uitspraken te doen ..’ Dus dat is dan demagogie van de Groene maffia.

  Toch is in het verlengde van de nakende overwinning op de groene leugen een nieuw feit aan de horizon aan het opdoemen. Namelijk dat deze Global Warming leugen dat deze heeft gefunctioneerd binnen een veel groter demagogisch vraagstuk. De nakende islamisering (poging daartoe) door islam-oil in samenhang met het naderende peak-oil.
  Het zijn bijna niet te bevatten grootheden, maar ik houd de stelling staande nu Wilders, Paul Weston e.a de leugen over de entiteit ‘Palestijn’ met redelijk succes o.a. bij art7 aan het doorprikken zijn.
  De olie producerende islamitische wereld wil geen kern energie (voor elektrische auto’s). De islam-oil heeft dus niet alleen GreenPeace etc. met donaties omgekocht maar ook de US Coals industrie, de Muslim Brotherhood die weer hun Kenyaanse stroman in het Witte Huis hebben gemanipuleerd. (wordt vervolgd)

 3. W.H.S.

  Uitsluitend verantwoord onderzoek is van belang, de controleerbare feiten dus. Waarom dan zoveel aandacht besteden aan de aantallen voor- of tegenstemmers bij de AGW-discussie?

 4. Brekebeen

  Greenland Ice Sheet Flow Driven by Short-Term Weather Extremes, Not Gradual Warming, Research Reveals

  http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101208172318.htm

  Journal Reference:

  1. Christian Schoof. Ice-sheet acceleration driven by melt supply variability. Nature, 2010; 468 (7325):

  http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7325/full/nature09618.html

 5. Hans Labohm

  W.H.S.,

  Je schrijft: ‘Uitsluitend verantwoord onderzoek is van belang, de controleerbare feiten dus. Waarom dan zoveel aandacht besteden aan de aantallen voor- of tegenstemmers bij de AGW-discussie?’

  Ik ben het met je eens. Maar het is nu eenmaal een argument dat steeds weer in de discussie terugkomt en ten aanzien waarvan de AGWers nu al vele jaren steeds een verkeerde voorstelling van zaken geven, waarmee ze ongestraft wegkomen. Daarom dacht ik dat het goed was om het in het juiste perspectief te plaatsen. Maar wanhoop niet! Ik kom binnenkort weer terug op de feiten, zoals ik overigens ook al in honderden eerdere bijdragen heb gedaan.

 6. NN

  Een muis en een olifant lopen over een brug. Zegt de muis tegen de olifant: ‘wat stampen we hard hè.’

 7. jc

  Hans,

  Ik weet niet zo goed of ik nu moet lachen of moet huilen om de manier waarop jij Einstein en Galilei erbij haalt om je gelijk te halen. Jij weet natuurlijk ook wel dat een paradigmawisseling in de wetenschap niet ontstaat dankzij mensen die alleen maar heel hard roepen dat anderen ongelijk hebben. Je krijgt een paradigmawisseling door een briljant nieuw wetenschappelijk inzicht. Zo’n nieuw inzicht kan het bestaande wereldbeeld op z’n kop zetten. En dan krijg je weerstand, vooral uit conservatieve hoek. Sommige mensen kunnen of willen dat nieuwe wereldbeeld niet accepteren en daarom halen ze er elk zinnig en onzinnig argument bij om het nieuwe paradigma te bestrijden.

  Je hoeft geen wetenschapshistoricus te zijn om te zien dat klimaatsceptici veel en veel meer gemeen hebben met de tegenstanders van Copernicus, Galilei, Darwin of Einstein dan met die geniale wetenschappers zelf. Het feit dat nogal wat sceptici ronduit zeggen dat ze klimaatwetenschappers het liefst achter tralies willen zien is veelzeggend.

 8. DSV

 9. maarten

  @ Labohm

  het ging mij meer om de suggestieve werking die van uw uitspraak uitgaat:

  “dat slechts enkele tientallen met enig gezag” over de klimaatgevoeligheid kunnen spreken;

  dan is het toch wel slecht gesteld met de wetenschap;

  nee dan, de klimaatsceptici:

  “Zij wijzen op de Oregon Petitie, waarin afstand wordt genomen van de AGW-hypothese en die thans door meer dan 31.000 wetenschappers is ondertekend, waarvan meer dan 9.000 PhD’s.”

  dat er nog veel discussie over is had ik overigens ook al geconstateerd (2 alinea’s hoger)

 10. Hans Labohm

  Maarten,

  Je schrijft: ‘het is jammer dat onder de door u genoemde sceptici evenmin wetenschappers zijn die harde uitspraken kunnen doen over die klimaatgevoeligheid;’

  Ik heb al tig maal gerapporteerd over de discussie die daarover plaatsvindt. Die is nog niet afgerond. Lees dat nog maar eens terug.

 11. maarten

  @ Labohm

  “Daarbij wordt dan over het hoofd gezien dat van al die wetenschappers er slechts enkele tientallen gekwalificeerd zijn om met enig gezag uitspraken te doen over het centrale probleem: de klimaatgevoeligheid van CO2.”

  ik heb nog geen enkele harde uitspraak gezien over die klimaatgevoeligheid, de mate waarin de temperatuur oploopt bij toename van broeikasgassen (onder aftrek van afkoelende effecten);

  dat is verontrustend, het zou zelfs kunnen zijn dat men ons de harde waarheid nog even bespaart;

  wat we wel weten is dat tijdens de ijstijden de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer met circa 5 graden celcius steeg bij een toename van 100 ppm CO2 in de atmosfeer;

  hoewel er nog veel discussie is over oorzaak en gevolg is het zeker dat de toename van CO2 een deel van de temperatuurstijging veroorzaakte, dit geld ook voor een ander broeikasgas als methaan;

  in vergelijking met die 100 ppm natuurlijke fluctuatie van het CO2 gehalte moet het ons zorgen baren dat mensheid in de loop van eeuwen – de laatste tijd steeds sneller – bijna 120 ppm heeft toegevoegd en voorlopig zeker door zal gaan met CO2-uitstoot, waardoor die verdubbeling die u noemde tzt in zicht komt;

  het is jammer dat onder de door u genoemde sceptici evenmin wetenschappers zijn die harde uitspraken kunnen doen over die klimaatgevoeligheid;

  zo wordt wat we nu doen een groot(s) experiment waarvan de uitkomst ons misschien nog wel eens zal tegenvallen, voor onze nazaten hier in Nederland bijvoorbeeld, die een volgende eeuw vanwege de zeespiegelstijging wellicht moeten verkassen naar hogere gronden;

  u als econoom zou ons kunnen voorrekenen wat ons dat als kosten gaat ‘opleveren’;

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.