Terugtocht klimaatalarmisten

Het laatste rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC) bevatte de stelling dat het voor meer dan 90% zeker was dat meer dan de helft van de opwarming van de aarde, die sinds ongeveer 1950 had plaatsgevonden, van menselijke oorsprong was. Dat bericht haalde de krantenkoppen. De wetenschap was eruit! Wat het IPCC er niet bij vertelde was dat er geen objectieve wetenschappelijke methode bestaat om die zekerheid te kwantificeren. Het was dus ‘expert judgement’ (en dus gebaseerd op wetenschappelijk drijfzand), zoals één van de Nederlandse deelnemers aan het overleg ter zake, Arthur Petersen, tijdens een KNAW-conferentie heeft bevestigd. Het IPCC deed het bovendien voorkomen alsof alle wetenschappers, die bij de opstelling van het vierde assessment rapport waren betrokken, het daarover eens waren. Maar die waren helemaal niet geraadpleegd. Het was slechts een klein clubje van ongeveer zestig wetenschappers die die stelling had geformuleerd. Kortom, dubbele misleiding.

Met het voortschrijdend inzicht wordt nu nóg duidelijker dat deze uitspraak onverantwoord was. In het recente klimaatrapport van de Royal Society is ingegaan op de ‘Aspects that are not well understood’ (zie hier, para 46 e.v.)

Dat waren er nog al wat. Voor klimaatsceptici was dit geen nieuws. Zij hadden daar reeds vaak op gewezen. Maar komende uit de koker van de ijverige apostelen van het broeikasevangelie, die bij de Royal Society de dienst uitmaken, was het toch wel opmerkelijk.

Inmiddels zijn ook andere aanhangers van de menselijke broeikashypothese (AGW: Anthropogenic Global Warming) met studies gekomen die toch een ander licht werpen op de factoren die het klimaat beïnvloeden.

Keenlyside, Latif et al publiceerden een artikel waarin zij de invloed van oceaanstromingen op het klimaat belichtten. Zij concludeerden:

Our results suggest that global surface temperature may not increase over the next decade, as natural climate variations in the North Atlantic and tropical Pacific temporarily offset the projected anthropogenic warming.

Dat was me nogal wat! AGWers die gedurende tien jaar afkoeling verwachten/projecteren! Dat is vloeken in de kerk.

Wikipedia meldt daarover:

In 2008 Latif was joint author of a modelling study in Nature whose results suggested “global surface temperature may not increase over the next decade, as natural climate variations in the North Atlantic and tropical Pacific temporarily offset the projected anthropogenic warming.” At the UN’s World Climate Conference 2009 in Geneva Latif gave a talk about prediction that used, amongst other material, results from this paper. New Scientist reported about Latif’s research that “we could be about to enter one or even two decades of cooler temperatures”. This interpretation has been stated as incorrect in an interview with Latif, after being asked whether he was a climate sceptic, he explained that “If my name was not Mojib Latif, my name would be global warming. So I really believe in Global Warming.

Dit laatste was een merkwaardige uitspraak van Latif – bepaald niet wetenschappelijk. Deze toevoeging had veel weg van een openbare geloofsbelijdenis van een sektelid, als boetedoening voor een zondige uitspraak.

Ook astronomen uit het AGW-kamp lijken thans afkoeling te verwachten – maar dan op basis van hun projecties van zonneactiviteit. David Hathaway van de NASA dacht tot voor kort dat de zon in de nieuwe cyclus actiever zou zijn dan in de vorige. Maar nu verwacht hij dat de zon minder activiteit zal vertonen. Hieronder worden zijn oude en nieuwe projectie met elkaar vergeleken.

Ook de lengte van de cyclus zal langer zijn dan de gemiddelde lengte van 11 jaar. Zulke verschijnselen gingen in het verleden gepaard met afkoeling.

Meer recentelijk heeft een andere AGWer, Mike Lockwood, die in het verleden slechts een marginale rol aan de zon toeschreef, ontdekt dat onze koperen ploert toch meer invloed had dan hij oorspronkelijk dacht – tot grote verbazing van zowel AGWers als klimaatsceptici.

Mark Kinver van de BBC berichtte daar uitvoerig over in april van dit jaar:

The UK and continental Europe could be gripped by more frequent cold winters in the future as a result of low solar activity, say researchers. They identified a link between fewer sunspots and atmospheric conditions that “block” warm, westerly winds reaching Europe during winter months.

Lees verder hier.

Recentelijk schonk de ‘Irish Times’ weer aandacht aan de visie van Lockwood et al. Zie hier.

Maar net als bij Latif, voegde ook Lockwood er aan toe dat het resultaat van zijn onderzoek geen afbreuk doet aan de menselijke broeikashypothese.

Wat kunnen we hier nu uit concluderen? Voor gelovige AGWers lijkt te gelden dat als iets er niet uitziet als een eend, niet waggelt als een eend en niet kwaakt als een eend, het waarschijnlijk toch een eend moet zijn.

PS,

Hajo Smit meldt op Climategate.nl dat Japan in Cancun heeft verklaard dat het uit het Kyoto-protocol stapt. Dat betekent dat de sloop ook op het diplomatieke vlak verder gaat. Wie volgt? Zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

27 reacties

 1. maarten

  @ Labohm

  interessant dat u dat memoreert: de opwarming begon aan het eind van de kleine ijstijd;

  dat is dus het begin van het vermaledijde hockeystickblad;

  en waarom zouhet opeens zijn gaan opwarmen?

  zou dat niet anthropoceen kunnen zijn, en zoniet, noemt u mij dan één natuurlijke omstandigheid die daarvoor verantwoordelijk was;

 2. jc

  Hans,

  Ik citeer even uit het BBC artikel over Lockwood: “But they added that the phenomenon only affected a limited region and would not alter the overall global warming trend.” Een lokaal fenomeen dus, dan helemaal niets zegt over de temperatuur op wereldschaal. Wat hij beschrijft komt overeen met wat we de afgelopen winter hebben gezien: een luchtstroming die koude poollucht naar het zuiden transporteert, waardoor de winter in Europa en Amerika streng was. Maar verder naar het noorden lagen de temperaturen juist ver boven het gemiddelde. En op de site van Roy Spencer kun je zien dat de wereldtemperatuur ook hoog was. Je moet het verhaal van Lockwood wel heel creatief interpreteren om tot de conclusie te komen dat hij afkoeling voorspelt.

  Je kritiek op Latif vind ik wel heel erg flauw. Of zelfs kwalijk. Als ik zeg dat ik iets of iemand geloof hoeft dat helemaal geen religieuze betekenis te hebben. Het kan ook gewoon betekenen dat ik de argumenten overtuigend vind. Door de uispraak op de meest ongunstige manier te interpreteren laat je weer eens zien dat je “AGW-ers” op elke verkeerd geplaatste komma aanvalt. Dat wekt niet de indruk dat je uit bent op een constructieve discussie. En het laat zien dat jij je pas laat overtuigen als elke individuele “AGW-er” aantoonbaar onfeilbaar en alwetend is. Je laat hier ook zien waarom veel klimaatwetenschappers weinig vertrouwen hebben in sceptici. Als ze in een interview ook maar één enkele formulering doen die niet helemaal feilloos is, dan wordt dat nog jarenlang tegen ze gebruikt.

  En je schrijft: “Wat mij ook nu al jaren opvalt, is dat grosso modo elke opwarming axiomatisch aan de mens wordt toegeschreven en elke afkoeling aan natuurlijke variabiliteit. Men zou zich toch meer symmetrische verklaringen kunnen voorstellen. ” Dat is gewoon niet waar. Wat de wetenschap zegt is: de basislijn van de temperatuur stijgt geleidelijk en de werkelijke temperatuur slingert daar omheen. Soms eronder, soms erboven. Er is ook niemand die beweert dat de recordwarmte van 1998 en de evenaring daarvan dit jaar, of het ijsmimimum op de Noordpool in 2007, alleen door menselijke invloed komt. Het is wel zeer waarschijnlijk dat menselijke invloed daar aan bijdraagt. Ik heb bijvoorbeeld nog geen enkele andere verklaring gezien waarom dit jaar net zo warm was als 1998, terwijl de El Niño veel zwakker was en de zon in slaapstand stond.

 3. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

  Je hebt er weer veel werk van gemaakt. Dank!

  Ik pik er een paar krenten uit.

  Je schrijft: ‘Aan de hand van het recente rapport van de Royal Society doe je alsof de onzekerheden in de klimaatwetenschap nu voor het eerst geëtaleerd worden, en alsof het IPCC die onder de pet had gehouden. Dat is natuurlijk niet zo ….’

  Ja en nee. Ja, in zoverre de IPCC-rapporten ook bol staan van onzekerheden. Maar dat komt er de bekende riedel dat het nu voor 90% zeker is dat meer dan 50% van de opwarming die sinds ongeveer 1950 heeft plaatsgevonden van menselijke oorsprong is. Dát haalt de krantenkoppen en zet de politiek in beweging om ‘iets’ te doen. In het licht van de erkening van al die andere onzekerheden tart déze zekerheid de wetten van de logica. De accentverschuiving in de presentatie van zekerheid naar onzekerheid noem ik in gewoon Nederlands terugkrabbelen.

  Voorts schrijf je: ‘Je haalt het artikel van Keenlyside en Latif uit 2008 aan. Glad ijs – het is veelvuldig misverstaan en op onjuiste wijze in het nieuws gekomen. Hieronder een goede interpretatie, in samenspraak met de auteur, Keenlyside, tot stand gekomen:
  http://climateprogress.org/2008/05/02/nature-article-on-cooling-confuses-revkin-media-deniers-next-decade-may-see-rapid-warming/

  Dat is heel mooi. Het doet mij denken aan mijnheer pastoor die merkt dat zijn schapen er verkeerde gedachten op na houden en hen met de juiste interpretatie van het dogma weer op het rechte pad houdt. Waarom kunnen Keenlyside, Latif et al dat zelf niet? Waarom moet een ander voor de juiste interpretatie zorgen?

  Wat mij ook nu al jaren opvalt, is dat grosso modo elke opwarming axiomatisch aan de mens wordt toegeschreven en elke afkoeling aan natuurlijke variabiliteit. Men zou zich toch meer symmetrische verklaringen kunnen voorstellen.

  Je schrijft voorts: ‘Je citaat van Latif, de co-auteur van Keenlyside, is dus geheel in lijn met deze interpretatie. Jouw commentaar luidt: “Dit laatste was een merkwaardige uitspraak van Latif – bepaald niet wetenschappelijk. Deze toevoeging had veel weg van een openbare geloofsbelijdenis van een sektelid, als boetedoening voor een zondige uitspraak.” Dat commentaar kan alleen maar worden gegeven als je het oorspronkelijke artikel van Keenlyside en Latif niet hebt begrepen, en slaat bijgevolg dus nergens op.’

  Vind jij het normaal als een wetenschapper als volgt reageert: ‘after being asked whether he was a climate sceptic, he explained that “If my name was not Mojib Latif, my name would be global warming. So I really believe in Global Warming.”’

  Geloven doe je in de kerk. In de wetenschap bewijs je stellingen. Maar dat bewijs is er niet en zal er waarschijnlijk ook nooit komen, zoals Gerbrand Komen, oud-directeur wetenschappelijk onderzoek van het KNMI, nog onlangs heeft geschreven.

  Ten slotte schrijf je: ‘Voor wat je schrijft over Lockwood en de invloed van de zon gelden (voor zover ik me herinner uit eerdere berichten over zijn onderzoeken) vergelijkbare opmerkingen: verkeerd geïnterpreteerde onderzoeken, pogingen door de auteur om toe te lichten wat hij werkelijk had bedoeld, en dan vervolgens het commentaar krijgen dat dit commentaar strijdig is met het oorspronkelijke artikel.’

  In het licht van nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht worden projecties aangepast. Dat is heel normaal. De beide grafieken laten overduidelijk zien dat Hathaway zijn projecties heeft bijgesteld in de richting van afkoeling.

  Overigens, wat is de bron van je opmerking?

 4. NN

  Omdat je van hun ook van alles moet lezen?

  ff serieus: de woorden verwachten en daling leg je in hun mond; komt uit jouw duim.

 5. Jan Paul van Soest

  Beste Hans,

  Na wat excursies over de milieubeweging en het kapitalisme ben je gelukkig de laatste posts weer terug op vertrouwd terrein: de afkoeling (die maar niet wil komen) en de terugtrekkende beweging van de klimaatwetenschappers (die maar niet wil optreden). Discussieert toch leuker.

  Aan de hand van het recente rapport van de Royal Society doe je alsof de onzekerheden in de klimaatwetenschap nu voor het eerst geëtaleerd worden, en alsof het IPCC die onder de pet had gehouden. Dat is natuurlijk niet zo, ik herinner je even onze discussie op http://www.dagelijksestandaard.nl/2010/10/marie-luise-dott-onder-het-juk-van-de-duitse-klimaatinquisitie/
  Het IPCC-rapport staat bol van de bandbreedtjes en onzekerheden. Het Royal Society-rapport bevestigt het beeld van het IPCC volledig:

  There is strong evidence that the warming of the Earth over the last half-century has been caused largely by human activity, such as the burning of fossil fuels and changes in land use, including agriculture and deforestation.

  Dat gold ook voor het rapport van de Franse Academie des sciences, weet je nog? http://www.dagelijksestandaard.nl/2010/11/franse-academie-des-sciences-over-klimaatverandering/, en mijn reactie daarop: door jou gepresenteerd als een terugtrekkende beweging van de klimaatwetenschappers, maar in feite dezelfde bevindingen als IPCC 2007.

  Je haalt het artikel van Keenlyside en Latif uit 2008 aan. Glad ijs – het is veelvuldig misverstaan en op onjuiste wijze in het nieuws gekomen. Hieronder een goede interpretatie, in samenspraak met de auteur, Keenlyside, tot stand gekomen:
  http://climateprogress.org/2008/05/02/nature-article-on-cooling-confuses-revkin-media-deniers-next-decade-may-see-rapid-warming/

  Het komt erop neer dat Keenlyside de relatief geringere opwarming (ten opzichte van het decennium daarvoor) van de afgelopen 10 jaar verklaart uit de interne variabiliteit van het klimaat. Dat wat jij doorgaans ‘afkoeling’ noemt, eigenlijk, oftewel in gewonemensentaal een iets minder sterke opwarming dan voorheen.
  Keenlyside geeft ook aan dat ergens in het komende decennium (in zijn analysetermen en methodiek is dat 2005-2015) er weer een kanteling moet komen en de opwarming weer sneller zal gaan.

  Je citaat van Latif, de co-auteur van Keenlyside, is dus geheel in lijn met deze interpretatie. Jouw commentaar luidt: “Dit laatste was een merkwaardige uitspraak van Latif – bepaald niet wetenschappelijk. Deze toevoeging had veel weg van een openbare geloofsbelijdenis van een sektelid, als boetedoening voor een zondige uitspraak.” Dat commentaar kan alleen maar worden gegeven als je het oorspronkelijke artikel van Keenlyside en Latif niet hebt begrepen, en slaat bijgevolg dus nergens op.

  Voor wat je schrijft over Lockwood en de invloed van de zon gelden (voor zover ik me herinner uit eerdere berichten over zijn onderzoeken) vergelijkbare opmerkingen: verkeerd geïnterpreteerde onderzoeken, pogingen door de auteur om toe te lichten wat hij werkelijk had bedoeld, en dan vervolgens het commentaar krijgen dat dit commentaar strijdig is met het oorspronkelijke artikel.

  Tja, tegen dit soort gespin is haast geen wetenschapper opgewassen.

 6. Brekebeen

  Hé tof! Hans, uitstekend dat je hier een peer reviewed article gebruikt voor je column. Het is zo veel overtuigender als de klimaathysterici geconfonteerd worden met published evidence.
  Mag je wat mij betreft veel vaker doen!

 7. baksteen

  Voor gelovige AGWers lijkt te gelden dat als iets er niet uitziet als een eend, niet waggelt als een eend en niet kwaakt als een eend, het waarschijnlijk toch een eend moet zijn. Heerlijk! het dogmatisme ten top, maar zo erg waar.

  Maar waar ik me eigenlijk meer zorgen over maak is hoe het nu verder gaat met de GGV ofwel de Grote Geld Verspilling.
  De machine is in gang gezet om de hele zee vol te plempen met windmolens, om te beginnen in het noorden, in hoeverre is dit al een soort betuwelijn geworden ofwel “de contracten zijn getekend en we kunnen niet meer terug”
  iemand info hierover?

 8. Jan de Raaf

  Dankzij dit geloof en de daaruit voortvloeiende “duurzame subsidies” bestaat er nu een gehele industrie die op drijfzand gevestigd is. Heerlijk voor de opportunisten die hieruit hun slaatje kunnen slaan.

 9. curvedwater

  Japan stapt uit Kyoto en agw-ers die hun geloof heruitvinden.
  En dat op de dag dat in Cancun gezegd is dat 2010 weer een record warmte-jaar was, en hier weer een dag van vorst toegevoegd is aan de vroeg ingevallen winter

  Wie is er nou van slag?
  Kan de klimaat-dame van het Rode Kruis, vertrokken naar Cancun. wat duidelijkheid geven

 10. maarten

  @ Labohm

  ‘Our results suggest that global surface temperature may not increase over the next decade, as natural climate variations in the North Atlantic and tropical Pacific temporarily offset the projected anthropogenic warming.’

  jammer voor hen dat 2010 volgens de statistieken in de top drie van warmste jaren staat (of is die tot drie ook al fout?)

 11. maarten

  @ Labohm

  ‘Our results suggest that global surface temperature may not increase over the next decade, as natural climate variations in the North Atlantic and tropical Pacific temporarily offset the projected anthropogenic warming.’

  jammer voor hen dat 2010 volgens de statistieken in de top drie van warmste jaren staat (of is die top drie ook al fout?)

 12. maarten

  @ labohm

  waarom toch altijd dit: ‘… de opwarming die sinds ongeveer 1950 had plaatsgevonden…’

  de opwarming is al rond de eervorige eeuwwisseling begonnen, pakweg 0,3 graad celcius in de periode 1900 – 1950;

  was die opwarming niet anthropogeen?

 13. Jan de Raaf

  Je gaat vanzelf in global warming geloven als je ervan afhankelijk bent geworden.

 14. jc

  Hans,

  Blijkbaar is mijn eerdere reactie (van 15:24 vanmiddag, daar staan ook nog wat andere opmerken waarop je nog niet hebt gereageerd) je ontgaan. En – ik herhaal het nog maar een keer – wat volgens jou “in rare bochten wringen” is in werkelijkheid gewoon een beschrijving van de situatie die we afgelopen winter hebt gezien. Het feit dat het lokaal wel eens koud is is natuurlijk ook helemaal niet in strijd met de ideeën over de opwarming van de aarde.

  De echte kronkels zitten in jouw verhaal, waarin jij de bewering van iemand die nadrukkelijk zegt dat hij het over een lokaal fenomen verdraait tot een voorspelling van wereldwijde afkoeling.

 15. Hans Labohm

  JC,

  Ik verwachtte al dat je daarme zou komen. Het duurde overigens wel wat langer dan ik dacht.

  Mijn reactie daarop is de volgende.

  Hoewel Lockwood’s respons niet onjuist is, is die toch weer typisch voor AGWers die iets ontdekken dat in strijd is met hun dominante paradigma. Vervolgen wringen zij zich in allerlei bochten om toch vooral maar niet als dissidenten/ketters over te komen.

  Kuhn’s ‘The Structure of Scientific Revolution’ geeft daarvan aardige voorbeelden.

 16. Jan Paul van Soest

  Beste Hans,

  Nu we het toch over verkeerd geïnterpreteerde wetenschappers en deskundigen hebben, ik vond net al surfend een even schitterende als treurige analyse over hoe het verhaal over een ‘voorspelling’ van ‘de koudste winter in 1000 jaar’.

  Je berichtte daar zelf over:
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2010/10/rusland-verwacht-koudste-winter-in-1000-jaar/

  Je zei erover in een reactie op kritiek:
  “Ik vraag slechts aandacht voor serieuze wetenschappers die dat wèl doen. Dat doe ik mede vanwege het feit dat deze opvatting in de reguliere media niet of nauwelijks aan bod komt”.

  Dan is het nu erg aardig te lezen hoe dit verhaal over de koudste winter sinds 1000 jaar de wereld in is gekomen: een Poolse non-krant die geen snars snapte van wat klimatoloog/meteoroloog Kowalewski schreef en beweerde, opgepikt en verder opgeblazen en via het jou niet onbekende whatsupwiththat naar de angelsaksische wereld overgeheveld.
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2010/12/coldest-winter-in-1000-years-cometh-%E2%80%93-not/

  Misschien volgende keer zelf eens wat google-onderzoek doen voor je jezelf als doorgeefluik van flagrante nonsens opwerpt?

  Dan had je ook kunnen voorkomen dat je in deze recente post Keenlyside, Latif en Lockwood opvattingen of terugtrekkende bewegingen in de schoenen had geschoven die ze niet hadden of maakten.

 17. Jan Paul van Soest

  Beste Hans,

  De Lockwood van 2007 is niet dezelfde als die van 2010, schrijf je.
  Daarom maar fluks wat citaten van Lockwood uit 2010 opgesnord:

  “All of this is expected to change. Activity has rolled back and is expected to decline still further. “We have returned to the lowest solar-activity conditions since the 1920s,” Lockwood says. “I would anticipate more cold winters in Europe. This is despite and on top of a gradually warming world.”
  (http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2010/0923/1224279493258.html)

  “The UK and continental Europe could be gripped by more frequent cold winters in the future as a result of low solar activity, say researchers.
  They identified a link between fewer sunspots and atmospheric conditions that “block” warm, westerly winds reaching Europe during winter months.
  But they added that the phenomenon only affected a limited region and would not alter the overall global warming trend.”

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/8615789.stm

  Inderdaad voortschrijdend inzicht. Namelijk een interessant verband tussen zonnevlekken en regionaal winterweer, via het mechanisme van ‘jet stream blocking’, dit naast en bovenop de trend van opwarming.

  De interpretatie die je in je post aan Lockwood toeschrijft, deugt dus niet:
  “Meer recentelijk heeft een andere AGWer, Mike Lockwood, die in het verleden slechts een marginale rol aan de zon toeschreef, ontdekt dat onze koperen ploert toch meer invloed had dan hij oorspronkelijk dacht – tot grote verbazing van zowel AGWers als klimaatsceptici.”

  Hij deugt niet omdat Lockwood inderdaad voor wereldwijde trends de zon marginaal vond en vindt, maar wel een interessant en niet marginaal verband tussen zonnevlekken en regionaal klimaat in Europa vond.

  Ik citeer nog even Lockwood zelf (met zijn voorschrijdend inzicht uit 2010) die als hij op je post zou reageren vermoedelijk hetzelfde zou zeggen als in Physcis World:
  “There is a tendency to see a local or regional effect as evidence for or against global warming,” says Lockwood. “But our work shows how one can have a regional and seasonal variation that shows solar influence but which is different from the trends in global average data.”
  (http://physicsworld.com/cws/article/news/42298)

 18. jc

  Hans,

  Nog maar een citaatje, uit de Irish Times deze keer:

  “The big thing people need to appreciate is the weather they experience on a local or a regional scale is not the same thing as global temperatures,” he said.

  “Our colder winters mean almost nothing in terms of global averages. That is why climate change is a better term than global warming.”

  Hij beschrijft precies wat we afgelopen winter hebben gezien: een strenge winter in Europa (en Noord-Amerika), maar een hoge temperatuur op wereldschaal. Het één sluit en ander dus niet uit.

  Ik begin me af te vragen of je de bronnen die je aanhaalt zelf wel leest.

 19. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

  Voor zover ik heb begrepen, is de Lockwood van 2007 niet dezelfde als die van 2010. Voortschrijdend inzicht … weet je wel!

 20. Hans Labohm

  Maarten,

  Je schrijft: ‘waarom toch altijd dit: ‘… de opwarming die sinds ongeveer 1950 had plaatsgevonden…’

  de opwarming is al rond de eervorige eeuwwisseling begonnen, pakweg 0,3 graad celcius in de periode 1900 – 1950;

  was die opwarming niet anthropogeen?”

  Volgens het IPCC niet. Dus wie ben ik dan dat ik de opvattingen van het IPCC in deze in twijfel zou trekken?

  De opwarming begon overigens al na het einde van de kleine ijstijd, zo rond 1850.

 21. Jan Paul van Soest

  Beste Hans,

  ik kom later wel op enkele van je krenten terug.
  Voor nu alleen even de bron voor beweringen Lockwood. Ik schreef al dat ik het even uit het hoofd deed. Had eerder wel artikelen over en van hem gezien. Een interview met hem in een wetenschappelijk blog uit 2007 is wel heel aardig:

  Ik neem wat citaten die je zullen bevallen:

  Uit de intro: Mike Lockwood is a specialist on long term trends in solar data. He explains how the Sun does not play a role in climate change.

  Zijn woorden verder:

  Essentially, if you take long term averages to get rid of fluctuations in our climate system, the El Ninos and the like, and if you smooth out the long-term trend, you find that it carried on upwards and took no notice of the Sun changing direction whatsoever.

  Vraag: Does this research close the door on the climate change debate?

  Antwoord: Yes it does. If I’m absolutely honest, it was closed already. I think it was difficult for people who weren’t trained in climate science to understand the evidence, because it was complicated and very technical. The idea was that this was a very simple demonstration that you couldn’t just pin it on the Sun as increasingly global warming skeptics have been trying to do.

  En tenslotte:

  Unfortunately, it’s amazing how misrepresentation can carry on. A lot of people have picked on the idea that global warming has stalled, because recent temperatures haven’t risen in quite the same way as before. This is very much cherry picking the evidence. They are ignoring the fact that the long-term trend is steadily going upwards. They are picking the fluctuations that exist naturally in our climate system and those that suit them, which is an astonishing cherry picking of the evidence.

  Leuk interview, vond ik wel.

  http://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/87/l_e692bfb530f74c478872f5a360c1f542.jpg

 22. maarten

  @ Labohm

  ik bedoelde duidelijk te maken dat wat Japan doet, iets anders is dan u schrijft;

  wellicht ten overvloede: ik herken mij niet in de kop van uw artikel;

 23. maarten

  @ Labohm

  ik las ergens een analyse dat Japan DREIGDE uit het Kyotoprotocol te stappen, als niet andere landen ook de verplichting opgelegd krijgen cq op zich nemen iets te doen aan het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2;

  Japan doelde daarbij op nieuwe economieën als India en China, die in het huidige Kyotoprotocol buiten schot blijven;

 24. John Kranich

  Dikke pech. Het weer zit alweer niet mee.

 25. Hans Labohm

  Brekebeen,

  Om misverstand te voorkomen het volgende.

  Keenlyside, Latif et al is geen ‘published evidence’. Het is de uitkomst van een model, dat is gepubliceerd in ‘Nature’. En we moeten voorzichtig zijn met modeluitkomsten. Binnenkort komen er waarschijnlijk weer andere auteurs met andere modellen en andere modeluitkomsten. Maar wat wèl duidelijk is, is dat zelfs onder AGWers verschillende opvattingen bestaan – iets dat het IPCC altijd heeft willen verdoezelen. (‘The science is settled. All scientists agree.’)

  Bovendien, ik verwijs héél vaak naar ‘peer-reviewed’ literatuur. Die is er ook in overvloed. Dus dat is niet zo moeilijk.

  Nog maar even herhalen: ik heb (bijna) niets van mezelf en ik zuig niets uit mijn duim.

 26. NN

  ” Our results suggest that global surface temperature may not increase over the next decade, as natural climate variations in the North Atlantic and tropical Pacific temporarily offset the projected anthropogenic warming.

  Dat was me nogal wat! AGWers die gedurende tien jaar afkoeling verwachten/projecteren! ”

  HL, waar komt die verwachte afkoeling vandaan, als het niet uit jouw duim is?

 27. Hans Labohm

  NN,

  Je zou toch echt eens de literatuur moeten lezen waarnaar ik verwijs.

  Bij onze gedachtenwisseling moet ik een enkele keer wel eens denken aan discussies met Jehovagetuigen op zondagochtend aan de voordeur in de kou. Ik vraag me af hoe dat komt.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.