Zon stuurt via La Niña en El Niño klimaat

De aanhangers van de menselijke broeikashypothese (AGW= Anthropogenic Global Warming) verwijten de klimaatsceptici vaak dat ze alleen maar kritiek hebben op AGW, maar dat ze zelf niet met een alternatieve hypothese komen. Allereerst kan hier tegenin worden gebracht dat het weerleggen van bestaande hypothesen op zich reeds een serieuze en nuttige wetenschappelijke bezigheid is. Het zou natuurlijk mooi zijn als de criticus ook een alternatief zou kunnen bieden, maar noodzakelijk is dat niet. Voorts kan worden opgemerkt dat verschillende klimaatsceptische wetenschappers toch belangrijke aanzetten hebben gegeven tot de vorming van een alternatieve hypothese. Dat geldt natuurlijk voor een aantal astrofysici die een koppeling hebben waargenomen tussen zonne-activiteit en het klimaat. Het geldt ook voor Svensmark die een verband heeft aangetoond tussen zonne-activiteit, kosmische straling, wolkenvorming en klimaat. Maar er zijn ook andere wetenschappers, die verband hebben aangetoond tussen natuurlijke oscillaties, zoals de ‘Pacific Decadal Oscillation’ (PDO), de ‘Atlantic Multidecadal Oscillation’ (AMO) en de ‘El Niño/La Niña-Southern Oscillation’ (ENSO) enerzijds en klimaatfluctuaties anderzijds.

Er was echter tot dusver geen hypothese die de zon, natuurlijke oscillaties en het klimaat met elkaar verbond. Voor zover mij bekend is Raimund Leistenschneider de eerste die daarover uitvoerig heeft geschreven, zij het tot dusver niet in de ‘peer-reviewed’ literatuur. Maar we weten inmiddels dat alles wat afwijkt van het dogma van de menselijke broeikashypothese, de grootste moeilijkheden heeft om door het cordon sanitaire van de door AGWers gedomineerde ‘peer review’ heen te breken.

In een recente bijdrage op de website van EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie) schrijft Leistenschneider:

Nun gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die versuchen, El Niño, bzw. La Niña mit der Sonnenaktivität zu koppeln (um eine bessere Vorhersage zu erzielen), bzw. dem CO2-Anstieg zuzuordnen, um einen anthropogenen Einfluss zu beweisen. Das letztere erspare ich zu widerlegen, da die Zeit dafür zu Schade ist und die Datenreihe der Abbildung 7 bereits anschaulich genug zeigt, dass sie mit einem CO2-Anstieg keine Korrelation aufweist. Wie aber sieht es mit der solaren Aktivität aus?

Meist wird zur Bewertung der Sonnenaktivität die Sonnenfleckenzahl herangezogen. Dies ist besonders dann angebracht, wenn Vergleiche zu früheren Jahrhunderten angestellt werden, da ab dem 17 Jahrhundert verlässliche Beobachtungsdaten vorliegen. Die Sonnenfleckenzahl gibt jedoch nur annähernd die reale Sonnenaktivität wieder. Ein weiterer Parameter ist der sog. TSI (Total Solare Irradiance). Dieser deckt jedoch nur einen eingeschränkten Teilbereich des solaren Energiespektrums ab, den Bereich zwischen 200nm und 2.000nm, von „Total“ kann also keine Rede sein. Besser zur Bewertung der solaren Aktivität eignet sich die direkte magnetische Aktivität der Sonne, siehe hierzu beispielsweise die Arbeit des NASA-Sonnenforschers David Hathaway “On the Relationship Between Solar Wind Speed, Geomagnetic Activity, and the Solar Cycle Using Annual Values”.

Seit dem Satellitenzeitalter stehen noch weitere Parameter zur Verfügung, die von der Erde aus nicht beobachtbar sind. Ein bedeutsamer Parameter ist die Korona der Sonne, die von der Erde unter natürlichen Bedingungen nur bei einer totalen Sonnenfinsternis zu beobachten ist und die die Atmosphäre der Sonne darstellt. Die Korona, ihr Plasma, ist dabei viel heißer als die mit ca. 5.800 Kelvin heiße Sonnenoberfläche und ihre Daten, lassen sich daher nur aus dem Weltall aufnehmen.

Vervolgens toont hij aan dat El Niño vooral samenhangt met fluctuaties in de coronale activiteit van de zon. Ook zijn variaties in de magnetische activiteit van de zon van invloed alsmede het polaire veld van de zon. Volgens Leistenschneider is het verhaal daarmee rond.

Mit dem vorliegenden Nachweis, dass alle El Niño-Ereignisse im Betrachtungszeitraum durch die solare Aktivität unmittelbar ausgelöst werden, ist der wissenschaftliche Beweis erbracht, dass die Erwärmung (und Abkühlung seit Beginn dieses Jahrhunderts) einzig auf die Sonne zurückzuführen ist.

Lees verder hier.

Kortom, in het hele verhaal van Raimund Leistenschneider is geen spoortje CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) te bekennen. Het zal mij benieuwen wat de reacties zullen zijn.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

16 reacties

 1. T2000

  Wie durft er nu met droge ogen te beweren dat de AGW wetenschap niet beweert dat de wetenschap eruit is.
  Op basis waarvan spendeert de globale samenleving dan zijn biljardenkostende klimaatbeleid? Op basis van de twijfel die deze pseudo-wetenschappers uitspreken? Ja hoor, m’n neus!

 2. Matthijs

  Klinkt logisch,..

 3. WHS

  Het zal mij benieuwen wanneer de AGW-aanhangers eens van paradigma veranderen.. ( zie publicaties van Rörsch e.a. daaromtrent.) Zolang in Nederland KNMI en Planburo voor de Leefomgeving etc. nog steeds de opvattingen van IPCC tot uitgangspunt nemen moet er in ons land een wonder gebeuren.

  Voormelde publicatie is het zoveelste argument dat de AGW-hypothese onhoudbaar is.

  Dat mensen als Dessler en Spencer langs elkaar heen schrijven lijkt symptomatisch voor “klimaatonderzoeker”s “…

  Leistenschneider geeft een prima opzetje …

  Maar dan moet je niet voor-ingenomen zijn.

 4. Hans Labohm

  JC,

  Dank voor de referentie!

  Het valt mij overigens op dat wolken een cruciale rol spelen in de discussie in kwestie. In het verhaal van Leistenschneider worden ze echter niet eens genoemd.

  Dat toont nog maar eens aan dat er nog heel wat studie nodig is voordat men ook maar een begin van overeenstemming kan bereiken over een ‘allesomvattende’ theorie van het klimaat.

  Kortom: ‘The science is not settled.’ En het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn het geval zal zijn.

  Wat de toon van de discussie betreft … ja, dat kennen we nu zo langzamerhand wel. Maar laten we onze zegeningen tellen. Er is nu in ieder geval een serieuze discussie!

 5. jc

  Hans,

  Zoals je ongetwijfeld weet heb ik nooit beweerd dat “the science is settled”. Was het niet zo dat jij het niet voor elkaar kreeg om maar één voorbeeld te geven van een klimaatwetenschapper die die uitspraak ook echt gedaan heeft, toen ik je daar naar vroeg?

  Natuurlijk is nog lang niet alles bekend over de werking van het klimaat. En dat zal over 10, 50 of 100 jaar niet anders zijn. Ik heb het wel eens eerder gezegd: hoe meer wetenschappers over een onderwerp weten, hoe beter ze beseffen wat ze allemaal nog niet weten.

  We zullen het moeten doen met wat we wel weten.

 6. WHS

  Een optimistische visie:

  Neem eens afstand van de AGW-hypothese.
  Realiseer je dat het begrip “broeikas-effect ” onhoudbaar is in de werkelijkheid van wat zich in de atmosfeer afspeelt.
  De aarde is een waterplaneet.
  Opwarming komt via de zon tot ons.
  Er zijn voortdurend schommelingen in klimaat.
  Op lange termijn ook schommelingen in de temperatuur.

  Het begrip “convectie “speelt vermoedelijk een groter rol in de situatie van evenwicht die er blijkbaar voortdurend is in de atmosfeer dan “broeikaseffect”. .

  Metingen van globale temperatuur zijn tot nu toe wegens een onvoldoende gebleken meetnetwerk onbetrouwbaar. Conclusies uit ijsboringen etc. zijn een gokje, zowel naar verleden als naar de toekomst.

  Verzuring en opwarming van de oceanen zijn denkbaar maar geenszins bewezen.

  Etcetera.

  Op basis van onvoldoende input ( want: teveel onbekende factoren ) kunnen we er zeker van zijn dat klimaatmodellen onbetrouwbaar zijn.

  Wordt het niet eens tijd dat b.v. de KNAW de mallemolen aan ongecoördineerde onderzoekingen eens stop zet en in elk geval in Nederland een degelijk onderzoek start ?

  ( Waarbij wat mij betreft alle heilige huisjes en subsidies die daar bij horen om te beginnen worden stopgezet…)

 7. antoon DV

  ’t is de goede die dat zegt. Quasi iedere post van T2000 bestaat uit de man spelen.
  En het niet lezen wat er geschreven staat.

  Ik heb Hans overigens al eens gezegd dat volgens google er maar één persoon op heel de planeet is die ooit de uitspraak “the science is settled, all scientist agree” deed, namelijk Hans Labohm zelf. Op die manier voedt Hans natuurlijk weerom de kritiek van zijn opponenten dat hij ronduit oneerlijk is (al ben ikzelf er van overtuigd dat hij zijn eigen fantasiewereld is beginnen geloven)

 8. Hans Labohm

  Antoon DV,

  Gaan we nu weer spijkers op laag water zoeken?

  “The science is settled” is a slogan attributed by opponents of the Kyoto Protocol and global warming theory to supporters notably in the Clinton administration. There are no known examples of its use outside the skeptic press, though some of the statements that were made have similar implications. …

  M.a.w. zelfs Wikipedia (met AGW-aanhanger Connolley als auteur) erkent dat de formulering misschien niet exact was, maar de boodschap wèl.

  Voor mij is dat voldoende.

  Zie:

  http://en.wikipedia.org/wiki/User:William_M._Connolley/The_science_is_settled

 9. Christiaan Waterman

  The science is wat mij betreft alleen settled als hij in diskrediet gebracht wordt wordt door halfbakken twijfelzaaiers met een verborgen agenda.

 10. antoon DV

  Gaan we nu weer spijkers op laag water zoeken?
  Bemerk dat het enkel over het eerste deel van je uitspraak gaat. Dat is een gigantisch verschil.

  Daarenboven gaat het om de juistheid van wat de critici beweren, en dan blijkt keer op keer dat ze hun dure woorden niet kunnen vertalen in een wetenschappelijk aanvaardbaar betoog. Er is een groot verschil tussen iets publiceren op een internetblogje en een wetenschappelijk artikel schrijven. en dan blijkt het opeens bijzonder stil te zijn op de pampa

 11. T2000

  Antoon DV,

  Quasi iedere post van T2000 bestaat uit de man spelen.

  Geef eens een voorbeeld aub

 12. T2000

  @Antoon DV,

  “en dan blijkt keer op keer dat ze hun dure woorden niet kunnen vertalen in een wetenschappelijk aanvaardbaar betoog.”

  Dat beweerde JC onlangs ook al toen we over de MWP discussieerden. Vervolgens heb ik hem om de oren geslagen met minstens 48 peer-reviewed artikelen, gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, die aantoonbaar maken dat de MWP warmere was dan nu.

  Maar dat wil ik best met jou doen hoor. Geef maar aan welk onderdeel van AGW je weerlegd wilt zien. Lever ik je de peer-reviewed artikelen. Uiteraard staat het je vrij om die weer peer-reviewed te weerleggen. Ik hoor het graag. Bij voorbaat dank voor je reactie.

 13. jc

  De afgelopen maanden heeft er een pittige discussie plaatsgevonden tussen de wetenschappers Dessler en Spencer over (min of meer) dit onderwerp. Linzen haakt ook nog aan. Zie: http://rabett.blogspot.com/2011/01/dr-why-vs-commander-coincidence.html

  Boeiend en ook wel onthutsend om te zien hoe men elkaar totaal niet lijkt te begrijpen. Daardoor wordt de toon er in de loop van de discussie niet bepaald vriendelijker op.

 14. T2000

  WHS,

  Wanneer ik jou comments in deze blog lees, dan scheelt mijn beleving denk ik niet zoveel daarvan.

  Maar ik stelde de vraag eerst aan JC! Hij komt hier al tijden en ik heb hem tot nog toe niet kunnen betrappen op een inhoudelijke bijdrage waarmee hij zijn gelijk aantoonbaar maakt. Maar ondertussen wel steuds zeuren over het sceptische standpunt. Hij mag naar mijn idee nu wel eens open kaart spelen.

 15. WHS

  T2000
  Waar sta jij voor?
  Zeg het eens …

 16. T2000

  JC,

  Wat is dat toch met jou, dat je altijd eerst een aanzet doet om tot een inhoudelijke discussie te komen, om dan toch weer af te zakken tot een bedenkelijk niveau, bijvoorbeeld met een uitspraak als:

  “Zoals je ongetwijfeld weet heb ik nooit beweerd dat “the science is settled”. Was het niet zo dat jij het niet voor elkaar kreeg om maar één voorbeeld te geven van een klimaatwetenschapper die die uitspraak ook echt gedaan heeft, toen ik je daar naar vroeg?”

  En dan ook nog je comment hautain eindigen met de uitspraak:

  “We zullen het moeten doen met wat we wel weten”

  Ja, en dat is precies waar jij telken male geen enkele uitspraak over doet! Want wat weet jij nou eigenlijk van het klimaat JC? Kom er eens mee ter berde. Waar sta jij dan wel voor?

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.