ChristenUnie-terrorismedeskundige: blanke Nederlanders zijn de echte terroristen

Net als je denkt alles wel te hebben gehad, is daar ‘terrorismedeskundige’ Beatrice de Graaf die aanslagen als een autochtone hobby beschouwt en vindt dat we niet zo bangig moeten doen.

In de VPRO-gids van komende week mag de jonge historicus Beatrice de Graaf met een zweem van wetenschappelijkheid haar linkse opvattingen over het overwegend progressieve VPRO-publiek uitstorten. Het resultaat is, om het zo te zeggen, in- en intriest. In een drie pagina’s tellend verhaal weet de 35-jarige universitair hoofddocent het voor elkaar te krijgen om op schandalige wijze de slachtoffers van diverse aanslagen in Nederland en de wereld te bagatelliseren, de hele moslimwereld als verlicht voorbeeld voor de rest van de wereld te presenteren en het werk van de AIVD als symbolisch gefrummel weg te zetten.

De Graaf noemt de PVV niet met naam en toenaam, maar duidelijk is dat ze de partij geen warm hart toedraagt. Op de vraag of de islam de integratie belemmert, antwoordt ze:

“Volgens mij is dat puur een kwestie van framen. Kijk naar de reacties op de dood van Osama bin Laden. Hoorde jij toen een enorme schreeuw van verontwaardiging in de moslimwereld? Ik niet. Vrijwel iedereen zei: we zijn blij dat hij dood is, want wij staan voor vreedzame omwenteling en democratisering.”

Wel, het kan natuurlijk zijn dat ik het nieuws niet zo goed heb gevolgd. Maar het is toch echt de eerste keer dat ik hoor dat moslims massaal zeggen dat ze voor “vreedzame omwenteling en democratisering” zijn. Google helpt ook niet mee, zelfs niet in het Engels.

Het ernstige is: het is niet de enige leugen die ze in het interview verspreidt. Even verderop stelt ze:

“En nog een andere kanttekening bij de recente aanslagen in Nederland: wie pleegden de twee bloedigste aanslagen in de Nederlandse geschiedenis, met zeven en acht doden? De blanke Nederlandse burgerjongens Tristan van der Vlis en Karst Tates. De dreiging van dat soort geweld, hoewel statistisch gezien hoger, betrekken we echter niet op onszelf. Daarmee kun je zien dat onze angst heel erg cultureel bepaald is.”

Het is toch werkelijk niet te geloven: een historicus die onder meer 800 doden bij het bombardement van Rotterdam bagatelliseert omdat ze graag gezegd wil hebben dat autochtone Nederlanders de echte terroristen zijn. Iets waarvan ze, gezien haar expertisegebied contraterrorisme, ook wel weet dat het gelul is. Zowel Tates als Van der Vlis handelde alleen en was niet ideologisch gemotiveerd. Met de beste wil van de wereld kun je je als samenleving niet wapenen tegen dergelijke idioten.

Moslimextremisten zijn gevaarlijker omdat ze zeer strategisch te werk gaan en wél ideologisch gemotiveerd zijn, maar ons geluk is dat ze beter in de gaten te houden zijn omdat ze in groepen werken. Nu moet ik bekennen: we weten niet hoeveel terroristische aanslagen er in Europa zijn voorkomen door de intensieve monitoring van moslimextremisten. Maar het is wetenschappellijk zeer dubieus broddelwerk om te stellen dat het uitblijven van islamitische aanslagen in Nederland (dat levert dit soort hi-ha-hoe lachten-gieren-brullen-stukjes op) betekent dat er niets aan de hand is. Voor het zelfde geld heeft de AIVD uitmuntend werk geleverd.

Je zou denken dat de VPRO-gids het wel zou vermelden als zo’n deskundoloog een politieke kleur heeft. Interviewer Han Ceelen wijdt er nog niet eens een bijzin aan, dus ze zal wel keurig partijloos zijn. Ehm, nou, nee dus. De Graaf stond op de lijst van de ChristenUnie voor de senaat, wat meteen het moslim-geknuffel en haar vijandige houding ten opzichte van het kabinet verklaart. Het blijft opmerkelijk dat rechtgeaarde christenen zich voor dat soort agitprop laten lenen.

En die arme De Graaf moet wel erg wanhopig zijn over kabinet Rutte I, want samen met GroenLinkser Peter-Paul Verbeek en klimaatalarmist (rechts zal hij dus ook niet zijn) Appy Schuijt kreeg ze van de week een minute of fame om over het kabinetsbeleid te jammeren. Tsja, als je het niet tot in de Eerste Kamer weet te schoppen, dan kun je altijd nog doen alsof je een onafhankelijke criticus bent.

Een typisch gevalletje van “als we er niet om konden lachen, dan zouden we huilen” dus. Kunt u het aan? Kijk dan even naar deze uitzending van RTL Nieuws waarin ze zeer vakkundig een aantal open deuren intrapt. Moet u na het kijken van het fragment alleen niet zeggen dat ik u niet gewaarschuwd heb!


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

66 reacties

 1. trias politica

  Ik weet het wel zeker dat arabische oliedollars massaal worden ingezet om de publieke opinie EN de (EU+VN) politiek te kopen. Daar hieft men geen helderziende voor te zijn. Alleen al de speciale Islamitische Verklaring van de Rechten van de Mens spreekt boekdelen.

   

  Ik weet dat u gelovig bent en ik bedoel dit niet als kritiek, maar het zou heel goed zijn voor onze rechtsstaat indien de scheiding tussen religie en politiek ferm en ondubbelzinnig werd doorgevoerd.

  In vrijwel elk debat komt deze ongewenste vermenging terug, zie ook het debat over ritueel slachten.

   

  Op het stuk van Niemoller inzake de Integratienota kan niet gereageerd worden.

  Ik zet even de link naar de site van de Rijksoverheid hier neer, waar men het volledige rapport kan downloaden (.pdf format): http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/06/16/waarden-nederlandse-samenleving-centraal-in-integratiebeleid.html

   

  Ik heb hem helemaal gelezen, maar erg warm word ik er niet van. De Islam wordt neergezet als gelijkwaardige godsdienst naast het christendom en de nota ademt een hoog D66 gehalte. Ook komt het asielbeleid niet echt aan de orde en wordt er vertrouwd op Inburgeringscursussen, waarvan we allemaal weten dat ‘deelnemen’ = ‘slagen’ tenzij je het werkelijk ontzettend bont maakt. Maar het is een begin

 2. RR Kampen

  ” De Islam wordt neergezet als gelijkwaardige godsdienst naast het christendom, ” – Tja, terecht. Dus wat is het probleem?

 3. Gielah

  “@Trias Politica.-    Ook ik wil heel erg graag elke band tussen religie en staat verbroken zien… juist omdát ik wel gelovig, maar niet religieus, ben.

  Ik hier hier al eens eerder betoogd dat echte christenen zich niet door de staat moeten laten betalen en/of faciliterenb.

  Geloven kost niets…… nou ja… aan geld dan!

  Je kunt in kleine kring bijeen komen en daar vrijmoedig van de waarheid getuigen, zonder repercussies van overheidszijde…. voor zolang dat kan.

   

  Ik heb zelf bitter ervaren, hoe moeilijk het je gemaakt wordt als je Bijbellessen geeft en de mensen boven je, die niet geloven, je daarin tegenwerken en je zelfs verbieden bepaalde zaken te zeggen.

  Ik ben dat desondanks toch altijd blijven doen… maar het kostte me wel een burn-out van een half jaar… waarna ik me weer terugknokte tot ik full-time werkte… hoewel je de terugslag van zoiets altijd blijft merken in je gezondheid, maar ik moet zeggen: het was het waard.

   

  Overigens ben ik blij dat u hier meldt, dat we bij dat stuk van Joost Niemöller niet kunnen reageren.

  Ik kon dat ook niet en heb dat ook per email aan de geachte @Isser gemeld, die er niets van begreep en die schreef, dat, indien ánderen konden reageren ( en dat is zo… kijk maar….)  dat ik dat dan ook kon.

  Maar dat blijkt dus niet mogelijk.

  Ook bij een ander onderwerp, over hoofddoeken, kan ik niet reageren.

  Fijn, dat ik niet de enige ben!

   

  Overigens: bedankt voor de link.

  De Nederlandse overheid móet de islam wel als een gelijkwaardige religie presenteren.

  Dit was onderdeel van de deal ‘Oil for Immigration’, die zogenaamd nimmer gesloten is, maar waarvan wij de wrange vruchten desondanks dagelijks door de strot gestampt krijgen.

 4. Mar

  @Rob

   

  Het bombardement op Rotterdam was een oorlogsdaad en niet een terroristische aanslag.

   

   

  “En nog een andere kanttekening bij de recente aanslagen in Nederland:

   

  En prompt verschijnen er weer lijsten van aanslagen in het buitenland om aan te tonen …… Wat eigenlijk als het gaat over Nederland?

   

 5. trias politica

   

  “De Nederlandse overheid móet de islam wel als een gelijkwaardige religie presenteren”, ja dat snap ik ook wel. Maar -en dat is ook mijn antwoord aan mensen zoals RRK- het IS geen gelijkwaardige religie, aangezien de basis kernwaarden van de Westerse cultuur: vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst en gelijkheid tussen sexen worden ontkend.

   

  PC geleuter dus. En zolang dat pc geleuter blijft bestaan, blijven de partijen lijnrecht tegnover elkaar staan en schiet het geen milimeter op. Dat er door de regering, waar ook het CDA deel van uitmaakt, wordt gekozen voor een dialoog met de moslimgemeenschap is natuurlijk verstandig. Hopelijk -en dat is wat mij betreft ook de enige optie die kans van slagen heeft- komt er van binnenuit, geinitieerd door de moslima’s die het zat zijn als tweederangs burger te worden weggezet door hun eigen mannen, een tegenbeweging tot stand. Dan is de stap naar het aanvaarden van de Westerse kernwaarden zoals hierboven genoemd binnen handbereik. Blijft dit uit dan zullen de posities zich blijven verharden en uiteindelijk leiden tot ernstige conflicten. Laten we hopen dat het zover niet komt.

 6. RR Kampen

  ‘Liever Turks dan Paaps’. De zogenaamde basisvrijheden zijn tot NL gekomen via de islam en bevochten op het christendom. Uiteindelijk is er natuurlijk geen verschil tussen de monotheïstische religies. Pogingen om dat verschil te maken voeren enkele reis tot de – zeer christelijke – Inquisitie.

 7. Theo Prinse

  Maar wat wilt u nu suggereren met de eerste niet-bekeerde joodse minister van Engeland die – als  Britse Hoge commissaris van het mandaatgebied – de later fascistische moordenaar tot groot-Mufti van Jerusalem bevorderde ? 

  Hoewel Al-Hoesseini bekend stond als de ‘Grote Moefti’, bezat hij die titel niet officieel

   

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbert_Samuel

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Amin_al-Hoesseini

 8. RR Kampen

  Ik wil suggereren dat als je op geschiedenis wil leunen, je dat wel een beetje volledig moet doen. Geleerd kan dan onder meer worden dat uit de jungle geen mores te leren vallen.

 9. carmo da rosa

  @ Holland: “Behalve van Gogh zijn er weinig
  voorbeelden van moslimterrorisme in Nederland.”

   

  Met zo’n een nick
  is Nederland, Nederland e nog’s Nederland het enige wat telt!

   

   Dat we in Madrid in de naam van
  Allah (the most merciful) 192 doden moeten betreuren en in Casablanca 33, en in
  Londen 45, doet er niet ter zaak, de slachtoffers waren toch buitenlanders…

   

 10. Ann

  Ach , waar  l*llen we over  , de barbaarse  sekte  der  vreeTzamen ( u weet dat  ze ook nog  denken ubermensch te zijn ? ) hebben  na 1400 jaar  , 270 Miljoen doden  op hun geweten  .

 11. RR Kampen

  nu vertelt u iets nieuws. Geweten, echt waar?

 12. RR Kampen

  “En prompt verschijnen er weer lijsten van aanslagen in het buitenland om aan te tonen …… Wat eigenlijk als het gaat over Nederland?” – Waarvan wederom acte.

  Wel verscheen in een andere draad direct Timothy McVeigh. Er kan zowaar getabelleerd worden, hoewel de geschiedenis van de islam pas enkele maanden na de executie van McVeigh schijnt te zijn begonnen.

   

 13. Theo Prinse

  De bezetting door het islamitische Indonesië van het christelijke Oost-Timor heeft ongeveer 200.000 tot 250.000 Timorezen (1/4 tot 1/3 van de bevolking) het leven gekost.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Timor

  Is R.R Kampen voor een vrij en onafhankelijke Republiek der (Zuid) Molukken ?

  http://www.republikmalukuselatan.nl/

 14. Raaf

  Nu Theo het aanstipt. IWe hebben gisterennacht nog een film gezien die daar over handelt. Het verhaalt over de moord op 5 australische journalisten en tienduizenden Timorezen toen het lieftallige en gematigde Indonesië binnenviel. Naam film: Balibo. Indrukwekkend.

 15. RR Kampen

  Volkomen verwaarloosbaar bij Afghanistan. Of Irak. Of Vietnam. Of het feit dat de VS meer oorlogsbudget uittrekt dan alle andere landen van de wereld bij elkaar en daar miljoenen en nog eens miljoenen lukrake moorden mee gepleegd heeft.

  Een éénzijdige selectie van feiten levert overigens altijd een verwaarloosbare lijst op. Negeren verder. Maak maar gewoon eens een tabel, mijnheer.

 16. RR Kampen

  die kan u er alles over vertellen.

  Following the death of Amin’s half-brother, the mufti Kamil al-Husayni in March 1921, the British High Commissioner Sir Herbert Samuel pardoned al-Husayni. He and another Arab had been excluded from the general amnesty,
  six weeks earlier, because they had fled before their convictions had
  been passed down. Elections were then held, and of the four candidates
  running for the office of Mufti, al-Husayni received the least number of
  votes, the first three being Nashashibi candidates. Nevertheless,
  Samuel was anxious to keep a balance between the al-Husaynis and their
  rival clan the Nashashibis.[34] A year earlier the British had replaced Musa al-Husayni as Mayor of Jerusalem with Ragheb al-Nashashibi.
  They then moved to secure for the Husayni clan a compensatory function
  of prestige by appointing one of them to the position of mufti,
  prevailing upon the Nashashibi front-runner, Sheikh Hussam ad-Din Jarallah,
  to withdraw. This automatically promoted Amin al-Husayni to third
  position, which, under Ottoman law, allowed him to qualify, and Samuel
  then chose him as Grand Mufti of Jerusalem, the title being invented by
  Samuel.[citation needed] The position came with a life tenure.[12][35]

   

  Herbert Samuel, 100% Joods. Voor de eenvoud moet u dat er gewoon even bij zetten.

   

  Gielah 15:32, we gaan toch niet krijgen dat u Tates, van der Vlis of van der Graaf (de Volkert) moslims noemt, hè? Kijk, ik kan me nog wel voorstellen dat feitjes als de volgende taboe zijn:

  Een ieder kan de jaarlijkse Europol/Interpolrapportages op hun site
  raadplegen. Blijkt systematisch dat er jaarlijks 500 à 600 als terreur
  te duiden acties in Europa worden gepleegd, maar nooit meer dan één tot
  drie van moslim-afkomst. Afgezien daarvan komt terreur in Europa naar
  verhouding met de jaren vijftig t/m tachtig niet meer voor.

  om het theater van de angst maar te blijven handhaven – maar Alphen a/d Rijn was mij nog net ff te dichtbij om nu al te bagatelliseren hoor.

 17. geweta

  Aanslagen op de USA door Islamieten

  11-09 2001                  Aanslagen in de USA  met gekaapte vliegtuigen op WTC en                                 

                                                 Pentagon.

  12-10 2000                 USA marineschip beschoten in Aden  .

  07-08 1998                 Autobommen bij USA ambassade in Kenia en Tanzania.

  13-11 1995                 Autobom bij de USA ambassade in Riad

  13-09 1995                 Granaat doorboort de muur van de USA ambassade in Moskou

  26-02 1993                 Bomaanslag op het World Trade centrum in New York

  21-12 1988                 PanAm Boeing 747 explodeert boven Lockerbie

  08-10 1985                 Invalide USA burger vermoordt door Palestijnse kapers van het

                                       cruisschip Achille Lauro.

  23-10 1983                 Zelfmoord aanslag op de USA mariniers in Beiroet

  18-04 1983                 Zelfmoord aanslag met autobom tegen USA ambassade te Beiroet

  05-1981                      Bomaanslag op de luchthaven JFK te New York.

  12-1975                      Bommen op de luchthaven LaGuardia in New York.

  24-01 1975                 Bomaanslag op de  historische Taveerne te Manhatten

   

 18. Luhman

  Ze heeft gewoon gelijk. Je moet haar nu niet ineens wegzetten als antipvv. De Europese Commissie heeft in haar terrorismerapportage al jaren aangegeven dat blank terrorisme overheerst. Is dit verhaal dus nieuw? Nee.
  Linkse eco-terroristen plegen verreweg de meeste aanslagen. Het is dus niet zo spannend wat ze zegt, tel Volkert er nog even bij op. We waren toen bang voor moslimterroristen, maar hij werd mooi door een autochtone linkse terrorist vermoord. Kortom, feitelijk spreekt ze gewoon de waarheid. Doorlopen mensen, niets aan de hand…..

 19. Raaf

  Het zoveelse voorbeeld van de teloorgang en decadentie van de weg-met-ons-partij Christen Unie. En de opper Dhimmie Arie Slob maar jeremiëren dat de SGP (een partij die nog WEL opkomt voor het joods-christelijk gedachtengoed) hun stemmen niet wilde af staan aan deze notoire en onverbetelijke farizeeërs. Zou Islam-babe beatrice ooit gehoord hebben van London, Madrid ? Zou ze zich nog het uitgebeende lichaam van Theo van Gogh kunnen herinneren.

  Ze is historica dus wellicht heeft ze onderwijs ‘genoten’ van de extreem linkse narcist en studenten-betaster Anton van Hooff. Dat zou veel verklaren. 

 20. Richard de II2

  Euh.. ik krijg bijna 4 miljoen hits op: الثورة السلمية والديمقراطية

 21. Rolandus

  Sommige mensen, vooral politici, kunnen gewoon niet uit die fantasiewereld stappen van “islam = lief”. Dat dat helaas vaak niet in overeenstemming met de werkelijkheid is, is gewoon lastig. Meer niet.

 22. holland

  Behalve van Gogh zijn er weinig voorbeelden van moslimterrorisme in Nederland. Acties van Tates of vd Vlis kun je inderdaad wegwuiven. De angst in Nederland heeft ook niets met terrorisme te maken. De angst van Henk en Ingrid wordt gevoed door straattuig of – belangrijker – het idee alleen al,  dat mijn mogelijke nieuwe buurman de hele dag couscous gaat eten en ik in die stank moet zitten. Ofwel xenofobie en onveiligheid. En linkjes worden snel gemaakt om weer terug te komen bij islam-angst. Angst = Conservatisme = Angst.

   

 23. Ian

  We zullen haar eens een interview laten doen op het Tahir-plein in Egypte tussen de vredelievende arabische lente muzelmannen, eens kijken hoe ze er daarna overdenkt.

 24. toetssteen

  Londen, Madrid, niets aan de hand, gewoon doorlopen mensen…. Kwajongensgrap die wat uit de hand is gelopen.

  Zo ongeveer mevrouw De Graaf?

 25. RR Kampen

  Allemaal in een grijs verleden.

  In de jaren vijftig maakt de OAS middels aanslagen een kleine tienduizend slachtoffers in Frankrijk. Kijk, dan hebben we het ergens over. ETA: 850 doden (minimaal). Vroeger had je terrorisme in Europa. Nu niet.

   

  Ian 15:15, stuurman aan wal raadt de expert-kapitein aan het roer te nemen, geniaal 😀 😀

 26. Theo Prinse

  Benieuwd of de historica ook deze feiten en cijfers kent.

  Op initiatief van de Groot-Mufti van Jeruzalem Al-Husseini werd binnen de SS een speciale Bosnische moslim divisie opgericht, de Handschar (zwaard). De soldaten droegen een fez met ondermeer de SS doodskop. Voor elk bataljon was een imam. De divisie was bedoeld om te strijden tegen de partizanen van Tito. Ongeveer 20.000 moslims hebben in de Hanschar Divisie gediend. (Er gaan  geruchten dat de voormalig Bosnische president Izetbegovic, soldaten rekruteerde voor de Handschar)

  In Albanië werd een soortgelijke divisie opgericht, de Skanderbeg

   

  http://www.w8.nl/feitenTW.htm

 27. Raaf

  Trias bedoelt het (waarschijnlijk) als (sarcastische) grap maar legt (ongetwijfeld bedoeld) de kern bloot van de problemen waarin de Dhimmie Unie nu zit. De Dhimmie Unie is onder moslimkleed-knoper Rouvoet zo ver afgedwaald van de oorsprong dat ze momenteel nauwelijks te onderscheiden van D’66. Nog zo’n coterie gevuld met islam-apologeten, weg-met-onzers, zelfhaters en (laten we er eens een keer een Godwinnetje tegenaan kletsen) landverraders.

  Hmmm. Herstel. De CU voert inzake Griekenland een andere koers dan Peggol en zijn liederlijk gevolg van ikke-ikke-ikke-jet set. Dat moeten we iig. de CU nageven. Sterker nog. Inzake Griekenland voert de CU een meer sensibele koers dan de SGP. Uniek in de huidig politieke constellatie/historie. Dus op de schaal van Darwin prijkt CU nog net een stapje hoger dan D’66.

 28. Gielah

  Intussen staan dit soort valse profeten …. niet helemaal toevallig, neem ik aan …. altijd steevast aan de zijde van de islam, met zijn vele oliedollars.

  Zo worden we ook om de haverklap via radio 1 vergast op sussende toespraakjes van een aantal door islamieten betaalde ‘arabisten’.

  Natuurlijk wéét radio 1dat zij daardoor betaald worden.

  Desalniettemin laat men hen voortdurend aanrukken en ‘vergeet’ de enige arabist, die ik toevallig wel vertrouw, prof. dr. Hans Jansen, zijn zegje te laten komen doen.

   

  Natuurlijk zou het niet aardig van mij zijn om de gedachte toe te laten, dat ook deze mevrouw de Graaf ( die eruit ziet of ze op de Gereformeerd Vrijgemaakte zondagsschool altijd de meeste plaatjes verkreeg, als beloning voor het netjes opzeggen van versjes en Bijbelteksten) af en toe iets op haar ( Zwitserse)  bankrekening gestort krijgt, evenals bepaalde mensen bij de Publieke Omroep…. met de vriendelijke groeten van prins Alwaleed, die namens Saoedi-Arabië kapitálen mag uitgeven ter verbreiding van de islam op deze planeet?

   

  Maar nee… dat denk ik toch maar niet.

  Te realistisch worden… daar word je maar somber en depressief van.

  Ik houd het gewoon – heel eufemistisch – op collectieve verstandsverbijstering.

  Of… om het Bijbels te zeggen: ‘Daarom heeft hij hen over hen besloten dat zij, omdat zij de waarheid niet liefhadden, de leugen gingen geloven’.

   

  Wilt u dus geen Maurits Berger of een Beatrice de Graaf worden?

  Houd dan de waarheid vooral hoog in uw leven en bestrijd de leugen waar u maar kunt.

   

 29. RR Kampen

  Ja.

  Goeie vraag.

   

   

 30. Theo Prinse

  BALIBO Official Film Trailer

  http://www.youtube.com/watch?v=EApB2ndekZg

 31. RR Kampen

  Zelf herinner ik me die troebelen nog.

 32. Wim

  Het punt is natuurlijk dat er in Nederland überhaupt geen terroristische aanslagen zijn of worden gepleegd (de kapingsacties van de Molukkers waren het laatste voorbeeld uit de recente geschiedenis) – een moord is nog geen terroristische aanslag, ongeacht het motief, evenmin is de actie van een enkele doorgedraaide gek die in het wilde weg mensen neerschiet een terroristische aanslag. Een terroristische aanslag is het werk van een groep mensen die met zo’n aanslag proberen zoveel mogelijk mensen te doden om terreur en angst te zaaien om een bepaald doel af te dwingen. Het gevaar van de islam in Nederland bestaat (althans voorlopig) dan ook niet uit de dreiging van aanslagen, maar uit het vervangen van de Nederlandse cultuur door een primitief theocratisch systeem, waarin straks niemand meer ongestraft iets negatiefs over de islam mag zeggen en waarin onze moeizaam verworven westerse waarden, zoals vrijheid van meningsuiting, teniet gedaan worden. Dat we ons niet al te druk over terroristische aanslagen hoeven te maken, betekent daarom nog niet dat er niks aan de hand is en dat we rustig kunnen gaan slapen.

 33. carmo da rosa

  Door de hoogte
  van de dijken kan de Gutmensch niet verder kijken dan Nederland. Dus, de
  terroristische aanslagen die dagelijks in naam van Allah  buiten de grenzen worden gepleegd
  tellen niet!

   De moslim slachtoffers en
  dissidenten moeten een ding goed begrijpen, zolang Henk en Ingrid niet geraakt
  worden is voor linkse Nederland niets aan de hand in de wereld. Er is wel een
  uitzondering: als Mohammed en Fatima door USA of Israël worden gemolesteerd…

   

 34. Johnathan

  De acties van Karst Tates en Tristan van der Vlis waren natuurlijk geen terroristische aanslagen. Dat deze CU-dame hiermee op de proppen komt om het islamterrorisme te downplayen, maakt haar tot een gevaarlijk vrouwtje. Iemand die onder het mom van wetenschap, de publieke opinie probeert te beïnvloeden met politiek-correcte prietpraat.

 35. holland

  Kenmerk van angstigen is dat ze elk klein argument voor hun angst uitvergroten en elk tegenargument wegwuiven. Elke vorm van rationalisme is weg. Ik zie hier duidelijk altijd veel bange mensen.

   

  Neemt natuurlijk niet weg dat Mohammed B, vd Vlis, Folkert vd G, Tates, Jesus2 gewoon gestoorde gekken zijn.

   

   

 36. kees rudolf

  @Johnathan, je schreef over Beatrice de Graaf: “een gevaarlijk vrouwtje. Iemand die onder het mom van wetenschap, de publieke opinie probeert te beïnvloeden met politiek-correcte prietpraat.”

  Natuurlijk moeten wij ons hoeden voor gevaarlijke vrouwtjes (voor gevaarlijke mannetjes uiteraard ook), die onder het mom van wetenschap de publieke opinie proberen te beïnvloeden met politiek-correcte prietpraat. Een moeilijkheid daarbij is wel hoe je tussen enerzijds wetenschap en anderzijds mom van wetenschap kan onderscheiden. Met geschiedwetenschap is die moeilijkheid misschien nog wel groter dan bij veel exacte wetenschappen. Er passeert daar dus veel als wetenschap wat slechts mom van wetenschap is. Juist daarom ben ik benieuwd op grond waarvan jij tot je beoordeling van mevrouw De Graaf bent gekomen. Ik hel namelijk zelf over tot een andere beoordeling. Inderdaad stond of staat ze kandidaat voor één of andere plek in de Christen Unie, maar dat lijkt mij geen voldoende reden om aan het wetenschappelijk gehalte van haar werk te twijfelen. Ik krijg uit wat van haar “opgooglebaar” is de indruk van een intelligent iemand met veel kennis van zaken en overzicht, van wie ik en menigeen wat zou kunnen leren; het tegendeel dus van “een gevaarlijk vrouwtje”. Ik zou het een onaangenaam idee vinden als ik door naïviteit en slecht onderscheidingsvermogen tot  een geheel verkeerd oordeel zou zijn gekomen en dat ik dus niet goed in staat zou zijn gevaarlijke vrouwtjes of mannetjes te herkennen voor wat ze zijn, met als gevolg dat ik politiek correcte prietpraat voor wetenschap zou houden.

  Zou het kunnen dat je net als ik aanvankelijk alleen bent afgegaan op wat je hier over mevrouw De Graaf las? En zou het dan misschien kunnen dat jouw eerste oordeel, net als het mijne, voorbarig is geweest?

   

 37. kees rudolf

  @Carmo da Rosa,

  Je schreef: “Door de hoogte van de dijken kan de Gutmensch niet verder kijken dan Nederland. Dus, de terroristische aanslagen die dagelijks in naam van Allah  buiten de grenzen worden gepleegd tellen niet!”

  Maar voor zover mevrouw De Graaf tot het genre van de Gutmensch gerekend mag worden kijkt ze wel degelijk over de dijken, niet alleen bij onze nabije oosterburen, maar ook elders in de wereld. Terrorisme en contraterrorisme zijn haar onderwerp van studie. Dat de vele terroristische aanslagen die uit naam van Allah gepleegd worden haar zouden zijn ontgaan lijkt mij sterk. En of je aan haar de visie kan toeschrijven dat het allemaal wel meevalt met dat islamitisch geïnspireerd terrorisme weet ik niet zo zeker. 

   

 38. Rark Mutte

  Ik zag haar vanmiddag in een uitermate interessante discussie over de rechtstaat, veiligheid en privacy. En ik moet zeggen: deze dame schopt hier vele konten als het gaat om kennis van zaken.

   

  Voor degenen die erin geïnteresseert zijn: http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1104762-rechtsstaat-en-veiligheid

   

  Waarschuwing vooraf: het betreft de gehate publieke omroep, gevaarlijk linksmensch Clairy Polak doet ook mee en het duurt bijna een uur. Voor hen die de last van vooroordelen niet met zich meedragen is dit een aanrader om te bekijken.

 39. Gielah

  Altijd verheugend te zien, dat er mensen zijn die van zichzelf menen dat zij ‘de last van de vooroordelen’ zelf niet met zich meedragen.

   

  Dat zo’n verlichte Meester ( bijna een opgestegene) zo vriendelijk is te veronderstellen, dat méér van ons een dergelijke mate van onthecht zijn bereikt zouden kunnen hebben, stemt dankbaar en nederig.

 40. Rark Mutte

  Ik zal je gerust stellen, want kennelijk heeft u die behoefte: ook ik heb vooroordelen.

   

  Maar dat doet hier totaal niet terzake.

 41. Peter Klein

  de tijd van waardenvrije wetenschap is allang voorbij,.

  En het trieste is dat de wetenschappers het zelf niet doorhebben.

   

  Vraag louise Fresco maar eens naar “bevolkingsdruk”, en ze zal uitbarsten dat er sprake is van overbevolking.

  Terwijl de fractie Indonesie met 250 miljoen inwoners zelfvoorzienend is, het dichtbevolkte nederland tweede landbouwexporteur ter wereld is, en Congo 4 x zoveel inwoners als nederland heeft maar ook een 80 keer zo groot oppervlak. Mongolie is ook zo´n lap weideland dat de vleesschuur van de wereld kan worden.

   

  En Vellinga meent dat we aan het omkomen zijn van de klimaatverandering ook al weet ie niet in welke richting dat dan verandert: kouder? warmer?, winderiger? onbestendiger- na een droogtegolf van 6 weken?

  En dat terwijl de rol van wolken onbekend is, CERN heeft vastgesteld dat co2 geen oorzaak KAN zijn, Miskolczy´s theorie onvoldoende onderzocht is.

   

  Idem dito wanneer het gaat over virussen ( ehec, osterhaus, RIVM, Coutinho): We wordfen steeds afhankelijker gemaakt van mensen die het zogenaamd moeten weten, maar die het niet doen, en hun eigen falen ( Anne frank stichting,ook zo´n mooi voorbeeld) niet willen toegeven. 

   

  Allen wachten ze op hun ontmanteling, zoals de duitse politici die hun bul moesten inleveren omdat ze op fraude in hun promotieonderzoeken betrapt waren.

  Er dient gezond wantrouwen tegenover gevestigde autoriteit te worden aangehouden, want ze zien hun eigen blinde vlekken niet.

  Nog zo´n voorbeeld :Weet u nog dat de Hoge raad Janmaat wegens haatzaaien had veroordeeld, teriwjl zijn  denkbeelden nu beleid worden ? ( http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/archief/article/detail/1784000/2003/05/21/Met-excuses-aan-Janmaat.dhtml )

 42. Rark Mutte

  @ peter Klein

   

  U doet aan een klassieke drogreden. Omdat een aantal wetenschappers in het verleden (volgens u) verkeerde inschattingen hebben gemaakt, deugt de wetenschap niet.

   

  Is dat dan een waardevrije mening, of mogen we dat niet zo zien?

 43. Henk

  @ Rark Mutte

   

  Peter Klein stelt nergens dat de wetenschap niet deugt, maar dat de wetenschap niet waardenvrij is. Wetenschap is onze belangrijkste bron van kennis, maar dat wil nog niet zeggen dat we er niet kritisch naar mogen kijken.

 44. Rark Mutte

  @Henk

  U heeft gelijk: hij zegt het nergens. Als bedoelt wordt wat u zegt: we moeten de wetenschap kritisch beschouwen, dan ga ik daarin volledig in mee. En zeer mee eensch. 

   

  Ik kreeg alleen een ander beeld bij het lezen van zijn tegel. Misschien wel omdat hij het alleen laat bij het noemen van (niet direct ter zake doende) voorbeelden van, zonder een directe relatie met dit topic te leggen.

   

  Dank voor de inhoudelijke correctie, anyway!

 45. carmo da rosa

  Beste Kees Rudolf, iemand
  die zegt of suggereert dat blanke Nederlanders de echte terroristen zijn, en
  ook dat onze angst cultureel bepaald is, heeft nog niet goed begrepen waarvoor de
  draconische veiligheidsmaatregelen op bv. vliegvelden dienen?

 46. kees rudolf

  Inmiddels nog even gekeken naar het RTL-interview, waarnaar Rob Goossens aan het eind van zijn stukje verwijst, en vervolgens nog wat artikelen van de hand van deze Beatrice bekeken. Alleen die drie pagina’s in de VPRO-gids kreeg ik niet zo maar op mijn scherm. Misschien waren die wél heel erg, maar op grond van wat ik nu gezien heb krijg ik toch het gevoel door de door Goossens geciteerde fragmenten op het verkeerde been te zijn gezet. Ik kende deze dame niet, maar zij lijkt mij iemand die wel degelijk weet waar ze het over heeft en die wel wat meer doet dan alleen open deuren intrappen. Wat zij in het RTL-interview zei was niet buitengewoon opzienbarend -hoe zou het ook, in zo’n uitzending?- maar wel goed afgewogen. Ik kon er niets verkeerds in ontdekken. Verder niet oninteressante artikelen in Trouw over de situatie in Duitsland waarin ik geen ideologische vooringenomenheid maar slechts aangename wetenschappelijke distantie kon ontwaren.  

  Mijn eerste indruk dat ze het islamitisch geïnspireerd terrorisme zou bagatelliseren komt mij nu onjuist voor. Ik geloof niet dat ze dat doet en ze weet er in elk geval veel van.

 47. kees rudolf

  Het is wel een mooi plaatje van deze innemende jonge dame. Een mooie slag in het blonde haar, regelmatige trekken en op de achtergrond veel dikke boeken. De ruggen zijn voor het merendeel niet leesbaar. Een rug valt op met daarop “Islam”, een andere met “profeet”, en ik zou het interessant vinden te weten welke boeken dat zijn. Zouden het islamkritische boeken zijn of meer islam-apologetische boeken, zoiets als van Karen Armstrong? Verder ontwaar ik een dik boek over niemand minder dan Bach en ook nog het uitstekende Duitse woordenboek van Duden; dus neem ik aan dat deze dame ook nog wel eens wat in het Duits leest en door de muziek van Bach in elk geval zo zeer geraakt wordt dat ze een dik boek over die man koopt. Strekt allemaal tot aanbeveling, wat mij betreft. En dan is ze dus ook nog universitair hoofddocent. Waar en in welk vak weet ik niet, iets met geschiedenis zal het wel wezen,  maar in elk geval is dat toch niet onaardig voor zo’n jonge dame.

  Maar dan lees ik die citaten. Die getuigen op zichzelf genomen niet bepaald van diep inzicht. Aan de andere kant, van de vraag waarop ze moest reageren zou ik ook niet veel kunnen maken:”of de islam de integratie belemmert?”. Moet je dan zeggen: “Jazeker, en hoe!”? Haar antwoord is niet de hele waarheid, maar ook niet geheel onwaar: grote groepen moslims zijn helemaal niet ingenomen met islamitisch terrorisme en zijn blij dat Bin Laden er niet meer is.

  Dat ze met Tristan van der Vlis en Karst Tates komt aanzetten om de realiteit van het islamitisch geïnspireerd terrorisme te bagatelliseren komt op mij vooral over als onnozel. Dom is ze natuurlijk niet, want potsapperloot, kijk eens naar al die boeken achter dat geleerde hoofd met die helder blauwe ogen, maar mogelijk is ze gewoon te lief om zich goed voor te kunnen stellen -of zich goed voor te willen stellen- dat toch niet weinig moslims weinig goeds in de zin hebben, speciaal ook niet voor lieve christenen. 

 48. Mar

  Jason Theodore James Walters alias Abu Mujahied Amrikie (Amersfoort, 6 maart 1985) is de zoon van een Amerikaanse vader, die als militair in Nederland gelegerd was, en een Nederlandse moeder.

   

  Een allochtoon (dankzij zijn Amerikaanse vader) die zich heeft bekeerd (en recent weer afgekeerd) tot islam.

 49. Gielah

  Wat is dat toch voor een virus….. altijd de verkeerden verdedigen en de goeden aanvallen?

   

  Ik zou bijna zeggen:  ga eens wat rondneuzen op DDS, daar komen genoeg verstandige mensen.

  Maar dat helpt ook niet, hè?

 50. Jan

  Ik heb het niet over ras of nationaliteit, maar een moslim zal zijn zoon geen Jason noemen. Een bekeerde moslim zal zijn naam wijzigen in een Islamitische naam.

 51. Raaf

  Speciaal voor Jan

  Jason Theodore James Walters alias Abu Mujahied Amrikie

 52. Peter Klein

  @henk, @rark mutte

   

  wat ik wil aangeven met mijn oprisping, is dat wetenschap een stap verder zou moeten zijn op weg naar kennis,maar dat de aloude dagelijkse prive belangen en beslommeringen ( status en inkomen) die status van objectieve wetenschap ondergraven, en dat recente voorbeelden ervan getuigen dat daar best eens MEER rekening gehouden mee kan worden.

  Studies als: “algemeen wordt aangenomen dat de doord e mens uitgestote co2 oorzaak is van klimaatverandering… In deze studie gaan we kijken naar het sexuele leven van de schildpad tegen de achtergrond van die..” kenmerken als ondersteuning van de man made global warming – wat gebeurt !-gaat in meerdere opzichten te ver.

  Jammer dat dan OOK IN DIT VOORBEELD  VAN MW DE GRAAF uitspraken serieus geniomen worden omdat de schrijverin een bepaalde status heeft !

  Waarom worden dat soort mensen klakkeloos geloofd en aangehaals?

  Dat is mijn punt !

 53. Raaf

  Jan

   

  Wat heeft kleur of nationaliteit met radicaal islamisme te maken ? Bent U een racist ? Ooit van  Abdul-Jabber van der Ven gehoord ? Geen wonmder dat Wilders nu voor een politiek tribunaal gesleept wordt vanwege racisme (lees: religie kritiek)

 54. Jan

  Jason klinkt niet erg Islamitisch. Klinkt meer als een Feyenoord hooligan. Als hij slachtoffers had willen maken had hij de granaat wel ergens anders gegooid.

 55. Raaf

  Jan

   

  Kent U ook nog Jason W. ? U weet wel die lieve knul die een handgranaat wierp naar de politie ?

 56. Theo Prinse

  “iedereen zei: we zijn blij dat hij dood is,”

  Er zijn sinds de vermeende dood van Bin Laden talloze moordaanslagen geweest van islamitische beesten die het verschrikkelijk vonden dat de christelijke soldaten hun profeet zog. van kant hadden gemaakt. 

   

 57. Jan

  De moord op van Gogh is gepleegd door een islamitische gek. Het feit dat dit de enige aanslag, na 50 jaar islam in Nederland, is die je islamitisch gemotiveerd zou kunnen noemen, onderschrijft alleen maar mijn stelling.

  Bijna een miljoen Moslims in Nederland zijn fysiek in staat om dagelijks een aanslag te plegen. Zoals Tates aantoonde is het bezit van een auto daarvoor al voldoende. Maar niemand doet het, omdat de wil er niet is.

  Verder wil ik de moord op van Gogh niet bagataliseren. Ik was een groot fan van hem en diep geschokt door zijn dood. Maar het was wel een incident en geen bewijs voor structureel islamterrorisme in Nederland.

 58. Hobbykip

  Tussen 1994 en 2004 zijn in Europa tientallen aanslagen voorkomen door inlichtingendiensten. Ook Nederland zijn geplande aanslagen verijdeld.

  In Nederland ging het om geplande aanslagen op de kerncentrale in Borssele, het hoofdkwartier van de AIVD, het ministerie van DefensieSchiphol, en het Binnenhof. In de rest van Europa meldt de lijst onder meer een aanslag met een vliegtuig op de Eiffeltoren (kerstavond 1994), aanslagen op het WK voetbal in Frankrijk (2000), een poging tot aanslag op de Londense metro met cyanide (2002) en een poging tot aanslag op de HSL-tunnel in Antwerpen (2004).”

  http://www.elsevier.nl/web/Dossiers/Nederland/49653/Tientallen-aanslagen-in-Europa-verijdeld.htm

 59. RR Kampen

  Dat was dus zo’n gek. Dus levenslang (omdat hij TBS verd*mde).

  Ruim een miljoen moslims, decennia lang honderdduizenden moslims in ons land. Welnu: Eén gek, één slachtoffer. De verhouding met autochtone aanslagen is beter dan alleen al dankzij Tates en van der Vlis. Gelukkig hebben we nog geen Bende van Nijvel.

 60. RR Kampen

  je kunt niets helemaal uitsluiten, maar in feite beschrijft u precies ook mijn verwachting.

  We zijn in NL zoveel gekken als de laatste tien jaar trouwens niet gewend. Er zou wel wat onderzoek naar gedaan mogen worden. Ik vraag me ook af wat voor consequenties de aangekondigde bezuinigingen op de psychiatrische hulp gaan krijgen.

 61. Raaf

  Jan glimlacht: “Als er vanuit de Islam de wil zou zijn om aanslagen te plegen in Nederland, hadden we die al lang gehad. Die wil is er gewoonweg niet”

   

  Ooit van Theo van Gogh gehoord ? Werkelijk. Hoe krijg je dit op het virtuele papier gekwakt.  

 62. Jan

  Grappig te zien hoe de PVV’ers hier alles uit de kast trekken om het simpele feit te ontkennen dat de terreur dreiging van Moslims minimaal is. Wanneer een Nederlander een aanslag pleegt, vinden we hem gewoon gek. Een paar weken geden vermoordde iemand die zich Jesus2 noemde nog een buurtbewoner met een zwaard in Limburg. Twee anderen raakte zwaargewond. Wanneer het een moslim was geweest, was het land te klein en zou de Islam de schuld krijgen. Nu was het klein berichtje in de krant.

  Als er vanuit de Islam de wil zou zijn om aanslagen te plegen in Nederland, hadden we die al lang gehad. Die wil is er gewoonweg niet. Mocht er in de toekomst ooit een islamitische gek zijn die een aanslag pleegt, is het gewoon een gek, net zoals Tates en van der Vlist.

 63. trias politica

  Terrorisme deskundige ?

  Typisch gevalletje van studeerkamergeleerde met een enorm gebrek aan levenservaring en een overschot aan naiviteit. Dat zie je wel vaker. Ze zou goed in de EC passen, die proberen de burger ook knollen voor citroenen te verkopen.

  Ik voorzie nog een politieke fusie tussen CU en D66 als dit soort gutmenschen het binnen de CU voor het zeggen krijgen…

 64. RR Kampen

  dit is één van de heel weinige terrorisme-experts van de planeet en wat mij betreft de enige in Nederland. Ze komt met feiten dus tja, da’s dan weer links natuurlijk 🙂

  Een ieder kan de jaarlijkse Europol/Interpolrapportages op hun site raadplegen. Blijkt systematisch dat er jaarlijks 500 à 600 als terreur te duiden acties in Europa worden gepleegd, maar nooit meer dan één tot drie van moslim-afkomst. Afgezien daarvan komt terreur in Europa naar verhouding met de jaren vijftig t/m tachtig niet meer voor.

   

   

 65. Raaf

  Holland schreef (per ongeluk?) één ware zin(snede) in zijn gebruikelijke Poco woordenbrij.

   

  De angst van Henk en Ingrid wordt gevoed door straattuig”.

   

  Dat is de kern natuurlijk. Helaas schiet deze socialistische geitenbreier vervolgens weer in de geijkte pavlov-reflex wanneer ie op de kenmerkende onfortuinlijke wijze pruttelt: “of – belangrijker – het idee alleen al,  dat mijn mogelijke nieuwe buurman de hele dag couscous gaat eten en ik in die stank moet zitten”

   

  My o my. het blijft jammer dat DDS geen linksmenschen van formaat heeft om hun boodschap duidelijk te maken (heeft iemand waterboy nog ooit gezien ?) Zo blijft het schermen met een blinde kabouter-baby.

 66. Luhman

  Ze heeft gewoon gelijk. Je moet haar nu niet ineens wegzetten als antipvv. De Europese Commissie heeft in haar terrorismerapportage al jaren aangegeven dat blank terrorisme overheerst. Is dit verhaal dus nieuw? Nee.
  Linkse eco-terroristen plegen verreweg de meeste aanslagen. Het is dus niet zo spannend wat ze zegt, tel Volkert er nog even bij op. We waren toen bang voor moslimterroristen, maar hij werd mooi door een autochtone linkse terrorist vermoord. Kortom, feitelijk spreekt ze gewoon de waarheid. Doorlopen mensen, niets aan de hand…..

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.