Holger Krahmer (MEP): ‘Alleen Europa gelooft nog in het ‘redden’ van het klimaat’

De politieke steun voor het klimaatbeleid begint af te kalven. Binnen de Tories is een revolte aan de gang tegen de stringente unilaterale maatregelen op dat terrein van de Britse regering. Ook is er bij de Britse conservatieve Europarlementariërs verzet tegen een verhoging van de doelstellingen voor CO2-emissiereductie (van 20% in 2020 naar 30%), die door de Europese Commissie is voorgesteld.

‘The Daily Telegraph’ rapporteert daarover:

Conservative MEPs to revolt against the coalition’s environment policies

Conservative MEPs are planning to revolt against the coalition’s environment policies in an attempt to sabotage the proposed strengthening of Europe’s climate targets.

The revolt would be an embarrassment for David Cameron, who has committed Britain to some of the most ambitious greenhouse gas targets in the world. Tomorrow the European parliament will vote on whether to toughen the EU’s emissions-cutting target from 20 per cent reductions by 2020, compared with 1990 levels, to a 30 per cent cut. The commitment to a 30 per cent cut has been agreed by the coalition, and has won support from other member states in the EU bloc. British Conservative MEPs, however, have said they would vote to oppose the 30% cut, according to reports. …

The leader of Britain’s Conservative delegation, Martin Callanan, said: “Conservative MEPs have always been sceptical of the EU unilaterally increasing its target to 30 per cent without a worldwide agreement … European companies will be unable to compete if the reduction targets are set too high. “Many high energy consuming companies are already being forced to relocate to countries outside the EU, which have little or no environmental legislation, putting many Europeans out of work, and an increased target will exacerbate this trend. “We are also concerned that the higher carbon costs from an increased target will feed through into energy price increases for domestic consumers, who are already facing steep rises.”

Lees verder hier.

Maar het rommelt niet alleen bij de Britse Tories, ook binnen de Duitse FDP is het verzet groeiende. Boegbeeld van dat verzet is de Europarlementariër Holger Krahmer.

Holger Krahmer:

The climate policy of the European Union is now stuck for good in a dead end. Europe wanted to be the leader – showing the world the way. They especially wanted to export the “market-economic” instrument of emissions trading as a new standard of regulation. The climate summits in Copenhagen and in Cancun were supposed to herald in a successor treaty for the 1997 Kyoto Protocol, which expires in 2012. Both summits yielded zero results. Today it is clear: There is going to be no successor agreement.

Also the option of simply extending the existing Kyoto Protocol was thrown overboard by the main countries at the last G8 summit. The situation in global climate politics can be summarized in short: There isn’t any.

Especially the emerging economies of Asia are refusing to allow their possibilities for growth to be curbed by obligatory CO2 reductions. Everywhere globally, climate laws are being buried for good or put on ice. Especially the once ballyhooed instrument of emissions trading is obsolete. China, India and Australia are waving goodbye. In the USA the Chicago Climate Exchange was closed just after the last midterm Congressional elections. Just before that, the self-anointed climate pope Al Gore cashed in by selling his shares. “Climate politics is a dead project“ is the word in Washington today.

Yet, the EU is still clinging to all measures and is even discussing making them even stricter. As a result, we are now left alone with the political costs of CO2 reduction. We are ignoring international reality with an amazing level of tenacity. …

Now that the IPCC is completely discredited by scandals and political influence, the current CO2 hypotheses need to be re-evaluated. That climate change is complex was always known. That it is mainly driven by a trace gas in the atmosphere is unlikely when one soberly examines it closely with an open scientific mind and when one examines the long-term history of the climate.

Whoever has the power over the religion, also has the power over the people. That has always been the case for religions. Today the belief in manmade global warming appears to have become a sort of substitute religion.

Lees verder hier.

Gelukkig zijn er nog politici die hun huiswerk goed doen en die het lef hebben hun nek uit te steken. Er is dus nog hoop voor Europa!

PS,

De DDS-site biedt sinds kort ook de mogelijkheid om snel de ‘postings’ van individuele auteurs terug te zoeken. Mijn bijdragen zijn hier te vinden:

http://www.dagelijksestandaard.nl/users/hans-labohm/track

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. T2000

  Antoon DV,

  Volgens mij heb je nog een enkel inhoudelijk feit ingebracht, in al die tijd dat je hier komt. Kom eens met iets. Ik lust je rauw.

  Oh ja, je hoeft niet bang te zijn hoor. Ik bedoel het niet letterlijk, maar ik zou gewoon graag eens een goeie discussie met je aangaan zonder dat je allerlei voorbehouden maakt, zoals:
  “Politici moeten zich beroepen op wetenschappelijke feiten. Het is niet de bedoeling dat ze zelf (pseudo-)wetenschap beginnen te bedrijven.”
  Het maakt mij niet uit wie je bent, maar wat er uit je vingers komt (lees: wat je intypt). Ik hoor graag van je. Bij voorbaat dank.

 2. Theo Prinse

  Jan Paul van Soest was net bij Nieuwsuur. Daar had ik maanden geleden een heel gevecht mee bij KRO n.a.v het windmolenpark bij Urk in ruil voor de Kunduz missie.

  Van Soest mag van Nieuwsuur blijkbaar een wissel trekken op de recente Duitse opstelling over kerncentrales.

  Das Grune totalitarismus In Duitsland wil 19 kerncentrales vervangen door 50.000 windmolens.

  Roosevelt stond in 1941 met de kop in de krant dat hij 50.000 vliegtuigen had besteld om het totalitarisme te bestrijden.

  Van Soest sprak zich merkwaardig tegen met een opmerking over de Nederlandse energie voornemens dat er nu in Nederland veel te veel energie wordt geproduceerd zodat die Tweede kerncentrale bij Borssele er niet zal komen.

  Maar waarom dan 50.000 windmolens plannen in Duitsland als er een overschot is in Nederland om de Duitsers te voorzien. 

  Wel gaf van Soest een tipje van de sluier van das Grune Totalitarismus. De Chinezen bouwen veel van die veel te dure windmolens voor het westen zoals Duitsland om dat land failliet te laten gaan terwijl China met eigen middelen tientallen kerncentrales bouwt om een goedkopere energie prijs te realiseren en het westen verder het graf in helpt.

 3. Antoon DV

  Welke wetenschappelijke credits heeft die Duitser ?

   

 4. Hans Labohm

  Antoon DV,

   

  Welke wetenschappelijke credits hebben poilitici die beslissingen nemen over het klimaatbeleid of over welk beleidsterrein dan ook?

   

  Moeten we democratische besluitvorming aan wetenschappers (die het vaak niet met elkaar eens zijn) overlaten?

   

  Hoe zie je dat precies?

   

   

 5. WHS

  Zodra er heldere info komt vanuit natuurkundige hoek over de rol van C02 bij een verondersteld broeikaseffect en in het biezonder de door de “mens “geproduceerde C0-2  wordt de inhoudelijke discussie ontlopen door de competentievraag te stellen:  is de brenger van de feiten wel capabel?   De inbreng van Arthur Rörsch is daar een goed voorbeeld van:  een natuurkundige met zeer ruime ervaring en grote kennis van zaken  wordt door broekjes weggezet als  een oude man, niet meer aktief  bij ( volledig) gesubsidiëerd onderzoek …

  Labohm heeft geen kennis van zaken want hij is tenslotte in zijn jeugd ooit econoom geworden.  En zo zijn er velen….

   

  De natuurkundige kennis inzake de rol van C02 bij vermeende opwarming van de aarde en klimaatverandering is helder: zeker de door de mens geproduceerde C02 is dusdanig gering dat het geen bepalende rol kan spelen bij veronderstelde opwarming, AGW.  Hoe het precise wel zit is door de complexiteit van alles wat er in onze atmosfeer gebeurt bij lange na niet duidelijk.

   

  Je hoeft geen  Einstein te zijn om te snappen dat er dus geen directe natuurkundige reden is om over te gaan tot draconische beperkingen van C0-2-uitstoot, inclusief belastingheffing, milieumaatregelen etc. 

   

  Politici moeten kunnen vertrouwen op de informatie die ze van wetenscha[ppers krijgen teneinde te kunnen beoordelen of er wel/niet politieke actie is vereist.  En daar is veel misgegaan.  Denk aan IPCC, mensen als Al Gore maar ook de van subsidie-afhankelijke Nederlandse  “klimaatdeskundigen ” bij universiteiten en veelal voorzien van een b.v. waarvan ze zelf directeur zijn.

   

  Politici als Pronk en mevrouw Cramer en hun ( geestelijke ) vazallen hebben eraan bijgedragen dat vele burgers zijn gaan geloven in de dreiging van een klimaatcatastrofe. In het verlengde van “Kyoto “zijn allerlei maatregelen getroffen die zich kenmerken door belastinggeld innen. Ik heb Nederlandse zg. klimaatdeskundigen nog niet kunnen betrappen op een eenduidig advies aan de piolitiek om die ongein direct te stoppen.

   

  Geen wonder dat de EU daaraan mee doet  Cramer is daar b.v. zeer actief bij betreokken geweest als Minister.  De EU verkeert niet alleen in een politieke crisis maar vooral een financiële:  er is geld tekort.

  De EU zelf is bepaald niet solvabel.  De liquiditeit  is slecht.  Geen wonder dus dat EU-politici  de AGW-mythe in stand willen houden omdat die mythe vorlopig nog een belangrijke geldstroom oplevert.

   

  Waar blijven de klimatologen/wetenschappers  uit de gesubsidiëerde instituten om dat proces door te prikken op grond van strikt natuurkundige feiten ?? Angst voor stopzetten van het subsidie of gebrek aan wetenschappelijke kennis? Zolang dergelijke “wetenschappers “onze politici adviseren blijft men een inhoudelijke discussie onlopen door steeds de competentie-vraag te stellen. Suggereren dat je zelf competent bent en de tegenstander die met feiten komt niet seerieus nemen.

   

  Op DDS is die trend ook duidelijk waarneembaar. Ikvrees dus dat de klimaatidiotie bij de EU-politic nog wel even voortduurt.

   

   

   

   

   

 6. WHS

  Naar aanleiding van het voorgaande is deze discussie  wstel ik voor dat een comment slechts wordt geplaatst onder de eigen naam  In elk geval dient de schrijver onder zijn echte naam bekend te zijn bij de bezoekers van DDS.

   

  Mijn naam is: Wim H. Siemonsma.  Voor de oplettende lezertjes moet dit al tijden bekend zijn. De afkorting WHS ligt dan voor de hand. 

   

  Menig commentator/trice schrijft prikkelende teksten. Maar je verschuilen achter een pseudoniem en tegelijk de competentie van een ander ter discussie stellen vind ik laakbaar.

   

  Soms kun je uit de reacties afleiden uit welke hoe de wind waait…. Maar zekerheid is er niet. Vandaar mijn voorstel.

   

  Diverse keren is mij door vooraanstaande ledinggevenden aan volledig subsidieafhankelijke istituten gevraagd:  wat is uw expertise ?

   

  Mijn standaard antwoord is dan:  ik ben geen wetenschapper, ik ben geen klimatoloog maar: ik heb gezond verstand, ik kan lezen, ik ken de litteratuur en ik ben onafhankelijk.

   

  Blijkbaar roept dat angst op, want de vragenstellers kunnen dat niet nadoen ….

   

  Hans Labohm en de redactie van DDS ……. Overweeg dit eens.

   

  Vele competentieverwijten zullernn verdwijnen en de inhoud van de discussie wordt verbeterd.

   

  Wim  H. Siemonsma

   

   

 7. Hans Labohm

  WHS,

   

  Ik heb in het verleden verschillende keren laten blijken dat ik niet enthousiast ben over het gebruik van pseudoniemen. Maar het is inmiddels zó ingeburgerd in de blogosfeer dat ik de handdoek in de ring heb gegooid.

   

  Overigens ben ik per saldo wel blij met het niveau van de discussie. Als we dat vergelijken met de situatie van een paar jaar geleden, is er een enorme terreinwinst geboekt. En dat geldt m.i. voor alle discussianten die zich regelmatig op mijn blog manifesteren. 

 8. Hans Labohm

  Wegens technische problemen kon Arthur Rörsch niet zelf inloggen.

   

   

  @WHS (BesteWim)

  Je vroeg (25-6 10.57) “Waar blijven de klimatologen/wetenschappers uit de gesubsidieerde instituten om dat proces door te prikken op grond van strikt natuurkundige feiten?? Angst voor stopzetten van het subsidie of gebrek aan wetenschappelijke kennis?”

   

  Beide wellicht, maar ik denk vooral ook door een onvoldoende kritisch wetenschappelijke instelling ten aanzien van het werk van anderen en van het gebruik van statistiek (Zie een vorige beschouwing over data cherry-picking en curve-picking, AGWA 17-6:15.00)

   

  Onlangs (22-6 16.31) schreef RR Kampen weer eens heel boud: “Laat mij u (Erren) dan maar even uit de droom helpen. AR4 bevat namelijk drie belangrijke fouten (die in AR5 hersteld zullen worden). Ten eerste: de opwarming gaat wat harder. Ten tweede is de afsmelt van het Arctisch zee-ijs erin gigantisch, ik herhaal: gigantisch onderschat.”

   

  Het eerste is niet juist. Wat betreft het tweede vroeg ik me af waar RR Kampen die informatie vandaan haalde. Daarom maar eens op bezoek gegaan bij de Noorse werkgroep die de data levert.

  http://arctic-roos.org/observations/satellite-data/sea-ice/ice-area-and-extent-in-arctic.

  Van versneld afsmelten lijkt geen sprake te zijn. De ijsbedekking schommelt al jaren binnen vrij nauwe grenzen. (2007 was een dieptepunt). De hoeveelheid (dikte) van het ijs vertoont over een lange periode wel een gestage afname. Op zich niet zo verrassend bij de lokaal waargenomen temperatuurstijging. Op Antarctica worden deze (beide) echter niet waargenomen. (Daar groeit ook de ijsmassa). Hoe legt men nu een verband met CO2?

   

  Via de artic-roos site stuitte ik op een publicatie Johannessen, O. M. Decreasing Arctic Sea Ice Mirrors Increasing CO2 on Decadal Time Scale.  Atmospheric and Oceanic Science Letters, 2008, Vol. 1, No. 1, 51 – 56.  Waarin een grafiek CO2 concentratie versus ijsmassa. Dit is een zogenaamd state-phase diagram dat gebruikt wordt om oscillaties zichtbaar te maken.. Maar mag men er ook een causaal, lineair verband aan ontlenen? Dit artikel lijkt me weer een typisch voorbeeld van niet terechte suggestieve berichtgeving. (door wetenschappers!)

   

  Zie, de CO2 concentratie stijgt al een eeuw min of meer gestaag, de ijsmassa neemt af, en beide met de temperatuurtoeneming. Logisch dat je dan als je de temperatuur parameter uit de ‘vergelijkingen’ verwijdert, dat je dan een verband te voorschijn tovert tussen CO2 en en ijsmassa.

   

  Mijn oude schoolboekje (Facts from figures, (1957) waarschuwt al tegen dit soort praktijken. Met name in een hoofdstuk “time series and fortune telling” In bovenstaande zijn CO2 en temperatuur niets anders dan ‘time series’. Als voorbeeld wordt in ‘Facts from figures”de omzet in de ice-cream industrie met de tijd weergeven, en de waarde van de conclusie daaruit voor ‘forecasting’ betwijfelt. Nogal cynisch wordt in dit hoofdstuk opgemerkt: “There was a time when popes and kings had astrologers at court to help them plan for the future. Nowadays government departments have statisticians for the same purpose”.

   

  Ik durf te wedden dat uit een misbruikt state-phase diagram eveneens direct zal blijken dat de ‘ice cream’ consumptie ook direct een coïncidentie vertoont met de CO2 concentratie. En ook het slagen van de appeloogst, of het delven van koper uit mijnen.

   

  Wim, heb je al een antwoord gekregen op je nuchtere vragen aan de KNAW-president, een string theory expert, die ook uitlatingen doet over klimaatveranderingen? Je zou mogen verwachten dat iemand van diens statuur over de grenzen van zijn eigen discipline heen kan kijken. Ik heb vorige jaar met hem een ‘vriendelijke’ gedachtewisseling via e-mail gehad, maar enig eigen inzicht in de werking van het broeikaseffect heeft hij niet bloot gegeven. Zo blijven we in het wetenschappelijke circuit en daarbuiten, tobben met wat ik eerder noemde, ‘napraters’. Met een Vellinga op de bok.

   

 9. Hans Labohm

  Door technische problemen kon Arthur Rörsch niet zelf commentaar op de website plaatsen. Vandaar dat hij mij heeft verzocht het te doen.

   

  @ anton DV 25-6 17.07

  Mag ik je vragen op basisch waarvan je mij niet als ‘natuurkundige’ wilt accepteren? Ik heb een degelijke opleiding in de fundamentele fysica en de fysische procestechnologie in Delft (1950-1956) . Met die kennis gewapend ben ik vervolgens in tal van andere disciplines doorgedrongen. (En op bestuurlijk niveau in natuurkundige gezelschappen).

  Kun je even specificeren waar ik ooit, door wie, met betere kwalificaties dan de mijne, zou zijn ‘afgeserveerd’? Dit soort geroep van je, zonder onderbouwing, irriteert mij ernstig. Ik neem aan dat je mijn (cum laude) proefschrift (Leiden 1963) niet kent. Daarmee drong ik , als ‘fysicus’, door in het wereldje van de klassieke biologie. Zo probeer ik nu opnieuw op grond van fysische grondbeginselen, met mijn tijdgenoten uit Delft, Thoenes en Van Andel, enig begrip van de fysica in het wereldje van de klimatologen te laten doordringen. Maar ja, voor hen die de grondwetten van de thermodynamica niet op juiste waarde weten te schatten, is dat wellicht verloren moeite.

  Nogmaals, kom op met je verhaal waarom ik zou zijn afgeserveerd.

   

   

 10. Theo Prinse

  Wim H. Siemonsma. Aangenaam. Ik heet Theo Prinse !

 11. arthur rorsch

   

  Zoals al eerder gesteld, mijn belangstelling voor de
  politieke ontwikkelingen rond veronderstelde AGW is maar matig. Mijn
  belangstelling gaat uit naar de wetenschappelijke onderbouwing. Daarmee hangt
  dan samen, mijn vraag waarom toch sommige personen zo halsstarrig vast blijven
  houden aan ‘AGW is een feit’. In het aangehaalde artikel van Holger Krahmer
  (MEP) viel mij deze zinsnede op:

  “Now that the
  IPCC is completely discredited by scandals and political influence, the current
  CO2 hypotheses need to be re-evaluated
  . That climate change is complex
  was always known. That it is mainly driven by a trace gas in the atmosphere is
  unlikely when one soberly examines it closely with an open scientific mind and
  when one examines the long-term history of the climate.”

  Niettemin zien we RR Kampen blijven betogen dat de
  rapportage in AR4 WG1 (Scientific base) volstrekt betrouwbaar is. Ik neem aan
  dat hij nooit heeft gekeken naar de uitgebreide rapportage op climateaudit.org
  (McIntyre) waarin het tot stand komen van dit rapport wordt gefileerd.
  Natuurlijk, de serieuze wetenschappers, die aan het rapport hebben bijgedragen,
  verkondigen niet allen en  alleen onzin.
  WG1 is een nuttige bron van informatie. Maar waar het om gaat is hoe de
  evaluatie tot stand komt dat deze informatie leidt tot de conclusie: AGW is een
  feit.

  Waar haalt een RR Kampen het nu vandaan dat in AR4 WG1 de
  recente temperatuurstijging is onderschat? En ook het versneld afsmelten van
  noord poolijs.  Of dat aan een paar
  recente extreme, lokale weersomstandigheden toegeschreven zouden kunnen worden
  aan een  toegenomen CO2 concentratie in
  de atmosfeer?  

  Zo langzamerhand zou ik graag willen weten wie RR Kampen nu
  eigenlijk is. Heeft hij ooit blijk gegeven een evaluatie van AGW, pro-contra
  met een ‘open scientific mind’  te kunnen
  benaderen? Hebben we in deze discussie nu te maken met een
  wetenschapsbeoefenaar, die verantwoord, gegronde  (‘eigen’)  wijsheden verkondigt, of met een verontrust
  wetenschapper die elk signaal van een ongunstige ontwikkeling in het milieu
  aangrijpt, om de grootst mogelijke rampen te voorspellen?  Van dat soort hebben we er al velen zien
  sneuvelen. Ik heb op file zo’n 100 ramp voorspellingen van wetenschappers, omstreeks
  1990, die 20 jaar later niet blijken te zijn uitgekomen.

  Mijn adres is arthur@keykey.nl.
  Gaarne zend ik mijn analyse van rampverkondigers in het verleden aan iedereen
  toe. Alsmede ook mijn visie wat we zouden moeten doen om een wereld met 10
  miljard individuen van de soort Homo s in evenwicht te kunnen houden met de
  omgeving.  

  Twee stukken:
   

  THE STATE OF THE EARTH ACCORDING TO PESSIMISTS

   This is a compilation of quotations from the
  book “The Skeptical Environmentalist” by Bjørn Lomborg (Cambridge University
  Press 2001). The quotations refer to the pessimistic view on the state of the
  world of the earth expressed by World Watch Institute (WWI), World Research
  Institute (WRI), World Wildlife Fund for Nature (WWF), Greenpeace, and several
  well know authors such as Asimov, Ehrlich, Brown, Pimentel, Myers, Gore and Wilson.

  How to design a world for 10 billion people with
  equal welfare
  Sustainable development

  In 1987, the UN ‘Brundtland committee’ defined
  Sustainable Development. as follows: “Sustainable development is not a fixed state
  of harmony, but rather a process of change in which the exploitation of
  resources, the direction of investments, the orientation of technological
  development, and institutional change are made consistent with future as well
  as present needs”. It is important to remember that this definition was not
  developed solely by delegates from rich industrialized countries.
  Representatives from developing and poorer countries had a significant
  influence on the report of the UN committee. The expressed wish for ‘change’ to
  meet ‘present needs’ applies strongly to the struggling people in the
  developing countries. We believe that it is a first priority – an obligation of
  the whole of humanity – to help improve the living condition of the poor and to
  help prevent starvation and disease. As a consequence our approach is primarily
  anthropocentric rather than ecocentric. That is human well-being is the central
  issue and given priority over the aesthetic desire to preserve the environment
  as it is.

   

 12. Hans Labohm

  Antoon DV,

   

  Ik heb nog nooit (herhaal: nooit) gemerkt dat Arthur Rörsch zou zijn afgeserveerd. Gaarne dus referenties om deze bewering (die volgens mij volkomen uit de lucht gegrepen is) te onderbouwen.

   

  Uiteraard moeten politici zich niet op pseudo-wetenschap gaan beroepen. Vandaar dat de klimaatsceptici aandringen op ‘evidence-based science’. De AGW-hypothese is niet ‘evidence-based’. De talloze contra-indicaties daarentegen wèl.

 13. Antoon DV

  Hans,

   

  Politici moeten zich beroepen op wetenschappelijke feiten. Het is niet de bedoeling dat ze zelf (pseudo-)wetenschap beginnen te bedrijven

 14. Antoon DV

  WHS (die eerste) : Rörsch is geen natuurkundige en heeft ook nooit professioneel in een richting gerelateerd aan natuurkunde gewerkt…

  Hij wordt trouwens afgeserveerd omdat zijn inhoudelijke argumenten bijhoorlijk zwak zijn.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.