Klimaatdiscussie: overzicht van argumenten pro en contra

In reactie op verschillende van mijn bijdragen heeft er de afgelopen weken een levendige èn serieuze discussie op DDS plaatsgevonden tussen voor- en tegenstanders van AGW (AGW = Anthropogenic Global Warming). Maar het resultaat daarvan is nogal onoverzichtelijk. Arthur Rörsch heeft de belangrijkste punten eruit gelicht en daarbij zijn persoonlijke impressies gegeven.

Hieronder is het resultaat van zijn inspanning te vinden.

Arthur Rörsch:

In algemene zin is de laatste weken samengevat wat de oorzaken zijn waarom de CO2-obsessie nog steeds enigszins stand houdt:

1, Het voorbijgaan aan de oorsprong van de regulerende werking van de waterhuishouding op de oppervlaktetemperatuur op een mondiale schaal.

2. Een verkeerd gebruik van modellen als instrument voor voorspellingen. Het veronachtzamen van waarnemingen (zie ondermeer Crok’s betoog bij KIVI) .

3. Het gebrek aan objectieve onderzoekers die daadwerkelijk nieuwe inzichten over de werking van de complexe atmosferische processen ontwikkelen.

4. Een onderschatting van de betekenis van het wisselde magneetveld dat tussen zon en aarde wordt opgewekt, dat aan het licht is gekomen.

AGW-antagonisten (AGWA) die zich op DDS in de discussie hebben gemengd, zullen deze punten waarschijnlijk wel onderschrijven. Het weerwoord hierop van protagonisten (AGWP) en de reacties van antagonisten is over een groot aantal ‘postings’ gespreid. De lezers van DDS zijn het overzicht van de uitgangspunten van protagonisten, waar antagonisten bezwaar tegen hebben gemaakt, waarschijnlijk wel kwijt. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste van deze bewaren van antagonistische zijde.

Inhoudelijk is op de start van de discussie ‘De CO2-obsessie (1)’ nauwelijks ingegaan. Het ging hier om een nadere uitleg van de rol van de waterhuishouding. Feitelijk bleef het AGWP standpunt beperkt tot ‘AGW is realiteit’. In ‘CO2 obsessie (2)’ werd hoofdzakelijk betoogd: ‘De obsessie wordt gedreven door suggestieve mededelingen van ‘horen zeggen’ van een kleine groep atmosferische wetenschappers, die zeer wel mogelijk op een dwaalspoor zitten. En de hype wordt uitgedragen door bepaalde onderzoekers op andere gebieden die er geen blijk van hebben gegeven de problematiek te kunnen doorgronden.’

De daarop volgende discussie leverde enige zinnige en inhoudelijke gedachtenwisselingen op, maar, zoals uit latere commentaren van AGWP-zijde zou blijken, baseerde deze zich op onvoorwaardelijk vertrouwen in de wijsheid van de specialisten die deel uitmaakten van AR4 WG1, waarop weer het weerwoord kwam dat hier op zijn minst selectief gebruik van de AGW ondersteunende literatuur is gemaakt.

In ‘Zon binnenkort in winterslaap?’ wordt melding gemaakt van de verwachting van astronomen dat er een Maunder Minimum voor de deur staat, waarmee een mondiaal gemiddelde temperatuurdaling gepaard zou kunnen gaan. Een AGWP-commentaar (16-6:14.33) luidt: ‘De zon is al geruime tijd op een minimum activiteit. De nieuwe cyclus is begonnen, zij het op een zeer laag pitje. Doch, tot op heden is er van enige afkoeling niets te merken. Temperaturen blijven mondiaal stijgen.’ Dit laatste leidde tot een AGWA-opmerking (16-6: 15.11) dat ’50 grafiekjes anders uitwijzen’. Waarop het weerwoord (AGWP 17-3:09.50) komt dat het hier ‘cherry-picking’ van data betreft. Hierop volgt een weerwoord (AGWA 17-6:15.00) dat het trekken van een rechte trendlijn door een puntenwolk eveneens als ‘cherry-picking’ kan worden beschouwd en dat de ‘curve-fitting’ theorie voorschrijft, dat, om een wetmatigheid tussen variabelen af te leiden, men meerdere functies in aanmerking dient te nemen. Het niet navolgen van deze theorie kan als ‘curve-picking’ worden aangemerkt. Op dit punt stokt de discussie. In AGWP 16-6:14.33 ook: ‘Waarschijnlijk zal, als we in een nieuw dal terechtkomen, de stijging minder sterk zijn, maar een mondiale afkoeling wordt vooralsnog niet verwacht.’ Hieruit spreekt (weer) de ‘heilige’ overtuiging dat AGW veroorzaakt door CO2-verhoging in de atmosfeer werkelijk bestaat. In 18-6:16.30 wordt nader uiteengezet waarom dat toch twijfelachtig is, omdat de fysica van de stralingstransfer processen (door ‘navertellers’) niet altijd goed wordt doorgrond.

In ‘VN klimaatpanel weer in de fout’ wordt aangeroerd dat IPCC zich opnieuw met Greenpeace-propaganda heeft ingelaten. Waarop nogmaals van AGWP-zijde wordt beklemtoond (17-6:16.57) dat men het volste vertrouwen kan hebben in het IPCC rapport AR4 WG1 (Scientific Base) kan hebben. Dit wordt bestreden (AGWA 17-6 21.59) gezien de wijze waarop dit rapport tot stand is gekomen en kritiek erop is genegeerd. (Zie ook AGWA 19-6: 10.43, waarin het negeren van ‘peer-reviewed’ literatuur wordt genoemd.)

In ‘Pier Vellinga: Hoezo klimaatverandering? Feiten, fabels en open vragen’ werd eerder geconcludeerd dat genoemde klimatoloog, overtuigd aanhanger van AGW, in een nieuw verschenen boek een eenzijdig beeld schetst. De daarop volgende discussie was echter weinig meer dan een herhaling van eerder ingenomen, uiteenlopende standpunten.

Na deze historische schets van de DDS-discussie verdienen de AGW-standpunten nog enige aanscherping en wel aan de hand van een kort en helder overzicht van RR Kampen van ’10 punten’ die worden vooraf gegaan door de stelling: ‘AGW is een feit’.

1. ‘Warming is said to be unprecedented and accelerating’. RRK: Klopt volkomen, nog boven verwachting van AR4.

2. ‘Global warming is GLOBAL’. RRK De wereldgemiddelde temp stijgt en de temp stijgt op bijna alle plaatsen ter wereld.

3. ‘Global Warming is global’. ‘Winters would grow increasingly warm’. RRK: Klopt, voor beide halfronden maar vooral voor de noordelijke (conform verwachtingen).

4. ‘The entire Northern Hemisphere would experience less snow and snowcover’. RRK: Over het algemeen en in het grootste deel van het jaar klopt deze voorspelling verder gewoon.

5. ‘The arctic oscillation (AO) would become increasingly positive, aiding in the warming’. RRK: Deze eeuw lijkt er bepaald wel aanwijzing voor te zijn.

6. ‘Global warming would lead to a permanent or semi-permanent El Nino’. RRK: Dat is geen voorspelling geweest.

7. ‘Atmosphere will warm faster than surface (because that is where the heat trapping gases are).’ RRK: De opwarming zit onderin. Daardoor koelt het boven de tropopause af (trouwens gewoon meetbaar).

8. ‘Record highs and heat waves are increasing’. RRK: Nou en of. Boven verwachting gewoon.

9. ‘Sea levels are rising at an increasing, alarming rate’. RRK: Klopt. Dat gaan we deze eeuw goed weten ook.

10.’Droughts and floods will worsen’. RRK: Nou en of. Boven verwachting gewoon.

AGW-antagonisten bestrijden deze stellingen en commentaren van RRK stuk voor stuk. Daarnaast bestrijden zij dat deze als afdoende bewijs voor AGW zouden kunnen worden beschouwd. Zij beschouwen deze opvatting als IPCC-propaganda. Zij ontkennen niet dat er kleine en lokale klimaatveranderingen plaatsvinden. Maar zij ontkennen wèl dat deze aan een stijging van CO2 (van welke oorsprong dan ook) in de atmosfeer moet worden toegeschreven. Hieruit volgt dan twijfel aan de wetenschappelijke competentie van hen die de IPCC-propagandamachine (nog steeds) draaiende houden.

Twijfel aan het wetenschappelijk inzicht van sommige AGW-antagonisten, professionals in fysica en meteorologie, is ook niet ongerechtvaardigd. Binnen deze kring lopen de discussies momenteel eveneens hoog op. Maar die discussie is wèl inhoudelijk en daarom de moeite waard om te blijven volgen. De notoire argumenten van AGW-protagonisten worden door de klimaatsceptici ook niet bij voorbaat afgeschoten, maar dienen op hun merites beoordeeld.

Aldus Arthur Rörsch.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

34 reacties

 1. T2000

  RR Kampen,

  Het alarmisme waar jij voor staat is de oorzaak dat men massaal wil overstappen op biobrandstof. En deze explosief gestegen vraag is de voornaamste reden voor stijging van de voedselprijzen. Lees ook Theo Wolters op climategate.nl:
  http://climategate.nl/2011/02/04/niet-climate-change-maar-co2-beleid-oorzaak-islamitisch-oproer/
  “de vraag naar voedsel is ondanks de steeds-meer-vleesetende Chinezen de laatste tijd niet sterker gestegen dan de laatste 50 jaar, mede omdat de bevolkingsgroei afneemt.
  Het probleem is dat het opvoeren van de voedselproductie wel steeds moeilijker begint te worden, met als verstorende factor een aantal recent mislukte oogsten en de extra vraag vanuit biobrandstoffen en biomaterialen.

 2. Ook Boos

  Beste T2000

   

  Volgens mij is RRK gewoon een geheime onderzeeboot van DDS met als taak onrust te stoken opdat en zodat er vele reacties volgen, hetgeen natuurlijk het belang is van DDS.

   

  Mocht mijn theorie niet juist zijn en RRK oprecht reageert, dan vraag ik mij af of hij buiten het internet familie, vrienden en kennissen heeft waarmee hij op normale wijze sociale contacten onderhoudt.

   

   

 3. T2000

  Bij deze wil ik mijn enorme waardering uitspreken voor de inhoudelijk inbreng van de heer Rorsch. Zijn stukken zijn van dien aard, dat ze voor mij soms echt ‘mind boggling’ zijn. Anders gezegd dat hij echt een compleet andere realiteit naar voren brengt in de discussie, maar het is er wel een die volledig hout snijdt.

  Met nog andere woorden dat ik denk met mijn argumenten toch redelijk wat alarmisten tegen de vlakte te kunnen slaan, maar dan komt de heer Rorsch met ‘zijn’ verhaal ter berde, waardoor de hele oorlog ineens over is. Op wat gesputter van RR Kampen na dan, maar goed wie trekt zich daar wat van aan.

  Verder is er nog niemand geweest die ook maar een enkel punt heeft weten te ontkrachten van het paradigma dat de heer Rorsch voorstaat..

   

  Bedankt meneer Rorsch! Ik ben blij dat ik aan uw kant sta 😉

 4. RR Kampen

  De hele ‘discussie’ is belachelijk geworden. Nu dit weer: http://www.abc.net.au/unleashed/2765990.html .

 5. arthur rorsch

  Het lijkt mij niet zinvol een discussie voort te zetten met
  lieden waarvan de logische redenering grotendeels is beperkt tot het uitroepen
  van ‘AGW is een feit’  die voorts benadrukken
  dat feiten en waarnemingen  belangrijk
  zijn (waar ik het uiteraard mee eens ben) Maar vervolgens die waarnemingen niet
  weten terug te voeren op een causaal verband met CO2 stijging  en geen oog hebben voor de waarnemingen die
  de CO2 theorie hebben gefalsificeerd.  

  Meer stupide (kortzichtige) opmerkingen als deze kan ik me nauwelijks indenken.   “CO2 is een
  broeikasgas, er zit meer van in de lucht dan vroeger, andere dingen zijn zo
  goed als onveranderd, dus is het gewoon warmer aan het worden. Dat is geen
  paradigma. Dat is een natuurkundige theorie, niets meer of minder. Een theorie
  die een eeuw geleden alreeds een voorspelling deed, die keurig netjes aan het
  uitkomen is. Nogal wiedes.”

  “Bluf your
  way with COtwee. 
  Mijn indruk, het
  zal niet lang meer werken. De wetenschappelijk onderlegde AGW protagonisten
  zijn hun wonden aan het likken.

 6. Natteaap

  @Henk

  Het wordt een beetje vermoeiend, maar ‘theorie’ betekent: http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_theory

   

  De manier waarop ‘feit’ in de wetenschap wordt gebruiks is als observatie (liefst maar niet per se herhaalbaar).

   

  Leuk artikeltje hierover:

   

  http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_as_theory_and_fact

 7. Henk

  @ RR Kampen 11:18

   

  Het valt me op dat u niet het onderscheid kent tussen theorie en feit. Een theorie kan nooit bewezen worden, omdat – ongeacht het aantal bevestigende waarnemingen – nooit kan worden uitgesloten dat een volgende waarneming tot een andere uitkomst leidt. Dit geldt zelfs voor onomstreden theoriën zoals de relativiteitstheorie. Daarvoor is het dan ook een theorie en geen feit. Maar ja, logica is giftig en feiten zijn taboe en u bent uiteraard http://nl.wikipedia.org/wiki/Liever_Turks_dan_Paaps.

   

 8. RR Kampen

  het is dus maar een paradigma dat mij ervan weerhoudt vanaf mijn appartement van de achtste verdieping rechtstreeks naar de zaak te vliegen? Gewoon ff een ander paradigma aannemen, het paradigma van het lichaam dat voor de zogenaamde gravitatiekracht (een vorm van liefdesreligie, ‘aantrekkingskracht’ dus) ongevoelig is gewoon aannemen, en ik kan wel gewoon naar de zaak vliegen?

  AGW is gewoon de realiteit. Paradigma of geen paradigma. CO2 is een broeikasgas, er zit meer van in de lucht dan vroeger, andere dingen zijn zo goed als onveranderd, dus is het gewoon warmer aan het worden. Dat is geen paradigma. Dat is een natuurkundige theorie, niets meer of minder. Een theorie die een eeuw geleden alreeds een voorspelling deed, die keurig netjes aan het uitkomen is. Nogal wiedes.

  Doet uw beeldscherm het nog? Ja? Dat komt niet omdat u nog nooit van quantumchromodynamica heeft gehoord. Het komt ook niet doordat u wel van Einstein heeft gehoord. Het komt doordat uw beeldscherm op deze natuurkundige theorieën, die immers de werkelijkheid beschrijven, gebaseerd is.

 9. RR Kampen

  Denkt u dat de zon zorgvuldig ononderzocht is gebleven, of rekent u op hyperesoterische onmeetbare straling?

  Denkt u dat we de oceanen niet kunnen vervuilen? In het laatste geval wordt het interessant. Als de atmosfeer de dichtheid van water had, werd het een laagje van 10 meter dun.

   

  De ‘discussie’ (in werkelijkheid gaat het om sabotage van de wetenschap) wordt gevoerd omdat ExxonMobile daartoe aan een zekere S. Fred Singer en nog een paar van die witteboorden opdracht heeft gegeven. Dezelfden, ‘toevallig’, die eerder voor de tabaksindustrie werkten en dertig of veertig jaar lang de inzichtingen over het verband tussen roken en bepaalde kwalen aan politiek en goegemeente wisten te onthouden.

   

  Over AGW is geen enkele discussie meer, behalve in bepaalde lekenkringen. Helaas hebben die stemrecht 🙂

 10. P.S.

  @RR Kampen, en toch ben ik lekker tegenstander, want ik denk dat de zon de grootste invloed heeft op het klimaat en niet de mens. Mijn punt is echter dat de hele discussie alleen wordt gevoerd vanwege de vele heerlijke gratis te verkrijgen miljarden die Al Gore in het vooruitzicht heeft gesteld. Het is een gouden idee om mensen geld uit de zak te kloppen en vervolgens de troep via een omweg naar de derde wereld te sluizen.

  En hoe naief wil je zijn als je niet begrijpt dat al die indiers en chinezen ook in een autootje willen rijden en het maakt hun echt niets uit wat die karretjes uitstoten. Of wil jeen stolp over nederland zetten, todat daarginds ook het milieu-kwartje gevallen is?

   

 11. RR Kampen

  Je kan geen ‘tegenstander van AGW’ zijn, zomin als je tegenstander van de zwaartekracht kan zijn. Maar ik zie in dat dit ff muggenziften is.

  De hoofdzaak is dat het dus NIET gaat om het begrijpen dat je er niets tegen kunt doen. Want dan zouden ze de realiteit van AGW niet ontkennen! Dan zouden ze die gewoon erkennen, maar bezwaren – die best gerechtvaardigd kunnen zijn (niet imo) – tegen mitigatiepogingen geven en motiveren.

  En nog ietsje sterker: in plaats van AGW te ontkennen, zou men ook kunnen proberen een zaak te maken voor een warmere planeet. Zo’n zaak IS te maken, namelijk. Dat gebeurt niet, en de ‘skeptici’ doen er ook practisch geen onderzoek naar. Daarmee knallen ze zichzelf in de voet. Waarom doen ze dat? Omdat het doorgaans helemaal géén wetenschappers zijn – ze weten mbt klimaat veelal van toeten noch blazen -; of omdat ze een wrok tegen de wetenschap hebben (op die manier zijn nogal wat op ander terrein gedistingeerde (ex-)wetenschappers voor het denialist’s karretje gespannen). Wat dit laatste betreft valt de klimaatdiscussie in een oorlog in groter verband: http://en.wikipedia.org/wiki/Science_wars . Oorlog? Jazeker: dit gaat namelijk tussen Bloedraad en Galileï. Zoiets. Het erge is dat uitgerekend degenen die niet van een Inquisitie zouden moeten hebben er het hardst op aansturen: de libertariërs, de ‘free market fundamentalists’. Zo begrijpt u gelijk waarom ik er weleens de brandstapel bij haal. 

 12. P.S.

  Ik denk dat niemand wil betwisten dat de mens voor de aarde een schadelijk wezen is. Maar de tegenstanders van AGW begrijpen gewoon dat je er niets tegen doet ook al betaal je miljarden aan milieu belasting. De voorstanders willen alleen graag een aandeel in de schatkist of ze zijn niet wijzer.

 13. RR Kampen

  Verdienen ontkenners van Einsteins Relativiteitstheorie een ‘echte ambassadeur’? Of de paar zich ‘wiskundigen’ noemende mensen die nog altijd de kwadratuur van de cirkel proberen?

  Dit om even de verhoudingen aan te geven!

 14. Hans Labohm

  Ook Boos,

   

  Humor! Leuk!

   

  Toch moeten we de luizen in de pels koesteren.

   

  Liefst niet te veel ad hominem.

 15. RR Kampen

  Arthur Rörsch’ “… stukken zijn van dien aard, dat ze voor mij soms echt ‘mind boggling’ zijn.”

   

  Allicht, dat is de bedoeling. Ik ken Arthur al jaren als dè specialist in NL op dit gebied. Het staat bekend als ‘Gish galloping’, raadpleeg http://rationalwiki.org/wiki/Gish_Gallop voor wat informatie over deze techniek.

 16. Hans Labohm

  RR Kampen,

   

  Men kan wel alles aan klimaatveranderingen (onze schuld!) toeschrijven en dat gebeurt ook regelmatig.

   

  Maar het gaat wat ver om de ‘Arabische lente’ in verband te brengen met de mislukking van de Pakistaanse katoenoogst.

   

  Waterconflcten zijn er al vele decennia. Maar die houden voor een belangrijk deel verband met vervuiling (Rijn, nu hoor je daar niet meer van), dammenbouw en verhoogd waterverbruik als gevolg van gestegen industrialisatie en welvaart. 

   

  Bangladesh wordt ook vaak in de discussie genoemd. Slechts heel zelden hoor je dat het landoppervlak van Bangladesh de laatste decennia is toegenomen in plaats van afgenomen. Toch is dat een feit.

 17. RR Kampen

  nu moet ik grijnzen. Doet zeer, de lippen waren alweer vastgeroest 🙂 Reciproke handreiking aan T2000: Pinokkio heeft een lange neus. Laten we dit maar niet doen jongens en meisjes.

   

  Een snelle klimaatverandering (en ik laat voor ’t argument nu heel even in het midden of we daar inzitten of niet) kan één van de meest destabiliserende factoren voor samenlevingen en de internationale orde vormen. Zo is de ‘Arabische Lente’, dit ter illustratie, voor een deel feitelijk weergerelateerd: opgelopen voedsel- en kledingprijzen door misoogsten en overstromingen (Pakistaanse katoenoogst is zowat weggevaagd, bijvoorbeeld). Wateroorlogen heb ik al benoemd. Wat gebeurt er als tientallen miljoenen mensen uit Bangladesh naar hoger gelegen oorden moet verhuizen? Enzovoort. Dat is dus het soort overweging dat er achter die Nobelprijs zit.

 18. Hans Labohm

  T 2000,

   

  Humor! Leuk!

   

  Ja, als ‘expert reviewer’ van het IPCC deel ik inderdaad in de Nobelprijs. Maar het is er een voor de vrede. Wat heeft het broeikasevangelie van het IPCC met vrede te maken? Bovendien heeft Al Gore ook in die prijs gedeeld. Niet iets om trots op te zijn.

   

  Je handreiking aan RR Kampen is constructief. Ik zou wensen dat hij het zou reciproceren.

 19. T2000

  “Maar brilliant ? Mis de Nobel-prijs.”

  Dan is de heer Labohm het, want hij heeft er wel een!

  @RR Kampen,

  Mijn excuses. Al zijn je tenen nog zo lang – dat ze bijna tot in mijn huiskamer reiken – erop gaan staan is niet en dan ook nooit toegestaan. Totdat het weer gebeurt, zal ik het niet meer doen. Sorry!

 20. RR Kampen

  inderdaad vergeleek ik de

   

  BIJDRAGEN

   

  van A. Rörsch met Gish Galloping.

   

  Vergelijk dat maar met T2000 om 13:15, of zelfs uw eigen beschuldiging aan mijn adres!!

 21. Reinier

   Foei

  Reinier,

  Ik heb alle discussianten opgeroepen om het netjes te houden, dus niet alleen RR Kampen, Maar naar mijn gevoel springt hij er toch uit.

  Hij zou zijn – op zichzelf waardevolle – rol van ‘advocaat van de duivel’ of ‘luis in de pels’ meer kracht kunnen bijzetten indien hij zich van dat soort opmerkingen zou onthouden.  

   

   

   

   

   

   

  Ja, Foei RR. Je dient al die beschimpingen in alle nederigheid te slikken.

 22. arthur rorsch

  Beste T2000

  Dank voor je waardering. Maar brilliant ? Mis de Nobel-prijs. Heb wel een KO voor het bijsturen van verscheidene disciplines. En dat op basis van logische wetenschappelijke redenering. Die ik vaak mis bij het voorspellen van ‘rampen’.

   

 23. Hans Labohm

  Reinier,

   

  Ik heb alle discussianten opgeroepen om het netjes te houden, dus niet alleen RR Kampen, Maar naar mijn gevoel springt hij er toch uit.

   

  Hij zou zijn – op zichzelf waardevolle – rol van ‘advocaat van de duivel’ of ‘luis in de pels’ meer kracht kunnen bijzetten indien hij zich van dat soort opmerkingen zou onthouden.  

 24. Reinier

  HL 14:00. Ik vind dit toch wat selectief van uw kant, met alle respect. Al wekenlang wordt RR hier door AR en T2000 betitelt als ‘Kampen Rampen’ of wordt hij (dat was weer iemand anders) als zijnde ‘schizofreen’ betitelt. Al die tijd bleef RR inhoudelijk reageren zonder op deze provocaties in te gaan. Dat mag m.i. wel eens gezegd worden.

   

  Prima als u mensen oproept om de discussies niet persoonlijk te maken, maar op inhoud, maar doet u dat dan wel bij iedereen.

   

   

 25. Herman01

  DDS heeft een waardevolle aanwinst in huis gehaald, een expert op werkelijk alle gebied, zo waardevol dat Ad Hominems wat hem betreft kennelijk als snoepgoed mogen worden rondgestrooid. Foei! Helemaal eens met Hans Labohm.

 26. Hans Labohm

  RR Kampen,

   

  Ik heb de discussianten al vaak opgeroepen om zich te onthouden van ad hominems en/of andere vervelende opmerkingen, die een zakelijke discussie belemmeren.

   

  Ik moet constateren dat jij weer daarmee bent begonnen, door de bijdragen van Arthur Rörsch met ‘Gish gallopping’ te vergelijken. Ik vind dat onzin en bovendien geheel ongepast.

   

  Dus wat mij betreft opnieuw: foei RR Kampen! 

 27. RR Kampen

  als u het zo volledig met me eens bent, is zwijgen beter voor de discussie. Leer hiervan.

   

  @Hans Labohm, die post van T2000 was op de man, vind u ook niet? Of betekent dat inderdaad gewoon dat T2000 het met me eens is?

 28. T2000

  RR Kampen = The Spanish Inquisition (TSI) = Bob Brandt

   

  Zodra het vuur hem te vaak aan de schenen gelegd wordt, verandert hij van pseudoniem.

 29. T2000

  RR Kampen,

   

  Je schrijft:

  “Het staat bekend als ‘Gish galloping’, raadpleeg http://rationalwiki.org/wiki/Gish_Gallop voor wat informatie over deze techniek. “

   

  HAHA! Je blijf grappig RR Kampen….. Zo noem je alles wat je niet snapt, of niet?

   

   Meneer Rörsch is gewoon briljant en dat jij daar moeite mee hebt, daar kan hij niks aan doen.

 30. RR Kampen

  Fraai, ik zie dat u geen enkele bewering van mij bestrijdt. Maar eigenlijk is het voor het verloop van de discussie dan beter om te zwijgen, tenzij u nog aanvullingen weet. Enfin, samenvattend:

  AGW is de realiteit. CO2 is een
  broeikasgas, er zit meer van in de lucht dan vroeger, andere dingen zijn
  zo goed als onveranderd, dus is het gewoon warmer aan het worden. Dat
  is geen paradigma. Dat is een natuurkundige theorie, niets meer of
  minder. Een theorie die een eeuw geleden alreeds een voorspelling deed,
  die keurig netjes aan het uitkomen is.

  Laten we ons dan ook richten op het opvangen van de gevolgen, voor zover we niet in staat zijn het probleem zelf aan te pakken en de CO2-emissie te reduceren of deze grootschalig op te vangen.

   

   

 31. Pascal

  Verward en onsamenhangend, Labohm.

   

  Ik dacht echt even een wetenschappelijk overzicht pro en contra te gaan lezen. Maar wat u doet is religie en staat zéér, zéér ver af van wetenschap. Klimaatcritici, waaronder ik zei de gek, verdienen een èchte ambassadeur, geen predikant.

 32. RR Kampen

  “En hoe naief wil je zijn als je niet begrijpt dat al die indiers en chinezen ook in een autootje willen rijden en het maakt hun echt niets uit wat die karretjes uitstoten. Of wil jeen stolp over nederland zetten, todat daarginds ook het milieu-kwartje gevallen is?”

   

  In de eerste plaats maak je met deze opmerking duidelijk dat je niets van mijn post van 19:41 begrepen hebt. Daarom herhaal ik er het relevante stukje van.

  De hoofdzaak is dat het dus NIET gaat om het begrijpen dat je er niets tegen kunt doen. Want dan zouden ze de realiteit van AGW niet ontkennen! Dan zouden ze die gewoon erkennen, maar bezwaren – die best gerechtvaardigd kunnen zijn (niet imo) – tegen mitigatiepogingen geven en motiveren.

  En nog ietsje sterker: in plaats van AGW te ontkennen, zou men ook kunnen proberen een zaak te maken voor een warmere planeet. Zo’n zaak IS te maken, namelijk. Dat gebeurt niet, en de ‘skeptici’ doen er ook practisch geen onderzoek naar. Daarmee knallen ze zichzelf in de voet.

   

  In de tweede plaats loopt China voorop met duurzame ontwikkelingen op allerlei terrein. Noodgedwongen, want daar viel geen kwartje, daar viel een miljard ton lood. Uit de lucht, zeg maar gerust.

   

  In feite impliceert het thans gestadig ontkennen van de realiteit de complete uitlevering aan Al Gore morgen. Want AGW zet gewoon door. Detail: het Arctisch zee-ijs is begonnen te gaan. We zitten alvast onder de recordlijn en de afslag gaat fantastische snel. Beide passages, vroeger altijd dicht, zijn al bezig te openen, bijvoorbeeld.

 33. Theo Prinse

  De Global Warming is een geloof en door voor en tegenstanders niet van een pro of contra bewijs te voorzien.

  Global warming is onderdeel van de Grune Totalitarismus agenda. Ook anti-kern-energie en duurzaamheid hoort daarbij.

  De Global Warming is ook sterk bevorderd door de economische gunstige tijd in het verleden maar zal zeker weer weg zakken zodra slechtere tijden aanbreken als gevolg van de onafwendbare ineenstorting van de Euro en het economische disaster veroorzaakt door de keniaan, Ben Bernanke en Tim Geithner in de Amerikaanse economie. 

   

 34. Pascal

  In de wetenschappelijke wereld bestaan paradigma’s: dominante zienswijzen, waar de mainstream wetenschappers telkens van uit gaan en al hun (vervolg)onderzoek op baseren. AGW is zo’n paradigma, net als dat vroeger de platte Aarde was. Ook onder wetenschappers zijn (gelukkig) dwarsdenkers. Dat moeten dan wel serieuze wetenschappers zijn, die zich bedienen van de geldende wetenschapsfilosofische mores.

   

  De meeste AGW-aanhangers doen dat niet: die zien AGW als een absoluut feit. Daarmee zijn het dominees geworden. Labohm is er helaas ook zo eentje, maar dan van de andere kant. Hij maakt geen afwegingen, maar alles is absoluut.

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.