Links misbruikt Breivink

Het is teleurstellend dat linkse media zoals de VARA, Joop.nl, maar ook het links ‘christelijke’ dagblad Trouw op nogal opzichtige wijze trachten het verschrikkelijke drama van afgelopen vrijdag in Noorwegen in de schoenen van rechts te schuiven. Tijd om te ontzenuwen dus!

Op de eerste plaats is de waanzinnige Anders Behring Breivik een produkt van zijn tijd. Vele Noren, maar ook Europeanen zien in rap tempo hun samenlevingen veranderen tot smeltkroezen van tientallen nationaliteiten met een bedenkelijke rol voor de islam daarin weggelegd. Vele Europeanen, regeringsleiders als Sarkozy, Merkel en Rutte voorop hebben terecht het ‘ideaal’ van het multiculturele allegaartje afgeschoten. De waanzin om echter met echte kogels tientallen voornamelijk jonge mensen aan flarden te schieten is echter met geen pen te beschrijven. Er kan geen sprake van begrip zijn. Menselijkerwijs is het niet te begrijpen, hooguit handen die zich al schreiend ten hemel heffen zoals in Noorwegen alom aanwezig nu.

Politiek is er echter het één en ander niet in de haak. En dat heeft te maken met een jarenlang verwaarloosde voedingsbodem waardoor een gewetenloze hufter als Breivik kostenloos kon gedeien tot de moordmachine die hij werd. Des te pijnlijker is het te moeten constateren dat linkse media rechtsmensen schofferen door hun op manipulatieve wijze aan het verstand te peuteren dat het hekelen van de islam en de doorgeschoten veelkleurigheid van o.a. ook dit land, lieden zoals Breivik munitie verschaft om letterlijk mee te gaan schieten. De grootste aanslagen op de mensheid kwamen vanuit zogenaamd linkse jubelzangen. Het communisme, het nationaal-socialisme (lees: de arbeiders) hebben meer bloed aan de handen dan alle kruistochten bij elkaar. Elke verwijzing naar christelijk conservatieven of de PVV is dan ook volkomen misplaatst. Breivik was geen christen en zijn sympathie voor de PVV van Wilders in zijn 1500 pagina’s tellende manifest was niet uit zijn koker, maar uit andersmans koker.

Jarenlang hebben velen in Europa en ook in Nederland lijdzaam moeten aanschouwen hoe links de multiculturele samenleving opdrong. Individueen met labiele geesten kregen zo ruim baan om vanuit hun bovenkamer hun ziekmakende plannen ten uitvoer te brengen. Ook nu nog zijn er hordes PvdA’ers en GroenLinksers en D66’ers die nog altijd niet het failliet van hun destructieve kijk op de samenleving durven inluiden. Dergelijke grachtengordeldieren wonen namelijk nog altijd niet drie hoog achter op een tweekamerflat met terroriserende Marokkanen downstairs die alle respect voor de Nederlandse samenleving hebben afgeschud, als ze dat ooit al hebben gehad. Als ze daar wel zouden wonen, dan zouden ze snel ontwaakt zijn vanuit hun natte roze dromen.

De linkse pers doet er verstandig aan om hun suggestieve gedrag subiet bij het grof vuil neer te zetten. Laat men in dat opzicht een voorbeeld nemen aan de eerste reacties vanuit het Binnenof, muv. Kathleen Ferrier (CDA), daar werpt men namelijk alles wat maar enigszins met Wilders in verband zou kunnen worden gebracht verre van zich. Volkomen juist. Linkse kruistochten als het communisme en in aanvang het nationaal socialisme uitmondende in het facisme, hebben we al genoeg gehad.

Eerdere columns van mijn hand zijn te lezen op www.BertBrouwer.com.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

21 reacties

 1. Raaf

  Misschien moeten we tot de conclusie komen dat met de Linkse kerk simpelweg niet te discussiëren valt. Ze zijn op bloed uit. Hun held Volkert v/d Graaf komt binnenkort vrij, met alle egards van de D’66 magistratuur. Trouw en Joop.nl zijn momenteel de grote instigators. Misschien heeft praten inderdaad geen zin. Ik doe het al jaren maar het enige wat je terugkrijgt is haat, minachting en doodsbedreigingen. 

 2. Obomov

  Met die aantekening dat het nu niet zozeer gaat om de kogel van links of van rechts maar pro en contra multiculturaliteit. Flinke delen van rechts zitten daar net zo diep in als links. De twee extreme anti-multiculturele stromingen zijn de radicale islam en de radicale anti-islam. Beide willen de multiculturele samenleving omvormen tot een mono-cultureel geheel en beide schuwen hard geweld niet. Dat Breivik zich psychisch gelaafd heeft aan o.a. de opzwepende teksten van Wilders geldt evenzo voor de islamitische terrorist die zich laaft aan het vers van het zwaard en andere heilige teksten. 

   

  Ofschoon we allemaal liever hebben dan dit niet zou gebeuren, is dit – naar ik vrees – toch een te verwachten gevolg van datzelfde multiculturele beleid en meer precies: het gedogen van streng-islamitische uitingen als: op straat bidden; confronterende kledij; polygamie; niet meedoen; excessieve criminaliteit; het meer bagatelliseren van harde islamitische teksten dan de harde teksten ertegen van bv Wilders. 

   

  Ik begrijp wel dat links nu punten probeert te scoren tegen Wilders, dat proberen ze immers al jaren, maar de problemen zijn toch echt meer omvangrijk en meer complex dan een paar teksten van waterstofperoxide rechts en de toon waarop ze uitgesproken worden. 

   

  Een vraag blijft of deze tragedie, het is niet de eerste en het zal ook niet de laatste zijn in het multiculturele spektakel, het gevolg is van ondoordacht beleid of dat er wat anders achter zit. Opmerkelijk vind ik, en dat is wellicht een erg koele opmerking, dat het multiculturalisme blijft doorgaan ondanks de verklaringen van de meest vooraanstaande Europese leiders dat het mislukt is. 

   

   

 3. Nico

  Ook bert Brouwer laat zien dat hij geen zelfkritek kent. Dus maar de schuld afschuiven naar de Ander. Net een huilie-huilie moslim dus.

   

  Verder staan er aprete onjuistheden in, dezelfde onjuistheden die ook op haatblogs voorkomen. pure oorlogstaal en valse beschuldigingen. Zeker in een land als Nederland waar ‘links’ vaker in de oppositie zat dan regeerde toen de immigratie toenam.

 4. Dutchman

     Maar links kent geen zelfkritiek daar zijn te arrogant voor. Zij behoren tenslotte tot het hogere echelon v/d samenleving! Het is echter in werkelijkheid een soort zelfinbeelding. Wat u  van ze vraagt is om die zelfverbeelding te laten vallen, maar wie zijn ze dan nog? Je moet ze eigenlijk benaderen vanuit een psychiatrische hoek, net als patiënten die onder behandeling zijn. Misschien is het dan makkelijker om ze te manipuleren. Maar praten of tot rede brengen, dat is bijzonder moeilijk!

 5. Peter Klein

  BrieviK heette die man toch?

 6. postre

  Op de site Catholica is hetzelfde stuk ook te lezen. Alleen onder een andere titel!

   

  http://www.catholica.nl/archief/16897/kogels-in-noorwegen-kwamen-keihard-van-links

   

  Kogels in Noorwegen kwamen keihard van links!

   

  Hoe kun je zoiets schrijven???

 7. Frits B

  Nieuwsuur van vanavond probeert wanhopig alle schuld in de schoenen van Wilders te schuiven. Hij mag dan Breivik nooit ontmoet hebben, maar zijn gedachtegoed zou hem wel degelijk beïnvloed hebben. En niemand komt op het idee dat Breivik zijn ideeën baseert op de ervaringen die men in Noorwegen en Zweden met hun immigranten heeft. Beide landen hebben, in tegenstelling tot Nederland dat gastarbeiders binnenhaalde, veel Somalische, Iraakse en Afghaanse vluchtelingen opgenomen die niet gemakkelijk mengen met de Noorse bevolking. Zie Malmö, Göteborg en Oslo waar men niet goed raad weet met de immigranten. Maar zoals Jan zegt: het moorden, het gebruik van geweld, daar is wat mis mee. 

 8. tipo

  Voor Nieuwsuur is het omniversum niet groter dan de Haagse Kaasstolp, zelfs in het buitenland. Van Fjordman, Bruce Bawer, en al die andere tientallen islamcritici die Breivink (sic!) citeert, heeft men bij Nieuwsuur geen enkele weet. Of men onthoudt dat gegeven de kijker voor het gemak, want het is zo lekker overzichtelijk, met enkel Wilders en de rest.

 9. J. School

  For argument’s sake: stelt u zich eens voor dat de Nederlandse regering de mogelijkheid had de immigratie volledig en bestendig te reduceren tot het niveau van kenniswerkers, tijdelijke arbeidskrachten en een zeer beperkt aantal asielzoekers. De bestaande minderheden groeien niet meer, behalve door natuurlijke aanwas. Zou dit uiteindelijk de sociale cohesie en de solidariteit binnen de samenleving bevorderen of niet? Multicultureel zijn we van lieverlee al, maar de ervaring leert dat deze toestand – in combinatie met immigratie – op sociologisch macroniveau gepaard gaat met segregatie, of op zijn best vreedzame coëxistentie.

   

  Tolerantie en solidariteit kunnen niet van overheidswege worden afgedwongen en ik denk dat we dat ook niet moeten willen. Femke Halsema vond dat haar kinderen geen onderdeel mochten worden van een sociaal experiment, maar een heel land wel? Is het absorptievermogen van Nederland eindeloos? De ongemakkelijke waarheid is dat er wel degelijk een “tipping point” bestaat qua tolerantie van bepaalde minderheden, hoe goed een aantal mensen uit hun gelederen ook presteren in de samenleving en hoe goed de relatie ook is met autochtonen. Men kan degenen die zich verzetten tegen de instroom wel verwerpen en veroordelen, maar hun opvattingen stoelen niet zelden op ervaring en ze kunnen eruit worden geranseld noch gepraat. De tijd van de politiek correcte opvoeding en dito opleiding is voorgoed voorbij, mede onder invloed van (de toegang tot) massamedia en individualisering. Ongeacht de vraag of dit wenselijk is: men kan het betreuren, maar niet terugdraaien.

   

  Heel prozaïsch gezegd is mijn vraag: is immigratiebeperking voor u bespreekbaar of blijft dit te allen tijde een breekpunt? (Remigratie laat ik hier overigens uitdrukkelijk buiten beschouwing. Ik ben daar zelf ook geen voorstander van). Heeft de hele wereld recht op toegang tot Nederland, of  vindt u dat een samenleving uit (al dan niet op sentimenten gebaseerde) zelfbescherming grenzen en beperkingen mag opwerpen? Wie lijdt er schade of gezichtsverlies als een land zelf bepaalt wie zich er mag vestigen en wie niet? Is dat barbarij? Voor zover ik het kan beoordelen deed die pas zijn herintrede met de worteling van culturen die respect voor de Nederlandse wet als hoogste rechtsvorm, respect voor de scheiding tussen kerk en staat, geloofsonafhankelijke naastenliefde, het hechten aan gelijkberechtiging
  van homo’s, taboeloze publieke discussie met andersdenkenden, de
  fundamentele gelijkwaardigheid van man en vrouw en individuele autonomie
  bij partnerkeuze, beroep en levensovertuiging aan hun laars lappen.

   

 10. Mar

  @nick

   

  Een deel van de bevolking en naar ik zo inschat nog niet eens de gedachten van alle 1,5 miljoen kiezers.

  Er is een grote verscheidenheid onder de aanhang van de PVV. Dankzij de reacties die zij achterlaten, kan men het kaf van het koren scheiden.

   

  Dit geldt trouwens voor alle politieke partijen.

   

 11. nick

  Schaamteloos, er zijn geen andere woorden voor. En nog heel dom ook, dat ze niet kunnen inschatten dat dergelijke populistische praat altijd tegen ze zal gaan werken.
  Altijd beschuldigen ze de PVV van populistisch te zijn terwijl deze alleen verwoord wat de bevolking denkt. Wat links denkt, PvdA, Groen links, Vara, Joop, Trouw e.a. en proberen uit te melken is totaal niet wat het overgrote deel van de bevolking denkt.

  Het is goedkoop en schandalig, kromme tenen en plaatsvervangende schaamte, dat roept het op. 

  Rood Links heeft zich weer eens aardig in de kaart laten kijken.

 12. Thomas


  Onderhevig
  zijn aan cognitieve dissonantie is nooit leuk.

  Maar
  verliest een zinnige en steekhoudende waarneming zijn zinnigheid en
  steekhoudendheid , omdat de waarneming door een gewetenloze moordenaar is gedaan?

  Natuurlijk
  niet.

  Geleerden
  in Nazi-Duitsland hebben begin jaren 40 in een longitudinaal bevolkingssurvey
  het verband tussen longkanker en roken overtuigend aangetoond.

  Werd dat verband onwaar omdat het Duitse
  onderzoekers waren?

  Natuurlijk
  niet.

  Dat Duitse
  onderzoek had destijds geen enkele invloed op ons rookgedrag. Integendeel, de
  Canadese en Amerikaanse bevrijders maakten het gebruik van de Lucky Strike,
  Chief Whip, Miss Blanche en Three Castles  populairder.

  Vooruitgang
  in wetenschappelijk onderzoek gaat vaak heel  langzaam en heel soms met een grote schok (Yhomas
  Kuhn, http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/karl_popper_en_thomas_kuhn/).

   

   

 13. Carien

  Op zichzelf een goed stuk, zij het dat de schrijver dezelfde fout maakt die veel moslims maken wanneer zij spreken over de terreuraanslagen door moslims. Zij zeggen dan: het is geen moslim. De schrijver van dit stuk meldt dat Breivik geen christen is. Dat was hij wel. Net zoals de islamitische terroristen moslim zijn. Hij is alleen daarnaast ook compleet achterlijk om te denken dat zijn manier van handelen tot een oplossing van het door hem geziene probleem leidt.

 14. Tom Hendrix

  ” De kracht van de rede”.  Oriana Falacci 2004.

   

  “Wat voor soort democratie is een democratie waarin een afwijkende mening verboden is, waarin die wordt afgestraft, en wordt omgezet in een misdaad?, wat voor soort democratie is een democratie waarin niet geluisterd wordt naar de burgers, maar waarin ze het zwijgen wordt opgelegd, en waarin ze aan de vijand worden uitgeleverd en bloot worden gesteld aan machtsmisbruik en intimidatie?, wat voor soort democratie is een democratie  waarin theocratie (ISLAM) wordt aangemoedigd, ketterij en onmenselijke bejegeningen weer worden ingevoerd, en burgers naar de brandstapel worden gestuurd, wat voor soort democratie is een democratie waarin de minderheid daarvan profiteert door de baas te spelen en de rest te chanteren?”.

   

  DAT IS EEN ANTI-DEMOCRATIE.

  Wegkijkers hier kunt U ook eens aandacht aan schenken s.v.p.

   

 15. kees rudolf

  @trias, @J. school

  Och, die plusjes en minnetjes moesten we niet zo mee zitten. Maar ik wil me wel graag melden als iemand die van harte bij de bijdrage van J. school een plusje heeft gezet.

  @Brouwer; wat de linkse pers betreft, Trouw heb ik vandaag niet gezien, wel de Volkskrant en als die ook als links mag gelden dan kan ik alleen maar zeggen dat het wel meevalt met hun suggestieve gedrag. En ook als de voedingsbodemtheorie van stal wordt gehaald om Wilders c.s. medeschuld in de schoenen te schuiven (verantwoordelijk voor het klimaat waarin dit kon gebeuren, die redenatie), dan is dat een mening onder de mogelijke meningen die in een krant wat mij betreft ook wel verwoord mag worden, zo lang anderen daarop maar weerwoord vrij staat. 

 16. trias politica

  Hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand het voorgaande stuk van J. School een min geeft. Laat diegenen zich melden aub, ik ga graag een debat aan met diegene.

 17. philippine

  Toen de SP in 1983 haar brochure ‘Gastarbeid en Kapitaal’ presenteerde werden ze door vooral de linkse media uitgemaakt voor crypto fascisten. Om salonfähig te worden hebben ze het verdonkermaand. Dit alles en nog veel meer is te lezen in ‘het verraad van links’ van Carel Brendel. Hij is een uitstekende linkse journalist die zijn woorden en bronnen zorgvuldig kiest. Waarom lezen sommigen onder ons dit niet? 

 18. Primo Mattino

  En precies hetzelfde zei Borghezio van de Lega Nord in het zo zwaar bekritiseerde interview van die andere draad van vandaag.

  Ik zou, maar diep bukken Bert…….

   

 19. Primo Mattino

  Nico, welke onjuistheden, oorlogstaal en valse beschuldigingen?

  En inderdaad, links zat veel vaker in de oppositie. Daar heb je groot gelijk in. De VVD en het CDA hebben veel meer boter op hun hoofd dan de PvdA, maar de term links is toch niet helemaal misplaatst, want Aantjes en de Vries (CDA) en Ed Nijpels (VVD) waren notoir linkse poltici. Eigenlijk was er in Nederland van het kabinet den Uijl tot en met Paars alleen maar linkse politiek. Dat is ook juist de pest geweest. Mensen met een rechtse maatschappijvisie voelden zich verweesd. Ze hadden geen politieke partij, geen omroep en geen krant en hun mening werd nergens gehoord.

  Vandaar dat er nu zoveel rancune heerst tegenover links.

  Het wordt nog versterkt doordat degene die in deze situatie verandering bracht, nl. Fortuijn, werd vermoord..

 20. Jan -The Other One-

  Een onzin discussie om dit in verband met Wilders te brengen. 

  Mensen hebben idealen en zijn voor dingen en tegen dingen. Wij vinden met z’n allen dat dat heel normaal is, maar dat het niet normaal is als je de ander op z’n bek gaat slaan, martelen of doodschieten.

  Het heeft er dus niets mee te maken wat je denkt, maar of je geweld/doodslag een optie vindt om je doel te bereiken.

  Als het tot geweld komt bij een burenruzie zeg je dan: “Het is wel gevaarlijk om kritiek te hebben op je buren, want mensen die kritiek hebben op hun buren zijn anti-sociaal of populistisch”?

  Dus: Ja, Wilders heeft problemen met de Islam en die had idioot Breivik ook, tot dusver NIETS mis mee.

  Het moorden, het gebruik van geweld, DAAR is wat mis mee.

 21. trias politica

  Goed en constructief stuk.

  Toch één kanttekening. U schrijft:”Breivik was geen christen en zijn sympathie voor de PVV van Wilders in zijn 1500 pagina’s tellende manifest was niet uit zijn koker, maar uit andersmans koker.”

   

  In zijn Manifest schrijft Breivik uitvoerig over zijn transitie van protestant naar katholiek (ik weet de paginanrs niet meer, het was veel). Daarnaast is de enige concrete positieve uitspraak over de partij van Wilders dat dit in B’s ogen de ‘enige echte consercatieve’ partij is. Alle overige verwijzingen naar Wilders zijn verwijzingen waar derden hem citeren.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.