De PVV is niet eerlijk over de Europese Unie

Uittreden uit de EU is de enige optie.

De Partij voor de Vrijheid moet eerlijker zijn tegen haar kiezers en tegen de burgers in het algemeen dat al haar plannen met betrekking tot de Europese Unie gedoemd zijn om te mislukken en dat haar algemene uitgangspunten en toekomstvisie met betrekking tot de Europese Unie gedateerd, inconsequent en irrealistisch zijn.

Toen ik bij de PVV begon in 2008 was het Europees beleid van deze partij voornamelijk gericht op het terughalen van bevoegdheden en het blijven hangen in de euforie over het de afgewezen Europese Grondwet die later zoals bekend in alle Lidstaten werd ondertekend, bekrachtigd en ingevoerd als het Verdrag van Lissabon.

Dit verdrag is heel helder, de bevoegdheden zijn goed uitgesplitst, hoe, waarover en via welke instituten besluiten worden genomen is duidelijk. De besluitvormingsprocedures liggen vast. Natuurlijk toont de Eurocrisis van het moment dat er “onverwachte” hiaten zijn, maar die zullen wel overkomen worden. Er bestaan weinig tot geen onduidelijkheden over de rollen van de Lidstaten en andere Europese actoren in besluitvorming. Het is een verdrag waar je voor of tegen kunt zijn, maar je kunt niet zo makkelijk cherry-picken en maar verwachten dat onderdelen voor 1 een of meerdere Lidstaten worden gewijzigd.

Het verlangen van de PVV naar een louter economische Europese Unie onder 1 eurocommissaris voor de Interne Markt viel wat voor te zeggen tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Deze wens kan nu alleen bewerkstelligd worden met de uittreding van meerdere relevante landen uit de Europese Unie, iets wat niet snel zal gebeuren. Wel zou de PVV kunnen ijveren om uit de Europese Unie te stappen.

Het invoeren van de gulden wordt onderzocht, terwijl daar weinig onderzoek voor nodig is. Het gaat op korte termijn meer geld kosten dan het oplevert en op langere termijn is er niks over te zeggen en zal veel afhangen van de munt waaraan gekoppeld wordt. Ook hiervoor geldt dat uittreding uit de Europese Unie dan een gegeven is.

De afspraken uit het gedoogakkoord op het gebied van migratie en asiel worden echt in Brussel bepaald en niet in Den Haag door dhr. Leers. Druk kan wellicht iets bewerkstelligen, maar de eerste Nederlander in Brussel die daar echt iets van verwacht ben ik in de twee jaar daar niet tegengekomen. Een opt-out op de artikelen in het Lissabon-verdrag, die migratie en asiel regelen, zoals Denemarken heeft, zal er niet komen. Korting op de afdracht, opt-out, Schengen-toetreding van Bulgarije en Roemenië. Het zijn teveel eisen er zal ingeleverd moeten worden. Deze wensen kunnen niet allemaal worden gehonoreerd. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt en als de PVV dat niet wil, dan dient zij uittreding uit de Europese Unie voor te staan.

De onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader zijn in volle gang, inzet is behoud van de korting, maar dat geldt ook voor meerdere landen bij een alsmaar groeiende begroting. Behoud van de korting is inderdaad het hoogst haalbare, maar klinkt in geen velden of wegen als het massaal terughalen van Nederlands geld uit Brussel. Wil de PVV dit echt, dan is uittreden uit de Europese Unie wederom de enige mogelijkheid.

Het debat over het treden uit de Europese Unie wordt nauwelijks gevoerd, omdat zelfs de meest Eurosceptische Nederlandse partij dit debat niet aan wil. Toch is het de enige mogelijkheid om alle PVV-standpunten op het gebied van de Europese Unie uit te voeren. Uittreding is tevens vele malen simpeler dan maar continu over van alles vanuit een gedoogconstructie verdragswijzigingen te willen over zaken die je niet aanstaan. Uittreding staat gelukkig vermeld in het Verdrag en een simpele meerderheid in beide Kamers de Staten-Generaal is makkelijker te bewerkstelligen dan bij 26 mede-Lidstaten je verlanglijstje in te dienen en denken dat je het allemaal zo maar krijgt.

Uittreding uit de Unie betekent geen isolement voor Nederland. We zijn eeuwenlang neutraal geweest en hebben altijd met iedereen gehandeld. Noorwegen en Zwitserland zijn landen waar de Europese Unie ook maar wat graag handel mee drijft. Het zal geld kosten, natuurlijk, maar ook in het verleden heeft Nederland nooit zijn soevereiniteit laten afkopen. Zelfbeschikking mag best een prijs hebben.

De PVV zou eerlijk moeten zijn tegen haar kiezers en tegen de rest van Nederland. Het zou moeten zeggen dat zij de Europese Unie zat is en dan kunnen alle mooie plannen direct worden binnengehaald. Dat is de oude PVV met lef, waar ik mij jarenlang met hart en ziel voor heb ingezet. Een vrij en soeverein Nederland is een beter Nederland. Met 1 volkslied, 1 vlag en 1 regering geleid door 1 staatshoofd gecontroleerd door 1 Staten-Generaal.

Daniel van der Stoep is oud-Europarlementariër voor de PVV en was in die hoedanigheid o.a. lid van de Begrotingscommissie en Commissie Burgerlijke Vrijheden en Justitie. Hij is in 2007 afgestudeerd op Internationaal- en Europees Recht aan Universiteit Leiden.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

22 reacties

 1. Bes Tolen

  @CMS De eerste keer lang geleden, dat ik van Griekenland in Turkije kwam, betekende dat voor mij een cultuurschok. Je komt dan in een heel andere wereld. Turkije hoort om duizend en één redenen niet bij Europa en we moeten tegen elke prijs voorkomen, dat de Amerikanen en hun Europese handlangers hun zin krijgen. De afgelopen jaren hebben aangetoond, dat Amerika ons veel onheil brengt. Dat komt ook omdat Europa zich onvoldoende instelt op wat Amerika uitvreet. Clinton wordt nog steeds hier bejubeld terwijl hij nauwelijks meer dan een stroman was in zijn eigen regering. In werkelijkheid maakte vooral Goldman Sachs de dienst uit. Sinds die tijd  is het fors mis op een paar terreinen waaronder financieel economisch. Waarom wordt er niet naar de feiten gekeken? Omdat de oppervlakkige politici in Europa niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is en de media volstrekt vooringenomen zijn. Het moet, moet en moet allemaal anders.

 2. Jan Van

  “Maar frappant stuk, we mogen dus aannemen dat de heer van der Stoep niet meer voor de PVV zitting neemt”.

  Ik heb ook de stellige indruk op gedaan dat zijn terugker niet werd geaccepteerd door de fractie en dat daarom deze woorden uit zijn mond komen.

  De tijd zal het leren……

 3. Havank

  Het schijnt dat 17 lidstaten zich hebben laten inpalmen door Merkozy, ze willen een verdrag sluiten buiten de volksvertegenwoordigingen om.

  En ja hoor, Dhr. Rutte, het schoothondje van Merkozy is al akkoord.

  In wezen pleegt Hr. Rutte landverraad, en wat daar op staat kunt U vinden in artikel 93 van het wetboek van strafrecht!

  En deze man nederlander van het jaar: Proest.

 4. de Bourgondiër

  Voor zover ik begreep was de PVV altijd een voorstander van economische samenwerking. En laat dat nu precies zijn waar het met de EGKS, EEG en EG allemaal mee begon. Tot de eurofiel zijn intrede deed… Er zullen ongetwijfeld redenen zijn om uit te treden, maar of die ofwegen tegen de nadelen van (volledige) uittrding is maar zeer de vraag. De economische samenwerking (niet te verwarren met de gemeenschappelijke munt) werkt immers prima. Benieuwd of we Van der Stoep binnekort weer in het EP terug gaan zien en voor welke fractie.

 5. Padbuffel

  “”Zelf ben ik geen lid van de PVV””

   

  Hij is leuk 🙂 (ik snap wel wat u bedoeld)

 6. StevO

  Zoals de onderhandelingen er nu liggen is het voor EU staten mogelijk om lid te blijven van de EU zonder invoering van de euro.  Terecht wijst Engeland de bemoeenis van de EU met hun begroting van de hand omdat ze niet de euro hebben. Het moet voor andere EU landen dus ook mogelijk zijn in de EO te blijven maar de eurozone te verlaten. De nieuwe gulden kan gekoppeld worden aan de euro dus er hoeft niets omgerekend te worden Wat nu 1 euro kost kost dan 1 gulden. Zo kun je ook makkelijk zien of op termijn de gulden de sterkere munt blijkt of de euro.

   

  Wat mij betreft is de neuro ook nog steeds een optie.

   

  Uittreden uit de huidige EU is wat mij betrfet zeker wenselijk.

 7. Havank

  Inderdaad, het zou m.i. de duidelijkheid ten goede komen als de PVV pleit voor het uittreden uit de EU.

  Zelf ben ik geen lid van de PVV, maar wel tegenstander van het experiment EU vanaf het begin.

  De opzet was en is, een Europa te stichten vergelijkbaar met de Verenigde Staten van Amerika, maar de eurofielen vergeten 1 ding, namelijk Amerika heeft zich in 1776 kunnen afscheiden van Engeland, en was door haar vrijheidsstrijd al een gezamelijk volk geworden, verbonden in de strijd voor de vrijheid met als hoogtepunt hun prachtige Constitutie.

  In Europa niets van dit alles, een Nederlander en een Griek zijn niet hetzelfde.

  De EU leeft niet bij de burger, en is mijn inziens in zijn wezen communistisch van aard, door alles gecentraliseerd te willen beslissen door personen zoals Barosso en van Rompuy die door geen enkele burger in Europa gekozen zijn, derhalve is de EU absoluut een dictatuur van eurofielen over de rug van de europese burger.

  Weg ermee en terug naar de goede oude EEG!

 8. CMdJ

  http://www.pvv.nl/images/stories/STORY_08122011_WILDERS.pdf

   

   

  Wel interessant dat hij over euro ed. praat en dat in de Story, zit er toch iets aan te komen of…

 9. tipo

  De EU heeft nadelen, waardoor u er uit wilt. Maar de EU heeft ook voordelen voor Nederland (vnl. De Interne Markt met de vier vrijheden)

   

  Hoe garandeert u dat Nederland na uittreding nog kan profiteren van die Interne Markt, als het de vier vrijheden niet meer met de EU deelt? Moet dat uitonderhandeld worden? Is lidmaatschap van de EER/EFTA een optie?

   

  En wilt u na uittreding uit de EU unilateraal de Euro parrallel aan de Gulden invoeren in Nederland, zodat we 2 wettelijke betaalmiddelen hebbeb: 1 voor de internationale handel/toerisme en 1 voor de zekerheid?

   

 10. Tiemen Veenstra

  Singapore kan niet bij de EU vanwege de volgende wantoestanden:

  -De belastingtarieven zijn er veel te laag.

  -Ze zijn niet bereid frauderende knoflookstaten te financieren.

  -Er is geen sociaal vangnet waar nieuwkomers gratis gebruik van kunnen maken.

  -Criminelen worden er zonder pardon zwaar gestraft.

   

  Dat moet eerlijker, Singapore! Meer solidariteit met de niksnutten van de samenleving!

 11. cmsuijkerbuijk

  “Ik begrijp best, dat sommige denken dat we te klein zijn om ons staande
  te houden tussen de groten en daarom willen blijven meespelen, ongeacht
  de offers.”

  Dan zal Singapore wel snel aansluiting bij de EU zoeken. Als tenslotte Turkije (Azië) erbij mag, waarom Singapore dan niet?

 12. Bes Tolen

  @CMdJ

  Europa kent vele volken en verschillen in cultuur, taal enzovoort. Inderdaad maar wat ik heb willen stellen is, dat de Europese Unie er voor de Europeanen moet zijn. Dat in de eerste plaats. Het is namelijk een keiharde voorwaarde om zich binnen Europees verband goed te voelen. Europeanen zijn op elkaar in een grotere wereld op elkaar aangewezen om zelf te overleven. Lui van elders staan zo bij ons op de stoep. We moeten ons als eenheid organiseren. Naar buiten toe. Dat houdt in dat je grenzen trekt om Europa heen. Elke organisatie moet zich afgrenzen. Je moet zelf de controle over de gang van zaken houden. Dat ontbreekt in Europa en daar zijn we slecht mee uit. Zwakte wordt fataal. 

  We hebben in Europa te maken met heel veel irrationele prekers. Lees: heel veel. Je kunt ze ook dwazen noemen. Die menen dat alles maar kan en niks verdedigd hoeft te worden. Iedereen maar tegemoet moet worden gekomen, tot elke prijs in leven moet worden gehouden en iedereen het beste met de ander voor heeft. Dat alle culturen deugen. Dit terwijl er culturen zijn waar men elkaar vrijwel permanent op uiterst agressieve wijze bejegent en bedreigt. Die culturen vind je in veel ernstiger mate buiten Europa.

  Irrationele prekers vormen een zwakte in Europa. Daar moeten we vanaf en dat moet m.i. ook onze politieke strijd zijn. Ik spreek hier over “onze cultuur”. Het “irrationele ethische prekers” verschijnsel doet zich over heel Europa voor. Het ”weg met ons” is niet zo maar een gezegde geworden.

  [Ik vind verder wel dat Europeanen veel gemeenschappelijks hebben wat hen onderscheidt van elders. Dat is mee mijn ervaring opgedaan in tientallen reizen.] 

 13. Chaosophia

  “Het debat over het treden uit de Europese Unie wordt nauwelijks gevoerd, omdat zelfs de meest Eurosceptische Nederlandse partij dit debat niet aan wil.”

   

  Dat is op zich al opmerkelijk, omdat men in Engeland daar wel me bezig is.

  Schotland schijnt zelfs een referendum te krijgen in 2014-15 om te bepalen of het deel wil zijn van Noorwegen.Dus verschuivingen zitten elders ook in de pen. Waarom hier een taboe?

  Het behoord tenslotte bij de opties.

   

  Wat ik mis in het verhaal is het verschil tussen Europese Unie en de Eurozone erbinnen.

  Iedereen doet alsof die twee hetzelfde zijn, maar dat is ( nog ) niet zo.

  Uit de Euro, betekend nog niet de Unie verlaten. Maar ik geef de schrijver gelijk, sommige doelen van de

  PVV zijn niet te verwezenlijken in de Unie.

   

  “Zelfbeschikking mag best een prijs hebben.”

   

  Dat klinkt leuk en ik ben het er ook mee eens.

  Maar dat het iets mag kosten is een ding, dat een volk er recht op heeft een ander.

  En dat behoort kosteloos te zijn.

  Is zelfbeschikking  niet al vastgelegt in het volkerenrecht?

  En hoe zit het met de zelfbeschikking van een Volk, als de Staat het weggeeft?

  Zonder referendum? Zonder nieuwe verkiezingen?

  Waar krijgt het een ander vandaan?

   

  Ik begrijp best, dat sommige denken dat we te klein zijn om ons staande te houden tussen de groten en daarom willen blijven meespelen, ongeacht de offers.

  Maar het tegendeel is ook waar. We kunnen ook tussen de wal en het schip komen tussen de groten.

  En zodra we de zelfbeschikking verliezen is dat het geval.  

   

  Voorlopig zie ik toch geen lang leven meer voor het huidige Europa en als het schip strand, dan is ook deze discussie gelukkig  outdated.

  Time will tell.   

   

 14. CMdJ

  Beste Bes, een Europeaan bestaat niet, dus dan kun je ook niet zijn/haar belang dienen. Dat lijkt me niet moeilijk te begrijpen, net zoals Europa geen land is en geen volk en geen cultuur en geen taal is en dan ook geen saamhorigheid, solidariteit en loyaliteit kent. Het is geen vaderland of moederland, het is geen eenheid, het heeft geen ziel…….het is een totalitaire heilstaat, een verzinsel van zieke geesten, een bureaucratisch monster, c’est ca!

 15. Havank

  Ik heb uw bijdrage met instemming gelezen.

  Enige aanvulling mijnerzijds op de punten immigratie en vrij verkeer van personen, dat zijn juist de meest desastreuse “zegeningen” van de vemaledijde EU.

  Juist door de ondemocratische EU, is het voor Nederland en zijn regering onmogelijk geworden eigen beleid te voeren, het is nog erger, de “heks”Malmstrom commisaris van de EU ( let U op functie commisaris)  bepaald ondemocratisch dat wij- de burgers- het maar te slikken hebben dat heel de wereld hier naar toe komt en opgevangen moet worden.

  Moet ik nog meer vertellen van deze vuile EU, dit wangedrocht deze misgeboorte die ons allemaal aan de bedelstaf zal brengen.

  Neen, waarde Bes, de EU is niet de oplossing, maar HET PROBLEEM!

 16. Bes Tolen

  Mijn belangrijkste bezwaar is dat de Europese Unie het belang van de Europeanen niet vertegenwoordigt. Maar dat doet Nederland ook niet. Een belangrijk onderwerp is inderdaad immigratie en politiek asiel. Dus als je dat onderwerp bij de kop neemt dan stel ik dat de meeste Nederlandse politieke partijen voorzover ze in de Staten Generaal en Europees Parlement zijn vertegenwoordigd, er een potje van maken. De immigratie is kwalitatief en kwantitatief een ramp. En politiek asiel is dat voor vrijwel honderd procent. Dat zegt alles over de machthebbers. Het interesseert ze niet wie er waar in Europa woont en ook niet en dat is nog erger wie er van buiten komt binnen waaien. Dat is uiteraard glad verkeerd want zo krijg je geen echte solidariteit in Europa en door verstandige Europeanen worden immigranten terecht als een bedreiging gezien. Zo staat iedereen in de kou. Op opportunisten (waar ik ook de kerken met hun tegenwerking onder schaar) en nihilfiguren na. De Europese Unie werkt door haar optreden de eigen kwalitatief ingestelde mensen in de vernieling. En ook de samenleving. De economie wordt er desastreus door ondermijnd.Dat wordt zoveel mogelijk buiten de publiciteit gehouden. Door welke regering ook. Dus ook de Nederlandse. 

  Een bedreiging wordt ook als grote groepen Europeanen van elders zich op andere plaatsen in Europa gaan vestigen waar ze de samenleving naar beneden halen dan wel verstoren. Een vrij verkeer van mensen in die zin dat men zich maar overal kan vestigen, lijkt mooi maar het is verstandig hier praktische beperkingen op te leggen. Dat beleid en die bevoegdheid zou elk deelnemende land moeten houden. En dan nog met één uitzondering, namelijk waar een ander land vindt dat een bepaald land onvoldoende optreedt tegen immigratie van buiten. Daar zijn regels te stellen. Allerlei praatjes daartegen zijn demagogie. Wel, ik zie als heel belangrijke opdracht voor de PVV zich zowel op landelijk politiek niveau als Europees bijzonder in te spannen perk en paal te stellen aan immigratie en politiek asiel. Dat daarbij op Europees niveau met welke partij ook wordt samengewerkt, zie ik niet als bezwaar. Ik zie wel als probleem dat je al gauw in de hoek wordt gezet maar je bent pas goed politiek bezig als je dat soort begrenzing weet op te rekken en zelfs weet uit te buiten. 

 17. Nittickson

  De PVV moet doen wat in het belang is van Nederland en van de Nederlandse Henks en Ingrids. Uittreden uit de EU is onzin – en is inderdaad – goddank – geen PVV beleid. Beter kiezen waaraan Nederland wel meedoet en waaraan niet – een reele mogelijkheid zoals Denemarken en het VK laten zien, is veel verstandiger.

   

  De PVV is geen domme bralpartiij – en moet ook de moeilijke dossiers nuchter blijven bekijken.

   

  En persoonlijke zou ik liever zien dat de mede dankzij mijn stem gekozen volksvertegenwoordiger zijn “tweede kans” elders zou beproeven. Wie zijn partij persoonlijk schade heeft berokkend past VEEL groetere bescheidenheid.

 18. Anton B

  Natuurlijk mag het uittreden uit Europa veel  geld kosten, we hebben immers miljarden over De Nederlander doet het graag met minder inkomen en meer belasting om zijn oude vertrouwde kneuterige gulden terug te krijgen.

   

  Laten we reeel zijn als ienieminie kikkerland kunnen we niet  eigenlijk niet zonder Europa, en als we uittreden krijgen we alsnog de rekening gepresenteerd in de vorm van gesloten grenzen invoerrechten etc.  Merkel en co zijn niet volslagen dom, die laten ons heus niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Even 25% invoerrechten op de uitvoer naar Europa en ze kunnen royaal onze bijdrage aan Europa vervangen en intussen onze concurrentiepositie naar de knoppen helpen. Even afgezien ook nog van de miljarden die het wisselen van de gulden en het verzekereren tegen koerswisseling ons en het bedrijfsleven gaat kosten. Ik hoef niet meer Zo nodig 10% aan de bank af te staan als ik in Duitsland wil shoppen of zaken wil gaan doen.

 19. Ventilator

  “PVV zou moeten zeggen dat zij de Europese Unie zat is”

   

  Ehhh en dat zegt de PVV niet volgens Stoep? Beetje minder diep in het glaasje kijken makker. PVV zegt niks anders.

   

   

 20. CMdJ

  Ik durf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat wat hij zegt door overgrote meerderheid van (potentiele) PVV-stemmers volledig ondersteund wordt en Wilders/PVV moet de keuze maken tussen een Geuzenpartij (voor Nederland en onze vrijheid, onafhankelijkheid en soevereiniteit) of een VVD-filiaal en dan meewerken (gedogen) aan het verraad van Nederlandse volk (en onze voor- en grootouders) en opzij zetten van onze democratie met de euro/EU (totalitaire Europese heilstaat) en en passant van ons mooie land een schuldenslaaf te maken, zo ook van onze kinderen en kleinkinderen. Geert/PVV moet eerlijk zijn en staan voor hun naam (‘VRIJHEID’) en dat kan niet in euro en (deze) EU en dat kan niet met een VVD dat haar eigen bevolking minacht (van het anti-democratische CDA-tuig verwachten we niks anders) , grijnzend met gladde praatjes haar land verraadt en de facto laat bezetten door frankrijk en Duitsland.

   

  Onze vrijheid, onafhankelijkheid en soevereiniteit is alles waard, ook een oorlog, al duurt die 80 jaar!

 21. willie

  @Havank: en aangifte doen is te veel moeite voor u? Landverraad is een zwaar delict, als u daar iemand van beschuldigt kan een aangifte niet achterwege blijven. Ik neem aan dat u ons op de hoogte houdt?

   

  Maar frappant stuk, we mogen dus aannemen dat de heer van der Stoep niet meer voor de PVV zitting neemt.

   

  Wel gekke gedachte dat je eerst tot de conclusie komt dat een gedraging niet hoort bij een europarlementarier om vervolgens een tweede kans te vragen, die conclusie had toch ook meteen getrokken kunnen worden; constateren dat een fout is gemaakt, maar dat een tweede kans toch een optie is. Dit stinkt, want onder welke druk heeft de heer van der Stoep zijn zetel opgegeven.

 22. Havank

  Ik wil U best mijn mening hieromtrent laten toekomen.

  Het zou het beste zijn, als de leden van de VVD en andere partijen zich eens zouden gaan roeren, over het feit dat onze minister president en onze minister van financiën keer op keer tegen de belangen van het nederlandse volk ingaan, daar zit mijn grootste verwijt willie.

  Ik voel e niet geroepen als eenling iets te ondernemen qua aangifte wel/niet.

  Onze politici in de 2e slaapkamer zouden n.m.m. eindelijk eens uit hun slaap wakker moeten worden.

  O ja, ik heb zelf al menige petitie TEGEN getekend, en als we massaal naar Brussel zouden gaan om te protesteren ben ik zeker van de partij.

  groet.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.