Een grote ijstijd op komst?

Ik heb in het verleden regelmatig aandacht geschonken aan wetenschappers, vooral astronomen, die over enkele jaren een omslag naar een nieuwe kleine ijstijd verwachten, die weer door opwarming zal worden gevolgd. Maar het is opvallend dat er de laatste tijd weer berichten verschijnen over de mogelijke komst van een grote ijstijd, zoals de media dat ook in de jaren zeventig rapporteerden. Zie hier en hier. Wat de tijdshorizon betreft wordt dan soms zo’n 1500 jaar genoemd. Dus dat maken wij niet meer mee.

In de Wallstreet Journal heeft Matt Ridley daaraan onlangs een artikel gewijd. Op de website van de ‘Rational Optimist’ heeft hij daar ook de bijbehorende grafieken bijgezet.

Hij schrijft:

The entire 10,000-year history of civilization has happened in an unusually warm interlude in the Earth’s recent history. Over the past million years, it has been as warm as this or warmer for less than 10% of the time, during 11 brief episodes known as interglacial periods.

One theory holds that agriculture and dense settlement were impossible in the volatile, generally dry and carbon-dioxide-starved climates of the ice age, when crop plants would have grown more slowly and unpredictably even in warmer regions. This warm spell is already 11,600 years old, and it must surely, in the normal course of things, come to an end.

In the early 1970s, after two decades of slight cooling, many scientists were convinced that the moment was at hand. They were “increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another ice age,” said Time in 1974. The “almost unanimous” view of meteorologists was that the cooling trend would “reduce agricultural productivity for the rest of the century,” and “the resulting famines could be catastrophic,” said Newsweek in 1975. Since then, of course, warmth has returned, probably driven at least partly by man-made carbon-dioxide emissions.

A new paper, from universities in Cambridge, London and Florida, drew headlines last week for arguing that these emissions may avert the return of the ice age. Less noticed was the fact that the authors, by analogy with a previous warm spell 780,000 years ago that’s a “dead ringer” for our own, expect the next ice age to start “within about 1,500 years.” Hardly the day after tomorrow.

Hij vervolgt dan met met een beschouwing van het patroon van het temperatuurverloop voorafgaande aan een grote ijstijd en vergelijkt dat met het huidige patroon.

Hij concludeert:

An erratic decline in temperature followed,with Minoan, Roman and Medieval warm periods peaking at successively lower temperatures, culminating in the exceptionally cool centuries of the “Little Ice Age” between 1550 and 1850, when glaciers advanced all over the world. In the Greenland ice cores, these centuries stand out as the longest and most consistent cold spell of the current interglacial. In other words, our own interglacial period has followed previous ones in having an abrupt beginning and a sharp peak, followed by slow cooling. The question is whether recent warming is a temporary blip before the expected drift into glacial conditions, or whether humankind’s impact on the atmosphere has now reversed the cooling trend.

Lees verder hier

Ik moest bij dat alles weer denken aan de uitspraak van de Nederlandse geoloog Salle Kroonenberg (hier op video, met dank aan de NOS): ‘De huidige opwarming is als een infuus voor een terminale patiënt.’

Aanhangers van de menselijke broeikashypothese (AGW= Anthropogenic Global Warming) verwijten de antagonisten vaak dat zij twijfel zaaien. En voor de ware broeikasgelovigen is dat natuurlijk een doodzonde. Jean-Paul van Soest (hier op audio, met dank aan de EO) vergelijkt hun activiteiten zelfs met sabotage. Salle Kroonenberg denkt daar anders over, getuige zijn prachtige uitspraak: ‘Twijfel zaaien is inzicht oogsten.’

Laten we ondertussen onze zegeningen tellen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

66 reacties

 1. janos73

  Hans,

   

  Ik heb je trouwens er al eerder op gewezen dat de grafiek niet goed is en de laatste 155 jaar mist.

   

  op deze post http://op.dagelijksestandaard.com/2011/11/klimaatinquisiteur-stefan-rahmstorf-tracht-wetenschapsjournaliste-te-intimideren

   

  reageerde ik met:

   

  “Wat je laat zien is geen wereldwijde temperatuur reconstructie, maar
  een lokale, ook gaat hij niet sinds 2000 maar sinds 1855. De opwarming
  sindsdien is niet meegenomen, en al helemaal niet de verwachte 2C
  stijging tot het einde van de eeuw.

  http://hot-topic.co.nz/easterbrooks-wrong-again/

  Dus de temperaturen die verwacht worden zijn hoger dan we hebben meegemaakt sinds de laatste ijstijd”

   

  Ook in dat draadje kwam je met de COMISPA grafiek. Ik had het me eerder moeten herinneren, maar ja druk….

 2. janos73

  Het vreemde vind ik dat de “sceptische” wetenschappers hun opponenten om het minste of geringste van grootschalige fraude durven te beschuldigen, maar zelf de ene na de andere grafiek verkeerd weten te presenteren, zonder dat iemand ook maar van kleur verbleekt.

 3. NN

  Eerder schreef ik op climategeet.nl dat ik daar op een regenachtige zaterdagochtend meer vergissingen  / fouten vind, dan alle ‘sceptici’ ter wereld in 13 jaar emails van het CRU hebben gevonden. En bij climategeet.nl is het ook nog een keer doelbewust !!!

 4. T2000

  Opwarming bestaat in jullie ogen alleen wanneer dogmatisch vanaf een bepaald startpunt naar de meetreeks gekeken wordt. Slaat nergens op! Een afkoeling, gezien vanaf een ander startpunt (vroeger of later) is evenveel veel waard.

   

  Het klimaat verandert, dat is de enige echte waarheid. Daar houden jullie je alleen niet mee bezig, waarheisvinding levert waarschijnlijk niet genoeg geld op.

 5. janos73

  T2000,

   

  Een afkoeling is een afkoeling als de trend sygnificant negatief is. Een opwarming is een opwarming als de trend sygnificant en positief is.

   

  Dus graag een trend die je wil laten zien gebaseerd op een goede data set bepalen en dan ook de statistische sygnificantie daarvan laten zien. Niet een of ander grafiekje laten zien en er bij vertellen dat het wat anders is dan het zegt.

   

  De aarde warmt op en koelt af en dat gebeurt niet zomaar.

 6. T2000

 7. janos73

  De garfiek van de HADCRUT komt inderdaad goed overeen met die van BEST behalve de laatste 20 jaar of zo.

   

  Hier vanaf het begin http://www.woodfortrees.org/plot/best/mean:12/plot/best/from:1997/trend/plot/crutem3vgl/mean:12/plot/crutem3vgl/from:1997/trend

   

  Hier vanaf 1997 http://www.woodfortrees.org/plot/best/from:1997/mean:12/plot/best/from:1997/trend/plot/crutem3vgl/from:1997/mean:12/plot/crutem3vgl/from:1997/trend (waarbij opgemerkt moet worden dat de laatste punten van de BEST grafiek statistisch niet relevant zijn besproken hier http://tamino.wordpress.com/2011/10/30/judith-curry-opens-mouth-inserts-foot/)

   

  Dus dat er geen opwarming is over de laatste 15 jaar of zo is de grootste onzin. Netzo als dat de HADCRU dataset de “goldstandard” zou zijn.

   

  Vergeet C3headlines, verwijzingen naar WUWT is geen serieuze wetenschap.

   

 8. NN

  N.a.v. de opmerking dat de maker van de grafiek de data over de afgelopen 155 weg heeft gelaten zonder dat te vermelden (sterker nog: hij wekt de indruk dat de data tot en met nu zijn) ben ik benieuwd naar het antwoord van HL op de vragen:

   

  Wist je dit zelf en neem je de grafiek niettemin over, of was het je zelf ook niet duidelijk dat je geflest werd? Nu wel?

 9. Marcel

  Die zat ik nog eens te bekijken.

  Van links naar rechts staat : vanaf 9925 jaar geleden tot 95 jaar geleden. Jammer dat de laatste Grote IJstijd er niet in afgebeeld is.

   

  Maar vreemder is de temperatuurschaal die verticaal word weergegeven. Daar rond 31,50 ligt wat wij het vriespunt noemen nul graden celsius.

  De bovenste lijn van de grafiek is 28,50 F dat is -2 Celsius.

  De onderste 32,50 F dat is 1 graad Celsius.

  Dan geeft de naar boven en in rood weergegeven pieken dus een koude periode aan.

  En de naar beneden legen in blauw weergegeven dalen dus een warmere periode.

   

  Ik vind het maar een vreemde grafiek.

 10. NN

  Marcel, zie ook de toelichting die HL op 9:50 gaf. de schaal is volgens hem degrees C …

 11. T2000

  Wat jij schrijft is nog minder wetenschap dan wat bij C3 Headlines of WUWT wordt geschrven. Toch lees ik jouw schrijfsels ook…. (om vervolgens in huilen uit te barsten)

 12. janos73

  T2000 vanuit jouw linkje

   

  ==The BEST data matched up very closely with the IPCC’s gold standard, the HadCRUT land temps sub-dataset. In summary, the Berkeley study had a few key points, including:….====

   

  Als ik echter BEST end HADCRU land temps over elkaar heen leg blijkt er inderdaad een goede overlap behalve de laatste 20-25 jaar. De rest van het stukje is van het zelfde caliber.

   

  Maar als je er dan zo om moet lachen laat dan eens zien waar ik fout zit? Heeft woodfortrees de verkeerde data? Heb ik de verkeerde periode gekozen? Op een verkeerde manier de trend bepaald? Laat het eens zien. Gewoon zelf.

   

  Waar zit Tamino fout met de analyse van de laatste 2 maanden van BEST?

   

  Weerleg het dan!

   

  . Daarom probeer ik zoveel mogelijk wetenschappelijke bronnen te citeren

 13. T2000

  Jij citeert aleen om een rookgordijn op te werpen en van onderwerp te veranderen. Doe je nu weer met je oninteressante vraag om weerlegging. Ga eerst maar eens op mijn punt in dat het afhankelijk is van het startpunt dat je kiest of je opwarming danwel afkoeling ziet.

 14. Jan Paul van Soest

  Hans, 

   

  Het ging niet om de laatste 1000-en jaren, maar om het weglaten van de laatste 155 jaar. 

   

  Ben je het er mee eens dat Easterbrook je met zijn grafiek een oor probeert aan te naaien? 

 15. janos73

  Jan Paul,

   

  goed gevonden! Je moet ook aan alles twijfelen waar geen directe bron (= alles van Watts, C3 headlines, CO2science etc. etc.) gegeven wordt

 16. Hans Labohm

  Louis-portugal,

   

  Ik weet niet of je in beide gevallen wel kunt spreken van linkse stokpaardjes.

   

  AGW werd destijds kamerbreed gedragen. Nu inderdaad niet meer.

   

  De euro werd ook kamerbreed gedragen. Nu zijn er twijfels. Maar ik weet niet of dat overeenkomt met de rechts/links scheidslijn. 

 17. Thomas Jefferson

  Volgens Friedricht Hayek hebben we geen ‘rechts’, alleen een gradientie van ‘linksheid’ waarbij het meest rechts-linkse rechts word genoemd. Ik ervaar dat ook zo. Echt rechts, dus volledige economische vrijheid, bestaat niet.

   

  De verzorgingsstaat staat trouwens ook op omvallen, net als het Keynsiaanse economische beleid dat daaraan gekoppeld is.

 18. ruud.w

  Dat klimaat sceptici en klimaat goeroes elkaar bestrijden
  met rapporten, statistieken en grafieken het zal allemaal wel. Het enige dat ik
  als hooikoorts patiënt merk. Is dat ik er vaker en langer last van heb. Dat kan
  alleen door 1 ding komen. De temperatuur loopt wat op waardoor gewassen uit zuid
  Europa hier beter gedijen en het hooikoorts seizoen schuift op vanwege de temperatuur.
  Dus welk rapport er ook wordt gepresenteerd voor of tegen globalwarming. Kijk
  gewoon om je heen.

 19. Anton B

  @ Ruud W.

   

  Wie zegt dat je meer hooikoorts krijgt van gewassen uit Zuid Europa en welke groeien hier dan opeens, Olijven, sinaasappels? ik ben ze nog niet tegegekomen. Volgens de harde data loopt de temperatuur al tien jaar niet meer op, dus wat voor verschuiving van gewas er dan ook is heeft een andere oorzaak, althands de laatste 10 jaar.

   

  Een ijsijd nu voorspellen lijkt me net zo gewaagd als de AGW hypothese. De temperatuur schommelt al heen en weer zo lang de aarde bestaat dus allles kan, maar qua klimaat moeten we eerst maar eens de voorspelling voor morgen een beetje onder de knie krijgen voordat we ons aan ijstijden zowel als het tegenovergestelde gaan wagen.  

 20. Tiemen Veenstra

  Ambrosia is een beruchte hooikoortsplant die vanuit het zuiden oprukt.

 21. janos73

  Mooi plaatje,

   

  jammer dat de temperatuur reconstructie niet een wereldwijde is (zegt dus weinig of het nu relatief warm is of niet), ook jammer dat de reconstructie 115 jaar geleden ophoud.

   

  Hans,

   

  Kan je de temperatuur vande laatste 115 jaar even in het plaatje erbij tekenen?

 22. NN

  misschien kun je er dan ook gelijk de eenheid van de linker Y-as erbij zetten (Euro’s?).

 23. Jan Paul van Soest

   

  Beste
  Hans,

   

  Een
  (beperkt) voordeel van paar dagen ziek zijn is dat ik wat kon rondsurfen en op
  je artikel stuitte. 

  Een
  betere illustratie van mijn stelling dat verschillende ‘sceptici’ niet uit zijn
  op waarheidsvinding maar op sabotage kon ik me amper wensen. 
   

  De grafiek die je artikel illustreert zegt genoeg.

  De lezer
  wordt geacht te geloven dat die prent loopt tot het jaar 2000, volgens de x-as.
  Dat is niet zo.

  Het
  laatste jaar op de x-as is 95, oftewel 95 jaar ‘before present’. Maar ‘present’
  in het oorspronkelijke onderzoek van Alley is niet nu, en ook niet het jaar
  2000, maar 1950. Het laatste jaar van de grafiek is dus 1855.

  De
  laatste 155 jaar temperatuurontwikkeling staan er niet in. 

   Jouw
  grafiek circuleert overal op internet, maar de oorspronkelijke bron die deze
  versie in omloop bracht lijkt Don Easterbrook te zijn. Data R.B. Alley, staat
  erbij op de x-as.  Richard Alley is een grootheid in klimaatonderzoek. Hij
  meldt in de New York Times:
  http://dotearth.blogs.nytimes.com/2010/02/08/richard-alley-on-old-ice-climate-and-co2/:
   

  An extensive scientific literature exists on
  this topic, and I believe we are pretty good in the community at properly
  qualifying our statements to accord with the underlying scientific literature;
  the blogospheric misuses of the GISP2 isotopic data that I have seen are not
  doing so, and are making errors of interpretation as a result.” 

  Een van
  die ‘blogosheric misuses’ is dus die van Don Easterbrook, die bewust of
  onbewust – zeg het maar – met zijn versie van de data van Alley de lezers een
  rad voor ogen draait door 155 jaar en de bijbehorende opwarming weg te moffelen.

  Voor een
  eerlijk beeld moet je de opwarming sinds 1855 dus wel even meenemen. Ziehier,
  in deze grafiek aangegeven: http://hot-topic.co.nz/wp-content/uploads/2011/01/GISP210klarge.png
  .

   Meer
  lezen over hoe je door Easterbrook wordt beetgenomen?
  http://hot-topic.co.nz/easterbrooks-wrong-again/

  Als we
  dat geen sabotage zouden mogen noemen, wat zou dan een passende omschrijving
  zijn?

   

   Wat  me wel benieuwt is: wist je dit zelf en neem je de grafiek niettemin over, of was het je zelf ook niet duidelijk dat je geflest werd? Nu wel?

   

 24. janos73

  Hans,

   

  weer zo’n mooi plaatje komt naar mijn weten hier vandaan http://www.uibk.ac.at/geologie/pdf/vollweiler06.pdf

   

  Maar nu kom je met 3 stalagtieten uit Oostenrijk weer zo’n lokale bron.

   

  Gloable reconstructies zijn moeilijk maar laten geen grote afwijkingen zien http://en.wikipedia.org/wiki/File:Holocene_Temperature_Variations.png

 25. Peter Klein

  Heren,

   

  bij ijs op groenland wordt niet gerekend met temperaturen om en nabij het vriespunt, maar vet onder nul. Dus i.c. ongeveer 30 graden onder nul, met variatie daarop afhankelijk van seizoen en klimaat. Anders valt er weinig te meten omdat dan elke ijsdikte ( paar meter?) slechts een paar jaar oud zou zijn

   

  En ik vraag me natuurlijk af, bij al die variatie, wanneer de mens daar nou een piekje van veroorzaakt heeft, u weet wel, met zijn industrieen en 4×4´s., Want daar gaat het toch om??? Anders kunnen we ook gaan kijken naar de variatie in trektochten van de vinvis in de  loop van de geschiedenis. Ook interessant.

 26. janos73

  T2000:

   

  nog maar een keertje dan

   

  Een afkoeling is een afkoeling als de trend
  sygnificant negatief is. Een opwarming is een opwarming als de trend
  sygnificant en positief is.

   

  Je kunt dus met statistiek “bewijzen” of wat je denkt wat je ziet ook echt waar is.Het is dus niet zomaar een lijntje trekken en dan zeggen het warmt op of het koelt af….

   

   

 27. janos73

  Peter,

   

  het gaat inderdaad er over of de mens invloed heeft op de temperatuur.

   

  Of je het daar mee eens bent of niet ja kan natuurlijk net zomaar een grafiek presenteren en dan beweren dat hij iets zegt

 28. janos73

  Peter Klein:

   

  Ik heb goed nieuws voor je, de aarde vergaat niet!

   

  Wat waarschijnlijk wel gebeurt is dat de zees[iegel stijgt en de laatste keet dat het CO2 gehalte zo hoog was lag de zeespiegel ongeveer 25 meter hoger, maar dat heeft geen inloed natuurlijk op het stukje aarde wat wij kennen als Nederland….

 29. janos73

  Hans,

   

  Matt Ridley gebruikt de grafiek van Easterbrook (als hij niet van Easterbrook is laat dan zien waar hij exact met het years before present 2000 AD, te vinden is in de wetenschappelijke literatuur) omdat hij claimt “The question is whether recent warming is a temporary blip before the
  expected drift into glacial conditions, or whether humankind’s impact on
  the atmosphere has now reversed the cooling trend”

   

  Dan is het natuurlijk lastig als je moet gaan uitleggen dat op de locatie van de GISP icecore de temperatuur nu 2 graden hoger ligt dan het einde van de grafiek en daarmee het warmst in meer dan 2000 jaar.

   

  Dus zonder de grafiek van Easterbrook is het artikeltje van Matt onzin.

   

  Maar dat had je natuurlijk al kunnen weten toen de grote “in de jaren 70 voorspelden ze een ijstijd” leugen voorbij kwam.

   

   

 30. janos73

  BigLJohn,

   

   

  Het weer van morgen is lastig te voorspellen, toch weten we dat het in july warmer is dan in Januari. Klimaat is minder chaotisch dan weer

 31. janos73

  Stendec,

   

  De dalende trend van de afgelopen 10.000 jaar is anders behoorlijk omgebogen in de afgelopen 100 jaar. Dat zie je niet op de grafieken want de resolutie is te laag.

   

  Ik schreef hier al eerder:

   

   

  ===

  Hans,

  als je echt geinteressert bent in een globale reconstructie van de temperatuur over de afgelopen 10.000 jaar http://www.google.com.bh/url?sa=t&rct=j&q=paleoclimate%20implications%20

  ==So
  how warm is it today relative to peak Holocene warmth? Fig. 5,
  especially the red curve in Fig. 5a for the global deep ocean
  temperature, makes it clear that the world did not cool much in the
  Holocene. Consistent with our earlier study (Hansen et al., 2006), we
  conclude that, with the global surface warming of 0.7°C between 1880 and
  2000 (Hansen et al., 2010), global temperature in year 2000 had
  returned, at least, to approximately the Holocene maximum.==

  Dus we zitten nu ongeveer net zo warm als het hoogte punt van de afgelopen 10.000 jaar.

   

  ===

   

  Dus we zitten nu al ongeveer op temperaturen die zo hoog zijn als tijdens de warmste periode in de afgelopen 10.000 jaar. De 10.000 jaar waaring alle landbouwgewassen zijn ontstaan. Landbouw gewassen die groeien bij een combinatie van neerslag, daglengte, bodemgesteldheid etc. etc.

   

  Gaan we een van die parameters veranderen (temperatuur) kan je niet altijd maar noordelijk verhuisen met hetzelfde gewas omdat dan daglengte en seizoens lengte veranderd.

   

 32. Natteaap

  Deze grafiek is hier al meermalen langsgekomen en Hans is er tot in treure op gewezen dat hij niet klopt. Sowieso is het geen 95 before present, maar 145 before present. Hans doet dit altijd. Hij wacht lekker totdat iedereen vergeten is dat er een hele discussie over iets gevoerd is en dan breng je gewoon hetzelfde discussiepunt weer naar boven. Idem voor de voorspelde ijstijd van de jaren 70.

 33. Jan Paul van Soest

   

  Beste Hans,

   

  Wat een
  merkwaardige reactie.

  Je post
  opent immers pontificaal met de grafiek van Easterbrook, en je citeert
  uitvoerig Matt Ridley die zijn betoog mede ophangt aan de bevindingen van
  Easterbrook en zijn grafiek. En als ik dan laat zien dat de grafiek +
  oorspronkelijke toelichting op WUWT niet deugen, dan zou ik ineens Easterbrook er
  met de haren bijslepen”?
   

  Ik heb de
  grafiek van Easterbrook niet bij de collectie van data en grafieken van GISP
  kunnen vinden. Help eens even, waar staat ‘ie? De data en grafieken van het
  GISP-project staan hier: http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/icecore/greenland/gisp/gisp.html 
  en hier:
  http://www.gisp2.sr.unh.edu/

   

  Het
  heeft er dus alle schijn van dat Easterbrook die grafiek zelf heeft gemaakt, en
  in omloop gebracht via WUWT. Nu zingt hij maar – veelal zonder bronvermelding –
  rond. Omdat de grafiek de boel flest, en daarmee ook degenen flest die de
  grafiek hergebruiken, die daarmee dan weer de lezers flessen, is het goed weer
  terug te grijpen naar de bron: grafiek en bijbehorende toelichting van
  Easterbrook.

  Daaraan
  worden dan conclusies ontleend die er niet aan te ontlenen zijn, namelijk deze:

  1) De
  hedendaagse (“present”) temperaturen zijn niet hoger dan die welke we in de
  laatste 10.000 jaar hebben gezien

  2) Er is
  sprake van een 10.000 jaar lange afkoelende trend

  3) Op
  basis daarvan is een ijstijd te verwachten

   Maar die
  conclusies zijn niet uit het oorspronkelijke materiaal (GISP + wetenschappelijke
  artikelen daarover) niet te trekken, noch door Ridley of Easterbrook of wie ook:

   1 a) “Present”
  in de grafiek was 1950, de grafiek eindigt 95 jaar daarvoor, in 1855 dus. De
  grafiek laat dus de temperatuurontwikkeling van de afgelopen 155 jaar niet
  zien. Zou je de laatste eeuw of de laatste tientallen jaren willen vergelijken
  met de 10.000 jaar daarvoor, dan is duidelijk dat de hedendaagse temperaturen
  (de echte “present”, niet die van Easterbrook) significant hoger zijn dan de
  temperaturen die aan het einde van Easterbrooks tijdreeks staan.

  1b) De
  grafiek gaat alleen maar over Groenland, een plek op aarde, wat niet voldoende is
  om iets over de wereldgemiddelde temperatuur te zeggen, hoewel Easterbrook dat zonder
  mankeren doet.

   2) Er is
  inderdaad sprake van een langjarige afkoelende trend (zie ook de figuur die
  Janos73 linkte). Maar daar moet dan volledigheidshalve bij worden gezegd dat
  deze een jaartje of honderd geleden stopte, waarna een duidelijke stijging van
  de gemiddelde temperatuur op aarde inzette.

   3) De
  afkoelende trend impliceert niet automatisch een naderende ijstijd. Er is een
  aantal factoren in het spel, die inmiddels ook behoorlijk worden begrepen. En
  die ook beschreven staan in het oorspronkelijke artikel van Tzedakis e.a. in
  Nature Geoscience, dat de aanleiding was voor het stuk van Ridley, dat weer de
  aanleiding was voor jouw stuk.

   Aan de
  berichten over de “naderende ijstijd” is goed te zien hoe de informatie misvomd
  raakt in de zogenaamd sceptische blogosfeer, waar niemand sceptisch genoeg is
  om terug te grijpen naar de oorspronkelijke bronnen, in dit geval het artikel
  van Tzedakis e.a.

  Jij
  stelt suggestief de vraag ‘Grote ijstijd op komst?’, en Ridley verwijst naar
  het artikel van Tzedakis e.a. maar beweert dat de auteurs verwachten dat de
  ijstijd over 1500 jaar aanbreekt.  

   Eh, nee
  dus. Tzedakis e.a. analyseren juist dat een samenspel van verschillende
  factoren nodig is om een ijstijd (beter: een glaciaal, we leven immers al in
  een ijstijd) op gang te brengen. De aandrijver is een verandering van de
  energiebalans van de aarde (Milankovic-cycli), maar kan alleen dan glaciatie in
  gang zetten als de CO2-concentratie in de atmosfeer lager is dan ca 240 ppm.
  Even ter opfrissing: we zitten nu op 390 ppm, voor de grote toename door
  industrialisatie zaten we zo’n dikke 100 ppm lager, dus ook bij die
  concentratie zou volgens Tzedakis ea geen glaciaal kunnen ontstaan, laat staan
  bij de huidige concentraties of de concentraties die nog komen gaan.

  Anders
  gezegd: Tzedakis ea beweren juist niet dat er over 1500 jaar een ijstijd op
  komst is, maar beweren dat deze er zeker niet
  komt als de CO2-concentratie boven de 240 ppm blijft.

  Da’s
  andere koek.

   De kop
  van jouw posting had dan dus moeten luiden: ‘Zeker geen grote ijstijd op
  komst’. En ook het betoog van Ridley had die strekking moeten hebben.

   Dan
  hadden hij en jij je de moeite kunnen besparen de optisch-bedroggrafiek van
  Easterwood uit de kast te halen.

  Iedereen
  blij.

   

 34. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

   

  Petje af voor je werk! Je kunt niet kritisch genoeg zijn!

   

  Het is je opnieuw gelukt om de discussie naar een hoger niveau te tillen! Dat verdient lof.

   

  Maar als Ridley nu de Comnispa-grafiek had gebruikt, waarnaar ik eerder heb verwezen? Zou je verhaal dan nog kloppen?

   

  Maar los daarvan, ik zou misschien eens kunnen proberen om Don Easterbrook te strikken voor een reactie. Of het me zal lukken, weet ik niet. 

 35. janos73

  Hans,

   

   

  Met de COMISPA grafiek is niet zoveel mis alleen hij laat geen temperatuur zien die 2 graden lager is dan nu als “nu” en dus is het verhaal van Riddley moeilijker te houden (gewoon door de figuur van de grafiek) 

   

  Het excuus van Eaterbrook hebben we al gelezen “alles is onzin en de grafiek is goed”

   

  “Sceptici” zijn heel sceptisch behalve als het hun eigen standpunt niet afvalt. Hier is voldoende achtergrond en onderzoek gepubliceert dat jij in ieder geval deze grafiek niet meer met goed fatsoen kan gebruiken

 36. Jan Paul van Soest

  Hans, dank voor de lof. Sportief. 

   

  Heb helaas geen gelegenheid me nog in Comnispa te verdiepen, maar ik zag dat Janos daar al iets over schreef. Hoe dan ook, het lijkt me niet waarschijnlijk dat de komst van een ijstijd aan de hand van de Comnispa-reeks aannemelijk gemaakt zou kunnen worden. 

 37. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

   

  Nee, inderdaad, een – eventueel – komende ijstijd kan m.i. niet aan de hand van de Comnispa- reeks aannemelijk worden gemaakt. Maar die reeks ondervangt wèl jouw bezwaren tegen de GISP-reeks (die jij aan Easterbrook toeschrijft – maar het moet nog worden uitgezocht of dat terecht is).

   

  We moeten een onderscheid maken tussen verwachtingen van een mogelijk komende kleine ijstijd en die van een mogelijk toekomstige grote ijstijd.

   

  Wat betreft een mogelijke kleine ijstijd (sommigen hebben voorgesteld die – als die al komt – het Landscheidt Minimum te noemen, naar analogie van het Maunder Minimum en het Dalton Minimum) is er inmiddels veel ‘peer-reviewed’ literatuur verschenen. Wat betreft de mogelijkheid van een grote ijstijd is dat voor zover mij bekend niet het geval.

   

  Hoe het ook zij, we moeten ons niet blindstaren op de IPCC-hypothese van CO2-geïnduceerde opwarming.

   

  Om het maar eens te herhalen: die is m.i. overtuigend weerlegd. Er zijn eenvoudigweg te veel contra-indicaties. 

   

  Inmiddels hebben mij vele signalen bereikt dat het nieuwe IPCC-rapport meer van hetzelfde zal inhouden.

   

  Kortom, dat wordt dus weer niks.

   

  Ik ben overigens bezig met het vertalen van je reactie in het Engels om Easterbrook te bevragen.

   

  Nogmaals, ik weet niet of hij daarop zal reageren. Maar nee heb je, en ja kun je krijgen.

   

 38. janos73

  Hans,

   

  doe eens gek, wees eens echt kritisch zoek eens in de wetenschappelijke literatuur, schrijf eens een email aan Richard Allen of kijk eens in het artikel waar het in zou staan.

   

  Of je leest natuurlijk gewoon de linkjes die meerdere keren zijn gepost. Daar staat het excuus van Easterbrook in.

   

  =

  This is Easterbrook’s main sleight of hand. He wants to present a
  regional proxy for temperature from 155 years ago as somehow indicative
  of present global temperatures. The depths of his misunderstanding are
  made clear in a response he gave to a request from the German EIKE forum to clarify why he was representing 1905 (wrongly, in two senses) as the present. Here’s what he had to say:

  The contention that the ice core only reaches 1905 is a
  complete lie (not unusual for AGW people). The top of the core is
  accurately dated by annual dust layers at 1987. There has been no
  significant warming from 1987 to the present, so the top of the core is
  representative of the present day climate in Greenland.==

   

  http://tinyurl.com/247awua

 39. Jan Paul van Soest

  Beste Hans,

  Ik wil best even in de Comnispa-reeks duiken, maar voor ik dat doe is het wel handig te weten: Als Comnispa het antwoord is, wat was dan de vraag? Met andere woorden: welke stelling zou je met Comnispa willen onderbouwen?

  Eerder publiceerde David Archer over de kansen op een grote ‘ijstijd’, artikel vergelijkbaar met wat net verscheen. Met een vergelijkbare conclusie.

  Ik ondersteun Janos’ pleidooi je vraag niet alleen bij Easterbrook neer te leggen, maar ook bij Richard Alley (niet Allen) die destijds projectleider GISP was.
  Misschien ook wel aardig even zijn inzichten tav paleoklimaat en de rol van CO2, die hij mede aan het GISP-project heeft ontleend, te zien en te horen:
  http://blogs.nasa.gov/cm/blog/whatonearth/posts/post_1262067702260.html

  Ik heb Alley’s contactgegevens vast voor je opgezocht:
  http://www3.geosc.psu.edu/people/faculty/personalpages/ralley/

 40. Hans Labohm

  Jan-Paul en Janos,

   

  Ik had Easterbrook een e-mailtje willen sturen. Maar Janos heeft al aangetoond dat er een welles-nietes situatie is tussen Easterbrook en Alley. (Dank daarvoor Janos!) Het heeft m.i. niet zo veel zin om daar tussen te treden.

   

  Wat de Comnispa-reeks betreft heb ik al (impliciet) geschreven dat die Easterbrooks positie lijkt te steunen. Maar ik neem aan dat de nauwkeurigheid en tijdsresolutie van die reeks (net als alle paleo-reeksen) waarschijnlijk wel te wensen overlaat. 

   

  Kortom, onzekerheid troef!

   

  We moeten het m.i. hier maar even bij laten. We kunnen er eventueel later op terugkomen als het thema weer opduikt in de literatuur en/of blogosfeer. Ik neem aan dat de klimaatdiscussie nog vele jaren zal doorgaan. Dus we hebben alle tijd.

 41. janos73

  Hans,

   

  Easterbrook gebruikt het onderzoek van Richard Alley en er is geen discussie over wat “Present” is in zijn onderzoek, dat is NL. 1950. Er is dus ook al geen discussie over wat het jaat 95 BP is, 1855.

   

  Doe eens gek zoek het eens op Hans!

 42. Peter Klein

  als ik de reacties zo zie: wat een gelul,

  Brengen wij, de mensheid, nou de wereld ten onder ja of nee?

  en waarom (niet)?  met exclusieve gronden

 43. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

   

  Inderdaad, je kent inmiddels behoorlijk je weg in de klimaatsceptische literatuur. Dat siert je.

   

  Maar in bovenstaand artikel heb ik niet naar Easterbrook verwezen. Ik rapporteerde over een artikel van Matt Ridley, die ook al niet naar Easterbrook verwijst. En de grafiek is van GISP – niet van Easterbrook.

   

  Dus waarom je Easterbrook er nu met de haren bij sleept, is me nog steeds een raadsel. Omdat Easterbrook en Ridley naar eenzelfde grafiek verwijzen? Kom nou!

 44. BigLjohn

  Dat hele gedoe rond het klimaat is een grote koehandel. Groepen wetenschappers menen te kunnen bewijzen dat de aarde langzaam maar zeker opwarmt, terwijl andere wetenschappers via hun berekeningen ook weer kunnen bewijzen dat er een kleine of zelfs grote ijstijd er aan zit te komen. Arrogantie ,domheid en betweterigheid ten top. Terwijl men met alle moderne technieken zelfs zoiets eenvoudigs als het weer van morgen nog niet kan voorspellen, kan men dat ineens wel over een periode van duizenden jaren.

  Ik heb nog nooit berekeningen aangaande dat klimaat gezien die wiskundig voor 100% te bewijzen waren.

  Alleen maar bijkomende termen als; Hoogstwaarschijnlijk, we kunnen aannemen dat, en de geleerden hebben berekend.

  Feiten moeten we hebben, waar geen speld meer tussen te krijgen is. Geen oudemannen kletspraat van achter de tapkast. Er word vandaag de dag al genoeg onzin de wereld in geslingerd !  Wie praat er b.v. nog over de zure regen, de ozonlaag e.d. Als je je eigen in de picture zet, je suggereert alles te weten over het klimaat, dan ben je het mannetje. Gelijk de klimaatgoeroe Al Gore. Zijn naam zegt het al; Goor.

  Wie herrinnert zich nog die periode (Geschiedenis) dat wetenschappers zeker wisten dat de aarde plat was. Je moest niet bij de rand komen, want dan viel je eraf. Dacht je er anders over, dan werd je het middelpunt van hoon, spot, en represailles. Soms zelfs een doodstraf, al doet die gelukkig nu geen opgeld meer.

 45. T2000

  De reden waarom ik onder pseudoniem mijn mening verkonding is dezelfde als dat jij in alle openheid voor je standpunt staat: ik wil ook mijn revenues behouden.

 46. Stendec

  Wat een gezever allemaal over een vermeende opwarming bij
  een niet-lineair chaotisch systeem van de atmosfeer van ca 0,4 graad Celsius in
  een eeuw, waarbij de temperaturen op een willekeurige dag kunnen fluctueren van
  +65 graden tot -89 graden Celsius .

  Van de laatste vier interglaciale perioden is de huidige,
  het Holoceen, het minst warme interglaciaal. De volgende ijstijd komt er écht
  aan! De temperatuurgrafiek van de laatste twee duizend jaar laat een dalende
  trend zien. Wij houden teveel vast aan de menselijke maat. Je moet geoloog zijn
  om alles in het juiste perspectief te zien! Lees wat Salomon Kroonenberg
  daarover te vertellen heeft en kom eens met beide benen terug op aarde.   

 47. Jan Paul van Soest

  Hans,

   

  Je begrijpt het niet, schrijf je. 

  Welnu, die conclusie trok ik ook.

   

  Zo te zien weet ik inmiddels minstens zo goed de weg in de sceptische literatuur als jij.

   

  De grafiek is wel degelijk door Easterbrook gelanceerd, via Wattsupwiththat, http://wattsupwiththat.com/2010/12/28/2010%E2%80%94where-does-it-fit-in-the-warmest-year-list/ Figuur 5, gastbijdrage van Easterbrook. De figuur is niet in de oorspronkelijke GISP-publicaties te vinden. Easterbrook heeft ‘m zelf samengesteld. Waarschijnlijk wel met de echte GISP-data, ik heb geen aanwijzingen dat dat niet zo is. Maar wel met eigen bijschriften.

  In zijn tekst vergelijkt hij ‘present’ (dat woord gebruikt hij voor recente temperaturen, inclusief 2010) en beweert dan op basis van die grafiek: 

  What both of these temperature curves show is that virtually all of the past 10,000 years has been warmer than the present.”

   

  Niet alleen moet de grafiek zelf kennelijk de indruk wekken dat ‘ie tot ‘present’ loopt, de begeleidende tekst van Easterbrook versterkt die suggestie. 

   

  Dit alles nog even los van de fout die Easterbrook begaat, namelijk om aan data van 1 plek, Groenland, de plek van GISP,  conclusies te verbinden over de wereldgemiddelde temperatuur. 

   

  Vandaar dat Richard Alley, die de GISP-data hielp produceren, stevig afstand neemt van de interpretaties van Easterbrook: http://dotearth.blogs.nytimes.com/2010/02/08/richard-alley-on-old-ice-climate-and-co2/

   


 48. Natteaap

  Hou nou toch eens op! Er is helemaal geen welles-nietes, er is alleen Easterbrook’s foute weergave (sowieso 1855 ipv 1905 maar zelfs dat accepteer je niet). En alleen omdat die fout erin zit zou je de grafiek niet meer moeten gebruiken, zeker aangezien je dit al wist. Als iemand uit het ‘agw-kamp’ een grafiek had verspreid met toevallig dit soort fouten erin, dan had je op je achterste benen gestaan over ‘Easterbrook-gate’. Treurige toestand.

   

  En inderdaad onzekerheid troef, want twijfel is wat je probeert te zaaien nietwaar? Een beetje vent zou gewoon toegeven dat hij fout zat. Dat is echt niet moeilijk.

 49. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

   

  Je schrijft: ‘Het maakt niet uit of het lastig is of niet recente temperaturen uit ijsmonsters te bepalen. Het punt is dat Easterbrook suggereert dat de grafiek loopt tot heden (present) terwijl hij in werkelijkheid loopt tot 1855. 

   

  Als je die grafiek ziet, en je leest “Years before present” op de x-as, en je moet vervolgens constateren dat die grafiek helemaal niet tot present liep maar tot 1855 – voel je je dan geflest, genept, misleid? Of vind je het wel o.k. dat hij zijn grafiek zo maakt en toelicht?

   

  Ik heb er nog eens nader naar gekeken.

   

  De grafiek die boven mijn artikel stond is niet van Easterbrook, maar van het ‘Greenland Ice Sheet Project (GISP)’. Onder de rechter vertikale as staat gespecificeerd dat die eindigt bij 95 jaar ‘before present’.

   

  Wat is daar nu mis mee?

   

 50. Jan Paul van Soest

  T2000

  Da’s een duidelijk antwoord: Easterbrook flest de boel niet. Dat zegt me genoeg. Dank.

   

  Mijn nering is niet afhankelijk van de temperatuur op aarde. Hooguit zijn mijn kosten lager omdat de verwarming iets minder hoeft te worden gestookt als de opwarming doorzet.

   

  Ik wil best verder met je van gedachten wisselen over mijn nering. Maar niet met iemand die anoniem blijft terwijl ik zelf wel onder eigen identiteit discussieer. 

  Dus mail me maar, dan kan ik je nadere toelichting geven als je wilt weten waarmee ik mijn brood verdien. 

 51. T2000

  JPvS,

   

  Ontwijk ik je vraag? Ik dacht subliminaal duidelijk te maken dat ik je stelling niet interessant vind. Maar zo gaat dat met suggesties he; een ieder kan ze naar believen uitleggen. Ach, waarom leg ik jou dat nu uit?

   

  Maar het antwoord op je vraag: nee, ik vind niet dat Easterbrook de boel flest. In tegendeel.

   

  Beantwoord jij nu ook mijn vraag s.v.p.:

   

  Is het mogelijk jouw nering te voeren zonder aan te kunnen tonen dat de temperatuur op aarde stijgt?

 52. Jan Paul van Soest

  Beste Hans,

   

  Uit je reactie leid ik af dat je door Easterbrook geflest bent en het zelf niet door hebt of wilt toegeven.

   

  Dat zijn de beste!

   

  Nogmaals een poging.

  Het maakt niet uit of het lastig is of niet recente temperaturen uit ijsmonsters te bepalen. Het punt is dat Easterbrook suggereert dat de grafiek loopt tot heden (present) terwijl hij in werkelijkheid loopt tot 1855. 

   

  Als je die grafiek ziet, en je leest “Years before present” op de x-as, en je moet vervolgens constateren dat die grafiek helemaal niet tot present liep maar tot 1855 – voel je je dan geflest, genept, misleid? Of vind je het wel o.k. dat hij zijn grafiek zo maakt en toelicht? 

   

 53. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

   

  Ik heb begrepen dat het onmogelijk is om op basis van ijsmonsters recente temperaturen te bepalen. Dus dat de reeks vele decennia geleden ophoudt, is geen opzettelijke misleiding van wie dan ook.

   

  Het valt mij op dat de Comnispa-reeks, waarnaar ik eerder verwees, die beperking niet kent. Die zou tot 2004 lopen. Maar ik moet bekennen dat ik niet precies weet of de temperaturen over de laatste decennia ook inderdaad uit stalagmiet-metingen zijn afgeleid.

   

  Bij de hockey stick speelt een soortgelijk probleem. Daar werden temperaturen gebruikt op basis van boomringmetingen (op zich een notoir onbetrouwbare methode). Toen die een daling van temperatuur vertoonden, werden zij vervangen door metingen op basis van thermometers, die een stijging vertoonden, zonder dat dit duidelijk werd gemaakt aan de lezer. Dat is dus misleiding.

   

  Easterbrook is een serieus onderzoeker, die scenario’s heeft gepresenteerd voor het toekomstig temperatuurverloop. Dit is misschien de meest bekende grafiek van hem:

   

  http://www.youtube.com/watch?v=vXUTYPZd_84

   

  Op 07:40.

   

  Voor zover ik kan beoordelen, legt hij keurig uit hoe hij aan al die cijfers is gekomen. Geen verborgen gebreken dus, zoals bij de ‘hockey stick’.

   

  Mijn conclusie is dan ook dat de hockey stick-auteurs de zaak hebben geflest. Dat blijkt ook uit het feit dat deze icoon van de AGWers niet in het laatste IPCC-rapport terugkeerde (zonder verklaring en/of excuses). Easterbrook daarentegen geeft volledige opening van zaken, zoals dat een goede wetenschapper betaamt.

   

   

   

   

 54. Bot

  Zou ook een hele koude extreme winter worden 

 55. Jan Paul van Soest

  T2000 je ontwijkt mijn vraag. Waarin overigens verder geen enkele suggestie besloten ligt, uitsluitend de vraag: vind je dat Easterbrook de boel flest met zjin grafiek? 

   

  Of probeer je in je ontwijking ‘ja’ te zeggen? Je vindt namelijk iets anders ‘ernstiger’. Mag ik daaruit afleiden dat je Easterbrook’s machinatie ‘ernstig’ vindt? 

 56. T2000

  Volstrekt willekeuring een periode van opwarming aanwijzen en daarbij de suggestie wekken dat antropogeen CO2 er de oorzaak van is, dat vind ik een stuk ernstiger van aard. Helemaal als in deze suggestie de bron van inkomsten voor de verkondiger besloten ligt.

   

  Dat vindt T2000 er van.

   

  Ik ben benieuwd wat Jan Paul van Soest er van vindt dat hij alleen geld kan verdienen als er opwarming aan te wijzen is. Lijkt mij toch moeilijk  verkopen dat de mensenheid schuldig is aan  een inferno, terwijl de aarde ondertussen afkoelt / niet meer opwarmt.

 57. Jan Paul van Soest

  Beste Hans,

   

  Ik ben nog wel benieuwd naar het antwoord op mijn vraag of je vindt dat Easterwood inderdaad de boel flest met zijn grafiek die tot 1855 loopt maar de suggestie wekt tot 2000 te lopen, maar de temperatuurontwikkeling van de afgelopen 155 jaar niet laat zien. 

   

  Ik ben ook wel benieuwd of T2000 dat ook vindt. 

 58. Peter Klein

  Grappig dat stuk van newsweek, met ook daarin het alarmisme. Van mcquigg van NOAA dit keer, met de opmerking, zijn constatering, dat het wereld voedsel producerende systeem veel gevoeliger voor de weers variabelen was geworden dan 5 jaar daarvoor. Zelfs wordt gesproken over het uitzaaien van roet op de ijskappen, tegen cooling.

  Doet me denken aan de idee een paar jaar geleden om een tiental kilometers hoge schoorsteen op te  richten voor het verspreiden van zonnestraling werende rook, als goedkoop alternatief ( enkele honderden miljoenen)  tegenover het dure anti klimaat- toen nog- ´opwarmings´-beleid.

   

  Las net trouwens dat op antarctica de temperatuur is gedaald ( http://notrickszone.com/2012/01/16/alfred-wegener-institute-neumayer-station-iii-antarctic-cooling-over-the-last-30-years/ ). Ook al is het natuurlijk slechts een plekje daar, -we kennen het gedoe rondom de publicatie van eric steig, http://www.spectator.co.uk/melaniephillips/3332616/that-famous-consensus.thtml – toch ben  ik benieuwd wat de ned. antarctica poolmissie aan klimaatverandering gaat constateren 

 59. Marcel

  Vervelend dat u er last van heeft ruud.w

  Daarom heeft u het nog niet bij het rechte eind in uw conclusie.

   

  Ik voel juist het tegenovergestelde.

  Aan mijn eksteroog

  en bovendien nog eens mijn water

  en dat alles dan nog op mijn klompen.

   

   

   

 60. T2000

  Kijk om je heen…En zie hoe de stedelijke bebouwing in de afgelopen een enorme vlucht heeft genomen. Zie daar ook de verklaring voor de gestegen temperatuur: veranderd landgebruik.

 61. louis-portugal

  Hans het kan toch niet waar zijn dat elitair links zo voor schut komt te staan.

  Het gaat nu helemaal fout.

  Twee van hun grootste stokpaardjes staan op omvallen.

  1 De AGW 

  2 De EURO

  Ik weet niet van welke van die 2 het eerste duidelijk is dat hij omvalt maar spannend is het wel, hoewel ik denk dat de € het eerst gaat.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.