Wéér een nagel aan de doodskist van de rechtsstaat

Als er nog een onverbeterlijke optimist rondloopt die gelooft dat in ons land de heerschappij van de wet een betrouwbaar fundament is, dan mag die zich wel eens achter de oren krabben.

Dat lovenswaardige en kenmerkende grondbeginsel van een moderne en vrije samenleving lag al behoorlijk onder vuur – en sinds vandaag is het weer wat verder afgebrand.

Religieuze plichten zijn vanaf nu namelijk belangrijker dan de geldende rechtsorde. Voor dogma’s moeten wetten wijken. De Kantonrechter heeft zoveel bepaald in een uitspraak van gisteren. Nu meteen even voorop: een kantonrechter stelt relatief weinig voor, om het maar kort door de bocht te formuleren. Er is een flinke kans dat de uitspraak in hoger beroep wordt verworpen. Maar toch… dat hoeft niet.

Wat is het geval? De rechter besloot een orthodox-joodse man te ontslaan van rechtsvervolging. De man in kwestie stond voor de rechter omdat hij zich op zaterdag 8 oktober in Rijswijk weigerde te identificeren, zoals de wet verplicht. Even helemaal los van de discussie of iemand vóór de universele identificatieplicht is (ik ben er in principe tegen, uit privacy-overwegingen) – zo lang de wet geldt, moeten we die handhaven. Dat moet het begin en het einde van ieder rechterlijk oordeel zijn.

Het argument van de man om de wet te overtreden was dat hij volgens zijn eigen geloofsbelevenis op de sabbat niets bij zich mag dragen als hij zijn huis verlaat. Dus ook geen identificatiemiddelen, zo redeneerde hij. De politie was het daarmee oneens, geheel in overeenstemming met de wet, en legde de man een boete van 150 euro op.

Geheel tegen de basisbeginselen van een rechtsstaat in, koos de rechter de kant van de beklaagde. Helaas, het vonnis is ten tijde van dit schrijven nog niet gepubliceerd – en daarom blijft het gissen naar de motivering van deze verbijsterende uitspraak. Gezien de beslissing van de rechter (Ontslag van Alle rechtsvervolging, “OVAR”) gok ik dat de rechter een beroep op overmacht heeft toegekend.

Het hebben van een religieuze overtuiging zou daarmee een grond van overmacht zijn, die de vrije wil uitschakelt en de toepassing van de strafwet op de religieuze persoon in kwestie opschort. Dat idee vind ik bijzonder beangstigend, moet ik bekennen. Het zou betekenen dat wat we ook doen om misstanden te verbieden, ze toch doorgang kunnen vinden als ze op grond van religie begaan worden. Niet omdat ze opeens mogen, maar omdat de dader niet vervolgbaar is.

Boerkaverbod? Gaat niet door, want ze dragen het namens Allah, dus overmacht. Rituele slacht zonder verdoving? Niks aan te doen, bevel vanuit de hemel. Minderjarigen die uitgehuwelijkt worden aan hun bejaarde oom? Pech, want “zo werkt ons geloof nu eenmaal”. Vrouwenmishandeling, eerwraak, genitale verminking… het kan allemaal worden verexcuseerd op grond van deze juridische dwaalleer. Nogmaals: grote kans dat het in hoger beroep omgedraaid wordt, maar dat is géén zekerheid. En in een volgende zaak kan een andere rechter zich beroepen op deze uitspraak… geen prettig idee.

De rechterlijke macht windt er niet eens doekjes om: “De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland,” laat persrechter Elkerbout zonder blikken of blozen weten. De rechter schijnt niet te bevatten dat dit een nagel aan de doodskist van de rechtsstaat betreft, en de scheiding tussen kerk en staat (in ons land toch al wankel) definitief uit het raam smijt.

Is het niet eens hoog tijd dat onze democratisch gekozen volksvertegenwoordiging ingrijpt, en een einde maakt aan het onrecht van de rechterlijke macht? Aan het systematische geweld dat deze misleide raadsheren onze rechtsstaat aandoen? Als deze functionarissen de Nederlandse wet niet meer dienen, zijn ze de instrumenten van een onrechtsstaat geworden. We moeten de wet weer centraal stellen, en de rechter tot dienaar van de wet maken, in plaats van misbruiker ervan – zoals nu vaak het geval is.

Als we dat niet doen, moeten we leven in het blinde vertrouwen dat een andere, hogere rechter zich geroepen voelt om dit vonnis om te keren. Zekerheid hebben we dan niet, en de wil(lekeur) van een mens en niet de letter van de wet is dan leidend voor ons bestaan. Met het risico dat de vijanden van de rechtsstaat alsnog vrij spel krijgen in hoger beroep.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

23 reacties

  1. NicoRdam

    @itsmetoo, jammer van uw intolerantie ten opzichte van andere religies.

    Ik was trots op de geloofsvrijheid ie je in onze samenleving hebt.

    Suprieur verklaren van de ene overtuiging of geloof tegenover een ander is een ramp voor een samenleving, dat zien we bijvoorbeeld in Indonesie, Syrie, VS en Iran.

    Die houding is nu precies de houding die anderen radikaliseerd.

     

  2. Willem Doorsnee

    Zijn ze daar nu helemaal van de pot gerukt? Natuurlijk is die identificatie plicht een vorm van vrijheidsberoving,  helemaal mee eens. Maar het is wel heel gek dat je met de religie troefkaart blijkbaar algemeen geldende wetten kan omzeilen. 

     

    Volgende situatie. Een haatbaard staat aan de grens op Schiphol. “Mijnheer, heeft u een paspoort bij u?”. Nee douaneman, het bij mij hebben van een ID is tegen ons geloof”. O, hmm, effe nakijken, ja hoor u heeft gelijk, komt u maar binnen. 

  3. Floepert

    Volledig eens met Van der Sterren. 

     

    Wat ik mij ook afvraag is hoe een orthodoxe jood überhaupt zijn huis kan verlaten op de sabbat. Want hoe komt hij dan zijn huis weer in als hij geen huissleutels mee mag nemen?

     

    Als deze uitspraak niet wordt teruggedraaid stel ik voor een nieuwe godsdienst te stichten die het verbied om jezelf te onderwerpen aan welk onwelgevallig gezag dan ook, zelf in te vullen door de belijder van deze godsdienst. Ik wil mezelf dan wel oprichten als profeet die deze nieuwe godsdienst via een visioen geopenbaard heeft gekregen. 

     

    Hoe haalt men het in het hoofd om idiote gedachtekronkels van 4000 jaar geleden te laten prevaleren boven het gezond verstand en duizenden jaren voortschrijdend inzicht?

  4. Happel

    Deze rechter – alweer zo’n D66 rechter ? – zou de moordenaar van Theo van Gogh dus vrijspreken, en daarmee wegkomen.

     

    Sorry dat ik het even niet begrijp.

     

     

  5. HarryP55

    Ik dacht dat we in dit land al heel lang hadden afgesproken dat kerk en staat gescheiden waren?

     

    Deze uitspraak is helaas een van de vele onbegrijpelijke uitspraken van onze rechterlijke macht.

     

    Moslims zijn blijkbaar al vlug te zwaar gestraft vanwege hun schaamtecultuur, een agent zwaar mishandelen levert 20 uur taakstraf op, Floor doodrijden na te hard en te roekeloos rijden (plus wegvluchten van de plaats van het ongeval) levert effectief 5 maanden cel op, etc etc

     

    Als ik dan die kluns van een procureur generaal Bolhaar(?) bij P&W zie stuntelen dat het allemaal zo ongelooflijk ‘gecompliceerd’ is, walg ik van mijn eigen land.

     

    Rechtspraak is misschien gecompliceerd. Rechtsgevoel beslist niet. 

     

    Misschien moeten rechters eens overwegen om niet alleen wetjes tevoorschijn te toveren die hen in hun D66 ‘wegkijk en gedoogmentaliteit’ steunt, maar ook eens te kijken naar hoe een normale rechtschapen burger over rechtsgevoel denkt. 

     

    Misschien moeten we maar een meldpunt opzetten voor onbegrijpelijke rechterlijke uitspraken….

  6. Frits B

    deze wel zeer principiële kwestie. Het mag dan een pragmatisch vonnis zijn geweest (voor 150 euro riskeer je geen stennis uit de religieuze hoek) maar dat maakt het nog niet rechtvaardig. 

    Wat ik me afvraag is ook waarom de rechter deze smoes accepteert. Draagt een orthodoxe jood ook geen huissleutels bij zich? Thuis aanbellen om weer binnengelaten te worden mag immers niet, want dan stel je electrische stroom in werking. Geen schone zakdoek op zak? 

  7. Karl Kraut

    Werd de aangehoudene dan eigenlijk nog ergens voor aangehouden dan? Voor een strafbaar feit? Of iets qua verdenking? Straks kan je nog een sjabbes-goy inhuren, om jouw id-kaart voor je bij zich te dragen.

     

    http://en.wikipedia.org/wiki/Shabbos_goy

     

    De staatsgang gaat haar gang, met heur pasjeswet.

     

  8. Thomas Jefferson

    Nog een reden om het grondwetsartikel van vrijheid van religie te verwijderen uit de grondwet. Voor mij is het recht op religie net zo groot als het recht op non-religie, dus kunnen ze tegen elkaar worden weggestreept. Dat terwijl het recht op vrijheid van meningsuiting veel groter is dan het non-recht op vrijheid van meningsuiting. Tevens vind ik religie een doorgeschoten mening van collectieve aard. Als atheist heb ik bijzonder weinig op met religie

  9. cmsuijkerbuijk

    Dus het enkele feit, dat hij überhaupt kleding droeg, is al een zonde? Want niets bij je hebben is niets bij je hebben. Als we dan tóch rechtlijnig bezig zijn!

    Dan nóg een vraag die bij mij opborrelt: Politie mag niét zonder reden om een identificatie vragen, toch? Wat was dan de reden, dat er om een persoonsbewijs gevraagd werd? Er moet dus ook een andere reden of overtreding geweest zijn, welke de reden was, om om een identificatiebewijs te vragen.

     

  10. Frits B

    dichterbij, waar de staat zich vermoedelijk allang op verkneukelt: de onderhuidse ID-chip. Al jaren gemeengoed bij de gemechaniseerde boer, alle dierentuinen en heel veel houders van huisdieren (en in aangepaste vorm alle supermarkten). Techniek heeft geen geheimen, elke dierenarts heeft zo’n spuit. Criminelen kunnen gemakkelijk even meegenomen worden, zodat valse papieren niet meer helpen. En iedereen die het verdomt om een ID-kaart bij zich te hebben hoeft zich daar voortaan niet meer over op te winden: hij is zelf een wandelend ID-bewijs. Wacht maar tot de consulente op het consultatiebureau zegt: “Zullen we hem meteen maar even chippen?”. 

     

  11. Mar

    @Thomas Jefferson

     

    Vrijheid van godsdienst is er ook voor u. Vrijheid van godsdienst betekent immers ook dat de staat burgers niet kunnen verplichten tot een bepaalde godsdienst.

     

    Keuze voor een godsdienst is vrij, zoals ook keuze voor het niet volgen van een godsdienst vrij is.

     

    Het probleem in Nederland is dat mensen dit wetsartikel proberen te ondermijnen omdat zij hun godsdienst zo belangrijk vinden dat iedereen die moet volgen. Vervolgens zijn er dan ook nog mensen die willen bepalen wat wel een godsdienst is en wat niet, gebaseerd op hun voorkeur. En dan zijn er nog mensen die willen dat godsdiensten verdwijnen achter de voordeur. Zij zijn niet gelovig en eisen dat zij ook niet met geloof worden geconfronteerd.

  12. DCLXVI

    @ismetoo Dus als ik het goed begrijp kan ik voor de wet nu het beste een jood zijn omdat dat met oude geschriften te onderbouwen is? Dan hoop ik maar dat er niet ergens een rechter gaat bepalen dat ik geen jood kan zijn omdat mijn moeder dat niet was. Ik ga er maar van uit dat ik net zo gemakkelijk jood kan worden voor de wet als ik moslim kan worden (driemaal iets opzeggen in bijzijn van andere moslims?).

    Heerlijk al die godsdiensten. En dan zijn er nog mensen die vragen waarom ik anti-theist ben.

  13. Willem Doorsnee

    Stel nu eens dat we met z’n allen maling aan die ID plicht zouden hebben. En ook massaal de boetes niet betalen. Dan is het toch zo over met die Ausweis plicht? Iedereen oppakken en in de cel gooien? Het systeem is vanaf dag 1 ontwricht. Maar de Nederlander krijg je niet zo gek, jammer. Wel klagen maar toch niets doen.

  14. Rechtse Rakker

    De identificatieplicht is een staaltje domme regelgeving. Het was bedoeld om de criminaliteit terug te dringen. Dat is alleen niet gelukt… Criminelen worden er niet echt door afgeschrikt… Hardwerkende, eerlijke mensen moeten ondertussen wel de hele dag met zo´n onzinnig pasje rond lopen!

     

    Op zich heb ik niet zoveel met religieuze groeperingen. Maar het feit dat de Joodse gemeenschap nu niet aan deze wet hoeft te voldoen, lijkt me prima! Hoe minder mensen aan deze onzinwetgeving hoeven te voldoen hoe beter! Natuurlijk is het ergens krom, dat atheisten zich wel moeten identificeren. Maar dat is een argument voor AFSCHAFFING van deze wet. Niet voor meer wetgeving voor de Joodse gemeenschap!

  15. BigLjohn

    Als hier in Nederland de scheiding van Kerk en Staat niet meer toegepast word, is het einde voortaan zoek. In een ver verleden hadden wij in Europa de zgn. heksenvervolgingen. De christelijke kerk zorgde er wel voor, door het vermoorden van massa’s onschuldigen (Volgens hun heksen), dat de bevolking van Europa gedecimeerd werd. Wat te denken van het moslim geloof en verwant daarmee de sharia ellende.

    Wie weet wat sharia in de praktijk betekent, moet maar eens in de arabische wereld gaan kijken.

    Daar bestaat geen scheiding van kerk en staat, daar heerst de gruwel van de sharia.

    Sharia rechtbanken geven voor onbenullige overtredingen als overspel, diefstalletjes, homo zijn als straf; handen afhakken, ophanging, zweepslagen, steniging, de keel doorsnijden, enz. enz. In Engeland kent men al een poosje sharia rechtbanken naast de gewone rechtbanken. Zij zitten al in fase twee (Net als Indonesie) van de islamisering. Nederland zit nog in fase een. De heksenvervolgingen van de islam contra de ongelovigen, zijnde christenen, joden, alsmede andersdenkenden zal volgens mij, wat Nederland betreft, geen 50 jaar meer op zich laten wachten. Volgens mij gaat de geschiedenis zich herhalen. Op naar fase 3, maar leuk is anders !

  16. Jessica

    Om meer vrijheden te krijgen van de overheid zijn ongelovigen, zoals ik, dus gedwongen om zich verschuilen achter een of ander geloof. Dat meten met twee maten is funest. Een overheid moet seculier zijn om goed te kunnen functioneren.

  17. itsmetoo

    Thora & Talmoed vs koran & hadith

    NicoRdam,

    Nee dat gaf ik ook aan, men moet in Nederland onderscheid durven maken tussen een satanische afgoderij die islam heet en werkelijk geloof. Onze Nederlandse cultuur en geschiedenis zijn gegrondvest op een Joods en christelijke basis en niet op een islamitische. Dan hadden we hier nog steeds honderden jaren achtergelopen in de tijd. 

     

    In Nederland zou men een Orthodoxe Jood dienen te accpeteren, want de Joden hebben Nederland verrijkt met hun bijdragen aan de maatschappij. Joden wereldwijd zelfs aan de wereld.

     

    Islamieten die de koran letetrlijk volgen hebben eigenlijk alleen maar ellende gebracht, dood en verderf gezaaid, angst gecreeerd, zoals de koran de Johad voorschrijft. Iemand in een Burka pak je dus op en geef je een boete. 

     

    Laat ik het zo vergelijken:

    Een homoseksuele afwijking kan je tolereren, omdat deze persoon alleen zichzelf schade toebrengt.

    Een pedofiele seksuele afwijking echter, brengt wel anderen schade toe en dient derhalve gestopt te worden.

     

    Hier kan je ook niet pedofilie tolereren OMDAT je ook homoseksualiteit tolereert. Hoewel het op elkaar lijkt is het niet hetzelfde !  

  18. NicoRdam

    Ik ben het eens met het onbegrip over de uitspraak. Ik begrijp niet waarom iemand zich niet hoeft te indentificeren terwijl aan de andere kant mensen zich geschoffeerd voelen door een preventieve foullering te moeten ondergaan en bij weigering opgepakt worden. Ik ben van mening dat de wet voor iedereen hetzelfde is. Ik begrijp ook niet waarom een dienaar van de staat, een rechter, een godsdienstig argument laat prevaleren boven de wet. Ik ga er van uit dat de officier van justitie in hoger beroep gaat tegen deze uitspraak.

     

    @itsmetoo, ik hoop dat uw pleidooi voor ruimte voor de Talmoed ook inhoud dat diezelfde ruimte er voor de Koran en de Burka is?

     

  19. hertje

    Geloven moeten strikt gescheiden worden van staat.politiek,rechtspraak,enz.En bij een duidelijke wet nog maar eens vast te leggen,zodat het niet,naar willekeur,voor tweeerlei uitleg vatbaar kan zijn!Echt,ik walg van alle “boven ons gestelden”!Stelletje land-en volkverraders!Koppejan en Ferrier voorop!Met hun geslijm met de islam!

  20. cmsuijkerbuijk

    Is hier nog beroep tegen mogelijk en zo ja, wordt dat dan ook gedaan?

  21. pieter g

    Dit is een vorm van rechtsongelijkheid.
    Dan is het einde zoek.

    Ieder ander wordt wel beboet.
    De rechtsstaat hoort religie aanhangers niet voor te trekken.

  22. itsmetoo

     

     

    Twee zaken worden hier door elkaar gehaald:

    Binnen de orthodox Joodse wet beschreven in de eeuwenoude Talmoed mogen de Joden inderdaad op Sabbat niets meenemen. Dit is dus niet zomaar iets verzonen door betrokkene, maar te staven met feiten. feiten die de gemiddelde onopgeleide politieagent op straat niet zal kennen, uiteraard. 

     

    Wanneer een Christen of een islamiet zich hierop zou beroepen kan dat beroep met feiten onderbouwd van tafel worden geveegd, omdat zowel de Bijbel als de koran hier geen melding van maken in tegenstelling tot de Talmoed. 

     

    In de Thora staat in Leviticus 20:22

    22   U moet al Mijn verordeningen en al Mijn bepalingen in acht nemen en ze houden, …………..

    Voor een orthodoxe jood is het dus van enorm belang dat deze zich een de Wet van JHWH houdt, welke boven de wet van de mensen staat.

     

    Wanneer de politie deze ortodoxe Jood in bewaring zou hebben gesteld in afwachting van het voorbij zijn van Sabbat om erna de kans te geven om zich alsnog te identificeren, dan zou er wat betreft de orthodoxe jood ook geen vuiltje aan de lucht zijn geweest. 

     

    We moeten er in Nederland voor gaan waken dat we olgelingen van het oprechte geloof Joden-en Christendom gaan belemmeren in het beleven van hun geloof omdat we vrezen dat hierdoor de afgoderij islam, eveneens de vrije hand kan krijgen. Nederland moet het onderscheid durven te maken tussen de religies, tussen werkelijk geloof en afgoderij. Maar helaas is dit zeer moeilijk in een steeds meer seculier wordende maatschapij, zeker wanneer deze door links wordt gedomineerd.

  23. Robert Lemm

    Het idee van “rechtsstaat” is een gotspe. Het is even illusoir als het idee van mensenrechten.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.