Europa heeft helemaal geen politieke unie nodig

Keer op keer trekt de Europese Unie meer politieke macht naar zich toe, in de misleide veronderstelling dat het falen van de EU op die manier kan worden gecorrigeerd. In werkelijkheid wordt de balans tussen de lidstaten en “Brussel” alleen maar verder verziekt, en schieten we inhoudelijk helemaal niets op. Eurocraten weigeren in te zien dat hun ideaal van een politieke unie helemaal niet nodig is om de EU te redden, te hervormen of te vervangen. Integendeel.

Wat wel nodig is om een gezond en levensvatbaar Europees verbond te vormen, is een stabiele en sterke economische unie. Dát is waar de EU zo enorm heeft gefaald, en het heeft niets met politiek-inhoudelijke bevoegdheid te maken. Staten hebben hun begrotingstekorten en hun staatsschulden enorm laten oplopen, in flagrante strijd met de afspraken die we binnen de EU hadden gemaakt. De EU was volstrekt machteloos om daar tegen op te treden, en dat komt juist omdat Eurofederalisten zo graag een politieke unie wilden opzetten, in plaats van een doelgericht economisch pact.

Ook nu gaat die misleide strijd door. In het pakket aan noodmaatregelen dat nu wordt opgezet, worden inhoudelijke beslissingen in toenemende mate bij Brussel neergelegd. Dat tast de politieke beslissingsvrijheid van de lidstaten aan. Die verzetten zich, geheel terecht, tegen het afstaan van hun beslissingsrecht aan ongekozen EU-bestuurders. Het resultaat is dat er een compromis wordt gesloten waar we allemaal (wederom) een beetje economische bevoegdheid naar Brussel schuiven, en een beetje politieke bevoegdheid. Dat laatste maakt de lidstaten minder soeverein, en lost de crisis niet op. Het eerste betekent dat de EU nog steeds te weinig economisch gezag heeft om zaken op orde te stellen.

Het nieuwe pakket aan maatregelen verplicht de lidstaten opnieuw om het begrotingstekort terug te brengen tot maximaal 3% van de gehele begroting. Maar wat als ze het deze keer óók negeren? In het uiterste geval kan de EU een boete van 0,1% van het bruto binnenlands product opleggen. Zo zo, wel 0,1%! Dat maakt dus totaal geen indruk. Als we deze afspraken écht nageleefd willen zien, moeten de sancties veel hoger zijn. Denk eerder eens aan bijvoorbeeld 5%  van het BBP als boete. Met dergelijke sancties op economisch wangedrag zouden staten zich opeens wél aan de regels houden. Maar dergelijke sancties zijn er niet, want de EU eiste naast economische macht ook politieke macht, en dus moest er een halfzacht compromis uitgewerkt worden. Een beetje van alles, dus.

Aan beetjes hebben we niets. Een Europees verbond dat een toekomst wil hebben, heeft echte economische macht nodig. Ja, u leest het goed: een Euroscepticus die pleit voor méér EU-bevoegdheid. Maar dan wél exclusief op economisch terrein, en specifiek niet op politiek terrein. Dat is waar het namelijk wringt: Eurofederalisten willen een EU-superstaat forceren, die steeds meer politieke en economische macht van de lidstaten afneemt. Dus volgen er steeds onderhandelingen over politieke machtsverdeling, en verliezen we de kern van de zaak geheel uit het oog: dat is namelijk de economie.

Als de Eurofederalisten hun zinloze utopie van een politieke unie durfden los te laten, en zich enkel op economisch gezag durfden te richten, dan kon de crisis veel sneller bevochten worden. Lidstaten willen soevereiniteit? Zelf weer beslissen welke wetten en regels ze maken, en hoe ze hun geld uitgeven? Prima. Schrap het gros van de EU-regelgeving, en geef vrijwel alle juridische en politieke beslissingsbevoegdheid weer terug aan de lidstaten. Politici als Wilders zouden opeens niets meer te klagen hebben. Geen Europese regelbrei om zich tegen te verzetten. Ook regeringshoofden als Rutte en Merkel zouden zich in eigen land zéér populair maken, als de leiders die de politieke macht terug hebben genomen van het ondemocratische Brussel.

In ruil voor deze teruggave van politieke beslissingsbevoegdheid geven de lidstaten juist economische bevoegdheid aan de EU. Niet de macht om inhoudelijk te bepalen hoe lidstaten de overheidsinkomsten besteden, maar wel de macht om ze tot een sluitende begroting te dwingen. Om echt te garanderen dat landen geen onbetaalbare schuldenlast opbouwen, is het niet voldoende om een limiet van 3% aan begrotingstekort in te stellen – we hebben een algeheel verbod op tekorten nodig. Dat is de enige echte oplossing van de huidige problematiek. Met meer politieke macht voor Brussel schieten we niets op – het gaat om de centjes!

Het eigenlijke probleem is tenslotte dat staten hun schulden niet meer kunnen betalen. Die schulden zijn zo enorm hoog omdat we gedurende de twintigste eeuw een politiek-economisch model hebben gevormd dat stoelt op enorme overheidsuitgaven. Het geld dat de overheid uitgeeft, wordt ofwel afgenomen van de burger (via belasting), ofwel het wordt door de staat geleend. Politici in heel Europa geven standaard méér uit dan de samenleving kan ophoesten (meer dan we kunnen dragen), waardoor er steeds een tekort is, dat wordt aangevuld met geleend geld. Over de resulterende schuld betalen we naar mate die toeneemt ook steeds meer rente, waardoor we een nog groter tekort oplopen, waardoor we wéér meer gaan lenen… et cetera, et cetera. Het fundamentele probleem is dus dat overheden consequent boven hun stand leven.

De oplossing is logischerwijs dus ook dat overheden niet langer boven hun stand (kunnen) leven, en dáár ligt nu bij uitstek een taak voor een verbond als de EU: toezicht op de begrotingsdiscipline van de lidstaten. Simpel gezegd: van EU-staten moet vereist worden dat ze nooit méér uitgeven dan ze verdienen. Een strenge en duidelijke plicht tot begrotingsdiscipline. De EU krijgt een centrale rekenkamer die alle nationale begrotingen narekent. Sluitende begrotingen worden goedgekeurd, als er toch tekorten zijn wordt een begroting afgekeurd. Daar moeten ook serieuze consequenties aan vastzitten: één waarschuwing, en daarna eerst stevige (en oplopende) boetes. Als na de periode van een fiscaal jaar geen adequate begroting wordt ingediend, wordt het overtredende land uit de EU gezet. In geval van zo’n uitzetting kan zo’n land zich pas weer kandideren nadat het eerst tien jaar achtereenvolgens een sluitende begroting heeft gehad.

Een dergelijke structuur garandeert de economische gezondheid van alle lidstaten, en maakt van de EU een economisch verbond van verantwoordelijke en stabiele landen, die samen één economisch blok kunnen vormen naar de buitenwereld toe. Gelijktijdig kunnen alle lidstaten wel allemaal hun eigen politieke beslissingen maken – zo lang ze maar hun huishoudboekje op orde houden. Als we een dergelijke structuur vanaf het allereerste begin hadden toegepast op de EEG, dan was het nooit nodig geweest om te streven naar politiek centralisme. En dat is het ook nu nog steeds niet. Vergeet de politieke unie, en vorm een krachtige economische unie.

In zo’n non-politieke unie hebben eigenlijk alleen de toch al relatief gezonde Noordelijke lidstaten interesse. De Zuidelijke staten teren juist op politieke EU-bevoegdheden, zoals de voortdurende geldstromen van Noord naar Zuid. Als we van de EU een puur economische unie maken, wordt dat per definitie een Noord-Europese aangelegenheid. Dat is geen enkel probleem: de Zuidelijke (en de Oostelijke) lidstaten zijn toch niet bereid om hun begrotingstekorten te elimineren. Laat die dus gerust uit de EU stappen, hun nationale munten terugnemen, en deze devalueren. Mochten ze in de toekomst beslissen om alsnog hun fiscale verantwoordelijkheden te nemen, dan mogen ze zich na tien jaar ‘goed gedrag’ opnieuw aanmelden voor lidmaatschap.

Al met al is de kans dat de EU een dergelijke hervorming aandurft heel klein. Maar de Noordwestelijke staten zouden er veel baat bij hebben: economische stabiliteit, de voordelen van onderlinge vrijhandel, maar niet de lasten van de bureaucratische EU die we nu hebben. Het zou voor de Noordwestelijke staten uiteindelijk het meest raadzaam zijn om zelf uit de huidige EU te stappen, en een nieuwe EEG te vormen voor de lidstaten die bereid zijn om hun begrotingstekorten volledig weg te werken. Zoals ik al eerder bepleit heb: een Noord-Europese confederatie als opvolger van de EU. Een economisch verbond, waarbij de lidstaten op politiek gebied gewoon baas in eigen huis blijven. Dát zou de economische crisis in korte tijd oplossen. Streven naar een politieke unie, zoals nu gebeurt, maakt de problemen alleen maar erger.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

9 reacties

 1. CMdJ

  De muntunie (euro) en EU (ondertussen meer dan 50.000 bureaucraten die meer geld en macht willen, meer regels en agentschappen verzinnen, zich meer gaan bemoeien met landen en mensen en zelf weer voor meer bureaucraten zorgen enz.) hebben NIETS met samenwerking te maken, maar ALLES met onderwerping. Dus of je het politieke, fiscale of economische unie noemt (het blijft een totalitair systeem, de vijand van de vrije natiestaat), het komt er op neer dat onze vrijheid, onze onafhankelijkheid onze (financiele) soevereiniteit en onze democratie ondermijnd worden en (uiteindelijk) ook onze welvaart. Dus ieder land en volk is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen economie, samenleving en toekomst en geen bevoegdheden afdragen aan welk buitenland dan ook (dus niks afdwingen, hoe en door wie uberhaupt..) en zeker niet aan bureaucraten in Brussel en elders, tenzij je als slaaf of onderworpene door het leven wil (zoals bovenstaande schrijver de facto voorstelt, die dus inhoudelijk niet veel verschilt van een eurofiel) .

   

  Wat Nederland moet doen is de blik richten overzee, zoals we eeuwen lang hebben gedaan, en ophouden met het benepen Europa-denken en je (ons) laten gijzelen door datzelfde Europa.  Onze toekomst ligt niet in Europa maar in de wereld (overzee) en wij zullen juist meer en nauwer moeten samenwerken met landen en volken waren wij koloniale banden mee hebben of waar wij een belangrijke (handels)historie mee hebben (gehad) en dat zijn er zeer veel!  

 2. Karl Kraut

  Ons aller schulden is het kapitaal van de banken. En hoe meer schulden, hoe meer krediet de bank ook weer kan verstrekken. Als de overheid dus geen schulden meer zou mogen maken, dan zal wegens de huidige monetaire structuur onze economie permanent gaan krimpen. Ons inflatie-systeem is reëel gefundeerd op het idee dat er een inflatie van drie procent moet zijn. En dat probeert men dus te veroorzaken middels een permanent begrotingstekort van de overheid van drie procent. Ons geld kan tegenwoordig namelijk alleen iets waard blijven indien er groei van de schulden is, wat dus ook groei van de geldhoeveelheid is; en daarom moeten de staat, bedrjven en particulieren dus telkens (quasi-)gedwongen worden om meer krediet op te nemen. Ons geld is een afgeleide van krediet, want, nogmaals, het huidige geld wordt louter gedekt door niets anders dan schulden. En het is vanzelfsprekend dat door die inflatie het ook permanent rendabeler wordt om meer schuld te hebben, dan om te sparen. Dat is dan de fuik waar we de afgelopen veertig jaar ingezwommen zijn. Hoe meer schuld, hoe meer geld in omloop; geen schulden, geen geld in omloop. Exponentieel moet er geldgroei zijn, want anders valt ons huidige economisch systeem stil. Daarom is heel het bovenstaande artikel feitelijk complete kolder—dat dan nog los van de onvoorstelbare fantasie over een soort Sovjet-gelijke EU, die in staat zou zijn de goede economische voorwaarden te scheppen. Echt, zo bont maken ze het inmiddels bij de SP niet eens meer.

 3. Henk

  Ik ben ook voor begrotingsdiscipline, maar waarom kan dat niet gewoon vastgelegd worden in onze eigen grondwet, met instelling van een constitutioneel hof die de begroting eventueel kan verwerpen. En dan natuurlijk ook de eigen munt herinvoeren. En in dezelfde grondwet een verbod op het ondersteunen van andere landen die hun financiën niet op orde hebben.

 4. hertje

  @Havank:helemaal met u eens!Maar er zijn nog steeds teveel slaapkoppen onder de bevolking om nu eindelijk eens met zijn allen op te staan en te zeggen:het is [meer dan]genoeg geweest,stoppen:nu!En gewoon het hele land plat.Maar het eerste dat je hoort als je al iets voorsteld:ik moet werken;ik heb geen oppas;ik heb geen tijd,enz.Dit land krijgt wat het verdiend,ben ik bang!Hebben niets geleerd van het verleden.Misschien pas als iedereen de moord stikt van de honger?

 5. Caroline

  De ezel achter de wagen.

   

  Handelsbeperkingen zijn bureaucratische beperkingen. Die los je dus niet op met meer bureaucratie maar met geen bureaucratie. De al vaker genoemde ambtenaar met de papiershredder is de enige die je nog een paar maanden nodiug heb, de rest van de EU is niet alleen overbodig maar ook nog eens levensgevaarlijk.

   

 6. Havank

  Goed betoog van U van der Sterren.  Wat U voorstelt was er al, we hadden een EEG die goed werkte, en waarin soevereine staten aan deelnamen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Toen kwam het vermaledijde Verdrag van Maastricht, waarin de Eurofielen hun kans zagen, om een superstaat te maken, zonder enig besef wat dat zou betekenen voor hun burgers, in wezen interesseerde hun dat ook niet. Het is treffend dat in dezelfde tijd Dhr. Gorbatsjov op bezoek kwam, de laatste leider van de Sowjet Unie, die hoofdschuddend zei: Citaat: “Wij zijn gestopt na 70 jaar ellende met een superstaat onder communistisch regime, en jullie nemen dat nu over”.

  Als dat niet duidelijk genoeg is…

 7. CMdJ

  De
  muntunie (euro) en EU (ondertussen meer dan 50.000 bureaucraten die
  meer geld en macht willen, meer regels en agentschappen verzinnen,
  zich meer gaan bemoeien met landen en mensen en zelf weer voor meer
  bureaucraten zorgen enz.) hebben NIETS met samenwerking te maken,
  maar ALLES met onderwerping. Dus of je het politieke, fiscale of
  economische unie noemt (het blijft een totalitair systeem, de vijand
  van de vrije natiestaat), het komt er op neer dat onze vrijheid, onze
  onafhankelijkheid onze (financiele) soevereiniteit en onze democratie
  ondermijnd worden en (uiteindelijk) ook onze welvaart. Dus ieder land
  en volk is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen economie,
  samenleving en toekomst en geen bevoegdheden afdragen aan welk
  buitenland dan ook (dus niks afdwingen, hoe en door wie uberhaupt..)
  en zeker niet aan bureaucraten in Brussel en elders, tenzij je als
  slaaf of onderworpene door het leven wil (zoals bovenstaande
  schrijver de facto voorstelt, die dus inhoudelijk niet veel verschilt
  van een eurofiel) .

   

  Wat
  Nederland moet doen is de blik richten overzee, zoals we eeuwen lang
  hebben gedaan, en ophouden met het benepen Europa-denken en je (ons)
  laten gijzelen door datzelfde Europa (zij blokkeert ook onze vrijhandel en innovatie!). Onze toekomst ligt niet in
  Europa maar in de wereld (overzee) en wij zullen juist meer en nauwer
  moeten samenwerken met landen en volken waren wij koloniale banden
  mee hebben of waar wij een belangrijke (handels)historie mee hebben
  (gehad) en dat zijn er zeer veel!

 8. Havank

  @Hertje, bedankt voor uw reactie. Maar het zal inderdaad te laat zijn, de burgers van ons land komen niet in actie. Wel mag ik de hoop koesteren, dat de manifestatie waar @ CMdj op wijst, voldoende mensen op de been brengt om te laten zien dat we het ondemocratische Brussel een rode kaart geven.

  @CMdj kunt U aangeven waar en hoe laat deze protestbijeenkomst begint?

 9. Robert Lemm

  Begin twintigste eeuw stelde Spengler (Untergang des Abendlandes) vast dat het Geld de dienst uitmaakte. Het was toen nog in handen van een minderheid. In de tweede helft van de eeuw kwam het in handen van de massa, en daarmee werd ondoorzichtiger wat ermee gebeurt. In ons democratische oerwoud is het geld de maatstaf voor werkelijk alles, voor wat waar, goed en mooi gevonden wordt. Economie is de naam van onze tiran. De EU is de uitvoerder.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.