Klimaatscepsis onder meteorologen

Hoewel weer en klimaat dienen te worden onderscheiden, hebben vele meteorologen vanzelfsprekend een natuurlijke affiniteit met de klimaat’problematiek’.

Toen ik in het verleden op uitnodiging van de NOS, met Bart Strengers (PBL), over onze verschillende opvattingen over het toekomstige klimaat discussieerde, intervenieerde ook weerman Gerrit Hiemstra. Daarbij was hij wat minder vriendelijk dan hij op de tv (en ook in het echt, want ik heb hem wel eens persoonlijk ontmoet) overkomt. De – zoals de DDS-lezers bekend is – dóór en dóór betrouwbare en neutrale website ‘Joop’ meldde daar het volgende over:

Gerrit Hiemstra waarschuwt voor leugens van klimaatsceptici

Moedwillig goochelen met klimaatmodellen

NOS-weerman Gerrit Hiemstra gaat vandaag de strijd aan met fanatici die de opwarming van de aarde ontkennen. [Noot: En dan te bedenken dat de klimaatsceptici helemaal niet ontkennen dat er opwarming heeft plaatsgevonden. Zij zijn echter van oordeel dat de mens daarop geen significante invloed heeft gehad. Maar goed, peuter dát Joop maar eens aan zijn verstand.] Hij toont glashard aan dat klimaatsceptici moedwillig goochelen met wetenschappelijk onderzoek.

Op het weblog van de NOS behandelt Hiemstra één specifiek geval: Hans Labohm.

De weerman zegt over hem: “Labohm beweert dat de wereldtemperatuur daalt. Hij beweert ook dat deze daling in strijd is met de uitkomsten van klimaatmodellen. Om die reden vindt hij klimaatmaatregelen onnodige geldverspillerij. Zijn verhaal stoelt hij op een grafiek die suggereert dat de wereldtemperatuur daalt. Hans Labohm houdt u echter voor de gek. Zijn hele verhaal is gebaseerd op het manipuleren van informatie. Hij laat u namelijk niet alles zien en daarmee probeert hij u op het verkeerde been te zetten.”

In een reactie mijnerzijds heb ik duidelijk gemaakt dat ik het niet eens was met Gerrit Hiemstra. 

Maar wat denken nu de collega’s van Gerrit Hiemstra over die ‘fanatici die de opwarming van de aarde ontkennen’ (zoals Joop dat zo plastisch uitdrukte)?

James Taylor rapporteerde daarover onlangs het volgende in Forbes:

A recent survey of American Meteorological Society members shows meteorologists are skeptical that humans are causing a global warming crisis. The survey confirms what many scientists have been reporting for years; the politically focused bureaucratic leadership of many science organizations is severely out of touch with the scientists themselves regarding global warming issues.

According to American Meteorological Society (AMS) data, 89% of AMS meteorologists believe global warming is happening, but only a minority (30%) is very worried about global warming. This sharp contrast between the large majority of meteorologists who believe global warming is happening and the modest minority who are nevertheless very worried about it is consistent with other scientist surveys.

This contrast exposes global warming alarmists who assert that 97% of the world’s scientists agree humans are causing a global warming crisis simply because these scientists believe global warming is occurring. However, as this and other scientist surveys show, believing that some warming is occurring is not the same as believing humans are causing a worrisome crisis.

Other questions solidified the meteorologists’ skepticism about humans creating a global warming crisis. For example, among those meteorologists who believe global warming is happening, only a modest majority (59%) believe humans are the primary cause. More importantly, only 38% of respondents who believe global warming is occurring say it will be very harmful during the next 100 years.

With substantially fewer than half of meteorologists very worried about global warming or expecting substantial harm during the next 100 years, one has to wonder why environmental activist groups are sowing the seeds of global warming panic. Does anyone really expect our economy to be powered 100 years from now by the same energy sources we use today? Why immediately, severely, and permanently punish our economy with costly global warming restrictions when technological advances and the free market will likely address any such global warming concerns much more efficiently, economically and effectively?

Scientists who have attended the Heartland Institute’s annual International Conference on Climate Change report the same disconnect throughout their various science organizations; only a minority of scientists believes humans are causing a global warming crisis, yet the non-scientist bureaucracies publish position statements that contradict what the scientists themselves believe. Few, if any, of these organizations actually poll their members before publishing a position statement. Within this context of few actual scientist surveys, the AMS survey results are very powerful.

Lees verder hier

Zou dit Gerrit Hiemstra aanleiding kunnen geven om nog eens wat dieper in de materie te duiken, zijn mening te herzien en zijn verontschuldigingen aan te bieden voor zijn denigrerende opmerkingen aan mijn adres?

Mijn eerdere pogingen om hem daartoe te bewegen, zijn op niets uitgelopen.

Maar wie weet?

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

33 reacties

 1. Matthijs

  Gewoon een opsomming van wat papers, en dan moet ik zelf in die hooiberg zoeken naar empirisch bewijs!

  Dank je de koekoek!

  Paper en pagina nummer graag!

 2. Pol

  Google even zijn naam in combinatie met die van Hiemstra, lees en huiver. Als er iemand volledig onderuit geschoffeld wordt dan is het de heer Labohm wel. Of kijk hier: http://ourchangingclimate.wordpress.com/2009/11/20/gerrit-hiemstra-maakt-korte-metten-met-hans-labohm/

 3. janos73

  Weer is geen klimaat en  een meteoroloog is nog niet direct een wetenschapper. Anthony Watts heeft geen hogere opleiding dan een highschool diploma.

  http://tinyurl.com/yegxx4m

   

  Over BEST zij hij eerst “I’m prepared to accept whatever result they produce, even if it proves my premise wrong.”, maar toen de resultaten uitkwamen nam hij een enorme U-turn…..

   

  Het resultaat van BEST was natuurlijk een enorme opwarming sinds de laatse ijstijd waar geen goede verklaring voor is behalve de toename van CO2, andere mechanisemn die op geologische schalen invloed hebben gehad op het klimaat (de schommeling van de aardas, de activiteit van de zon) kunnen de huidige stijging niet verklaren.

   

  Het is op het ogenblik warmer dan tijdens de MWP en de vraag is of er enige periode is geweest in de afgelopen 10.000 jaar dat het warmer was dan nu….

   

  Monthy,

  Rechter, er waren bosbranden voor het dat de mens rondliep op deze aarde daarom kan mijn client niet verantwoordelijk zijn voor deze bosbrand….

   

  BigLJohn,

   

  er is heel veel bewijs dat in de richting van CO2 wijst, we kunne het zelfs meten…..Ook is er heel veel bewijs dat andere factoren specifiek uitsluit, bijvoorbeeld de zon is 99% zeker niet verantwoordelijk voor de opwarming…

 4. BigLjohn

  Alweer een klimaatgoeroe erbij. Naast Al Gore hebben we nu een Nederlandse variant, Gerrit Hiemstra.

  Een goeroe past niet meer in deze moderne tijd, waar klimatologen voor een massahysterie zorgen, en elk tegengeluid met zogenaamde modellen de kop in proberen te drukken. Pure wetenschap echter, staat open voor nieuwe zienswijzen en berekeningen, houd niet stug vast aan bestaande zgn. wetmatigheden, en is niet arrogant. Wat vandaag een wetenschappelijke zekerheid is, is morgen achterhaald. Sinds 1850 zijn er miljarden tonnen aan fossiele brandstoffen opgestookt, en het klimaat zou in temperatuur lichtelijk gestegen zijn ? Ik wil een wetenschappelijk bewijs, eentje waar geen speld tussen te krijgen is, waaruit voor 100% bewezen word dat alleen de mens voor deze slechts geringe temperatuurstijging verantwoordelijk is. Een echte wiskundige berekening die als BEWIJS (Zo noemt men dat) een juist antwoord geeft als we hem terug gaan rekenen naar het begin. Ik zal echter vergeefs kunnen wachten. Gerrit Hiemstra, ga terug naar de medicijnmannen, tovenaars, heksen, en vooral niet te vergeten de goeroes. Geen weldenkend mens zit op jou te wachten !

 5. monty1

  PH, u heeft niet goed gelezen. Uit de geschiedenis van de aarde is op te maken dat het klimaat steeds wisselt en dat de mens daar geen invloed op heeft gehad. Als ik uw redenering doortrek en uw spitsvondige vergelijking omkeer zeg ik: er gaan nu nog steeds mensen dood, net als duizenden jaren geleden, los van het feit dat er nu vliegtuigen bestaan.

   

  Nogmaals, als uit het verleden niet blijkt dat de mens het klimaat heeft beinvloed, moet je wel met hele goede bewijzen komen waarom dat in de toekomst wel het geval zal zijn. Net als bij de ondergangsprofeten van de Club van Rome, de zure-regen-hysterici of de mensen die riepen en roepen dat alle gletchers zullen smelten en dat Amersfoort aan de zee zal liggen, tja, vooralsnog is niets bewezen of inmiddels achterhaald.

  Neemt niet weg dat we met zorg met de aarde om moeten gaan. Maar dat is een andere discussie.   

 6. PH

  @monty

   

  het feit dat in het verleden het klimaat veranderde zonder invloed van de mens betekent niet automatisch dat de mens nu geen invloed zou kunnen hebben. Als ik  uw redenering doortrek  gaan er nu ook geen mensen dood door vliegtuigongelukken omdat er duizend jaar geleden ook mensen stierven terwijl er toen helemaal geen vliegtuigen waren.

 7. PH

  @Jepe

   

  ik lees slechts wat er staat  : ‘ we kunnen niet vast stellen dat er opwarming heeft plaatsgevonden’

   

  bij deze sceptici dus geen sprake van erkenning dat er opwarming heeft plaatsgevonden

   

  een ander voorbeeld is scepticus James Delingpole , die nav het rapport van Watts en D’Aleo schreef :

   

  ” Global Warming: is it even happening?

  Check out this magisterial report by our old friends Joseph D’Aleo
  and Anthony Watts and judge for yourself. In brief: the surface
  temperature records are such a mess that they simply can’t be trusted.”

   

 8. Hans Labohm

  PH,

   

  Ik heb veel respect voor Joe d’Aleo en Anthony Watts. En ze hebben gelijk dat er grote onzekerheden bestaan over de oppervlaktemetingen. Nochtans geloof ik dat de meeste klimaatsceptici toch van mening zijn dat de temperaturen sinds het einde van de laatste kleine ijstijd (1850) lichtelijk zijn gestegen. 

 9. Matthijs

  Is geen klimaat!

  Hahaha!

  Als die dat nou goed kon voorspellen, daarna eens kijken of je met de grote jongens kan dansen Gerrit!

 10. Peter Klein

  Nee, die komt niet terug op zijn beweringen.
  Omdat wetenschappers en beroepsoefenaren als Hiemstra niet geleerd hebben te denken als Popper: je mag alleen een verklaring aannemen, als er geen andere verklaring mogelijk is.

  Dat snappen ze tegenwoordig niet. Iedereen leert om elkaar na te praten, te netwerken, om de juiste harmonische toon aan te slaan. Politieke correctheid RULEZZZ !

  Waarbij je vooral moet denken aan wat je de kinderen van Samsom wilt nalaten, dus per definitie het slechte van de mens aannemend en MOGELIJKE gevolgen daarvan voorkomen.

  De truc van de open checque

   

 11. DWK

  Gerrit wie?

 12. NN

  “[ … klimaatsceptici helemaal niet ontkennen dat er opwarming heeft plaatsgevonden …]”

   

  Flauw: jij schrijft zelf steeds dat de opwarming niet wil komen. En dat het al een jaar of tien niet opwarmt.

   

  En wat te denken van een stukje van een tijd geleden, waarbij je een grafiek toonde, zonder de opwarming van de laatste decennia; terwijl de lezen denkt dat de grafiek tot aan nu loopt. Hiemstra heeft gewoon gelijk (altijd fijn voor een meteoroloog;-)

 13. Matthijs

  Flauw: jij trekt de claim een jaar of tien geen opwarming door naar; sceptici ontkennen dat het ooit warmer heeft kunnen worden.

  @Pol

  Een blogpost op wordpress is ook gewoon maar een mening.

  @Janos73

  Nog nooit bewijs voor het broeikaseffect, het versterkte broeikaseffect, AGW, CAGW, noem de hele zooi maar op, mogen ontvangen.

  Allemaal vage speculaties, redenaties en simulaties. Nergens ook maar 1 empirische meting.

 14. Hans Labohm

  NN,

   

  Ik probeer me altijd zo zorgvuldig mogelijk uit te drukken.

   

  Ik kan niets veranderen aan de metingen.

   

  Die geven precies aan wat ik heb geschreven.

   

  http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

   

  Ik kan er ook niets aan doen.

   

   

 15. hoevenap

  De stelling dat de door de mens veroorzaakte CO2 uitstoot geheel of grotendeels verantwoordelijk is voor

  de stijging van de aardtemperatuur  is een soort “geloof” oftewel een godsdienst geworden.

  Er valt dan niet meer redelijk te discussiëren o.a. door het  “settled science’ principe dat de leiders van de klimaathype aanhangen.

   De geldelijke belangen van de organisaties die de klimaatalarmisten sponseren of subsidie- inner zijn gewoon gigantisch. Er wordt dan ook constant aan klimaathysterische hersensspoeling gedaan en het blijkt nog steeds resultaat op te leveren.

  De “weermannen”zijn daar een klein maar niet te verwaarlozen schakeltje in, iedereen kijkt namelijk “nieuws”.

  Zodra er iets warmer als normaal is wordt dit systematisch gemeld , als er iets kouder als normaal is wordt het nauwelijks aangestipt, soms zelfs letterlijk tijdens het weerpraatje..Dit geldt voor bijna alle grote kranten en eveneens de NOS en RTL nieuwsuitzendingen.De kolomoppervlakte van klimaatalarm istische artikelen

  ( en de hier direct mee verwante milieu en natuur stukken) en zelfs maar iets sceptische artikelen verhouden zich als meer dan tien staat tot een. ( gemeten gedurende 5 jaar bij  enige landelijke en een locaal dagblad)

  Op de kritiek van klimaatsceptici wordt bijna nooit ingegaan en als er al commentaar komt krijgen we het bekende refrein waarbij “cherry-picking” er een van is. En uiteraard kan het vaak niet zonder met modder te gooien en sceptici als niet ter zake kundig weg te zetten of hun kennis in het algemeen in twijfel te trekken. 

  Gewoon de ( uiterst nauwkeurige) satelliet temperatuurmeting wijst uit dat de gemiddelde aardtemperatuur de laatste 10 jaar of zo niet stijgt.Geen enkel computermodel geeft dit aan, ingevuld met de juiste waarden van 10 jaar geleden ,Ze zijn dus allen op zijn minst minder goed. 

  Dat de heer Roy Spencer ( en anderen) zijn diagram 0,1 graad Celsius naar boven heeft bijgesteld is een technische kwestie en geldt voor alle temperaturen vanaf 1979( begin satellietmetingen).

  Dat bepaalde  warmtestraling die de aarde weer de ruimte inzendt is afgenomen kan net zo goed van de

  grotere wolkvorming komen of van de grotere hoeveelheid aërosolen (stof en vuiligheid) of van beide, deze afname behoeft niet van de toegenomen hoeveelheid CO2 of zelfs andere “broeikasgassen” te komen.  

  De gemiddelde aardoppervlakte temperatuur is sinds 1880 (bijvoorbeeld) ongeveer 1 graad gestegen ,waarvan sommigen ongeveer de helft toeschrijven aan de stijging van het aantal ppm CO2 in de atmosfeer. Deze stijging is niet lineair en gaat niet gelijk op met de stijging van her CO2 gehalte., ook niet een beetje. Er is overigens ook in de jaren 30 van de vorige eeuw een aantal jaren met een grotere temperatuurstijging geweest , net zo als in de jaren 80 en 90 en de reden hiervan is zeker geen extra CO2

  toename in die jaren.Er is gewoon geen bewijs dat de CO2 toename in de atmosfeer de hoofdoorzaak is van de temperatuurstijging.

 16. BigLjohn

  Die Hiemstra is wel degelijk een pseudo klimaat wetenschapper. Ik kon ook geen ellenlang relaas op dit forum neerzetten aangaande feiten die ook via onderstaande url te bekomen zijn. Lees het volgende relaas over de echte waarheid aangaande het klimaat;  http://www.ziedaar.nl/article.php?id=311

   

   

 17. janos73

  Hans,

   

  Ik heb even even naar het intervieuw met Mojib Latif, inderdaad pseudo wetenschap komt heel erg dichtbij het verhaal van Varenholt

 18. janos73

  Ik ben er helemaal klaar voor…..

   

 19. Hans Labohm

  Janos,

   

  Arthur Rörsch zal straks in mijn volgende ‘posting’ uitvoerig ingaan op de positie die je in het klimaatdebat inneemt. Maak je borst maar al vast nat.

 20. janos73

  Matthijs,

   

  Het zal warmer worden, weer even “stoppen” en weer warmer worden, onze invloed hierop is groot

 21. janos73

  Matthijs,

   

  In dit draadje http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/03/over-het-makkie-van-nn-%E2%80%98co2-houdt-warmte-vast%E2%80%99 heb ik ongeveer voor de 24e keer een link gepost naar deze site http://agwobserver.wordpress.com/2009/08/02/papers-on-changes-in-olr-due-to-ghgs/

   

  Daar wordt met meten = weten bewijs geleverd voor het versterkte broeikas effect.

 22. janos73

  LouisPortugaal,

   

  De zonneactiviteit is de afgelopen 40 jaar afgenomen, de temperatuur is toegenomen. Tot ongeveer de jaren 60 liep dat min of meer in gelijke pas. Juist de claim van bijvoorbeeld de great global warming swindle (het was de zon kijken naar de correlatie tussen zonnevlekken en de temperatuur) is sinds de jaren 60 weg, in GGWS is dat stukje grafiek bewust weggelaten.

   

  Dan is mijn vraag waaorm wil je dat laatste stukje (met dalende zonne actriviteit en stijgende temperaturen)  niet laten zien?

 23. Matthijs

  Zal warmer worden, zal kouder worden.

  Onze invloed hierop is afgerond naar boven 0.

 24. Hans Labohm

  Louis Portugal,

   

  Je schrijft: ‘Zelfs AGW klimaathystericus Latif geeft toe dat er nu geen opwarming is en zelf enige afkoeling maar over 20 a30 jaar zal de opwarming extra hard oplopen.’

   

  Latif is een van de IPCC-coryfeeën. Ik had bewondering voor hem toen hij een aantal jaren geleden tegen de mainstream in wees op de mogelijkheid van afkoeling tot zo’n 2020. Dat moet je maar durven, vooral in Duitsland!

   

  Mijn waardering voor hem zakte naar een dieptepunt toen ik kennis nam van zijn kritiek op Vahrenholt.

   

  Zie hier:

   

  http://www.youtube.com/watch?v=-LdRT25K6qw 

   

  Hoe diep kan een mens niet zinken?

 25. janos73

  Hans,

   

  als ik goed kijk naar het grafiekje van Roy Spencer vraag ik me altijd af waarom de dalen in de grafiek (veroorzaakt door La Nina’s) Altijd weer hoger komen te liggen….

   

  Ook vraag ik me atlijd weer af wat die vage 3 graads polynoom in de grafiek doet want hij staat er toch “for entertainment only”

   

  Ook kvraag ik me af waarom de 0 lijn van deze grafiek zinds een jaar geleden ongeveer 0.1 graad hoger ligt?

   

  http://tinyurl.com/8yg5whr Hier nog even de grafiek… Leuk trouwens dat je weddenschap nog steeds op verliezen staat ….. Wordt het toch warmer op deze aarde ?

 26. louis-portugal

  Hans het zal je nooit lukken om die Gerrit Hiemstra en Janos te overtuigen.

  We zullen nog wat jaren moeten meten om de werkelijke temp. te meten.

  Ik ben geen klimatooog maar een kritische lezer.

  Ik voel de warmte van de zon en vooral in Portugal voel je de grote afkoeling als de zon  ´s avonds  ondergaat

  Janos beweert 0m 08.00 dat het voor 99 % zeker is dat de zon geen invloed heeft.

  Alleen die bewering is voor mij genoeg om zijn hele geklets in de vuilnisbak te gooien zeker gezien de algemene kennis dat de zon perioden van meer en minder zonnevlekken heeft.

   

  Gerrit Hiemstra wordt nog wel wat ouder hij heeft nog wat jaren om de metingen te volgen.

  Zelfs AGW klimaathystericus Latif geeft toe dat er nu geen opowarming is en zelf enige afkoeling maar over 20 a30 jaar zal de opwarming extra hard oplopen.

 27. janos73

  Matthijs,

   

  Ik heb al een veel vaker de emperische metingen op gestuurd, echter aangezien jij niet in het broeikas effect wil “geloven” zal je ook niet in het versterkte broeikas effect geloven.

   

  Daarom schreef Hans Erren probeer het eens met Stefan Boltzmann….

   

  Echter je kan de verminderde uitstraling van energie meten (=weten) uit de ruimte.

   

 28. NN

  Als je je zorgvuldig uit zou drukken dan zou je niet schrijven dat de opwarming maar niet wil komen, maar dat ieder decennium weer warmer is dan de vorige. Maar goed, dat past niet in jouw neo-liberale straatje.

 29. PH

  “En dan te bedenken dat de klimaatsceptici helemaal niet ontkennen dat er opwarming heeft plaatsgevonden”

   

  prominente klimaatsceptici Anthony Watts en Joseph D’Aleo deden dat anders wel degelijk in hun surfacestation rapport :

   

  ” Instrumental temperature data for the pre-satellite era (1850-1980) have been so widely, systematically, and uni-directionally tampered with that it cannot be credibly asserted there has been any significant “global warming” in the 20th century.”

   

   

   

   

 30. cmsuijkerbuijk

  Ik denk dat Hiemstra al zó ver in die verdomde klimaatoplichterij zit dat hij, al zou hij het willen, gewoon niet meer terug kán, zonder zich onsterfelijk belachelijk te maken. Wat hij nu overigens, door zijn onbeschoftheid jegens anderen, ook al reeds doet!

 31. monty1

  @ PH

   

  geen opwarming

  (Cit.:)

  “En dan te bedenken dat de klimaatsceptici helemaal niet ontkennen dat er opwarming heeft plaatsgevonden”

   

  prominente klimaatsceptici Anthony Watts en Joseph D’Aleo deden dat anders wel degelijk in hun surfacestation rapport :

  ” Instrumental temperature data for the pre-satellite era (1850-1980) have been so widely, systematically, and uni-directionally tampered with that it cannot be credibly asserted there has been any significant “global warming” in the 20th century.”

   

  PH, dit is bezijden de discussie. De centrale vraag is niet of de temperaturen gestegen of gedaald zijn en wat je daarover uit statistieken kan halen. Het gaat erom of menselijk handelen invloed op het klimaat heeft. Klimaat verandert voordurend in de geschiedenis van de aarde, Maar in tropische tijden toen op Groenland landbouw kon worden gedreven, waren er geen vervuilende hummers en rondvliegende jets. In de ijstijden geen fabrieksschoorstenen die rommel uitbraakten. Of de mens dus invloed heeft wordt historisch niet bewezen en zou dus tot bescheidenheid moeten uitnodigen bij Samsom en zijn medestanders. Misschien moeten de klimaatalarmisten maar eens wat boekwerkjes van Karl Popper lezen, zoals iemand op dit forum terecht opmerkte. 

 32. Jepe

  @ PH

   

  De quote die je aanhaalt zegt in feite dat door het voortdurend knoeien en eenzijdig bijstellen van instrumentele temp. waarden,  de dataset zo ongeloofwaardig is geworden dat je er geen conclusies (meer) uit kan trekken.

   

  M.a.w.  het is geen bewijs voor je stelling.

 33. Marg

  wat deze groep aan het licht brengt http://www.nipccreport.org/index.html

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.