Finland heeft zijn onderpand = korting op steunbijdrage

De Finse minister van Financiën Jutta Urpilainen kondigde gisteren aan, dat het door Finland gevraagde onderpand naar haar wensen geregeld is. Maar wat is nu eigenlijk dat onderpand? Wat zijn de consequenties?

Als je de door Finland bedongen zekerheid nader beschouwt, kun je alleen concluderen dat het land bedongen heeft voor minder dan zijn formeel berekende aandeel bij te dragen aan de Spaanse bankenbailout. Het heeft gekozen voor dezelfde constructie als bij de tweede Griekse bailout (Griekenland zakt alweer verder door het ijs), maar de details kon ik toentertijd niet terug vinden. Nu er meer belangstelling is voor de koers die Finland vaart ten aanzien van de eurozone, wordt hierover ook meer gepubliceerd.

Wat blijkt? Op de keper genomen heeft Finland een korting bedongen op de van haar gevraagde bijdrage. Verre van dom, maar niet alleen dat. Het land neemt niet alleen een voorschot op wat vrijwel onvermijdelijk te gebeuren staat, maar demonstreert bovendien haar vertrouwen (nul!) in aard en karakter van de bailouts zoals ze tot nog toe tot stand kwamen. En passant onderstreept het land daarmee niet alleen een zekere bereidheid tot solidariteit binnen de eurozone, maar ook een gezonde dosis realisme ten aanzien van wat we kunnen verwachten.

Formeel krijgen de Finnen 770 miljoen euro onderpand. Dit is 40% van haar totale bijdrage. Wat het echter bijzonder maakt en bovendien alleszeggend is, is de vorm waarin dat onderpand gegeven wordt. Die 770 miljoen wordt namelijk geplaatst op een veilige plek waar de Spaanse overheid er ook niet langer bij kan. Maar eerst, en hierom gaat het in dit stuk eigenlijk, worden voor al deze euro’s staatsleningen aangekocht van de vijf landen in de EU die – ook internationaal – nog steeds als financieel solvabel worden beschouwd. Dit zijn Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Luxemburg èn Finland.

Finland schrijft dus een staatslening uit om haar bijdrage te kunnen voldoen, en haalt daarmee 1925 miljoen euro op. Dat wordt ter beschikking gesteld aan het EFSF (bij instelling van het toekomstige ESM blijft deze regeling verder onverkort van kracht tegen dezelfde voorwaarden). Vervolgens plaatst het EFSF van die 1925 miljoen voor een tegenwaarde van 770 miljoen het onderpand op een veilige rekening. De resterende 1155 miljoen mag Spanje vervolgens gebruiken volgens de met het EFSF overeen gekomen voorwaarden.

Het onderpand zal Spanje dus eigenlijk nooit bereiken. Gaat Spanje failliet, en moeten de schuldeisers laten we zegen een haircut van 40% accepteren, dan gaat dat wel tegen het volle bedrag, zodat het voor Finland min of meer budgetneutraal afloopt (waarbij ik de te betalen rente over de aangegane staatsleningen voor het gemak even buiten beschouwing laat.) Per saldo heeft Finland dus zijn aandeel in de Spaanse bailout met 40% verminderd, zonder zijn risicoafdekking aan te tasten.

Niet slecht.

Wel heeft de EU namens het EFSF bedongen, dat Finland afziet van eventuele rentewinst, die zou zijn geboekt als Spanje netjes alles afbetaalt, later. Het verschil in naïviteit met minister JK de Jager kan alleen worden betiteld als schrijnend, hoewel ik begrepen heb dat De Jager niet graag meer herinnerd wordt aan het filmpje waarin hij zegt dat Nederland op de Griekse leningen (van de tweede bailout) zelfs winst (rente) zal maken. Finland heeft dus niet de illusie bankje te gaan spelen, zoals de geachte minister in Nederland feitelijk deed.

Om alles overzichtelijk te houden, maakt Finland haar gehele bijdrage in één keer over, in plaats van zoals de andere landen in vijf keer. Ook dit is technisch gezien iets minder voordelig, maar illustreert vooral dat Finland er op uit is de schade zoveel mogelijk beperkt te houden. Sommigen zouden daarvan kunnen leren.

Doet Nederland dat? Gisteren maakte ons ministerie van Financiën bekend dat er een studie wordt gedaan naar de wenselijkheid eveneens een onderpand te bedingen. Het mocht wat. De kosten die de Finnen extra maken om hun bijdrage te beschermen, beschouwt Nederland als een kostenpost die ten koste gaat van in de toekomst te behalen winsten. Minister De Jager heeft dus NIETS bijgeleerd, behalve dat je deze perceptie beter niet te nadrukkelijk openbaar kunt maken. Nog steeds denkt men winst te kunnen behalen op de verstrekte leningen. Natuurlijk zullen wij, alsook andere geldverstrekkers, op een dag wijzer worden, gedwongen door oplopende rentes voor de PIGS. Maar dan moeten we aansluiten in de rij.

Hoe dom kun je zijn, voordat het parlement je wegstuurt? Antwoord: zo lang je niet dommer doet, dan het parlement zelve is. En aangezien het tot de Eurofielen in het Nederlandse begint door te dringen, dat men iets uit te leggen heeft als men de Finse weg kiest, offert men de zekerheid van eigen financieel behoud op aan het federale EU-ideaal. Dom doen is hier gelijk aan dom zijn. Want de Finse aanpak kan niet anders worden beschouwd dan als erkenning – van de realiteit – dat er een grote kans is dat niet alle geld terug zal komen. Daartoe zijn de Eurofielen nog niet bereid, iets waar wij allen voor zullen moeten dokken.

—–

Mij volgen op Twitter?


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. Frits B

  ik me goed herinner) Mercedes SL cabrio, een kleine dus 190 of zo iets, op de kop getikt in Zuidlaren, voor de vacantie. Hij was niet blij met de publiciteit maar haalde toch de voorpagina van het Dagblad van het Noorden, met foto. 

 2. Charles mackay

  Onder ambtenaren van het ministerie van financien is men niet heel erg positief over de kwaliteiten van de minister. JK wordt gezien als de slechtste minister sinds heugenis. JK leest geen dossier en heeft geen kennis van zaken. Details, noch hoofdlijnen interesseren hem. Zullen we maar zeggen dat het land de ministers krijgt, die het verdient?

 3. drnomad

  Dom of kwaadaardig? Las onlangs een stuk waaruit bleek dat alleen de VVD haar verkiezingsprogram had laten doorrekenen door het CPB. De andere partijen hebben te vage termen in hun program. Maar wel veel beloften over meer geld uitgeven. “we hebben geen geld” is in de Nederlandse politiek nauwelijks een geldig argument. Lijkt net alsof alle Tweede Kamerleden een soort van Prince 2 managers zijn die hun eigen straatje schoonhouden en het vuil zoveel mogelijk bij een ander (de EU) proberen te houden.

  Toen Bos nog Minister was, werd de economie nog wel eens genoemd als baat van een reddingsoperatie, effectief of niet, Bos dacht er tenminste nog wel eens aan. Momenteel doet de overheid niets meer om de economie te redden, ze leveren hooguit lippendienst met een grijsgedraaide langspeelplaat.

  Als je het mij vraagt is het alles of niets. Lijkt erop dat deze crisis wel eens een eind zou kunnen maken aan fiatgeld, met machtskrimping van de overheid als gevolg.

 4. messenger

  Het finase deel is 1,925% van die 100 mrd oftewel 1,925 mrd maar ze betalen per saldo 1,155 mrd want 40% ervan (770 mln) gaat dus op een escrow account. Die 1,155 is renteloos en moet meteen worden gestort.

  Laten we eens aannemen dat Spanje een rente vergoedt van 3% en dat de looptijd 15 jaar is. Laten we verder even aannemen dat de netto contante waarde van he renteverlies van de storting inééns opweegt tegen de hogere rentevergoeding in de belegging in de staatsobligaties van de 5 sterkste landen en dus neutraal is. Wat kost het de Finnen dan aan rente ? 3% op 1155 mln is 34,6 mln. en gedurende 15 jaar is dat dus bijna 520 mln.!

  Niettemin kiezen de Finnen tóch voor de deal en dus is de conclusie van hannibal hier terecht: men acht de kans dat Spanje het geld ooit terugbetaalt nihil. Ik onderschrijf die conclusie, maar dan vanuit macro economische onevenwichtigheden. De Spaanse economie is kapot, dood en begraven met een onwaarschijnlijk hoge werkloosheid en, belangrijker nog, een schreinend gebrek aan concurerend vermogen. Tenminste, zolang men in het keurslijf van de euro gevangen gehouden wordt. Tel daarbij de onwaarschijnlijk hoge rotte hyotheken bij de caja’s en de lagere overheden en een kind begrijpt dat het water naar de zee dragen is. Het begrotingstekort is ook veel hoger dan de EU o wil doen geloven, evenals de staatsschuldquote. Kortom, Spanje is gone. Our money is gone, en straks is Jan Kees ook gone, maar het is niet zijn geld dat on the line staat, maar dat van u en mij.

  Wat zou de Finse deal Nederland kosten ? Ons belang is 6,12% in het EFSF. Dus de bijdrage aan die 100 mrd is 6,12 mrd. Veertig procent korting (2,4 mrd) resteert dus 3,7 mrd. 3% rente levert 110 mln per jaar op. In 15 jaar dus 1,6 mrd aan rente. Hier staat tegenover dat we niet 6,12 mrd kwijt zijn, maar hooguit 3,7 verminderd met de rente op het restant (2,4), dat op een escrow blijft staan.

  Vraagje: wat zou u kiezen?

 5. verweg

  Na het zoveelste debacle van onze regering voor
  wat betreft het wegsmijten van Nederlands belastinggeld denk ik dat het
  tijd word voor een verandering van de grondwet.
  Elke ambtenaar, van
  minister tot gemeenteambtenaar moet HOOFDELIJK aansprakelijk kunnen
  worden gesteld voor de akties die zij uitvoeren!
  Zij zijn aangesteld
  door en voor de Nederlandse belastingbetaler en het is ronduit idioot
  dat zij bij wanprestaties niet bestraft kunnen worden.
  Dit zou de hoofdprioriteit van het nieuwe kabinet moeten worden!!


 6. oudgediende

  Finland heeft kennelijk een goede risk management officer die het goed heeft berekend. Onze de Jager praat wel over risico (altijd als je wat uitleent loop je een beetje risico) maar doet vervolgens of er geen risico bestaat. In elk bedrijf van enige omvang was hij er gelijk uitgeknikkerd. Hij loopt echter zelf geen enkel risico: het overgrote aantal van de Nederlanders heeft geen enkel idee waar het over gaat en kiezen in september op de holle frazen en dus verandert ere niets.

 7. Ian

  Maar goed dat Van Rompuy zei dat we het ergste van de crisis achter de rug hebben. Sicilië is inmiddels zo goed als failliet, Griekenland haalt geen enkele afgesproken doelstelling en zakt verder de ellende in ondanks miljarden steun, Bundesstaat Beieren maakt de gang naar het constitutionele hof omdat ze niet geplundert willen worden als rijkste deelstaat, Spanje gaat gebukt onder kapitaalvlucht en bankenrun met een explosief stijgende werkloosheid en IJsland wil absoluut niet in het brandende EU hotel stappen als lid. De europese éénwording loopt op schema, als je tenminste aanhanger bent van de chaos-theorie. Alleen gepatenteerde zwakzinnigen en dictators geloven nog in dit grimmige sprookje. We weten allemaal wat het uiteindelijke lot van dictators zal zijn, zwakzinnigen vinden hun weg altijd wel weer in de politiek.

 8. shrimpocat

  Wat ‘we’ kiezen zal duidelijk worden aan de hand van het aantal zetels dat CDA+VVD op 12 september haalt. Volgens Rattus lopen deze partijen immers niet weg voor hun verantwoordelijkheid. Vraag is, zullen zij ook niet weglopen voor hun aansprakelijkheid?

 9. louis-portugal

  J.K.d,J begint telkens meer te lijken op een gladde autoverkoper die ook 2de hands verkoopt.

 10. louis-portugal

  Die auto van J.K.d.J zou ik nooit willen.

 11. cmsuijkerbuijk

  Je kon Eurofilie n.m.m. een tijd lang beschouwen als “het Ideaal” van een bepaalde groep mensen, om te komen tot éen Europa.

  Maar het is nu i.m.o. verworden tot een ernstig en zwaar criminele stroming, die ten koste van álles, haar wil op wil leggen aan de bevolking, zélfs als die bevolking in een referendum dat duidelijk heeft afgewezen! Het is nu dan zogenaamd geen grondwet, maar we zijn er wél ingerommeld. Goed. Voldongen feit! Maar dat neemt niét weg, dat die uitslag nog altijd staat en een afwijzing is en daar moeten politici n.m.b.m. nog altijd rekening mee houden!

  Dus alleen al op die gronden is het verwerpelijk, bedrog en verraad aan de Nederlander, om tóch al de Eurofiele maatregelen die men genomen heeft zonder meer door te drukken, in de wetenschap, dat de Nederlandse bevolking dit eerder heeft afgewezen!

  Dat nu Finland wordt bestudeerd is mosterd na de maaltijd en dan nog hele slechte mosterd ook!

 12. Robbert L.

  Domheid kan even winnen, maar nooit triomferen.

   

  De huidige generatie politici is verantwoordelijkheid voor de ondergang van Nederland.

  Wellicht duurt het nog enige jaren, zelfs een decennium, maar het wordt door hun daden en acties bezegeld.

   

  Vergeet dit nooit!

 13. Heiligenleven

  Als ik ze kon verstaan dan ging ik er wonen. Moet je je toch voorstellen: een land waar socialisten goed op de centen passen!

   

 14. Karl Kraut

  Het CDA durft nog steeds aan verkiezingen mee te gaan doen. En de VVD neemt hier nog steeds  ‘verantwoording’ voor deze ellende. Wat mij betreft stelt Willem Holleeder zich ook maar verkiesbaar. Want waarom nog stemmen op het surrogaat, als het origineel ook nog rondloopt.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.